Prijemni Ispit Iz Matematike pdfs

Searching:
Download
Prijemni Ispit Iz Matematike - Fast Download

Download Prijemni Ispit Iz Matematike from our fatest mirror

PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE - ФОН Упис 2014

4282 dl's @ 8154 KB/s

pdf
PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE - ФОН Упис 2014

Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka 05.09.2013. PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE Test ima 20 zadataka na 2 stranice. Svi zadaci se vrednuju sa po 5 poena.

http://upis.fon.bg.ac.rs/resenja/2013/Resenja101864grupe-2.pdf

Date added: October 4, 2013 - Views: 6

pdf
PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA ELEKTROTEHNICKI ...

Univerzitet u Beogradu 27. jun 2011. PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA ELEKTROTEHNICKI FAKULTET• •sifra zadatka: 12151 Test ima 20 zadataka na 2 stranice.

http://prijemni.etf.bg.ac.rs/resenja/2011/matematika.pdf

Date added: February 6, 2012 - Views: 240

pdf
PRIJEMNI ISPIT - Upis 2014/15. | Osnovne studije Upis 2014/15.

PRIJEMNI ISPIT MATEMATIKA Skupovi. Brojevi. Osnovni zakoni. Operacije. Racionalizacija. Proporcije. Polinomi. ... PRIPREMNA NASTAVA IZ MATEMATIKE Škola svake godine organizuje i pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz ...

http://upis.ict.edu.rs/sites/default/files/file/upis_2010-11/matematika_gradivo.pdf

Date added: May 5, 2013 - Views: 62

pdf
Univerzitet u Beogradu 25. jun 2012. PRIJEMNI ISPIT IZ ...

Univerzitet u Beogradu 25. jun 2012. PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA ELEKTROTEHNICKI FAKULTET• •sifra zadatka: 12151 Test ima 20 zadataka na 2 stranice.

http://prijemni.etf.bg.ac.rs/resenja/2012/matematika.pdf

Date added: July 31, 2012 - Views: 327

pdf
PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE - ФОН Упис 2014

Univerzitet u Beogradu 30.06.2004. Fakultet organizacionih nauka PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE Xifra zadatka: 395010 Test ima 20 zadataka na 2 stranice.

http://upis.fon.rs/resenja/resenjaMat.pdf

Date added: September 21, 2012 - Views: 161

pdf
Zadaci za prijemni

ZADACI IZ MATEMATIKE SRE ... Microsoft Word - Zadaci za prijemni.doc Author: Default Created Date: 3/7/2005 10:54:05 AM ...

http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/Osnovne%20studije/Zbirka%20zadataka%20za%20prijemni.pdf

Date added: February 1, 2013 - Views: 369

pdf
PRIPREMNI ZADACI ZA PRIJEMNI ISPIT - Građevinski Fakultet ...

Testirajte se za prijemni ispit iz matematike! Za rešavanje testa koristite papir i olovku, a zatim unesite rešenja zadataka! Ime: Prezime: 1.

http://www.gf.unsa.ba/prijemni_ispit.pdf

Date added: May 14, 2012 - Views: 127

pdf
Pitanja za prijemni ispit - Matematika

Literatura: Udžbenici srednjih škola iz matematike Zadaci Za prijemni ispit iz MATEMATIKE 1. U prvom odelenju od 36 u čenika 27 je na kraju godine bilo bez slabih ocena, a u drugom

http://prijemni.infostud.com/fakulteti/files/fakultet_248/Matematika.pdf

Date added: June 12, 2012 - Views: 65

pdf
PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE - Prirodno - matematički ...

PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE 1. Odrediti vrednost parametra m tako da je nejednakost x2 2(4m 1)x+15m2 2m 7 > 0 zadovoljena za svaki realan broj x. 2. ... Napomena: Prijemni ispit traje 120min. Pri izradi zadataka re senja ispisati detaljno. 29.06.2010.

http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/upis/2013/MAT_Prijemni_JUN-2010_Zadaci%20sa%20resenjima.pdf

Date added: August 4, 2013 - Views: 10

pdf
PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE

univerzitet u ni su prirodno-matematicki fakultet 08.07.2014. departman za matematiku i informatiku prijemni ispit iz matematike 1. odrediti vrednost izraza

http://fakulteti.edukacija.rs/testovi-za-prijemni/fakulteti/nis/prirodno-matematicki-fakultet/matematika1.pdf

Date added: October 31, 2014 - Views: 1

pdf
ZBIRKA ZADATAKA SA PRIJEMNIH ISPITA MATEMATIKA

PREDGOVOR Ovo izdanje je namenjeno kandidatima koji polažu prijemni ispit iz Matematike za upis na jednom od sledećih studijskih programa: Razvoj proizvoda sa mehatronikom,

http://www.vts.su.ac.rs/docs/upis/2010_matematika.pdf

Date added: February 6, 2012 - Views: 92

pdf
PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE - Факултет ...

FAKULTET TEHNIQKIH NAUKA U QAQKU PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE 1. Na i broj qijih je 7,5% jednako vrednosti izraza (8 7 55 6 17 110) 1 3 217 (2 5 3 20) : 1

http://www.ftn.kg.ac.rs/download/Prijemni/prijemni%20MAT%202013.pdf

Date added: April 19, 2014 - Views: 2

pdf
ZADACI ZA PRIJEMNI - Početna - gimnazijabihac

ZADACI ZA PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA ŠKOLSKU 2009/10. (juni) 1. Svesti na jedan stepen: (a3 −a4 )2:a11 = 2. Koja tačka leži na pravoj y=−3x+1?

http://gimnazijabihac.edu.ba/fajlovi/ZADACI_ZA_PRIJEMNI.pdf

Date added: September 18, 2014 - Views: 1

pdf
matematika - Megatrend univerzitet

PITANJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE 31 x. 43. Na koliko načina se 5 dečaka i 3 devojčice mogu rasporediti u vrstu tako da devojčice ne stoje jedna pored druge? A) 146; B) 720; C) 2400; D) 14400; E) nijedan od ovih odgovora. 44. Neka je p 1

http://www.megatrend.edu.rs/fkn/materijali/megatrend_fkn_prijemni_matematika.pdf

Date added: February 6, 2012 - Views: 26

pdf
Test iz MATEMATIKE

PRIJEMNI ISPIT - MATEMATIKA Test iz MATEMATIKE 1: jul 2005. godine Vreme za rad je 180 minuta. Test ima 12 zadataka. Zadaci vrede po 5 poena. Pogre{an odgovor ne donosi ni pozitivne ni negativne poene.

http://imi.pmf.kg.ac.rs/component/docman/doc_download/716-prijemni-ispit-2005.html

Date added: August 31, 2013 - Views: 3

pdf
ZBIRKA ZADATAKA SA PRIJEMNIH ISPITA NA FAKULTETU TEHNIČKIH NAUKA

4 program prijemni ispit iz matematike sa proverom sklonosti za studije odgovarajuĆe oblasti za upis: maŠinstva; industrijskog inŽenjerstva i inŽenjerskog menadžmenta; grafiČkog

http://prijemni.infostud.com/fakulteti/files/fakultet_47/Zbirkazadatakasaprijemnihispita2011-Matematika.pdf

Date added: April 28, 2014 - Views: 4

pdf
Prijemni ispit iz matematike 9.07.2014.

Prijemni ispit iz matematike 9.07.2014. 1. Ako je a= r 5 q 13 + 6 p 3 i b= r 5 + q 13 + 6 p 3, tada je a bjednako (a) 1 p 3 (b) 1 + p 3 (c) 2 (d) (1 + p 3) (e) 2

http://fakulteti.edukacija.rs/testovi-za-prijemni/fakulteti/nis/medicinski-fakultet/matematika-integrisane.pdf

Date added: October 31, 2014 - Views: 1

pdf
Prijemni ispit iz MATEMATIKE za upis na

PRIRODNO-MATEMATI^KI FAKULTET U KRAGUJEVCU Prijemni ispit iz MATEMATIKE za upis na Osnovne akademske studije MATEMATIKE/INFORMATIKE 02: jul 2012. godine

http://imi.pmf.kg.ac.rs/component/docman/doc_download/1256-prijemni-ispit-2012.html

Date added: August 14, 2013 - Views: 7

pdf
Klasifikacioni ispit iz matematike za upis na Gra evinski ...

Univerzitet u Beogradu 2.7.2013. Klasifikacioni ispit iz matematike za upis na Gra evinski fakultet Xifra zadatka: 99123 Test ima 20 zadataka na dve stranice.

http://www.grf.bg.ac.rs/p/docs/zadaci_prijemni/matematika_2013_1374013776027.pdf

Date added: August 16, 2013 - Views: 1

pdf
MATEMATIKA

iz matematike na Elektronskom fakultetu u Niˇsu, u periodu od 1989. do ... ”MATEMATIKA – kompleti zadataka za prijemni ispit” je prvenstveno namenjena kandidatima koji se pripremaju za polaganje prijemnog ispita na Elektronskom fakultetu u Niˇsu, ali bi mogla da bude od koristi i kandidatima

http://fakulteti.edukacija.rs/testovi-za-prijemni/fakulteti/nis/elektronski-fakultet/matematika-zbirka-zadataka.pdf

Date added: October 28, 2014 - Views: 1

pdf
Univerzitet u Novom Sadu, Tehni cki fakultet Mihajlo Pupin ...

Univerzitet u Novom Sadu, Tehni cki fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin Prijemni Ispit iz Matematike Jun 2014 1. Re siti jedna cinu jxj+jx+1j+jx+2j = 6:

http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/prijemni%20iz%20matematike%20jun%202014.pdf

Date added: July 24, 2014 - Views: 1

pdf
PRIJEMNI ISPIT IZ INFORMATIKE

PRIJEMNI ISPIT IZ INFORMATIKE ZADACI IZ MATEMATIKE Zadatak 1. Data je jednačina x2 − 3px + 1 − 2p2 = 0. Odrediti vrednost parametra p, tako da zbir kvadrata korena jednačine bude 50. Zadatak 2. Rešiti jednačinu: 3x · 5x−1 = 45. Zadatak 3.

http://fakulteti.edukacija.rs/testovi-za-prijemni/fakulteti/nis/prirodno-matematicki-fakultet/matematika1inf.pdf

Date added: October 31, 2014 - Views: 1

pdf
RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA13 - Prirodno-matematički ...

prijemni ispit iz matematike i informatike 13 ...

http://www.pmf.uns.ac.rs/files/2/raspored_polaganja_prijemnog_ispita13.pdf

Date added: July 4, 2013 - Views: 1

pdf
Fakultet Tehniˇckih Nauka, Novi Sad PROBNI TEST ZA PRIJEMNI ...

Fakultet Tehniˇckih Nauka, Novi Sad PROBNI TEST ZA PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE 1. Za koje vrednosti parametra p 2 Rpolinom f (x) = 2x2 +(p+1)x¡p ima taˇcno jedan,

http://imft.ftn.uns.ac.rs/~ljubo/ProbniTest1/ProbniTest1.pdf

Date added: February 3, 2012 - Views: 26

pdf
PRIJEMNI ISPITIZ MATEMATIKE

PRIJEMNI ISPITIZ MATEMATIKE 1. ... Iz koordinatnog poˇcetka povuˇcene su tangente na kruˇznicu x2+y2−6x−4y+9 = 0. ... Napomena: Prijemni ispit traje 120min. Pri izradi zadataka reˇsenja ispisati detaljno. 02.07.2013. REENJA ZADATAKA PRIJEMNOG ISPITAS ...

http://fakulteti.edukacija.rs/testovi-za-prijemni/fakulteti/nis/prirodno-matematicki-fakultet/matematika4inf.pdf

Date added: October 31, 2014 - Views: 1

pdf
PRIJEMNI ISPITIZ MATEMATIKE

PRIJEMNI ISPITIZ MATEMATIKE 1. ... Napomena: Prijemni ispit traje 120min. ... 1 ·x 2 =m −1. Iz x 1 2 +x 2 2 x 1 +x 2 >2x 1x 2, dobijamo x 1 2 +x 2 2 x 1 +x 2 −2x 1x 2 = x 1 2 +x 2 2 −2x 1x 2(x 1 +x 2) x 1 +x 2 = (x 1 +x 2) 2 −2x 1x 2 −2x 1x 2(x 1 +x 2) x 1 +x 2 = = (x 1 +x 2) 2−2x ...

http://fakulteti.edukacija.rs/testovi-za-prijemni/fakulteti/nis/prirodno-matematicki-fakultet/matematika5inf.pdf

Date added: October 31, 2014 - Views: 1

pdf
Program prijemnog ispita iz matematike za upis studijskog ...

Program prijemnog ispita iz matematike za upis studijskog programa Građevinsko inženjerstvo Na prijemnom ispitu iz matematike daju se zadaci iz oblasti predviđenih nastavnim planom i

http://www.mfkv.kg.ac.rs/index.php/zbirke-zadataka-za-prijemni-ispit/doc_download/704-zbir-z-d-z-pri-ni-ispi-z-gr-d-vins-inz-nj-rs-v.html

Date added: January 15, 2014 - Views: 3

pdf
www.etf.unsa.ba

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu studijska 2013/14. PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE GRUPA: A 1 ŠIFRA KANDIDATA _ _ _ _ _ Zadatak 1.

http://www.etf.unsa.ba/uploads/media/prijemni_ispit_2013_sa_rjesenjima-v2.pdf

Date added: July 31, 2013 - Views: 2

pdf
PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE Zadaci - Prirodno-matematički ...

Prirodno-matematički fakultet Odsjek za matematiku WEB stranica: http:\\math.pmf.unsa.ba Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo, ++387 (0)33 723 723

http://www.pmf.unsa.ba/matematika/Kvalifikacioni%20ispiti/Kvalifikacioniispit_04072011.pdf

Date added: March 14, 2013 - Views: 84

pdf
PRIPREMNI ZADACI ZA PRIJEMNI ISPIT ...

Testirajte se za prijemni ispit iz matematike! Za rešavanje testa koristite papir i olovku, a zatim unesite rešenja zadataka! Ime: Prezime: 1. Vrednost izraza 2. Za a=30 i b=6 vrednost izraza je: 3.

http://www.gf.unsa.ba/pripremna_nastava.pdf

Date added: February 6, 2012 - Views: 180

pdf
PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA SAOBRAĆAJNI Šifra ...

PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA SAOBRAĆAJNI FAKULTET 28.6.2010. Šifra zadatka 8561 negativne poene. U slučaju zaokruživanja više od je

http://www.matematiranje.in.rs/fakulteti%20prijemni%20ispiti/SF%20prijemni%202010.pdf

Date added: September 18, 2014 - Views: 1

pdf
Upis u srednje škole - Rešenja iz matematike

Upis u srednje škole - Rešenja iz matematike 1. -2,5 1 poen 2. 8 1 poen 3. -18x-6 1 poen 4. €€€€a) 5a(ab-2) €€€€b) 7ab(2a-1+3b)

http://www.roditeljportal.com/vest/stampa/prijemni-ispit-upis-srednje-skole-resenja-kljuc-matematika.pdf

Date added: May 6, 2013 - Views: 25

pdf
KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE GRUPA-------- B

KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE GRUPA----- B 1. Rastavi na proste faktore: 36()x+1 2 −49x2 = 2. Riješi jednačinu: 2 7 1 1 1 1 1 1 1 = + − − − + − − + x

http://gradina.untz.ba/uredi/nastava/test-prijemni/2010-11/RGGF-prijemni.pdf

Date added: December 9, 2013 - Views: 1

pdf
RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA

13 časova prijemni ispit iz matematike i informatike 13 časova prijemni ispit iz matematike i informatike 13 časova prijemni ispit iz matematike i

http://www.pmf.uns.ac.rs/files/2/raspored_polaganja_prijemnog_ispita.pdf

Date added: July 31, 2012 - Views: 1

pdf
Univerzitet u Novom Sadu Tehniˇcki fakultet ”Mihajlo Pupin”

Univerzitet u Novom Sadu Tehniˇcki fakultet ”Mihajlo Pupin” Prijemni Ispit iz Matematike Jun 2012 1. Uprostiti izraz ˆ x3 x4 ¡x ¡ 1 x¡1!: x+1 x3 ¡1

http://www.matematiranje.in.rs/fakulteti%20prijemni%20ispiti/TFMP%20prijemni%202012.pdf

Date added: August 28, 2014 - Views: 1

pdf
Prijemni ispit iz matematike k −∞ k x π

UNIVERZITET U TUZLI PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTETˇ ODSJEK MATEMATIKA Prijemni ispit iz matematike 01.09.2008. godine 1. Vrijednostizraza 1 1+ √ 7 + 1

http://pmf.untz.ba/studijski_odsjeci/mat/prijemni-stari/prijemni_010908.pdf

Date added: June 5, 2013 - Views: 27

pdf
www.etf.unsa.ba

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu akademska 2011/12. PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE GRUPA: A 1 ŠIFRA KANDIDATA _ _ _ _ _ Zadatak 1.

http://www.etf.unsa.ba/uploads/media/prijemni_ispit_konacno_za_WEB_BA.pdf

Date added: May 6, 2013 - Views: 17

pdf
Prijemni ispit za master studije iz primenjene statistike na ...

Prijemni ispit za master studije iz primenjene statistike na Univerzitetu u Novom Sadu Osnovne informacije i primeri zadataka Prijemni ispit nosi 90 bodova, a uspeh na prethodnom školovanju

http://ucps.uns.ac.rs/konkurs/prijemni_ispit.pdf

Date added: August 3, 2013 - Views: 1

pdf
PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE 10. JUL 2007.

univerzitet u banjaluci prirodno-matematicki fakultet• odsjek za matematiku i informatiku prijemni ispit iz matematike 10. jul 2007. 1. pojednostavi izraz

http://www.pmfbl.org/matematika/prijemni/prijemni_10_7_07.pdf

Date added: August 1, 2013 - Views: 2

pdf
Kvali kacioni ispit iz matematike

JU UNIVERZITET U TUZLI PRIRODNO-MATEMATIKI FAKULTET ODSJEK MATEMATIKA-profesor matematike Kvali kacioni ispit iz matematike Grupa A (10. juli 2009. godine)

http://pmf.untz.ba/studijski_odsjeci/mat/prijemni-stari/prijemni_prof_mat_A.pdf

Date added: August 31, 2013 - Views: 2

pdf
VODIČ za polaganje prijemnog ispita - af.unsa.ba

VODIČ ZA PRIJEMNI ISPIT ... MATEMATIKE Kvalifi kacioni ispit iz matema ke sadrži niže navedene oblas . Algebra 1. Realni brojevi. Koordinate. Skup prirodnih , cijelih, racionalnih i iracionalnih brojeva. Brojna prava.

http://af.unsa.ba/pdf/vodic-prijemi-ispit.pdf

Date added: July 2, 2014 - Views: 1

pdf
RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA

prijemni ispit iz matematike i informatike 13 časova prijemni ispit za dvopredmetne studije. Title: RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA Author: Slavka Gajin Created Date:

http://www.df.uns.ac.rs/files/5/raspored_prijemnih_2013.pdf

Date added: June 28, 2013 - Views: 8

pdf
obavestenje prijemni master 2013 - Departman za matematiku i ...

Bošnjak, Zadaci iz linearne algebre, ... matematike i primenjene matematike Prijemni ispit za upis na master studije matematike i primenjene matematike će se održati u četvrtak, 25. jula 2013. godine u amfiteatru tehnološkog fakulteta po sledećem rasporedu:

http://www.dmi.uns.ac.rs/files/65/obavestenje_prijemni_master_2013.pdf

Date added: July 10, 2013 - Views: 2

pdf
ZBIRKA PITANJA SA RJEŠENJIMA - Rijaset Islamske zajednice u ...

3 Zbirka pitanja iz bosanskog jezika za prijemni ispit 2013. u medresama ID Questions Question Image 1 Sve zamjenice u sljededem tekstu: On se zove Ismet.

http://www.rijaset.ba/images/stories/Za-download/pitanja-medresa/zbirka-pitanja-za-prijemni-u%20medrese-2013.pdf

Date added: December 9, 2013 - Views: 2

pdf
UNIVERZITET U TUZLI RUDARSKO-GEOLOSKO-GRADEVINSKI FAKULTET ...

UNIVERZITET U TUZLI RUDARSKO-GEOLOSKO-GRADEVINSKI FAKULTET TEST KOVERTA I GRUPA "A" KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE 29.06.2012. godine Svaki zadatak mora imati zaokruzeno slovo ispred jednog od ponudenih

http://www.rggf.untz.ba/Upisi/prijemni_12AB.pdf

Date added: August 31, 2013 - Views: 3

pdf
ZADACI SA PRIJEMNIH ISPITA IZ OSNOVA RA UNARSTVA FELVÉTELI ...

prijemni ispit se polaže iz matematike. Zbirka sadrži pitanja iz kojih se formiraju testovi za prijemni ispit. Pitanja obuhvataju mnoge oblasti moderne raŁunarske tehnike. Važno je napomenuti da je kod pitanja

http://www.vts.su.ac.rs/docs/upis/2010_informatika.pdf

Date added: September 21, 2012 - Views: 5

pdf
OBAVESTENJE ZA ONE KOJI SU POLAGALI PRIJEMNI U PRVOM ROKU

Kandidati koji su prijemni ispit polagali na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu, u prvom konkursnom roku za školsku 2013 ... Godinu, iz Matematike, Fizike i Mehanike koje je kandidat osvojio na ostalim Tehnickim fakultetima, biće priznati uz odgovarajuću potvrdu.

http://www.gaf.ni.ac.rs/_news/_info13/upis/OBAVESTENJE%20ZA%20ONE%20KOJI%20SU%20POLAGALI%20PRIJEMNI%20U%20PRVOM%20ROKU.pdf

Date added: July 31, 2013 - Views: 1

pdf
UNIVERZITET U NOVOM SADU GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA ...

informacije o pripremnom kursu za prijemni ispit iz matematike i prvi intenzivni trening za ... pojedinaČne konsultacije o prijemnom ispitu iz matematike i pripremnom kursu za njega sa svim zainteresovanima odrŽavaju se u kabinetu 205a

http://www.gf.uns.ac.rs/informacije/upis/IKIM2014.pdf

Date added: May 5, 2014 - Views: 1

pdf
UPIS NA STUDIJE - GAF | University of Niš - Faculty of Civil ...

2 PRIJEMNI ISPIT Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu osnovnih studija polaže prijemni ispit i to : - kandidat koji konkuriše na studijski program GRAĐEVINARSTVO polaže ispit iz

http://www.gaf.ni.ac.rs/_info/fakultet/docs/UPIS%20NA%20STUDIJE.pdf

Date added: May 6, 2013 - Views: 8

pdf
LITERATURA ZA PRIPREMU PRIJEMNIH ISPITA ZA UPIS NA FAKULTETE ...

prijemni ispit – pojmovi, M Kops Centar i Insitut za teatrologiju, Niš ... - Huskić, Zbirka zadataka iz matematike za III razred srednjih škola, Svjetlost, Sarajevo - Džubur, Matematika, udžbenik za IV razred srednjih škola,

http://gradina.untz.ba/vodic/2011-12/preporucena_literatura_za_prijemne_ispite_UNTZ.pdf

Date added: May 2, 2013 - Views: 293