Jurnal Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pdf pdfs

Searching:
Download
Jurnal Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pdf - Fast Download

Download Jurnal Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pdf from our fatest mirror

DAFTAR PUSTAKA 16

1536 dl's @ 1435 KB/s

pdf
DAFTAR PUSTAKA 16

... dalam sistem pengendalian penyakit tumbuhan secara terpadu. Jurusan Hama dan Penyakit ... penyakit layu bakteri tanaman cabe. Jurnal ...

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/16121/Reference.pdf?sequence=2

Date added: March 31, 2015 - Views: 1

pdf
ABSTRACT PENDAHULUAN METODE PENELITIAN

STUDI KERUSAKAN AKIBAT SERANGAN HAMA PADA TANAMAN PANGAN ... Oka, I. N. 2005. Pengendalian hama Terpadu ... Pracaya. 2007. Hama dan Penyakit Tanaman (Edisi ...

https://jurnalee.files.wordpress.com/2012/08/studi-kerusakan-akibat-serangan-hama-pada-tanaman-pangan-di-kecamatan-bula-seram-bagian-timur-maluku.pdf

Date added: March 14, 2015 - Views: 1

pdf
IMPLEMENTASI SISTEM PAKAR HAMA DAN PENYAKIT PADA ...

HAMA DAN PENYAKIT PADA TANAMAN JAGUNG MENGGUNAKAN SMS GATEWAY ... SMS mereka sudah bisa mengetahui deskripsi serta pengendalian dari hama dan penyakit

http://elearning.poliban.ac.id/pluginfile.php/680/mod_forum/attachment/28/SISTEM%20PAKAR%20TANAMAN%20JAGUNG%20BERBASIS%20CF%20%28JURNAL%29.pdf

Date added: December 23, 2014 - Views: 2

pdf
EFEKTIVITAS CAISIN SEBAGAI TANAMAN PERANGKAP...

UNTUK PENGENDALIAN PENYAKIT AKAR GADA PADA KUBIS ... Penggunaan tanaman perangkap untuk pengendalian hama telah lama diterapkan dan pada ... 3118.pdf. Accessed ...

http://idci.dikti.go.id/pdf/JURNAL/JURNAL%20HAMA%20&%20PENYAKIT%20TUMB.TROPIKA/VOL.11%20NO.1%20MARET%202011/582.pdf

Date added: November 17, 2014 - Views: 7

pdf
PENGAMATAN HAMA PENYAKIT DAN MUSUH ALAMI HAMA ...

PENGAMATAN HAMA PENYAKIT DAN MUSUH ALAMI HAMA TANAMAN PADI DI DESA ... Keong Mas pada tanaman Padi. Jurnal ... 2008. Pengendalian Penyakit Blast pada Tanaman ...

http://jurnal-agriba.info/wp-content/uploads/2014/04/13-Ummi-kalsum-Edy-Romza.pdf

Date added: August 25, 2014 - Views: 6

pdf
PENGENALAN DAN PENANGANAN HAMA PENYAKIT PADA ...

PENGENALAN DAN PENANGANAN HAMA PENYAKIT PADA TANAMAN TOMAT Disusun oleh: WIDYA ALMAIDA ... Karena pengendalian hama dan penyakit disetiap daerah berbeda.

http://blog.ub.ac.id/azerigautama/files/2012/04/azeri-rurin-pdf.pdf

Date added: November 10, 2013 - Views: 11

pdf
KETERTARIKAN SERANGGA HAMA LALAT BUAH TERHADAP...

Teknik Pengendalian Jurnal Agroforestri Volume VI Nomor 2 Juni 2011 ... Pengendalian hama tanaman dalam ... pengendalian hama lalat korok daun ...

https://jurnalee.files.wordpress.com/2012/12/ketertarikan-serangga-hama-lalat-buah-terhadap-berbagai-papan-perangkap.pdf

Date added: March 4, 2015 - Views: 3

pdf
PERMASALAHAN HAMA, PENYAKIT DAN GULMA DALAM...

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan pengendalian hama, penyakit dan gulma sampai batas ... Hama dan Penyakit Tanaman. Kanisius. Yogyakarta ...

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/976/1/132288490(1).pdf

Date added: May 8, 2012 - Views: 7

pdf
Nama Nama Hama Penyakit Tanaman - free Ebooks...

Pengendalian Hama dan Penyakit pada Tanaman ... com/berkas/jurnal/31.pdf Nama penyakit dan hama : ... fullchapter/04550071.pdf hama dan penyakit tanaman ...

http://www.pdfsdocuments.com/nama-nama-hama-penyakit-tanaman.pdf

Date added: March 11, 2015 - Views: 2

pdf
PENGARUH JARAK TANAM DAN DOSIS PUPUK KANDANG AYAM...

pengendalian hama dan penyakit tanaman. ... Jarak tanam (populasi tanaman) dan dosis pupuk kandang optimum belum diperoleh pada percobaan ini.

http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/5-Anak-Agung-Gede-Putra.pdf

Date added: September 9, 2013 - Views: 47

pdf
SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT DAN HAMA TANAMAN...

SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT DAN HAMA TANAMAN PADI ... berlimpah dan karena pengendalian dengan pestisida sulit dilakukan, hama ini sering menimbulkan

http://pelita-informatika.com/berkas/jurnal/31.pdf

Date added: April 25, 2014 - Views: 6

pdf
PENGARUH LAMA PENYIMPANAN BEBERAPA FORMULA ISOLAT...

pengaruh lama penyimpanan beberapa formula isolat bakteri endofit untuk pengendalian penyakit hawar daun bakteri (xanthomonas axonopodis pv. allii) pada tanaman ...

http://repository.unand.ac.id/17002/1/SARBA_TUA_HARAHAP_(05116036)_SKRIPSI.pdf

Date added: August 22, 2014 - Views: 3

pdf
Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu pada...

179 Setiawati, W et al.: Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu ... Tabel 7. Kerusakan tanaman cabai merah akibat serangan penyakit Cercospora capsici (Plant ...

http://hortikultura.litbang.pertanian.go.id/jurnal_pdf/232/9.%20Setiawati.pdf

Date added: December 18, 2014 - Views: 5

pdf
MUSUH ALAMI, HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN KOPI

Proyek Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat ... 50 Musuh Alami, Hama dan Penyakit Tanaman Kopi TANAMAN PENUTUP TANAH Arachis pintoi adalah tanaman yang

http://www.mamud.com/Docs/Coffee.pdf

Date added: November 3, 2012 - Views: 46

pdf
Semua Hama Tanaman Kopi

... pengendalian hama dan penyakit tanaman kakao seperti ... A.C. [1981]. ... http://pertanian.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2010/12/JURNAL-4.pdf.

http://www.pdfsdocuments.com/semua-hama-tanaman-kopi.pdf

Date added: November 17, 2014 - Views: 6

pdf
POTENSI AGENSIA HAYATI DAN NABATI DALAM...

1 Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto ... Fungisida Nabati Dalam Pengendalian Penyakit Tanaman.

http://citation.itb.ac.id/pdf/JURNAL/JURNAL%20HAMA%20&%20PENYAKIT%20TUMB.TROPIKA/VOL.5%20NO.1%20MARET%202005/463.pdf

Date added: February 6, 2014 - Views: 14

pdf
Suryaningsih, E. dan A.W. W. Hadisoeganda: Pengen-...

Pengendalian Hama dan Penyakit Penting Cabai dengan Pestisida Biorasional Suryaningsih, E. dan A.W.W. Hadisoeganda Balai Penelitian Tanaman Sayuran, ...

http://hortikultura.litbang.pertanian.go.id/jurnal_pdf/173/Suryaningsih_biorasional.pdf

Date added: November 17, 2014 - Views: 3

pdf
PANDUAN BUDIDAYA TANAMAN SAYURAN

Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADL249.pdf

Date added: December 20, 2011 - Views: 47

pdf
MUSUH ALAMI, HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN KAKAO

Pengenalan dan Pengendalian Hama-Penyakit Tanaman Kakao. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Jember. No. Seri:01.004.98. 28 hal. Anonim. (1999).

http://www.mamud.com/Docs/kakao.pdf

Date added: March 27, 2012 - Views: 42

pdf
Review Article: Teknologi Pengendalian Hama dalam...

Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, ... rendah sehingga biomassa tanaman ini mudah mengalami Jurnal Agrisistem Vol 2, ... Teknologi Pengendalian Hama Sayuran 144.

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/776/fitomedikaapril2011(1-3).pdf?sequence=1

Date added: March 15, 2015 - Views: 2

pdf
pht padi sawah - ATMAN ROJA

Teknis Pengelolaan Hara dan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Padi Secara Terpadu. Departemen Pertanian; 38 hlm. 8. Semangun H. 1990. Penyakit ...

https://atmanroja.files.wordpress.com/2009/06/12phtpadisawah.pdf

Date added: January 29, 2015 - Views: 3

pdf
HAMA PENYAKIT PENTING TANAMAN

HAMA PENYAKIT PENTING TANAMAN ... Pengendalian hama lada melalui pengelolaan ekosistem adalah ... Kajian Pengelolaan Tanaman Lada Terpadu. Jurnal Pengkajian

http://blog.ub.ac.id/ikha/files/2012/12/TUGAS-HPPT-KULIAH-penyakit-pada-lada.pdf

Date added: January 11, 2014 - Views: 5

pdf
SIKAP PETANI TERHADAP TEKNOLOGI PENGENDALIAN HAMA...

SIKAP PETANI TERHADAP TEKNOLOGI PENGENDALIAN HAMA ... Laboratorium Pengendalian Hama Penyakit Tanaman.2007. Laporan Akhir SLPHT Tanaman Jagung Di Desa Nguma

http://agribisnis.fp.uns.ac.id/wp-content/uploads/2013/07/Jurnal-SLPHT-Nanang-new2.pdf

Date added: October 15, 2013 - Views: 6

pdf
PENGAMATAN SERANGAN HAMA PADA TANAMAN JAGUNG ... -...

100% dan penggerek tongkol 10% karena tidak dilakukan pengendalian hama pada lahan ... dan serangan hama tanaman. ... berupa hama dan penyakit.

http://jurnal-agriba.info/wp-content/uploads/2013/03/11-Umikalsum.pdf

Date added: August 7, 2014 - Views: 6

pdf
KAJIAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PETANI DALAM...

cara berfikir tentang pengendalian hama dan penyakit tumbuhan ... Terhadap Pemakaian Insektisida dalam Pengendalian Hama Tanaman Padi di Desa ... Jurnal Pengkajian ...

http://www.stppmedan.ac.id/pdf/Jurnal%20Vol%205/8-Yuli.pdf

Date added: May 24, 2014 - Views: 2

pdf
J. HPT Tropika. ISSN 1411-7525 Vol. 5, No. 2: 97 -...

pengendalian terpadu penyakit layu (ralstonia solanacearum smith) dan nematoda puru akar (meloidogyne spp.) pada tanaman jahe gajah made sudana1 dan made lotrini2

http://idci.dikti.go.id/pdf/JURNAL/JURNAL%20HAMA%20&%20PENYAKIT%20TUMB.TROPIKA/VOL.5%20NO.2%20SEPTEMBER%202005/470.pdf

Date added: December 18, 2014 - Views: 2

pdf
KEEFEKTIFAN BERBAGAI JENIS EKSTRAK UNTUK ...

KEEFEKTIFAN BERBAGAI JENIS EKSTRAK UNTUK PENGENDALIAN HAMA Riptortus linearis ... 1Hama dan Penyakit Tumbuhan Pasca ... Tanaman yang akan diekstrak ...

http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/36ada10fe55779468bcef370f310ba12.pdf

Date added: February 1, 2015 - Views: 3

pdf
Tehnik dan Budidaya Penanaman Padi - System of...

riziculture intensive" dan pertama kali muncul di jurnal ... Pengendalian hama dan penyakit di lokasi demplot SRI dikendalikan dengan konsep Pengendalian Hama ...

http://sri.ciifad.cornell.edu/countries/indonesia/extmats/indoSampoernaManual09.pdf

Date added: November 23, 2011 - Views: 45

pdf
PERKEMBANGAN HIDUP DAN DAYA MEMANGSA CURINUS...

pengendalian hama terpadu. Komponen-komponen pengendalian ini antara lain ... Psyllidae). Agritrop (jurnal Ilmu-Ilmu ... Hama pada Tanaman Lamtoro di ...

http://citation.itb.ac.id/pdf/JURNAL/JURNAL%20HAMA%20&%20PENYAKIT%20TUMB.TROPIKA/VOL.6%20NO.2%20SEPTEMBER%202006/482.pdf

Date added: April 20, 2015 - Views: 1

pdf
KOMPONEN TEKNOLOGI PENGENDALIAN PENYAKIT KARAT...

salah satu komponen pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, ... Hama dan Penyakit Tanaman Jagung serta Pengendaliannya. Monografi Balittan Malang

http://balitsereal.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/511.pdf

Date added: January 20, 2015 - Views: 1

pdf
PENANGGULANGAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PENGHASIL...

PENANGGULANGAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PENGHASIL GAHARU oleh : ... (alam/tanaman; diameter > 25 cm, ... Telah ditemukan strategi pengendalian hama dengan cara

https://gaharublog.files.wordpress.com/2011/05/7-hama_gaharu.pdf

Date added: February 17, 2015 - Views: 7

pdf
DUKUNGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN DALAM...

Jun 03, 2009 · Jurnal Ilmiah Tambua, ... Tanaman perangkap dan pengendalian secara mekanis pada ... pengendalian hama, pengendalian penyakit, ...

https://atmanroja.files.wordpress.com/2009/06/04kdelaisumbar.pdf

Date added: February 17, 2015 - Views: 6

pdf
RESPON PETANI TERHADAP PENGENDALIAN PENYAKIT

pengendalian penyakit Fusarium oxysporium menggunakan jamur Trichoderma sp. ... cabai adalah serangan hama penyakit ... yang terserang penyakit, hingga tanaman

http://www.stppgowa.ac.id/DataDownloadCentrePap/data-jurnal-agrisistem-stpp-gowa/3.%20RESPON%20PETANI%20TERHADAP%20PENGENDALIAN%20PENYAKIT%20Fusarium%20oxysporium%20PADA%20TANAMAN%20CABAI%20DENGAN%20JAMUR%20Trichoderma%20sp.pdf

Date added: February 16, 2014 - Views: 7

pdf
BIBIT SENGON TAHAN PENYAKIT KARAT PURU: BERAPA...

Rekayasa genetika tanaman untuk pengendalian penyakit karat puru pada ... pengendalian hama dan penyakit tanaman ... JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi ...

http://puspijak.org/uploads/sosek_2014/Jurnal_sosek_11.2.2014.2.pdf

Date added: April 20, 2015 - Views: 1

pdf
Perubahan Iklim Ledakan hama dan penyakit tanaman

perubahan iklim terhadap hama dan penyakit tanaman perlu dilakukan untuk menentukan ... pendekatan sistem Pengendalian Hama Terpadu Biointensif ...

https://abumutsanna.files.wordpress.com/2008/09/perubahan-iklim_ledakan-hama-dan-penyakit-tanaman.pdf

Date added: March 12, 2015 - Views: 1

pdf
KEMAMPUAN KOLONISASI BERBAGAI FORMULA BAKTERI...

mencabut gulma di sekitar tanaman dengan tangan. Pengendalian hama secara mekanis, yaitu ... wit.pdf. [12 Juni 2009]. ... Pengendalian Hayati Penyakit Tanaman.

http://repository.unand.ac.id/20498/1/Jurnal.pdf

Date added: April 14, 2015 - Views: 1

pdf
LAPORAN PRAKTIKUM - Mirsadiq's Blog | Just another...

Penggunaan predator sebagai agen hayati pengendalian hama tanaman ... Penanggulangan/pengendalian hama dan penyakit bisa melalui penyemprotan

https://mirsadiq.files.wordpress.com/2013/12/download-laporan-perlindungan-tanaman-universitas-sebelas-maret-surakarta.pdf

Date added: February 26, 2015 - Views: 2

pdf
E-111 Pengaruh Ekstrak Daun Bintaro ( odollam)...

ntuk mengendalikan hama penyakit tanaman, ... menerapkan teknik Pengendalian Hama Terpadu sesuai ... Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Vol.7 No.5, ...

http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/download/3739/1414

Date added: February 5, 2014 - Views: 8

pdf
HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PADI DI DESA CINANGNENG...

petani sehingga hama dan penyakit tanaman masih sulit untuk ... [Anonim 1]. 2008. Teknik Pengendalian Hama Tanaman. ... [jurnal on-line] http://www.pdf-searcher.com ...

https://lutfiafifah.files.wordpress.com/2011/02/klintan-kelompok-1-cinangneng.pdf

Date added: February 14, 2015 - Views: 4

pdf
DAFTAR PUSTAKA - IPB Repository

DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2001. ... Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan ... Pengendalian Hama Terpadu dan Implementasinya di Indonesia.

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/61161/Daftar%20Pustaka.pdf?sequence=9

Date added: January 15, 2014 - Views: 3

pdf
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECEPATAN ADOPSI...

Faktor Yang Mempengaruhi Kecepatan Adopsi Inovasi Pertanian Di ... pengendalian Hama dan Penyakit tanaman secara terpadu dan Penanganan proses panen

http://eprints.uns.ac.id/8338/1/132050608201011091.pdf

Date added: September 14, 2013 - Views: 15

pdf
DEFENISI DAN RUANG LINGKUP PENGENDALIAN HAYATI

PENGENDALIAN HAYATI Jurusan Hama & Penyakit Tumbuhan / ... utk mengendalikan hama tanaman palm. ... jurnal pengendalian hayati atropoda hama dan

http://faperta.unand.ac.id/files/BAHAN_AJAR_PHPH.pdf

Date added: March 6, 2014 - Views: 8

pdf
HUBUNGAN JUMLAH BARIS KACANG-KACANGAN TERHADAP ...

populasi dan status hama dan penyakit akibat ... alternatif pengendalian yang efektif dalam ... Hubungan jumlah baris kacang-kacangan terhadap hama tanaman jagung ...

http://jurnal.unej.ac.id/index.php/BIP/article/download/612/pdf

Date added: August 25, 2014 - Views: 1

pdf
Hama masalah lapang hama penyakit hara pada padi

hama penyakit hara pada padi masalah lapang. ... kerusakan adalah menghisap cairan tanaman. Cara pengendalian • Kepinding tanah dewasa sangat tertarik kepada

http://lampung.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/publikasi/bukuhama.pdf

Date added: November 9, 2014 - Views: 6

pdf
TINGKAT ADOPSI INOVASI PETANI TERHADAP TEKNOLOGI...

Jurnal Agrisistem, ... pengendalian hama dan penyakit secara ... serangan hama dan penyakit yang menyerang tanaman. Sedangkan untuk

http://www.stppgowa.ac.id/DataDownloadCentrePap/data-jurnal-agrisistem-stpp-gowa/4.%20TINGKAT%20ADOPSI%20INOVASI%20PETANI%20TERHADAP%20TEKNOLOGI%20BUDIDAYA%20JAGUNG%20MANIS%20(Zea%20mays%20saccharata%20Sturt)%20DI%20KELURAHAN%20BORONGLOE,%20KECAMATAN%20BONTOMARANNU,%20KABUPATEN%20GOWA.pdf

Date added: April 6, 2014 - Views: 1

pdf
PENGENDALIAN HAMA PENGGEREK TONGKOL JAGUNG...

PENGENDALIAN HAMA PENGGEREK TONGKOL ... lain adanya serangan hama dan penyakit. ... yang dianggap efektif untuk mengendalikan hama H. armigera pada tanaman jagung ...

http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AGROLAND/article/download/169/141.pdf

Date added: September 15, 2013 - Views: 12

pdf
Jurnal Ilmu Budidaya Tanaman

Jurnal Ilmu Budidaya Tanaman ... PRODUKSI TANAMAN KUBIS BUNGA ... Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan cara pengendalian

http://paparisa.unpatti.ac.id/paperrepo/ppr_iteminfo_lnk.php?id=246

Date added: October 22, 2013 - Views: 13

pdf
UJI DAYA HASIL 11 GALUR KEDELAI Glycine max (L.)...

Peningkatan produksi tanaman ... pengendalian OPT kurang efektif dan ... mengendalikan hama dan penyakit, yaitu Furadan 3G.

http://karyailmiah.fp.ub.ac.id/bp/wp-content/uploads/2013/01/JURNAL.pdf

Date added: August 13, 2013 - Views: 21

pdf
KONTRAK PERKULIAHAN, GBPP, RPKPS, EVALUASI PBM...

Pengendalian Hama Terpadu ... peramalan hama dan penyakit tanaman ini dapat membantu dan membekali ... Bahan bacaan dari jurnal ilmiah, ...

http://faperta.unand.ac.id/sites/default/files/RPKPS_SISTEM_PERAMALAN_HPT.pdf

Date added: April 17, 2014 - Views: 2