Olgu Sunumlar Ppt ppts

Searching:
Download
Olgu Sunumlar Ppt - Fast Download

Download Olgu Sunumlar Ppt from our fatest mirror

PowerPoint Presentation

3070 dl's @ 1375 KB/s

ppt
PowerPoint Presentation

OLGU (NESNEL) GÖRÜŞ (ÖZNEL) Aşağıdaki resimlerle ilgili verilen cümlelerin hangileri olgu, hangileri görüş cümlesidir? M.Kemal ATATÜRK, ...

http://www.sosyalbilimler.biz/arsiv/Sunumlar/6sinif/Sosyal_Bilgiler_Ogreniyorum.ppt

Date added: April 9, 2012 - Views: 1

ppt
Slayt 1

... Althusius ve ark. 2003 Randomize kontrollü çalışma 27. gebelik haftasından küçük 23 olgu 13 acil serklaj Serklaj grubunda gebelik 54 gün uzarken kontrol ...

http://www.kadinsagligipanelleri.com/2010/Sunumlar/recep-has.ppt

Date added: April 4, 2015 - Views: 1

ppt
Olgu sunumu - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp...

Olgu sunumu Author: user Last modified by: user Created Date: 4/30/2006 9:23:46 AM Document presentation format: Ekran Gösterisi Other titles:

http://tipedu.cumhuriyet.edu.tr/cutbat/kongre1sunumlar/cumartesi/ufuk/ufuksunum.ppt

Date added: May 28, 2013 - Views: 3

ppt
PowerPoint Presentation

... Bakanlığına bağlı hastanelerde Donanımlı adli tıp birimi olmayan illerdeki canlı muayeneleri İllerin adli olgu sayısına göre gereken adli tıp ...

http://www.ttb.org.tr/udek/XIIITUEK/sunumlar/insan_Gucu_Planlamasi-Adli_Tip_ornegi.ppt

Date added: May 28, 2013 - Views: 2

ppt
TARİH BİLİMİNE GİRİŞ - SOSYAL BİLİMLER Tarih Ders...

İnsan faaliyetleri önce düşünce olarak ortaya çıkar, daha sonra uygulama alanına konulması ile olgu ve olaylar şekline dönüşür.

http://www.sosyalbilimler.biz/sunumlar/tarih-sunumlari/tarih-bilimine-giris.ppt

Date added: November 10, 2011 - Views: 9

ppt
Örnek Traseler Doğrultusunda Ürodinami Grafiği...

Olgu Sunumu Prof. Dr. Önay YALÇIN İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı-İstanbul

http://kadinsagligipanelleri.com/2009/sunumlar/kadikoy_sifa_vaka_sunumu_Onay_Yalcin.ppt

Date added: January 20, 2014 - Views: 1

ppt
PowerPoint Presentation

... öğretim üyelerinin yarıya yakını fiilen komisyonda görev almış ve yük üstlenmiş durumda. En önemli olgu şu: Değerlendirme takım üyeleri, ...

http://web.deu.edu.tr/umk/umk/sunumlar/acalimli/sunu.ppt

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

ppt
Slayt 1 - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - Tüberkuloz...

BÖLGELERE GÖRE TOPLAM OLGU SAYISI VE OLGU HIZI (100.000'DE), 2013. 1 Karadeniz. 2 Marmara. 3 ege. 4 iç anadolu. 5 doğu. 6 güneydoğu. 7 akdeniz. İLLER.

http://tuberkuloz.thsk.saglik.gov.tr/Dosya/Dokumanlar/Sunumlar/halk_egitimi_sunusu.ppt

Date added: January 12, 2015 - Views: 1

ppt
Çoklu Zeka Sunusu - TIKLA İNDİR

... zeka ölçme kavramını ortaya attıklarında, zekayı doğumla belirlenmiş sabit, ölçülebilir ve değişmez bir olgu olarak varsaymışlardır.

http://gebzekoleji.k12.tr/sunumlar/%c3%87oklu%20Zeka%20Kuram%c4%b1.ppt

Date added: November 9, 2014 - Views: 1

ppt
Uz. Dr.Mesut ERYÜRÜK Adli Tıp Uzmanı

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2009 yılında 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu’na “Tıbbi Uygulama Hatası” nedeniyle başvuran 707 olgu ...

http://www.erzurumbeah.gov.tr/sunumlar/egitim/hekimin_adli_sorumlulugu.ppt

Date added: September 21, 2013 - Views: 1

ppt
Slayt Başlığı Yok

İllere Göre Toplam Olgu Sayısı ve Olgu Hızı (100.000'de), 2013. Bölgelere Göre Toplam Tüberküloz Olgu Sayısı ve Olgu Hızı, 2013. Karadeniz. nüfus.

http://tuberkuloz.thsk.saglik.gov.tr/Dosya/Dokumanlar/Sunumlar/saglik_personeli_egitim_sunusu.ppt

Date added: February 26, 2015 - Views: 2

ppt
21 YY DA TSH - PAÜTF Halk Sağlığı

Koordinasyonun ölçülmesi Kesintisiz olgu izleminin ölçümü Hastanın önceki başvuruları ile ilgili bilginin bulunması ve değerlendirilmesi Bireyin ...

http://halksagligi.pamukkale.edu.tr/kongre/SUNUMLAR/erhan.eser.ppt

Date added: December 16, 2011 - Views: 13

ppt
Solunum Yetmezliği - Türk Toraks Derneği Halk...

olgu Slayt 85 Soru Tedavi seçeneğiniz? Soru Ne yapalım? Olgu 3 FM: Slayt 91 LAB: Slayt 93 TEDAVİ Olgu Slayt 96 Slayt 97 Slayt 98 Slayt 99 ...

http://file.toraks.org.tr/TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH/kisokulu5-ppt-pdf/turk_toraks_v_kis_okulu_sunumlar/salon_1/28_ocak/1300_1400/a_kaya.ppt

Date added: April 25, 2014 - Views: 1

ppt
PowerPoint Presentation

INTERHEART adlı çok merkezli olgu kontrol çalışmasının sonuçları kullanılarak yapılan hesaplamalarda ise klasik risk faktörlerine eklenen diyabet, ...

http://halksagligi.pamukkale.edu.tr/kongre/SUNUMLAR/kdheBELG%C4%B0N%C3%9CNAL.ppt

Date added: November 25, 2011 - Views: 31

ppt
Slayt 1 - Türk Toraks Derneği Halk Sağlığı

Maliniteler Tablo: Eozinofilik Akciğer Hastalıkları Olgu 50 yaşında erkek hasta, çiftçi Şikayet: son 1 aydır kuru öksürük, nefes darlığı, ateş ...

http://file.toraks.org.tr/TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH/kisokulu5-ppt-pdf/turk_toraks_v_kis_okulu_sunumlar/salon_1/27_ocak/1300_1400/s_atis_son.ppt

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

ppt
Özel Hukuk Kütüphaneleri: yeni bir Olgu

Hukuk Bürosu Kütüphaneleri Havva Erbay Düren, Akol Avukatlık Bürosu 44. Kütüphane Haftası - 04.04.2008 - İstanbul Bilgi Üniversitesi

http://thk.bilgi.edu.tr/sunumlar/Ozel%20Hukuk%20Kutuphaneleri_Havva_Erbay.ppt

Date added: February 21, 2012 - Views: 2

ppt
PowerPoint Presentation

... kısa kullanımı genellikle problemsizdir, ancak literatürde bu maddenin toksisitesi ile ilgili 100’den fazla olgu bildirilmiştir.

http://veskongre.org/Sunumlar/06-12-2014/Fatih_Akcay.ppt

Date added: December 13, 2014 - Views: 1

ppt
4MB Clinical Problem-Solving

Olgu 45Y: 1.5 aydır ateş Haftalık çekilen 3. akc grafisi ve BT Tanı ? 1-Göz dibi: ~%25 koroidal tüberkül ...

http://www.tghyk.org/sunumlar/NBA%2011-2011.ppt

Date added: October 4, 2012 - Views: 4

ppt
Slayt 1

... 98-99 215 olgu 133 Seldinger tekniği 82 açık cerrahi teknik Seldinger Cerrahi Peritonit sıklığı (atak/ay) 1/25 1/17 p=0 ...

http://www.rfm.com.tr/sunumlar/18.ppt

Date added: November 26, 2011 - Views: 7

ppt
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi

Veri yönetimi: Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi. Yazılım tasarımı: ...

http://www.tbmm.gov.tr/arastirma_komisyonlari/bilisim_internet/docs/sunumlar/tubitak.ppt

Date added: September 28, 2012 - Views: 8

ppt
Slayt 1 - Devrim Hukuk Bürosu | Ankara

... Hakaret MADDE 125 - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ...

http://www.devrimhukuk.com/sunumlar/Mobbing.ppt

Date added: August 26, 2013 - Views: 1

ppt
Bolum 12: Cognitive Models Bilissel Modeller

Title: Bolum 12: Cognitive Models Bilissel Modeller Author: olgu Last modified by: Exper Computer Created Date: 11/29/2008 7:23:16 PM Document presentation format

http://yunus.hacettepe.edu.tr/%7Ehtuzun/courses/bto611-2008-fall/Sunumlar/11-Ch12.ppt

Date added: May 7, 2013 - Views: 1

ppt
SKOLYOZ - Romatizma tedavisi, Fizik tedavi merkezi...

... 20-40° arası skolyozdur İskelet gelişimi henüz tamamlanmamış ve progresyon gösteren her olgu korse tedavisi açısından değerlendirilmelidir.

http://www.romatizmaltedavi.com.tr/sunumlar/skolyoz.ppt

Date added: January 7, 2012 - Views: 7

ppt
Öğretim Tasarımı veya Öğretim Sistemleri Tasarımı...

... olgu ve kavramların açıklanmasında Buluş yoluyla öğretim stratejisi Bruner tarafından geliştirilmiştir. Bruner’e göre; Çocukların içinde ...

http://web.deu.edu.tr/bologna/sunumlar/egitim_strateji_yontem.ppt

Date added: October 27, 2012 - Views: 1

ppt
PowerPoint Presentation

ETKİLEŞİM TASARIM TEMELLERİ Ders Adı : BTÖ-411 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ders Sorumlusu : Yrd. Doç. Dr. Hakan TÜZÜN

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~htuzun/courses/bto416-2010-spring/Sunumlar/Bolum05-EtkilesimTasarimiTemelleri.ppt

Date added: August 26, 2013 - Views: 1

ppt
Slayt 1 - Türk Tabipleri Birliği ..:: TTB

... Gönüllü olgu üzerinde 9 CORE Kas- iskelet sistemi radyolojisinde patolojik bulgu değerlendirme becerisi 8 CORE Pediatrik kas- iskelet sistemi ...

http://www.ttb.org.tr/udek/XIIITUEK/sunumlar/muzaffer_basak.ppt

Date added: May 24, 2013 - Views: 3

ppt
Michael Turner-TR

... Genel Çerçeve Dünya üzerinde tohum sektörünün gelişimine ilişkin kısa bir geçmiş Türkiye neden ilginç bir olgu çalışmasıdır?

http://www.tsuab.org.tr/upload/sunumlar/Michael%20Turner-TR.ppt

Date added: January 1, 2014 - Views: 1

ppt
KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMU

... iyidir Yanlış tanı ve tedavi yokluğu kronik sakatlığa neden olur Başlangıcından 3 ay-20 yıl sonra tekrarlayan olgu oranı % 4-10’dur 5 yıllık ...

http://www.romatizmaltedavi.com.tr/sunumlar/kompleks_bolgesel_agri_sendromu.ppt

Date added: December 23, 2011 - Views: 5

ppt
PERİTON DİYALİZİ REÇETESİ - Default Parallels...

... Hastalığa ve diyalize bağlı komplikasyonlarla etkin mücadele yapılması Erken başvuran 16 olgu Geç başvuran 36 olgu Yaş, ...

http://www.rfm.com.tr/sunumlar/2.ppt

Date added: February 22, 2012 - Views: 12

ppt
Slayt 1 - ISMMMO

Entelektüel sermayede asıl değer yaratan olgu, ister insan sermayesinde olsun isterse müşteri sermayesinde, değerlerin yapısal sermayeye ...

http://esgp.istanbulsmmmodasi.org.tr/docs/Seminer_Bildiri_Sunum/Sunumlar/04_AYTEN_cETiN_SERAP_KURT.ppt

Date added: May 30, 2013 - Views: 1

ppt
SECTION 2 - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi...

Kış Sporlarında Baş ve Omurga Yaralanmaları Doç. Dr. Ufuk Şekir Spor Hekimliği AD. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi * 10 adet olgu – kontrol ...

http://aile.atauni.edu.tr/sunumlar/2011_01_27WUC/sunular/asalonu/25.01.2011/DrUfukSekir/mpeg/kissporlari.ppt

Date added: July 11, 2013 - Views: 3

ppt
MALNÜTRİSYON - Diyetisyen Rehberi

olgu. HASTA ADI: MELİHA ÇELİK. CİNSİYET: KIZ. YAŞ: 1,5 AYLIK. GELDİĞİ YER: NİĞDE. ŞİKAYETİ: Gelişme Geriliği. HİKAYESİ: Hastanın ara ara ishal ...

http://www.diyetisyenrehberi.net/sunumlar/20090824211953.PPT

Date added: February 25, 2015 - Views: 1

ppt
İSTANBULDA SANAYİNİN MEKANSAL GELİŞİMİ VE GELECEK...

İstanbul’da kent büyüklüğü ↔ sanayi birbirini büyüten iki olgu ülke ekonomisine önemli katkı ancak yerleşme düzeni açısından - kentsel ...

http://www.iso.org.tr/kongre/kongre_2008/sunumlar/1b-1-ibrahim-baz.ppt

Date added: April 13, 2014 - Views: 1

ppt
Slide 1

... 17.160 mini mental durum muayenesinde sigara içmeyenlerde puan kaybı 0,03 iken sigara içenlerde 0,13 Parkinson- olgu-kontrol çalışmalarda 1,5 kat Migren ???

http://ssuk.org.tr/eski_site_verileri/pdf/sunumlar/saglik_etki_hilal.ppt

Date added: May 28, 2013 - Views: 2

ppt
AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ - Cumhuriyet Üniversitesi...

Ve bir olgu… Hastamızın adı,Mustafa Demircioğlu 35 yaşında Sivas doğumlu Erkek,Evli,2 çocuk babası Lise mezunu Çalışmıyor Soy geçmişi; ...

http://tipedu.cumhuriyet.edu.tr/cutbat/kongre1sunumlar/cumartesi/cumhuriyet/cumhuriyetsunum1.ppt

Date added: July 4, 2012 - Views: 4

ppt
İLETİŞİMSEL YAKLAŞIM

Dili durumsal temeller üzerine oturan bir olgu olarak görmeyi sürdürmekte bir gelecek yoktu. Gerekli olan şey, ...

http://gebzekoleji.k12.tr/sunumlar/%c4%b0ngilizce%20E%c4%9fitiminde%20%c4%b0leti%c5%9fimsel%20Yakla%c5%9f%c4%b1m.ppt

Date added: November 9, 2014 - Views: 2

ppt
İSHALLİ HASTALIKLAR VE KONTROL PROGRAMI

8.11.2006 tarihinde şehrin su şebekesi incelenmiştir Salgın sonunda 790 olgu * Şebeke suyunun ilçenin güneyinde bulunan Fol deresi yatağındaki 6 kuyudan ...

http://cevresagligi.thsk.saglik.gov.tr/dosya/Dokumanlar/sunumlar/Su/25_nisan_Antalya/Su_ile_iliskili_salginlarda_cevre_sagligi_yaklasimi.ppt

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

ppt
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdiği...

... için yapılacak genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma ve oy kullanmaya cevaz veren yeni bir olgu ticaret hayatına sokulmuştur.

http://www.kent-koop.org.tr/haberler/sunumlar/yusuf_ustun_2003.ppt

Date added: September 18, 2012 - Views: 7

ppt
PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

Hasta olguları aracıyla sunulan problemler multidisiplinerdir ve her bir olgu ile ... merkezli Probleme dayalı öğrenim oturumları Sunumlar yanında ...

http://www.itf.istanbul.edu.tr/cocukhast/ekler/m.oncesi/pdo1-2.ppt

Date added: February 25, 2015 - Views: 1

ppt
Slayt 1 - KENT KOOP WEB Sitesi

* Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması seklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir; ...

http://www.kent-koop.org.tr/haberler/sunumlar/abdullah_karaboyaci_2003.ppt

Date added: May 7, 2013 - Views: 1

ppt
Meslek hastalıklarını önleme “bir bakış”

... @deu.edu.tr www.arifcimrin.com Yararlandığım kaynaklar Sunumlar Dr. Rana Güven Dr. Alp Ergör Dr. İbrahim Akkurt Dr. Nazmi Bilir ... Olgu 1 Olgu 1 Olgu 1 ...

http://www.izmirtabip.org.tr/userfiles/cimrin.ppt

Date added: July 2, 2013 - Views: 3

ppt
KURAMSAL DAYANAKLAR - index [METU Computer...

Olgu: Bir tarih ile olay ... neden-sonuç ilişki * ÖĞE YERLEŞTİRME KURAMI Kurama göre gerekli olan birincil ve ikincil sunumlar: Birincil Sunumlar: Öğrenci ...

http://www.ceng.metu.edu.tr/~erman/kku/OgretimTasarimi/3hafta/hafta03.ppt

Date added: May 30, 2013 - Views: 1

ppt
YÜKSEKÖĞRETİMDE NİTELİKLİ EĞİTİM ve ÖLÇME...

yÜksekÖĞretİmde nİtelİklİ eĞİtİm ve ÖlÇme deĞerlendİrme ÖĞrenmenİn boyutlari yrd. doç. dr. muazzez yavuz kirik

http://egitimdeyapilanma.istanbul.edu.tr/yonet/sunumlar/20120423_200550_1.ppt

Date added: March 20, 2013 - Views: 3

ppt
Yayın Etiği

* Üniversitede Etik Eğitimi * * Gece ve gündüz (Escher , Hollandalı Grafik Tasarımcısı) Kişisel bir olgu. “Her ne arasan kendinde bulacaksın.”

http://www.etik.gov.tr/test/duyurular/2012/25mayis_etikgunu/sunumlar/2012%2025%20may%c4%b1s.ppt

Date added: November 7, 2014 - Views: 1

ppt
ÇOCUK İSTİSMARI- CEZAİ DÜZENLEMELER

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK ŞİDDETİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Devrim KARAKÜLAH ADBİD Genel Sekreteri www.devrimhukuk.com [email protected]

http://www.devrimhukuk.com/sunumlar/SaglikPersoneliSiddet.ppt

Date added: January 1, 2014 - Views: 1

ppt
RUH SAĞLIĞIMIZ - Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

DAMGALAMA: İnsanoğlu yüzyıllar boyunca, yeterince tanımadığı ya da bilgi sahibi olmadığı olgu ya da kişiler karşısında tedirgin olmuş, ...

http://www.asm.gov.tr/UploadGenelDosyalar/egtModul/ruhSag/Ruh_Sagligimiz.ppt

Date added: September 11, 2012 - Views: 4

ppt
Probleme dayalı öğrenim (PDÖ) 5 N-1 K

olgu çalışmas ı 10 8 9 7 6 koçluk ... ÖÇm bÜyÜk grup tartiŞmalari sunumlar mesleksel deĞerler ve etİk pdÖ oturumlari baĞimsiz ÖĞrenme alan ...

http://www.mustafaaltinisik.org.uk/s-Goksel-PDO.ppt

Date added: May 23, 2012 - Views: 4

ppt
Slide 1

Slide 1

http://sct.emu.edu.tr/courses/btep/btep103/userfiles/files/ders%20notlari/Unite10.ppt

Date added: January 25, 2014 - Views: 1

ppt
Slayt 1

... İletişimin dinamik bir olgu olması ... Halka hitaplar C) Telefonla yapılan görüşmeler D) Fotoğraflar E) Sunumlar ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 4.

http://www.smlogretmenleri.com/wp-content/uploads/2013/10/iletisim_sureci_1.ppt

Date added: December 3, 2013 - Views: 3