Klasa 6 Test Kompetencji pdfs

Searching:
Download
Klasa 6 Test Kompetencji - Fast Download

Download Klasa 6 Test Kompetencji from our fatest mirror

SPRAWDZIAN TEST VI PODRÓŻE - Testy kompetencji- Wydawnictwo ...

7894 dl's @ 6557 KB/s

pdf
SPRAWDZIAN TEST VI PODRÓŻE - Testy kompetencji- Wydawnictwo ...

6 ZADANIE 22. Czteroosobowa rodzina Nowaków postanowiła wyjechać na wczasy. Cena biletu dla jednej osoby wynosiła 1800 zł. Trzyletni syn państwa Nowaków zapłaci

http://www.testykompetencji.com.pl/testy/demo/klasa6_6.pdf

Date added: May 11, 2012 - Views: 23

pdf
SPRAWDZIAN TEST IV W TEATRZE - Testy kompetencji- Wydawnictwo ...

6 ZADANIE 20. Rekwizytornia otrzymała zlecenie na przygotowanie nowych dekoracji do przedstawienia „KOT W BUTACH”. Średni koszt przygotowania jednego kostiumu to 335 zł.

http://www.testykompetencji.com.pl/testy/demo/klasa6_4.pdf

Date added: June 11, 2013 - Views: 1

pdf
Test badania kompetencji z matematyki w klasie VI

Test badania kompetencji z matematyki w klasie VI Zakres materiału-klasa IV,V, i pierwszy semestr klasy VI DROGI UCZNIU! PRZED TOBĄ ZESTAW 40 PYTAŃ Z MATEMATYKI.

http://www.profesor.pl/mat/na5/na5_domanski_03_02-10_1.pdf

Date added: October 29, 2012 - Views: 12

pdf
pdf Test badania kompetencji z matematyki w klasie V

Test badania kompetencji z matematyki w klasie V ( Zakres materiału - klasa IV i V ) DROGI PIĄTOKLASISTO!!! Przed Tobą zestaw 25 zadań z matematyki.

http://www.profesor.pl/mat/pd3/pd3_z_kalinowska_031209_1.pdf

Date added: July 10, 2012 - Views: 20

pdf
1. Klasa I - Aktualności

Klasa I Lp. Zakres badań Odpowiedzialny Termin 1. Sprawdzian na rozpoczęcie nauki w klasie I (WSiP) Gabriela Lankosz ... 6. Test kompetencji z języka angielskiego (Wynik dostateczny w roku szkolnym 2008/2009) Agnieszka Gadek Listopad 5.

http://www.zgszebowice.pl/dokumenty/Badanie0910.pdf

Date added: July 10, 2012 - Views: 12

pdf
: matematyczno-fizyczna TAK / NIE Instrukcja dla ucznia

Klasa 6 Szkoły Podstawowej w _____ Klasa innowacyjna – językowa TAK / NIE Klasa ... Otrzymałeś/łaś do rozwiązania test składający się z dwóch części (dziesięciu zadań sprawdzających

http://gimlisiagora.szkolnastrona.pl/container/dokumenty-szkoly/test-kompetencji-2013.pdf

Date added: March 21, 2014 - Views: 1

pdf
ZASADY REKRUTACJI klasa pre-IB test kompetencji z języka ...

ZASADY REKRUTACJI – klasa pre-IB – test kompetencji z języka angielskiego Do klasy pre-IB brane są pod uwagę punkty uzyskane z pisemnego i ustnego testu

http://www.zso10.gliwice.pl/files/candidate/pre_ib/pre-ib_kryteria_naboru.pdf

Date added: May 12, 2013 - Views: 3

pdf
SPRAWDZIAN KOMPETENCJI - Echo naszej klasy

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY „Kolorowe zadanie” 2012 TEST Z MATEMATYKI Czas pracy: 45 minut Liczba punktów do uzyskania: 20 Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. ... C. 6 7. Klasa II a pojedzie do ogrodu botanicznego 15 VI.

http://bogda.cba.pl/wp-content/uploads/2014/05/2012mat..pdf

Date added: July 2, 2014 - Views: 1

pdf
Zał ącznik nr 2 Badanie kompetencji uczniów w roku ...

6. Test kompetencji chemia V 7. Test kompetencji fizyka V 8. Test kompetencji j. angielski VI Klasa II 1. Test kompetencji wiedza o sztuce IV 2. Test kompetencji j. polski I 3. Test kompetencji historia V 4. Test kompetencji biologia III 5. Test kompetencji ...

http://www.zs3zory.aplus.pl/nowa/dokumenty/badanie_kompetencji_uczniow.pdf

Date added: June 11, 2013 - Views: 1

pdf
OGÓLNOPOLSKI Numer SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY

6 Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM i Grupą Wydawniczą Polskapresse 13. Rodzice kupili Michałowi rękawice bramkarskie i piłkę, a Piotrkowi

http://www.operon.pl/content/download/12443/242589/version/1/file/OSKT_matematyka_arkusz_testu.pdf

Date added: December 16, 2012 - Views: 14

pdf
OGÓLNOPOLSKI Numer SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY

TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45 minut ... Klasa ..... In struk cja dla ucznia 1. Upewnij się, czy sprawdzian zawiera 7 stron. Jeśli ... 6 Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM i Grupą Wydawniczą Polskapresse

http://www.operon.pl/content/download/12441/242583/version/1/file/OSKT_jpolski_arkusz_testu.pdf

Date added: November 27, 2012 - Views: 3

pdf
Analiza sprawdzianów przeprowadzonych w klasach IV VI w roku ...

6 Próbny test kompetencji „Kibicujmy” (OPERON) 6 między-przedmiotowy styczeń 2012 70% B. Dylska E. Wróblewska 7 Sprawdzian z matematyki po I semestrze „Lepsza szkoła” - sesja II (GWO) 4 matematyka ... klasa 6 Stanin – poziom ...

http://sp141warszawa.edupage.org/files/diagnoza._2011.2012.pdf

Date added: August 2, 2014 - Views: 1

pdf
HARMONOGRAM TESTÓW W ZESPOLE SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ...

KLASA I Lp. Termin Przedmiot Rodzaj 1. ... 6. historia test kompetencji 7. grudzień/styczeń matematyka test „Sesja z plusem” 2 8. luty historia test czytania ze zrozumieniem 9. marzec język polski test czytania ze zrozumieniem

http://zsms.jastrzebie.pl/uploads/files/testy_2012_2013.pdf

Date added: November 22, 2013 - Views: 2

pdf
HARMONOGRAM TESTÓW W ZESPOLE SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ...

15. język niemiecki test kompetencji językowych KLASA II Lp. Termin Przedmiot Rodzaj 1. wrzesień język polski test czytania ze zrozumieniem 2. matematyka test „Sesja z plusem” 1 5. listopad historia test czytania ze zrozumieniem 6.

http://zsms.jastrzebie.pl/uploads/files/testy_zsms.pdf

Date added: November 22, 2013 - Views: 1

pdf
OGÓLNOPOLSKI Numer SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY

Klasa ..... OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY „Spotkanie w ciemnościach” 2013. TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO. Czas pracy: 45 minut Liczba punktów do uzyskania: 20. Instrukcja dla ucznia. 1. ... 6. Jeśli się pomylisz, ...

http://d.polskatimes.pl/k/r/2/65/c0/514308b298aae_z.pdf

Date added: April 12, 2013 - Views: 4

pdf
Analiza sprawdzianów w klasach I VI w roku szkolnym 2013 ...

Test kompetencji dla klas VI 6 E. Wróblewska E.Kutyła test z CKE 15 kwiecień 2014 Próbny test kompetencji (międzyprzedmiotowy) 4 A. Roguska A. Malicka test do opracowania . 16 ... klasa 6 Stanin – poziom ...

http://sp141warszawa.edupage.org/files/diagnoza._2013.2014.pdf

Date added: June 4, 2014 - Views: 1

pdf
RAPORT Z WYNIKÓW WEWNĄTRZSZKOLNEGO TESTU KOMPETENCJI ...

przeprowadzony został Test Kompetencji Drugoklasisty z zakresu umiejętności matematycznych. Badaniem zostali objęci uczniowie klasy 203, 204, ... KLASA 208 – 95 % Zadanie nr 6 sprawdzało umiejętność wykonywania działań na liczbach- dzielenia KLASA 203 – 60% KLASA 204 – 90%

http://ewczesnoszkolnasp20.wikispaces.com/file/view/RAPORT%20KLASY%20II%20-%20TRE%C5%9ACI%20MATEMATYCZNE.pdf/477609770/RAPORT%20KLASY%20II%20-%20TRE%C5%9ACI%20MATEMATYCZNE.pdf

Date added: April 11, 2014 - Views: 2

pdf
Opis testu - Strona główna Kompetencje

Raport z badań Test matematyczno-przyrodniczy Klasa II gimnazjum Data badania: maj 2009 r. Łatwość zadań Informacja o zadaniach Test kompetencji matematyczno-przyrodniczych dla uczniów kończących II klasę gimnazjum skła-

http://kompetencje.edu.pl/raporty/Documents/raport%20sesja%20letnia%20gimnazjum%20klasa%202.pdf

Date added: July 10, 2012 - Views: 3

pdf
TEST KOMPETENCJI DLA UCZNIÓW KLASY PI¥TEJ Cz‡owiek i przyroda

TEST KOMPETENCJI DLA UCZNIÓW KLASY PI¥TEJ. II matematyka 1. Marysia jest w tekœcie: A) narratorem B) autorem C) bohaterem 2. ... imiŒ i nazwisko ucznia klasa Karta odpowiedzi Numer pkt. zadania AB C 0 Œ1 1 2 3 4 6 9 11 12 13 14 17 18 19 20 21 23 24 razem pkt.

http://www.edupress.pl/download/gfx/edupress/pl/defaultopisy/203/1/1/2062.pdf

Date added: August 22, 2013 - Views: 3

pdf
ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W KLASACH ...

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W KLASACH SZÓSTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 ... Test składał się z 20 zadań zamkniętych oraz 5 ... Klasa Średnia punktów Łatwość testu 2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011

http://sp6ostroleka.superszkolna.pl/files/sites/41/wiadomosci/21935/files/sprawdzian_probny_sp6.pdf

Date added: June 28, 2012 - Views: 4

pdf
Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 50

Klasa I A – 23,68 – (47,36%) Klasa I B – 14,70 – (29,40%) Klasa I C – 18,65 – (37,30%) ... testu kompetencji Ilość uczniów I A I B I C I D I E SZKOŁA 0 – 9 bardzo trudny 1 7 6 4 1 19 10 ...

http://www.old.pgrudnik.pl/pdf/testy_kompetencji/test_komp.mp_kl.I.pdf

Date added: December 26, 2013 - Views: 1

pdf
FKNODV

WYNIKI TESTU KOMPETENCJI KLAS DRUGICH ... Średnie poszczególnych klas: Klasa II A – 23,13– (46,26%) Klasa II B – 20,21 – (40,42%) Klasa II C – 21,77 – (43,54%) Klasa II D – 21,12 – (42,24%) ... 6,08 7 6,56 6,44 0 5 10 15 20 25

http://www.old.pgrudnik.pl/pdf/testy_kompetencji/test_komp.mp_kl.II.pdf

Date added: December 26, 2013 - Views: 2

pdf
II Liceum w Katowicach w rankingu szkół ponadgimnazjalnych ...

Test kompetencji do klasy dwujęzycznej z wiodącym językiem hiszpańskim (w budynku Liceum). Na test kompetencji należy stawić się na pół godziny ... Klasa: (tu wpisz najbardziej priorytetowy profil klasy) Rok szkolny: 2010/2011

http://www.nasza-szkola.pl/dokumenty/Rekrutacja10_11.pdf

Date added: August 22, 2013 - Views: 2

pdf
SPRAWDZIAN KOMPETENCJI w dzienniku TRZECIOKLASISTY 2008

6 Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà” 14. W której cz´Êci miasta znajduje si´ Akademia?

http://bi.gazeta.pl/im/0/5132/m5132980.pdf

Date added: June 28, 2012 - Views: 1

pdf
Raport z Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji ...

Kompetencji Trzecioklasisty Operon w roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej nr 6 ... Test z języka polskiego Obszary wymagań Szkoła Województwo Polska Test z języka ... że umiejętności językowe najlepiej opanowała klasa IIIc – 82,05%

http://www.sp6.pruszkow.pl/dokumenty/Sprawdzian2013.pdf

Date added: November 14, 2013 - Views: 5

pdf
ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW TESTU DIAGNOZUJĄCEGO Z ...

Analiza danych z uwzględnieniem poszczególnych sprawności językowych – średnia punktów, zestawienie procentowe. Klasa (wszyscy uczniowie)

http://www.zsilubin.pl/pliki2013_2014/pliki/analizy/test_kompetencji_jniemiecki_1gim_09_2013.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
języka angielskiego przeprowadzonego w klasach piątych ...

Test diagnostyczny został przeprowadzony na pierwszych lekcjach w klasach 5a, 5b, ... A. TABELA PRZEDSTAWIAJĄCA WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH KLAS: wynik klasy klasa 5a klasa 5b klasa 5c klasa 5d ogólny 21 69% 19 64% 17 55% 14 46% słownictwo 11 74% 10 66% 9 62% 8 54% gramatyka 5,6 ...

http://zsilubin.pl/pliki2013_2014/pliki/analizy/test_kompetencji_jangielski_5SP_09_2013.pdf

Date added: December 26, 2013 - Views: 1

pdf
KALENDARIUM II semestr 2013/2014 - Szkola

01.04.2014r.(wtorek) Test kompetencji kl.6 godz. 9.00 08.04.2014r. (wtorek ... godz.9.30 – pożegnanie kl.6 przez społeczność 27.06.2014r. (piątek) Uroczyste zakończenie roku szkolnego godz. 9.00 – klasa 6

http://sp89poznan.edu.pl/kalendarium2.pdf

Date added: February 24, 2014 - Views: 5

pdf
ZAJĘCIA I Temat. Witamy w nowym roku szkolnym !

Test kompetencji językowych. 5. Zabawy językowe – układamy krzyżówkę. Zadanie domowe: Powtórze podstawowe wiadomości o rzeczowniku. Napiszę w zeszycie 10 dowolnych rzeczowników. Title: Microsoft Word - Wd0000025.doc Author: USER

http://akademiajezykapolskiego.weebly.com/uploads/1/1/8/3/11830822/przebieg_lekcji_1-klasa_6.pdf

Date added: August 22, 2013 - Views: 2

pdf
sprawdzian kompetencji 3kl - Szkoła Podstawowa Nr 4 w ...

KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 ... OPRACOWANIE: Maria Szabla Sprawdzian odbył si ę 05 maja 2009 roku. Test pisało 104 uczniów z klas III Celem było uzyskanie informacji o poziomie umiej ętno ... KLASA III B Uczniowie najlepiej poradzili sobie z ...

http://www.sp4.kolobrzeg.pl/1pliki/newsy/sprawdzian_kompetencji_3kl.pdf

Date added: June 28, 2012 - Views: 4

pdf
Klasa 1 - BC EDUKACJA Sp. z o.o. - Strona główna

... klasa 1 składa się z dziewięciu rozdziałów ... Wraz z rozwojem kompetencji językowej można coraz częściej wyjaśniać uczniom strategie w języku niemieckim. W poszczególnych ... Test 6 lub Test zbiorczy 3 1 Rozkład materiału. 17 7.

http://www.bc.edu.pl/download.php?id=48

Date added: May 8, 2013 - Views: 3

pdf
TEST KOMPETENCJI Z HISTORII (1815-1939) D

KLUCZ ODPOWIEDZI TEST D I partia polityczna - organizacja polityczna, jednocz ąca swoich członków wokół okre ślonego programu, dąŜy do zdobycia władzy, jej utrzymania, b ądź wpływania na tych, którzy władz ę sprawuj ą.

http://www.interklasa.pl/portal/index/dokumenty/interklasa/sosik_d_rev.pdf?page=info&action=showdoc&oid=326165

Date added: May 12, 2013 - Views: 3

pdf
Sprawozdanie z wyników badania kompetencji uczniów ...

Test przeprowadzono w maju 2007r. ... –6 zada ń dopełniające ... kompetencji klasa średnia pkt. Wyniki w zakresie umiejętności rozumowania Poziom kompetencji średni niski wysoki średni-rozwiązuje proste zadanie tekstowe na K 15 68,2% 86,4% 95,5% 83,4%

http://zsi.radom.pl/o_szkole/os_06_07_t.pdf

Date added: November 14, 2013 - Views: 2

pdf
Raport po Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji ...

Raport po Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty ... Klasa Język polski Matematyka III a 85% 87% III b 87% ... III f 86% 82% Średni wynik badanych standardów wyniósł: Test z języka polskiego: 83% Czytanie: 88% Pisanie: 78% Elementy wiedzy o języku: 84% Test z matematyki ...

http://sp10slupsk.edupage.org/files/Raport_po_Ogolnopolskim_Sprawdzianie_Kompetencji_Trzecioklasisty.pdf

Date added: September 26, 2014 - Views: 1

pdf
Badanie wewnętrzne, zewnętrzne wyników nauczania

Przedmiot Klasa Imię i nazwisko nauczyciela Odpowiedzialny Termin Uwagi 1 ie ne w ia 6 Matematyka V Elżbieta Tyborowska Dyrektor ,nauczyciele Styczeń ... 14 Test kompetencji I K. Huniewicz Dyrektor szkoły … Maj 2012 Wałbrzych

http://dolistowo.jaswily.pl/dolistowo/dokumenty/PLAN%20KONTROLI%20W%20RAMACH%20NADZORU.pdf

Date added: May 12, 2013 - Views: 2

pdf
TEST KOMPETENCJI MUZYCZNYCH UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH GIMNAZJUM

TEST KOMPETENCJI MUZYCZNYCH UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH GIMNAZJUM Będziesz rozwiązywał(a) różne zadania muzyczne. Niektóre z nich będą polegały na

http://www.wychmuz.pl/download/test/test_gimnazjum.pdf

Date added: March 12, 2012 - Views: 6

pdf
PLAN NA 28,29,30 KWIETNIA 2014 r.

1,2,3 h lekcyjna – test kompetencji z części humanistycznej dla kl. I Ø Środa – 30.04.2014r. ... KLASA/ ILOŚĆ UCZNIÓW KOMISJA s.37 j. niemiecki III.1 2a (13) p. Jabłońska, p. Kwapisz s.53 j. niemiecki III.1 2b(6) + 2c(5) = 11

http://www.gim1.com.pl/index.php?view=article&catid=31:gowna&id=348:testy-kompetencji-klas-i-oraz-egzamin-probny-z-jzyka-obcego-dla-klas-ii&format=pdf

Date added: August 12, 2014 - Views: 1

pdf
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014-2015

-test kompetencji Gr.I New Matura Solutions,T.Falla,P.Davis, M.Wieruszewska-poziom we wrześniu Gr.II Matura Prime Time ... 6 Przedmiot Klasa II a Klasa II b Klasa II c Klasa II d Język polski D.Che mperek, ,A. Kalbarczyk „Zrozumieć tekst-zrozumieć

http://www.asnyk.edu.pl/download/podrecznki_2015.pdf

Date added: July 24, 2014 - Views: 1

pdf
Opis testu

Raport z badań Test ponadprzedmiotowy Klasa V szkoła podstawowa Data badania: maj 2009 r. Opis testu PLAN TESTU METRYKA TESTU Test, składający się z 54 zadań, pisało 13 292 uczniów klas 5 szkoły podstawowej.

http://www.kompetencje.edu.pl/raporty/Documents/Raport%20klasa%205%20szkoła%20podstawowa.pdf

Date added: May 12, 2013 - Views: 2

pdf
SPRAWDZIAN KOMPETENCJI Numer DRUGOKLASISTY „Kolorowe ...

TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45 minut ... Klasa ..... In struk cja dla ucznia 1. Upewnij się, czy sprawdzian zawiera 7 stron. Jeśli brakuje stron, powiedz ... 6 Sprawdzian Kompetencji Drugoklasisty z OPERONEM www.operon.pl 12.

http://bogda.cba.pl/wp-content/uploads/2014/05/2012pol..pdf

Date added: September 26, 2014 - Views: 1

pdf
Regulamin rekrutacji w II LO im. Marii Konopnickiej w ...

6. oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o woli ... Klasa: (tu wpisz nazwę oddziału)* Rok szkolny: 2009/2010 ... *** Test kompetencji językowych (dotyczy oddziału z wiodącym językiem hiszpańskim)

http://www.nasza-szkola.pl/dokumenty/2009_2010.pdf

Date added: August 22, 2013 - Views: 2

pdf
Akwarium - Akwarium słodkowodne

zadania tekstowe ulamkii klasa 6 wremena 3 sprawdzian opowiesci z narnii testy sprawdzajace darmowe swype w nokii 500 ... test kompetencji z fizyki w 1 klasie gimnazjum 4 / 12. Akwarium - Akwarium słodkowodne Wygenerowano: 19 September, 2014, 01:41

http://akwarium.ct8.pl/forum/3-miejsce-na-sugestie/193-rzekami-support/pdf.html

Date added: March 9, 2014 - Views: 37

pdf
Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 1 w Miechowie na rok szkolny 2013/2014 6 | S t r o n a oryginałów dokumentów potwierdzających osiągnięcia

http://www.gim1miechow.pl/podstrony/kandydat/Regulamin%20rekrutacji%20do%20Gimnazjum%20nr%201%20w%20Miechowie.pdf

Date added: November 22, 2013 - Views: 2

pdf
Dyrektora Szkoły z dnia 11 czerwca 2014r. 16-18 czerwca 2014

... przeprowadzenia testów kompetencji w klasach pierwszych i drugich w dniach 16-18 czerwca 2014r. zarządzam ... test matematyczno – przyrodniczy -17.06.(wtorek) c) ... sala nr 5 sala nr 6 sala nr 8 sala nr 1 KLASA 2a Nr 13-24 2b 2c 2d 25 8:00 - 9:00 A.Zajc

http://g133wawa.edupage.org/files/Testy_kompetencji_klas_I_II._06.2014.pdf

Date added: July 18, 2014 - Views: 1

pdf
I semestr

Klasa VI osiągnęła wynik 19,64p, co stanowi 49% możliwych do zdobycia i jest wynikiem niżej ... • Test kompetencji z języka angielskiego pisało 7 uczniów. Jeden uczeń nie przystąpił do testu z powodu choroby. Uczniowie mogli

http://dolistowo.jaswily.pl/dolistowo/dokumenty/JAKPRAC.pdf

Date added: March 26, 2014 - Views: 1

pdf
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 - INTER-PC stały i szybki dostęp ...

KLASA 4a 4b 4c 4d Czytanie 7,1 7 7,6 7,7 Pisanie 3,8 3,5 4 3,6 Rozumowanie 8, 38 9,2 9, ... Dla klas 4a, b, c, i d test kompetencji był umiarkowanie trudny WNIOSKI 1. Uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami zawartymi w teście. 2.

http://www.interpc.pl/~groszko/ANALIZA4.pdf

Date added: August 22, 2013 - Views: 2

pdf
SPRAWDZIAN

6. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”: Czas pracy: 60 minut 7. ... Klasa VIa Szkoły Podstawowej w Brzezinach organizuje wystawę pt. „Sławni

http://sp10lubin.edupage.org/files/test_kompetencji_klas_VI_2011.pdf

Date added: August 22, 2013 - Views: 3

pdf
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM ...

we wrześniu test kompetencji językowych. Język angielski Gr.kotynuacyjne kl. 1a,b,d New Matura Success Pre-Intermediate S. McKinlay, ... - 6 - narodowych Klasa 1a Pracownia badań laboratoryjnych z elementami analizy leków Klasa 1b Bez podręcznika

http://www.lo4.tychy.pl/doc/podreczniki11.14.pdf

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

pdf
TesT y eQAO w szkOle Średniej

TesT y eQAO w szkOle Średniej ... klasa 6 Czytanie ze zrozumieniem, pisanie i matematyka badane pod koniec przedziału „starszaków ... OSSLT jest badaniem minimalnej kompetencji. Tak, więc osiągnięcia na tym teście są zgłaszane, ...

http://www.eqao.com/pdf/parent_guides/Cspsb_9XePol_0211_web.pdf

Date added: September 4, 2013 - Views: 2

pdf
Proponuje się nabór do następujących klas pierwszych ...

Klasa l A – politechniczno - akademicka (matematyczno – fizyczna), ... (6 godzin tygodniowo) języka angielskiego oraz elementów języka angielskiego w realizacji programu ... obejmuje ponadto pisemny i ustny test kompetencji z języka angielskiego ...

http://www.zso10.gliwice.pl/files/candidate/grammar_school/klasy_i_liceum-2014_2015%20.pdf

Date added: May 5, 2014 - Views: 1