Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego pdfs

Searching:
Download
Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego - Fast Download

Download Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego from our fatest mirror

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA- PRZEDSZKOLA

2167 dl's @ 3302 KB/s

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA- PRZEDSZKOLA

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA- PRZEDSZKOLA wrzesień 2012-styczeń 2013. Ewaluacje Wielkopolska W województwie wielkopolskim w roku szkolnym ... w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) 2013-03-20 .

http://ko.poznan.pl/pub/ftp/Nadzor/wspomaganie/Przedszkola%20-%20ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

Date added: June 3, 2013 - Views: 118

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ ...

sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kujawsko-pomorskiego kuratora oŚwiaty 1.09.2011 – 31.08.2012

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00002946_01_01.pdf

Date added: February 12, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- I sem. 2012/2013 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna, Bydgoszcz, Grunwaldzka 41 Strona 2 Wnioski i zalecenia na II sem.

http://zsz5.bydgoszcz.pl/fileadmin/pliki/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego_za_I_sem._2012-2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 2

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/20101 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA Publicznego Gimnazjum w Sosnówce im.J.I. Kraszewskiego

http://gim.sosnowka.bipszkola.pl/files/sites/46479/wiadomosci/139370/files/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego_w_roku_szkolnym_2010.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO - Szkoła Podstawowa Nr ...

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej w roku szkolnym 2012/2013

http://wysokajedynka.republika.pl/SDzNP.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.)

http://www.kuratorium.lodz.pl/data/other/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego._2.pdf

Date added: April 5, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY ...

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACZKACH ZA ROK SZK. 2007/2008 W I semestrze roku szkolnego 2006/2007 nadzór pedagogiczny dyrektora SP w Raczkach

http://www.spraczki.pl/plikipdf/sprdyr2007-2008.pdf

Date added: June 25, 2012 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 13 czerwca 2014r.

http://www.kuratorium.lodz.pl/data/newsFiles/sierpien_p__sp_2014.pdf

Date added: October 25, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

ona 3 3.1.2.5. Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami

http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagog.pdf

Date added: August 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

1 sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoŁy podstawowej w zarszynie w roku szkolnym 2012/2013 za okres i półrocza

http://spzarszyn.pl/uploads/download/Sprawozdanie_nadzor.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

http://www.ko.olsztyn.pl/new/files/Sprawozdanie_z_nadzoru_2013-2014.pdf

Date added: September 4, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Pod su mo wa nie spra wo wa - ne go nad zo ru mo że mieć do - wol ną struk tu rę i for mę (np. ta - be la, opis, for ma pi sem na, pre zen ta cja mul ti me dial na).

http://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/download/gfx/wychowaniewprzedszkolu/pl/defaultopisy/70/1/1/8_2011.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za ...

1 Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013. Ogólne informacje o pracy szkoły w roku szk. 2012/2013 Dane statystyczne dotycz ące uczniów, nauczycieli i organizacji nauczania

http://sp5dzierzoniow.edupage.org/files/Sprawozdaniedyrektora.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego realizowane były nast ępuj ące zadania:

http://ppp.bip.gliwice.eu/pub/html/ppp/Sprawozdanie_ze_sprawowanego_nadzoru_pedagogicznego.pdf

Date added: June 19, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

http://sp1kartuzy.edupage.org/files/Sprawozdanie_z_nadzoru_2011-2012.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zasadniczej Szkoły ...

Sprawozdanie z Planu Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej za rok szkolny 2011/2012 plan lekcji bibliotecznych,

http://zsz5.bydgoszcz.pl/fileadmin/pliki/I-SPRAWOZDANIE_Z_PLANU_NADZORU_DYREKTORA_ZASADNICZEJ_SZKO%C5%81Y_ZAWODOWEJ_NR_5_SPECJALNEJ-_NOWY-_CA%C5%81Y_ROK_01.pdf

Date added: July 26, 2013 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY oraz sprawozdanie z działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej

http://spzarszyn.pl/uploads/download/Sprawozdanie_nadzoru.pdf

Date added: March 3, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ...

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

http://biuletyn.kuratorium.krakow.pl/pliki/2013/d2013101816.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
3/3.1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny ...

Maj 2012 Ewaluacja wewnêtrzna Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2011/2012 3/3.1 – Strona 5 Przedmiot W szkole analizuje si wyniki sprawdzianu po kla

http://www.e-forum.pl/__data/assets/pdf_file/0014/11633/przykaadowe-strony.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO ...

1 sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoŁy podstawowej nr 4 w siedlcach w roku szkolnym 2012/2013 Źródła informacji:

http://sp4siedlce.info/PDF/spr-nad201213.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego ...

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosmolowie w roku szkolnym 2012/2013 I .Podstawa prawna:

http://www.spkosmolow.szkolnastrona.pl/download.php?f=sprawozdanie.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU ...

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. I. EWALUACJA. A. Jakość zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkole oraz trafność ich doboru

http://www.gimnazjum.gminabaranow.pl/index.php/2013-01-02-12-56-46/sprawozdania-z-wykonania-nadzoru-pedagogicznego?download=2:sprawozdanie-roku-szkolny-2010-2011

Date added: March 24, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z Planu Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym ...

Sprawozdanie z Planu Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 1. Wewnętrzna ewaluacja działalności pedagogicznej - zbieranie i analizowanie informacji o efektach edukacyjnej działalności szkoły:

http://gimnazjum12.krakow.pl/jupgrade/images/stories/PDFy/prawo.szkolne/Sprawozdanie.z.Planu.Nadzoru.Pedagogicznego.w.roku.szkolnym.2012_2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 3

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.)

https://bip.malopolska.pl/kokrakow/Download/get/id,477019.html

Date added: September 23, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 6 2 Ewaluacja 2.1 Ogólne informacje o liczbie ewaluacji

http://www.kuratorium.lublin.pl/gsok/include/pliki.php?cl=pliki&akc=dl&id=12888

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmi ńsko-Mazurskiego Kuratora O światy w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 wrze śnia 2012 r. do 31 maja 2013 r.)

http://www.ko.olsztyn.pl/admin/zalaczniki/968855Sprawozdanie_2012-2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z prowadzonego nadzoru pedagogicznego rok ...

1 Sprawozdanie z prowadzonego nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2012/2013 I. Podsumowanie wyników klasyfikacji Rok szkolny 2012/2013 ukończyło 146 uczniów.

http://static.bip.zawadzkie.pl/download/attachment/1771/zsg_sprawozdanie_-z_-prowadzonego_-nadzoru_-pedagogicznego.pdf

Date added: September 21, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 NP.531.24.2014.PS Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

http://www.biuletyn.kuratorium.krakow.pl/pliki/2014/d2014082601.pdf

Date added: September 13, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im.Emilii Gierczak w Kołobrzegu Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

http://www.ekonom.kolobrzeg.pl/images/dokumenty/2013_2014/s_z_np.pdf

Date added: September 13, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego Rok ...

Sprawozdanie z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego Rok szkolny 206/2007 Zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły - 4 Wizytacje szkół - 13

http://www.kuratorium.gda.pl/pliki/dyr%20Ropela%20WKPiU.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolno śląskiego Kuratora O światy w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 wrze śnia 2012 r.

http://www.kuratorium.wroclaw.pl/okno/51228.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z realizacji zada ń nadzoru pedagogicznego za ...

Nadzór pedagogiczny w Społecznym Liceum Ogólnokształc ącym prowadzony był zgodnie z planem nadzoru na rok szkolny 2011/2012. Podstawa prawna:

http://slo.zary.pl/images/sprawozdanie_01092013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z realizacji PNP 2007 - Kuratorium Oświaty w ...

Mazowiecki Kurator Oświaty Warszawa, Al. Jerozolimskie 32 KO.SNP-ŻB.0310-1/08 Sprawozdanie z realizacji „Planu nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty”

http://www.kuratorium.waw.pl/files/f-393-2-sprawozdanie_z_realizacji_pnp_2007_2008.pdf

Date added: February 22, 2012 - Views: 43

pdf
Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły w ...

Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2012/2013 nadzoru pedagogicznego, przedstawione na spotkaniu Rady Pedagogicznej

http://spswierzno.pl/wp-content/uploads/2013/09/Sprawozdanie-z-przeprowadzonego-przez_dyrektora.pdf

Date added: December 19, 2013 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I semestr roku ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2011/2012 Przeprowadzono po jednej obserwacji u każdego nauczyciela. Nauczyciele

http://www.spkarpicko.pl/index.php?download=sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego.pdf

Date added: March 24, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ORAZ PODSUMOWANIE PRACY ...

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ORAZ PODSUMOWANIE PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ im. ŚW. RODZINY W LUTCZY ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie z dnia 7 października 2009 roku

http://www.zslutcza.nstrefa.pl/Dokumenty/Koniec%20roku%20podsum.%202012-2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Gminnego Przedszkola w Zbuczynie ze sprawowanego nadzoru ...

Sprawozdanie dyrektora Gminnego Przedszkola w Zbuczynie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Informacje ogólne o przedszkolu:

http://www.przedszkole.zbuczyn.pl/dokumenty/sprawozdanie_2012_2013.pdf

Date added: October 26, 2013 - Views: 20

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ORAZ PODSUMOWANIE PRACY ...

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ORAZ PODSUMOWANIE PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ im. ŚW. RODZINY W LUTCZY ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie z dnia 7 października 2009 roku

http://www.zslutcza.nstrefa.pl/Dokumenty/K-podsum.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z realizacji PNP 2008 - Kuratorium Oświaty w ...

KO.SNP.I - JD.0331-1/09 Sprawozdanie z realizacji „Planu nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty” za rok szkolny 2008/2009

http://www.kuratorium.waw.pl/files/f-393-2-sprawozdanie_z_realizacji_pnp_2008_2009.pdf

Date added: February 24, 2012 - Views: 4

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

http://www.kuratorium.wroclaw.pl/zal/10936.pdf

Date added: August 1, 2014 - Views: 1

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA - Strona Główna Drochlina

Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły z lat poprzednich: ( Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły z poprzedniego roku

http://drochlin.pl/files/plann.pdf

Date added: June 14, 2012 - Views: 7

pdf
Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły w ...

Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012 nadzoru pedagogicznego, Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie

http://3lo.edu.pl/wp-content/uploads/2012/07/nadzor2011.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w OREW Nowy Targ w roku ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w OREW Nowy Targ w roku szkolnym 2008/2009 W roku szkolnym 2008/2009 pracownicy OREW uczestniczyli w dziesi ęciu (pi ęć zaplanowanych ... sprawozdanie z pracy dydaktyczno2008-09-z Author: WolfPrint

http://www.psouu.nowytarg.pl/uploads/files/sprawozdanie_dydaktyczne200809.pdf

Date added: November 10, 2012 - Views: 3

pdf
Sprawozdanie sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oś w ...

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesie ń 2010 roku

http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/nadzor_pedagog/informacja_ogolna/Sprawozdanie_nadzor_PKO.pdf

Date added: February 22, 2012 - Views: 19

pdf
SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE z realizacji zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” ... nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach niepublicznych, a także współpracy

http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/03B303D0-21BD-44AC-A27D-85A9AEB7BEF5/0/SprawozdanieRazembezpieczniejza2007rokpodlaskie.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego - Szkoła Podstawowa im ...

Uwzględniono wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2011/2012 2. Przedstawienie nauczycielom ofert szkoleniowych, ... Sprawozdanie z Nadzoru i Ewaluacji wewnętrznej- wnioski Dyrektor M. Ozga Wicedyrektor M. Balicka VIII 2012

http://www.szkola-stronie.pl/pliki/Plan-nadzoru-2012-2013.pdf

Date added: October 23, 2012 - Views: 11

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego - Szkoła Podstawowa im ...

Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim w roku szkolnym 2011/2012 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 1. ... Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji 2010/11 4.

http://www.szkola-stronie.pl/pliki/Plan%20nadzoru%202011%202012.pdf

Date added: February 13, 2012 - Views: 24

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Liceum ...

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Liceum Ogólnokształc ącym Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu w roku sz kolnym 2011/2012 Podstawa prawna:

http://upload.lo17.wroc.pl/upload1112/SPRAWOZDANIE_z_Nadzoru_Pedagogicznego_11-12.pdf

Date added: March 24, 2014 - Views: 1

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO - Strona Gimnazjum ...

Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014 – Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z oddziałami dwujęzycznymi w Wieprzu Strona 2 z 17 PODSTAWA PRAWNA:

http://gimnazjum.konto.pl/gim/np/plan2013-14.pdf

Date added: February 2, 2014 - Views: 4

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego - Strona Dyrektora - O mnie...

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2013/20124 ... Dyrektor dokona ewaluacji i przedstawi sprawozdanie z dokonanego nadzoru wraz z wnioskami i zaleceniami. Spis załączników do planu nadzoru pedagogicznego:

http://dyrektorprzedszkola5.weebly.com/uploads/4/8/9/5/4895692/plan_nadzoru_pedagogicznego_na_2013_2014.pdf

Date added: June 19, 2014 - Views: 1