Podstawy Logistyki ppts

Searching:
Download
Podstawy Logistyki - Fast Download

Download Podstawy Logistyki from our fatest mirror

Podstawy logistyki przedsiębiorstw - Wydział Zarządzania AGH

7434 dl's @ 8715 KB/s

ppt
Podstawy logistyki przedsiębiorstw - Wydział Zarządzania AGH

Title: Podstawy logistyki przedsiębiorstw Author: Maternowska Last modified by: Maternowska Created Date: 2/1/2000 3:04:08 PM Document presentation format

http://zarz.piwko.pl/log1.ppt

Date added: May 13, 2013 - Views: 29

ppt
Podstawy logistyki - Andrzej Kij - personal website

Title: Podstawy logistyki Author: aj Last modified by: akij Created Date: 4/10/2007 4:20:31 PM Document presentation format: Pokaz na ekranie (4:3) Company

http://www.andrzejkij.pl/pliki/Temat_00.ppt

Date added: March 28, 2014 - Views: 5

ppt
Podstawy logistyki

Title: Podstawy logistyki Author: aj Last modified by: Koordynacyjny Created Date: 4/10/2007 4:20:31 PM Document presentation format: Pokaz na ekranie

http://www.andrzejkij.pl/pliki/T.10_Cwiczenie_Wielkosc_partii_prod.ppt

Date added: August 4, 2013 - Views: 2

ppt
Podstawy Logistyki

Title: Podstawy Logistyki Author: akolinski Last modified by: Agnieszka Stachowiak Created Date: 2/22/2010 11:22:37 AM Document presentation format

http://fem.put.poznan.pl/poli-admin/didactics/59312226%c4%87.%201zaopatrzenie_ocena_dostawcow.ppt

Date added: January 28, 2015 - Views: 1

ppt
Szkolenie

Podstawy Logistyki Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Wprowadzenie Określić temat szkolenia Cel Przedstawić pokrótce cel szkolenia Kim są uczestnicy?

http://wgrit.ae.jgora.pl/kzsil/pliki/Logistyka/Prezentacja%20-%20logistyka.ppt

Date added: March 4, 2012 - Views: 14

ppt
LOGISTYKA Wykład - Zakład Logistyki i Systemów Transportowych

PODSTAWY LOGISTYKI Wydział Mechaniczny kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji rok akad. 2013 / 2014 Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI

http://www.zlist.pwr.wroc.pl/uploads/ZMM006008W/1401870159_Wyklad%201%20-%20skrot.ppt

Date added: July 2, 2014 - Views: 2

ppt
Marek Fertsch Podstawy planowania

Marek Fertsch Podstawy planowania Planowanie to rozumowa część działania. Jest to abstrakcyjny proces, w którym rozpatruje się i organizuje działania ze ...

http://sirius.cs.put.poznan.pl/~inf66205/siz/lipp/wyklady/Marek%20Fertsch%20%20%20Podstawy%20planowania.ppt

Date added: March 28, 2014 - Views: 2

ppt
Slajd 1 - LOGISTYCZNA PLATFORMA BADAWCZA

... Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008. Struktura ... Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009. M. Fertsch, Podstawy zarządzania przepływem ...

http://www.lpb.wsl.com.pl/pliki/20111005203158_Struktura_materialowa_wyrobow.pptx

Date added: December 5, 2013 - Views: 3

ppt
Logistyka - Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Logistyka Podstawy logistyki Pojęcie i istota logistyki Zarys rozwoju Rola logistyki w przedsiębiorstwie Procesy logistyczne Systemy logistyczne Transport w logistyce

http://www.ekonom.ug.edu.pl/pp/download.php?OpenFile=462

Date added: May 13, 2013 - Views: 13

ppt
Szkolenie

Podstawy Logistyki Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Pytania i odpowiedzi Odpowiedzi na pytania słuchaczy SYSTEMY INFORMATYCZNE W LOGISTYCE Podstawowe ...

http://wgrit.ae.jgora.pl/kzsil/pliki/Logistyka/podstlog.ppt

Date added: August 24, 2013 - Views: 3

ppt
Slajd 1

Podstawy logistyki. Język obcyzawodowy. Gospodarka zapasami i magazynem. Ekonomika logistyki. Laboratorium magazynowe. Laboratoriumlogistyczno-spedycyjne. Zajęcia ...

http://www.zschocianow.pl/articles/rekrutacja/tech_log.pptx

Date added: August 4, 2013 - Views: 4

ppt
Slajd 1 - Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją - START

Korzeń Z., Podstawy logistyki, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 1995. A . Mazur, K. Jaworska, D. Mazur - CRM - Zarządzanie Kontaktami z Klientami - wyd.

http://www.iizp.uz.zgora.pl/images/strona/dydaktyka/jpatalas/wyklad_1.ppt

Date added: March 28, 2014 - Views: 1

ppt
Slajd 1

Podstawy logistyki × × 2. Logistyka a nowoczesne koncepcje zarządzania × - 3. Zarządzanie logistyczne × - 4. Strategie logistyczne × - 5.

http://www.wshifm.edu.pl/e4u.php/1,ModFiles/Download/files/WSHiFM/Uczelnia/Zarzadzanie/Zarz_dzanie_logistyczne.ppt

Date added: August 4, 2013 - Views: 6

ppt
Slajd 1

Podstawy logistyki. Gospodarka zapasami . i magazynem. Ekonomika logistyki. Transport i spedycja. Planowanie logistyczne. Systemy logistyczne. Gospodarka ...

http://uml.lodz.pl/get.php?id=7729

Date added: April 5, 2014 - Views: 2

ppt
Transport Wewnętrzny

Podręcznik – Podstawy Logistyki . Zdjęcia : Google.image.pl. Author: Radek Created Date: 05/22/2011 10:32:09 Title: Transport Wewnętrzny Last modified by:

http://img1.oferia.pl/70693f9257edf145278a71aada308c5b.pptx

Date added: May 10, 2013 - Views: 8

ppt
Prezentacja programu PowerPoint - mgmt4all

Podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania, 2001. Piotr Blaik, Logistyka, PWE, Warszawa 2000.

http://www.mgmt4all.com/PL_wyklady_prezentacje/Logistyka%20miedzynarodowa/LOG_M-00-Wprowadzenie.ppt

Date added: January 3, 2015 - Views: 1

ppt
Prezentacja programu PowerPoint - mgmt4all

... teoria i praktyka] Niemal wszyscy autorzy opracowań z logistyki proponują zastosować ... Podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i ...

http://www.mgmt4all.com/PL_wyklady_prezentacje/Zarzadzanie%20Zintegrowane%20-%20studia%20podyplomowe/07_www_ZZ%20LOGISTYCZNE.ppt

Date added: January 28, 2015 - Views: 1

ppt
Slajd 1

... podstawy logistyki ekonomika logistyki systemy logistyczne planowanie logistyczne transport i spedycja laboratorium magazynowe gospodarka elektroniczna ...

http://www.uml.lodz.pl/get.php?id=1929

Date added: August 4, 2013 - Views: 7

ppt
Prezentacja programu PowerPoint

Przedmioty: Podstawy logistyki, transport i spedycja, gospodarka elektroniczna, język angielski dla logistyków, gospodarka zapasami i magazynem, ...

http://patrycja.cosinus.pl/prezentacje/prezentacja.ppt

Date added: May 12, 2013 - Views: 25

ppt
Metodologia ekonomii proseminarium (3 dz TiL)

... Podstawy logistyki [W:] Podręcznik spedytora. Pod redakcją D.Marciniak-Neider, J.Neider, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2011 Czasopisma: ...

http://ekonom.ug.edu.pl/pp/download.php?OpenFile=6940

Date added: August 4, 2013 - Views: 3

ppt
ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ - Strona internetowa Wyższej Szkoły ...

... uzbrojenie i medykamenty Rozwój logistyki Lata 60-te ... i przejrzyste wskaźniki jako podstawy podejmowania decyzji oraz miary efektywności ...

http://wsmiz.edu.pl/new/download/14.pps

Date added: May 13, 2013 - Views: 9

ppt
Slajd 1 - Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ...

Aktualne podstawy prawne dotyczące KNO. art. 3 ust.16: Kształcenie . ustawiczne ... Elementy/Podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

http://www.zcdn.edu.pl/dokumenty/materialy/Prezentacja_KKZ_PD3_JL.pptx

Date added: August 5, 2014 - Views: 1

ppt
ORGANIZACJA i ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCYJNYM

Podstawy logistyki, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, ... Biblioteka Logistyki, Poznań 2001. 5. Oakland J.S., Muhlemann A.P., Lockyer K.G.

http://fem.put.poznan.pl/poli-admin/didactics/8291219L3%20w1%20w2%20w3.pptx

Date added: March 16, 2014 - Views: 4

ppt
Pion Badań i Rozwoju Technical Writer / Autor Dokumentacji ...

... (lub mocne podstawy i chęć dalszej nauki) ... logistyki lub innym dziale związanym z łańcuchem dostaw Mile widziane doświadczenie w koordynowaniu pracy ...

http://www.targipracy.rzeszow.pl/plik.php?id=1149

Date added: March 1, 2015 - Views: 1

ppt
Oferta Studiów Podyplomowych

... Podstawy logistyki Zarządzanie procesami logistycznymi Strategia firmy a zarządzanie logistyką Zarządzanie transportem Zarządzanie zapasami Zarządzanie ...

http://psw.home.pl/studia/pliki/oferta_studia_podyplomowe_z_cenami.ppt

Date added: August 24, 2014 - Views: 1

ppt
Logistyka dystrybucji - Wyższa Szkoła Zarządzania i ...

Ewolucja wiedzy teoretycznej Koncepcja logistyki zorientowanej na dystrybucję i ... umów stwarzających podstawy prawne dla przepływu własności do ...

http://www.wszim-sochaczew.edu.pl/download/Logistyka_WMTHB/log_dystr/WB_Logistyka%20dystrybucji.ppt

Date added: June 6, 2014 - Views: 1

ppt
Specjalności - Społeczna Akademia Nauk w Radomsku

... uzupełni także wiedzę dotyczącą logistyki w ... Podstawy technologii internetowych Podstawy prawa gospodarczego Systemy ...

http://radomsko.spoleczna.pl/PODSTRONY/strefa/egzamin/wydzial_zarzadzania/Informacja_ws._wyboru_specjalnosci_i_promotorow_dla_kierunku_Logistyka_IV_sem_zaoczny_-_Plik_2.ppt

Date added: September 3, 2013 - Views: 2

ppt
Slajd 1 - O logistyce

Chapman & Hall,1992 PODSTAWY NOWEJ KONCEPCJI ZARZĄDZANIA „Supply Chain Management” wyróżnia się czterema ... STOSOWANIE LOGISTYKI logistyka stosowana ...

http://okulewicz.republika.pl/WT_2006_Okulewicz.pps

Date added: August 4, 2013 - Views: 3

ppt
Slide 1

... Oracle Polska Jaka jest wysokość podstawy chmur? ... Dostępność w mikroskali Współdziałanie podmiotów Klientów Dostawców Logistyki, ...

http://www.klasterict.pl/2011-11-23-08-11-42/doc_download/6-chmura-dla-twardo-stpajcych-po-ziemi

Date added: July 10, 2013 - Views: 4

ppt
Prezentacja programu PowerPoint - Wojewódzki Urząd Pracy w ...

... i logistyki ZOZ Zarządzanie ryzykiem Budowanie oferty sprzedaży usług Moduł II Pielęgniarstwo i przedsiębiorczość Podstawy prawne ...

http://www.wup.lublin.pl/wup/foty/fckeditor/File/MEDIC.ppt

Date added: August 4, 2013 - Views: 6

ppt
Zarządzanie logistyką - Strona internetowa Wyższej Szkoły ...

... dodatkowym zadaniem logistyki utylizacji jest zarządzanie przepływem tych materiałów do miejsc przerobu Podstawy prawne gospodarki odpadami Dyrektywa w ...

http://wsmiz.edu.pl/new/download/16.pps

Date added: May 13, 2013 - Views: 5

ppt
Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i ...

Zakład Zarządzania Przedsiebiorstwem i Logistyki prowadzi od roku 2008 kierunek Logistyka na studiach inżynierskich. ... Podstawy zarządzania strategicznego.

http://www.woiz.polsl.pl/kiw/ROZ4_dla_studentow_v32_zdn20131029.ppt

Date added: December 5, 2013 - Views: 6

ppt
LOGISTYKA ZAOPATRZNIA I DYSTRYBUCJI - Wyższa Szkoła ...

Elementy te tworzą także podstawy standardów wykonania logistycznej obsługi klienta. ... Cel logistyki: Minimalizacja kosztu całkowitego, ...

http://www.wszim-sochaczew.edu.pl/download/Logistyka_WMTHB/log_zaop_dystryb/WB_LOG_%20ZAOP_i_%20DYS.ppt

Date added: April 27, 2014 - Views: 1

ppt
Slajd 1 - O logistyce

PODSTAWY NOWEJ KONCEPCJI ZARZĄDZANIA „Supply Chain Management” wyróżnia się czterema podstawowymi cechami, związanymi z etapem rozwoju logistyki i ...

http://www.okulewicz.republika.pl/WT_2008.pps

Date added: August 4, 2013 - Views: 12

ppt
Informatyka i Ekonometria

... absolwenta wiedza informatyczna oraz umiejętność jej zastosowania dla rozwiązania postawionych problemów szerokie podstawy ... logistyki i marketingu ...

http://www.kbo.uni.lodz.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31&Itemid=9&lang=pl

Date added: August 4, 2013 - Views: 3

ppt
Studia podyplomowe: Zarządzanie przedsiębiorstwem ...

Podstawy budowy rozkładów jazdy i ... towarowego i pasażerskiego Charakterystyka i program O uczelni Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we ...

http://www.pigtsis.pl/files/14/public/pdf_aktualnosci/1/221.ppt

Date added: May 9, 2013 - Views: 10

ppt
Slajd 1

Są również wprowadzeni w podstawy eksploracji danych (Data Mining). ... Opis Wykład wyjaśnia istotę obsługowych i integracyjnych funkcji logistyki, ...

http://www.econ.umk.pl/_upload/download/dokumenty/prezentacje/Zarzadzanie/iwz.pps

Date added: June 30, 2014 - Views: 5

ppt
TYTUŁ WYKŁADU

... uzupełni także wiedzę dotyczącą logistyki w ... Podstawy technologii internetowych Podstawy prawa gospodarczego Systemy baz ...

http://www.lodz.san.edu.pl/wgrane_pliki/logistyka_wybory-specjalnosci_2013-2014_zaoczne.ppt

Date added: October 14, 2014 - Views: 1

ppt
Biuro Obsługi Klienta i Kontroli Jakości Węgla

Zespół Logistyki Sprzedaży bieżąca współpraca z ... bieżące monitorowanie podstawy wagonowej na Kopalniach ze szczególnym uwzględnieniem braków ...

http://dydaktyka.polsl.pl/rg5/studia/Mat_sem_II/Zabawa/Pion%20Marketingu%20i%20Sprzedazy%20KW%20SA.ppt

Date added: February 17, 2012 - Views: 6

ppt
Slajd 1 - Marynarka Wojenna RP

Tkaczyk korpus osobowy logistyki, grupa techniczna, specjalność 03 ... Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r.

http://www.mw.mil.pl/zasoby/archiwum/upload/Zmiany__noszenia_umundurowania.ppt

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

ppt
Slajd 1 - Stanisław Koziej

Ustawa może także określić podstawy, ... Żandarmerii Wojskowej, organy administracji wojskowej oraz jednostki logistyki stacjonarnej, ...

http://www.koziej.pl/files/SZ_w_SBN.ppt

Date added: March 14, 2012 - Views: 9

ppt
CREDIT GRANTING PROCEDURE: ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS ...

Krzyżaniak S. Podstawy zarządzania zapasami w przykładach ... Systemy logistyczne w gospodarowaniu – teoria i praktyka logistyki. AE w Poznaniu 1996 ...

http://oizet.p.lodz.pl/istan/dydaktyka/metody/bo.ppt

Date added: May 12, 2013 - Views: 4

ppt
Slajd 1

Uczniowie podczas tych zajęć zdobywali wiedzę z zakresu logistyki a konkretnie w tym roku szkolnym ... podstawy wizażu w salonie fryzjerskim analizy ...

http://www.zs3pabianice.edu.pl/pro/pliki/prezentacja_projekt.ppt

Date added: August 4, 2013 - Views: 8

ppt
Slajd 1 - Studia Podyplomowe - www.spir.sggw.pl ...

W&Media. Kraków 2005 Kay J., Podstawy sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1996 Kim W.Ch., Mauborne R. Strategia błękitnego oceanu. MT Biznes, ... logistyki, promocji W ...

http://spir.sggw.pl/files/files/wyk3_strategie_konkurencji.ppt

Date added: November 15, 2012 - Views: 26

ppt
PowerPoint Presentation

Innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” wraz z programem nauczania, ... Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu.

http://ko.poznan.pl/pub/ftp/projekty_programy/programy_projekty_inne/Projekty%20innowacyjne%20-%20produkty%20finalne.pptx

Date added: December 27, 2013 - Views: 2

ppt
Prezentacja programu PowerPoint

Huzarski M., Zmienne podstawy bezpieczeństwa ... W ich skład wchodzą jednostki administracji wojskowej oraz logistyki stacjonarnej i inne ...

http://www.kopczynska.com/02_wyklad3.ppt

Date added: May 24, 2013 - Views: 4

ppt
Slajd 1

... samolot odrzutowy, matematyczne podstawy badań symulacyjnych oraz maszyn cyfrowych, 1930-1945) ... (innowacyjność w obszarze logistyki, ...

http://k.wnp.pl/f/013/781/3b_Popczyk.ppt

Date added: November 4, 2013 - Views: 3

ppt
Slajd 1 - Strona główna

koszty logistyki dostaw, koszty produkcji, koszty reklamy, wysokie nasycenie rynku, nadmierna (nie wykorzystana) zdolność produkcyjna, ... PODSTAWY PROMOCJI.

http://www.askompetencji.eduportal.pl/Upload/Prezentacje3/97_49_p_g1_97_75_p_g2_97_49_maria.manska_97_75_agnieszka.domanska_sem3.pptx

Date added: July 17, 2012 - Views: 4

ppt
Teoria marketingu – analiza krytyczna - Uniwersytet ...

Stachak St., Podstawy metodologiczne nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 2003 Czerwiński Z., ... np. finansów, rachunkowości, logistyki, ...

http://ue.poznan.pl/data/upload/articles_download/1992/20131010/H_Mruk_MetBadNauk.ppt

Date added: May 5, 2014 - Views: 1