Olgu Sunumlar Ppt ppts

Searching:
Download
Olgu Sunumlar Ppt - Fast Download

Download Olgu Sunumlar Ppt from our fatest mirror

1.Ünite - Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

6183 dl's @ 4159 KB/s

ppt
1.Ünite - Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

OLGU (NESNEL) GÖRÜŞ (ÖZNEL) Aşağıdaki resimlerle ilgili verilen cümlelerin hangileri olgu, hangileri görüş cümlesidir? M.Kemal ATATÜRK, ...

http://www.sosyalbilimler.biz/arsiv/Sunumlar/6sinif/Sosyal_Bilgiler_Ogreniyorum.ppt

Date added: April 9, 2012 - Views: 1

ppt
PowerPoint Sunusu - Türk Toraks Derneği - Hayat Nefesle Başlar

Cigarette smokers can benefit at any age by quitting smoking The lung cancer risk decreases among ex-smokers compared smokers ... 10251 olgu Skuamöz hücreli ...

http://file.toraks.org.tr/TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH/kisokulu5-ppt-pdf/turk_toraks_v_kis_okulu_sunumlar/salon_1/26_ocak/1100_1200/t_goksel.ppt

Date added: April 27, 2014 - Views: 1

ppt
med.ege.edu.tr/files/reçete günleri sunumlar/10 ...

5.5 aylık erkek olgu, 2 gün önce başlayan hırıltılı solunum, öksürük, ateş 2 aylıkken alt solunum yolu enfeksiyonu Fizik muayene: Ağ: 6150 gr ...

http://med.ege.edu.tr/files/re%C3%A7ete%20g%C3%BCnleri%20sunumlar/10.re%C3%A7eteg%C3%BCnleri/Alt%20solunum%20yolu%20enfeksiyonlar%C4%B1%20re%C3%A7ete%202013.ppt

Date added: January 18, 2015 - Views: 1

ppt
PowerPoint Template

1-2 saat sonra değerlendirme PowerPoint Sunusu Olgu PowerPoint Sunusu PowerPoint Sunusu BU OLGUNUN TEDAVİSİ Olgu PowerPoint Sunusu KOAH Alevlenme Düzeyi ? KOAH ...

http://med.ege.edu.tr/files/re%C3%A7ete%20g%C3%BCnleri%20sunumlar/10.re%C3%A7eteg%C3%BCnleri/HAVAYOLU%20HASTALIKLARINDA%20TEDAV%C4%B0%202013.ppt

Date added: November 28, 2014 - Views: 1

ppt
PowerPoint Presentation

... Bakanlığına bağlı hastanelerde Donanımlı adli tıp birimi olmayan illerdeki canlı muayeneleri İllerin adli olgu sayısına göre gereken adli tıp ...

http://www.ttb.org.tr/udek/XIIITUEK/sunumlar/insan_Gucu_Planlamasi-Adli_Tip_ornegi.ppt

Date added: May 28, 2013 - Views: 2

ppt
Slayt Başlığı Yok - Kadın Sağlığı Panelleri ...

... her yıl Yaklaşık 15.000 yeni olgu ile karşılaşılaşılabileceği söylenebilir. Ozmen V. The Journal of Breast Health 2008 Ozmen V, Anderson BO.

http://www.kadinsagligipanelleri.com/2009/Sunumlar/Vahit_ozmen.PPT

Date added: March 4, 2012 - Views: 17

ppt
PowerPoint Sunusu - Kadın Sağlığı Panelleri ...

0.625 mg. Konjuge estrojen 5310 olgu Plasebo 5429 olgu Hastaların izlem süresi: 6.8 yıl WHI Çalışması – Estrojen Kolu WHI Çalışması ...

http://www.kadinsagligipanelleri.com/2009/sunumlar/HRTKanita_Dayali_Sifa_Kasim_2009.ppt

Date added: November 12, 2011 - Views: 20

ppt
PowerPoint Presentation

... öğretim üyelerinin yarıya yakını fiilen komisyonda görev almış ve yük üstlenmiş durumda. En önemli olgu şu: Değerlendirme takım üyeleri, ...

http://web.deu.edu.tr/umk/umk/sunumlar/acalimli/sunu.ppt

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

ppt
Uz. Dr.Mesut ERYÜRÜK Adli Tıp Uzmanı - Erzurum Bölge ...

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2009 yılında 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu’na “Tıbbi Uygulama Hatası” nedeniyle başvuran 707 olgu ...

http://www.erzurumbeah.gov.tr/sunumlar/egitim/hekimin_adli_sorumlulugu.ppt

Date added: September 21, 2013 - Views: 1

ppt
Olgu sunumu - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ...

Olgu sunumu Author: user Last modified by: user Created Date: 4/30/2006 9:23:46 AM Document presentation format: Ekran Gösterisi Other titles:

http://tipedu.cumhuriyet.edu.tr/cutbat/kongre1sunumlar/cumartesi/ufuk/ufuksunum.ppt

Date added: May 28, 2013 - Views: 3

ppt
PowerPoint Presentation

... zeka ölçme kavramını ortaya attıklarında, zekayı doğumla belirlenmiş sabit, ölçülebilir ve değişmez bir olgu olarak varsaymışlardır.

http://gebzekoleji.k12.tr/sunumlar/%c3%87oklu%20Zeka%20Kuram%c4%b1.ppt

Date added: November 9, 2014 - Views: 1

ppt
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi

Veri yönetimi: Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi. Yazılım tasarımı: ...

http://www.tbmm.gov.tr/arastirma_komisyonlari/bilisim_internet/docs/sunumlar/tubitak.ppt

Date added: September 28, 2012 - Views: 8

ppt
TARİH BİLİMİNE GİRİŞ - SOSYAL BİLİMLER Tarih Ders ...

İnsan faaliyetleri önce düşünce olarak ortaya çıkar, daha sonra uygulama alanına konulması ile olgu ve olaylar şekline dönüşür.

http://www.sosyalbilimler.biz/sunumlar/tarih-sunumlari/tarih-bilimine-giris.ppt

Date added: November 10, 2011 - Views: 9

ppt
PowerPoint Presentation

ABD’de 1920’de 36 000 olgu Gıda hijyeni ve temiz su sağlanması 1968 500 olgu Viral Gastroenteritler Vücudun en geniş mukoza yüzeyi ve en büyük lenfoid ...

http://www.eshsm.gov.tr/dosya/Subeler/cevre_sagligi/sunumlar/sularla-iliskili-hastaliklar.ppt

Date added: April 1, 2014 - Views: 1

ppt
VEREM HASTALIĞI

BÖLGELERE GÖRE TOPLAM OLGU SAYISI VE OLGU HIZI (100.000'DE), 2013. 1 Karadeniz. 2 Marmara. 3 ege. 4 iç anadolu. 5 doğu. 6 güneydoğu. 7 akdeniz. İLLER.

http://tuberkuloz.thsk.saglik.gov.tr/Dosya/Dokumanlar/Sunumlar/cocuk_ve_gencler_icin_verem_sunusu.ppt

Date added: January 30, 2015 - Views: 1

ppt
21 YY DA TSH - PAÜTF Halk Sağlığı

Koordinasyonun ölçülmesi Kesintisiz olgu izleminin ölçümü Hastanın önceki başvuruları ile ilgili bilginin bulunması ve değerlendirilmesi Bireyin ...

http://halksagligi.pamukkale.edu.tr/kongre/SUNUMLAR/erhan.eser.ppt

Date added: December 16, 2011 - Views: 12

ppt
PowerPoint Presentation

ETKİLEŞİM TASARIM TEMELLERİ Ders Adı : BTÖ-411 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ders Sorumlusu : Yrd. Doç. Dr. Hakan TÜZÜN

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~htuzun/courses/bto416-2010-spring/Sunumlar/Bolum05-EtkilesimTasarimiTemelleri.ppt

Date added: August 26, 2013 - Views: 1

ppt
PowerPoint Presentation

INTERHEART adlı çok merkezli olgu kontrol çalışmasının sonuçları kullanılarak yapılan hesaplamalarda ise klasik risk faktörlerine eklenen diyabet, ...

http://halksagligi.pamukkale.edu.tr/kongre/SUNUMLAR/kdheBELG%C4%B0N%C3%9CNAL.ppt

Date added: November 25, 2011 - Views: 30

ppt
Nozokomiyal Salgınların İncelemesi ve Kontrolü

... kesinleştirilmesi Salgın öncesi ve salgın dönemine ait atak hızların karşılaştırılması (atak hızı=yeni olgu sayısı/risk altındaki popülasyon) ...

http://hastaneenfeksiyonlari.saglik.gov.tr/egitim/EKHems_sunumlar/22_salgin_inceleme.ppt

Date added: July 11, 2013 - Views: 7

ppt
4MB Clinical Problem-Solving - Türk Göğüs Hastalıkları ...

Olgu 45Y: 1.5 aydır ateş Haftalık çekilen 3. akc grafisi ve BT Tanı ? 1-Göz dibi: ~%25 koroidal tüberkül ...

http://www.tghyk.org/sunumlar/NBA%2011-2011.ppt

Date added: October 4, 2012 - Views: 4

ppt
Slayt 1 - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - Tüberkuloz ...

BÖLGELERE GÖRE TOPLAM OLGU SAYISI VE OLGU HIZI (100.000'DE), 2013. 1 Karadeniz. 2 Marmara. 3 ege. 4 iç anadolu. 5 doğu. 6 güneydoğu. 7 akdeniz. İLLER.

http://tuberkuloz.thsk.saglik.gov.tr/Dosya/Dokumanlar/Sunumlar/halk_egitimi_sunusu.ppt

Date added: January 12, 2015 - Views: 1

ppt
Öğretim Tasarımı veya Öğretim Sistemleri Tasarımı ...

... olgu ve kavramların açıklanmasında Buluş yoluyla öğretim stratejisi Bruner tarafından geliştirilmiştir. Bruner’e göre; Çocukların içinde ...

http://web.deu.edu.tr/bologna/sunumlar/egitim_strateji_yontem.ppt

Date added: October 27, 2012 - Views: 1

ppt
Slide 1

Slide 1

http://www.dinamikler.org/2013/sunumlar/()Meltem%20KALENDER.ppt

Date added: April 1, 2014 - Views: 1

ppt
Solunum Yetmezliği - Türk Toraks Derneği - Hayat Nefesle ...

olgu Slayt 85 Soru Tedavi seçeneğiniz? Soru Ne yapalım? Olgu 3 FM: Slayt 91 LAB: Slayt 93 TEDAVİ Olgu Slayt 96 Slayt 97 Slayt 98 Slayt 99 ...

http://file.toraks.org.tr/TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH/kisokulu5-ppt-pdf/turk_toraks_v_kis_okulu_sunumlar/salon_1/28_ocak/1300_1400/a_kaya.ppt

Date added: April 25, 2014 - Views: 1

ppt
Özel Hukuk Kütüphaneleri: yeni bir Olgu

Title: Özel Hukuk Kütüphaneleri: yeni bir Olgu Author: W&C Users Last modified by: dt Created Date: 3/10/2008 9:37:32 AM Document presentation format

http://thk.bilgi.edu.tr/sunumlar/Ozel%20Hukuk%20Kutuphaneleri_Havva_Erbay.ppt

Date added: February 21, 2012 - Views: 2

ppt
KRONİK DİYALİZ HASTALARINDA HİPERTANSİYON TEDAVİSİ VE ...

... 3 1 UF’nun Belirleyicileri Glukoz Icodextrin İlk kez 1949 yılında Schneierson tarafından kullanılmıştır 60 olgu 120 olgu Plazma volümünde azalma ...

http://rfm.com.tr/site/sunumlar/10.ppt

Date added: January 30, 2015 - Views: 1

ppt
Hastane İnfeksiyonlarının Önemi ve Tanımlar

... 236 olgu YBÜ’de kazanılmış enfeksiyon prevalansı= %49 En sık görülen enfeksiyonlar: Pnömoni ve diğer alt solunum yolu enfeksiyonları: ...

http://hastaneenfeksiyonlari.saglik.gov.tr/egitim/EKHems_sunumlar/4hastane_enf_onemi_tanimi.ppt

Date added: July 11, 2013 - Views: 8

ppt
ÇOCUK CERRAHİSİ MÜFREDAT ÇALIŞMALARI ve

Oturum Kolaylaştırıcı Sunumlar 10.00 ... Amaç-hedef belirleme hazırlığı Etkileşimli sunum hazırlığı Olgu sunumu hazırlığı Radyoloji ...

http://www.ttb.org.tr/udek/XIIITUEK/sunumlar/cenk_buyukunal.ppt

Date added: June 5, 2013 - Views: 4

ppt
SKOLYOZ - Romatizma tedavisi, Fizik tedavi merkezi Ankara

... 20-40° arası skolyozdur İskelet gelişimi henüz tamamlanmamış ve progresyon gösteren her olgu korse tedavisi açısından değerlendirilmelidir.

http://www.romatizmaltedavi.com.tr/sunumlar/skolyoz.ppt

Date added: January 7, 2012 - Views: 7

ppt
KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMU - Romatizma tedavisi, Fizik ...

... iyidir Yanlış tanı ve tedavi yokluğu kronik sakatlığa neden olur Başlangıcından 3 ay-20 yıl sonra tekrarlayan olgu oranı % 4-10’dur 5 yıllık ...

http://www.romatizmaltedavi.com.tr/sunumlar/kompleks_bolgesel_agri_sendromu.ppt

Date added: December 23, 2011 - Views: 5

ppt
Slayt 1 - Devrim Hukuk Bürosu | Ankara

... Hakaret MADDE 125 - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ...

http://www.devrimhukuk.com/sunumlar/Mobbing.ppt

Date added: August 26, 2013 - Views: 1

ppt
pol.atilim.edu.tr/shares/pol/files/Akademik_Poster_ya_da ...

... Meslektaşlara yapılan sunumlar Yerel ve bölgesel sempozyumlar Ulusal akademik kongreler Uluslar arası sempozyumlar Uluslar arası akademik kongreler ...

http://pol.atilim.edu.tr/shares/pol/files/Akademik_Poster_ya_da_Poster_Bildiri_Nasil_Hazirlanir_1291629847.ppt

Date added: April 10, 2014 - Views: 2

ppt
SECTION 2 - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile ...

Kış Sporlarında Baş ve Omurga Yaralanmaları Doç. Dr. Ufuk Şekir Spor Hekimliği AD. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi * 10 adet olgu – kontrol ...

http://aile.atauni.edu.tr/sunumlar/2011_01_27WUC/sunular/asalonu/25.01.2011/DrUfukSekir/mpeg/kissporlari.ppt

Date added: July 11, 2013 - Views: 3

ppt
Slayt 1 - ISMMMO

Entelektüel sermayede asıl değer yaratan olgu, ister insan sermayesinde olsun isterse müşteri sermayesinde, değerlerin yapısal sermayeye ...

http://esgp.istanbulsmmmodasi.org.tr/docs/Seminer_Bildiri_Sunum/Sunumlar/04_AYTEN_cETiN_SERAP_KURT.ppt

Date added: May 30, 2013 - Views: 1

ppt
PERİTON DİYALİZİ REÇETESİ

... Hastalığa ve diyalize bağlı komplikasyonlarla etkin mücadele yapılması Erken başvuran 16 olgu Geç başvuran 36 olgu Yaş, ...

http://rfm.com.tr/sunumlar/2.ppt

Date added: September 17, 2013 - Views: 5

ppt
İSTANBULDA SANAYİNİN MEKANSAL GELİŞİMİ VE GELECEK ...

İstanbul’da kent büyüklüğü ↔ sanayi birbirini büyüten iki olgu ülke ekonomisine önemli katkı ancak yerleşme düzeni açısından - kentsel ...

http://www.iso.org.tr/kongre/kongre_2008/sunumlar/1b-1-ibrahim-baz.ppt

Date added: April 13, 2014 - Views: 1

ppt
POST HARVEST HANDLING COMPONENT

Küresel Perspektiften Türkiye Tohum Sektörü Michael Turner Tohum Sanayicileri ve üreticileri Alt Birliği Toplantısı 02 Aralık, 2013 *

http://www.tsuab.org.tr/upload/sunumlar/Michael%20Turner-TR.ppt

Date added: January 1, 2014 - Views: 1

ppt
AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp ...

Ve bir olgu… Hastamızın adı,Mustafa Demircioğlu 35 yaşında Sivas doğumlu Erkek,Evli,2 çocuk babası Lise mezunu Çalışmıyor Soy geçmişi; ...

http://tipedu.cumhuriyet.edu.tr/cutbat/kongre1sunumlar/cumartesi/cumhuriyet/cumhuriyetsunum1.ppt

Date added: July 4, 2012 - Views: 4

ppt
İLETİŞİMSEL YAKLAŞIM

Dili durumsal temeller üzerine oturan bir olgu olarak görmeyi sürdürmekte bir gelecek yoktu. Gerekli olan şey, ...

http://gebzekoleji.k12.tr/sunumlar/%c4%b0ngilizce%20E%c4%9fitiminde%20%c4%b0leti%c5%9fimsel%20Yakla%c5%9f%c4%b1m.ppt

Date added: November 9, 2014 - Views: 1

ppt
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdiği ...

... için yapılacak genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma ve oy kullanmaya cevaz veren yeni bir olgu ticaret hayatına sokulmuştur.

http://www.kent-koop.org.tr/haberler/sunumlar/yusuf_ustun_2003.ppt

Date added: September 18, 2012 - Views: 7

ppt
ARTRİTLİ HASTAYA YAKLAŞIM - TRAHED | Trabzon Aile ...

... :74-8 SUNUM PLANI Artrit nedir Artrit nedenleri Olgu sunumları Tanısal Algoritma ARTRİT ? Belirgin olarak eklemi tutan ve o eklemde ağrı, şişlik, ...

http://trahed.org/sunumlar/Artriti_olan_hastaya_yaklasim.ppt

Date added: February 26, 2014 - Views: 2

ppt
BARTIN 2023 SANAYİ, TİCARET VE YATIRIM ÇALIŞMA GRUBU

... pazarlama teknikleri yönleriyle) BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Bu olgu yanında tüketiciler, Kanunla ayıplı mal ve ...

http://www.bartintso.org.tr/bilgi_bankasi/sunumlar/BRIFING_RAPORU.ppt

Date added: September 10, 2012 - Views: 6

ppt
Yayın Etiği

* Üniversitede Etik Eğitimi * * Gece ve gündüz (Escher , Hollandalı Grafik Tasarımcısı) Kişisel bir olgu. “Her ne arasan kendinde bulacaksın.”

http://www.etik.gov.tr/test/duyurular/2012/25mayis_etikgunu/sunumlar/2012%2025%20may%c4%b1s.ppt

Date added: November 7, 2014 - Views: 1

ppt
Slayt 1

Abdullah KARABOYACI Vergi Müfettişi Antalya, 10 Şubat 2012

http://www.kent-koop.org.tr/haberler/sunumlar/abdullah_karaboyaci_2003.ppt

Date added: May 7, 2013 - Views: 1

ppt
İSHALLİ HASTALIKLAR VE KONTROL PROGRAMI

8.11.2006 tarihinde şehrin su şebekesi incelenmiştir Salgın sonunda 790 olgu * Şebeke suyunun ilçenin güneyinde bulunan Fol deresi yatağındaki 6 kuyudan ...

http://cevresagligi.thsk.saglik.gov.tr/dosya/Dokumanlar/sunumlar/Su/25_nisan_Antalya/Su_ile_iliskili_salginlarda_cevre_sagligi_yaklasimi.ppt

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

ppt
YÜKSEKÖĞRETİMDE NİTELİKLİ EĞİTİM ve ÖLÇME ...

yÜksekÖĞretİmde nİtelİklİ eĞİtİm ve ÖlÇme deĞerlendİrme ÖĞrenmenİn boyutlari yrd. doç. dr. muazzez yavuz kirik

https://egitimdeyapilanma.istanbul.edu.tr/yonet/sunumlar/20120423_200550_1.ppt

Date added: November 2, 2013 - Views: 2

ppt
Meslek hastalıklarını önleme “bir bakış”

... @deu.edu.tr www.arifcimrin.com Yararlandığım kaynaklar Sunumlar Dr. Rana Güven Dr. Alp Ergör Dr. İbrahim Akkurt Dr. Nazmi Bilir ... Olgu 1 Olgu 1 Olgu 1 ...

http://www.izmirtabip.org.tr/userfiles/cimrin.ppt

Date added: July 2, 2013 - Views: 3

ppt
VİDEO

Görsel ve İşitsel Araçlar

http://xa.yimg.com/kq/groups/23283117/1257215805/name/V%C3%9DDEO2.ppt

Date added: September 3, 2014 - Views: 1

ppt
OHSS ÖNLEME STRATEJİLERİ

ohss: rİsk faktÖrlerİ ve Önleme stratejİlerİ prof. dr. hÜseyİn gÖrkemlİ konya n.e. Ünİversİtesİ meram tip fakÜltesİ kadin hastaliklari ve doĞum a.d.

http://www.utd.org.tr/download/2._konya_sempozyum_sunumlar%c4%b1/OHSS_ONLEME_STRATEJILERI.ppt

Date added: January 30, 2015 - Views: 1