Wychowanie Patriotyczne I Obywatelskie W Szkole pdfs

Searching:
Download
Wychowanie Patriotyczne I Obywatelskie W Szkole - Fast Download

Download Wychowanie Patriotyczne I Obywatelskie W Szkole from our fatest mirror

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE - Pedagogiczna ...

1126 dl's @ 9387 KB/s

pdf
WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE - Pedagogiczna ...

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE zestawienie bibliograficzne w wyborze na podstawie zbiorów PBW Filia w Kościerzynie „Kto ty jesteś ?

http://pbw.gda.pl/archiwum_www/koscierzynabibliografiapatriot06.pdf

Date added: February 5, 2014 - Views: 1

pdf
Wychowanie patriotyczne w szkole

Wychowanie patriotyczne w szkole Wtorek, 15 Listopad 2011 13:41 25. Przygotowanie ucznia do odpowiedzialności obywatelskiej / Marzena Kędra // Życie

http://tarnobrzeg.pbw.org.pl/index.php/aktualnosci/190-wychowanie-patriotyczne-w-szkole?format=pdf

Date added: November 5, 2013 - Views: 3

pdf
Wychowanie patriotyczne

Wychowanie patriotyczne w szkole . -- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. Czasopisma: * Adamowicz Beata. Patriotyzm i dziedzictwo narodowe // Gazeta ... Obywatelskie doświadczenia w szkole // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2005, nr 4, s. 9.

http://pceik.nazwa.pl/public_html/fdbp/pliki/literatura_dostepna/w/wp44.pdf

Date added: June 16, 2013 - Views: 1

pdf
Wychowanie patriotyczne - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ...

WYCHOWANIE patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum : ... Wychowanie patriotyczne w rodzinie / Marta Czerwonka, Helena Piróg // Wychowawca. ... Jak kształtuję postawy obywatelskie i patriotyczne młodzieży / Wiesław Król // Wiadomości Opinie Myśli. ...

http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/pliki/file/wychowanie%20patriotyczne.pdf

Date added: November 5, 2013 - Views: 1

pdf
Wychowanie patriotyczne i obywatelskie dzieci młodszych

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie dzieci młodszych Państwo naszych marzeń : Święto 3 Maja / Małgorzata Nawrocka // W: Inscenizacje ; Zabawy

http://www.bytom.pbw.katowice.pl/index.php?view=article&catid=17%3Azestawienia-bibliograficzne&id=116%3Awychowanie-patriotyczne-dzieci-msodszych&format=pdf&option=com_content

Date added: September 28, 2013 - Views: 6

pdf
wychowanie patriotyczne - Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu

Czerwi ński Jerzy : Patriotyczne i obywatelskie wychowanie w szkole. - Warszawa : PWN, 1974 Sygn. 14853-14854, 19620-19622, 22553, 36031-36024 ... 27. Wesołowska Eugenia Anna : Wychowanie patriotyczne w szkole. - Warszawa : WSiP, 1988 Sygn. 83749-83757, 85008 28.

http://www.bpsieradz.pl/zestawienia/wychowanie%20patriotyczne.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
pdf TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE V

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie (życie w grupie) 2. Bezpieczny pobyt w szkole Bezpiecznie bawimy się na przerwach w szkole i na boisku Dbamy o własne bezpieczeństwo Edukacja prozdrowotna (bezpieczeństwo) 3. Jacy jesteśmy wobec

http://www.profesor.pl/mat/pd5/pd5_m_gros_20041129.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
Tematyka godzin wychowawczych - Profesor.pl - publikacje ...

wychowanie patriotyczne i obywatelskie (życie w grupie) 2. Bezpieczna droga do szkoły. • niebezpieczne miejsca podczas drogi ucznia do szkoły ... i obywatelskie 28. Zachowanie w szkole i poza szkołą. • przyczyny pozytywnego i negatywnego zachowania

http://www.profesor.pl/mat/pd4/pd4_z_janeczko_040311.pdf

Date added: December 16, 2012 - Views: 3

pdf
Kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej w szkole

3 26. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kowali ńskiej. – Gda ńsk : Harmonia, 2007

http://wmbp.edu.pl/uploads/File/zestawienia_bibliograficzne/ksztaltowanie_postaw.pdf

Date added: May 25, 2013 - Views: 5

pdf
WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W GIMNAZJUM NR 7 - Biuletyn ...

Wychowanie patriotyczne to również obchodzenie uroczystości szkolnych, ważnych rocznic, świąt państwowych i religijnych, poprzez zachowanie tradycji ... projektu w ramach akcji „Społeczeństwo obywatelskie zaczyna się w szkole

http://biuletyn.kuratorium.krakow.pl/pliki/Gimnazjum_nr_7_Krakow.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE WSPO CZESNEJ M ODZIEZY POLSKIEJ W ...

wychowanie patriotyczne i obywatelskie). W zwia zku z tym we wspo´łczesnej ... wzrastało sie w rodzinie, szkole, w najbliz szym s´rodowisku, z przyroda , ... Wychowanie patriotyczne w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do ojczyzny, SThV 35: ...

http://www.studiawarminskie.uwm.edu.pl/assets/Artykuly/sw40-183-198.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 ...

Wychowanie Patriotyczne i obywatelskie (Apele, capstrzyki, Msze św., Świadome, aktywne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu publicznym czuwania i inne ... HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W JAROCINIE Author:

http://szkola5jarocin.pl/?wpdmact=process&did=MjMuaG90bGluaw==

Date added: March 12, 2014 - Views: 1

pdf
PROGRAM

SOBOTA, 11.10.2014 r. 9.00-10.30 II SESJA WARSZTATOWA . Jak rozwijać kompetencje obywatelskie i realizować wychowanie patriotyczne w szkole?

http://www.ujk.edu.pl/ihis/images/pliki/konferencje/konf_rola_nauczania_historii.pdf

Date added: September 2, 2014 - Views: 1

pdf
Program Edukacji Patriotycznej w Szkole Podstawowej w ...

podstawowej) wprowadza się wychowanie patriotyczne i obywatelskie, realizowane jako jeden z modułów ścieżki edukacyjnej „wychowanie do życia w ... zachowania w szkole i poza nią. *Kształtowanie współodpowiedzialności dzieci i młodzieży za ład i porządek w szkole.

http://www.sp-tyczyn.szkoly.itl.pl/pdf/prep.pdf

Date added: March 12, 2012 - Views: 14

pdf
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 ...

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W JAROCINIE ... Wychowanie Patriotyczne i obywatelskie (Apele, capstrzyki, Msze św., Świadome, aktywne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu publicznym czuwani okolicznościowe)

http://szkola5jarocin.pl/?wpdmact=process&did=MjUuaG90bGluaw==

Date added: March 12, 2014 - Views: 1

pdf
Wychowanie patriotyczne oznacza ksztaBtowanie cnót ...

Wychowanie patriotyczne oznacza ksztaBtowanie cnót obywatelskich czyli ... wprowadza siˇ wychowanie patriotyczne i obywatelskie, realizowane jako jeden z moduBów [cie ... w szkole odbyBo si ...

http://pruchnik.nazwa.pl/sppruchnik/pliki/wychowaniepatriotyczne.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Jóżwiak, Kazimierz : Wychowanie Patriotyczne w Szkole środowiskowej / Kazimierz Jóżwiak // „Życie Szkoły”. – 1979, nr 4. s. 14-18 ... społeczeństwa / Wiesław Klimczak // „Wychowanie Obywatelskie”. – 1977, nr 1, s. 3-5 30.

http://www.pbw.kielce.pl/userfiles/file/nowe_zestawienia/dokument499.pdf

Date added: March 12, 2014 - Views: 1

pdf
MOTYW PATRIOTYZMU W LITERATURZE

... 21 cm. - ( Patriotyczne i Obywatelskie Funkcje Lektur Młodego Czytelnika ; Z. 1 ) Idee patriotyzmu i demokracji w literaturze ... Wokół lektur Sienkiewiczowskich w szkole Polski Międzywojennej / Halina Kosętka, Lech ... * Wychowanie patriotyczne na lekcjach języka ...

http://ftmp.helios.pl/Get/file/grpf/436/1392570449/Patriotyzm_wczoraj_a_dzis_-_zetawienie_bibliograficzne.pdf

Date added: May 2, 2014 - Views: 1

pdf
-Dydaktyczna ROLLAA CNNAAUUCZZAANNIIAA ZHHIISSTTOORR II I ...

Jak rozwijać kompetencje obywatelskie w szkole? III gr. dla nauczycieli ... Jak rozwijać kompetencje obywatelskie i realizować wychowanie patriotyczne w szkole? V gr. dla dyrektorów szkół VI gr. dla dyrektorów szkół ...

http://www.womkat.edu.pl/files/!polecamy1213/konf_form.pdf

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

pdf
Wiedzaospołeczeństwie

wychowanie patriotyczne i obywatelskie (w szkole podstawowej) dla kogo przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, z dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich długość trwania studiów; opłata za semestr

http://www.wsp.krakow.pl/podypl/H_Wiedza_o_spo_inf.pdf

Date added: November 7, 2013 - Views: 1

pdf
Liceum Ogólnokształcącego

II Cele procesu wychowania w szkole. III Wychowawcy i nauczyciele. IV Wychowankowie. V Samorząd szkolny ... VII Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. VIII Wychowanie patriotyczne, obywatelskie i obyczaje szkoły. IX Edukacja prorodzinna. X Wychowanie religijne / etyczne.

http://loczarnkow.info/dokumenty/programwych_11_12.pdf

Date added: January 15, 2014 - Views: 1

pdf
Kuratorium O światy w Opolu Przykład dobrej praktyki

tre ści wynikaj ących z realizacji ście Ŝki edukacyjnej „Wychowanie patriotyczne i obywatelskie”, został wzbogacony o tre ści dotycz ące „białych plam” w historii Polski tuszowanych prz ez ... ojczystego w polskiej szkole w Kamie ńcu Podolskim w latach

http://www.kuratorium.opole.pl/dobre_praktyki/dp_SP1_wolczyn.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
Wiedzaospołeczeństwiez Wiedzaospołeczeństwiez podstawami ...

wychowanie patriotyczne i obywatelskie (w szkole podstawowej) dla kogo przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, z dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich długość trwania studiów; opłata za semestr

http://www.wsp.krakow.pl/podypl/H_Wiedz_o_s_przeds_inf.pdf

Date added: January 15, 2014 - Views: 1

pdf
PLAN WYCHOWAWCZY SP NR 18 „PRZYJAZNA SZKOŁA”

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie • zapoznanie si ę z symbolami narodowymi poprzez czytanie wierszy, ogl ądanie godła, flagi ... • bezpiecze ństwo ucznia w szkole • higiena pracy i wypoczynku • racjonalny rozkład dnia

http://sp18zabrze.edu.pl/pdf/plan_wychowawczy_sp18.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
ROCZNY PLAN PRACY – WYCHOWANIE FIZYCZNE – KLASA V.-

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie – sylwetki wielkich Polaków. • Edukacja czytelnicza i medialna – wydawnictwa informacyjne. • Edukacja ekologiczna ... Bezpiecznie w szkole, w domu, i na drodze. 1. Cel edukacyjny :

http://www.sp2chybie.edu.pl/files/Wymagania_edukacyjne_wychowanie_fizyczne_kl.4-5.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 271 w WARSZAWIE

Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole. 2 2. Wartości istotne w procesie wychowania ... Wychowanie patriotyczne i obywatelskie. 3. Wychowanie czytelniczo – medialne. 4. Wychowanie prozdrowotne. 5. Wychowanie ekologiczne. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE:

http://www.sp271waw.edu.pl/doc/program_wych.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 161 w Warszawie

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie..... 8 3. Kształtowanie postaw samodzielności i niezależności ucznia ... wykorzystywanie wszystkich zasobów i środków dostępnych zarówno w szkole, jak i w otoczeniu. III.

http://www.zs109.waw.pl/docs/PR.WYCH-Gimnazjum161.pdf

Date added: January 4, 2013 - Views: 2

pdf
Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole ...

języka polskiego w szkole podstawowej. Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: ... wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Treści nauczania wynikające z podstawy programowej zostały zawarte w układzie ta- ... łeczeństwie odbywają się w dużej mierze przez wychowanie językowe, ...

http://gwo.pl/files/download/16641

Date added: March 12, 2014 - Views: 1

pdf
P R O G R A M W Y C H O W A W

Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest: 1. przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomo ści na temat faktów, ... Wychowanie patriotyczne i obywatelskie 1. Godło i hymn pa ństwowy. 2. Pie śni patriotyczne.

http://www.spwrydzynie.ir-tel.pl/oglosze/dokumenty%20szkolne/PROGRAM%20WYCHOWAWCZY.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
XV Liceum Ogólnokształcącego

Wychowanie patriotyczne, obywatelskie i społeczne 5. Zasady funkcjonowania samorządności w szkole 6. Edukacja regionalna 7. ... jest współtwórcą rodzinnej atmosfery w szkole w sytuacjach trudnych jest wyrozumiały

http://www.xvlo.poznan.pl/Szkolny%20Program%20Wychowawczy_XVLO.pdf

Date added: March 12, 2014 - Views: 1

pdf
nasz barwny swiat skladki

Wychowanie patriotyczne, obywatelskie i europejskie po harcersku 48 Część III Nie być obojętnym Spróbuj zapalić maleńką świeczkę zamiast przeklinać ciemność. Konfucjusz ... Taką kolorową deklarację powieście na korytarzu w szkole.

http://www.propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/inne/barwy/nasz%20barwny%20swiat.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

wychowanie patriotyczne i obywatelskie. ... w podstawie programowej oraz poznane samodzielnie. Chętnie czyta i wie, jak i gdzie znaleźć wartościową lekturę. ... Jest przygotowany do kształcenia polonistycznego w szkole ponadpodstawowej,

http://www.zs2pelplin.pl/2011-2012/programy/pnjpsp.pdf

Date added: March 29, 2014 - Views: 1

pdf
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA DRUGIEGO ETAPU ...

V- 2009/2010) w Szkole Podstawowej Nr 8 w Legionowie Lp. Zajęcia edukacyjne Nazwa programu, wydawnictwo, autor Numer dopuszczenia Numer w szkolnym zestawie programów ... Wychowanie patriotyczne i obywatelskie „Kim jestem, kim mogę być, Ścieżki edukacyjne dla klas

http://www.zs.legionowo.pl/pliki/sp8/sz_pr_4_6_10_11.pdf

Date added: November 10, 2013 - Views: 1

pdf
,,Ceremoniał i tradycje Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie”

Naczelnym symbolem funkcjonującym w szkole powinien być sztandar, a ambicją każdej szkoły być jego posiadanie. Ceremoniał szkolny dotyczący sztandaru stanowi ... ,,Wychowanie patriotyczne i obywatelskie”. ...

http://spmlodzieszyn.e-sochaczew.pl/pliki/ceremonialtradycjespmlodzieszyn.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWACH

Wspólne rozwiązywanie problemów istniejących w szkole. 3. Codzienny monitoring w klasach i na korytarzy szkolnym. 4. ... Wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Zadania Forma realizacji Efekty działań Wdrażanie do poszanowanie tradycji,

http://u.jimdo.com/www61/o/s027e29344c21915d/download/m12e968139b693452/1394984116/PROGRAM+WYCHOWAWCZY+SZKO%C5%81Y+PODSTAWOWEJ+W+MORAWACH.pdf

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

pdf
RAPORT Z EWALUACJI WEWN ĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM ...

wychowanie patriotyczne i obywatelskie oraz wychowanie do życia w rodzinie; − organizacja i uczestnictwo w uroczysto ściach i imprezach szkolnych. ... w szkole i w życiu to kole żeńsko ść, prawdomówno ść, uczciwo ść, szacunek, oraz

http://sp.poczesna.edu.pl/www/Raport%202011.pdf

Date added: June 23, 2012 - Views: 1

pdf
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA DRUGIEGO ETAPU ...

V- 2008/2009) w Szkole Podstawowej Nr 8 w Legionowie Lp. Zajęcia edukacyjne Nazwa programu, wydawnictwo, autor Numer dopuszczenia Numer w szkolnym zestawie programów ... Wychowanie patriotyczne i obywatelskie „Kim jestem, kim mogę być, Ścieżki edukacyjne dla klas

http://www.zs.legionowo.pl/pliki/sp8/zest_prog_4_6.pdf

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

pdf
Szkolny Program Wychowawczy - Zespół Szkół Zawodowych nr ...

podstawowym prawem i obowiązkiem ucznia w szkole jest nauka i uczestniczenie w zajęciach, ... Wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Patriotyzm to poczucie solidarności z krajem, wiedza o nim, rozumienie jego historii

http://www.zsz1deblin.pl/pliki/file/dokumenty/Szkolny%20Program%20Wychowawczy.pdf

Date added: November 10, 2013 - Views: 1

pdf
SP32 im. AK w Toruniu

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie § 6 1. W szkole funkcjonuje system wychowania oparty na wartościach i ideałach, który ... W szkole organizowane są wycieczki dla uczniów kl. VI do Muzeum Powstania Warszawskiego. Promocja ...

http://sp32.torun.pl/dokumenty/SP32_-_Szkolny_Program_Wychowawczy_2013-2014.pdf

Date added: January 15, 2014 - Views: 1

pdf
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYGŁOWIE - Szkoła Podstawowa w ...

wychowanie patriotyczne i obywatelskie. 14) stwarzanie przyjaznej atmosfery i pomaganie dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej, 15) ... W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły

http://www.spprzyglow.eu/statut.pdf

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

pdf
W numerze

Jak uczyć patriotyzmu w szkole XXI wieku? : ... CEN, 2007. - 28 s. : il. ; 21 cm Wychowanie obywatelskie - metody ; Historia ... konkursy i festiwale ; Wychowanie patriotyczne - me-tody Sygn. P-2174/Cz.1, czyt.P-2173/Cz.1 9. Grom, Bernhard (1936-) Psychologia wychowania religijnego / Bernhard ...

http://biblioteka.cen.edu.pl/pdf/bn/bn_2012_nr_3.pdf

Date added: July 22, 2014 - Views: 1

pdf
ZESPOŁU KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH

Program wychowawczy zawiera: I.Wstęp II. Sfery wychowawcze: 1.Wychowanie do życia w grupie społecznej. 2. Wychowanie regionalne, patriotyczne i obywatelskie.

http://kolbudy.bho.pl/szkola/doki/wychowawczy.pdf

Date added: July 23, 2014 - Views: 1

pdf
PLAN WYCHOWAWCZY – II ETAP KSZTAŁCENIA 2011/2012

Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Unikanie niebezpiecznych miejsc i osób stwarzających zagrożenie zdrowia i życia. ... - wychowanie patriotyczne i obywatelskie - wychowanie prorodzinne - przedsiębiorczość

http://sp182.edu.pl/wp-content/uploads/2013/10/plan-wych-II-etap-2013-2014.pdf

Date added: May 2, 2014 - Views: 1

pdf
program wychowawczy

OBSZAR: WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE ZADANIA UCZEŃ POTRAFI ... • Okre śli ć swoje cele w szkole i w życiu, rozró żni ć cele bliskie i dalekie. • Wymieni ć cechy dobrego kolegi i przyjaciela, dokonywa ć wyborów, odró ...

http://pg20bialystok.republika.pl/publikacje/pr_wychowawczy.pdf

Date added: January 15, 2014 - Views: 1

pdf
bszary

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie. 2. Wychowanie do życia w rodzinie. 3. Edukacja regionalna. 4. Promowanie zdrowego stylu życia. 5. ... w szkole”, pogadanki prowadzone przez pielęgniarkę szkolną, gazetki na korytarzu, w klasach

http://zsp5.osobowice.org/wp-content/uploads/2012/10/Program_wychowawczy_2012_2013.pdf

Date added: November 10, 2013 - Views: 1

pdf
Szkoły Podstawowej im. ks. Konstantego Damrota w Zwonowicach

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie. 9. Wychowanie do życia w rodzinie. 10. Edukację regionalną. 9 11. Promocję zdrowego stylu życia. ... Wychowanie patriotyczne i obywatelskie realizowane jest w naszej szkole w następujący sposób:

http://zspzwonowice.pl/portal/program-wychowawczy-sp-zwonowice-2013.pdf

Date added: January 15, 2014 - Views: 1

pdf
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY obowiązujący w Szkole ...

naukę w szkole, umożliwiając im adaptację w nowych warunkach. 1. ... Kształtowanie uniwersalnych wartości oraz wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Lp. Zagadnienia Zadania Odpowie-dzialni Termin realizacji Kryteria sukcesu 1. Rozwijanie

http://www.gcewawrzenczyce.pl/dokumenty/spw_11_12_sp.pdf

Date added: September 2, 2014 - Views: 1

pdf
STATUT - Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w ...

... wychowanie patriotyczne i obywatelskie. § 7a Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego utworzonego w Szkole 1. ... W Szkole uchwałą Rady Pedagogicznej został powołany koordynator ds. bezpieczeństwa. 1) Do zadań koordynatora należy w szczególności: a) ...

http://szkolapodstawowa209.edupage.org/files/statut_SP_209_2014_luty.pdf

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

pdf
Plan dziaa wychowawczych - Lędziny - Strona główna

• analiza i ocena sytuacji wychowawczej w szkole; • godziny wychowawcze prowadzone metodami aktywizującymi; ... wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Zgodnie z planem WDN, planem pracy szkoły, planem p racy zespołu wychowawczego, profilaktycznego i planami p

http://www.ledziny.pl/bip/zalaczniki/sp1_plan_dzialan_wychowawczych_2008_9.pdf

Date added: November 10, 2013 - Views: 1

pdf
PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA W BOBRKU - SAMORZADOWY ...

Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne (15) ... Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 1. Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, ... Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

http://www.szsbobrek.eu/przedszkole/dokumenty/program.pdf

Date added: December 19, 2013 - Views: 2