Olgu Sunumlar Ppt ppts

Searching:
Download
Olgu Sunumlar Ppt - Fast Download

Download Olgu Sunumlar Ppt from our fatest mirror

1.Ünite - Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

8156 dl's @ 4980 KB/s

ppt
1.Ünite - Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

OLGU (NESNEL) GÖRÜŞ (ÖZNEL) Aşağıdaki resimlerle ilgili verilen cümlelerin hangileri olgu, hangileri görüş cümlesidir? M.Kemal ATATÜRK, ...

http://www.sosyalbilimler.biz/arsiv/Sunumlar/6sinif/Sosyal_Bilgiler_Ogreniyorum.ppt

Date added: April 9, 2012 - Views: 1

ppt
PowerPoint Sunusu - Türk Toraks Derneği

... 10251 olgu Skuamöz hücreli : %45.4 Küçük hücreli : %20.5 Adenokanser : %20.2 Büyük hücreli : %2.0 Küçük hücreli dışı (alt tipi ...

http://file.toraks.org.tr/TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH/kisokulu5-ppt-pdf/turk_toraks_v_kis_okulu_sunumlar/salon_1/26_ocak/1100_1200/t_goksel.ppt

Date added: April 27, 2014 - Views: 1

ppt
PowerPoint Presentation

OLGULARLA ANTİBİYOTİK KULLANIM İLKELERİ Dr. Bilgin ARDA Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD * * * * * * * * * * * * * * * * * Olgu 3 23 ...

http://www.med.ege.edu.tr/files/re%c3%a7ete%20g%c3%bcnleri%20sunumlar/11-recetegunleri/Antibiyotik%20Kullan%c4%b1m%20%c4%b0lkeleri-%20Bilgin%20ARDA.ppt

Date added: November 23, 2014 - Views: 1

ppt
PowerPoint Presentation

5.5 aylık erkek olgu, 2 gün önce başlayan hırıltılı solunum, öksürük, ateş 2 aylıkken alt solunum yolu enfeksiyonu Fizik muayene: Ağ: 6150 gr ...

http://www.med.ege.edu.tr/files/re%c3%a7ete%20g%c3%bcnleri%20sunumlar/10.re%c3%a7eteg%c3%bcnleri/Alt%20solunum%20yolu%20enfeksiyonlar%c4%b1%20re%c3%a7ete%202013.ppt

Date added: June 14, 2013 - Views: 5

ppt
PowerPoint Presentation

... Bakanlığına bağlı hastanelerde Donanımlı adli tıp birimi olmayan illerdeki canlı muayeneleri İllerin adli olgu sayısına göre gereken adli tıp ...

http://www.ttb.org.tr/udek/XIIITUEK/sunumlar/insan_Gucu_Planlamasi-Adli_Tip_ornegi.ppt

Date added: May 28, 2013 - Views: 2

ppt
PowerPoint Presentation

... zeka ölçme kavramını ortaya attıklarında, zekayı doğumla belirlenmiş sabit, ölçülebilir ve değişmez bir olgu olarak varsaymışlardır.

http://gebzekoleji.k12.tr/sunumlar/%c3%87oklu%20Zeka%20Kuram%c4%b1.ppt

Date added: November 9, 2014 - Views: 1

ppt
Slayt Başlığı Yok - Kadın Sağlığı Panelleri ...

... her yıl Yaklaşık 15.000 yeni olgu ile karşılaşılaşılabileceği söylenebilir. Ozmen V. The Journal of Breast Health 2008 Ozmen V, Anderson BO.

http://www.kadinsagligipanelleri.com/2009/Sunumlar/Vahit_ozmen.PPT

Date added: March 4, 2012 - Views: 17

ppt
PowerPoint Presentation

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ‘MÜDEK’ DENEYİMİ: Kalite Yolcuğunda Mercek Prof.Dr. Rıdvan Berber Ankara Üniversitesi Mühendislik ...

http://web.deu.edu.tr/umk/umk/sunumlar/acalimli/sunu.ppt

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

ppt
Slayt 1

OLGU 1 Yaş: 60, G 4 P 4 Şikayet: - 1 yıldır pelvik basınç hissi ve bel ağrısı - Vajeninden sarkma hissi Özgeçmiş: DM, HT, Artrit Cerrahi Özgecmiş:

http://www.kadinsagligipanelleri.com/2009/sunumlar/kadikoy_s%C4%B1fa_sorular.ppt

Date added: February 29, 2012 - Views: 8

ppt
Uz. Dr.Mesut ERYÜRÜK Adli Tıp Uzmanı - Erzurum Bölge ...

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2009 yılında 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu’na “Tıbbi Uygulama Hatası” nedeniyle başvuran 707 olgu ...

http://www.erzurumbeah.gov.tr/sunumlar/egitim/hekimin_adli_sorumlulugu.ppt

Date added: September 21, 2013 - Views: 1

ppt
PowerPoint Presentation

bölüm 4 paradigmalar

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~htuzun/courses/bto611-2007-fall/Sunumlar/Hafta04-Chapter04.ppt

Date added: October 26, 2013 - Views: 1

ppt
PowerPoint Presentation

ABD’de 1920’de 36 000 olgu Gıda hijyeni ve temiz su sağlanması 1968 500 olgu Viral Gastroenteritler Vücudun en geniş mukoza yüzeyi ve en büyük lenfoid ...

http://www.eshsm.gov.tr/dosya/Subeler/cevre_sagligi/sunumlar/sularla-iliskili-hastaliklar.ppt

Date added: April 1, 2014 - Views: 1

ppt
TARİH BİLİMİNE GİRİŞ - SOSYAL BİLİMLER Tarih Ders ...

İnsan faaliyetleri önce düşünce olarak ortaya çıkar, daha sonra uygulama alanına konulması ile olgu ve olaylar şekline dönüşür.

http://www.sosyalbilimler.biz/sunumlar/tarih-sunumlari/tarih-bilimine-giris.ppt

Date added: November 10, 2011 - Views: 9

ppt
21 YY DA TSH - PAÜTF Halk Sağlığı

Koordinasyonun ölçülmesi Kesintisiz olgu izleminin ölçümü Hastanın önceki başvuruları ile ilgili bilginin bulunması ve değerlendirilmesi Bireyin ...

http://halksagligi.pamukkale.edu.tr/kongre/SUNUMLAR/erhan.eser.ppt

Date added: December 16, 2011 - Views: 12

ppt
PowerPoint Presentation

INTERHEART adlı çok merkezli olgu kontrol çalışmasının sonuçları kullanılarak yapılan hesaplamalarda ise klasik risk faktörlerine eklenen diyabet, ...

http://halksagligi.pamukkale.edu.tr/kongre/SUNUMLAR/kdheBELG%C4%B0N%C3%9CNAL.ppt

Date added: November 25, 2011 - Views: 26

ppt
Slayt Başlığı Yok - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ...

* İlaç Direnci İlaca dirençli olgu En az bir tüberküloz ilacına dirençli basille hastalanmış olgu. Yeni olgularda ilaç direnci (önceki adlandırması, ...

http://tuberkuloz.thsk.saglik.gov.tr/Dosya/Dokumanlar/Sunumlar/verem-saglik-personel-2014-24-mart.ppt

Date added: April 13, 2014 - Views: 12

ppt
Olgu sunumu - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ...

Olgu sunumu Author: user Last modified by: user Created Date: 4/30/2006 9:23:46 AM Document presentation format: Ekran Gösterisi Other titles:

http://tipedu.cumhuriyet.edu.tr/cutbat/kongre1sunumlar/cumartesi/ufuk/ufuksunum.ppt

Date added: May 28, 2013 - Views: 3

ppt
PowerPoint Presentation

ETKİLEŞİM TASARIM TEMELLERİ Ders Adı : BTÖ-411 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ders Sorumlusu : Yrd. Doç. Dr. Hakan TÜZÜN

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~htuzun/courses/bto416-2010-spring/Sunumlar/Bolum05-EtkilesimTasarimiTemelleri.ppt

Date added: August 26, 2013 - Views: 1

ppt
Nozokomiyal Salgınların İncelemesi ve Kontrolü

... kesinleştirilmesi Salgın öncesi ve salgın dönemine ait atak hızların karşılaştırılması (atak hızı=yeni olgu sayısı/risk altındaki popülasyon) ...

http://hastaneenfeksiyonlari.saglik.gov.tr/egitim/EKHems_sunumlar/22_salgin_inceleme.ppt

Date added: July 11, 2013 - Views: 7

ppt
Özel Hukuk Kütüphaneleri: yeni bir Olgu - İstanbul Bilgi ...

Title: Özel Hukuk Kütüphaneleri: yeni bir Olgu Author: W&C Users Last modified by: dt Created Date: 3/10/2008 9:37:32 AM Document presentation format

http://thk.bilgi.edu.tr/sunumlar/Ozel%20Hukuk%20Kutuphaneleri_Havva_Erbay.ppt

Date added: February 21, 2012 - Views: 2

ppt
4MB Clinical Problem-Solving - Türk Göğüs Hastalıkları ...

Olgu 45Y: 1.5 aydır ateş Haftalık çekilen 3. akc grafisi ve BT Tanı ? 1-Göz dibi: ~%25 koroidal tüberkül ...

http://www.tghyk.org/sunumlar/NBA%2011-2011.ppt

Date added: October 4, 2012 - Views: 4

ppt
Öğretim Tasarımı veya Öğretim Sistemleri Tasarımı ...

... olgu ve kavramların açıklanmasında Buluş yoluyla öğretim stratejisi Bruner tarafından geliştirilmiştir. Bruner’e göre; Çocukların içinde ...

http://web.deu.edu.tr/bologna/sunumlar/egitim_strateji_yontem.ppt

Date added: October 27, 2012 - Views: 1

ppt
Slide 1

... bir sosyal statü olarak çalışmaya geçtikleri günden beri iş, insanların kimliğini etkileyen çok önemli bir olgu.

http://www.dinamikler.org/2013/sunumlar/()Meltem%20KALENDER.ppt

Date added: April 1, 2014 - Views: 1

ppt
NCCH Title - subtitle - ANASAYFA - Teşhis İilişkili ...

... veya Bir olgu tipi değişikliği olduğu zaman (örneğin akut bakımdan rehabilitasyona geçiş) sonlanır Kümülatif saatler (DVD’deki tüm saatler) ...

http://www.tig.saglik.gov.tr/content/files/dokumanlar/egitim/3_gun_sunumlari.ppt

Date added: December 27, 2011 - Views: 44

ppt
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi

Veri yönetimi: Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi. Yazılım tasarımı: ...

http://www.tbmm.gov.tr/arastirma_komisyonlari/bilisim_internet/docs/sunumlar/tubitak.ppt

Date added: September 28, 2012 - Views: 8

ppt
SKOLYOZ - Romatizma tedavisi, Fizik tedavi merkezi Ankara

... 20-40° arası skolyozdur İskelet gelişimi henüz tamamlanmamış ve progresyon gösteren her olgu korse tedavisi açısından değerlendirilmelidir.

http://www.romatizmaltedavi.com.tr/sunumlar/skolyoz.ppt

Date added: January 7, 2012 - Views: 7

ppt
Hastane İnfeksiyonlarının Önemi ve Tanımlar

... 236 olgu YBÜ’de kazanılmış enfeksiyon prevalansı= %49 En sık görülen enfeksiyonlar: Pnömoni ve diğer alt solunum yolu enfeksiyonları: ...

http://hastaneenfeksiyonlari.saglik.gov.tr/egitim/EKHems_sunumlar/4hastane_enf_onemi_tanimi.ppt

Date added: July 11, 2013 - Views: 7

ppt
Slayt 1 - Türk Toraks Derneği - Hayat Nefesle Başlar

Maliniteler Tablo: Eozinofilik Akciğer Hastalıkları Olgu 50 yaşında erkek hasta, çiftçi Şikayet: son 1 aydır kuru öksürük, nefes darlığı, ateş ...

http://file.toraks.org.tr/TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH/kisokulu5-ppt-pdf/turk_toraks_v_kis_okulu_sunumlar/salon_1/27_ocak/1300_1400/s_atis_son.ppt

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

ppt
Slayt 1 - ISMMMO

Entelektüel sermayede asıl değer yaratan olgu, ister insan sermayesinde olsun isterse müşteri sermayesinde, değerlerin yapısal sermayeye ...

http://esgp.istanbulsmmmodasi.org.tr/docs/Seminer_Bildiri_Sunum/Sunumlar/04_AYTEN_cETiN_SERAP_KURT.ppt

Date added: May 30, 2013 - Views: 1

ppt
Slayt 1 - Devrim Hukuk Bürosu | Ankara

... Hakaret MADDE 125 - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ...

http://www.devrimhukuk.com/sunumlar/Mobbing.ppt

Date added: August 26, 2013 - Views: 1

ppt
pol.atilim.edu.tr/shares/pol/files/Akademik_Poster_ya_da ...

... Meslektaşlara yapılan sunumlar Yerel ve bölgesel sempozyumlar Ulusal akademik kongreler Uluslar arası sempozyumlar Uluslar arası akademik kongreler ...

http://pol.atilim.edu.tr/shares/pol/files/Akademik_Poster_ya_da_Poster_Bildiri_Nasil_Hazirlanir_1291629847.ppt

Date added: April 10, 2014 - Views: 2

ppt
KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMU - Romatizma tedavisi, Fizik ...

... iyidir Yanlış tanı ve tedavi yokluğu kronik sakatlığa neden olur Başlangıcından 3 ay-20 yıl sonra tekrarlayan olgu oranı % 4-10’dur 5 yıllık ...

http://www.romatizmaltedavi.com.tr/sunumlar/kompleks_bolgesel_agri_sendromu.ppt

Date added: December 23, 2011 - Views: 5

ppt
ÇOCUK CERRAHİSİ MÜFREDAT ÇALIŞMALARI ve

Oturum Kolaylaştırıcı Sunumlar 10.00 ... Amaç-hedef belirleme hazırlığı Etkileşimli sunum hazırlığı Olgu sunumu hazırlığı Radyoloji ...

http://www.ttb.org.tr/udek/XIIITUEK/sunumlar/cenk_buyukunal.ppt

Date added: June 5, 2013 - Views: 4

ppt
Slayt 1 - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - Tüberkuloz ...

Toplam olgu. Yıllar. 2005.00 20535.00 2006.00 20526.00 2007.00 19694.00 2008.00 18452.00 2009.00 17402.00 2010.00 16551.00 2011.00 15679.00 2012.00 14691.00 YIL.

http://tuberkuloz.thsk.saglik.gov.tr/Dosya/Dokumanlar/Sunumlar/verem-halk-egitimi-24-mart.ppt

Date added: July 5, 2014 - Views: 1

ppt
POST HARVEST HANDLING COMPONENT

Küresel Perspektiften Türkiye Tohum Sektörü Michael Turner Tohum Sanayicileri ve üreticileri Alt Birliği Toplantısı 02 Aralık, 2013 *

http://www.tsuab.org.tr/upload/sunumlar/Michael%20Turner-TR.ppt

Date added: January 1, 2014 - Views: 1

ppt
İSTANBULDA SANAYİNİN MEKANSAL GELİŞİMİ VE GELECEK ...

İstanbul’da kent büyüklüğü ↔ sanayi birbirini büyüten iki olgu ülke ekonomisine önemli katkı ancak yerleşme düzeni açısından - kentsel ...

http://www.iso.org.tr/kongre/kongre_2008/sunumlar/1b-1-ibrahim-baz.ppt

Date added: April 13, 2014 - Views: 1

ppt
AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp ...

Ve bir olgu… Hastamızın adı,Mustafa Demircioğlu 35 yaşında Sivas doğumlu Erkek,Evli,2 çocuk babası Lise mezunu Çalışmıyor Soy geçmişi; ...

http://tipedu.cumhuriyet.edu.tr/cutbat/kongre1sunumlar/cumartesi/cumhuriyet/cumhuriyetsunum1.ppt

Date added: July 4, 2012 - Views: 4

ppt
SECTION 2 - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile ...

Kış Sporlarında Baş ve Omurga Yaralanmaları Doç. Dr. Ufuk Şekir Spor Hekimliği AD. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi * 10 adet olgu – kontrol ...

http://aile.atauni.edu.tr/sunumlar/2011_01_27WUC/sunular/asalonu/25.01.2011/DrUfukSekir/mpeg/kissporlari.ppt

Date added: July 11, 2013 - Views: 3

ppt
Slide 1

Tütünün Sağlık Etkisi Prof. Dr. Hilal Özcebe Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı [email protected]

http://ssuk.org.tr/eski_site_verileri/pdf/sunumlar/saglik_etki_hilal.ppt

Date added: May 28, 2013 - Views: 2

ppt
İLETİŞİMSEL YAKLAŞIM

Dili durumsal temeller üzerine oturan bir olgu olarak görmeyi sürdürmekte bir gelecek yoktu. Gerekli olan şey, ...

http://gebzekoleji.k12.tr/sunumlar/%c4%b0ngilizce%20E%c4%9fitiminde%20%c4%b0leti%c5%9fimsel%20Yakla%c5%9f%c4%b1m.ppt

Date added: November 9, 2014 - Views: 1

ppt
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdiği ...

... için yapılacak genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma ve oy kullanmaya cevaz veren yeni bir olgu ticaret hayatına sokulmuştur.

http://www.kent-koop.org.tr/haberler/sunumlar/yusuf_ustun_2003.ppt

Date added: September 18, 2012 - Views: 7

ppt
ARTRİTLİ HASTAYA YAKLAŞIM - TRAHED | Trabzon Aile ...

... :74-8 SUNUM PLANI Artrit nedir Artrit nedenleri Olgu sunumları Tanısal Algoritma ARTRİT ? Belirgin olarak eklemi tutan ve o eklemde ağrı, şişlik, ...

http://trahed.org/sunumlar/Artriti_olan_hastaya_yaklasim.ppt

Date added: February 26, 2014 - Views: 2

ppt
İSHALLİ HASTALIKLAR VE KONTROL PROGRAMI

8.11.2006 tarihinde şehrin su şebekesi incelenmiştir Salgın sonunda 790 olgu * Şebeke suyunun ilçenin güneyinde bulunan Fol deresi yatağındaki 6 kuyudan ...

http://cevresagligi.thsk.saglik.gov.tr/dosya/Dokumanlar/sunumlar/Su/25_nisan_Antalya/Su_ile_iliskili_salginlarda_cevre_sagligi_yaklasimi.ppt

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

ppt
BARTIN 2023 SANAYİ, TİCARET VE YATIRIM ÇALIŞMA GRUBU

... pazarlama teknikleri yönleriyle) BARTIN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ Bu olgu yanında tüketiciler, Kanunla ayıplı mal ve ...

http://www.bartintso.org.tr/bilgi_bankasi/sunumlar/BRIFING_RAPORU.ppt

Date added: September 10, 2012 - Views: 5

ppt
KURAMSAL DAYANAKLAR - index [METU Computer Engineering]

Olgu: Bir tarih ile olay ... neden-sonuç ilişki * ÖĞE YERLEŞTİRME KURAMI Kurama göre gerekli olan birincil ve ikincil sunumlar: Birincil Sunumlar: Öğrenci ...

http://www.ceng.metu.edu.tr/~erman/kku/OgretimTasarimi/3hafta/hafta03.ppt

Date added: May 30, 2013 - Views: 1

ppt
Erkek İnfertİlİtesİnde patogenez ve klİnİk tanI

Klinik muayene ve Doppler USG ile tanı konur. Semptomatik olgu, takipte testis fonksiyonlarında bozukluk giderek artıyorsa tedavi önerilir. (Eur. Assoc. Uro. 2010 ...

http://www.utd.org.tr/download/2._konya_sempozyum_sunumlar%c4%b1/HARUN_TOY-erkekinfertilitesi22.ppt

Date added: November 9, 2014 - Views: 1

ppt
Slayt 1

Abdullah KARABOYACI Vergi Müfettişi Antalya, 10 Şubat 2012

http://www.kent-koop.org.tr/haberler/sunumlar/abdullah_karaboyaci_2003.ppt

Date added: May 7, 2013 - Views: 1

ppt
Yayın Etiği

"Etik Kültürün Geliştirilmesinde Eğitimin Rolü" Üniversitede Etik Eğitimi Dr.Canan Özgen UEAM Başkanı, FBE Müdürü ODTÜ Kamu Görevlileri Etik Kurulu

http://www.etik.gov.tr/test/duyurular/2012/25mayis_etikgunu/sunumlar/2012%2025%20may%c4%b1s.ppt

Date added: November 7, 2014 - Views: 1

ppt
YÜKSEKÖĞRETİMDE NİTELİKLİ EĞİTİM ve ÖLÇME ...

... tartışma ve sunumlar, poster sunumları Profesyonel uygulamaları= medikal, ... okunarak da anlaşılabilecek alan bilgisine giriş düzeyindeki olgu, ...

http://egitimdeyapilanma.istanbul.edu.tr/yonet/sunumlar/20120423_200550_1.ppt

Date added: March 20, 2013 - Views: 2