Werkbladen Spelling Groep 6 pdfs

Searching:
Download
Werkbladen Spelling Groep 6 - Fast Download

Download Werkbladen Spelling Groep 6 from our fatest mirror

Taal op maat - spelling - Basisschool de Klaverwoid

4489 dl's @ 8084 KB/s

pdf
Taal op maat - spelling - Basisschool de Klaverwoid

Taal op maat - spelling (huis)werkbladen groep 6 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

http://www.klaverwoid.nl/files/downloads/huiswerkbladen_groep_6.pdf

Date added: October 18, 2014 - Views: 1

pdf
Taal op maat - spelling - Basisschool de Klaverwoid

Taal op maat - spelling (huis)werkbladen groep 7 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

http://www.klaverwoid.nl/files/downloads/taal_op_maat_huiswerk_groep_7.pdf

Date added: January 29, 2014 - Views: 1

pdf
Taal Actief spelling - Thema 9 - Groep 6 - Welkom op de ...

Taal Actief spelling - Thema 10 - Groep 6 categorie 54a: meervoud met 's auto's firma's foto's ijsco's kilo's pagina's paraplu's piano's pinda's radio's

http://www.juf-hannah.nl/map_werkbladen/TA-spelling10.pdf

Date added: February 9, 2012 - Views: 152

pdf
Spelling in beeld - groep 6

Blok 2 – klankspoor 22 Regel: Hoor je –ig of –ug dan schrijf je –ig. Hoor je –luk dan schrijf je –lijk. Wordt het langer dan komt er een –e achter.

http://www.lessucces.nl/werkbladen/spelling/dictee-woorden/spelling-in-beeld/groep-6/509-blok-2-1-klankspoor-22/file

Date added: July 5, 2014 - Views: 1

pdf
Spelling in beeld - groep 6

Blok 1 – regelwoorden 8 Regel: Wat hoor je aan het eind van de klankgroep? hoor je een lange klinker, dan schrijf je er één. Spelling in beeld - groep 6

http://www.lessucces.nl/werkbladen/spelling/dictee-woorden/spelling-in-beeld/groep-6/504-blok-1-1-regelspoor-8/file

Date added: June 27, 2014 - Views: 1

pdf
woordenlijst groep 6 taal op maat - Citotrainer Nederland

Woordenlijst groep 6 Week 1 Een lange klank aan het eind van een klankgroep. Is de klank lang, zet er dan één op de gang. apen basis benen brede deken dame dure gluren even foto grote gure hoge humeur jaren kajuit kwade leraar loket nadruk Week 2 Korte klank

http://www.leestrainer.nl/Spelling/methode/Taal%20op%20maat/groep6.pdf

Date added: December 8, 2011 - Views: 81

pdf
Informatie groep 5 en groep 6 - Prinses Beatrix School - Home

Informatie groep 5 en groep 6 schooljaar 2011 - 2012. ... * spelling: woorden van de week worden op school in het roze spellingsschrift ... werkbladen horen. Verder hebben we verkeer, handvaardigheid, muziek, tekenen, drama.

http://www.prinsesbeatrixwolfheze.nl/Portals/1/Documenten/Wolfheze/info%20groep56.pdf

Date added: September 10, 2013 - Views: 15

pdf
Taal op maat - spelling - Zuukerschool > Home

Taal op maat - spelling (huis)werkbladen groep 5 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

http://www.zuukerschool.nl/Portals/15/zuukerschool/groep%205-6/huiswerkbladen_groep_5.pdf

Date added: February 9, 2012 - Views: 104

pdf
INFORMATIE GROEP 6.

INFORMATIE GROEP 6. ... werkbladen, gezelschapsspelletjes, ... (Thuis vaardigheden nog eens extra oefenen bijv. lezen, rekenen en spelling) In groep 6 geven we maandag het huiswerk op en vrijdag moet het klaar zijn. De hele week staat op het bord wat het huiswerk is voor die week.

http://www.borghoek.nl/leraar/archief/2009-2010/Groep6_infoavond_09_10.pdf

Date added: March 18, 2014 - Views: 4

pdf
Taal op maat - spelling

Taal op maat - spelling (huis)werkbladen groep 6 . inhoud: bladzijde: behorend bij: grondwoord: blok: les: 3 1 1-2 toren - stam 4 1 3-4 torren - stam 5 1 5-6 ... 26 8 5-6 t.t. – v.t (zwak) 2. De stam van een werkwoord is de ik-vorm.

http://www.hetfundamentnieuwland.nl/media/36198-Huiswerkbladen_groep_6.pdf

Date added: January 3, 2014 - Views: 11

pdf
Toelichting Extra werkbladen Werkwoordspelling

Toelichting Extra werkbladen Werkwoordspelling In Taaljournaal wisselen de blokken spelling van onveranderlijke woorden en werkwoorden ... spelling blok 8, 6 Groep 8 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6 Blok 7 Blok 8 Blok 9 Spelling + Herhaling groep 8 biedt werk-woord-

http://www.malmberg.nl/web/file?uuid=240b63e9-c8ef-4749-beba-7364760b2e00&owner=0d269d67-0f3e-47c1-8ded-95c9bbb94748&contentid=6471

Date added: May 4, 2013 - Views: 8

pdf
Aanpak in groep 6

werkbladen, gezelschapsspelletjes, ... (Thuis vaardigheden nog eens extra oefenen bijv. lezen, rekenen en spelling) In groep 6 geven we maandag het huiswerk op en vrijdag moet het klaar zijn. De hele week staat op het bord wat het huiswerk is voor die week. Een agenda is dus niet nodig.

http://www.borghoek.nl/leraar/archief/2008-2009/info_gr6.pdf

Date added: March 18, 2014 - Views: 2

pdf
Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8

Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Instructie 31/8/2011 Op de maandag in de kring instructie van de verplichte weekopdrachten van ... werkbladen van taal/spelling en begrijpend lezenkaarten na en soms kijken ze het werk van een ander na. Sommige lessen worden klassikaal

http://www.kardinaalalfrinkschool-skovv.nl/Portals/235/docs/Doorgaande%20lijn%20Vrijheid%20in%20gebondenheid.pdf

Date added: August 4, 2013 - Views: 58

pdf
Taal op maat - spelling

2 inhoud: bladzijde: behorend bij: grondwoord: blok: les: 3 1 1-2 haas 4 1 3-4 poes 5 1 5-6 beer 6 2 1-2 slak 7 2 3-4 wesp

http://www.dekennemerpoort.nl/kennemerpoort/files/Leerlingen/HuiswerkbladeTOM/huiswerkbladengroep4.pdf

Date added: October 18, 2014 - Views: 1

pdf
Taal op maat - spelling

Taal op maat - spelling (huis)werkbladen groep 8 . inhoud: bladzijde: behorend bij: grondwoord: blok: les: 3 1 1-2 t.t. – v.t. 4 1 ... Herhaal groep 6 blok 8 les 3 en 4 Woorden uit het Frans. Hoor je z, dan schrijf je g of soms j.

http://www.hetfundamentnieuwland.nl/media/36200-Huiswerkbladen_groep_8.pdf

Date added: January 1, 2014 - Views: 5

pdf
GI Gebruikersinstructie digitale registratiesysteem

Taal actief 3 spelling groep 4-8 Met het digitaal registratiesysteem spelling Taal actief 3 kunt u de methodegebonden toetsgegevens ... werkmap is weer opgedeeld in werkbladen. Er zijn werkbladen voor het registreren van de scores en

http://www.rkcs.org/Taalactief_cd_Groep4/TaalActief_Spelling/Digitale%20registratie%20groep%204/Handleiding%20digitale%20registratie.pdf

Date added: April 6, 2012 - Views: 31

pdf
Vakinhoudelijke informatie van groep 6

Spelling: Methode: Taalverhaal Spelling. ... In groep 6 lezen de kinderen 4 boeken, die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. ... werkbladen. Topografie: TopoMaster is een spannende online game waarmee kinderen topografie leren.

http://www.onderwijsprimair.nl/sop_C02/ShowDocument.asp?OriginCode=H&OriginComID=16&OriginModID=209&OriginItemID=0&CustID=790&ComID=16&DocID=53&Download=true&Ext=.pdf

Date added: October 31, 2014 - Views: 1

pdf
Leerjaargids groep 6 - Regenboog Gorinchem

Leerjaargids groep 6 Beste ouders/verzorgers, ... Spelling Vanaf groep 4 staat het vak spelling op het rooster. We werken met de methode Spelling in beeld. ... werkboek, werkbladen en ondersteunende filmpjes Na 5 lessen volgt er een toets.

http://www.regenboog-gorinchem.nl/wp-content/uploads/Leerjaargids%20groep%206%20%20september%202013.pdf

Date added: November 2, 2013 - Views: 16

pdf
werkbladen

werkbladen thema 7 De BaSISSChOOL. 2 THEMA 7 thema 7 De BaSISSChOOL 7.0 vragen bij de film 1 2 3 1 2 3 ... Vind je de groep leuk? Vind je de docent goed? Wat vind je leuk? Wat vind je makkelijk? ... spelling tekenen: ...

http://rocrivor.nahw.nl/Documentation/Instructor_Docs/Generic_Docs/Kvds/Werkbladen_Thema7.pdf

Date added: October 31, 2014 - Views: 1

pdf
K Tips voor betere spelling resultaten - Laat ict werken voor ...

Vooraf: spelling leren heeft altijd een auditieve start. Daar is een goede reden ... Bij werkbladen ... groep 1 en 2 dragen bij aan een goede vervolgstap in groep 3. Tip (2) denk ...

http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Taal_en_rekenen/betere_spellers.pdf

Date added: July 12, 2013 - Views: 25

pdf
Kennismakingsavond groep 6

Informatieavond groep 6 schooljaar 2009-2010 . ALGEMEEN . ... Taal Actief en Taal Actief Spelling ; Woordenschat . Schrijven - Schrijven in de basisschool . ... De werkbladen en toetsen worden in een klapper bewaard. Ook wordt gebruik gemaakt van schooltv-programma’s, ...

http://www.bsdewegwijzer.nl/images/info_groepen/Groep6a_algemene%20_ouderavond_2009-2010.pdf

Date added: May 13, 2012 - Views: 13

pdf
Informatiebrief groep 6

bladzijde 1 groep 6 - schooljaar 2013 - 2014 ... spelling is aangepast aan de verschillende niveau [s van de kinderen. -Rekenen ... werkbladen, computer en het digitale schoolbord.

http://www.bergenbeekschool.nl/SamenwerkingsverbandWEB/download/238Informatiebrief_groep_6.pdf

Date added: September 18, 2013 - Views: 11

pdf
Groepsgids groep 7 juf Ellie - Openbare basisschool De ...

Groepsgids groep 6/7 Klaas en Ed Mogen wij ons even voorstellen? ... REKENEN, TAAL/SPELLING, LEZEN EN SCHRIJVEN Rekenen Methode: Pluspunt ... Verkeer Werkbladen van 3VO. In groep 7 doen de leerlingen mee aan het landelijk

http://www.obsdeesdoorn.nl/stisamo_C01/ShowDocument.asp?OriginCode=H&OriginComID=30&OriginModID=1526&OriginItemID=12379&CustID=566&ComID=30&DocID=171&Download=true&Ext=.pdf

Date added: September 27, 2014 - Views: 2

pdf
overzicht lesstof groep 6

schriften en mappen met verzamelde werkbladen mee naar huis ter inzage. Na het ... spelling We werken met de spellingmethode Taalverhaal. ... In groep 6 wordt net als het vorige schooljaar gewerkt met een weektaak.

http://www.devonder.nl/groepen/groep6_7/documenten/lesstofgroep6.pdf

Date added: September 11, 2014 - Views: 3

pdf
Groepsgids groep 7 juf Ellie

Groepsgids groep 6 juf Ellie en meester Ed ... Daarna staan taal en/of spelling op het programma. Eén keer per week komen ook verkeer, ... Verkeer We gebruiken werkbladen van 3VO. De leerlingen worden wegwijs gemaakt in het verkeer en we

http://www.obsdeesdoorn.nl/stisamo_C01/ShowDocument.asp?OriginCode=H&OriginComID=30&OriginModID=738&OriginItemID=12377&CustID=566&ComID=30&DocID=174&Download=true&Ext=.pdf

Date added: October 5, 2014 - Views: 1

pdf
Groep 6 11 september 2012

Groep 6 11 september 2012 ... • Huiswerk: werkbladen, woorden van de week (thuis leren en op school oefenen). • Meestal een leertoets. (topo, geschiedenis, natuur, etc.) ... Ambrasoft ( spelling, rekenen, tafels)

http://www.esv-school.nl/Groepen/Groep_6/Informatie-avondgroep_6.pdf/

Date added: August 1, 2013 - Views: 29

pdf
Overzicht van de leerstof in groep 5

Overzicht van de leerstof in groep 6 LEZEN ... een methode met een aparte spelling- en taallijn. De domeinen spreken, luisteren, ... geselecteerde en aangepaste opdrachten op werkbladen met extra uitleg. Taalkaarten Meesterwerk

http://www.obsdetoermalijn.nl/file_popup.php?id=325778&aPop=1&popup=true

Date added: October 31, 2014 - Views: 1

pdf
Groep 7 Groep 8

Groep 5 heeft donderdag 9 oktober een dictee over de spelling categorieën van thema 2. Groep 4 ... Groep 6 Groep 6 gaat op woensdag 8 oktober naar de bibliobus. ... De gemaakte werkbladen

http://www.gerardusmajellaschool.nl/wp-content/uploads/2011/12/informatiebulletin-2014-10-02.pdf

Date added: October 22, 2014 - Views: 1

pdf
INFORMATIE GROEP 6 Schooljaar 2013-2014

INFORMATIE GROEP 6 Schooljaar 2013-2014 REKENEN methode: Pluspunt ... geoefend in het rekenboek en met werkbladen. ... Ook bij spelling werken we 3 weken vanuit eenzelfde thema, deze komen overeen met de thema’s van taal.

http://www.bernadetteschool.com/sas24/diversen/informatie_groep6_2013-2014.pdf

Date added: October 9, 2013 - Views: 7

pdf
Huiswerkregels Sint Martinusschool - St. Martinusschool - Home

Rekenen met geld; werkbladen. Spelling; Taalverhaal Woordpakketten op oefenblad mee naar huis om te oefenen voor de dictees. (1 x per 2 weken) Overig Plaatjes verzamelen. Verwerking van werkbladen overige vakken. ... Groep 6 Rekenen: Wereld ...

http://www.martinusrucphen.nl/file_popup.php?id=289603

Date added: April 9, 2014 - Views: 9

pdf
Leerjaargids groep 7 - Regenboog Gorinchem

Leerjaargids groep 7 Beste ouders/verzorgers, ... We beginnen bij het Romeinse Rijk en eindigen in blok 6 bij de Tweede Wereldoorlog. ... Biologie: Een samenvatting en de werkbladen. Werkstuk: Eventueel thuis uittypen en plaatjes zoeken.

http://www.regenboog-gorinchem.nl/wp-content/uploads/Leerjaargids%20groep%207%20september%202013.pdf

Date added: October 9, 2013 - Views: 20

pdf
Middels dit schrijven wil ik u informeren over de ...

Middels dit schrijven wil ik u informeren over de belangrijkste zaken in groep 6-7. Algemene zaken ... - werkbladen en samenvattingen van aardrijkskunde ... Spelling is ook een onderdeel van de nieuwe Taal Actief methode.

http://www.desaffierkpo.nl/download/file:informatie-naar-ouders-groep-6-7-2014-2015.htm

Date added: October 13, 2014 - Views: 2

pdf
HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8 - St. Bonifaciusschool ...

6 Groep 5 Spelling De woordjes leren de kinderen in de klas, het oefenen gebeurt op de computer. Alleen spellingzwakke leerlingen krijgen extra oefening mee.

http://www.bonifaciusschool.nl/wp-content/uploads/2013/12/Huiswerkbrochure.pdf

Date added: March 19, 2014 - Views: 10

pdf
CD Spelling cd-rom - R.K. Schoolbestuur - Website

CD Spelling cd-rom Introductie ... • de groep waarin de categorie wordt aangeboden. Eenzelfde categorie kan in meerdere groepen voorkomen; ... In de groepen 4 tot en met 6 worden per leerjaar 600 onveranderlijke woorden aangeboden, terwijl

http://www.rkcs.org/Taalactief_cd_Groep4/TaalActief_Spelling/introductie.pdf

Date added: June 14, 2012 - Views: 8

pdf
Klasseninfo Groep 6 (september 2013)

Klasseninfo Groep 6 (september 2013) ... voldoende informatie geeft op de meeste en belangrijkste vragen. Taal In groep 6 werken we met de methode Taaljournaal. Spelling We werken in een cyclus van 4 weken. ... werkbladen en ander werk. Wilt u er een voor uw kind aanschaffen als uw kind er nog geen

http://www.basisschooldezon.nl/files/Klasseninfo_groep_6.pdf

Date added: May 3, 2013 - Views: 5

pdf
Groep 7

In groep 7 is een eenvoudige rekenmachine wenselijk. Huiswerk Vanaf groep 6 krijgt uw kind huiswerk (werkbladen, woordjes voor Engels en toetsen). Dit huiswerk wordt ... Net als in voorgaande schooljaren worden in alle groepen CITO-toetsen spelling, rekenen en begrijpend lezen

http://www.dagobertschool.nl/file_popup.php?id=173118

Date added: April 7, 2014 - Views: 1

pdf
Gebruikershandleiding Woorden Totaal SP 10 - BS de Weisterbeek

Woorden Totaal is een taalprogramma waarmee de leerlingen de spelling van de onveranderlijke woorden op een leuke, ... • We werken met een groep in het leerjaar 6. Deze groep kan werken met woordpakketten van de methode (pakketten 1e lijn) ... Werkbladen Wanneer u werkbladen wilt

http://www.weisterbeek.nl/overig/help/werkbladen/Werkblad%20Handleiding%20Woorden%20Totaal.pdf

Date added: June 1, 2012 - Views: 13

pdf
HUISWERKPROTOCOL JAN VAN SCHENGENSCHOOL

Vanaf groep 6 leren de kinderen om hun werk op een goede manier in te delen (te plannen) en hun werkhouding te ... krijgen extra werkbladen mee uit ^Spelling in de lift _. Groep 5 Huiswerk Hulpwerk 1 x per jaar bereiden de kinderen een boekbespreking voor.

http://www.janvanschengen.nl/uploads/documenten/Huiswerkprotocol.pdf

Date added: June 20, 2012 - Views: 24

pdf
Verder starten we ’s ochtends met gebed en “Kind op ...

Informatie groep 5 en groep 6 schooljaar 2012 ... Voor Taal en Spelling hebben we dit jaar een nieuwe methode: Taal Actief. Het is een lescyclus ... hiervoor hebben we de methode: Leefwereld, waarbij een boek en werkbladen horen. Verder hebben we verkeer, handvaardigheid, muziek, tekenen, ...

http://www.prinsesbeatrixwolfheze.nl/Portals/1/Documenten/Wolfheze/Informatie%20groep%205%20en%20groep%206.pdf

Date added: September 16, 2013 - Views: 3

pdf
Informatiebrief groep 5

Groep 5-6; Op het gebied van ... spelling is aangepast aan de verschillende niveau [s van de kinderen. -Rekenen We werken met de rekenmethode Alles telt. Dit is een realistische methode. Dat houdt in dat de kinderen leren rekenen ... werkbladen, computer en het ...

http://www.bergenbeekschool.nl/SamenwerkingsverbandWEB/download/237Informatiebrief_groep_5.pdf

Date added: September 13, 2013 - Views: 15

pdf
Groep 7 Donderdag FFAAND8: Zelfvertrouwen. 22-9 t/m 26-9 ...

Groep 7 Huiswerk 22-9 t/m 26-9 Week 5 Donderdag FFAAND8: ... Bordrij week 5 en 6. ... Tekst lezen, Vragen maken Werkbladen inleveren! Nieuwsbegrip XL maken. Dinsdag Spelling in de lift blz. 7 en 8 Spelling Onderwerp van de week 5: -ische Werkbladen 8 en 9.

http://bs-sibbe.goedgehost.nl/wp-content/uploads/2014/09/Groep-7-2014-2015-weekplan-week-5.pdf

Date added: October 31, 2014 - Views: 1

pdf
Groep 8 De afvalrace van de Voorleeswedstrijd start! Huiswerk ...

Groep 8 Huiswerk 29-9 t/m 3-10 Week 6 De afvalrace van de Voorleeswedstrijd start! ... Spelling Onderwerp van de week 6: Eind –d / -t. Extra doel: Leer de regel van eind –d/-t Werkbladen blz 12 en 13. Juf Melis.nl Woensdag Engels Rekenen Onderwerpen van de week: Blok 2

http://bs-sibbe.goedgehost.nl/wp-content/uploads/2014/09/Groep-8-2014-2015-weekplan-week-6.pdf

Date added: October 25, 2014 - Views: 1

pdf
SCHOOLREIS NL70 INGB 0004329810

Groep 6 Maandag 14/4 toets geschiedenis H4. Donderdag 24/4 inleveren werkstuk. Groep 7 Dinsdag 15/4 inleveren werkbladen spelling. Groep 8 Leer je rol goed. Maandag gaan we starten met het oefenen van de musical. LEERLINGNIEUWTJES Groep 4-7 Hoera, ...

http://www.de-baanbreker.nl/Portals/70/docs/NB%2013-14/27.pdf

Date added: June 11, 2014 - Views: 1

pdf
Protocol huiswerk

Groep 6 In de groepen 6 worden eenmaal per week 1 of 2 werkbladen (rekenen, spelling of taal) meegegeven. De kinderen maken die opgaven. Voor het leren van de repetities wordt ook een leerblad meegegeven

http://www.janligthartvld.nl/wp-content/uploads/2013/10/Protocol-huiswerk.pdf

Date added: October 31, 2014 - Views: 1

pdf
De orthotheekkast NT2 - LOWAN - Ondersteuning onderwijs ...

Stenvert taalblok spelling 6 ... Doe taal, werkbladen en plaatjes, met handleiding ... Blokboeken taal, voor groep 3 t/m groep 8 Oefenen met taal “Woordenschat”, voor groep 6 t/m 8 ...

http://www.lowac.nl/documenten_vo/Ortotheek_NT2_en_Rekenen_ISK_Nijmegen.pdf

Date added: November 8, 2011 - Views: 27

pdf
SPELLING

SPELLING T "*˙’˚ " ... Groep 3 t/m 8. Opbouw van de methode: ... Algemeen 2 Bij de methode hoort voor de groepen 4 t/m 6 een Ioefenboek Taal-verhaal, spellen met spellenJ; 52 ideeën om woorden individueel of in tweetallen te oefenen.

http://archief.vakcommunity.nl/digischool_vo/taalpilots/attachments/2413114/120113_Analyse_%27Taalverhaal%27_(site).pdf

Date added: November 20, 2013 - Views: 7

pdf
Groepsinfo 2014 groep 6

GROEP 6 Even voorstellen: Groene Hil groep 15­6WK: maandag, dinsdag en woensdag Wiepke Kromhout donderdag en vrijdag Simone Haverhals ... kleine groep) Spelling: In iedere leseenheid worden steeds enkele spellingdoelen aan de orde gesteld.

http://www.nbsburgst.nl/uploads/tx_userdownload/Groepsinfo_2014_groep_6.pdf

Date added: October 27, 2014 - Views: 1

pdf
Gereedschap. Alles-in-1 - jsw - Home

meeste leerlingen van groep 6. De tekst voor begrijpend lezen is deze week een informatieve tekst over Nederlands beroemdste voetballer. ... donderdag ­ Extra instructie Spelling I ­ Werkbladen Spelling I + II (1½ uur) en II waar nodig. ­ Werken aan weekopdracht ­ Toets 1: werkwoorden

http://www.jsw-online.nl/assets/documentenservice_zen/jsw/archief/2010/07_maart_2010/jrg94_nr7_Maart_2010_J.Stoeldraijer_Gereedschap_Alles_in_1_pag_46_49.pdf

Date added: April 4, 2012 - Views: 27

pdf
Overzicht van verrijkingsmaterialen voor taal

werkbladen. Doelgroep vanaf groep 5 Uitgever Lesmateriaal voor Hoogbegaafden ... (spreekwoorden), spelling, betekenis, geen synoniem en switch. ... Voor groep 6, 7 en 8. Doelgroep groep 3 tot en met 8 Verkoopinformatie

http://www.slo.nl/downloads/2009/Overzicht-van-verrijkingsmaterialen-voor-taal.pdf/download

Date added: December 28, 2011 - Views: 6

pdf
Nr. 6 - 12 februari 2014

Ook maken alle kinderen werkbladen over het ... twee pakketten van thema 6. De kinderen kunnen spelling dus weer oefenen. Vorige week dinsdag hebben we afscheid ... We gaan nog twee keer zwemmen met groep 6. Na de carnavalsvakantie mogen de zwemkleren

http://www.brembocht.nl/sites/default/files/documenten/Uit%20de%20Bocht%20Nr.%206%20-%2012%20februari%202014.pdf

Date added: March 9, 2014 - Views: 1