Werkbladen Spelling Groep 6 pdfs

Searching:
Download
Werkbladen Spelling Groep 6 - Fast Download

Download Werkbladen Spelling Groep 6 from our fatest mirror

Taal op maat - spelling - Zuukerschool > Home

1022 dl's @ 9145 KB/s

pdf
Taal op maat - spelling - Zuukerschool > Home

Taal op maat - spelling (huis)werkbladen groep 6 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

http://www.zuukerschool.nl/Portals/15/zuukerschool/groep%205-6/huiswerkbladen_groep_6.pdf

Date added: February 9, 2012 - Views: 383

pdf
Taal Actief spelling - Thema 9 - Groep 6 - Welkom op de ...

Taal Actief spelling - Thema 10 - Groep 6 categorie 54a: meervoud met 's auto's firma's foto's ijsco's kilo's pagina's paraplu's piano's pinda's radio's

http://www.juf-hannah.nl/map_werkbladen/TA-spelling10.pdf

Date added: February 9, 2012 - Views: 152

pdf
Spelling in beeld - groep 6

Blok 1 – regelwoorden 8 Regel: Wat hoor je aan het eind van de klankgroep? hoor je een lange klinker, dan schrijf je er één. Spelling in beeld - groep 6

http://www.lessucces.nl/werkbladen/spelling/dictee-woorden/spelling-in-beeld/groep-6/504-blok-1-1-regelspoor-8/file

Date added: June 27, 2014 - Views: 1

pdf
Spelling in beeld - groep 6

Blok 2 – klankspoor 22 Regel: Hoor je –ig of –ug dan schrijf je –ig. Hoor je –luk dan schrijf je –lijk. Wordt het langer dan komt er een –e achter.

http://www.lessucces.nl/werkbladen/spelling/dictee-woorden/spelling-in-beeld/groep-6/509-blok-2-1-klankspoor-22/file

Date added: July 5, 2014 - Views: 1

pdf
Taal op maat - spelling - Basisschool de Klaverwoid

Taal op maat - spelling (huis)werkbladen groep 8 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

http://www.klaverwoid.nl/files/downloads/huiswerkbladen_spelling_groep_8.pdf

Date added: January 4, 2014 - Views: 19

pdf
Toepassingen U heett geselecteerth W 4. 5. 6. 6. Thema ...

6. 6. Thema Rekenen Taal Spelling Rekenen Rekenen Taal Topografle Tecnmek spelling Spelling Spelling PRINS WILLEM ALEXANDER thema's afbeelding instructie materiaal landkaart lied oefening prentenboek spel Groep Onderwerp Werkbladen We r kbladen werkbladen Weegschaal; dieren wegen Weegschaal ...

http://www.learnscreen.nl/userfiles/file/oefeningW.pdf

Date added: February 16, 2014 - Views: 2

pdf
Informatie groep 5 en groep 6 - Prinses Beatrix School - Home

Informatie groep 5 en groep 6 schooljaar 2011 - 2012. ... * spelling: woorden van de week worden op school in het roze spellingsschrift ... werkbladen horen. Verder hebben we verkeer, handvaardigheid, muziek, tekenen, drama.

http://www.prinsesbeatrixwolfheze.nl/Portals/1/Documenten/Wolfheze/info%20groep56.pdf

Date added: September 10, 2013 - Views: 15

pdf
INFORMATIE GROEP 6.

INFORMATIE GROEP 6. ... werkbladen, gezelschapsspelletjes, ... (Thuis vaardigheden nog eens extra oefenen bijv. lezen, rekenen en spelling) In groep 6 geven we maandag het huiswerk op en vrijdag moet het klaar zijn. De hele week staat op het bord wat het huiswerk is voor die week.

http://www.borghoek.nl/leraar/archief/2009-2010/Groep6_infoavond_09_10.pdf

Date added: March 18, 2014 - Views: 4

pdf
Toelichting Extra werkbladen Werkwoordspelling

Toelichting Extra werkbladen Werkwoordspelling In Taaljournaal wisselen de blokken spelling van onveranderlijke woorden en werkwoorden ... spelling blok 8, 6 Groep 8 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6 Blok 7 Blok 8 Blok 9 Spelling + Herhaling groep 8 biedt werk-woord-

http://www.malmberg.nl/web/file?uuid=ad9601ef-38b3-4606-99e6-1861967c6455&owner=0d269d67-0f3e-47c1-8ded-95c9bbb94748&contentid=6742

Date added: August 13, 2013 - Views: 22

pdf
Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8

Groep 1-2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Instructie 31/8/2011 Op de maandag in de kring instructie van de verplichte weekopdrachten van ... werkbladen van taal/spelling en begrijpend lezenkaarten na en soms kijken ze het werk van een ander na. Sommige lessen worden klassikaal

http://www.kardinaalalfrinkschool-skovv.nl/Portals/235/docs/Doorgaande%20lijn%20Vrijheid%20in%20gebondenheid.pdf

Date added: August 4, 2013 - Views: 57

pdf
Taal op maat - spelling

Taal op maat - spelling (huis)werkbladen groep 6 . inhoud: bladzijde: behorend bij: grondwoord: blok: les: 3 1 1-2 toren - stam 4 1 3-4 torren - stam 5 1 5-6 ... 26 8 5-6 t.t. – v.t (zwak) 2. De stam van een werkwoord is de ik-vorm.

http://www.hetfundamentnieuwland.nl/media/36198-Huiswerkbladen_groep_6.pdf

Date added: January 3, 2014 - Views: 10

pdf
GI Gebruikersinstructie digitale registratiesysteem

Taal actief 3 spelling groep 4-8 Met het digitaal registratiesysteem spelling Taal actief 3 kunt u de methodegebonden toetsgegevens ... werkmap is weer opgedeeld in werkbladen. Er zijn werkbladen voor het registreren van de scores en

http://www.rkcs.org/Taalactief_cd_Groep4/TaalActief_Spelling/Digitale%20registratie%20groep%204/Handleiding%20digitale%20registratie.pdf

Date added: April 6, 2012 - Views: 30

pdf
Taal op maat - spelling

Taal op maat - spelling (huis)werkbladen groep 8 . inhoud: bladzijde: behorend bij: grondwoord: blok: les: 3 1 1-2 t.t. – v.t. 4 1 ... Herhaal groep 6 blok 8 les 3 en 4 Woorden uit het Frans. Hoor je z, dan schrijf je g of soms j.

http://www.hetfundamentnieuwland.nl/media/36200-Huiswerkbladen_groep_8.pdf

Date added: January 1, 2014 - Views: 5

pdf
Leerjaargids groep 6

Leerjaargids groep 6 Beste ouders/verzorgers, ... Spelling Vanaf groep 4 staat het vak spelling op het rooster. We werken met de methode Spelling in beeld. ... werkboek, werkbladen en ondersteunende filmpjes Na 5 lessen volgt er een toets.

http://www.regenboog-gorinchem.nl/wp-content/uploads/Leerjaargids%20groep%206%20%20september%202013.pdf

Date added: November 2, 2013 - Views: 12

pdf
Huiswerkregels Sint Martinusschool

Rekenen met geld; werkbladen. Spelling; Taalverhaal Woordpakketten op oefenblad mee naar huis om te oefenen voor de dictees. (1 x per 2 weken) Overig Plaatjes verzamelen. Verwerking van werkbladen overige vakken. ... Groep 6 Rekenen: Wereld ...

http://www.martinusrucphen.nl/file_popup.php?id=289603

Date added: April 9, 2014 - Views: 9

pdf
Basisschool de hoefer Sittard – Geleen | Welkom op de ...

1 2 3 4 5 6. jQuery Simple Slider by WOWSlider.com v2.5m ...

http://www.hoefer.nl/doc/infobrief%20gr.5-6%20sittard.pdf

Date added: August 10, 2013 - Views: 11

pdf
Informatiebrief groep 6

bladzijde 1 groep 6 - schooljaar 2013 - 2014 ... spelling is aangepast aan de verschillende niveau [s van de kinderen. -Rekenen ... werkbladen, computer en het digitale schoolbord.

http://www.bergenbeekschool.nl/SamenwerkingsverbandWEB/download/238Informatiebrief_groep_6.pdf

Date added: September 18, 2013 - Views: 8

pdf
HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8 - St. Bonifaciusschool ...

6 Groep 5 Spelling De woordjes leren de kinderen in de klas, het oefenen gebeurt op de computer. Alleen spellingzwakke leerlingen krijgen extra oefening mee.

http://www.bonifaciusschool.nl/wp-content/uploads/2013/12/Huiswerkbrochure.pdf

Date added: March 19, 2014 - Views: 6

pdf
Groep 6 11 september 2012

Groep 6 11 september 2012 ... • Huiswerk: werkbladen, woorden van de week (thuis leren en op school oefenen). • Meestal een leertoets. (topo, geschiedenis, natuur, etc.) ... Ambrasoft ( spelling, rekenen, tafels)

http://www.esv-school.nl/Groepen/Groep_6/Informatie-avondgroep_6.pdf/

Date added: August 1, 2013 - Views: 28

pdf
Groepsgids groep 7 juf Ellie

Groepsgids groep 6/7 Klaas en Ed Mogen wij ons even voorstellen? ... REKENEN, TAAL/SPELLING, LEZEN EN SCHRIJVEN Rekenen Methode: Pluspunt ... Verkeer Werkbladen van 3VO. In groep 7 doen de leerlingen mee aan het landelijk

http://www.obsdeesdoorn.nl/stisamo_C01/ShowDocument.asp?OriginCode=H&OriginComID=30&OriginModID=1526&OriginItemID=12379&CustID=566&ComID=30&DocID=171&Download=true&Ext=.pdf

Date added: September 27, 2014 - Views: 1

pdf
K Tips voor betere spelling resultaten - Laat ict werken voor ...

Vooraf: spelling leren heeft altijd een auditieve start. Daar is een goede reden ... Bij werkbladen ... groep 1 en 2 dragen bij aan een goede vervolgstap in groep 3. Tip (2) denk ...

http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Taal_en_rekenen/betere_spellers.pdf

Date added: July 12, 2013 - Views: 25

pdf
Kennismakingsavond groep 6 - startpagina Bs de Wegwijzer ...

Informatieavond groep 6 schooljaar 2009-2010 . ALGEMEEN . ... Taal Actief en Taal Actief Spelling ; Woordenschat . Schrijven - Schrijven in de basisschool . ... De werkbladen en toetsen worden in een klapper bewaard. Ook wordt gebruik gemaakt van schooltv-programma’s, ...

http://www.bsdewegwijzer.nl/images/info_groepen/Groep6a_algemene%20_ouderavond_2009-2010.pdf

Date added: May 13, 2012 - Views: 13

pdf
SCHOOLREIS NL70 INGB 0004329810

Groep 6 Maandag 14/4 toets geschiedenis H4. Donderdag 24/4 inleveren werkstuk. Groep 7 Dinsdag 15/4 inleveren werkbladen spelling. Groep 8 Leer je rol goed. Maandag gaan we starten met het oefenen van de musical. LEERLINGNIEUWTJES Groep 4-7 Hoera, ...

http://www.de-baanbreker.nl/Portals/70/docs/NB%2013-14/27.pdf

Date added: June 11, 2014 - Views: 1

pdf
overzicht lesstof groep 6 - De Vonder

schriften en mappen met verzamelde werkbladen mee naar huis ter inzage. Na het ... spelling We werken met de spellingmethode Taalverhaal. ... In groep 6 wordt net als het vorige schooljaar gewerkt met een weektaak.

http://www.devonder.nl/groepen/groep6_7/documenten/lesstofgroep6.pdf

Date added: September 11, 2014 - Views: 2

pdf
Groep 7 Nu zijn jullie ondertussen gewend aan het 15-9 t/m 19 ...

Groep 7 Huiswerk 15-9 t/m 19-9 Week 4 ... Werkbladen inleveren! Nieuwsbegrip XL maken. Dinsdag Spelling in de lift 5 en 6 Spelling Onderwerp van de week 4: Ezel/Kikkerwoorden -f/-v-, -s/-z, c=/s/ , c= /k/ .

http://bs-sibbe.goedgehost.nl/wp-content/uploads/2014/09/Groep-7-2014-2015-weekplan-week-4-2.pdf

Date added: September 29, 2014 - Views: 1

pdf
Leerstofoverzicht groep 5 - Eenbes basisschool Brukelum

Verder is er een aparte leerlijn voor spelling aan deze methode gekoppeld. ... Vanaf groep 6 komt hier dan ook nog het ontleden bij. ... alles wordt daarna op een eigentijdse en leuke manier op werkbladen aan de

http://brukelum.nl/file_popup.php?id=274460

Date added: March 3, 2014 - Views: 5

pdf
Technology Integration - Dubai International Academy

Specialist Newsletter No 1 2013 Technology Integration Technology has changed the way students learn and access knowledge in the 21st century. At Dubai International Academy integrating technology into the

http://www.diadubai.com/PDF/specialistnewsletter/2013-2014/SpecialistNewsletter_1.pdf

Date added: October 19, 2013 - Views: 3

pdf
Taal op maat - spelling

2 inhoud: bladzijde: behorend bij: grondwoord: blok: les: 3 1 1-2 haas 4 1 3-4 poes 5 1 5-6 beer 6 2 1-2 slak 7 2 3-4 wesp

http://portal.skpo-novum.nl/scholen/tpalet/groepen/groep4b/SiteAssets/SitePages/Introductiepagina/huiswerkbladen+groep+4.pdf

Date added: August 5, 2013 - Views: 21

pdf
CD Spelling cd-rom - R.K. Schoolbestuur - Website

CD Spelling cd-rom Introductie ... • de groep waarin de categorie wordt aangeboden. Eenzelfde categorie kan in meerdere groepen voorkomen; ... In de groepen 4 tot en met 6 worden per leerjaar 600 onveranderlijke woorden aangeboden, terwijl

http://www.rkcs.org/Taalactief_cd_Groep4/TaalActief_Spelling/introductie.pdf

Date added: June 14, 2012 - Views: 7

pdf
De orthotheekkast NT2 - LOWAN - Ondersteuning onderwijs ...

Stenvert taalblok spelling 6 ... Doe taal, werkbladen en plaatjes, met handleiding ... Blokboeken taal, voor groep 3 t/m groep 8 Oefenen met taal “Woordenschat”, voor groep 6 t/m 8 ...

http://www.lowac.nl/documenten_vo/Ortotheek_NT2_en_Rekenen_ISK_Nijmegen.pdf

Date added: November 8, 2011 - Views: 27

pdf
De Leessleutel in groep 3 - OBS de Meander

De Leessleutel in groep 3 De Leessleutel bestaat uit 2 gedeelten. Een A gedeelte en een B gedeelte. ... spelling en schrijven/stellen; aandacht voor taalbeschouwing ... De ‘pluskinderen’ maken minimaal 2 werkbladen. toetsboek: De toetsen worden in een apart toetsboek gemaakt.

http://www.demeander.eu/Documenten/DeLeessleutel.pdf

Date added: October 13, 2013 - Views: 6

pdf
Algemene informatie voor de ouders van de groepen 1 t/m 8

werkbladen. Rekenen: Groep 3: Deze week hebben we dubbelsommen geleerd. Dit zijn sommen als 5 + 5 of 7 + 7. ... Spelling: Groep 5 en 6: Op maandag hebben we het controledictee van blok 5 gemaakt. Op donderdag hebben we herhaald wat nodig was.

http://cbsdeklimoprijsoord.nl/wp-content/uploads/2014/03/Weekbrief-7-maart-2014.pdf?550c08

Date added: June 30, 2014 - Views: 8

pdf
Nr. 6 - 12 februari 2014

Ook maken alle kinderen werkbladen over het ... twee pakketten van thema 6. De kinderen kunnen spelling dus weer oefenen. Vorige week dinsdag hebben we afscheid ... We gaan nog twee keer zwemmen met groep 6. Na de carnavalsvakantie mogen de zwemkleren

http://www.brembocht.nl/sites/default/files/documenten/Uit%20de%20Bocht%20Nr.%206%20-%2012%20februari%202014.pdf

Date added: March 9, 2014 - Views: 1

pdf
Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015. Kraanvogel 22, 4872SB Etten-Leur, Postbus 456, ... Op dinsdag is dat rekenen en op donderdag een opdracht van taal of spelling. ... en de werkbladen van het betreffende blok mee naar huis.

http://www.rkbsdehofstee.nl/files/hofstee/informatieboekje_groepen/Informatieboekje_groep_6.pdf

Date added: September 28, 2014 - Views: 1

pdf
Verder starten we ’s ochtends met gebed en “Kind op ...

Informatie groep 5 en groep 6 schooljaar 2012 ... Voor Taal en Spelling hebben we dit jaar een nieuwe methode: Taal Actief. Het is een lescyclus ... hiervoor hebben we de methode: Leefwereld, waarbij een boek en werkbladen horen. Verder hebben we verkeer, handvaardigheid, muziek, tekenen, ...

http://www.prinsesbeatrixwolfheze.nl/Portals/1/Documenten/Wolfheze/Informatie%20groep%205%20en%20groep%206.pdf

Date added: September 16, 2013 - Views: 3

pdf
SPELLING

SPELLING T "*˙’˚ " ... Groep 3 t/m 8. Opbouw van de methode: ... Algemeen 2 Bij de methode hoort voor de groepen 4 t/m 6 een Ioefenboek Taal-verhaal, spellen met spellenJ; 52 ideeën om woorden individueel of in tweetallen te oefenen.

http://archief.vakcommunity.nl/digischool_vo/taalpilots/attachments/2413114/120113_Analyse_%27Taalverhaal%27_(site).pdf

Date added: November 20, 2013 - Views: 6

pdf
Ouderinformatie-boekje Groep 7 & 8 CBS De Vaart Hoogersmilde

Ook is er een werkboek Spelling, waarin (werk) ... Groep 6 en 8 werken met de methode “Pluspunt”. Deze methode bestaat uit een les- ... De methode bestaat uit een leerlingenboek en werkbladen. Zowel theorie als praktijk passeren de revue.

http://cms.voce.nl/devaart/cms/upload/docs/ouderinformatieboekje_groep_7&8_2010-2011.pdf

Date added: June 4, 2013 - Views: 9

pdf
Informatiebrief groep 4 - Berg & Beek

Groep 5-6; Op het gebied van ... spelling, extra aandacht voor de woordenschat. Het aanbod van taal en spelling is aangepast aan de verschillende niveaus van de kinderen. - Begrijpend lezen en woordenschat ... werkbladen, computer en het digitale schoolbord.

http://www.bergenbeekschool.nl/SamenwerkingsverbandWEB/download/236Informatiebrief_groep_4.pdf

Date added: September 13, 2013 - Views: 9

pdf
Informatieavond groep 4

werkbladen van Lees maar door Lezen in de bieb boeken op eigen niveau. Groepslezen ... (6 per jaar) ( 1 per jaar) CitoCito begrijpend lezen begrijpend lezen ( 1 keer per jaar) CitoCito spelling ( 2 per jaar) spelling ( 2 per jaar) Engels 1x in ...

http://nijdamf.home.xs4all.nl/htdocs/local-data/groep%204/ouderavond%20schooljaar%202011-2012.pdf

Date added: March 8, 2014 - Views: 1

pdf
Actieonderzoek

Het maken van de kleur-werkbladen heeft een niet in te schatten bijdrage geleverd aan het ... Spelling in groep 5 (en 6) staat er om bekend dat het moeilijk is: de categorieën nemen toe ten opzichte van groep 4, de afspraken worden moeilijker, ...

http://www.skowf.nl/westfriesland/images/004-onderwijs/opleiders/lio-onderzoek/Karin%20Gootjes%20-%20Spelling.pdf

Date added: February 14, 2014 - Views: 1

pdf
HUISWERKPROTOCOL JAN VAN SCHENGENSCHOOL

Vanaf groep 6 leren de kinderen om hun werk op een goede manier in te delen (te plannen) en hun werkhouding te ... krijgen extra werkbladen mee uit ^Spelling in de lift _. Groep 5 Huiswerk Hulpwerk 1 x per jaar bereiden de kinderen een boekbespreking voor.

http://www.janvanschengen.nl/uploads/documenten/Huiswerkprotocol.pdf

Date added: June 20, 2012 - Views: 23

pdf
LearnScreen.nl Doelgroep leerkrachten Prijs de kosten voor ...

Spelling Werkbladen Techniek- Tussendoortie 6. 8 8 e 5. 6 6 5 8 gasbel vensterptaat Afstu.tdijk klimaat ozon (Ktokhuis) ... Spelling T ekeoen Groep. s e On aerwerp Months 0t *eek Make Toepassing 4 Taal Handvaardigtwid T echniek de schoolserver

http://learnscreen.nl/userfiles/file/COSLearnScreen.pdf

Date added: July 15, 2014 - Views: 1

pdf
GROEP 3 CHANTAL, GROEP 3/4 ROB, GROEP 4 INGRID/PHONNY

GROEP 6 KARIN Samen, ons kerstthema. ... Deze werkbladen bladen mogen de kinderen de hele week al ... Groep 7 krijgt woensdag huiswerk van spelling mee, dit moet volgende week woensdag worden ingeleverd. LEZEN OP SCHOOL MET DE RODE DRAAD

http://www.derakt.nl/file_popup.php?id=293413

Date added: January 10, 2014 - Views: 3

pdf
Herhaling werkwoordspelling blok 6

In Taaljournaal wisselen de blokken spelling van ... In dit pakket herhalen we de werkwoordspelling van blok 6. Zie verder: Toelichting Extra werkbladen werkwoordspelling. Materiaal groep 7 • Toelichting extra werkbladen werkwoordspelling

http://www-prod.malmberg.nl/web/file?uuid=0a669ad0-0e89-4243-a77a-ca78a74f5fbe&owner=0d269d67-0f3e-47c1-8ded-95c9bbb94748&contentid=6711

Date added: August 19, 2013 - Views: 3

pdf
Materdei Zegersdreef Brasschaat

spelling oefenen: Woordkasteel ... initiatie computergebruik aan de hand van de Computerstapper opzoekwerk op het Internet ivm WO, werkbladen WO ... L-6 zelfstandig of in kleine groep educatieve software gebruiken

http://www.mariaschooltervuren.be/userfiles/ict%20activiteitenlijst%20per%20klas.pdf

Date added: May 29, 2013 - Views: 2

pdf
Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal

Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal Drechtster College AGL arrangement Nederlands 2013-2014 Intensief ... Extra verwerking als een leerling klaar is d.m.v werkbladen gericht op (werkwoord) spelling en zinsontleding. Of zelfstandige verwerking van de methode Doorstart KSE 2.

http://drechtstercollege.yulius.nl/sites/default/files/downloads/arrangement%20AGL%20Nederlands.pdf

Date added: June 9, 2014 - Views: 3

pdf
Werkwijzer proeflessen - Taalverhaal.nu

met handleiding, werkbladen en filmpjes 1 Inlogcode voor Taal en Spelling . Ter voorbereiding op de proefles, raadpleegt u de Handleiding. Daarnaast heeft u de les voor de leerlingen nodig ... Spelling: groep 6, 7 en 8 Taal: groep 4 en 5 Taal: groep 6, 7 en 8 • Handleiding - blok 4

http://www.taalverhaal.nu/binaries/content/assets/standaardsites/taalverhaal-nu/proeflessen/2014/12434-tm_taal_taalverhaal_werkwijzer.pdf

Date added: February 27, 2014 - Views: 1

pdf
Uitmuntende lezers na de wintersignalering: raket of zon?

digheid voor zonleesboekje 7 en de werkbladen leestechniek en spelling van zonwerkboekje 7. • U observeert het kind bij het maken van een op- ... Wanneer er in uw groep reeds kinderen zijn die de zonaanpak volgen, kan dit de overstap naar het zon-

http://www.veiliglerenlezen.be/downloads/artikels/vll/zonaanpak/vll_art_0311_uitmuntende_lezers_wintersign_int.pdf

Date added: April 4, 2012 - Views: 7

pdf
4 260913 tamtam

Spelling, groep 7 Komende week verwerken we week 7 en dan volgt de volgende mixtoets. ... De regels zijn: ie=i, -isch(e), ei/ij Werkbladen, groep 8 De kinderen krijgen een heel aantal werkbladen mee: - Automatiseringsbladen - Werkbladen breuken/ procenten - nieuwsbegrip . Title: 4 260913 tamtam ...

http://bsdionysius.nl/files/cms/files/727/name/tamtam-week-40-41.pdf

Date added: March 31, 2014 - Views: 2

pdf
Handleiding Maak samen een glossy groep 8

Maaksamen$een$glossy$groep$8$ $ Handleiding$leerkracht$ ... 4.#Verdeel#de#taken:#wie#schrijftwaarover?#Geef#de#groepjes#de#werkbladen#‘persoonlijke# ... 6.#Laateen#klein#groepje#leerlingen#de#pagina’s#controleren#op#spelling,#typefouten#en#

http://www.schoolbordportaal.nl/data/ftpstorage/handleidingglossygroep8.pdf

Date added: June 11, 2014 - Views: 1