Pn En 1176 pdfs

Searching:
Download
Pn En 1176 - Fast Download

Download Pn En 1176 from our fatest mirror

Amendment 2008 EN 1176 and EN 1177

9983 dl's @ 9717 KB/s

pdf
Amendment 2008 EN 1176 and EN 1177

Amendment 2008 EN 1176 and EN 1177 Ver. 1.0 Copyright by Dominik Berliński. ... PN-EN 1176-1 STAIRS • For stairs leading to platform up to 1 m in height a

http://www.playgrounds.uokik.gov.pl/download/en_standards_amendments.pdf

Date added: December 26, 2011 - Views: 41

pdf
Normach z grupy: PN-EN 1176:2009 - Biuletyn Informacji ...

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw i innych miejsc służących do wypoczynku i ...

http://winb.katowice.uw.gov.pl/komunikat%20bezpieczne%20wakacje%202014.pdf

Date added: May 30, 2014 - Views: 3

pdf
OM House B

HOUSE B 5. Maintenance and inspection according to PN-EN 1176-7: It Is It is recommended to carry out control with the frequency 1-3 months. Control is to verify ...

http://www.inter-flora.pl/upload/shop/files/63_400_OM_House_B.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
OM Tic tac toe - Interflora

TIC TAC TOE 5. Maintenance and inspection according to PN-EN 1176-7: It Is It is recommended to carry out control with the frequency 1-3 months. Control is to verify ...

http://www.inter-flora.pl/upload/shop/files/90_413_OM_Tic_tac_toe.pdf

Date added: May 27, 2014 - Views: 1

pdf
TIC TAC TOE M

PN-EN 1176-7: * It is recommended to check the device and its elements by: * Daily Visual control: - Help to determine the risk that may result in

http://arcadia-if.com/wp-content/uploads/2013/11/IE_KIK.M.english.pdf

Date added: September 22, 2014 - Views: 1

pdf
BEZPIECZNY PLAC ZABAW PORADNIK - Przeglądy budynków i ...

PN-EN 1176-7:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdza-nia, konserwacji i eksploatacji.

http://www.inzynier.wroclaw.pl/Bezpieczny_plac_zabaw_poradnik.pdf

Date added: December 12, 2013 - Views: 4

pdf
Bezpieczne place zabaw - Strona Główna | Polski Komitet ...

PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009, powinny być ogrodzone oraz wyposażone w ławeczki i kosze do śmieci. Wszystko to, wraz z urządzeniami służącymi

http://www.pkn.pl/sites/default/files/artykul_bezpieczne_place_zabaw.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 3

pdf
ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA - Strona główna Biuletynu ...

- PN-EN 1176-7:2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Cz ęść 7 – Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/SOSW_nr_1_-_opis.pdf

Date added: October 7, 2013 - Views: 1

pdf
Sale zabaw dla dzieci

6 Sale zabaw dla dzieci Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu KONTROLA Norma PN-EN 1176-7:2009 określa, iż ...

http://wssepoz.nazwa.pl/ftppsse/szamotuly/Poradnik(1).pdf

Date added: February 24, 2014 - Views: 1

pdf
GENERAL PLAYGROUND INSTALLATION MANUAL

This manual is based on PN- EN 1176. 1. Playground Manual 1.1. gaps - it is essential that equipment should be constructed so that hazardous ...

http://www.larslaj.com/public/www/files/installation_instructions/en/installation_instructions.pdf

Date added: September 22, 2014 - Views: 1

pdf
1176-7:2009, PN-EN 957-

[email protected] www.csszamotuly.pl Centrum Sportu Szamotuły sp. z o.o., ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły tel./fax + 48 61 29 21 485, tel. + 48 61 29 25 320

http://csszamotuly.pl/wp-content/uploads/2014/01/Zaproszenie-si%c5%82ownia-3.pdf

Date added: November 30, 2014 - Views: 1

pdf
FK:DUXQNyZ =DPyZLHQLD˛ - Biuletyn Informacji Publicznej ...

srvldgdüfhuw\ilndw\]jrgqr˚fl]srovnlplqrupdpl: pn-en 1176-1:2009, pn-en 1176-7:2009, pn-en 957- ˛ ˇ ˇ 8u]g]hqldvlárzhqdoh*\su]hzlg]lhüznroru]hv]dur- f] ...

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=165111

Date added: June 19, 2014 - Views: 1

pdf
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO ...

Polskimi Normami PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, przepuszczalna dla wody (na całej powierzchni lub poprzez szczeliny płytek), ...

http://sp14.szczecin.pl/documents/za%C5%82%C4%85czniknr9Specyfikacjatechnicznawykonaniaiodbiorurob%C3%B3t.pdf

Date added: October 7, 2013 - Views: 1

pdf
Szkolne place zabaw w ramach rządowego programu ...

z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, w formie nieregularnej, miękko układającej się płaszczyzny lub fragmentów tych płaszczyzn.

http://www.rzekun.pl/bipd/files/1348685040ec6/opis_techniczny.pdf

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
Urz dzenie wykonane zgodnie z norm PN-EN 1176-1:2009

Urz dzenie wykonane zgodnie z norm PN-EN 1176-1:2009 Wyposa |enie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpiecze Dstwa i metody bada D. Materia By:

http://www.bondertoys.pl/images/E_katalog/katalog_bondertoys.pdf

Date added: December 12, 2013 - Views: 5

pdf
OPIS URZĄDZEŃ - Siłownie zewnętrzne Outdoor Fitness ...

Equipment are made based on the PN-EN 1176-1:2009 confirmed the current certificate, or certificate. The devices can be installed on playgrounds.

http://www.outdoorfitness.pl/images/do-pobrania/opis-techniczny-w-skrocie.pdf

Date added: January 16, 2014 - Views: 4

pdf
ł ć żą ż ł ą ć ś ć ś ę ą ć ś ę ł ź ę ś ę ...

•Pytanie Polska Norma PN-EN 1176-2 nie zezwala na wieszanie w jednej sekcji razem z siedziskami płaskimi dla dzieci starszych siedzisk z oparciem dla dzieci ...

http://www.gryfino.pl/UMGryfino/files/AF4D9FCC6E0440C9841D6E2B70CECE96/zapytania_siwz_pz.pdf

Date added: August 15, 2013 - Views: 3

pdf
ICS 97.200.40 PN-EN 1176-3:2009/Ap1

PN-EN 1176-3:2009/Ap1:2013-08 2 Przedmowa Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 2 ds. Sportu i Rekreacji i zatwierdzona przez Prezesa

https://sklep.pkn.pl/fileuploader/download/download/?d=0&fileId=6787

Date added: March 29, 2014 - Views: 1

pdf
THE CONCEPT OF NEIGHBORHOOD PLAYGROUND FOR CHILDREN AGED ...

bezpiecze ństwo, przy projektowaniu placów zabaw mamy do dyspozycji dwie normy: PN-EN 1176 i PN-EN 1177, ... EN 1176 and EN 1177, ...

http://www.pneti.ajd.czest.pl/docs/tom8/t8_au_k%c5%82.pdf

Date added: June 23, 2014 - Views: 1

pdf
KOPIA DORMAR

PN-EN 1176-7:2009 PN-EN 1177:2009 Poufny raport z oceny wyrobu: OBAC/109/RM/12 Zgodnie ze sprawozdaniem z badaó wykonanych przez: Ošrodek Badafi Atestacji i ...

http://radosna-szkola.dormar.info.pl/userfiles/CERTYFIKAT%20P%c5%81YTKI.pdf

Date added: November 30, 2014 - Views: 1

pdf
ICS 97.200.40 PN-EN 1176-5:2009/Ap1

PN-EN 1176-5:2009/Ap1:2013-08 2 Przedmowa Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 2 ds. Sportu i Rekreacji i zatwierdzona przez Prezesa

https://sklep.pkn.pl/fileuploader/download/download/?d=0&fileId=6789

Date added: May 30, 2014 - Views: 3

pdf
ORBITREK FIT Dil WYMIAR: 3460 x 550 x 2000 mm STREFA ...

PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-7:2009, PN EN 957-1:2006. Rok produkcji 2013 r. Dystrybutor: PPI-JH "ZAMA" , ul. Powstaóców Wielkopolskich 74 , 87-100 Toruó ...

http://www.fitpark.pl/urzadzenia_karty/orbitrek-fit-d11.pdf

Date added: May 30, 2014 - Views: 1

pdf
pof

PN.EN 1176-1:2Dog: PN.EN The is certifi«d by TUV Rheinland. F-35 . Title: C:\Users\JH\Desktop\pof.jpg Author: JH Created Date: 1/7/2013 12:38:59 PM ...

http://bip.kamzab.pl/files/mod/8574/58669_10_przykladowe-wzory-urzadzen-sportowych-fitness-zestawy-kombinacyjne-zagospodarowanie-bloni-kamienieckich.pdf

Date added: May 30, 2014 - Views: 3

pdf
List of EN standards - استاندارد کالا ...

EN 1092: Flanges and their joints. Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated EN 1176-1: Playground equipment.

http://standardkala.com/pdf/List%20of%20EN%20standards.pdf

Date added: December 29, 2013 - Views: 36

pdf
PEDALY FIT FOI WYMIAR: 2000 x 830 x 1200 mm STREFA ...

PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-7:2009, PN EN 957-1:2006. Rok produkcji 2012 r. Dystrybutor: PPI-JH "ZAMA" ul. Wielkopolskich 74 87-100 Telefon: 512 005 030 .

http://www.fitpark.pl/urzadzenia_karty/pedaly-fit-f01.pdf

Date added: November 30, 2014 - Views: 1

pdf
D B Zagrożenia w salach zabaw - Place zabaw - Centrum ...

zabaw PN-EN 1176:2009, w częściach 1, 3, 7 i 10. Część 1 normy podaje ogólne wymagania dla wyposażenia i nawierzchni, część 3 dotyczy

http://placezabaw.org/attachments/article/114/SaleZabaw_Przegl_Pozar_2013_oryginal.pdf

Date added: December 12, 2013 - Views: 4

pdf
Norma PN-EN 1176-1 narzuca trzy rodzaje

Brak właściwego nadzoru nad placami zabaw jest najczęstszą przyczyną wypadków. Norma PN-EN 1176-1 narzuca trzy rodzaje przeglądów, których

http://www.strazmiejska.lodz.pl/_data/Place%20zabaw%202014.pdf

Date added: August 5, 2014 - Views: 1

pdf
KSIĄŻKA PLACU ZABAW

Dokument opracowany przez INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO w oparciu o normy PN-EN 1176-1,7:2009 Wszelkie prawa zastrze żone.

http://instytut-nadzoru.pl/new/images/Do_pobrania/Ksi%c4%85%c5%bcka_Placu_Zabaw_ver5.2_-_do_edycji.pdf

Date added: November 30, 2014 - Views: 1

pdf
PROJEKT REMONTU ORAZ ADAPTACJI PLACÓW ZABAW W GMINIE ...

PN-EN 1176-1:2009 "Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań" PN-EN 1176-2:2009 "Wyposażenie ...

http://archiwum.akwenczerwonak.pl/upload/articles/2013/place_zabaw_2_etap/REMONT_PLACoW_ZABAWOPIS.pdf

Date added: April 3, 2014 - Views: 4

pdf
zrealizowala na zlecenie Gminy Lubomia zadanie pn ...

zrealizowala na zlecenie Gminy Lubomia zadanie pn.: „Wykonanie lawek parkowych typu „Expert" z PN- EN 1176-1:2009 Zakres prac obejmowal zagospodarowanie terenu

http://www.mykids.com.pl/pdf/ref5.pdf

Date added: September 22, 2014 - Views: 1

pdf
GT1 Wieża GIGA i elementy wieżowe Instrukcja montażu RSC ...

zgodnosc z normami PN-EN 1176. Wymiary zewnetrzne i strefy bezpieczenstwa dla. wiezy GIGA i slizgu. Wymiary zewnetrzne i strefy bezpieczenstwa elementow hustawki

http://www.winnetoo.pl/download/winnetoo/WiezaGIGA.pdf

Date added: October 7, 2013 - Views: 4

pdf
ZAMÓWIENIE - Place zabaw - Centrum Kontroli Placów Zabaw

ZAMÓWIENIE Składam zamówienie na dostawę regulaminu placu zabaw placu zabaw wg wymogów PN-EN 1176-7:2009. Specyfikacja: rozmiar 400x600 mm, podkład: spienione ...

http://placezabaw.org/attachments/article/109/Druk%20zamowienia_REGULAMIN_v1.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 4

pdf
certyfikaty na stron

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009 Zgodnie ze sprawozdaniem z badafi przez: Obliczenia statyczne konstrukcji mgr inž.

http://remobudostol.pl/files/certyfikaty%20na%20stron%c4%99.pdf

Date added: November 30, 2014 - Views: 1

pdf
ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 045

PN-EN 1176-11:2009 PN-EN 1177:2009 Wersja strony: A . PCA Zakres akredytacji Nr AC 045 Dział Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych Wydanie nr 10, ...

http://www.cobrabid-bbc.com.pl/pliki/zakres.pdf

Date added: December 26, 2012 - Views: 6

pdf
Enhancing the Response to PN in Critical Care Gordon S. Sacks ...

Enhancing the Response to PN in Critical Care Gordon S. Sacks PharmD, BCNSP The University of Wisconsin – Madison Madison, WI Learning Objectives

http://www.acscientific.com.tw/ImgAcscientific/1176-00S62d.pdf

Date added: July 17, 2012 - Views: 1

pdf
1. Zestawienie urz PN-EN 1176 Nazwa urz trzne: 615 x 562 cm

1. Zestawienie urządzeń rekreacyjnych oraz pomocniczych Wszystkie urządzenia mają być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176 Nazwa urządzenia widok Specyfikacja

http://sp4stargard.szkolnastrona.pl/download.php?f=zal.-10-sp4-stargard-specyfikacja-urzadzen.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 3

pdf
Alina Sarnecka - Przeglądy placów zabaw i sal zabaw ...

Niezgodne z PN-EN 1176 1 p. 4.2.8.1 i 4.2.8.2. 4.2.8.5., PN EN 1176-2 p. 4.10, PN-EN 1176-5 p. 4.2 i 4.3, PN-EN 1176-6 p. 4.10 Wada bardzo poważna, znaczne ...

http://www.inspekcja.com.pl/RS_DB_20101012_01_radosnaszkola_ckpz.pdf

Date added: October 7, 2013 - Views: 5

pdf
ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141

pn-en 1176-7:2009 pn-en 1176-10:2009 pn-en 1176-11:2009 pn-en 1177:2009 zabawki 2 pcwt pn-en 71-1:2011 97.200.50 5 pcwtz pn-en 71-2:2011 pn-en 71-3 ...

http://www.tuv.com/media/poland/o_nas/akredytacje_i_upowaznienia/Zakres_AC_141_wyd_10_24032014.pdf

Date added: April 24, 2014 - Views: 1

pdf
www.ps31.bialystok.pl

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1/2009 Grupa wiekowa: 3-12 lat Specyfi kacja mate rialowa: Konstrukcia: Stal spreŽynowa 20mm, malowana proszkowo. Korpus ze sklejki

http://www.ps31.bialystok.pl/baza/podstrony/pokl/przetarg-plac_zabaw/Zalacznik_nr_6_rysunki_urzadzen.pdf

Date added: September 28, 2014 - Views: 1

pdf
PORADNIK MAREK KOSMALA

Jak stworzyç bezpieczne miejsce zabaw dzieci´cych PN-EN 1176-1:2001 Wyposa˝enie placów zabaw – Cz´Êç 1: Ogólne wymagania bezpieczeƒstwa i metody badaƒ

http://playeko.eu/artykuly/JakstworzycbezpiecznyplaczabawMAREKKOSMALA.pdf

Date added: March 15, 2014 - Views: 3

pdf
Zmiany w numerach norm przywołanych w poradniku Norma ...

PN-EN 1176-3: 2001 Wyposażenie placów zabaw – Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody bada zjeżdżalni PN-EN 1176-3:2008 - wersja angielska

http://wiedza.pkn.pl/documents/14109/17915/Jak+stworzy%C4%87%20bezpieczne+miejsce+zabaw+dzieci%C4%99cych.pdf/78aa6142-355e-4d0a-b473-0b32871c78ec

Date added: September 22, 2014 - Views: 1

pdf
PROGRAM - Oficjalna strona Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni

PN-EN 1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

http://www.zs7.gdynia.pl/dokumenty/przetarg_plac_zabaw/program_funkcjonalno_uzytkowy.pdf

Date added: October 7, 2013 - Views: 1

pdf
WYKAZ NORM ODNIESIENIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW CB-1/DCW

PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek 3.

http://www.centrumjakosci.pl/pdf-certyfikacja-wyrobow/zalacznik-do-wniosku.pdf

Date added: May 30, 2014 - Views: 3

pdf
Celma Indukta

standards PN-EN 60034-1 degree of protection 55 cooling system IC411 exploitation parameters rated output [kW] 21/30 synchronous speed [rpm] 1000/1500 frequency [Hz] 50

http://www.cantonigroup.com/en/productPDF/1176/

Date added: March 29, 2014 - Views: 3

pdf
PROGRAM CERTYFIKACJI PROCER-03 Strona 1/10 WYPOSAŻENIE ...

PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań PN-EN 1176-2: 2009 Wyposażenie ...

http://www.cobrabid-bbc.com.pl/pliki/PROCER-03.pdf

Date added: April 11, 2012 - Views: 3

pdf
Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej ...

Karta techniczna zestawu zabawowego skonstruowanego z elementów modularnego systemu budowy urządzeo zabawowych z serii „Bojkowskie place zabaw”.

http://madeinkarpaty.ringpol.pl/content/zdjecia/file/KT_domki/DO160%5BWS,RW,SZ,EG,ScS,St%5D.pdf

Date added: November 30, 2014 - Views: 1

pdf
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

PN-EN 1176-7 WyposaŜenie placów zabaw Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji szczegółowo określają wymagania stawiane urządzeniom ...

http://www.gunb.gov.pl/info/pliki/kom_ginb_1040708.pdf

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
Ogólne wytyczne dot. urządzania i utrzymania placów zabaw

2 o PN-EN 1176-6-2008 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

http://www.pinbciechanow.bip-e.pl/download/58/2517/Ogolne_wytyczne_dot__urzadzania_i_utrzymania_placow_zabaw.pdf

Date added: January 23, 2013 - Views: 15

pdf
PZU Trasy Zdrowia - Strona główna - Miasto i Gmina Syców

Wyposażenie zgodne z: PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

http://host101.vps44.iat.pl/files/PZU_TZ_KARTY%20PRODUKTU.pdf

Date added: August 5, 2014 - Views: 4