Pn En 1176 pdfs

Searching:
Download
Pn En 1176 - Fast Download

Download Pn En 1176 from our fatest mirror

Amendment 2008 EN 1176 and EN 1177

3337 dl's @ 1241 KB/s

pdf
Amendment 2008 EN 1176 and EN 1177

Amendment 2008 EN 1176 and EN 1177 Ver. 1.0 Copyright by Dominik Berliński. Translation into English by Krzysztof Sekuła. All rights are reserved. PN-EN 1176-1 STAIRS ... PN-EN 1176-10 ENCLOSED • For children up to 14 years old.

http://www.playgrounds.uokik.gov.pl/download/en_standards_amendments.pdf

Date added: December 26, 2011 - Views: 41

pdf
Normach z grupy: PN-EN 1176:2009 - Biuletyn Informacji ...

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw i innych miejsc służących do wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.

http://winb.katowice.uw.gov.pl/komunikat%20bezpieczne%20wakacje%202014.pdf

Date added: May 30, 2014 - Views: 3

pdf
OM House B

HOUSE B 5. Maintenance and inspection according to PN-EN 1176-7: It Is It is recommended to carry out control with the frequency 1-3 months. Control is to verify efficiency

http://www.inter-flora.pl/upload/shop/files/63_400_OM_House_B.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
OM Tic tac toe - Interflora

TIC TAC TOE 5. Maintenance and inspection according to PN-EN 1176-7: It Is It is recommended to carry out control with the frequency 1-3 months. Control is to verify efficiency

http://www.inter-flora.pl/upload/shop/files/90_413_OM_Tic_tac_toe.pdf

Date added: May 27, 2014 - Views: 1

pdf
BEZPIECZNY PLAC ZABAW PORADNIK - Przeglądy budynków i ...

PN-EN 1176-7:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdza-nia, konserwacji i eksploatacji. • PN-EN 1176-10:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do

http://www.inzynier.wroclaw.pl/Bezpieczny_plac_zabaw_poradnik.pdf

Date added: December 12, 2013 - Views: 4

pdf
Bezpieczne place zabaw - Strona Główna | Polski Komitet ...

PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009, powinny być ogrodzone oraz wyposażone w ławeczki i kosze do śmieci. Wszystko to, wraz z urządzeniami służącymi do zabaw, powinno tworzyć spójną całość i być tak zaprojektowane, aby wykorzystując ukształtowanie

http://www.pkn.pl/sites/default/files/artykul_bezpieczne_place_zabaw.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 3

pdf
Sale zabaw dla dzieci

6 Sale zabaw dla dzieci Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu KONTROLA Norma PN-EN 1176-7:2009 określa, iż sprawdzanie oraz konserwowanie urządzeń

http://wssepoz.nazwa.pl/ftppsse/szamotuly/Poradnik(1).pdf

Date added: February 24, 2014 - Views: 1

pdf
ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA - Strona główna Biuletynu ...

- PN-EN 1176-10:2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Cz ęść 10 – Całkowicie obudowany sprz ęt do zabaw. - PN-EN 1176-11:2009, Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Cz ęść 11 - Dodatkowe wymagania bezpiecze ństwa i metody bada ń

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/SOSW_nr_1_-_opis.pdf

Date added: October 7, 2013 - Views: 1

pdf
GENERAL PLAYGROUND INSTALLATION MANUAL - Lars Laj

This manual is based on PN- EN 1176. 1. Playground Manual ... Grain size can be identified by use of a sieve test, such as EN 933-1 d Turf provides some cushioning properties and can therefore be used as a cushioning surface to a height of 1 meter fall.

http://www.larslaj.com/public/www/files/installation_instructions/en/installation_instructions.pdf

Date added: September 22, 2014 - Views: 1

pdf
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO ...

2:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-4:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1176-10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-EN 1177:2009, – aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do

http://sp14.szczecin.pl/documents/za%C5%82%C4%85czniknr9Specyfikacjatechnicznawykonaniaiodbiorurob%C3%B3t.pdf

Date added: October 7, 2013 - Views: 1

pdf
OPIS URZĄDZEŃ - Outdoor Fitness Center - Starmax

Equipment are made based on the PN-EN 1176-1:2009 confirmed the current certificate, or certificate. The devices can be installed on playgrounds. The units are designed and safe for children, adults and seniors in the elderly. Maximum user weight is 120 kg. 2. Title:

http://www.outdoorfitness.pl/images/do-pobrania/opis-techniczny-w-skrocie.pdf

Date added: January 16, 2014 - Views: 4

pdf
Urz dzenie wykonane zgodnie z norm PN-EN 1176-1:2009

Urz dzenie wykonane zgodnie z norm PN-EN 1176-1:2009 Wyposa |enie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpiecze Dstwa i metody bada D. Materia By: Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm i 90/60mm Deski na podesty sosnowe ryflowane, impregnowane ci [nieniowo,

http://www.bondertoys.pl/images/E_katalog/katalog_bondertoys.pdf

Date added: December 12, 2013 - Views: 5

pdf
FK:DUXQNyZ =DPyZLHQLD˛ - Tychy

srvldgdüfhuw\ilndw\]jrgqr˚fl]srovnlplqrupdpl: pn-en 1176-1:2009, pn-en 1176-7:2009, pn-en 957- ˛ ˇ ˇ 8u]g]hqldvlárzhqdoh*\su]hzlg]lhüznroru]hv]dur- f]huzrq\p 1doh*\]dprqwrzdüqdvw sxmfhxu]g]hqld˛elhjdf] mh(g]lhf ruelwuhn zdkdgársrgzymqh wzlvwhu zlr˚odu]

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=165111

Date added: June 19, 2014 - Views: 1

pdf
THE CONCEPT OF NEIGHBORHOOD PLAYGROUND FOR CHILDREN AGED ...

bezpiecze ństwo, przy projektowaniu placów zabaw mamy do dyspozycji dwie normy: PN-EN 1176 i PN-EN 1177, które podaj ą mi ędzy innymi wytyczne dotycz ące poszczególnych elementów wyposa żenia, w tym nawierzchni. Maj ąc ...

http://www.pneti.ajd.czest.pl/docs/tom8/t8_au_k%c5%82.pdf

Date added: June 23, 2014 - Views: 1

pdf
ł ć żą ż ł ą ć ś ć ś ę ą ć ś ę ł ź ę ś ę ...

•Pytanie Polska Norma PN-EN 1176-2 nie zezwala na wieszanie w jednej sekcji razem z siedziskami płaskimi dla dzieci starszych siedzisk z oparciem dla dzieci młodszych cytat : „ Siedziska

http://www.gryfino.pl/UMGryfino/files/AF4D9FCC6E0440C9841D6E2B70CECE96/zapytania_siwz_pz.pdf

Date added: August 15, 2013 - Views: 3

pdf
ICS 97.200.40 PN-EN 1176-5:2009/Ap1

PN-EN 1176-5:2009/Ap1:2013-08 2 Przedmowa Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 2 ds. Sportu i Rekreacji i zatwierdzona przez Prezesa

https://sklep.pkn.pl/fileuploader/download/download/?d=0&fileId=6789

Date added: May 30, 2014 - Views: 3

pdf
SURFER TWISTER FIT D03 D08 Fit Park 5372mm 1772mm WYMIAR ...

PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-7:2009, PN EN 957-1:2006. Rok produkcji 2013 r. Dystrybutor: PPI-JH "ZAMA" , ul. Powstaóców Wielkopolskich 74 , 87-100 Toruó , Telefon: 512 005 030 . Created Date:

http://www.fitpark.pl/urzadzenia_karty/surfer-twister-fit-d03-d08.pdf

Date added: June 12, 2014 - Views: 1

pdf
ICS 97.200.40 PN-EN 1176-2:2009/Ap1

PN-EN 1176-2:2009/Ap1:2013-08 2 Przedmowa Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 2 ds. Sportu i Rekreacji i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 9 sierpnia 2013 r. W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz-

https://sklep.pkn.pl/fileuploader/download/download/?d=0&fileId=6786

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
SPECYFIKACJE URZ ĄDZE Ń ZABAWOWYCH

SPECYFIKACJE URZ ĄDZE Ń ZABAWOWYCH WYKAZ ODNO ŚNYCH NORM 1. PN-EN 1176 -6:2001 Wyposa Ŝenie placów zabaw. Cz ęść 6: Dodatkowe wymagania bezpiecze ństwa i metody bada ń urz ądze ń

http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/bip_download.php?id=9785

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
BIEGACZ FIT B04 WYMIAR: 1000 x 459 x 1439 mm STREFA ...

PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-7:2009, PN EN 957-1:2006. Rok produkcji 2013 r. Dystrybutor: PPI-JH "ZAMA" , ul. Powstaóców Wielkopolskich 74 , 87-100 Toruó , Telefon: 512 005 030 . Created Date:

http://www.fitpark.pl/urzadzenia_karty/biegacz-fit-b04.pdf

Date added: April 30, 2014 - Views: 1

pdf
Szkolne place zabaw w ramach rządowego programu ...

5.2.2. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia do zabaw. Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.

http://www.rzekun.pl/bipd/files/1348685040ec6/opis_techniczny.pdf

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
1. Zestawienie urz PN-EN 1176 Nazwa urz trzne: 615 x 562 cm

1. Zestawienie urządzeń rekreacyjnych oraz pomocniczych Wszystkie urządzenia mają być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176 Nazwa urządzenia widok Specyfikacja

http://sp4stargard.szkolnastrona.pl/download.php?f=zal.-10-sp4-stargard-specyfikacja-urzadzen.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 3

pdf
D B Zagrożenia w salach zabaw - Place zabaw - Centrum ...

zabaw PN-EN 1176:2009, w częściach 1, 3, 7 i 10. Część 1 normy podaje ogólne wymagania dla wyposażenia i nawierzchni, część 3 dotyczy zjeżdżalni, część 7 – instalacji, kontroli i kon-serwacji. Specyfika obudowanych konstruk-

http://placezabaw.org/attachments/article/114/SaleZabaw_Przegl_Pozar_2013_oryginal.pdf

Date added: December 12, 2013 - Views: 4

pdf
KSIĄŻKA PLACU ZABAW

poprawności urządzeń w odniesieniu do norm PN-EN 1176 i 7: 2009. MODYFIKACJE URZĄDZEŃ . Zmiany w elementach lub zespołach urządzeń zabawowych, a także zmiany w wyposażeniu dodatkowym, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo tego wyposażenia, należy wykonywać po konsultacji z

http://instytut-nadzoru.pl/new/images/Do_pobrania/Książka_Placu_Zabaw_ver5.2_-_do_edycji.pdf

Date added: February 24, 2014 - Views: 4

pdf
List of EN standards - استاندارد کالا ...

EN 1092: Flanges and their joints. Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated EN 1176-1: Playground equipment.

http://standardkala.com/pdf/List%20of%20EN%20standards.pdf

Date added: December 29, 2013 - Views: 36

pdf
PROJEKT REMONTU ORAZ ADAPTACJI PLACÓW ZABAW W GMINIE ...

Projekt remontu oraz adaptacji placów zabaw w gminie Czerwonak wraz ze znajdującymi się w ich obrębie urządzeniami oraz elementami małej architektury do wymogów norm PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009.

http://archiwum.akwenczerwonak.pl/upload/articles/2013/place_zabaw_2_etap/REMONT_PLACoW_ZABAWOPIS.pdf

Date added: April 3, 2014 - Views: 4

pdf
PORADNIK MAREK KOSMALA - Place zabaw PLAYEKO, huśtawki ...

Jak stworzyç bezpieczne miejsce zabaw dzieci´cych PN-EN 1176-1:2001 Wyposa˝enie placów zabaw – Cz´Êç 1: Ogólne wymagania bezpieczeƒstwa i metody badaƒ

http://playeko.eu/artykuly/JakstworzycbezpiecznyplaczabawMAREKKOSMALA.pdf

Date added: March 15, 2014 - Views: 3

pdf
GT1 Wieża GIGA i elementy wieżowe Instrukcja montażu RSC ...

Zgodne z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009 PN-EN 1176-3:2009, PN-EN 1176-7:2009. m. 2m 2m 2m. m. 2m 2m 2m 2m 2m ~2,02m ~2,02m 2m 2m 2m 1m * ~1,13m 2m 2m 2m 0,45m ~1,13m Plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci od 3 roku zycia. System konfiguracji WINNETOO

http://www.winnetoo.pl/download/winnetoo/WiezaGIGA.pdf

Date added: October 7, 2013 - Views: 4

pdf
Enhancing the Response to PN in Critical Care Gordon S. Sacks ...

Enhancing the Response to PN in Critical Care Gordon S. Sacks PharmD, BCNSP The University of Wisconsin – Madison Madison, WI Learning Objectives

http://www.acscientific.com.tw/ImgAcscientific/1176-00S62d.pdf

Date added: July 17, 2012 - Views: 1

pdf
ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141

PN-EN 1176-10:2009 PN-EN 1176-11:2009 PN-EN 1177:2009 Zabawki 2 PCWT PN-EN 71-1:2011 97.200.50 5 PCWTZ PN-EN 71-2:2011 PN-EN 71-3:2013 PN-EN 71-8:2012 PN-EN 71-9+A1:2008 Stacjonarny sprzęt treningowy 2 PCWU PN-EN 957-1:2006 97.220 5 PCWUZ PN-EN 957-2 ...

http://www.tuv.com/media/poland/o_nas/akredytacje_i_upowaznienia/Zakres_AC_141_wyd_10_24032014.pdf

Date added: April 24, 2014 - Views: 1

pdf
certyfikaty na stron

PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009 Zgodnie ze sprawozdaniem z badafi przez: Obliczenia statyczne konstrukcji mgr inž. Adam Pietrzak upr. bud. Nr LOD/0181/PWOK/04. Arkusz oceny urzQdzeó rekreacyjno-sportowych.

http://remobudostol.pl/files/certyfikaty%20na%20stronę.pdf

Date added: April 3, 2014 - Views: 3

pdf
ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 045

PN-EN 1176-11:2009 PN-EN 1177:2009 Wersja strony: A . PCA Zakres akredytacji Nr AC 045 Dział Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych Wydanie nr 10, 17 września 2012 r. str. 3/4 Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów System certyfikacji wg PKN- Guide 67 ...

http://www.cobrabid-bbc.com.pl/pliki/zakres.pdf

Date added: December 26, 2012 - Views: 6

pdf
ZAMÓWIENIE - Place zabaw - Centrum Kontroli Placów Zabaw

ZAMÓWIENIE Składam zamówienie na dostawę regulaminu placu zabaw placu zabaw wg wymogów PN-EN 1176-7:2009. Specyfikacja: rozmiar 400x600 mm, podkład: spienione PCV o grubości 2mm, sitodruk, Deklaracja

http://placezabaw.org/attachments/article/109/Druk%20zamowienia_REGULAMIN_v1.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 4

pdf
Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej ...

Karta techniczna zestawu zabawowego „Orlik_150” skonstruowanego z elementów systemu budowy urządzeń zabawowych firmy „Ringpol” RINGPOL Waldemar Kubiak, 38-540 ZAGÓRZ, ul.

http://ringpol.pl/content/zdjecia/file/KT_zestawy/KT_z043b_Orlik_150.pdf

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
www.ps31.bialystok.pl

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1/2009 Grupa wiekowa: 3-12 lat Specyfi kacja mate rialowa: Konstrukcia: Stal spreŽynowa 20mm, malowana proszkowo. Korpus ze sklejki wodoodpornej lub ptyty HOPE. Oparcie stóp oraz uchwyty na dtonie wykonane z tworzywa.

http://www.ps31.bialystok.pl/baza/podstrony/pokl/przetarg-plac_zabaw/Zalacznik_nr_6_rysunki_urzadzen.pdf

Date added: September 28, 2014 - Views: 1

pdf
Three-Phase Constant Current Regulators for Public Lighting ...

• CEI EN 60071-1 (CEI 28-5) Patents • n° 1.236.171 dated January 11 th, 1993 • n° 1.266.242 dated December 27 th, 1996 • request on patent n° BO98A 000156 dated March 13 th, 1998 FRONT VIEW FRONT VIEW WITH OPEN DOOR REAR VIEW WITH OPEN DOOR RATING ...

http://www.ocem.com/en/products/118/1176/URCC_PN9000_ENG_UC-PU-0112.pdf

Date added: June 1, 2014 - Views: 4

pdf
Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176 i jej ...

Karta techniczna zestawu zabawowego „Rozmaryn” skonstruowanego z elementów systemu budowy urządzeo zabawowych firmy „Ringpol” RINGPOL Sp. z o.o. – Sp. K. 38-540 ZAGÓRZ, ul.

http://ringpol.pl/content/zdjecia/file/KT_zestawy/KT_z024_Rozmaryn.pdf

Date added: April 3, 2014 - Views: 1

pdf
karos.org.pl

PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2, PN-EN 1176-3, PN-EN 1176-4, PN-EN 11-76-5, PN-EN 1176-6, PN-EN 1176-7, PN-EN 1177 STANDARD: slupy noŠne o przekroju okraglym, z drewna sosnowego rdzeniowego, toczonego cylindrycznie o Srednicy 12cm, impregnowane próŽniowo-

http://karos.org.pl/static/upload/Content/Karos_Katalog_2014.pdf

Date added: July 2, 2014 - Views: 1

pdf
NORMY DLA PLAÓW I SAL ZAAW

PN-EN-1176-6. Wyposażenie placów zabaw. zęść 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. Dodatkowo obowiązuje norma PN-EN 1176-7 odnosząca się do instalacji, konserwacji, przeglądów i eksploatacji.

http://www.atestpro.pl/pliki/normy_place_i_sale.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
Alina Sarnecka - Przeglądy placów zabaw i sal zabaw ...

Niezgodne z PN-EN 1176 1 p. 4.2.8.1 i 4.2.8.2. 4.2.8.5., PN EN 1176-2 p. 4.10, PN-EN 1176-5 p. 4.2 i 4.3, PN-EN 1176-6 p. 4.10 Wada bardzo poważna, znaczne odstępstwa od normy. Strona 9 z 11 Posiadamy ...

http://www.inspekcja.com.pl/RS_DB_20101012_01_radosnaszkola_ckpz.pdf

Date added: October 7, 2013 - Views: 5

pdf
Zmiany w numerach norm przywołanych w poradniku Norma ...

PN-EN 1176-6:2001 Wyposażenie placów zabaw – Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących PN-EN 1176-6:2008 - wersja angielska PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 Wyposażenie placów zabaw –

http://wiedza.pkn.pl/documents/14109/17915/Jak+stworzy%C4%87%20bezpieczne+miejsce+zabaw+dzieci%C4%99cych.pdf/78aa6142-355e-4d0a-b473-0b32871c78ec

Date added: September 22, 2014 - Views: 1

pdf
Celma Indukta

standards PN-EN 60034-1 degree of protection 55 cooling system IC411 exploitation parameters rated output [kW] 21/30 synchronous speed [rpm] 1000/1500 frequency [Hz] 50 rated voltage 1 [V] 400 current at rated voltage 1 [A] 40/52 rated output [HP] 28/40

http://www.cantonigroup.com/en/productPDF/1176/

Date added: March 29, 2014 - Views: 3

pdf
PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

EN 1176 – 1 oraz PNEN 1176 – 2, a normą właściwą dla oceny bezpieczeństwa tych produktów jest norma PNEN 71 - 1, dotycząca zabawek. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie jej uregulowaniom

http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/0/61DCE71D0F6F73CBC12576DB005D2290/$file/decyzja%20DNR_1_7_2010%20zdn.%208%20lutego%202010r.%20w%20sprawie%20og.bez.hu_234tawki%20podw_363jnej%20z%20drabink_271.pdf

Date added: March 29, 2014 - Views: 1

pdf
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

PN-EN 1176-7 WyposaŜenie placów zabaw Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji szczegółowo określają wymagania stawiane urządzeniom na placach zabaw i sposoby ich montaŜu zapewniające bezpieczne uŜytkowanie. Jednocześnie ...

http://www.gunb.gov.pl/info/pliki/kom_ginb_1040708.pdf

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
CENNIK USŁUG

PN-EN 1176-7 Czas trwania: 4h Przepisy prawne i normy Jednostki nadzorujące i wyniki kontroli Bezpieczeństwo placu zabaw – wymagania System zarządzania placem zabaw w oparciu o książkę placu KEMA ...

http://kema.net.pl/component/joomdoc/Ogolne/cennik-2014-pdf/download.html

Date added: June 12, 2014 - Views: 2

pdf
Ogólne wytyczne dot. urządzania i utrzymania placów zabaw

2 o PN-EN 1176-6-2008 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

http://www.pinbciechanow.bip-e.pl/download/58/2517/Ogolne_wytyczne_dot__urzadzania_i_utrzymania_placow_zabaw.pdf

Date added: January 23, 2013 - Views: 15

pdf
ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 171

PN-EN 1176-10:2009 PN-EN 1176-11:2009 PN-EN 1177:2009 Wersja strony: A ICS – International Classification for Standards (Międzynarodowa Klasyfikacja Norm). P1BN –Program certyfikacji wg systemu 5 wg PKN-Guide 67 . PCA Zakres akredytacji Nr AC 171 ...

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AC&z=AC%20171

Date added: October 7, 2013 - Views: 3

pdf
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT plac zabaw

PN EN 1176-6:2009, PN EN 1176-7:2009, PN EN 1176-10:2009, PN EN 1176-11:2009, PN EN 1177:2009 1.5. Rozporządzenie MI z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( z późniejszymi zmianami)

http://img.iap.pl/s/122/8160/Edytor/File/przetargi/SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_WYKONANIA_I_ODBIORU_ROBOT_plac_zabaw.pdf

Date added: December 12, 2013 - Views: 4

pdf
KSIĄŻKA KONTROLI PLACU ZABAW - Gocin - Główny Ośrodek ...

W odniesieniu do urządzeń na placach zabaw jest to norma PN-EN 1176, która składa się z następujących części:

http://gocin.pl/pliki-do-pobrania.html?file=files/gocin/files/documents/Ksiazka+Placu+Zabaw.pdf

Date added: August 6, 2014 - Views: 1

pdf
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 910

PN-EN 1176-6:2009+Ap1:2013-08 Nawierzchnie amortyzujące upadki Wysokość krytyczna upadku Pomiar HIC Zakres: (0-4500) mm PB-DLS/11 wyd.5 z dn.28-02-2014 w oparciu o PN-EN 1177:2009 Wersja strony: A. PCA Zakres akredytacji Nr AB 910

http://www.pca.gov.pl/zakresy/zakresy.php?d=AB&z=AB%20910

Date added: July 10, 2013 - Views: 1