Cv Europiane Ne Shqip pdfs

Searching:
Download
Cv Europiane Ne Shqip - Fast Download

Download Cv Europiane Ne Shqip from our fatest mirror

Prof.Dr. Artan FUGA Curriculum Vitae 1. Gjendja civile

9178 dl's @ 4136 KB/s

pdf
Prof.Dr. Artan FUGA Curriculum Vitae 1. Gjendja civile

Curriculum Vitae 1. Gjendja civile Datelindja: 11. 11. ... Doktor ne shkencat e komunikimit dhe informimit ne Universitetin ... Sfera publike europiane, ...

http://fhf.edu.al/CV/gazetari/CV_-_shqip%20A%20FUGA.pdf

Date added: September 26, 2014 - Views: 1

pdf
EMRI I R I S ATESIA F E R D I N A N D M P E T R E L A D GUSHT

CURRICULUM VITAE EMRI: I R I S ATESIA: F E R D I N A N D ... Europiane, Greqi. ... (Shqip & Anglisht)

http://www.fdut.edu.al/wp/wp-content/uploads/CV-Shqip-I.PetrelaFakulteti2013.pdf

Date added: April 24, 2014 - Views: 1

pdf
Europass Curriculum Vitae - Unikurse.com - Home

Faqe 3/3 - Curriculum vitae i ... Korniza Europiane e përbashkët e referimit për gjuhët ... CV Europass Shqip Author: Orges Cico

http://www.unikurse.com/cv_shqip.pdf

Date added: November 8, 2013 - Views: 17

pdf
Europass Curriculum Vitae - Albanian University

... Curriculum vitae ... Gjuha amëtare Shqip ... Aftësitë organizuese Pjesëmarrje në konferenca të ndryshme në vendet Europiane:

http://www.albanianuniversity.al/images/CV/senadabajraktari.pdf

Date added: May 2, 2013 - Views: 29

pdf
EU R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T

pergatitur në shqip, italisht, anglisht, etj ... Page - Curriculum vitae of [ SURNAME, other ... Europiane e të Drejtave të Njeriut tek Karta e të ...

http://fdut.edu.al/wp/wp-content/uploads/CV-Shqip-Erlir-Puto.pdf

Date added: November 26, 2014 - Views: 1

pdf
PHARE CV FORMAT (not more than four pages)

CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Q erimi 2. ... Bolonjës në Kosovë” Grupi Kosovar për Promovimin e Procesit të Bolonjës. Politika të MASHT për integrim në

http://filologjia.uni-pr.edu/getattachment/Personeli/Personeli-akademik/MA--Gezim-Qerimi/cv-shqip-(modeli-UP).pdf.aspx

Date added: May 23, 2014 - Views: 1

pdf
PHARE CV FORMAT (not more than four pages)

CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Zogaj 2. ... metaleve të rënda në tokë dhe bimë në ... Unioni i Gjeoshkencave Europiane-Soil System Science Divison,

http://fbv.uni-pr.edu/getattachment/Personeli/Personeli-akademik/Muhamet-Zogaj/CV_SHQIP-M-Zogaj.pdf.aspx

Date added: April 25, 2014 - Views: 2

pdf
FORM A TI E VRO PIA N PËR - Albanian University

... Curriculum vitae i 1 ... shqip-anglisht,mars 2002 3. Në gjurmët e terrorizmit ndërkombëtar ... standarte europiane në veprimtarinë kërkimore e shkencore -

http://www.albanianuniversity.al/images/CV/gjonborii.pdf

Date added: November 23, 2012 - Views: 10

pdf
Lagja 5 Maji Elbasan 0692385202 +393209256146 marselatopuzi@ ...

CURRICULUM VITAE INFORMACIONE PERSONALE Emri MARSELA TOPUZI Adresa Lagja 5 Maji Elbasan Telefon 0692385202 ... • Titulli i marre Master ne “ Studime Europiane ...

http://www.elbasani.gov.al/web/pub/cv_marsela_topuzi_shqip_1_778_1.pdf

Date added: May 24, 2013 - Views: 3

pdf
PHARE CV FORMAT (not more than four pages)

CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Rexhepi 2. ... Mbeshtetje profilaktike dhe terapeutike e pacienteve ne nivel primar Data: ... Europiane ( EULAR). 13.

http://mjekesia.uni-pr.edu/getattachment/Personeli/Personeli-akademik/Sylejman-Rexhepi/CV_Sylejman-Rexhepi.pdf.aspx

Date added: May 22, 2014 - Views: 1

pdf
Letër motivimi - CLUB D'AFFAIRES FRANCE-ALBANIE

Aftësi kompjuterike: 2008: Merr certifikatën europiane “C2i” të nivelit I në Universitetin “Lyon 2” (Word, Excel, ... Microsoft Word - CV Shqip Author:

http://www.club-france.al/editor_files/file/content/CV%20Shqip%20Danja%20Sinanaj.pdf

Date added: November 28, 2013 - Views: 3

pdf
REPUBLIKA E SHQIPERISE UNIVERSITETI I TIRANES FAKULTETI I ...

Curriculum vitae 6. Edukimi Titull shkencor: ... Kerkuese shkencore ne Qendren e Studimeve Gjeografike, ... CV-Merita Dollma shqip

http://www.fhf.edu.al/CV/gjeografi/CV-Merita%20Dollma%20shqip.pdf

Date added: September 29, 2012 - Views: 15

pdf
Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Informacion Personal . ... Jurist në Komisionin e Prokurimeve me Vlera të Vogla. ... Instituti i Studimeve Europiane .

http://www.punetebrendshme.gov.al/files/ministry_files/14-09-22-04-28-04Erlis_Hereni_-_CV_Shqip_-_MB.pdf

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
Vilda Bregu (Sokoli) - CLUB D'AFFAIRES FRANCE-ALBANIE

Vilda Bregu (Sokoli) Curriculum Vitae Eksperienca Profesionale Shkurt 2006 – Shkurt 2012: Eco-Fralba, Zyra e korrespondentes në Shqipëri e Shërbimit Ekonomik

http://www.club-france.al/editor_files/file/content/CV2012_VildaBregu_shqip.pdf

Date added: May 2, 2013 - Views: 2

pdf
Europass Curriculum Vitae

Faqe 1/5 - Curriculum vitae i Valbon Mulaj Europass Curriculum Vitae Informacione Personal Emri / Mbiemri Valbon Mulaj Adresa Universiteti i Prishtinës “Hasan ...

http://juridiku.uni-pr.edu/getattachment/Personeli/Personeli-akademik/Mr-sc-Valbon-Mulaj/CV---Valbon-Mulaj---shqip-31-03-2014-LEK-,,,,,.pdf.aspx

Date added: April 14, 2014 - Views: 1

pdf
CURRICULUM VITAE 1.Mbiemri: 2. Emri - Fakulteti i Mjekësisë ...

CURRICULUM VITAE 1.Mbiemri: Juniku ... Federata Europiane e Shoqatave për ultratingull në Mjekësi dhe Biologji ... Shqip 5 5 5 Anglisht 5 5 5

http://mjekesia.uni-pr.edu/getattachment/Personeli/Personeli-akademik/Argjira-Juniku/CV_Argjira-Juniku.pdf.aspx

Date added: April 29, 2014 - Views: 1

pdf
VALBONA KAPLLANI, Dr.

Curriculum Vitae VALBONA KAPLLANI, Dr. Rr. ... Publikime në Revista Akademike dhe Prezantime në Konferenca ... European Business Competence License në shqip.

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/Valbona%20Kapllani_CV_shqip.pdf

Date added: March 16, 2014 - Views: 1

pdf
Europass Curriculum Vitae (CV) Saimir SHATKU

Curriculum Vitae (CV) ... Master i Nivelit te Dyte ne fushen e te Drejtes Penale Europiane dhe Nderkombetare, ... Shqip Shkathtësitë dhe

http://www.ust.edu.al/doc/fvfr/SAIMIR%20SHATKU.pdf

Date added: November 28, 2013 - Views: 7

pdf
BIOGRAFIA - Fakulteti Juridik - Ballina

Në vitin 1988 u zgjodh asistent praktikant në Fakultetin juridik të ... Shqip - Gjuhë amtare ... “Mbrojtja europiane e lirive dhe të drejtave ...

http://juridiku.uni-pr.edu/getattachment/Personeli/Personeli-akademik/Prof-Dr-Gjylieta-Mushkolaj/CV-Gjyljeta-Mushkolaj-shqip.pdf.aspx

Date added: April 25, 2014 - Views: 2

pdf
FJALA qershor 2012

vë në lëvizje edhe emigrantët shqip-tarë në Romë. Të shtunën, më 9 qer-shor, në orën 20.00, në kishën e shën Gjonit të Malvës në sheshin me të

http://www.comune.torino.it/sq/bm~doc/fjala_qershor2012.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 2

pdf
INFORMACION PERSONAL

CURRICULUM VITAE . Prof. Petrit MALAJ ... Pjesemarres ne shume aktivitete periodike europiane e rajonale si: ... “Kur shkrimi te kthehet ne krim” (Gazeta “SHQIP ...

http://www.artacademy.al/media/CV_Petrit_MALAJ.pdf

Date added: July 12, 2013 - Views: 4

pdf
raak aplikimi 2010 - South East European University

EUROPASS CURRICULUM VITAE (CV) ... Vendet të cilat nuk bëjnë pjesë në Zonën Ekonomike Europiane (EEA) duhet të pajisen me një vizë Schengen

http://www.seeu.edu.mk/files/internationaloffice/Manuali_shqip_web.pdf

Date added: May 2, 2013 - Views: 14

pdf
Informatat Personale - Ueb sajtet e komunave te Republikes ...

Gjuha amtare Shqip ... “Integrimet Europiane të vendeve të Evropes Juglindore-Sfidë apo realitet” ... Curriculum vitae of QARKAXHIJA Diana Organizuar nga:

http://kk.rks-gov.net/gjakove/getattachment/Municipality/Departments/Arsimi/Curriculum-Vitae---Work-experience-(2).pdf.aspx

Date added: February 8, 2014 - Views: 3

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI

Në vitin 2005 kam filluar një master në degën “Studime europiane” në Universitetin e Tiranës, të cilin e kam mbaruar në vitin 2008, ... “Blej shqip”, ...

http://www.parlament.al/web/pub/komisioni_i_medias_21_07_2014_18746_1.pdf

Date added: October 26, 2014 - Views: 1

pdf
Viti 2011-2012

grupi akademikësh të shquar shqip- ... së Studimeve Europiane, ... dhe intelektuale në fushat përkatëse të studimit.

http://www.umb.edu.al/upload/pdf_docs/vistas.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 3

pdf
PHARE CV FORMAT (not more than four pages)

Evropiane të Endodontëve 6-8 Shtator, ... Mësimdhënie/ushtrime në fushën e Studimit të tokës, ... PHARE CV FORMAT (not more than four pages)

http://fbv.uni-pr.edu/getattachment/Personeli/Personeli-akademik/Prof--Dr--Xhevdet-Elezi/CV_XHE_shqip_2013.pdf.aspx

Date added: April 21, 2014 - Views: 1

pdf
Curriculum vitae - Instituti i Shendetit Publik | Instituti i ...

Curriculum vitae ... Evropiane për Mjedisin dhe Shëndetin, ... në luftën kundër HIV/AIDS dhe drogës në mesin e të rinjve të komunitetit të

http://www.ishp.gov.al/multimedia/cv_drejtori_shqip.pdf

Date added: October 3, 2013 - Views: 1

pdf
CURRICULUM VITAE - Fakulteti Ekonomik - Ballina

CURRICULUM VITAE Emri dhe Mbiemri: Rahmije Mustafa-Topxhiu Data e Lindjes: 22.051962 , ... në rritjen e punësimit”, ISBN 9951-8698-0-7, fq. 263-27, ...

http://ekonomiku.uni-pr.edu/getattachment/Personeli/Personeli-akademik/Profesor-te-asocuar/Prof-Dr-Rahmije-Mustafa/CV-Shqip-Rahmije-Topxhiu-.pdf.aspx

Date added: April 14, 2014 - Views: 1

pdf
LUAN OMARI - SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” - Faqja ...

1992 anëtar i Akademisë Evropiane të Shkencave e të ... “Revolucioni popullor në Shqipëri dhe pushteti politik” (në shqip, anglisht dhe frëngjisht) ...

http://www.umb.edu.al/upload/bord_cv_pdf/LUAN_OMARI_CV.pdf

Date added: July 4, 2013 - Views: 1

pdf
MBA ME KORRESPODENCË Kosovë - MBA y Masters en ...

MBA ME KORRESPODENCË në Kosovë JAVA NDËRKOMBËTARE NË BARCELONË Fokusimi jonë ndërkombëtar na lejon që të garantojmë trajnim menaxhimi botëror, i cili

http://www.eada.edu/assets/files/pdf/programa/kosovo-mba-part-time-alb.pdf

Date added: March 20, 2013 - Views: 2

pdf
Asoc. Prof., Mag. phil., Dr.phil. INFORMACIONE PERSONALE ...

Curriculum Vitae Arben Hajrullahu ... B1/2: I pavarur - C1/2 I avancuar. Korniza e përgjithshme Evropiane e referencave p ... f. 18-26 (publikuar në shqip po ...

http://filozofiku.uni-pr.edu/getattachment/Personeli/Personeli-akademik/Prof--Asc--Dr--Arben-Hajrullahu/CV_Arben_Hajrullahu_AL_Shkurt_2014.pdf.aspx

Date added: March 26, 2014 - Views: 1

pdf
Europass Curriculum Vita e - Keshilli Kombetar i Kontabilitetit

Shqip Gjuhë të tjera ... “Studiuesit shqiptarë faktor i rëndësishëm i integrimit në rrjedhat evropiane”, 01 Shator 2011, Prishtinë, Kosovë.

http://kkk.gov.al/foto/uploads/File/Europass%20CV_E%20Hoxha_Shtator%202012.pdf

Date added: April 15, 2014 - Views: 2

pdf
Curriculum Vitae Muhamet Qerimi - Fakulteti Filozofik - Ballina

Curriculum Vitae Muhamet Qerimi ... Profesor në Departamentin e Historisë ... Korniza e përgjithshme Evropiane e referencave për gjuhët

http://filozofiku.uni-pr.edu/getattachment/Personeli/Personeli-akademik/Ass-dr-sc-Muhamet-Qerimi/Muhamet-Qerimi--CV-(Shqip)-(1).pdf.aspx

Date added: April 26, 2014 - Views: 1

pdf
INSTITUTI PËR STUDIME POLITIKE DHE NDËRKOMBËTARE SHKUP

regjional ta vendosim në kontest të asaj Evropiane. ... max. 300 fjalë si dhe CV-në; ... Abstraktet do të dorëzohen në shqip, ...

http://ispn.org.mk/wp-content/uploads/2012/10/Call-for-Paper-Alb.pdf

Date added: September 9, 2013 - Views: 1

pdf
Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo ...

MASHT në bashkëpunim me Kolegjin CITY, ... 1 Resume / CV i) ... të Zhvillimit dhe Integrimeve Evropiane në Ministrinë e Arsimit, ...

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/SHpallja_e_Bursave_Shqip_Finaleee.pdf

Date added: November 26, 2014 - Views: 1

pdf
KONKURS Për ndarjën e bursave universitare për vitin ...

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës në bazë të Marrëveshjës së Mirëkuptimit me ... Studime Ballkanike dhe Evropiane ... CV (biografi) 2 ...

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/Konkursi%20ACT-Bursa%20verzioni%20Shqip%20(1).pdf

Date added: October 11, 2012 - Views: 2

pdf
Programi - Levizja ShqipON | TiJeNe – ShqipON

NE! Këto rreshta nuk janë për ata që . ... Zgjohuni dhe Bashkohuni me NE . Ne Guxojmë Ne jemi . shqip ON! ... cv-së, paraprakisht dhe ...

http://www.levizjashqipon.com/pdf_docs/Programi_shqipON.pdf

Date added: July 25, 2014 - Views: 1

pdf
REPUBLIKA E KOSOVËS ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM

auditimit të sektorit publik dhe praktikat e mira evropiane. Ne do të ... përvoja e paraqitur në CV do të mbështetet me dokumente shtesë.

http://www.oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditimit_TAMAD_2013_Shqip_325590.pdf

Date added: May 21, 2014 - Views: 1

pdf
PHARE CV FORMAT (not more than four pages)

CURRICULUM VITAE 1. ... dygjuhësisë shqip -serbisht në Kosovë ... Barazia e gjuhëve në Kosovë dhe perspektiva evropiane

http://filologjia.uni-pr.edu/getattachment/Personeli/Personeli-akademik/Dr---Shkumbin-Munishi/CV_ShMUNISHI_ENG.pdf.aspx

Date added: May 30, 2014 - Views: 2

pdf
CV Ilir Limani, FIEK - Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike ...

1 CURRICULUM VITAE Ilir Limani INFORMATAT THEMELORE Universiteti i Prishtinës Datëlindja: Prizren, 30.04.1954 Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe

http://fiek.uni-pr.edu/getattachment/Personeli/Personeli-Akademik/Prof-Dr--Ilir-Limani/Ilir-Limani.pdf.aspx

Date added: April 23, 2014 - Views: 1

pdf
KËSHILLI I QARKUT SHKODËR K R Y E T A R I Rr.”28 Nëntori ...

Në kuadër të Programit MED (2007 Këshilli i Qarkut Shkodër fton të gjitha subjektet e interesuara për të marrë ... evropiane dhe organizmave ...

http://www.qarkushkoder.gov.al/attachments/article/782/29%20Tetor%20kerk%20per%20shprehje%20interesi%20perkth%20me%20logo.pdf

Date added: November 26, 2014 - Views: 1

pdf
Ftesë për Aplikim Raundin e 7-të të Skemës së ...

Intervistimi nga paneli i përbër nga akademik nga universitetet evropiane dhe ... që të shënoni në formularin e aplikimit SCR dhe në CV-në Europass një ...

http://www.ycskosovo.eu/YCSVII_Final_Advertisement_ALB_fin.pdf

Date added: May 2, 2013 - Views: 10

pdf
CV European Format

EUROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT PERSONAL INFORMATION Name Artur Jaupaj Address Rr. “Dervish Hima”, Pall. “Leskova”, Ap. 3/2, Tirana-Albania

http://www.assenglish.org/assemembers/ajaupaj/Artur%20Jaupaj%20CV.pdf

Date added: November 28, 2011 - Views: 88

pdf
CV - Shqip

ne vazhdim Doktorature ne “Marredhenie Nderkombetare”, ... European Platform Higher Education Modernisation, ... CV - Shqip Author: Ermal Created ...

http://www.univlora.edu.al/wp-content/uploads/2011/08/3.CV-ERMAL-XHELILAJ.pdf

Date added: April 14, 2014 - Views: 4

pdf
Europass Curriculum Vitae

© European Communities, 2003 20060628 ... Eksperienca ne pune ... Curriculum vitae of For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu

http://www.ekonomskiinstitut.com/publikime/cv_elezi_2013_shqip.pdf

Date added: November 28, 2013 - Views: 4

pdf
CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Veselaj - Universiteti i Prishtinës

CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Veselaj 2. ... Congress of European Federation of Associations of ... Mjedisi ne Monografinë e Monografia “ Kosova” 2011 Vol.1 p. 83 ...

http://edukimi.uni-pr.edu/getattachment/Dekanati/Prodekan-per-qeshtje-financiare/CV_UP--Zeqir-Veselaj-FEdu-2014-SHQIP.pdf.aspx

Date added: April 14, 2014 - Views: 1

pdf
Universiteti i Evropës Juglindore

Universiteti i Evropës Jug-Lindore-South East European University-JIEU, , ... Siguria në Kosovë dhe refleksionet e saj në Republikën e Maqedonisë-

http://www.seeu.edu.mk/sq/~j.shasivari/Jeton-Shasivari-SEEU-CV.pdf

Date added: January 13, 2014 - Views: 6

pdf
CV-shqip 1 1 - Fakulteti i Edukimit - Ballina

Cyrrihut në bashkëpunim me KEC dhe Universitetin e Prishtinës- ... European Commission, ... CV-shqip _1_ _1_.doc

http://edukimi.uni-pr.edu/getattachment/Personeli/Personeli-akademik/Jehona-Rrustemi/CV-shqip-_1_-_1_.pdf.aspx

Date added: April 21, 2014 - Views: 1

pdf
CURRICULUM VITAE 1. Family Name: Hoxha - Fakulteti Ekonomik ...

CURRICULUM VITAE 1. Family Name: Hoxha 2. First Name: Shpresa 3. ... 11.Fjalët turke në fjalorin greqisht-anglisht-shqip të W.M.Leake-ut (Turkish

http://ekonomiku.uni-pr.edu/getattachment/Personeli/Personeli-akademik/Profesor-te-rregullt/Prof-Dr-Shpresa-Hoxha/CV_ENG-SHPRESA-1.pdf.aspx

Date added: November 14, 2014 - Views: 1