Zbirka Zadataka Iz Hemije pdfs

Searching:
Download
Zbirka Zadataka Iz Hemije - Fast Download

Download Zbirka Zadataka Iz Hemije from our fatest mirror

zbirkom zadataka

2157 dl's @ 6197 KB/s

pdf
zbirkom zadataka

4 ZADACI IZ HEMIJE 1. Koliko se atoma kiseonika nalazi u 5,6 dm3 gasa kiseonika pri normalnim uslovima? 2. Napisati jednačinu neutralizacije natrijum-hidroksida i fosforne kiseline pri

http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/Osnovne%20studije/Zbirka%20zadataka%20za%20prijemni.pdf

Date added: February 1, 2013 - Views: 369

pdf
Termin-početak Oblast Br. datum časova

Zbirka zadataka iz hemije za I i II razred gimnazije i srednje škole, Radivoje Nikolajević, Mirjana Šurjanović, Rozalija Horvat, Zavod za udžbenike, Beograd 5. Hemija za III razred gimnazije prirodno-matematičk og smera, medicinske,

http://www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/68761.pdf

Date added: January 23, 2014 - Views: 2

pdf
II RASTVORI

Zbirka zadataka za pripremanje prijemnog ispita iz hemije 20 Prema veli čini čestica disperzne faze, disperzni sistemi se dele na: • Grubo disperzne – emulzije i suspenzije, kod kojih je veli čina čestica

http://www.dh.uns.ac.rs/old/zbirka/II%20Rastvori-1.pdf

Date added: April 30, 2013 - Views: 156

pdf
Prirodno-matematički fakultet [email protected] ; fkorac@ ...

Zbirka zadataka iz fizikalne hemije, (odabrana poglavlja) Izdavač Glas medicinara, Sarajevo, 2005. godine M. Lekić, F. Korać: Repetitorij iz hemije sa testovima i zadacima za pripremanje kvalifikacionih ispita iz hemije na fakultetima,

http://www.pmf.unsa.ba/hemija/kfh/biografije/biografija%20fehim.pdf

Date added: April 19, 2012 - Views: 25

pdf
OSNOVI HEMIJE HEM1A07 i HEM1B07 ESPB 4 - Univerzitet u ...

-Zbirka zadataka iz opšte hemije –HF - Zoran Miodragović, Tibor J. Sabo - Zbirka iz opšte hemije sa rešenim primerima u redakciji dr Nenada Juranića – Anñelković. Vučković, Zarić, Hodžić, Milosavljeić, ...

http://helix.chem.bg.ac.rs/~mmilcic/Osnovi_hemije/prvi_cas.pdf

Date added: April 5, 2012 - Views: 293

pdf
BOOKS BY IVAN GUTMAN - Prirodno-matematički fakultet u ...

ZBIRKA ZADATAKA IZ FIZICKE HEMIJE 1 (Collection of Problems from Physical Chemistry 1) Faculty of Science, Kragujevac, 2008, pp. VI+66. 17. I. Gutman, M. Zejnilagi c{Hajri c, I. Nui c IZABRANA POGLAVLJA IZ ISTORIJE HEMIJE. Drugo, prerad-eno i dopu-

http://www.pmf.kg.ac.rs/gutman/books.pdf

Date added: January 26, 2013 - Views: 20

pdf
ОРГАНСКA ХЕМИЈA

Rajković, V. Antić i M. Antić “Zbirka pitanja i zadataka iz opšte i neorganske hemije i organske hemije“, 2011. ... što je dovelo do naglog razvoja hemije, a posebno ORGANSKE HEMIJE . Broj do sada poznatih neorganskih jedinjenja je oko 100.000.

http://www.agrif.bg.ac.rs/files/subjectfiles/515/A.%20OH%20Uvodno_M_V_A%202012_tehn.pdf

Date added: August 23, 2013 - Views: 17

pdf
Hemija za IV razred -64časova

Zbirka zadataka iz hemije za III i IV razred gimnazije Učenik je obavezan da ima svesku na svakom času !!! Nastavne teme koje se po planu i programu ove školske godine obrađuju su: 1. Ugljeni hidrati 2. Lipidi 3. Alkaloidi I antibiotici 4.

http://dnevnik.koledz-beograd.edu.rs/a_srb/script/hem/he%20IV%201p.pdf

Date added: October 16, 2013 - Views: 1

pdf
Hemija za I razred

-Zbirka zadataka iz hemije za I i II razred gimnazije,autori su-Radivoj Nikolajeviª I Mirjana −urjanoviª Na svakom Łasu,uŁenik je obavezan da ima svesku! Ove ıkolske godine obraðujemo sledeªe nastavne celine- 1. Materija 2.

http://www.dnevnik.koledz-beograd.edu.rs/a_srb/script/hem/he%20I%201p.pdf

Date added: April 19, 2014 - Views: 6

pdf
7. PHYSICAL CHEMISTRY (FI-FHEM)

E.Kiš, G.Lomić, R.Marinković-Nedučin, Zbirka zadataka iz Fizičke hemije, Tehnološki fakutet, Novi Sad, 1985. Student’s activity assessment (points) Pre-exam activities; Final exam. Total. Lectures . Practice ; Colloquium . Essay ; Other . Written ; Oral . 100 . 0 . 0 ; 40 . 0 ; 0 . 20 ; 40 .

http://www.medical.uns.ac.rs/userfiles/file/Dubravka/Engish%20Studies/Programs/Farmacija/7.pdf

Date added: December 18, 2013 - Views: 8

pdf
PRIPREMNA NASTAVA IZ HEMIJE 2013

Zbirka zadataka za pripremu prijemnog ispita iz hemije, Grupa autora (urednik prof. dr I. Karadzić), Izdavač Medicinski fakultet u Beogradu, CIBID 2011. (kupuje se u Skriptarnici Medicinskog fakulteta u Beogradu) 2.

http://www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/55796.pdf

Date added: May 23, 2013 - Views: 90

pdf
I Hemijski zakoni i struktura supstanci-2

Zbirka zadataka za pripremanje prijemnog ispita iz hemije 2 mogu jediniti i u odnosu 1:16 kada nastaje vodonik-peroksid, H2O2, tako da je maseni odnos vodonika i kiseonika u ovim jedinjenjima 1:2.

http://www.dh.uns.ac.rs/old/zbirka/I%20Hemijski%20zakoni%20i%20struktura%20supstanci-2.pdf

Date added: March 18, 2013 - Views: 27

pdf
Nastavni program iz predmeta - Karađoz-begova medresa

Zbirka zadataka iz hemije autora Mehmedalije Lilića, „Grafčar“, Bihać, 2003. Profil nastavnika: 1. Prirodno-matematički fakultet – profesor hemije. 2. Prirodno-matematički fakultet – diplomirani inţenjer hemije sa poloţenim

http://www.medresamostar.com/Files/Curriculum/Hemija.pdf

Date added: July 24, 2014 - Views: 4

pdf
024/792-415, 063/852-89-50 ZAVOD ZA UDŽBENIKE S7-001-ZV

S7-134-KL72 Zbirka zadataka iz hemije 588 S7-135-KL73 Priručnik za nastavnike hemije 525 S7-141-KL74 "Znam za više" obj. i vežbanja za bolje ocene - engleski j ... 328 S7-132-KL75 "Znam za više" obj. i vežbanja za ...

http://skolskiudzbenici.rs/book/pdf/class/7/language/sr

Date added: August 4, 2014 - Views: 1

pdf
UDŽBENICI ZA OBRAZOVNI PROFIL FARMACEUTSKI TEHNIČAR I RAZRED

Zbirka zadataka iz hemije - za I i II razred Milena Šurjanović, Radivoj Nikolajević Zbirka rešenih zadataka iz matematike I Vene Bogoslov Računarstvo i informatika-udžbenik za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola

http://www.medicinska.edu.rs/download/FARMACEUTI.pdf

Date added: October 22, 2012 - Views: 74

pdf
H E M I ,I A - Технолошки факултет у ...

Program za polaganje prijemnog ispita iz Hemije Materija i supstanca. Smeše. Hemijski elementi. Hemijska jedinjenja. Hemijski znaci, formule i jednaöine. Relativna atomska i molekulska masa. Mol i molska masa. Molska zapremina gasa. Osnovi hemijskog raÖunanja.

http://www.tf.ni.ac.rs/studije/hemija.pdf

Date added: September 14, 2011 - Views: 63

pdf
Organska hemija I - Tehnolosko-Metalurski Fakultet

Grupa autora, Zbirka zadataka iz organske hemije, TMF, Beograd, 2000. 4. Grupa autora, Eksperimentalna organska hemija, TMF, Beograd, 2005. 5. Ž. Čeković, Eksperimentalna organske hemija, Hemijski fakultet, Beograd, 1995. Referentna literatura 1. J.

http://www.tmf.bg.ac.rs/interno/Akademske_studije_osnovni/II%20godina/II%20godina%20opsti/Organska%20hemija%20I.pdf

Date added: May 9, 2013 - Views: 202

pdf
DEPARTMAN ZA BIOLOGIJU I EKOLOGIJU Prodajna cena 968,00 1028,78

F0002”Zbirka Zadataka iz elektromag Autori: dr Dušan Lazar, Srđan Rakić 254,63 F0003 Gama-spektrometrija ... H0023 Praktikum za vezbe iz hemije za _tudent biologije Autor: dr M. Popović 726,00 H0025 Modelovanje procesa u zivotnoj sredini

http://www.pmf.uns.ac.rs/files/2/spisak_izdanja__2_.pdf

Date added: August 2, 2014 - Views: 1

pdf
ISPITI KOJI SE MOGU POLAGATI I BODOVI NA ISPITU

M. Miliić, R. Radovanovič ć, Z. Radosavljević, Z. Šami, Zbirka zadataka i testova iz matematike za pripremanje prijemnog ispita za upis na tehni ... PRIJEMNI ISPIT IZ HEMIJE JUL 2005 GIDINE Šifra zadatka 3 1 5 3 8 Obavezno uneti šifru zadatka u obrazac za odgovore.

http://www.ffh.bg.ac.rs/docs/INFO%20PROGRAMI%20I%20ZADACI%20za%20sajt%20pdf.pdf

Date added: February 6, 2012 - Views: 108

pdf
Analiticka hemija II - Tehnolosko-Metalurski Fakultet

4. Lj.Rajaković, Zbirka zadataka iz analitičke hemije, TMF, Beograd, 2005 Referentna literatura 1. ... Položeni ispiti iz Opšte hemije I, Opšte hemije II i Analitičke hemije I. Konačna ocena će biti formirana prema formuli

http://www.tmf.bg.ac.rs/interno/Akademske_studije_osnovni/II%20godina/II%20godina-izborni/Analiticka%20hemija%20II.pdf

Date added: January 22, 2014 - Views: 1

pdf
024/792-415, 063/852-89-50 ZAVOD ZA UDŽBENIKE S8-001-ZV

S8-108-KL66 Zbirka zadataka iz hemije 588 S8-109-KL67 Priručnik za nastavnike hemije 525 S8-073-KL68 Udžbenik ET TOI? 4 za francuski jezik 840 S8-074-KL69 Radna sveska ET TOI? 4 za francuski jezik ...

http://skolskiudzbenici.rs/book/pdf/class/8/language/sr

Date added: October 12, 2014 - Views: 1

pdf
popis knjiga iz Atomskog sklonista - Univerzitet Crne Gore

Darko Bajić Zbirka zadataka iz mašinskih elemenata Univerzitet Crne Gore 2000 500 356 56 R Zejnilović N. Blagojević Zbirka zadataka iz analitičke hemije sa ...

http://www.ucg.ac.me/izdavacka/popis%20knjiga%20iz%20Atomskog%20sklonista.pdf

Date added: May 31, 2013 - Views: 11

pdf
REPUBLIKA SRPSKA - еОбразовање - Вијести

zavod za uxbenike i. sarajevo zbirka zadataka iz hemije zavod za uxbenike i. sarajevo osnovi informatike za viii i ix razred radna sveska - osnovi informatike za viii i ix razred zavod za uxbenike i. sarajevo tehni^ko obrazovawe

http://www.eobrazovanje.com/Osnovno/Documents/Lista%20obaveznih%20udzbenika%20za%20osnovnu%20skolu%20za%20skolsku%202011-12.pdf

Date added: May 3, 2013 - Views: 17

pdf
SPISAK UDŽBENIKA Fizioterapeutski tehničar / Medicinska ...

Zbirka zadataka iz hemije 21188 21191 Hemija II Neorganska hemija Rozalija Horvat 220 88 Hemija III Udzbenik Zbirka zadataka 23185 23188 Biologija I Biologija I Dr D.Balaš i saradnici 21720 Biologija II Biologija II dr.M.Krunić, dr. I. Savić, dr B.Ćurčić

http://www.skolasvnikola.edu.rs/wp-content/uploads/2013/08/Medicinska-skola-HIPOKRAT-spisak-udzbenika-2013_14.pdf

Date added: March 14, 2014 - Views: 1

pdf
OKFH 1 I kolokvijum

OKFH 1 I kolokvijum Literatura: 1. U. Mio č, R. Hercigonja, Zbirka zadataka iz opšteg kursa fizi čke hemije , Beograd 1997, str. 58-59, 97-100, 156-157, 215-216, primeri i odgovaraju ći

http://www.ffh.bg.ac.rs/OKFH/download/OKFH1-KOL1.pdf

Date added: February 15, 2014 - Views: 1

pdf
UDŽBENICI ZA OBRAZOVNI PROFIL FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR I ...

Zbirka zadataka iz hemije - za I i II razred Biologija za I ili II razred medicinske škole Miloje Krunić, Ivo Savić, Božidar Ćurči ...

http://medicinska.edu.rs/download/FIZIOTERAPEUTI.pdf

Date added: February 22, 2014 - Views: 5

pdf
ODOBRENI UDŽBENICI ZA NASTAVNI PLAN I PROGRAM MATEMATIKA

zbirka zadataka: liliĆ m. (2003) zbirka zadataka iz hemije, ljiljan,sarajevo treĆi razred: 1. sikirica m. (2004) hemija za 2.razred gimnazije , sarajevo

http://www.treca-gimnazija.edu.ba/download/udzbenici.pdf

Date added: September 27, 2012 - Views: 71

pdf
H č š PREDMET OD ABR NPOGL VLJ F IZ K L EH MIJE Š Č ž

• S. Gojak, Zbirka zadataka iz fizikalne hemije (struktura materije), PMF, Sarajevo, 2012 • M. Cacan, F. Korać, Zbirka zadataka iz fizikalne hemije, Sarajevo, 2005. • Despić, Osnovi elektrohemije 2000, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,

http://www.pmf.unsa.ba/hemija/files/Studijski%20programi/I%20ciklus/Plan%20i%20program%20Kontrola%20kvaliteta%20i%20zastita%20okolisa/II%20godina/Odabrana_poglavlja_fizikalne_hemije_II.pdf

Date added: August 17, 2013 - Views: 1

pdf
PRIRODNO-MATEMATI ČKI FAKULTET NOVI SAD - SKRIPTARNICA

F0014 Eksperimentalne vežbe iz termodinamike - zbirka zadataka autori: dr Agneš Kapor, dr Sonja Skuban i ... H0023 Praktikum za vezbe iz hemije za studente biologije autor: Mira Popovic 712,80 12 4 H0025 Modelovanje procesa u zivotnoj

http://www.pmf.uns.ac.rs/files/1/skriptarnica_feb.pdf

Date added: November 15, 2011 - Views: 40

pdf
NASTAVNO NAUČNOM VEĆU HEMIJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ...

Mandić, J. Korolija, D. Danilović: Zbirka zadataka iz hemije sa laboratorijskim vežbama za 7. razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2003, prvo izdanje, 81 str. - prerađeno i dopunjeno izdanje 2009, 81 str.

http://www.chem.bg.ac.rs/vesti/338/Ljuba_Mandic_RED_izvestaj_HF.pdf

Date added: May 2, 2013 - Views: 15

pdf
SPISAK UDŽBENIKA

Zbirka zadataka iz hemije za III i IV razred opšte gimnazije i gimnazije prirodno-matematičkog smera, medicinsku školu i za veterinarskog tehničara Janoš Čanadi, Velimir Popsavin FILOZOFIJA Naziv izdavača Naziv udžbenika ili drugog nastavnog sredstva Ime/imena autora JP ...

http://preuzimanje.gimnazijabp.edu.rs/2014-15/udzbenici_za_2014-15.pdf

Date added: September 8, 2014 - Views: 1

pdf
FARMACIJA - PROGRAMSKI SADRŽAJI ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA

Ispitna pitanja i zadaci sastavljaju se na osnovu nastavnih programa iz hemije za ... Zbirka zadataka iz Opšte i neorganske hemije za I i II razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja prirodno-matematičke struke, Naučna knjiga, Beograd, Zavod za izdavnje udžbenika Novi Sad, 1987.

http://www.medical.uns.ac.rs/UserFiles/prijemni%20farm%20-%20hemija.pdf

Date added: April 17, 2013 - Views: 28

pdf
Popis knjiga za 7. razred - Osnovna škola Sveti Križ ...

i zbirka zadataka za sedmi razred osnovne škole, 2. polugodište Iva Golac-Jakopović, Luka Krnić, Milana Vuković, ... GEA 3 zbirka tekstova i zadataka iz geografije za 7. razred osnovne škole Marijana Mikašinović-Jambrović, Mladen Jambrović zbirka zadataka ŠK

http://www.os-sveti-kriz-zacretje.skole.hr/upload/os-sveti-kriz-zacretje/newsattach/27/7.razred.pdf

Date added: July 7, 2012 - Views: 27

pdf
Reference 15. nov - Универзитет у Београду

NASLOV: Zbirka zadataka iz matematike za studente Visoke tehnološke škole strukovnih studija-Aranđelovac AUTOR: Milanka Gordašević-Filipovi ... ZBIRKA ZADATAKA IZ OPŠTE HEMIJE

http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/izdavacka/Reference-RIC-Grafickog-inzenjerstva.pdf

Date added: May 8, 2014 - Views: 5

pdf
SMER HEMIJSKO INŽENJERSTVO

4. P. M. Miličić, M.P. Uscumlić, Zbirka zadataka iz vise matematike I, Naucna kniga, Beograd, 1989 5. V. Mudrinski Matematika I, autorizovana skripta ... Lomić G., Nedučin-Marinković R., Zbirka zadataka iz fizičke hemije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1995. HEMIJSKO INŽENJERSTVO 15.

http://www.tf.uns.ac.rs/smerovi/05_smer_hi.pdf

Date added: April 18, 2012 - Views: 31

pdf
Koliko košta 'medicina' - Medicinski fakultet - Univerzitet ...

Zbirka zadataka za vežbe = 540 din. 2. Biohemija Udžbenik = 2700 din. Radna sveska = 700 din. Hemija = 800 din. Zbirka zadataka iz hemije = 600 din. Autorizovane skripte = 1500 din. 3. Mikrobiologija Imunologija = 1500 din. ...

http://wwwold.med.bg.ac.rs/dloads/studenti_medicinar/medicinar%20final%20No1.pdf

Date added: May 18, 2013 - Views: 15

pdf
NAU NOM VE U MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ...

Radosavljevi B., Stojanovi K., Sljivar Broi S., .Vuji V. i Zindovi Lj., 2000, Zbirka ispitnih zadataka iz hemije za studente Medicinskog fakulteta, urednik, I. Karadži, “Conit”, Beograd. 2. Vujovi Z ...

http://wwwold.med.bg.ac.rs/dloads/Izbori%20u%20zvanja/natasa%20avramovic.pdf

Date added: July 25, 2013 - Views: 1

pdf
LITERATURA ZA PRIPREMU PRIJEMNIH ISPITA ZA UPIS NA FAKULTETE ...

- Huskić, Zbirka zadataka iz matematike za I razred srednjih škola, Svjetlost, Sarajevo - Huskić, Matematika ... - Maturska pitanja iz hemije Matematika - Adem Huskić, Zbirka zadataka iz matematike za I razred srednjih škola, Svjetlost, Sarajevo

http://gradina.untz.ba/vodic/2011-12/preporucena_literatura_za_prijemne_ispite_UNTZ.pdf

Date added: May 2, 2013 - Views: 292

pdf
SPISAK UDŢBENIKA Medicinska sestra tehničar

Zbirka zadataka iz matematike, Velimir Sotirović i drugi 21178 21179 Matematika II Knjiga pod Šifrom 22179 Zbirka zadataka iz matematike Gradimir Vojvodić, Radivoje despotović, Vojislav Petrović, Ratko tošić, Branimir Šešelj izdavaĉ Zavod za

http://www.skolasvnikola.edu.rs/wp-content/uploads/2014/08/Spisak-udzbenika-po-smerovima-v.1.pdf

Date added: September 5, 2014 - Views: 1

pdf
IME I PREZIME Mara Aleksić

Zbirka zadataka iz fizičke hemije, izdavač L. Pavun, Beograd, 2003, ISBN 86 904849 0 6 Aktivnosti na Fakultetu: Član Saveta Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u periodu 2012 – 2014. Predsednik Veća prve godine Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/files/CV/Vanredni%20profesori/CV%20srpski%20Mara%20Aleksic.pdf

Date added: October 22, 2014 - Views: 1

pdf
AKADEMSKE STUDIJE NA DEPARTMANU ZA HEMIJU, BIOHEMIJU I ...

udžbenike iz hemije, prirodno-matematičkog smera, od I do IV razreda. U skriptarnici našeg fakulteta se može nabaviti zbirka zadataka po kojoj se radi na pripremama za prijemni ispit, prilagođena pripremnoj nastavi koja se organizuje.

http://www.dh.pmf.uns.ac.rs/pdf/VODIC%20KROZ%20AKADEMSKE%20STUDIJE%202013.pdf

Date added: March 11, 2014 - Views: 8

pdf
ODOBRENI UDŽBENICI ZA NASTAVNI PLAN I PROGRAM BOSANSKI JEZIK ...

zbirka zadataka: liliĆ m. (2003) zbirka zadataka iz hemije, ljiljan,sarajevo . treĆi razred: 1. sikirica m. (2004) hemija za 2.razred gimnazije , sarajevo publishing, sarajevo Četvrti razred: 1. sikirica m. (2004) hemija za 3.razred gimnazije , sarajevo

http://www.treca-gimnazija.edu.ba/download/UDŽBENICI.pdf

Date added: September 27, 2012 - Views: 71

pdf
UNIVERZITETSKA IZDANJA (publikacije koje su dobile ...

«Zbirka zadataka iz opće hemije sa rješenjima» autor mr. Enisa Omanović – Poljoprivredni fakultet. ... «Zbirka zadataka iz mašinskih elemenata», autori prof. dr. Nedžad Repčić, doc. dr. Adil Muminović, Isad Šarić i Elmedin Mešić ...

http://unsa.ba/s/images/stories/pdf/UNIVERZITETSKA%20IZDANJA-nakon%202004.pdf

Date added: November 29, 2011 - Views: 106

pdf
ОСНОВИ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ

Rajković, V. Antić i M. Antić “Zbirka pitanja i zadataka iz opšte i neorganske hemije i organske hemije“, 2011. ... što je dovelo do naglog razvoja hemije, a posebno ORGANSKE HEMIJE . Broj do sada poznatih neorganskih jedinjenja je oko 100.000.

http://www.agrif.bg.ac.rs/files/subjectfiles/527/A.%20OOH%20Uvodno_M_V_A%202012_bioloski.pdf

Date added: June 18, 2013 - Views: 18

pdf
S A Ž E T A K IZVEŠTAJA KOMISIJE O PRIJAVLjENIM KANDIDATIMA ...

takmi čenjima iz hemije za u čenike osnovnih škola. Bio je 2011. godine polaznik Šeste škole masene spe ktrometrije, organizovane u saradnji ... Ud žbenik, praktikum, zbirka zadataka, ili poglavlje u publikaciji te vrste sa više autora

http://www.chem.bg.ac.rs/vesti/888/Aleksandar_Lolic_DOC_sazetak_HF.pdf

Date added: March 22, 2014 - Views: 1

pdf
др Љиљана М Ђорђевић ОСНОВНИ ПОДАЦИ

M. Popovi ć, Lj. Đor đevi ć (2008) Zbirka zadataka iz opšte i neorganske hemije, Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje. 8. Lj. Đor đevi ć (2000) Praktikum za vežbe iz hemije, U čiteljski fakultet u Vranju, ...

http://www.visokaskola.edu.rs/NA-Nastavnici/ljiljanadjordjevic.pdf

Date added: May 18, 2013 - Views: 5

pdf
OPŠTA UPUTSTVA ZA VEŽBE

V. Kunti ć, M. Aleksi ć, N. Peji ć, S. Blagojevi ć: Praktikum iz fizi čke hemije , Beograd, 2010. Digitron . FARMACEUTSKI FAKULTET ... Obnavljanje gradiva sa predavanja i vežbanje odabranih zadataka iz hemijske termodinamike. Asistent ispituje studente o osnovnim pojmovima vezanim za

http://supa.pharmacy.bg.ac.rs/assets/8050

Date added: May 18, 2013 - Views: 6

pdf
SPISAK PUBLIKACIJA KOJE SU DOBILE UNIVERZITETSKU SAGLASNOST ...

«Zbirka zadataka iz fizičke hemije» autori doc. dr. Merzuk Cacan i mr. Fehim Korać – Prirodno-matematički fakultet. 41. Udžbenik «Kontrola reprodukcije domaćih životinja» autori prof. dr. Ahmed Mutevelić, prof. dr.

http://www.unsa.ba/s/images/stories/pdf/bilten-2/SPISAK%20PUBLIKACIJA%20KOJE%20SU%20DOBILE.pdf

Date added: April 24, 2012 - Views: 30

pdf
&>. A1, 2-tJ 11 Strucna biografija Ivana Gutmana O~ qgo

ZBIRKA ZADATAKA IZ FIZICKE HEMIJE 1 (Collection of Problems from Physical Chemistry 1) Faculty of Science, Kragujevac, 2008, pp. VI +66. 17. I. Gutman, M. Zejllilagic-Hajric; I. Nuic IZABRANA POGLAVLJA IZ ISTORIJE HEMIJE. Drugo, preradeno . i .

http://www.kg.ac.rs/Docs/gutman_biografija.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 4

pdf
КЊИГА ПРЕДМЕТА студијског ...

Jeremić, D. Šepa, M. Vojnović, Zbirka zadataka iz fizičke hemije, TMF Beograd (1989). Број часова активне наставе Предавања: 60 Вежбе: 15 Други облици наставе: 30 Студијски

http://www.tf.ni.ac.rs/akreditacija/5%20Dokumentacija%20za%20akreditaciju%20osnovnih%20akademskih%20studija%20PT%20i%20BT/PRILOZI/Prilog%205-2%20Knjiga%20predmeta%20osnovne.pdf

Date added: May 19, 2013 - Views: 5