Model Proceduri Operationale pdfs

Searching:
Download
Model Proceduri Operationale - Fast Download

Download Model Proceduri Operationale from our fatest mirror

1 01 procedura elaborare proceduri - Liceul Teologic Baptist ...

7785 dl's @ 1705 KB/s

pdf
1 01 procedura elaborare proceduri - Liceul Teologic Baptist ...

proceduri Fiter Ciprian Doru 03.12.2010 3.12. Arhivare 7 X Șef comisie evidență proceduri Fiter ... enumerate la această componentă în prezentul model de procedură operațională, recomandă una din multitudinea de posibilități de descriere a acestei componente; Pct. 8.1 ...

http://www.noel.ro/documente/1_01_procedura_elaborare_proceduri.pdf

Date added: July 15, 2013 - Views: 10

pdf
Lista Proceduri PROCEDURI DE SISTEM - Universitatea ...

PROCEDURI OPERATIONALE ... Ghid de elaborare a unei proceduri (model cadru) PO-02-A01-R0 Solicitare de modificare a procedurii PO-02-A02-R0 Lista documentelor de lucru PO 02 Elaborarea documentelor

http://www.upb.ro/files/pdf/lista_proceduri_tabel_detaliere.pdf

Date added: February 5, 2013 - Views: 23

pdf
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ ACHIZIŢII COD PO–05

La elaborarea prezentei proceduri s-au consultat şi următoarele documente: 2.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. ... Model formular Referat de necesitate materiale/servicii, cod F-PO-05-01 Ed.1/rev.0 Aprobat, Rector

http://www.usamvcluj.ro/cercetare/online/anunturi/PO-05_Achizitii.pdf

Date added: March 23, 2012 - Views: 12

pdf
Manual proceduri interne cf. OMFP 946 - Consiliul Judetean Arges

MANUAL DE PROCEDURI INTERNE Conform Codului controlului intern ... model anexa nr.2 la ... - DocumentaŃia cuprinde, politici administrative, manuale, instrucŃiuni operationale, check-lists-uri sau alte forme de prezentare a procedurilor;

http://www.cjarges.ro/cotmeana/upload/atachments/42818_Cotmeana_Manual_proceduri_interne.pdf

Date added: May 31, 2013 - Views: 12

pdf
procedura fisa de post pdf - Ministerul Muncii, Familiei şi ...

Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri operationale, aprobata si difuzata (Ordinul MEF nr.946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern) 3 Revizia în ... Model fisa de post pentru functionarii publici (Anexa nr.1); b) ...

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Directia_Management_Resurse_Umane/procedura%20fisa%20de%20post%20pdf.pdf

Date added: October 25, 2012 - Views: 6

pdf
Ghid privind elaborarea procedurilor de sistem şi ...

Proceduri operaţionale (PO).....7 3.2. Elaborarea primei pagini ... Anexa 1: Model procedură de sistem (inclusiv formulare) Anexa 2: Model procedură operaţională (inclusiv formulare)

http://mdlpl.ro/_documente/politici_publice/scmi/Ghid_%20proceduri.pdf

Date added: April 21, 2014 - Views: 1

pdf
ŞOALA U LASL I -VII ANTON PANN PROCEDURI

Notă: Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la avizierul şcolii. ... Model: Plan de imbunatatire ... operationale Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina Coperta

http://www.scoalaantonpann.ro/portal/valcea/antonpann/portal.nsf/All/17D4F509F4CEA93442257948004E4A04/$FILE/proceduri%20total.pdf

Date added: November 18, 2012 - Views: 10

pdf
DISTRIBUŢIA ŞI LOGISTICA MĂRFURILOR - Departamentul de ...

registrului de casă, şi metode şi proceduri de administrare. De exemplu, în industria jucăriilor mulţi detailişti preferă să facă cumpărături parţiale sau totale de la grosişti decât de la producători, deoarece:

http://www.aut.upt.ro/~loredanau/teaching/LIC/Distributia-Si-Logistica-Marfurilor.pdf

Date added: January 1, 2014 - Views: 1

pdf
A009 PROCEDURI D.M.R.U. - Sindicatul National al Lucratorilor ...

Manual de proceduri 470 A009 PROCEDURI D.M.R.U. A0901 RESURSE UMANE A0901001 Întocmirea dosarului de încadrare A0901002 Detaşarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

http://www.snlp.ro/a009-directia-management-resurse-umane.pdf

Date added: February 5, 2013 - Views: 8

pdf
PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA, ACTUALIZAREA SI GESTIONAREA ...

Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri operationale, aprobata si difuzata (Ordinul 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern) 3 ... model declaratie pe proprie raspundere a titularului dosarului profesional ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Directia_Management_Resurse_Umane/procedura%20dosar%20profesional.pdf

Date added: January 11, 2013 - Views: 3

pdf
Unitatea de învăţământ Liceul Teologic Baptist ...

practică sau istorică, hotărârea luată consemnându-se într-un proces verbal (model anexa nr. 5 la lege); Art. 3. Procesul verbal de selecţionare, împreună cu inventarele documentelor propuse

http://www.noel.ro/documente/decizii1112.pdf

Date added: March 27, 2013 - Views: 4

pdf
PROCEDURA DE CIRCULATIE A DOCUMENTELOR - Spitalul Clinic ...

1 PROCEDURA DE CIRCULATIE A DOCUMENTELOR Prezenta procedura se aplica urmatoarelor categorii de documente: a) documente elaborate intern; b) documente de provenienta externa;

http://hospbv.ro/Portals/0/Proceduri/Prod%20circ%20doc.pdf

Date added: March 21, 2014 - Views: 1

pdf
Cum ia fiinţă şi cum funcţionează o institutie de ...

Intr-adevar, fiecare institutie de învatamânt nou înfiintata va fi supusa unei proceduri de evaluare în doua faze: autorizarea provizorie si acreditarea. ... planuri operationale pentru primul an de functionare a unitatii de invatamant; d) ...

http://www.isjbotosani.ro/img/uploads/web.admin/file/Scoli_particulare/INFIINTAREA%20UNEI%20UNITATI%20DE%20INVATAMANT%20PRIVAT.pdf

Date added: December 11, 2012 - Views: 6

pdf
www.primariasimeria.ro

reviziei în cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea Elaborat Verificat Aprobat Numele prenumele MORAR ANGELICA NADASTEAN MIHAIELA ROMAN GEORGETA BLAGA JULIETA CATITA RISTEIU EMIL IOAN Functia INSPECTOR REFERENT CONSILIER

http://www.primariasimeria.ro/Aplicatii%20Online/Proceduri%20Operationale/Directia%20Economica/PO%20privind%20eliberarea%20certificatelor%20fiscale%20pentru%20persoanelor%20juridice.pdf

Date added: November 5, 2013 - Views: 1

pdf
Unitatea Muzeul PROCEDURA OPERA ŢIONAL Ă Edi ţ Na ţional ...

scopurile specifice in cazul fiecarei proceduri operationale elaborate, tinand cont de rolul, locul, importanta, ... componenta in prezentul model de procedura operationala, recomanda una din multitudinea de posibilitati de descriere a acestei componente; Pct. 8.1.

http://muzeul-satului.ro/content/procedure_files/0efc8bc4870a8e352c209eccafa88390.pdf

Date added: March 5, 2014 - Views: 1

pdf
Aeroclubul Romaniei - Proceduri Operationale PPL

unui model de atmosfera cu valori standard, la care sa se raporteze masurarea performantelor aeronavelor si dupa care sa se realizeze calibrarea instrumentelor. Cel mai ... 10.1 Aspecte operationale privind calarea altimetrului

http://aeroclubul-iasi.ro/download/planorism/meteorologie.pdf

Date added: May 2, 2012 - Views: 4

pdf
www.comunadolhesti.ro

Scopul procedurii operationale: 4.1. Prezinta in scns, concret,clar pasii ce trebuie urmati, metodele de lucru stabilite si regulile de aplicat in vederea realizarii activitatii propuse, cu privire la colectarea creantelor la bugetul

http://www.comunadolhesti.ro/proceduri_1/P.O.%2009.PDF

Date added: April 4, 2014 - Views: 1

pdf
www.primariasimeria.ro

editiei procedurii operationale Functia consilier Primar cons.juridic secretar consilier dir.executiv dir. executiv dir.executiv inspector sef serviciu sef birou arh.sef sef serviciu secretar Primar Nume si prenume Balazs Mirela Paun-Jura Petru Radu Demian Nicolae Todor Nicolae

http://www.primariasimeria.ro/Aplicatii%20Online/Proceduri%20Operationale/Compartiment%20Resurse%20Umane/PO%20privind%20detasarea%20functionarilor%20publici.pdf

Date added: April 10, 2014 - Views: 1

pdf
STANDARDE DE CALITATE PENTRU INGRIJIREA PALIATIVA

ASPECTE OPERATIONALE . Principiu. ... • Materiale pentru proceduri de mică chirurgie; • Materiale pentru recoltarea produselor biologice; ... Model de criterii de selecţie de pe lista de aşteptare. PROCESUL DE ÎNGRIJIRE . Principiul 7: ...

http://www.studiipaliative.ro/upload/files/Standarde%20de%20calitate%20pentru%20ingrijirea%20plaitaiva.pdf

Date added: January 18, 2013 - Views: 15

pdf
Cercetare, Dezvoltare, Inovare si Transfer Tehnologic

PROCEDURI OPERATIONALE ACREDITATE - Determinarea continutului de O2, CO2, CO, SO2, NO, NO2,CxHx din gazele de ardere; ... automat de prelevare izocinetica a emisiilor model ISOSTACK BASIC HV; - Determinare continut de carbon organic total;

http://business-promo.ro/din-lumea-afacerilor/noutati/3322-cercetare-dezvoltare-inovare-si-transfer-tehnologic.pdf

Date added: July 22, 2014 - Views: 1

pdf
PROCEDURA PRIVIND TRANZITUL DE PRODUSE SI ANIMALE VII Data de ...

Model TRANSIT/STORAGE 1. Expeditor (nume si adresa completa) 1. ... PROCEDURI GENERALE OPERATIONALE PROCEDURA PRIVIND TRANZITUL DE PRODUSE SI ANIMALE VII SUPUSE CONTROLULUI SANITAR Format: 13 Addendum pentru transportul animalelor pe mare

http://www.ansvsa.ro/documente/PGO_003_efectuare_tranzit_34ro.pdf

Date added: July 22, 2014 - Views: 1

pdf
PROCEDlTM OPERATIO - GIMNAZIUL „I.A.BASSARABESCU” | „Nu ...

componente ale unei proceduri operationale, actiuni ce au fost aprobate ~i . difuzate. 3.2. Abrevieri . I . Nr. I . Abrevierea . i . Termenul abreviat . I . crt. ... existenta cererii de Inscriere vezi model; b )existenta CV-ului In format Europass;

http://bassarabescu.files.wordpress.com/2011/09/procedura-mentorat-2012.pdf

Date added: June 8, 2013 - Views: 1

pdf
Anexa 4 Documentaţ ă ţ

Împuternicire (model orientativ Formularul nr. 10) Formularul de Ofertă şi anexa la formularul de ofertă; ... care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziŃie publică sau ar putea oferta, întrunind condiŃiile de participare;

http://www.posmediu.ro/upload/pages/Documentatie%20depozit%20conform.pdf

Date added: January 1, 2014 - Views: 1

pdf
GUVERNUL ROMÂNIEI - Ministerul Fondurilor Europene

model standard de raportare va fi furnizat tuturor Prestatorilor care, în urma finalizării prezentei proceduri de atribuire, vor ... în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/anunturi-ap/inv-particip/26.04.2013/3.Documentatia.de.atribuire.pdf

Date added: January 1, 2014 - Views: 2

pdf
Model

Cu Comisia de Calitate vor stabilirea proceduri scrise pentru elaborarea planului anual. 12. (4.4) Se vor efectua cel pulin anaUze ale planurile operationale anuale acestea vor prezenate pm RAPOARTE scrise SENATULUI Universitätii din Oradea. 13. ... Model Author: Cristi ...

http://arhiva-info.uoradea.ro/attachment/0e4acd64bbeb21068be729ed01b0a1fd/3c71153492a4c692ae4e5a9396784d71/HS+din+08+12+2006.pdf

Date added: July 22, 2014 - Views: 1

pdf
CURRICULUM VITAE - ICPE SAERP S.A.

sistem (Manualul Calitatii, Procedurile de Sistem, Proceduri Operationale , unele proceduri de lucru,etc.) dupa standardul SRENISO 9001/1995;certificare obtinuta cu ... Model adoptat într-o organizaţie cu profil de cercetare, proiectare, ...

http://www.saerp.ro/projects/242/CV%20director%20proiect.pdf

Date added: May 3, 2013 - Views: 8

pdf
spectru larg, care

completeze aceste proceduri in raport cu structura ceruta de OMF 1389/ 2006, ... procedurile operationale trebuie sa fie elaborate doar pentru activitatile care se desfasoara in mod ... (Capability Maturity Model Integration), CAF (Common Assesment Framework)

http://mdlpl.ro/_documente/sistem_control_managerial/utile/OMFP_946_mdlpl.pdf

Date added: April 26, 2014 - Views: 2

pdf
www.isjmm.ro

forma initialä sau actualizatã, dupä caz, a unei proceduri operationale, aprobatã si difuzatä actiunile de modificare, adãugare, suprimare sau altele ... + Anexa 02 - CV (model european) + Anexa 03 - Declaratia pe proprie rãspundere

http://www.isjmm.ro/download/_mdc/2013-2014/experti-management/po-ddmi-04-e2-r1-cneme-mm.pdf

Date added: February 11, 2014 - Views: 2

pdf
PROCEDURA GENERALĂPROCEDURA GENERALĂ “CONTRO “CONTROLUL ...

corespunde clauzei 4.2.3 din SR EN ISO 9001:2008, ales ca model de ... 5.2.3 Proceduri ... − proceduri operationale (care reglementeaza anumite procese din cadrul sistemului, ele putand fi

http://www.satu-mare.ro/fisiere/subpagini_fisiere/Procedura_Generala_01.pdf

Date added: January 1, 2014 - Views: 2

pdf
www.isjmm.ro

Scopul procedurii operationale Prezenta procedura stabile* demersurile privind organizarea ai desfäûurarea concursului de selecaie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului nanional de experni în management educaûional.

http://www.isjmm.ro/download/_mdc/2013-2014/experti-management/seria6/04-e2-r2-po-ddmi-cneme-mm.pdf

Date added: June 27, 2014 - Views: 1

pdf
GHIDUL 2 Principii metodologice si operationale pentru ...

Principii metodologice si operationale pentru sustinerea autonomiei invatarii in parcursul online ... diferitele proceduri de pregatire ar putea conduce la izolarea acelor persoane ... model propus de Kolb (1984), ...

http://www.tes.mi.it/sole/ENGLISH/download/PDF/Guide2_RO.pdf

Date added: January 1, 2014 - Views: 1

pdf
Manual de utilizare VAG-COM ROJ - Urbi et Orbi | Parerea lui ...

sistemele operationale Win95. si NT4. ... Nu si-a propus insa descrierea de proceduri de ... de uzina pentru nici un model. Repararea si diagnosticarea fiecarui vehicul este descrisa de cartea de uzina a fiecarui model in parte. VAG-COM este un instrument, ...

http://2urbietorbi.files.wordpress.com/2009/02/vag-com-404-manual-ro.pdf

Date added: February 13, 2012 - Views: 8

pdf
CONSIDERATII GENERALE - Horia Hulubei National Institute for ...

1 CONSIDERATII GENERALE Scurt istoric Beneficiile obtinute din utilizarea radiatiilor ionizante au fost pentru prima data recunoscute prin folosirea radiatiilor X pentru diagostic medical, la scurt timp dupa

http://www.nipne.ro/research/departments/radprot/_EXPERT/dezafectare_principii.pdf

Date added: March 5, 2014 - Views: 1

pdf
RiskMatriX-Modelling the Future Suntem Parteneri Palisade ...

Drept urmare a utilizarii acestor proceduri de evaluare, respectivele organizatii au rezistat, ... Acest model vi-l propunem si dumneavoastra, ... • riscurilor operationale , ...

http://www.riskmatrix.ro/articole/Sa_%28re%29invatam_importanta_adaptarii.pdf

Date added: October 2, 2014 - Views: 1

pdf
www.isjbotosani.ro

Lista persoanelor la care se difuzeazä editia/revizia procedurii operationale Scopul difuzärii informare informare Exemplar nr. Comparti- ment conducere conducere Func!ia Ins ector colar eneral Inspector general adjunct Numele renumele

http://www.isjbotosani.ro/img/uploads/sebi.mihalache/file/perfectionare/Procedura%20Operationala%20de%20selectie%20a%20METODISTILOR%20ISJ%20Botosani(1).pdf

Date added: April 4, 2014 - Views: 1

pdf
ROMANIA ţ CLUJ NORD-VEST CLUJ- NAPOCA - Departamentul de ...

Introducerea de noi instrumente, proceduri ... operationale prioritizarea programelor operaţionale. Următorul pas constă în stabilirea indicatorilor de performanţă pentru monitorizarea si evaluarea programelor operaţionale.

http://www.apubb.ro/wp-content/uploads/2011/02/Evaluare_proiect_-model_de_analizat.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 2

pdf
Prezentare APTITUDE - aptit - APTitude HRMS Software - Home

aceea ne concentram pe livrarea modelelor operationale in care sa sustina strategia, ... model centralizat de organizare al functiilor suport, externalizare. Imbinam experienta in resurse umane cu expertiza in IT ... SI PROCEDURI HR MENTINERE SI MODIFICARE 1 2 3

http://www.aptitude.ro/pdf/Prezentare-APTITUDE.pdf

Date added: December 15, 2013 - Views: 1

pdf
ismb.edu.ro

Elaborarea anexelor prezentei proceduri: Model fisä de avizare; Precizäri; Calendar de activitäti; ... (Argument,Competente specifice/operationale,Activitäÿi de de evaluare ,Bibliografie,etc) (2 exemplare) 8.2.1.Circuitul documentelor

http://ismb.edu.ro/documente/curriculum/procedura_CDS_2014.pdf

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

pdf
Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila C U P R I N S ...

implementare si proceduri precise de monitorizare si raportare, fiind ... racordare la tranzitia catre noul model de dezvoltare durabila in care tara ... Pornind de la obiectivele operationale si tintele stabilite de UE, ...

http://strategia.ncsd.ro/docs/teze.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 7

pdf
SERVICII INTEGRATE PENTRU RETELE - Facility Property ...

MODEL OPERATIONAL DE SERVICII INTEGRATE PENTRU RETELE ... TOATE CERERILE DE SERVICII CERERE DE SERVICII Proceduri Asteptarileclientilor Standardelepietei Coordonarea serviciilor Prioritizari Programare Conducere, SLA FM INTEGRATE 3. ... OPERATIONALE • COLABORAM CU ...

http://www.facilityconference.ro/2012/prez/Sesiunea2/3.%20Silvia%20Tancof%20&%20Catalin%20Traistaru.pdf

Date added: January 1, 2014 - Views: 1

pdf
ismb.edu.ro

SCOPUL PROCEDURII OPERATIONALE Abordarea activitätilor de fundamentare, elaborare, avizare a curriculumului la decizia scolii, ... Elaborarea anexelor prezentei proceduri: Model fi9ä de avizare; Model de fisä de avizare a dosarului de ofertä, Model cerere de avizare a dosarului de ofertä;

http://ismb.edu.ro/documente/curriculum/SKMBT_C45213030715110.pdf

Date added: July 4, 2014 - Views: 1

pdf
Raul C. Pop, MBA

management de program si coordonare de echipa, cooperare internationala, model complex de armonizare a guvernarii ... financiare, proiectare proceduri financiare si operationale, planificare financiara, securizare capital de lucru.

http://gsconsulting.ro/shop/image/data/traineri/pop_raul.pdf

Date added: August 30, 2014 - Views: 1

pdf
Procedura evaluare didactic didactic auxiliar

Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Editia/ revizia in cadrul editiei Componenta revizuita Modalitatea reviziei Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 1 2 3 4 2.1. Editia 1 2 ...

http://scoalaenescu.ro/site/wp-content/uploads/2014/05/Procedura_evaluare-didactic_didactic_auxiliar.pdf

Date added: June 5, 2014 - Views: 1

pdf
Curs Manager Proiect

Model Certificat de Participare: ... 2.1 Stabileste obiectivele operationale ale proiectului ... 9.2 Stabileste proceduri de planificare, urmarire si control a calitatii 9.3 Evalueaza calitatea rezultatelor proiectului 8. Rezultate obtinute

http://www.cursurismart.ro/wp-content/uploads/documente/prezentare-mp.pdf

Date added: February 11, 2014 - Views: 1

pdf
Programul Phare Coeziune Economica si Sociala

conform urmatorului model: 1 Maxim 12 luni . Anexa A – Cererea de finantare nera mbursabila ... - Cresterea valorii adaugate operationale = Total c osturi curente/Total venituri <1 ... sau proceduri legale de orice fel, ...

http://mie.ro/_documente/phare2001/asistenta_imm/anexe.pdf

Date added: May 21, 2014 - Views: 1

pdf
Decizie si proces decizional

– D.operationale (determina modalitatile in care se ... neexistând proceduri prestabilite pentru adoptarea lor. ... generate automat de către model. În cele mai multe situaţii, însă, acestea trebuie generate manual, ceea ce poate

http://www.cig.ase.ro/prof/ivancenco/resurse/CIG_SIAD%20Cursul%202.pdf

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

pdf
INTRODUCERE 3 CAPITOLUL 1 Abordarea auditului

Proceduri de supervizare si revizuire 14 GHID AL PROCEDURILOR DE AUDIT ... Anexa 3: Model statistic de esantionare bazata pe risc 64 SECTIUNEA ... operationale - frecventa sedintelor

http://www.dorin.craiova-maxima.ro/wp-content/uploads/2008/04/Norme_minimale_audit.pdf

Date added: April 18, 2012 - Views: 2

pdf
Raport privind efectuarea de masurari a emisiei la ...

nr. raport.: model ..... data raportului.: ..... 200x ... 4 proceduri de masurare si metode analitice, instrumente de masurare....11 4.1 determinarea conditiilor limita pentru gazul rezidual.....11 4.2 emisii gazoase si vaporoase ...

http://www.anpm.ro/files2/twinning_2004/5400/09_5409_RO.pdf

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

pdf
Planificarea realizarii produselor

sistemul de proceduri/instuctiuni in vigoare si prin documentatia tehnica si tehnologica:specificatii ... prototip/ model aprobat de client, ... 4 .La utilizarea produselor proprietatea clientului sunt aplicate cerintele procedurii operationale privind

http://www.premiercompanii.ro:8080/premiercompanii/administrare/upload/Diverse/DOCUMENTATIE%20ISO/19062d8bf67cfd009ddbb19673a97ee4Planificarea%20realizarii%20produselor.pdf

Date added: January 1, 2014 - Views: 1

pdf
ANUN SELECIE PARTENERI PENTRU PROIECT POSDRU AXA PRIORITARĂ ...

a început proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendată, ... B. Se va specifica modalitatea prin care se vor asigura resursele operationale pentru a duce la îndeplinire activităile stabilite prin proiect (in corelare cu activitatile din proiect): ...

http://www.usamv.ro/fisiere/file/USAMV_Buc_anunt%20selectie%20partener%20IT-model_2013.pdf

Date added: September 4, 2013 - Views: 1