Fisa De Prezentare Si Declaratie Mediu pdfs

Searching:
Download
Fisa De Prezentare Si Declaratie Mediu - Fast Download

Download Fisa De Prezentare Si Declaratie Mediu from our fatest mirror

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE, necesara obtinerii ...

5904 dl's @ 1614 KB/s

pdf
FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE, necesara obtinerii ...

Pag. 1/11 FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE, necesara obtinerii AUTORIZATIEI DE MEDIU pentru: Activitatea de transport marfuri/substante/deseuri

http://www.anpm.ro/upload/79992_fisa_consal.pdf

Date added: January 12, 2014 - Views: 13

pdf
FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - Agentia pentru Protectia ...

Fisa de prezentare si declaratie Iulie 2012 1 Punct de lucru: Prel.Sos.Giurgiului, nr 33A, Com. Jilava, Jud.Ilfov. ... prevazute in legislatia de mediu si cea de transport ADR. In cadrul societatii exista consilier de siguranta , ...

http://www.anpm.ro/upload/75347_Fisa%20prezentare%20EE%20LOG.pdf

Date added: March 22, 2013 - Views: 49

pdf
Fisa de prezentare Program Mediu - Acces Project Investments

FISA DE PREZENTARE PENTRU ... Scopul Programului il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu a proiectelor vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia ... declaratie privind activitatea economica a solicitantului, conform anexei ...

http://accesarefonduri.ro/wp-content/uploads/2014/07/Fisa-de-prezentare-Program-Mediu.pdf

Date added: August 23, 2014 - Views: 1

pdf
apmtm.anpm.ro

Alte date $ informatii privind protectia mediului: Fisa de prezentare declaratie poate fi întocmitä de titular sau o structurå silvicá autorizatä de MAPDR si va fi conformã cu prevederile din amenjamentul silvic aprobat.

http://apmtm.anpm.ro/upload/9796_apmtm_Model%20fisa%20de%20prezentare%20si%20declaratie%20-%20AUTORIZATIA%20DE%20MEDIU.pdf

Date added: April 24, 2014 - Views: 1

pdf
ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA AUTORIZATIEI DE MEDIU cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu (2 exemplare); fisa de prezentare si declaratie avand continutul cuprins in

http://apmbuc.anpm.ro/upload/13621_ActeNecesarePentruSolicitareaAutorizatieiDeMediu.pdf

Date added: September 11, 2013 - Views: 15

pdf
ANEXA Nr. 2 la Ord. Nr. 1798/2007: conţinut cadru pt ...

ANEXA Nr. 2 la Ord. Nr. 1798/2007: conţinut cadru pt. « Fişa de prezentare ... protecţia mediului, care au legătură cu protecţia factorilor de mediu şi planul de intervenţie în caz de poluări accidentale. Reconstruc ...

http://arpmbuc.anpm.ro/upload/7543_Continut%20cadru%20pentru%20intocmire%20fisa%20de%20prezentare%20si%20declaratie.pdf

Date added: August 10, 2013 - Views: 14

pdf
~NPM MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENTIA NA ...

AUTORIZA TIE DE MEDIU Pentru desfasurarea activitatilor de: colectare, ... Fisa de prezentare si declaratie a activitatii si planurile anexe 2. Certificat de inregistrare nr.J23/896/21.03.2008, C.D.!. nr.23563844, insotit de certificatul

http://www.colectare-deseuri.eu/ColectareDeseuriFiles/file/autorizatii-formulare/autorizatie%20mediu%20cameleon_pg_1.pdf

Date added: December 31, 2012 - Views: 4

pdf
model cerere autorizatie mediu - Regiunea Vest România

Mentionez ca am/nu am obtinut acord de mediu conform Ord. MMGA nr. 860/2002. Alaturat va depunem: - fisa de prezentare si declaratie avand continutul cuprins in anexa nr. 2; ... - planul de situatie si planul de incadrare in zona a obiectivului;

http://regiuneavest.ro/assets/model_cerere_autorizatie_mediu.pdf

Date added: January 12, 2014 - Views: 11

pdf
www.chemical.ro

AUTORIZATIA DE MEDIU pentru SC CHEMICAL COMPANY SRI- lasi, Cod Unic de Inregistrare RO 5945730, punct de lasi, B-dul Chimiei nr. 14, judetul lasi, ... Fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular activitate;

http://www.chemical.ro/pdf/autorizatie_mediu.pdf

Date added: March 21, 2014 - Views: 2

pdf
Către COMISARIATUL GENERAL AL G.N.M. - Garda Nationala de Mediu

Documentatia contine: Fisa de prezentare si declaratie, si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati ; Permis de exploatare 8391 ... Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru

http://www.gnm.ro/eventdocs/1yh601y2pk.pdf

Date added: December 31, 2012 - Views: 6

pdf
AUTORIZATIE DE MEDIU .3'/ / - Agentia pentru Protectia Mediului

-Fisa de prezentare si declaratie a activitatii intocmita de SC CONTI SRL - Mioveni. ... autorizatie de mediu contine 4 pagini si a fost redactata in 3 ex plar. //:,~: 1~ ,,~XECUTl~ DIRECTO~ E ~CU1jIV : ADJUNCT, I/~v: qq:H g. Z"'~, LMAN Ec. SO MARIN.

http://apmag.anpm.ro/upload/54013_341-23.11.2011-SC%20Conti%20SRL.pdf

Date added: December 12, 2013 - Views: 3

pdf
www.apmsibiu.ro

Prezenta lucrare reprezinta Fisa de prezentare si declaratie pentru activitati de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale cod CAEN 0910 (foraj ... Craiova isi desfasoara activitatea apartin beneficiarului lucrarii si detin acord de mediu pentru proiectul respectiv.

http://www.apmsibiu.ro/upload/83371_Fisa%20_FORAJ_CRAIOVA.pdf

Date added: April 24, 2014 - Views: 1

pdf
AUTORIZATIE DE MEDIU ;I .{;J// - Agentia pentru Protectia ...

fisa de prezentare si declaratie, ... vedere al protectiei faetorilor de mediu, de autentieitatea si legalitatea aetelor prezentate in ... I motorina) si de legatura intre rezervoare si pompe de distributie earburant. ...

http://apmag.anpm.ro/upload/26744_49%20SC%20Lukoil%20Romania%20SRL%20Bucuresti.pdf

Date added: July 11, 2013 - Views: 1

pdf
BILANT DE MEDIU NIVEL I si RAPORT LA BILANT

Bilant de mediu nivel I si Raport la bilant 1 BILANT DE MEDIU NIVEL I si RAPORT LA BILANT DENUMIREA OBIECTIVULUI: BUNGALOW CORBU GOLF BENEFICIAR : CARASIMU ZIZI INTREPRINDERE INDIVIDUALA ... Fisa de prezentare si declaratie Schite amplasament .

http://www.ddbra.ro/media/Bilant%20de%20mediu%20nivel%201%20si%20Raport%20la%20bilant%20Bungalow%20Corbu%20Golf%2030112012%20(9).pdf

Date added: April 24, 2014 - Views: 1

pdf
AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - Agentia pentru Protectia ...

• Bilanţ de Mediu nivel I si Raportul la Bilant de Mediu de nivel I, ... elaborat de S SC IPROMED SA Bucuresti; • Fisa de prezentare si declaratie elaborate de S SC IPROMED SA Bucuresti;

http://apmgl.anpm.ro/files/ARPM%20Galati/AIM/Emise/12-12.07.2006-SCComplexuldeporciBALDOVINESTIBraila.pdf

Date added: October 13, 2013 - Views: 4

pdf
AUTORIZATIE DE MEDIU 8447 03.07.2012 - Agentia pentru ...

AUTORIZATIE DE MEDIU Nf9.44kdin DMZ 2012 ... fisa de prezentare si declaratie , dovada mediatizarii solicitarii la Primaria Topolog, plan de ... OUG nt.68/2007 privind räspunderea de mediu cu referire la prevenirea si

http://apmtl.anpm.ro/upload/73563_AUTORIZATIE%20DE%20MEDIU%208447_03.07.2012.pdf

Date added: August 10, 2014 - Views: 1

pdf
AUTORIZATIE DE MEDIU 8457 19.07.2012 - Agentia pentru ...

solicitare autorizatie de mediu nr 4407 / 27.04.2012,Fisa de Documentatia contine . prezentare si declaratie, plan de situatie si plan de incadfare in zona, dovada mediatizaril, Contract de inchiriere depozit de explozivi nt.651/01.03.2007 incheiat cu SC Tarmac SRL

http://apmtl.anpm.ro/upload/73898_AUTORIZATIE%20DE%20MEDIU%208457_19.07.2012.pdf

Date added: March 6, 2014 - Views: 1

pdf
apmvl.anpm.ro

-Elementele prezentate in Fisa de prezentare si declaratie sunt conforme cu realitatea din teren - solicitarea autorizatiei de mediu a fost adusa la cunostinta publicului prin anunt in ziar : Curierul de Ramnic, ... Mentiuni despre procedura de contestare administrativa si contencios

http://apmvl.anpm.ro/upload/92743_decizia%20101.pdf

Date added: March 21, 2014 - Views: 2

pdf
Fisa de prezentare - Masura 121 ME - Fonduri europene

FISA DE PREZENTARE PENTRU MASURA 121 ... Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, ... asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu; ...

http://acces-investments.eu/wp-content/uploads/2014/05/Fisa-de-prezentare-Masura-121-MEA.pdf

Date added: May 29, 2014 - Views: 9

pdf
roecologic-recycling.ro

Fisa de prezentare si declaratie, elaboratä de titular; anunt public; Decizia etapei de încadrare nr. 7955/04.022013, eliberatä de A.P.M. Mure§; ... Prezenta Autorizatie de mediu se emite cu urmätoarele conditii speciale impuse .

http://roecologic-recycling.ro/images/Autorizatie%20de%20mediu%20Ro%20Ecologic.PDF

Date added: July 7, 2014 - Views: 1

pdf
AGENTIA REGIONAL~

emiterea Autorizatiei de mediu . pentru activitatea de : taierea si rindelulrea lemnului cod CAEN 1610; desfasurata de: S.C.PLEY MONTAN 2003 SRL, ... Docurnentatia tehnica inaintata de titularul activitatii contine:fisa de prezentare si declaratie,

http://arpmag.anpm.ro/upload/25270_161%20SC%20Pley%20Montan%202003%20SRL.pdf

Date added: August 23, 2014 - Views: 1

pdf
AGENTIA REGI0NALA PENTRlJ PROTECTIA MEDIULlJI PITESTI ...

AGENTIA REGI0NALA PENTRlJ PROTECTIA MEDIULlJI PITESTI AUTORIZATIE DE MEDIU Nr. 281 din 12.10.2011 . Ca urmare a cererii adresate de SC LUKOIL ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Elena

http://arpmag.anpm.ro/upload/50367_281-12.10.2011-SC%20Lukoil%20Romania%20SRL.pdf

Date added: May 3, 2014 - Views: 1

pdf
MMP-SSI

Art.25 aliniatul (l) a carui indeplinire s-a detaliat in Fisa de Prezentare si Declaratie ... Monitorizarea s-a efectuat asupra urmätorilor factori de mediu: apä, aer, sol si vegetatie, flind prezentatä sintetic în continuare: AER

http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/proceduri_autorizare/fcn_pitesti/2011-06-21_fcn_pitesti_pdvfcnpitesti.pdf

Date added: September 25, 2014 - Views: 1

pdf
CUPRINS ,,CARIERA DE AMFIBOLITE SI STATIE DE CONCASARE ...

impactul asupra factorilor de mediu este semnificativ si va cuantifica raspunderea pentru starea ... 273/09.10.2006, valabila pana la 09.10.2011, data pana la care a fost depusa Fisa de prezentare si declaratie pentru reinoirea acesteia. Dupa analiza Fisei de prezentare, ...

http://apmsb.anpm.ro/upload/87232_BM_Cariera%20amfibolite.pdf

Date added: April 23, 2013 - Views: 4

pdf
FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Directia Regionala de Drumuri si ...

FISA DE DATE A ACHIZITIEI ... Cerinta minima : prezentare declaratie pe ... pentru motorina lichida euro si benzina fara plumb, declaratie de conformitate data pe propria ...

http://www.drdpct.ro/Motorina/fisa%20de%20date.pdf

Date added: December 10, 2012 - Views: 2

pdf
eLicitatie - Anunt de participare numarul 128475/18.08.2011 ...

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, ... Declaratie de eligibilitate, ... •Fisa de informatii generale cu declaratia privind cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 (trei) ani (2008, ...

http://www.posmediu.ro/upload/pages/anunt%20campanie.pdf

Date added: June 16, 2012 - Views: 2

pdf
ORDIN UCVAP 175 - Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

... Declaratie de impartialitate si confidentialitate – anexa nr. 5 e) ... - cele cu risc global mediu - in procent de 50%; 3 - cele cu risc global mic ... Fisa de prezentare, semnatata de conducatorul autoritatii contractante si

http://www.poat.ro/upload/info_docs/omfp175_2007.pdf

Date added: May 23, 2013 - Views: 1

pdf
Către COMISARIATUL GENERAL AL G.N.M.

Documentatia contine: Fisa de prezentare si declaratie, si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati ; Permis de exploatare 8391 ... Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru

http://www.gnm.ro/eventdocs/1xlefptf8o.pdf

Date added: November 7, 2013 - Views: 1

pdf
www.aloref.ro

Fisa de prezentare si declaratie întocmitä conform anexei 2 a 0M 1798/2007; Plan de situa!ie plan de îneadrare în zonä; ... Raportarea acestei evidente se va face la cererea autoritatilor de mediu, si va fl pusa la dispozitia organelor de control in domeniul protectiei mediului la cererea

http://www.aloref.ro/assets/mediu.pdf

Date added: March 10, 2014 - Views: 5

pdf
FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Prima Pagina - DRDP Bucuresti

FISA DE DATE A ACHIZITIEI ... mediu economico-financiare sanatate construc Ńii şi amenajarea teritoriului protectie social ă ... Forma grafica de prezentare: - planse fara chenar si fara cartus - culoare alb – negru

http://www.drdpb.ro/filemanager/achizitii/FDA__Maracineni.pdf

Date added: January 12, 2014 - Views: 1

pdf
apmvl.anpm.ro

declarate in fisa de prezentare si declaratie , ... 1. solicitarea autorizatiei de mediu a fost adusa la cunostinta publicului prin anunt ... Mentiuni despre procedura de contestare administrativa si contancios administrativ.

http://apmvl.anpm.ro/upload/17520_DECIZIE657.pdf

Date added: March 25, 2014 - Views: 1

pdf
FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Directia Regionala de Drumuri si ...

FISA DE DATE A ACHIZITIEI ... Denumire: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA prin Directia Regionala de ... mediu afaceri ...

http://www.drdpct.ro/Reparatie%20instalatie%20electrica%20iluminat%20pod%20Agigea/fisa%20de%20date.pdf

Date added: August 23, 2014 - Views: 1

pdf
A~G;E~NfTT1,IA~PME;N~T~RJJUFP~ROOTTERtC;T~IA~M~EiD~IUliL~U~l;M~E

AUTORIZATIA DE MEDIU Nr. 31 din 12.03.2013 Ca unnare a cererii adresate de :S.C. CUJMIR SOLAR S.R.L., ... Documentatia contine : cerere, fisa de prezentare si declaratie, anunt Ia ziarul Infonnatia de Severin si Ia Primaria Cujmir pentru depunerea documentatiei

http://www.edpr.com/assets/EDPR_20130312_Cujmir_Autorizatia-de-mediu_RO.pdf

Date added: September 25, 2014 - Views: 1

pdf
www.edpr.com

Documentatia confine: (fl¾ de prezentare declaratie, bilant de mediu, etc): - Fisa de prezentare si declaratie; - Dovadä platä tarif; - Dovadä anunt public ; ... (iei de mediu este obligat sã prevadã si

http://www.edpr.com/assets/Environmental-authorisation-Dabuleni-PV.pdf

Date added: February 25, 2014 - Views: 1

pdf
SC AEVUM ECO CONSULT SRL

mediu/autorizatie integrata de mediu: Fisa de prezentare si declaratie ilant de mediu nivel 1 si 2 ( M1,M2) ilant de mediu pentru inchidere Formular de solicitare autorizatie integrata de mediu (IPP) Raport de amplasament pentru autorizatie integrata de mediu

http://aevum-consult.ro/Brosura-Aevum-Consult.pdf

Date added: September 22, 2014 - Views: 1

pdf
Fisa de date - E-ACHIZITII CONSULTANTA ONLINE, achizitii ...

Fisa de date Sistemul Electronic ... „ Declaratie privind calitatea de participant la procedura in care operatorul economic declara in ce calitate participa si depune oferta si ... de la un laborator specializat si autorizat. LOT 1.Prezentare rapoarte de testare conform standardelor BS 22313 ...

http://www.e-achizitii.com/download_document.php?id_document=1103544&id_anunt=452304&id_anunt_atribuit=0

Date added: May 8, 2014 - Views: 1

pdf
polarismediu.ro

Documentatia contine . cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu, fisa de prezentare si de declaratie întocmitä de titularul activitätii ... Documentatia contine . cererea pentru eliberarea autorizatiei de mediu, fisa de prezentare si de declaratie întocmitä de titularul activitätii ...

http://polarismediu.ro/pdf/090316_Autorizatie%20de%20mediu%20APM%20GJ.pdf

Date added: March 21, 2014 - Views: 2

pdf
Fisa de date - A.J.O.F.M. TIMIS

Fisa de date Sistemul Electronic de Achizitii Publice, ... restrictionat.Pt echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual ... Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet. IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

http://www.timis.anofm.ro/anunt/fisad2.pdf

Date added: July 11, 2013 - Views: 1

pdf
Fisa de date - E-ACHIZITII CONSULTANTA ONLINE, achizitii ...

Fisa de date Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29-06-2012 10:02 Pagina 1/5 ... Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat care este ... IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

http://www.e-achizitii.com/download_document.php?id_document=825157&id_anunt=421182&id_anunt_atribuit=0

Date added: March 6, 2014 - Views: 1

pdf
Fisa de date - Acasă - Administrația Națională a ...

Fisa de date Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 03-06-2013 13:28 Pagina 1/7 ... III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului III.1.5) ... Modul de prezentare a propunerii tehnice

http://anp.gov.ro/documents/12412/1031072/FisaDate_No98024_AP.pdf/a12d2a64-4e62-44c5-b5b4-c1b6e5287e58

Date added: July 8, 2013 - Views: 1

pdf
Ministerul Mediului şi Schimb ărilor Climatice Agen ţia Na ...

nr.216/2012 si a obliga ţiilor de mediu nr.11906/OM 250/16.10 ... str. Moldovei nr. 120 conform Contract autentificat nr. 764/2012 de la SC Tiseco SRL Bacau. elaborat ă de : - fisa de prezentare si declaratie ... − situa ţia vidanj ărilor în sta ţia de epurare, prezentare tabelar ă ...

http://apmbc.anpm.ro/upload/95709_Autorizatie%20mediu%20%20APASERV%20TROTUS%20Comanesti-PROIECT.pdf

Date added: September 8, 2013 - Views: 3

pdf
FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Prima pagină - OAR Bucuresti

FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA ... mediu economico-financiare ... protectie social ă cultura, religie si actv. recreative educa ţie altele (specifica ţi)_____ Autoritatea contractanta achizi ţ ...

http://www.oar-bucuresti.ro/anunturi/2010/10/29/c/79597fisa3.pdf

Date added: July 19, 2013 - Views: 1

pdf
Fisa de date - Acasă - Administrația Națională a ...

în plafoanele referitoare la numarul mediu anual de salariati, ... IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice ... calificare solicitate prin Fisa de date a achizitiei.

http://anp.gov.ro/documents/12412/1759748/FisaDate_No112824_IP.pdf/56114153-0d11-4590-bf0d-d843f799fb5e

Date added: October 2, 2013 - Views: 1

pdf
fisa de date1

FISA DE DATE A ACHIZITIEI ... asociati/tertsustinator:prezentare Formular A;2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din/OUG34/2006/ofertant, 4 ... se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, ...

http://www.timis.anofm.ro/anunt/fisad3.pdf

Date added: July 9, 2013 - Views: 1

pdf
FISA DE DATE A ACHIZITIEI - RATB - Regia Autonoma de ...

Fisa de date Pagina 1 ... Propunerea tehnica va contine si o declaratie pe propria raspundere, ... IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

http://www.ratb.ro/docpdf/fisa_de_date_NFP_140603.pdf

Date added: July 20, 2014 - Views: 1

pdf
FISA DE DATE A ACHIZITIEI

FISA DE DATE A ACHIZITIEI ... 2 Ani si 45 zile (de la data semnarii contractului) 181 luni DO 11.1.5) Divizare pe loturi DA 0 NU 181 ... CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta ~i

http://www.satu-mare.ro/fisiere/licitatie/sipa/FDA%20%20depozit%20de%20materiale.pdf

Date added: August 10, 2013 - Views: 2

pdf
Formular nr.9 - Fisa de date a achizitiei - Primăria Satu Mare |

FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire : ... IV. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE IV.1) ... V.6) Modul de prezentare a propunerii tehnice Conform caiet de sarcini V.7) ...

http://www.satu-mare.ro/fisiere/licitatie/tehCalcul/Formular9-Fisa%20de%20date%20a%20achizitiei.pdf

Date added: October 23, 2012 - Views: 2

pdf
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE C U P R I N S

SECTIUNEA II – Fisa de date a achizi ... instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si financiare; f) ... Prezenta declaratie este valabila pana la data de ...

http://discutii.mfinante.ro/static/4/Mfp/DOCUMENTATIEINTEGRALA.pdf

Date added: May 27, 2013 - Views: 2

pdf
documentatie de atribuire CENTRALE TERMICE

Fisa de date a achizitiei – Caietul de sarcini ... - Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere (Formularul nr. 14); ... Detalierea modului de prezentare, ambalare, sigilare a

http://www.oar-bucuresti.ro/anunturi/2010/09/09/d/72218fisa.pdf

Date added: April 27, 2013 - Views: 2

pdf
SECTIUNEA FISA DE DATE A ACHIZITIEI

SECTIUNEA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Sectiunea Fisa de Date a Achizitiei contine informatiile specifice, referitoare la aplicarea concreta a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, care sunt destinate potentialilor

http://www.drdpb.ro/filemanager/achizitii/4___FDA___DN_54_Islaz.pdf

Date added: August 10, 2014 - Views: 1