Fisa De Prezentare Si Declaratie Mediu pdfs

Searching:
Download
Fisa De Prezentare Si Declaratie Mediu - Fast Download

Download Fisa De Prezentare Si Declaratie Mediu from our fatest mirror

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - Agentia pentru Protectia ...

5231 dl's @ 3029 KB/s

pdf
FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE - Agentia pentru Protectia ...

Fisa de prezentare/autorizatie de mediu 2012 SC HAMBURGER RECYCLING ROMANIA SRL comert si transport deseuri ...

http://apmsibiu.ro/upload/75834_FISA_iunie%202012_Hamburger_comert_V2.pdf

Date added: December 20, 2014 - Views: 2

pdf
Fisa de prezentare Program Mediu - Fonduri europene

FISA DE PREZENTARE PENTRU ... Scopul Programului il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu a proiectelor vizand educatia si ... declaratie pe ...

http://acces-investments.eu/wp-content/uploads/2014/07/Fisa-de-prezentare-Program-Mediu.pdf

Date added: December 20, 2014 - Views: 1

pdf
FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE, necesara obtinerii ...

Pag. 1/11 FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE, necesara obtinerii AUTORIZATIEI DE MEDIU pentru: Activitatea de transport marfuri/substante/deseuri

http://arpmgl.anpm.ro/upload/79992_fisa_consal.pdf

Date added: March 4, 2015 - Views: 1

pdf
pentru: Activitatea de comert cu deseuri nepericuloase

INTRODUCERE Elaborarea prezentei "Fise de prezentare si declaratie" are drept scop obtinerea Autorizatiei de mediu pentru activitatea de Comert cu deseuri ...

http://rnges.anpm.ro/upload/72606_fisa_SC_Tatiana_Polis.pdf

Date added: March 4, 2015 - Views: 1

pdf
FISA DE PREZENTARE SI DECLARAŢIE

FISA DE PREZENTARE SI ... Pierderile pe faze de fabricaţie sau de activitate si emisiile în mediu ... Surse de poluanţi si protecţia factorilor de mediu:

http://arpmbuc.anpm.ro/upload/81779_fisa_Myra_Auto_Trans.pdf

Date added: March 4, 2015 - Views: 1

pdf
BILANT DE MEDIU NIVEL I si RAPORT LA BILANT

BILANT DE MEDIU NIVEL I SI RAPORT LA BILANT 3 ... Fisa de prezentare si declaratie Schite amplasament . CARASIMU ZIZI INTREPRINDERE INDIVIDUALA-BUNGALOW CORBU GOLF

http://www.ddbra.ro/media/Bilant%20de%20mediu%20nivel%201%20si%20Raport%20la%20bilant%20Bungalow%20Corbu%20Golf%2030112012%20(9).pdf

Date added: April 24, 2014 - Views: 1

pdf
model cerere autorizatie mediu

- fisa de prezentare si declaratie ... 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu sau ...

http://regiuneavest.ro/assets/model_cerere_autorizatie_mediu.pdf

Date added: January 12, 2014 - Views: 11

pdf
www.chemical.ro

AUTORIZATIE DE MEDIU ... Fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular activitate; ... de alimentare cu apa si de canalizare;

http://www.chemical.ro/pdf/autorizatie_mediu.pdf

Date added: March 21, 2014 - Views: 2

pdf
Către COMISARIATUL GENERAL AL G.N.M. - Garda Nationala de Mediu

Documentatia contine: Fisa de prezentare si declaratie, ... Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru

http://www.gnm.ro/eventdocs/1yh601y2pk.pdf

Date added: December 31, 2012 - Views: 6

pdf
Fisa de prezentare - Masura 121 ME - Acces Project Investments

FISA DE PREZENTARE PENTRU MASURA ... asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu; ... care sa certifice dreptul de proprietate si/sau de ...

http://accesarefonduri.ro/wp-content/uploads/2014/05/Fisa-de-prezentare-Masura-121-MEA1.pdf

Date added: December 20, 2014 - Views: 1

pdf
~NPM MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENTIA NA ...

AUTORIZATIE DE MEDIU IA.P~M. ... deseuri nemetalice si deseuri de echipamente electrice si ... Fisa de prezentare si declaratie a activitatii si planurile ...

http://www.colectare-deseuri.eu/ColectareDeseuriFiles/file/autorizatii-formulare/autorizatie%20mediu%20cameleon_pg_1.pdf

Date added: December 31, 2012 - Views: 4

pdf
Fisa de date

Fisa de date Sistemul Electronic ... SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT ... Prezentare de documente in sustinerea ...

http://cnpas.org/content/cnpas/others/licitatie/2012/09mai2012/FisaDate_No32129_IP.pdf

Date added: March 4, 2015 - Views: 1

pdf
Avision

AUTORIZATIE DE MEDIU Nr ... Cererea de solicitare a autorizatiei de mediu; Fisa de prezentare si declaratie, elaboratä de cätre titularul investitiei ...

http://www.anpm.ro/documents/20769/2344941/A+52+DIN+15.05.2014+COMUNA+BALESTI+PLATFORMA+DEPOZITARE+GUNOI.pdf/5e324d9f-a6a9-444c-b96e-7d2eaeb3dc3a

Date added: March 4, 2015 - Views: 1

pdf
Prezentare Ppt Baltagul Ppt - ManualSilo

Prezentare Ppt Baltagul Ppt ... Prezentare Lucrare Absolvire Doc, Fisa De Prezentare Si Declaratie Mediu, ... al forelor si mijloacelor implicate" iar prin Legea 481 ...

http://manualsilo.net/view/2A6T/prezentare-ppt-baltagul-ppt.pdf

Date added: March 4, 2015 - Views: 1

pdf
AUTORIZATIE DE MEDIU 8458 19.07.2012

AUTORIZATIE DE MEDIU 2012 ... pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu,modificat si completat prin ... Fisa de prezentare si declaratie, ...

http://apmtl.anpm.ro/upload/73815_AUTORIZATIE%20DE%20MEDIU%208458_19.07.2012.pdf

Date added: March 21, 2014 - Views: 1

pdf
SC FORESTCOM SRL Str. AI. Cernat,nr.15, b1.M5A, sc.2, ap.22 ...

Elaborarea prezentei "Fi~e de prezentare ~i declaratie" are drept scop obtinerea autorizatiei de mediu pentru ... Galati si Bacau Spatiul de depozitare al ...

http://gaze.anpm.ro/upload/55952_Fisa_FORESTCOM%20SRL.pdf

Date added: March 4, 2015 - Views: 1

pdf
Fisa de date

Fisa de date Sistemul Electronic ... Declaratie privind efectivul mediu anual al ... caracteristici de prezentare si livrare, zona de recoltare, gradul de umiditate, etc.

http://www.e-achizitii.com/download_document.php?id_document=859732&id_anunt=425427&id_anunt_atribuit=0

Date added: December 20, 2014 - Views: 1

pdf
SC AEVUM ECO CONSULT SRL

CONSULTANTA SI CURSURI DE MEDIU ... mediu/autorizatie integrata de mediu: Fisa de prezentare si declaratie ilant de mediu nivel 1 si 2 ...

http://aevum-consult.ro/Brosura-Aevum-Consult.pdf

Date added: September 22, 2014 - Views: 1

pdf
MMP-SSI - Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice

conformitatea activitatii FCN Pitesti cu obligatiile din Autorizatia de mediu existenta si ... Fisa de Prezentare si Declaratie ... de Prezentare Declaratie ca ...

http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/proceduri_autorizare/fcn_pitesti/2011-06-21_fcn_pitesti_pdvfcnpitesti.pdf

Date added: September 25, 2014 - Views: 1

pdf
mmediu.ro

GARDA NATIONALÅ DE MEDIU COMISARIATUL REGIONAL ARGES COMISARIATUI„ ARGES Statescu. Nr. S, Localitate Pitcsii. ... - fisa de prezentare si declaratie ,

http://mmediu.ro/file/GNM-CJ-Arges.PDF

Date added: December 20, 2014 - Views: 1

pdf
AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU REVIZUITA la data de 00.11 ...

... Autorizatia integrata de mediu nr. ... 9.4.Zgomot si vibratii 10.CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, ...

http://www.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/files/ARPM%20BUCURESTI/Autorizatii%20Integrate%20de%20Mediu/AIMVest-Enerrgo00.11.12.pdf

Date added: March 4, 2015 - Views: 1

pdf
Ministerul Mediului şi Schimb ărilor Climatice Agen ţia Na ...

nr.216/2012 si a obliga ţiilor de mediu nr ... elaborat ă de : - fisa de prezentare si declaratie ... − situa ţia vidanj ărilor în sta ţia de epurare ...

http://apmbc.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/uploads/95709_Autorizatie%20mediu%20%20APASERV%20TROTUS%20Comanesti-PROIECT.pdf

Date added: March 4, 2015 - Views: 1

pdf
AGENTIA REGI0NALA PENTRlJ PROTECTIA MEDIULlJI PITESTI ...

AGENTIA REGI0NALA PENTRlJ PROTECTIA MEDIULlJI PITESTI AUTORIZATIE DE MEDIU Nr. 281 din 12.10.2011 . Ca urmare a cererii adresate de SC LUKOIL ROMANIA SRL, cu ...

http://arpmag.anpm.ro/upload/50367_281-12.10.2011-SC%20Lukoil%20Romania%20SRL.pdf

Date added: May 3, 2014 - Views: 1

pdf
FISA DE DATE A ACHIZITIEI - RATB - Regia Autonoma de ...

Fisa de date ... Propunerea tehnica va contine si o declaratie pe propria raspundere, ... Modul de prezentare a propunerii financiare

http://www.ratb.ro/docpdf/fisa_de_date_NFP_140603.pdf

Date added: July 20, 2014 - Views: 1

pdf
FISA DE DATE A ACHIZITIEI

FISA DE DATE A ACHIZITIEI ... va prezenta atestatul si / sau autorizatia declaratie de ... forma de prezentare si având perioada de

http://www.schitugolesti.ro/files/file/Fisa%20de%20date%20IBU%202014.pdf

Date added: May 6, 2014 - Views: 2

pdf
apmtl.anpm.ro

evaluare documentatie in vederea emiterii autorizatiei de mediu, fisa de prezentare si declaratie, ... pentru asigurarea respectarii legislatiei de mediu si

http://apmtl.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/uploads/95588_autorizatie_8593_29.03.2013.pdf

Date added: January 10, 2015 - Views: 1

pdf
FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Primăria Satu Mare |

FISA DE DATE A ACHIZITIEI ... numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de îndeplinirea ... D.4 Modul de prezentare :

http://www.satu-mare.ro/fisiere/licitatie/fisadeachizitieinternet.pdf

Date added: September 11, 2013 - Views: 1

pdf
Formular nr.9 - Fisa de date a achizitiei - Primăria Satu Mare |

FISA DE DATE A ACHIZITIEI ... IV. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE IV.1) ... V.6) Modul de prezentare a propunerii tehnice

http://www.satu-mare.ro/fisiere/licitatie/tehCalcul/Formular9-Fisa%20de%20date%20a%20achizitiei.pdf

Date added: October 23, 2012 - Views: 2

pdf
Fisa de date

Fisa de date Sistemul Electronic ... Tipul contractului si locul de executare a ... -Declaratie privind neîncadrarea în niciuna din situatiile prevazute de art. 181 ...

http://www.rowater.ro/dasomes/Lists/Licitatii/Attachments/78/FisaDate_auto%204x4.pdf

Date added: February 17, 2014 - Views: 1

pdf
Fisa de prezentare Subventii angajare tineri absolventi

FISA DE PREZENTARE PENTRU ... Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si ... 9 Declaratie pe propria ...

http://acces-investments.eu/wp-content/uploads/2014/05/Fisa-de-prezentare-Subventii-angajare-tineri-absolventi.pdf

Date added: May 29, 2014 - Views: 3

pdf
FISA DE DATE - Eco-Rom Ambalaje

FISA DE DATE TIP ANUNT: Invitatie ... (Autorizatia de mediu); 3. Declaratie din care sa rezulte ca raportarea ... materiale si surse de generare; 2. Declaratie de ...

http://ecoromambalaje.ro/wp-content/uploads/FISA-DE-DATE-rev-1.pdf

Date added: October 28, 2014 - Views: 1

pdf
eLicitatie - Anunt de participare numarul 128475/18.08.2011 ...

Declaratie de eligibilitate ... •Fisa de informatii generale cu declaratia privind cifra ... Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de ...

http://www.posmediu.ro/upload/pages/anunt%20campanie.pdf

Date added: June 16, 2012 - Views: 2

pdf
Fisa de date

Fisa de date Sistemul Electronic ... II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, ... - Declaratie privind calitatea de participant la procedura: ...

http://anp.gov.ro/documents/12412/1031072/FisaDate_No98024_AP.pdf/a12d2a64-4e62-44c5-b5b4-c1b6e5287e58

Date added: July 8, 2013 - Views: 1

pdf
www.dancor.ro

AUTORIZATIA DE MEDIU Nr. ... Documentatia confine: fisa de prezentare si declaratie necesara emiterii autorizatiei de mediu, elaborata de beneficiar, ...

http://www.dancor.ro/x-templates/default/certificari/mediu.pdf

Date added: February 17, 2014 - Views: 5

pdf
Fisa de date - Home - Apele Romane

Fisa de date Sistemul Electronic ... II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, ... IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

http://www.rowater.ro/dasomes/Lists/Licitatii/Attachments/82/FisaDate_piatra.pdf

Date added: July 27, 2012 - Views: 1

pdf
AGENTIA REGIONAL~

emiterea Autorizatiei de mediu . pentru activitatea de : taierea si ... de titularul activitatii contine:fisa de prezentare si declaratie, anunt de ...

http://arpmag.anpm.ro/upload/25270_161%20SC%20Pley%20Montan%202003%20SRL.pdf

Date added: August 23, 2014 - Views: 1

pdf
Fisa de date

Fisa de date Sistemul ... cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru ... tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii. Prezentare CV a personalului ...

http://www.e-achizitii.com/download_document.php?id_document=1047249&id_anunt=446205&id_anunt_atribuit=0

Date added: March 22, 2014 - Views: 1

pdf
FISA DE DATE A ACHIZITIEI

1 / 7 FISA DE DATE A ACHIZITIEI "Reparatie prag de fund la pod DN2 km 114+508 la Maracineni" Servicii de proiectare (S.F.) I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA

http://www.drdpb.ro/filemanager/achizitii/FDA__Maracineni.pdf

Date added: January 12, 2014 - Views: 1

pdf
Autorizatii

AUTORIZATIE DE MEDIU ... Documentatia contine: fisa de prezentare si declaratie intocmita de titular si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

http://www.reciclareulei.ro/autorizatii.pdf

Date added: October 28, 2014 - Views: 1

pdf
fisa de date a achizitiei - inchiriere spatii tonomate de cafea

... Modul de prezentare a propunerii ... “Automate de cafea si bauturi racoritoare ... şi cursul mediu B.N.R. de……..lei (RON)/un euro Semn ătura şi ...

http://www.ub.ro/files/achizitii/2013/fisa_de_date_a_achizitiei_-_inchiriere_spatii_tonomate_de_cafea.pdf

Date added: August 10, 2013 - Views: 1

pdf
Fisa de date

Fisa de date Sistemul Electronic ... privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si a certificatului privind plata taxelor si impozitelor locale, o ...

http://www.cnpas.org/content/cnpas/others/licitatie/2012/29noiembrie2012/inlocuire_geamuri/FisaDate_No70974_IP.pdf

Date added: May 18, 2013 - Views: 2

pdf
Fisa de date

Fisa de date Sistemul Electronic ... Bugetul de Stat si Fonduri comunitare nerambursabile. III.1.3) ... prezentare Formular A;2.Declaratie privind neincadrarea in

http://www.timis.anofm.ro/anunt/fisad1.pdf

Date added: July 11, 2013 - Views: 1

pdf
fisa de date1

FISA DE DATE A ACHIZITIEI ... Locul principal de livrare si asamblare a mobilierului Locul principal de prestare . 2 AGENTIA JUDETEANA A FORTELOR DE MUNCA TIMIS,

http://www.timis.anofm.ro/anunt/fisad3.pdf

Date added: July 9, 2013 - Views: 1

pdf
Fisa de date

Fisa de date Sistemul Electronic ... Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, ... Declaratie pe propia raspundere prin care Ofertantul se angajeaza sa faca

http://www.teleorman.anofm.ro/index_files/meniu/INFO%20PUBLICE/ACHIZITII%20PUBLICE/FISA%202012.PDF

Date added: August 9, 2013 - Views: 1

pdf
CAPITOLUL I - FISA DE DATE A ACHIZITIEI a. AUTORITATEA ...

... FISA DE DATE A ACHIZITIEI ... mediu economico ... Informatii suplimentare si/sau Caiet de sarcini si clarificari privind documentele care ...

http://www.oar-bucuresti.ro/anunturi/2010/11/12/c/81463fisa.pdf

Date added: July 11, 2013 - Views: 1

pdf
FISA DE DATE A ACHIZITIEI

FISA DE DATE A ACHIZITIEI ... Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA prin ... mediu afaceri ...

http://www.drdpct.ro/Motorina/fisa%20de%20date.pdf

Date added: December 10, 2012 - Views: 2

pdf
FISA DE DATE A ACHIZITIEI PENTRU ACHIZITIA DE MATERIALE DE ...

FISA DE DATE A ACHIZITIEI ... Declaratie pe propria raspundere completata în ... Modul de prezentare: Propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi în plicuri ...

http://www.e-vulcan.ro/Anunturi/PENTRU%20ACHIZITIA%20DE%20MATERIALE%20DE%20CONSTRUCTII%20SI%20MATERIALE%20PENTRU%20INSTALATII%20SANITARE.pdf

Date added: July 11, 2013 - Views: 1

pdf
FileList Convert a pdf file!

AUTORIZATIE DE MEDIU ... persoane fizice si juridice Documentatia contine: -Fisa de prezentare si declaratie a activitatii intocmita de SERVICIUL PUBLIC ADP

http://apmag.anpm.ro/upload/34935_241-06.06.2007-Serviciul%20Public%20ADP%20Mioveni.pdf

Date added: February 25, 2014 - Views: 1

pdf
Full page fax print

AUTORIZATIE DE MEDIU ... - fisa de prezentare si declaratie elaborata de SC PRO AIR CLEAN SA Timisoara ... se va intocmi si pastra Fisa de evidenta a

http://proairclean.ro/files/autorizatii/OLD/Autorizatie%20de%20mediu_1.pdf

Date added: February 17, 2014 - Views: 2