Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego 2012 2013 pdfs

Searching:
Download
Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego 2012 2013 - Fast Download

Download Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego 2012 2013 from our fatest mirror

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku ...

3884 dl's @ 6771 KB/s

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- I sem. 2012/2013 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna, Bydgoszcz, Grunwaldzka 41 Strona 5 WSPOMAGANIE

http://zsz5.bydgoszcz.pl/fileadmin/pliki/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego_za_I_sem._2012-2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 2

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

http://sp1kartuzy.edupage.org/files/Sprawozdanie_z_nadzoru_2012-2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.)

http://www.kuratorium.lodz.pl/data/other/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 3

pdf
Sprawozdanie z Planu Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym ...

Sprawozdanie z Planu Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 1. Wewnętrzna ewaluacja działalności pedagogicznej - zbieranie i analizowanie informacji o efektach edukacyjnej działalności szkoły:

http://gimnazjum12.krakow.pl/jupgrade/images/stories/PDFy/prawo.szkolne/Sprawozdanie.z.Planu.Nadzoru.Pedagogicznego.w.roku.szkolnym.2012_2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 3

pdf
Sprawozdanie z prowadzonego nadzoru pedagogicznego rok ...

1 Sprawozdanie z prowadzonego nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2012/2013 I. Podsumowanie wyników klasyfikacji Rok szkolny 2012/2013 ukończyło 146 uczniów.

http://static.bip.zawadzkie.pl/download/attachment/1771/zsg_sprawozdanie_-z_-prowadzonego_-nadzoru_-pedagogicznego.pdf

Date added: September 21, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru ...

z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 ... Wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku 2012/2013 ... Sprawozdanie , wyniki i wnioski przedstawiono na Radzie Pedagogicznej dnia 29 sierpnia 2013 roku

http://img.blizej.info/przedszkole5.sokolka/Sprawozdanie-wyniki-wnioski-ze-sprawowanego-nadzoru-pedagogicznego.pdf

Date added: February 19, 2014 - Views: 6

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

1 sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoŁy podstawowej w zarszynie w roku szkolnym 2012/2013 za okres i półrocza

http://spzarszyn.pl/uploads/download/Sprawozdanie_nadzor.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO - Szkoła Podstawowa Nr ...

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej w roku szkolnym 2012/2013

http://wysokajedynka.republika.pl/SDzNP.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za ...

1 Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013. Ogólne informacje o pracy szkoły w roku szk. 2012/2013 Dane statystyczne dotycz ące uczniów, nauczycieli i organizacji nauczania

http://sp5dzierzoniow.edupage.org/files/Sprawozdaniedyrektora.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA- PRZEDSZKOLA

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA- PRZEDSZKOLA wrzesień 2012-styczeń 2013. Ewaluacje Wielkopolska W województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2012/13 do końca stycznia przeprowadzono 155 ... od września 2012 do stycznia 2013 .

http://ko.poznan.pl/pub/ftp/Nadzor/wspomaganie/Przedszkola%20-%20ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

Date added: June 3, 2013 - Views: 118

pdf
Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego ...

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosmolowie w roku szkolnym 2012/2013 I .Podstawa prawna:

http://www.spkosmolow.szkolnastrona.pl/download.php?f=sprawozdanie.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolno śląskiego Kuratora O światy w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 wrze śnia 2012 r.

http://www.kuratorium.wroclaw.pl/okno/51228.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 3 kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność

http://www.kuratorium.lublin.pl/gsok/include/pliki.php?cl=pliki&akc=dl&id=12888

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2013-2014 Podstawa ...

Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora w roku szkolnym 2012/2013: 1. ... Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola. Czerwiec 2014 nauczycielki dyrektor 2.2. Harmonogram wewnętrznego doskonalenia nauczycieli Lp.

http://www.p35gdynia.pl/wp-content/uploads/2013/10/Plan_nadzoru_pedagogicznego-2013-2014.pdf

Date added: November 24, 2013 - Views: 9

pdf
Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły w ...

Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2012/2013 nadzoru pedagogicznego, przedstawione na spotkaniu Rady Pedagogicznej

http://spswierzno.pl/wp-content/uploads/2013/09/Sprawozdanie-z-przeprowadzonego-przez_dyrektora.pdf

Date added: December 19, 2013 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego ...

Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej im prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013

http://sppigza.edupage.org/files/sprawozdanie_z_nadzoru_dyrektor_szkoly.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY oraz sprawozdanie z działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej ... Nadzór pedagogiczny prowadzono zgodnie z planem na rok szkolny 2012/2013

http://spzarszyn.pl/uploads/download/Sprawozdanie_nadzoru.pdf

Date added: March 3, 2014 - Views: 1

pdf
Gminnego Przedszkola w Zbuczynie ze sprawowanego nadzoru ...

nauczycieli nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy przedszkola. Wnioski z ewaluacji nie są w niej w pełni uwzględniane

http://www.przedszkole.zbuczyn.pl/dokumenty/sprawozdanie_2012_2013.pdf

Date added: October 26, 2013 - Views: 20

pdf
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO ...

1 sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoŁy podstawowej nr 4 w siedlcach w roku szkolnym 2012/2013 Źródła informacji:

http://sp4siedlce.info/PDF/spr-nad201213.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 5.

Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014 ... Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji 2012/13 4. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 5. ... pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013 7.

http://www.szkola-stronie.pl/pliki/plan-nadzoru13-14.pdf

Date added: February 8, 2014 - Views: 3

pdf
Sprawozdanie z nadzoru dyrektora I semestr roku szkolnego ...

1 Sprawozdanie z nadzoru dyrektora I semestr roku szkolnego 2012/2013 Bożena Brzozowska Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego

http://spklem.pl/nowa/index.php?option=com_joomdoc&task=document.download&path=Sprawozdania/ZPO+sprawozdanie+z+nadzoru+dyrektora+za+I+sem+2012-2013.pdf&Itemid=494

Date added: October 1, 2013 - Views: 14

pdf
plan nadzoru pedagogicznego na 2012-2013

Wniosków do pracy w roku szkolnym 2012/2013 4. Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 ... Dyrektor dokona ewaluacji i przedstawi sprawozdanie z dokonanego nadzoru wraz z wnioskami i zaleceniami.

http://dyrektorprzedszkola5.weebly.com/uploads/4/8/9/5/4895692/plan_nadzoru_pedagogicznego_na_2012-2013.pdf

Date added: August 3, 2013 - Views: 5

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty ... Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/13 (do 31 maja 2013 r.) z uwzględnieniem typów szkół i placówek Lp. Typ szkoły/placówki

http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagog.pdf

Date added: August 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ...

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

http://biuletyn.kuratorium.krakow.pl/pliki/2013/d2013101816.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego - Szkoła Podstawowa im ...

Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji 2011/12 4. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 5. Plan nadzoru pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 ... Cele nadzoru pedagogicznego 2012/13: a.

http://www.szkola-stronie.pl/pliki/Plan-nadzoru-2012-2013.pdf

Date added: October 23, 2012 - Views: 11

pdf
Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego realizowane były nast ępuj ące zadania:

http://ppp.bip.gliwice.eu/pub/html/ppp/Sprawozdanie_ze_sprawowanego_nadzoru_pedagogicznego.pdf

Date added: June 19, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ...

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

http://biuletyn.kuratorium.krakow.pl/pliki/2013/d2013101815.pdf

Date added: November 24, 2013 - Views: 9

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ORAZ PODSUMOWANIE PRACY ...

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ORAZ PODSUMOWANIE PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ im. ŚW. RODZINY W LUTCZY ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie z dnia 7 października 2009 roku

http://www.zslutcza.nstrefa.pl/Dokumenty/Koniec%20roku%20podsum.%202012-2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie za II semestr 2012-2013 ver.1

SPRAWOZDANIE z II semestru roku szkolnego 2012/2013 4 _____ Gimnazjum w Wietrznie

http://www.gimnazjum-wietrzno.pl/sprawozdania/Sprawozdanie%20za%20II%20semestr%202012-2013%20ver.1.02.pdf

Date added: March 3, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SZKOŁY ...

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KĘTRZYNIE I półrocze 2013/2014 1. BAZA SZKOŁY: Wyremontowano salę nr 11 i wymieniono drzwi wejściowe. ... chowawczej w roku szkolnym 2012/2013, plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny

http://jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/nauczyciele/sprawozdanie-z-realizacji-planu-pracy.pdf

Date added: April 6, 2014 - Views: 3

pdf
Sprawozdanie - Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 2 ... pedagogicznego. W roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013r.)

http://www.kuratorium.gda.pl/pliki/Sprawozdanie%20z%20nadzoru%20pedagogicznego%20%20sprawowanego%20w%202013-2014.pdf

Date added: July 26, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły w ...

Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012 nadzoru pedagogicznego, Podstawa prawna: ... w roku szkolnym 2012/2013 rozliczenia były prawidłowe. Ad II. 1.

http://3lo.edu.pl/wp-content/uploads/2012/07/nadzor2011.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Plan nadzoru Pedagogicznego - Strona główna - Urząd ...

Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji 2012/2013 4. ... Zadania wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku 2012/2013 1. Należy kłaść duży nacisk na naukę umiejętności kluczowych, oraz stosowanie wiedzy w praktyce, ...

http://www.static.bip.zawadzkie.pl/download/attachment/1772/zsg_plan_nadzoru_pedag_201314.pdf

Date added: February 8, 2014 - Views: 3

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im.Emilii Gierczak w Kołobrzegu ... pedagogicznego. Rok szkolny: 2012 / 2013 Nazwa szkoły : Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im.Emilii Gierczak

http://www.ekonom.kolobrzeg.pl/images/dokumenty/2013_2014/s_z_np.pdf

Date added: September 13, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ... internetowej Kuratorium analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli ... co stanowi 103,65 % planu nadzoru pedagogicznego. W roku szkolnym 2012/2013 ...

http://www.kuratorium.wroclaw.pl/zal/10936.pdf

Date added: August 1, 2014 - Views: 1

pdf
WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU ...

WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. ... sprawozdanie z pracy na koniec roku szkolnego ... wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego w roku 2011/2012,a w szczególności:

http://www.zsszkaradowo.pl/download/wnioski.ze.sprawowanego.nadzoru.pedagogicznego.2012.pdf

Date added: March 3, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza ...

1 Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013

http://www.gimszczekociny.pl/raporty/Sprawozdanie%20dyrektora.pdf

Date added: March 3, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 2 ... nadzoru pedagogicznego. W roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.)

http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/Nadzor_pedagogiczny/Sprawozdanie_z_nadzoru_2013-2014.pdf

Date added: September 4, 2014 - Views: 1

pdf
Plan Nadzoru Pedagogicznego obowiązujący w Szkole ...

w roku szkolnym 2012/2013 Akty prawne, podstawy: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ... Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego i raport z ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2011/2012; 4. Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013.

http://www.spwadlew.druzbice.pl/dokumenty2012/plan_nadzoru_pedagogicznego_2012_13.pdf

Date added: February 12, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ... pedagogicznego. W roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.) pracownicy Kuratorium O światy w Białymstoku przeprowadzili 13 kontroli planowych

http://www.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/nadzor_pedagog/informacja_ogolna/raport.pdf

Date added: July 26, 2014 - Views: 1

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR ...

Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji 2011/12 4. ... Plan nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013, Wyniki nadzoru pedagogicznego z lat poprzednich: ... Cele nadzoru pedagogicznego 2012/13:

http://sp4siedlce.bip.e-zeto.eu/bip/174_sp4siedlce/fckeditor/file/WPLG2012//pnd.pdf

Date added: November 26, 2012 - Views: 1

pdf
Plan pracy Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2012/2013

Plan pracy Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2012/2013 L.p. Data Tematyka Uwagi 1. 17.09.2012 /poniedz./ - Zapoznanie z Planem nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013;

http://www.zsplesznowola.pl/dokumenty/Plany%20pracy/2012-2013/Plan%20Rady%20Pedagogicznej%202013.pdf

Date added: March 3, 2014 - Views: 3

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

5 2. Ewaluacja 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji W roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012r. do 31 maja 2013r.) przeprowadzono 117 ewaluacji zewnętrznych, w tym 57 całościowych oraz 64

http://kuratorium.kielce.pl/file_download/3472/pdf-2013-July-9-43442.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie za I semestr 2012-2013 ver.2.01 kolor

W ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego ho- ... SPRAWOZDANIE z I semestru roku szkolnego 2012/2013 10 _____ Gimnazjum w Wietrznie INFORMATYKA, MUZYKA I ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE (muzyka) Materiał z informatyki ... SPRAWOZDANIE z I semestru roku szkolnego 2012/2013 16 ...

http://www.gimnazjum-wietrzno.pl/sprawozdania/Sprawozdanie%20za%20I%20semestr%202012-2013%20ver.2.01.pdf

Date added: October 18, 2013 - Views: 1

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego dla szkół w roku szkolnym 2013/2014

* Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013 * Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2012/2013 * Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

http://www.klwatka.net/dokumenty/czyz_plan_nadzoru.pdf

Date added: April 6, 2014 - Views: 3

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ... z nadzoru pedagogicznego są ... Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/13 (do 31 maja 2013 r.) z uwzględnieniem typów szkół i placówek Lp.

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00004630_01_01.pdf

Date added: August 1, 2014 - Views: 1

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego

Wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego ... Wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 6. Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego ... Dyrektor dokona ewaluacji i przedstawi sprawozdanie z dokonanego nadzoru wraz z ...

http://img.blizej.info/przedszkole5.sokolka/plan-nadzoru-pedagogicznego-na-2013-2014.pdf

Date added: February 19, 2014 - Views: 3

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ...

ROK SZKOLNY 2012/2013 ... wniosków z nadzoru pedagogicznego (10%wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); 2) ... hospitacji, sprawozdanie z nadzoru przeprowadzonego w poprzednim roku szkolnym, wnioski i uchwały rady pedagogicznej, wnioski i postulaty rady

http://www.spkepapiotr.eu/materialy/plan_nadzoru.pdf

Date added: February 12, 2014 - Views: 1

pdf
Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zasadniczej Szkoły ...

Sprawozdanie z Planu Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej za rok szkolny 2011/2012 SPRAWOZDANIE Z PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

http://zsz5.bydgoszcz.pl/fileadmin/pliki/I-SPRAWOZDANIE_Z_PLANU_NADZORU_DYREKTORA_ZASADNICZEJ_SZKO%C5%81Y_ZAWODOWEJ_NR_5_SPECJALNEJ-_NOWY-_CA%C5%81Y_ROK_01.pdf

Date added: July 26, 2013 - Views: 1

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji 2011/12 4. Podstawowe kierunki realizacji polityki o ... Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 EWALUACJA WEWN ...

http://www.kwiatonowice.pl/images/nadzor_ped_1213.pdf

Date added: June 24, 2013 - Views: 9