Agios Ioudas txts

Searching:
Download
Agios Ioudas - Fast Download

Download Agios Ioudas from our fatest mirror

www.gracebiblechurch.us

5330 dl's @ 8850 KB/s

txt
www.gracebiblechurch.us

... 3 T/ord ioudas ... --- spirit 29 eimi 1510 pres act ind 3s ---verb to be/endure 30 agios 0040 neu adj gen s ----- holy one ...

http://www.gracebiblechurch.us/bible/mat1.txt

Date added: September 7, 2013 - Views: 1

txt
ccat.sas.upenn.edu

... bebh/lwsen\> *ioudas\> ta\\> a(/gia\> kuri/ou\> kuri/ou\>] : mou\> aeth @ , e) n\> oi ... kai o agios on um eis prosdokate\> clem.rom. @ , o ...

http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/text/religion/biblical/lxxvar/new/malachi.txt

Date added: November 22, 2013 - Views: 1

txt
ccat.sas.upenn.edu

Inscriptio and Subscriptio need attention add TDT ~a"LXX"b"047"c"Mal"x"t" {120*M*A*L*A*X*I*A*S>20}1 Inscriptio 1MALAXIAS IB'>1 W B-S A'-Q'-49'-198-449'-534-710-919 ...

http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/text/religion/biblical/lxxvar/old/malachi.full

Date added: April 11, 2012 - Views: 1

txt
www.livingweb.com

www.livingweb.com

http://www.livingweb.com/library/projects/greek/lu.gnt

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

txt
plisco.ru

stikhe^ra prosomoia despotika e^khos barus se^meron gre^gorei o ioudas stikh a ean anomias parate^re ... boa melo^dousa agios ei kurie kai se ...

http://plisco.ru/ortho/service/greek/txt/Och/Tone7Mon.txt

Date added: January 31, 2015 - Views: 1

txt
www.ic.unicamp.br

... egennˆsen ton isaak isaak de egennˆsen ton iak“b iak“b de egennˆsen ton ioudan kai tous adelphous autou 1:3 ioudas de ... ei o agios tou theou 1:25 kai ...

http://www.ic.unicamp.br/~stolfi/voynich/Notes/060/work/Notes/101/work/Texts-Old/grek/nwt/main.raw

Date added: May 9, 2012 - Views: 4

txt
www.ic.unicamp.br

# The New Testament in Greek, Byzantine Majority version # Last edited on 2002-01-15 02:06:20 by stolfi # Extracted from the Public Domain Greek New Testament # By ...

http://www.ic.unicamp.br/~stolfi/voynich/Notes/064/work/Texts-Old/grek/nwt/main.txt

Date added: January 4, 2013 - Views: 2

txt
dubitando.no.sapo.pt

... [1,3] ioudas de egennÊsen ton phares kai ton zara ek tÊs thamar phares de egennÊsen ton esrÔm esrÔm de egennÊsen ton aram [1,4] ...

http://dubitando.no.sapo.pt/e_kaine_diatheke.txt

Date added: July 27, 2012 - Views: 1