Prijemni Ispit Iz Matematike pdfs

Searching:
Download
Prijemni Ispit Iz Matematike - Fast Download

Download Prijemni Ispit Iz Matematike from our fatest mirror

Univerzitet u Beogradu 25. jun 2012. PRIJEMNI ISPIT IZ ...

1526 dl's @ 7633 KB/s

pdf
Univerzitet u Beogradu 25. jun 2012. PRIJEMNI ISPIT IZ ...

Univerzitet u Beogradu 25. jun 2012. PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA ELEKTROTEHNICKI FAKULTET• •sifra zadatka: 12151 Test ima 20 zadataka na 2 stranice.

http://prijemni.etf.bg.ac.rs/resenja/2012/matematika.pdf

Date added: July 31, 2012 - Views: 327

pdf
Zadaci za prijemni

ZADACI IZ MATEMATIKE SRE ... Microsoft Word - Zadaci za prijemni.doc Author: Default Created Date: 3/7/2005 10:54:05 AM ...

http://www.tf.uns.ac.rs/dokumenta/Osnovne%20studije/Zbirka%20zadataka%20za%20prijemni.pdf

Date added: February 1, 2013 - Views: 369

pdf
PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA ELEKTROTEHNICKI ...

Univerzitet u Beogradu 27. jun 2011. PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA ELEKTROTEHNICKI FAKULTET• •sifra zadatka: 12151 Test ima 20 zadataka na 2 stranice.

http://prijemni.etf.bg.ac.rs/resenja/2011/matematika.pdf

Date added: February 6, 2012 - Views: 240

pdf
PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE - Prirodno - matematički ...

PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE 1. Odrediti vrednost parametra m tako da je nejednakost x2 2(4m 1)x+15m2 2m 7 > 0 zadovoljena za svaki realan broj x. 2. ... Napomena: Prijemni ispit traje 120min. Pri izradi zadataka re senja ispisati detaljno. 29.06.2010.

http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/upis/2013/MAT_Prijemni_JUN-2010_Zadaci%20sa%20resenjima.pdf

Date added: August 4, 2013 - Views: 10

pdf
PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE - ФОН Упис 2014

Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka 05.09.2013. PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE Test ima 20 zadataka na 2 stranice. Svi zadaci se vrednuju sa po 5 poena.

http://upis.fon.bg.ac.rs/resenja/2013/Resenja101864grupe-2.pdf

Date added: October 4, 2013 - Views: 6

pdf
PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE - ФОН Упис 2014

Univerzitet u Beogradu 30.06.2005. Fakultet organizacionih nauka PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE Xifra zadatka: 315204 Test ima 20 zadataka na 2 stranice.

http://upis.fon.rs/resenja/resenjaMat05.pdf

Date added: September 26, 2012 - Views: 427

pdf
PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE - Infostud | Prijemni – upis ...

Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka 26.06.2012. PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE Test ima 20 zadataka na 2 stranice. Svi zadaci se vrednuju sa po 5 poena.

http://prijemni.infostud.com/fakulteti/files/fakultet_97/Fakultetorganizacionihnaukamatematika2012.pdf

Date added: June 12, 2013 - Views: 7

pdf
ZADACI ZA PRIJEMNI - Početna - gimnazijabihac

ZADACI ZA PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA ŠKOLSKU 2009/10. (juni) 1. Svesti na jedan stepen: (a3 −a4 )2:a11 = 2. Koja tačka leži na pravoj y=−3x+1?

http://gimnazijabihac.edu.ba/fajlovi/ZADACI_ZA_PRIJEMNI.pdf

Date added: September 18, 2014 - Views: 1

pdf
Pitanja za prijemni ispit - Matematika

Literatura: Udžbenici srednjih škola iz matematike Zadaci Za prijemni ispit iz MATEMATIKE 1. U prvom odelenju od 36 u čenika 27 je na kraju godine bilo bez slabih ocena, a u drugom

http://prijemni.infostud.com/fakulteti/files/fakultet_248/Matematika.pdf

Date added: June 12, 2012 - Views: 65

pdf
PRIJEMNI ISPIT - Upis 2014/15. | Osnovne studije Upis 2014/15.

PRIJEMNI ISPIT MATEMATIKA Skupovi. Brojevi. Osnovni zakoni. Operacije. Racionalizacija. Proporcije. Polinomi. ... PRIPREMNA NASTAVA IZ MATEMATIKE Škola svake godine organizuje i pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz ...

http://upis.ict.edu.rs/sites/default/files/file/upis_2010-11/matematika_gradivo.pdf

Date added: May 5, 2013 - Views: 62

pdf
PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE - Prirodno - matematički ...

univerzitet u ni su prirodno-matematicki fakultet 08.07.2014. departman za matematiku i informatiku prijemni ispit iz matematike 1. odrediti vrednost izraza

http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/upis/2014/matematika/doc/prijemni%202014-resenja.pdf

Date added: July 29, 2014 - Views: 1

pdf
Prijemni ispit iz MATEMATIKE za upis na

PRIRODNO-MATEMATI^KI FAKULTET U KRAGUJEVCU Prijemni ispit iz MATEMATIKE za upis na Osnovne akademske studije MATEMATIKE/INFORMATIKE 01: jul 2013. godine

http://imi.pmf.kg.ac.rs/component/docman/doc_download/1590-prijemni2013.html

Date added: September 9, 2013 - Views: 1

pdf
PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE - Факултет ...

FAKULTET TEHNIQKIH NAUKA U QAQKU PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE 1. Na i broj qijih je 7,5% jednako vrednosti izraza (8 7 55 6 17 110) 1 3 217 (2 5 3 20) : 1

http://www.ftn.kg.ac.rs/download/Prijemni/prijemni%20MAT%202013.pdf

Date added: April 19, 2014 - Views: 2

pdf
Univerzitet u Novom Sadu, Tehni cki fakultet Mihajlo Pupin ...

Univerzitet u Novom Sadu, Tehni cki fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin Prijemni Ispit iz Matematike Jun 2014 1. Re siti jedna cinu jxj+jx+1j+jx+2j = 6:

http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/prijemni%20iz%20matematike%20jun%202014.pdf

Date added: July 24, 2014 - Views: 1

pdf
Klasifikacioni ispit iz matematike za upis na Gra evinski ...

Univerzitet u Beogradu 2.7.2013. Klasifikacioni ispit iz matematike za upis na Gra evinski fakultet Xifra zadatka: 99123 Test ima 20 zadataka na dve stranice.

http://www.grf.bg.ac.rs/p/docs/zadaci_prijemni/matematika_2013_1374013776027.pdf

Date added: August 16, 2013 - Views: 1

pdf
MATEMATIKE - RESENJEˇ B

Prijemni ispit iz MATEMATIKE - RESENJEˇ 1. taˇcan odgovor je B 3 100 + 5 1000 + 7 100000 = 3000 100000 + 500 100000 + 7 100000 = 3507 100000 = 0:03507 2. taˇcan odgovor je B

http://www.sfb.bg.ac.rs/pdffajlovi/upis/2014/Matematika_prijemni_ispit2014.pdf

Date added: September 29, 2014 - Views: 1

pdf
matematika - Fakultet za kompjuterske nauke

PITANJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE 31 x. 43. Na koliko načina se 5 dečaka i 3 devojčice mogu rasporediti u vrstu tako da devojčice ne stoje jedna pored druge? A) 146; B) 720; C) 2400; D) 14400; E) nijedan od ovih odgovora. 44. Neka je p 1

http://fkn.edu.rs/download/razno/megatrend_fkn_prijemni_matematika.pdf

Date added: December 19, 2012 - Views: 42

pdf
ZBIRKA ZADATAKA SA PRIJEMNIH ISPITA MATEMATIKA

PREDGOVOR Ovo izdanje je namenjeno kandidatima koji polažu prijemni ispit iz Matematike za upis na jednom od sledećih studijskih programa: Razvoj proizvoda sa mehatronikom,

http://www.vts.su.ac.rs/docs/upis/2010_matematika.pdf

Date added: February 6, 2012 - Views: 92

pdf
PRIPREMNI ZADACI ZA PRIJEMNI ISPIT ...

Testirajte se za prijemni ispit iz matematike! Za rešavanje testa koristite papir i olovku, a zatim unesite rešenja zadataka! Ime: Prezime: 1. Vrednost izraza 2. Za a=30 i b=6 vrednost izraza je: 3.

http://www.gf.unsa.ba/pripremna_nastava.pdf

Date added: February 6, 2012 - Views: 180

pdf
PRIPREMNI ZADACI ZA PRIJEMNI ISPIT - Građevinski Fakultet ...

Testirajte se za prijemni ispit iz matematike! Za rešavanje testa koristite papir i olovku, a zatim unesite rešenja zadataka! Ime: Prezime: 1.

http://www.gf.unsa.ba/prijemni_ispit.pdf

Date added: May 14, 2012 - Views: 127

pdf
MATEMATIKA - Почетна - Elektronski fakultet Niš

iz matematike na Elektronskom fakultetu u Niˇsu, u periodu od 1989. do ... ”MATEMATIKA – kompleti zadataka za prijemni ispit” je prvenstveno namenjena kandidatima koji se pripremaju za polaganje prijemnog ispita na Elektronskom fakultetu u Niˇsu, ali bi mogla da bude od koristi i kandidatima

http://www.elfak.ni.ac.rs/downloads/informacije/studenti/praktikumi/zbirka-za-prijemni-matematika.pdf

Date added: March 20, 2014 - Views: 5

pdf
PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA SAOBRAĆAJNI Šifra ...

PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA SAOBRAĆAJNI FAKULTET 28.6.2010. Šifra zadatka 8561 negativne poene. U slučaju zaokruživanja više od je

http://www.prijemniispiti.com/download/primeri-testova/saobracajni-fakultet/Test%20matematika%20-%202010.pdf

Date added: October 18, 2013 - Views: 1

pdf
Zadaci Za Prijemni

PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS U?ENIKA U GIMNAZIJU, TEHNI?KE I SRODNE ŠKOLE - Školska 2008./2009. godina. Varijanta „B“ Izra?unati vrijednost izraza: AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET - www.apfmo.org.

http://www.pdfspath.net/download/zadaci%20za%20prijemni.pdf

Date added: September 26, 2014 - Views: 1

pdf
PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE Zadaci - Prirodno-matematički ...

Prirodno-matematički fakultet Odsjek za matematiku WEB stranica: http:\\math.pmf.unsa.ba Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo, ++387 (0)33 723 723

http://www.pmf.unsa.ba/matematika/Kvalifikacioni%20ispiti/Kvalifikacioniispit_04072011.pdf

Date added: March 14, 2013 - Views: 84

pdf
zadaci za prijemni

Title: Prijemni ispit iz matematike za upis u?enika u gimnaziju, tehni?ke i srodne škole Author: Sanel Sefer Last modified by: jasmina.bajramovic. Univerzitet u Beogradu 25. jun 2012.

http://www.pdfspath.com/download/zadaci%20za%20prijemni.pdf

Date added: August 1, 2014 - Views: 1

pdf
Univerzitet u Novom Sadu Tehniˇcki fakultet ”Mihajlo Pupin”

Univerzitet u Novom Sadu Tehniˇcki fakultet ”Mihajlo Pupin” Prijemni Ispit iz Matematike Jun 2012 1. Uprostiti izraz ˆ x3 x4 ¡x ¡ 1 x¡1!: x+1 x3 ¡1

http://www.matematiranje.in.rs/fakulteti%20prijemni%20ispiti/TFMP%20prijemni%202012.pdf

Date added: August 28, 2014 - Views: 1

pdf
www.mfkv.kg.ac.rs

www.mfkv.kg.ac.rs

http://www.mfkv.kg.ac.rs/index.php/zbirke-zadataka-za-prijemni-ispit/doc_download/704-zbir-z-d-z-pri-ni-ispi-z-gr-d-vins-inz-nj-rs-v.html

Date added: January 15, 2014 - Views: 3

pdf
Upis u srednje škole - Rešenja iz matematike

Upis u srednje škole - Rešenja iz matematike 1. -2,5 1 poen 2. 8 1 poen 3. -18x-6 1 poen 4. €€€€a) 5a(ab-2) €€€€b) 7ab(2a-1+3b)

http://www.roditeljportal.com/vest/stampa/prijemni-ispit-upis-srednje-skole-resenja-kljuc-matematika.pdf

Date added: May 6, 2013 - Views: 25

pdf
www.etf.unsa.ba

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu studijska 2013/14. PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE GRUPA: A 1 ŠIFRA KANDIDATA _ _ _ _ _ Zadatak 1.

http://www.etf.unsa.ba/uploads/media/prijemni_ispit_2013_sa_rjesenjima-v2.pdf

Date added: July 31, 2013 - Views: 2

pdf
KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE GRUPA-------- B

KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE GRUPA----- B 1. Rastavi na proste faktore: 36()x+1 2 −49x2 = 2. Riješi jednačinu: 2 7 1 1 1 1 1 1 1 = + − − − + − − + x

http://gradina.untz.ba/uredi/nastava/test-prijemni/2010-11/RGGF-prijemni.pdf

Date added: December 9, 2013 - Views: 1

pdf
RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA14 - Prirodno-matematički ...

prijemni ispit iz matematike i informatike. DATUM A 1 Departmana za matematiku i informatiku A 7 Departmana za matematiku i informatiku A 5 Departmana za matematiku i informatiku A 1 Departmana za biologiju i ekologiju A 2 Departmana za biologiju i ekologiju

http://www.pmf.uns.ac.rs/files/9/raspored_polaganja_prijemnog_ispita14.pdf

Date added: July 24, 2014 - Views: 1

pdf
RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA13 - Prirodno-matematički ...

prijemni ispit iz matematike i informatike 13 ...

http://www.pmf.uns.ac.rs/files/2/raspored_polaganja_prijemnog_ispita13.pdf

Date added: July 4, 2013 - Views: 1

pdf
Prijemni ispit iz matematike k −∞ k x π

UNIVERZITET U TUZLI PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTETˇ ODSJEK MATEMATIKA Prijemni ispit iz matematike 01.09.2008. godine 1. Vrijednostizraza 1 1+ √ 7 + 1

http://pmf.untz.ba/studijski_odsjeci/mat/prijemni-stari/prijemni_010908.pdf

Date added: June 5, 2013 - Views: 27

pdf
Prijemni ispit za master studije iz primenjene statistike na ...

Prijemni ispit za master studije iz primenjene statistike na Univerzitetu u Novom Sadu Osnovne informacije i primeri zadataka Prijemni ispit nosi 90 bodova, a uspeh na prethodnom školovanju

http://ucps.uns.ac.rs/konkurs/prijemni_ispit.pdf

Date added: August 3, 2013 - Views: 1

pdf
ZADACI SA PRIJEMNIH ISPITA IZ OSNOVA RA UNARSTVA FELVÉTELI ...

prijemni ispit se polaže iz matematike. Zbirka sadrži pitanja iz kojih se formiraju testovi za prijemni ispit. Pitanja obuhvataju mnoge oblasti moderne raŁunarske tehnike. Važno je napomenuti da je kod pitanja

http://vtssu.rs/docs/upis/2010_informatika.pdf

Date added: March 23, 2014 - Views: 2

pdf
ISPITI KOJI SE MOGU POLAGATI I BODOVI NA ISPITU

PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE Šifra zadatka 1 9 7 2 0 Test ima 20 zadataka na 2 stranice. Zadaci 1-2 vrede po 3 poena, zadaci 3-7 vrede po 4 poena, zadaci 8-13 vrede po 5 poena, zadaci 14-18 vrede po 6 poena i zadaci 19-20 vrede po 7 poena.

http://www.ffh.bg.ac.rs/docs/INFO%20PROGRAMI%20I%20ZADACI%20za%20sajt%20pdf.pdf

Date added: February 6, 2012 - Views: 108

pdf
Zbirka Zadataka Zadaci Za 2 Razred

ZADACI ZA PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE. Dr Marina ... Sr?an Ognjanovi?, Matematika 3, zbirka zadataka i testova za III razred gimnazija i tehni?kih škola, Krug, ... Univerzalna zbirka zadataka za prvi razred srednje škole.

http://www.pdfspath.net/download/zbirka%20zadataka%20zadaci%20za%202%20razred.pdf

Date added: September 29, 2014 - Views: 1

pdf
PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE 4. JUL 2006.

univerzitet u banjaluci prirodno-matematicki fakultet• odsjek za matematiku i informatiku prijemni ispit iz matematike 4. jul 2006. 1. izra•cunaj vrijednost izraza

http://www.pmfbl.org/matematika/prijemni/prijemni_20_7_06.pdf

Date added: August 1, 2013 - Views: 1

pdf
Kvali kacioni ispit iz matematike

UNIVERZITET U TUZLI PRIRODNO - MATEMATICKI FAKULTET ODSJEK MATEMATIKA Kvali kacioni ispit iz matematike 29. septembar 2010. Diplomirani matemati car

http://www.pmf.untz.ba/studijski_odsjeci/mat/prijemni-stari/prijemni%20matematika%202010.pdf

Date added: August 28, 2014 - Views: 1

pdf
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - Elektrotehnički fakultet Sarajevo ...

Prijemni ispit iz matematike, 08.07.2014., akademska 2014/15. godina . Tačni odgovori: Grupa

http://www.etf.unsa.ba/uploads/media/Prijemni_ispit_iz_matematike_samo_rjesenja_juli2014-v2.pdf

Date added: September 29, 2014 - Views: 1

pdf
obavestenje prijemni master 2013 - Departman za matematiku i ...

Bošnjak, Zadaci iz linearne algebre, ... matematike i primenjene matematike Prijemni ispit za upis na master studije matematike i primenjene matematike će se održati u četvrtak, 25. jula 2013. godine u amfiteatru tehnološkog fakulteta po sledećem rasporedu:

http://www.dmi.uns.ac.rs/files/65/obavestenje_prijemni_master_2013.pdf

Date added: July 10, 2013 - Views: 2

pdf
VODIČ za polaganje prijemnog ispita - af.unsa.ba

VODIČ ZA PRIJEMNI ISPIT ... MATEMATIKE Kvalifi kacioni ispit iz matema ke sadrži niže navedene oblas . Algebra 1. Realni brojevi. Koordinate. Skup prirodnih , cijelih, racionalnih i iracionalnih brojeva. Brojna prava.

http://af.unsa.ba/pdf/vodic-prijemi-ispit.pdf

Date added: July 2, 2014 - Views: 1

pdf
PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE 10. JUL 2007.

univerzitet u banjaluci prirodno-matematicki fakultet• odsjek za matematiku i informatiku prijemni ispit iz matematike 10. jul 2007. 1. pojednostavi izraz

http://www.pmfbl.org/matematika/prijemni/prijemni_10_7_07.pdf

Date added: August 1, 2013 - Views: 2

pdf
UNIVERZITET U TUZLI RUDARSKO-GEOLOSKO-GRADEVINSKI FAKULTET ...

UNIVERZITET U TUZLI RUDARSKO-GEOLOSKO-GRADEVINSKI FAKULTET TEST KOVERTA I GRUPA "A" KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE 29.06.2012. godine Svaki zadatak mora imati zaokruzeno slovo ispred jednog od ponudenih

http://www.rggf.untz.ba/Upisi/prijemni_12AB.pdf

Date added: August 31, 2013 - Views: 3

pdf
SVE^ANO OTVORENO REPUBLI^KO TAKMI^EWE IZ MATEMATIKE ...

cuskog kulturnog centra u ja, a prijemni ispit polaga}e Ni{u. 6. ... tiku koji odlazi na Olimpijadu iz matematike, i Ne-nad @ivi}, u~enik tre}eg razreda odeqewa za daro-vite fizi~are koji se plasirao sa Olimpijadu iz fi-zike u Meksiku.

http://tesla.pmf.ni.ac.rs/f_odeljenje/2009-2010/11_16MAJ009_MO.cdr1.pdf

Date added: May 28, 2013 - Views: 4

pdf
RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA - Departman za fiziku

prijemni ispit iz matematike i informatike 13 časova prijemni ispit za dvopredmetne studije. Title: RASPORED POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA Author: Slavka Gajin Created Date:

http://www.df.uns.ac.rs/files/5/raspored_prijemnih_2013.pdf

Date added: June 28, 2013 - Views: 8

pdf
Prijemni masinstvo

UNIVERZITET U TUZLI MAŠINSKI FAKULTET GRUPA "A" KVALIFIKACIONI ISPIT Iz MATEMATIKE 10.07.2009. godine Svaki zadatak mora imati zaokruženo slovo ispred jednog od ponudenih

http://gradina.untz.ba/uredi/nastava/test-prijemni/2009-10/MAS_kvalifikacioni_ispit.pdf

Date added: August 28, 2014 - Views: 1

pdf
Rezultati prijemnog ispita iz matematike održanog 06.07.2010 ...

Rezultati prijemnog ispita iz matematike održanog 06.07.2010. god. r.b. Prezime (ime oca) i ime Smjer ... predmeti prijemni ispit takm. učenik gen. ukupno Primjedba Napomena 1 Zajimović (Muhamed) Nadin TKN BiH 40 20,0 32 4 10 106,0 Primljen 2 Sukanović (Zijad) Elmir TKN BiH 40 20,0 39 4 103 ...

http://www.pmf.unsa.ba/matematika/Kvalifikacioni%20ispiti/Rezultati%20prijemni%2006.07.2010.pdf

Date added: June 28, 2013 - Views: 5

pdf
ŽENOM KONKURSNOM ROKU NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU ...

prijemni ispit iz matematike 10 časova prijemni ispit iz fizike i optometrije 10 časova prijemni ispit za hemije, biohemije i zaštite životne sredine 10 časova prijemni ispit iz biologije i ekologije. Created Date: 9/15/2014 8:33:07 AM ...

http://www.dh.uns.ac.rs/newversion/pdf/raspored_polaganja_prijemnih_ispita_septembar_2014.pdf

Date added: September 29, 2014 - Views: 1

pdf
UNIVERZITET U NOVOM SADU GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA ...

informacije o pripremnom kursu za prijemni ispit iz matematike i prvi intenzivni trening za ... pojedinaČne konsultacije o prijemnom ispitu iz matematike i pripremnom kursu za njega sa svim zainteresovanima odrŽavaju se u kabinetu 205a

http://www.gf.uns.ac.rs/informacije/upis/IKIM2014.pdf

Date added: May 5, 2014 - Views: 1