Saraksts Autobusu pdfs

Searching:
Download
Saraksts Autobusu - Fast Download

Download Saraksts Autobusu from our fatest mirror

Autobusu kustības saraksts maršrutā RĪGA – MĀLPILS

9283 dl's @ 9175 KB/s

pdf
Autobusu kustības saraksts maršrutā RĪGA – MĀLPILS

Akciju sabiedrība „CATA” Reģistrācijas Nr.40003016840 Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Tālr.64122121, fakss 64123558, www.cata.lv

http://www.cata.lv/new/upl/userfiles/2011-03_Riga-Malpils.pdf

Date added: November 28, 2011 - Views: 9

pdf
Autobusu kustības saraksts no Siguldas AO

Autobusu kustības saraksts no RĪGAS MARŠRUTI ATIEŠANAS LAIKI No RĪGAS SAO SIGULDA 08.15-6 7 09.207 10.20 11.20 12.15 13.15-7 14.15 15.15 16.10

http://www.cata.lv/new/upl/userfiles/Sigulda_Riga_2014.pdf

Date added: February 22, 2014 - Views: 1

pdf
AUTOBUSU SARAKSTS - Sākums - Rundāles novada dome

autobusu saraksts rundĀles novada dome - bauska laiks pietura svĒtdienu un svĒtku grafiks 07.15 novada dome 08.00 pilsrundĀles vidusskola

http://www.rundale.lv/uploads/filedir/autobusu_saraksts1543.pdf

Date added: January 13, 2014 - Views: 1

pdf
SIA Rēzeknes satiksme Reģ.Nr.: 42403028557

Autobusu saraksts, pieturā CSDD / No centra SIA "Rēzeknes satiksme" Reģ.Nr.: 42403028557 135 k.d. d.d. k.d. R ē zekne 1 ‐ R ē zekne 2 ‐ Atp

http://www.rezeknessatiksme.lv/media/documents/RS_FILES/pieturas_p/csdd_nc.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
SIA Rēzeknes satiksme Reģ.Nr.: 42403028557 77

Autobusu saraksts, pieturā Zilupes aplis / Uz centru SIA "Rēzeknes satiksme" Reģ.Nr.: 42403028557 77 d.d. sest. svēt. VID ‐ Zilupes aplis

http://www.rezeknessatiksme.lv/media/documents/RS_FILES/pieturas_p/zilupes_aplis_uc.pdf

Date added: July 21, 2014 - Views: 1

pdf
SIA MIGAR autobusu kustības saraksts no Jelgavas autoostas

Spēkā no 2010.gada 1.oktobra Autobusa Maršruta nosaukums Reisa Piezīmes atiešanas laiks izpildes dienas 6:30 Dorupe-Bramberģe 1234567 regulāri

http://www.jelgavniekiem.lv/pict/res/a_saraksts%20no%20jao_no%2001.10.2010..pdf

Date added: October 14, 2012 - Views: 10

pdf
APSTIPRINĀTS ar Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ...

RP SIA „Rīgas satiksme” 2011.gada 1.janvārī apkalpoja 53 autobusu maršrutus, 20 trolejbusu maršrutus, kā arī 9 tramvaju maršrutus. ... IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS Nr. Nosaukums Izdošanas datums 1. ES stratēģiskie vadības dokumenti

https://www.rigassatiksme.lv/files/rp_sia_rigas_satiksme_strategija_2012_-2033_gadam_1.pdf

Date added: March 31, 2014 - Views: 1

pdf
partneru saraksts 01.05 - AS “Rīgas starptautiskā autoosta”

Sadarb ības partneru saraksts Atjaunots: 01/05/2012 2012 AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Pasažieru p ārvad ātāju uz ņē mumi: Nr. ... 7 Daugavpils autobusu parks SIA +37165422507 +37165423000 www.buspark.lv 8 Dautrans SIA +37165420834 +37165420691

http://www.autoosta.lv/wp-content/uploads/2013/09/Partneri.pdf

Date added: December 20, 2013 - Views: 1

pdf
Aizkraukles ATU autobusu kustības maršruti Aizkraukles novadā

Aizkraukles ATU autobusu kustības maršruti Aizkraukles novadā (informācija precizēta uz 2011.gada 1.jūniju) R Ī G A 1.platf. JAUNJELGAVA 4.platf. 6.platf.

http://dev.aizkraukle.lv/upl/468_SARAKSTS%20satiksme%2001.06.2011.pdf

Date added: February 13, 2012 - Views: 7

pdf
Maršruta autobusu kust Nr. 5432 „R ga – Baloži”

Maršruta autobusu kust ības saraksts maršrut ā Nr. 5432 „R īga – Baloži” 6.00; 6.15; 6.30; 6.45; 7.00; 7.15; 7.30; 7.45; 8.00; 8.15; 8.30; 8.45; 9.00; 9.15; 9.30; 9.50;

http://www.kekava.lv/uploads/filedir/Liva/mikroautobusa5432sarakstsriga_balozi.pdf

Date added: November 29, 2012 - Views: 1

pdf
SIA «AIPS» satiksmes autobusu kustības saraksts maršrutā ...

SIA «AIPS» satiksmes autobusu kustības saraksts maršrutā Bauska-Iecava-Dzimtmisa: Atiet no Bauskas Atiet no Iecavas Pienāk Dzimtmisā Atiet no

http://www.iecava.lv/upload/autobusu_saraksts_bauska_iecava_dzimtmisa_aips_.pdf

Date added: November 28, 2011 - Views: 5

pdf
Autobusu kust ības saraksts no Siguldas AO (no 01.11.2011.)

Autobusu kust ības saraksts maršrut ā R ĪGA – M ĀLPILS MARŠRUTI ATIEŠANAS LAIKI no R ĪGAS SAO 07.30-7 08.30-6-7 10.30 12.15-7 16.25 17.20 18.20 7 21.35

http://www.sigulda.lv/public/download.php?id=1432

Date added: August 10, 2013 - Views: 1

pdf
Autobusu saraksts 2010 Nr. 3051 - Alūksnes novads

Title: Autobusu saraksts 2010 Nr. 3051.jpg Author: Lietotajs Created Date: 20100510142946Z

http://www.aluksne.lv/novads/pilsetas_marsruti/Autobusu%20saraksts%202010%20Nr.%203051.pdf

Date added: March 4, 2013 - Views: 3

pdf
Autobusu saraksts 2013./2014.m.g. no 1.oktobra

Autobusu saraksts 2013./2014.m.g. no 1.oktobra Maršruts: Kalēti- Bārta- Mazkrūte- Krūte- Kalēti- Gramzda- Brūveri- Kalēti Andrejs Lohanskis (T.28365863)

http://kaletuskola.lv/f/uploads/autobusu_sar_01-10-2013.pdf

Date added: October 23, 2013 - Views: 1

pdf
Pielikums Nr. 7 Jēkabpils rajona autobusu maršrutu saraksts ...

Pielikums Nr. 7 Jēkabpils rajona autobusu maršrutu saraksts uz 08.01.2007. SIA „Jēkabpils autobusu parks” Maršruta nosaukums Reisa garums (km) Pienākšanas – atiešanas laiks Izpildes dienas Piezīmes (sezonalitāte)

http://www.salasnovads.lv/uploads/planojums/pr_sala5.pdf

Date added: March 13, 2012 - Views: 2

pdf
Sabiedriskais transports Vilcieni - Latvian Mathematical Society

Sabiedriskais transports Rīga – Rēzekne – Rīga 7. Latvijas matemātikas konferences norises laikā Vilcieni Maršruts Atiet no Rīgas Pienāk Rēzeknē II

http://www.mathematics.lv/lv/7lmb/Sabiedriskais_transports.pdf

Date added: December 26, 2012 - Views: 3

pdf
AUTOBUSU SARAKSTS

AUTOBUSU SARAKSTS 1. septembrī no 2. sept. Uz skolu: No Misas (Dome) 8.10 7.20 No Audrupiem (Dome) 8.20 7.50 No Zorģiem 8.20 7.30

http://www.iecava.lv/upload/2014_jaunumi/citi/augusts_2014/skolenu_autobusu_saraksts.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
Autobusu kust bas saraksts re ģion ālaj ā viet j s noz mes ...

re ģion ālaj ā viet ējās noz īmes maršrut ā Maršruts 6901 LIEP ĀJA-J ŪRMALCIEMS Reiss 01 Autobusu kust ības saraksts A/S Liep ājas autobusu parks

http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2013/09/Mar%C5%A1ruta-saraksts.6901-uz-Jurmalciemu-.pdf

Date added: October 23, 2013 - Views: 1

pdf
Mikroautobusu Rīga Jelgava kustības saraksts 19.novembrī ...

1.tabula 2.tabula Reģionālo starppilsētu autobusu kustības saraksts 19.novembrī Atiešanas Mikroautobusu Rīga - Jelgava kustības saraksts 19.novembrī

http://www.jap.lv/wp-content/uploads/2012/11/19.novembris2.pdf

Date added: August 10, 2013 - Views: 1

pdf
KANDIDĀTU SARAKSTS KS-101 - | Lielvārdes novada ...

KANDIDĀTU SARAKSTS KS-101 P/k Vards, ... sabiedriskā transporta maršrutu savienojamību ar dzelzceļa staciju un starppilsētu autobusu pieturām, kā arī ar pašvaldības iestādēm, lai nodrošinātu iedzīvotāju plūsmu uz darba vietām,

http://www.lielvarde.lv/upload/pashvaldiba/deputati/vidzeme.pdf

Date added: June 9, 2013 - Views: 1

pdf
Pilsētas autobusu kustības saraksts no 01.06.2014. līdz 31 ...

Autobusu saraksts Pilsētas autobusu kustības saraksts Pilsētas autobusu kustības saraksts no 01.06.2014. līdz 31.08.2014 . Karte maršrutam - Jauntukums - Veļķi - Durbe- Jauntukums

http://www.tukums.lv/pilseta/autobusu-saraksts?format=pdf

Date added: October 23, 2013 - Views: 1

pdf
2012.gada vasaras sezonas autobusu ceļojumu saraksts

2012.gada vasaras sezonas autobusu ceļojumu saraksts Baltkrievija Mūsu kaiminiene-Baltkrievija 03.05.2012 13.07.2012 10.08.2012 Benelukss "BENELUKSA PĒRLES"Luksemburga –

http://www.irbe.lv/images/ATG_autobusu_celojumi/atg2012.pdf

Date added: December 20, 2013 - Views: 1

pdf
JŪRMALAS PILS ĒTAS MARŠRUTU T ĪKLA PILS ĒTAS NOZ ĪMES ...

1 JŪRMALAS PILS ĒTAS MARŠRUTU T ĪKLA PILS ĒTAS NOZ ĪMES MARŠRUTU AUTOBUSU KUST ĪBAS SARAKSTS 4.maršruta autobusu kust ības saraksts "BULDURI - KAUGURI"

http://www.jurmala.lv/upload/jaunumi/pilseta/kustibas_saraksts_01_02_2013.pdf

Date added: July 11, 2013 - Views: 1

pdf
Uzņēmējsabiedrību izstādes – gadatirgus „Rēzeknes ...

dalībnieku saraksts APKALNMĀJAS, ZS (ādas izstrādājumi) (Rēzeknes novads) ... RĒZEKNES AUTOBUSU PARKS, AS (Mēbeļu ražotne STILS) (Rēzekne) RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, SIA “gaļas izstrādājumu ražošana) (Rēzekne)

http://reub.ms-idi.eu/content/Dal%C4%ABbnieku%20saraksts,%20R%C4%93zeknes%20Uz%C5%86%C4%93m%C4%93js%202012_2.pdf

Date added: February 22, 2014 - Views: 1

pdf
Paredzamais skolas autobusa kustības saraksts

Skolas autobusa kustības saraksts. Rīts. 7.25 Suži (Pulkveža iela) 7.30 Lejasvīgantu iela, Bukulti pie caurlaides 7.35 Bukulti (autobusa galapunkts) ... 7.50 „Depo” autobusu pietura „Autoserviss” 8.00 Skola 8.05 Ainavas (DUS Virši A)

http://bmmp.lv/new/Projekts-1sem.pdf

Date added: October 9, 2013 - Views: 1

pdf
.pielikums ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMAM - Autotransporta Direkcija

1 .pielikums ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMAM IDENTIFIKĀCIJAS NR. KUSTĪBU SARAKSTI MARŠRUTU TĪKLA DAĻĀ „CENTRS-1B” Autobusu kustības saraksts reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā 7073

http://www.atd.lv/tools/download.php?name=Kustibu_saraksti_B.pdf

Date added: July 21, 2014 - Views: 1

pdf
Autobusa vadītāja kontroljautājumu saraksts

Autobusa vadītāja kontroljautājumu saraksts Profesionāli vadīti autobusi salīdzinājumā ar citiem transportlīdzekļiem ceļu satiksmes negadījumos

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/coach_driver_check_list_lv.pdf

Date added: May 6, 2013 - Views: 1

pdf
Autobusu saraksts 2010 Nr 3050 - Alūksnes novads

Title: Autobusu saraksts 2010 Nr_ 3050.jpg Author: Lietotajs Created Date: 20100510143010Z

http://www.aluksne.lv/novads/pilsetas_marsruti/Autobusu%20saraksts%202010%20Nr_%203050.pdf

Date added: August 10, 2013 - Views: 1

pdf
Pašvaldības SIA Ventspils reiss pilsētas autobusu ...

Pašvaldības SIA "Ventspils reiss" pilsētas autobusu kustības saraksts no 14.07.2014. Autoosta Tārgale Vent - amonjaks Virves iela Autoosta - Tārgale Saules iela Viesnīca Vilnis Centrs (pie Swedbankas) Centrs Nr. 3 Virves iela - Siguldas iela Nr. 6

http://www.ventspilsreiss.lv/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=99&Itemid=26

Date added: August 23, 2014 - Views: 1

pdf
Jēkabpis-Rīga, Rīga-Jēkabpils biļetes cena 3.60 Ls

SIA "Jēkabpils autobusu parks" autobusu kustības saraksts uz un no Rīgas SAO Atiet Ceturtdiena Atiet Piektdiena Sestdiena. Title: Kurs.grafiks no 20.04.2009.-3.xls Author: Administrator Created Date:

http://jekabpilsap.lv/Riga_Jekabpils.pdf

Date added: May 6, 2013 - Views: 1

pdf
Būvobjektu saraksts autoceļu tīklā no 9. septembra līdz ...

Būvobjektu saraksts autoceļu tīklā no 9. septembra līdz 16. septembrim Page 1. A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža ... Autobusu pieturvietas ierīkošana uz autoceļa SIA "Binders" Grāvju rakšana un tīrīšana,

http://lvceli.lv/files/sic/2014-09-10_08_26_16_web%20lapai_09_09_2014.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
SIA Rēzeknes satiksme Reģ.Nr.: 42403028557 6 6

Autobusu saraksts, pieturā Ventspils iela / No centra SIA "Rēzeknes satiksme" Reģ.Nr.: 42403028557 6 6 d.d.

http://www.rezekne.lv/uploads/media/ventspils_iela_nc.pdf

Date added: March 31, 2014 - Views: 1

pdf
Būvobjektu saraksts autoceļu tīklā no 20. līdz 27.maijam

Būvobjektu saraksts autoceļu tīklā no 20. līdz 27.maijam Page 1. A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža 49,378. - 60,00. km Jelgavas novads Seguma rekonstrukcija SIA ''STRABAG'' Koku zāģēšana, plastmasas caurteku uzstādīšana, asfalta seguma frēzēšana,

http://lvceli.lv/files/sic/web%20lapai%20tab_20_05_2014.pdf

Date added: May 31, 2014 - Views: 1

pdf
pielikums KONKURSA NOLIKUMAM - Autotransporta Direkcija

.pielikums ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMAM IDENTIFIKĀCIJAS NR. KUSTĪBU SARAKSTI MARŠRUTU TĪKLA DAĻĀ „CENTRS-1A” Autobusu kustības saraksts reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā 7000

http://www.atd.lv/tools/download.php?name=Kustibu_saraksti_A.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
Baložu vidusskola

Plkst. 7.40 - Titurga, katlu māja, 7.55 - Ķekavas Jaunā skola, 7.58 autobusu pietura pie baznīcas, 8.05 – Katlakalna Tautas nams, 8.08 - 26 autobusa galapunkts - Jaunā Kalna iela, 8.12 - Kalna iela - Rāmavas iela,

http://www.balozuskola.lv/doc/Skolas_dok/Autobusu_saraksts-2.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
Spēkā esošo detālplānojumu saraksts - Rīgas domes ...

Spēkā esošo detālplānojumu saraksts 1. Andrejostai piegulošās teritorijas detālplānojums ... 4.1.6. plānojot vietu tūristu autobusu stāvvietai saistībā ar Vecrīgu un plānojamās teritorijas sabiedriskajiem objektiem, 4.1.7.

http://www.rdpad.lv/uploads/RVC_RTP34/3.2.RVC_AZ_TIAN_Grozijumi_1red_1-3.pielikums.pdf

Date added: May 6, 2013 - Views: 3

pdf
Aizkraukles ATU autobusu kustības maršruti Aizkraukles ...

Aizkraukles ATU autobusu kustības maršruti Aizkraukles novadā (informācija precizēta uz 2011.gada 18.martu) RĪGA * kursē tikai skolas dienās

http://dev.aizkraukle.lv/upl/299_ATU%20saraksts.pdf

Date added: October 14, 2012 - Views: 2

pdf
Būvobjektu saraksts autoceļu tīklā

Būvobjektu saraksts autoceļu tīklā Autoceļš Adrese, km Ceļu pārvaldīšanas nodaļa Objekts Būvuzņēmējs Plānotie darbi Ietekme uz satiksmi (būvdarbu zonā)

http://kartes.lvceli.lv/files/Autocelu%20tikls/2013-05-29_11_02_30_web%20lapai%20tab..pdf

Date added: June 30, 2013 - Views: 1

pdf
Ar 1.septembri būtiski mainās autobusu kustības saraksts ...

-nekursē svētdienās un svētku dienās -nekursē sestdienās, svētdienās un svētku dienās -kursē katru dienu Atiešanas laiki Talsi-Valdemārpils-Roja-Mērsrags Pietura

http://www.mersrags.lv/AKTUAL_2012/buklets_labotais_pdf.pdf

Date added: May 6, 2013 - Views: 1

pdf
ĶEKAVAS NOVADA SKOLĒNU AUTOBUSU MARŠRUTI 2011./ 2012 ...

ĶEKAVAS NOVADA SKOLĒNU AUTOBUSU MARŠRUTI 2011./ 2012. mācību gadā BALOŽU VIDUSSKOLA. UZ SKOLU Plkst. 7.40 - Katlakalna pagrieziens, 7.45 ... Microsoft Word - marsrutu_saraksts_novada_skolnieku_autobusiem_2011_2012.doc Author: Liva

http://www.kekava.lv/uploads/filedir/Liva/marsrutu_saraksts_novada_skolnieku_autobusiem_2011_2012.pdf

Date added: October 14, 2012 - Views: 3

pdf
UZ BALOŽU VIDUSSKOLU - Jaunumi

Microsoft Word - Autobusu_saraksts_13_14.docx Author: User Created Date: 9/11/2013 11:40:02 PM ...

http://www.balozuskola.lv/doc/Saraksti/Skolas_autobusu_saraksts_13_14.pdf

Date added: October 9, 2013 - Views: 1

pdf
Projekts Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas ...

Projekts „Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un ielu rekonstrukcija” Būvobjektu saraksts 1 Nr. Būvobj ekts Būvprojekta nosaukums

http://www.liepaja.lv/upload/buvobjektu_saraksts.pdf

Date added: June 30, 2013 - Views: 1

pdf
SIA Rēzeknes satiksme Reģ.Nr.: 42403028557 13

Autobusu saraksts, pieturā Tūmuži / Uz centru SIA "Rēzeknes satiksme" Reģ.Nr.: 42403028557 13 k.d.

http://www.rezekne.lv/uploads/media/tumuzi_uc.pdf

Date added: May 22, 2014 - Views: 1

pdf
ĶEKAVAS NOVADA SKOLĒNU AUTOBUSU MARŠRUTI 2011./ 2012 ...

ĶEKAVAS NOVADA SKOLĒNU AUTOBUSU MARŠRUTI 2011./ 2012. mācību gadā 1. BALOŽU VIDUSSKOLA. ... Microsoft Word - marsrutu_saraksts_korigeets_novada_skolnieku_autobusiem_2011_2012.doc Author: Liva Created Date: 2/15/2012 3:06:26 PM ...

http://kekavasnovads.lv/uploads/filedir/Liva/marsrutu_saraksts_novada_skolnieku_autobusiem_2011_2012_2.pdf

Date added: February 22, 2014 - Views: 1

pdf
Ar klikšķi uzvārdam (zilā krāsā) atvērsie anketa, ar ...

Ar klikšķi uzvārdam (zilā krāsā) atvērsie anketa, ar klikšķi partijas nosaukumam - atvērsies novada saraksts un programma Vieta sarakstVārds ā Uzvārds Dz.gads Darba vieta Amats Novads Saraksts ... 20 4 Svetlana 1979 AS "Rēzeknes autobusu Parks" valdes priekšsēdētāja Rēzekne ...

http://www.nepaliecviens.lv/images/stories/Aktivitates2013/2013velesanasLatgalepecnovadiem.pdf

Date added: November 10, 2013 - Views: 1

pdf
2009. gada 1. jūnijs Pilsētas autobusu saraksts no ...

4:45 8:45 11:35 14:10 16:35 19:05 4:45 9:45 13:00 15:50 18:50 7:35 11:20 15:00 8:00 11:40 5:45 9:05 11:55 14:25 16:50 19:20 6:30 10:05 13:15 16:10 19:05 8:00 11:40 15:20 8:20 12:00

http://www.jekabpilsap.lv/pils_marsr.pdf

Date added: June 9, 2013 - Views: 1

pdf
11 No O. Kalpaka tilta - ziņas

Spēkā no 2012.gada 1. oktobra Nr. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nr. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 45 30 15 00 30 15 00 30 15 30 28 28 58 28 28 00 28 28 00 28 00 00 00

http://www.liepajastransports.lv/media/files/Kustibas%20saraksts%20%2001%2010%202012.pdf

Date added: November 27, 2012 - Views: 2

pdf
Pirmais - 3x3 pasaule | 3x3 pasaulē | Gundars Kalniņš

2 “Jûtos absolûti fantastiski, jo tas, kas noticis, pârsniedz visas manas cerîbas. Kad mudinâju nometnes rîkot arî Latvijâ, man teica- nç, tas neizdosies, jo cilvçki

http://www.3x3.lv/Latvia/pdf/ergli/Pirmais.pdf

Date added: March 13, 2012 - Views: 4

pdf
RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTA 2012. GADĀ PLĀNOTO ...

RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTA 2012. GADĀ PLĀNOTO PUBLISKO IEPIRKUMU PROCEDŪRU SARAKSTS (AKTUALIZĒTS 25.07.2012.) * Nr. p.k. Plānotais iepirkuma priekšmets

http://www.rdsd.lv/box/files/planotieiepirkumi25jul.pdf

Date added: August 10, 2013 - Views: 1

pdf
Skrīveri 620 6280 Autobuss 620 - LUDZA

Vilcienu un autobusu kustības saraksts maršrutā Rīga - Madona (dzelzceļa remontdarbu laikā iecirknī Skrīveri - Krustpils 14., 15. un 16.maijā) Madona Madona Skrīveri Vilciena Nr. 619 619 Autobuss 6209 Autobusu pieturas nosaukums

http://www.ludza.lv/wp-content/uploads/2013/05/Copy-of-Vilcienu-saraksts-Riga-Aizkraukle-Krustpils-dzelzc.-remontdarbu-laikaa-14.-15.-un-16.maijaa6.pdf

Date added: May 19, 2014 - Views: 1