Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego pdfs

Searching:
Download
Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego - Fast Download

Download Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego from our fatest mirror

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ ...

7478 dl's @ 6149 KB/s

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/20101 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA Publicznego Gimnazjum w Sosnówce im.J.I. Kraszewskiego

http://gim.sosnowka.bipszkola.pl/files/sites/46479/wiadomosci/139370/files/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego_w_roku_szkolnym_2010.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

ona 3 3.1.2.5. Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami

http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagog.pdf

Date added: August 20, 2014 - Views: 1

pdf
Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zasadniczej Szkoły ...

Sprawozdanie z Planu Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej za rok szkolny 2011/2012 plan lekcji bibliotecznych,

http://zsz5.bydgoszcz.pl/fileadmin/pliki/I-SPRAWOZDANIE_Z_PLANU_NADZORU_DYREKTORA_ZASADNICZEJ_SZKO%C5%81Y_ZAWODOWEJ_NR_5_SPECJALNEJ-_NOWY-_CA%C5%81Y_ROK_01.pdf

Date added: July 26, 2013 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO - Szkoła Podstawowa Nr ...

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej w roku szkolnym 2012/2013

http://wysokajedynka.republika.pl/SDzNP.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.)

http://www.kuratorium.lodz.pl/data/other/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 3

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

1 sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoŁy podstawowej w zarszynie w roku szkolnym 2012/2013 za okres i półrocza

http://spzarszyn.pl/uploads/download/Sprawozdanie_nadzor.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- I sem. 2012/2013 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna, Bydgoszcz, Grunwaldzka 41 Strona 2 Wnioski i zalecenia na II sem.

http://zsz5.bydgoszcz.pl/fileadmin/pliki/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego_za_I_sem._2012-2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 2

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ ...

sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kujawsko-pomorskiego kuratora oŚwiaty 1.09.2011 – 31.08.2012

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00002946_01_01.pdf

Date added: February 12, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA- PRZEDSZKOLA

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA- PRZEDSZKOLA wrzesień 2012-styczeń 2013. Ewaluacje Wielkopolska W województwie wielkopolskim w roku szkolnym ... w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) 2013-03-20 .

http://ko.poznan.pl/pub/ftp/Nadzor/wspomaganie/Przedszkola%20-%20ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

Date added: June 3, 2013 - Views: 118

pdf
Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru ...

Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 ... Wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku 2012/2013 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://img.blizej.info/przedszkole5.sokolka/Sprawozdanie-wyniki-wnioski-ze-sprawowanego-nadzoru-pedagogicznego.pdf

Date added: February 19, 2014 - Views: 6

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Pod su mo wa nie spra wo wa - ne go nad zo ru mo że mieć do - wol ną struk tu rę i for mę (np. ta - be la, opis, for ma pi sem na, pre zen ta cja mul ti me dial na).

http://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/download/gfx/wychowaniewprzedszkolu/pl/defaultopisy/70/1/1/8_2011.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z realizacji PNP 2008 - Kuratorium Oświaty w ...

KO.SNP.I - JD.0331-1/09 Sprawozdanie z realizacji „Planu nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty” za rok szkolny 2008/2009

http://www.kuratorium.waw.pl/files/f-393-2-sprawozdanie_z_realizacji_pnp_2008_2009.pdf

Date added: February 24, 2012 - Views: 4

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY oraz sprawozdanie z działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej

http://spzarszyn.pl/uploads/download/Sprawozdanie_nadzoru.pdf

Date added: March 3, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora O światy w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

http://www.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/nadzor_pedagog/informacja_ogolna/raport.pdf

Date added: July 26, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Lublin, 15 czerwca 2014 r.

http://www.kuratorium.lublin.pl/gsok/include/pliki.php?cl=pliki&akc=dl&id=14216

Date added: September 13, 2014 - Views: 1

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 5.

Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji 2012/13 4. ... W szkole wprowadza się wnioski z nadzoru pedagogicznego, jednak nie zawsze mają one odzwierciedlenie w zapisach planów wynikowych. 6. Dyrektor na bieżąco, ...

http://www.szkola-stronie.pl/pliki/plan-nadzoru13-14.pdf

Date added: February 8, 2014 - Views: 3

pdf
Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego ...

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosmolowie w roku szkolnym 2012/2013 I .Podstawa prawna:

http://www.spkosmolow.szkolnastrona.pl/download.php?f=sprawozdanie.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

http://sp1kartuzy.edupage.org/files/Sprawozdanie_z_nadzoru_2011-2012.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE - Kuratorium Oświaty w Szczecinie - Strona główna

2 Regulacje prawne określające organizację nadzoru pedagogicznego: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.

http://kuratorium.szczecin.pl/zalaczniki/nadzor_2008/sprawozdanie_nadzor.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego realizowane były nast ępuj ące zadania:

http://ppp.bip.gliwice.eu/pub/html/ppp/Sprawozdanie_ze_sprawowanego_nadzoru_pedagogicznego.pdf

Date added: June 19, 2014 - Views: 1

pdf
3/3.1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny ...

Maj 2012 Ewaluacja wewnêtrzna Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2011/2012 3/3.1 – Strona 5 Przedmiot W szkole analizuje si wyniki sprawdzianu po kla

http://www.e-forum.pl/__data/assets/pdf_file/0014/11633/przykaadowe-strony.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/Nadzor_pedagogiczny/Sprawozdanie_z_nadzoru_2013-2014.pdf

Date added: September 4, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie - Kuratorium Oświaty w Gdańsku

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

http://www.kuratorium.gda.pl/pliki/Sprawozdanie%20z%20nadzoru%20pedagogicznego%20%20sprawowanego%20w%202013-2014.pdf

Date added: July 26, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ...

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

http://biuletyn.kuratorium.krakow.pl/pliki/2013/d2013101815.pdf

Date added: November 24, 2013 - Views: 9

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolno śląskiego Kuratora O światy w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 wrze śnia 2012 r.

http://www.kuratorium.wroclaw.pl/okno/51228.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00004630_01_01.pdf

Date added: August 1, 2014 - Views: 1

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2013-2014 Podstawa ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola. Czerwiec 2014 nauczycielki dyrektor 2.2. Harmonogram wewnętrznego doskonalenia nauczycieli Lp. Zadanie Termin Osoba odpowiedzialna 1. Badanie potrzeb i oczekiwań nauczycielek w zakresie doskonalenia.

http://www.p35gdynia.pl/wp-content/uploads/2013/10/Plan_nadzoru_pedagogicznego-2013-2014.pdf

Date added: November 24, 2013 - Views: 9

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego - Szkoła Podstawowa im ...

Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim w roku szkolnym 2011/2012 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 1. ... Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji 2010/11 4.

http://www.szkola-stronie.pl/pliki/Plan%20nadzoru%202011%202012.pdf

Date added: February 13, 2012 - Views: 24

pdf
Sprawozdanie z Planu Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym ...

Sprawozdanie z Planu Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 1. Wewnętrzna ewaluacja działalności pedagogicznej - zbieranie i analizowanie informacji o efektach edukacyjnej działalności szkoły:

http://gimnazjum12.krakow.pl/jupgrade/images/stories/PDFy/prawo.szkolne/Sprawozdanie.z.Planu.Nadzoru.Pedagogicznego.w.roku.szkolnym.2012_2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 3

pdf
Sprawozdanie z realizacji PNP 2007 - Kuratorium Oświaty w ...

Mazowiecki Kurator Oświaty Warszawa, Al. Jerozolimskie 32 KO.SNP-ŻB.0310-1/08 Sprawozdanie z realizacji „Planu nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty”

http://www.kuratorium.waw.pl/files/f-393-2-sprawozdanie_z_realizacji_pnp_2007_2008.pdf

Date added: February 22, 2012 - Views: 43

pdf
Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ...

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

http://biuletyn.kuratorium.krakow.pl/pliki/2013/d2013101816.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

http://sp1kartuzy.edupage.org/files/Sprawozdanie_z_nadzoru_2012-2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im.Emilii Gierczak w Kołobrzegu Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

http://www.ekonom.kolobrzeg.pl/images/dokumenty/2013_2014/s_z_np.pdf

Date added: September 13, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.)

https://bip.malopolska.pl/kokrakow/Download/get/id,477019.html

Date added: September 23, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO ...

1 sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoŁy podstawowej nr 4 w siedlcach w roku szkolnym 2012/2013 Źródła informacji:

http://sp4siedlce.info/PDF/spr-nad201213.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmi ńsko-Mazurskiego Kuratora O światy w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 wrze śnia 2012 r. do 31 maja 2013 r.)

http://www.ko.olsztyn.pl/admin/zalaczniki/968855Sprawozdanie_2012-2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA - Strona Główna Drochlina

Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły z lat poprzednich: ( Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły z poprzedniego roku

http://drochlin.pl/files/plann.pdf

Date added: June 14, 2012 - Views: 7

pdf
Sprawozdanie z realizacji zada ń nadzoru pedagogicznego za ...

Nadzór pedagogiczny w Społecznym Liceum Ogólnokształc ącym prowadzony był zgodnie z planem nadzoru na rok szkolny 2011/2012. Podstawa prawna:

http://slo.zary.pl/images/sprawozdanie_01092013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ORAZ PODSUMOWANIE PRACY ...

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ORAZ PODSUMOWANIE PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ im. ŚW. RODZINY W LUTCZY ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie z dnia 7 października 2009 roku

http://www.zslutcza.nstrefa.pl/Dokumenty/K-podsum.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 6 2 Ewaluacja 2.1 Ogólne informacje o liczbie ewaluacji

http://www.kuratorium.lublin.pl/gsok/include/pliki.php?cl=pliki&akc=dl&id=12888

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oś w ...

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesie ń 2010 roku

http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/nadzor_pedagog/informacja_ogolna/Sprawozdanie_nadzor_PKO.pdf

Date added: February 22, 2012 - Views: 19

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2013/20124 ... Dyrektor dokona ewaluacji i przedstawi sprawozdanie z dokonanego nadzoru wraz z wnioskami i zaleceniami. Spis załączników do planu nadzoru pedagogicznego:

http://dyrektorprzedszkola5.weebly.com/uploads/4/8/9/5/4895692/plan_nadzoru_pedagogicznego_na_2013_2014.pdf

Date added: June 19, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły w ...

Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2012/2013 nadzoru pedagogicznego, przedstawione na spotkaniu Rady Pedagogicznej

http://spswierzno.pl/wp-content/uploads/2013/09/Sprawozdanie-z-przeprowadzonego-przez_dyrektora.pdf

Date added: December 19, 2013 - Views: 1

pdf
Plan nadzoru Pedagogicznego - Strona główna - Urząd ...

1 Plan nadzoru Pedagogicznego ZSG w Żędowicach w roku szkolnym 2013/2014 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 1. Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami

http://www.static.bip.zawadzkie.pl/download/attachment/1772/zsg_plan_nadzoru_pedag_201314.pdf

Date added: February 8, 2014 - Views: 3

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ORAZ PODSUMOWANIE PRACY ...

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ORAZ PODSUMOWANIE PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ im. ŚW. RODZINY W LUTCZY ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie z dnia 7 października 2009 roku

http://www.zslutcza.nstrefa.pl/Dokumenty/Koniec%20roku%20podsum.%202012-2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z prowadzonego nadzoru pedagogicznego rok ...

1 Sprawozdanie z prowadzonego nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2012/2013 I. Podsumowanie wyników klasyfikacji Rok szkolny 2012/2013 ukończyło 146 uczniów.

http://static.bip.zawadzkie.pl/download/attachment/1771/zsg_sprawozdanie_-z_-prowadzonego_-nadzoru_-pedagogicznego.pdf

Date added: September 21, 2014 - Views: 1

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego - Kwiatonowice.pl

2 Plan nadzoru Dyrektora Szkoły jest opracowany i realizowany zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi

http://www.kwiatonowice.pl/images/nadzor_pedagogiczny_1314.pdf

Date added: May 6, 2014 - Views: 3

pdf
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU ...

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. I. EWALUACJA. A. Jakość zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkole oraz trafność ich doboru

http://www.gimnazjum.gminabaranow.pl/index.php/2013-01-02-12-56-46/sprawozdania-z-wykonania-nadzoru-pedagogicznego?download=2:sprawozdanie-roku-szkolny-2010-2011

Date added: March 24, 2014 - Views: 1

pdf
w dniu 12 czerwca 2014 r. w LUBLINIE w Państwowych Szkołach ...

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO w rok szk. 2013/2014, w tym: projekty ewaluacji wraz z narzędziami, raporty z badań – gotowe opracowania,

http://www.ecrkbialystok.com.pl/sites/default/files/lublin_12.06.2014.pdf

Date added: August 14, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I semestr roku ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2011/2012 Przeprowadzono po jednej obserwacji u każdego nauczyciela. Nauczyciele

http://www.spkarpicko.pl/index.php?download=sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego.pdf

Date added: March 24, 2014 - Views: 1