Cito Groep 6 pdfs

Searching:
Download
Cito Groep 6 - Fast Download

Download Cito Groep 6 from our fatest mirror

groep

7818 dl's @ 4032 KB/s

pdf
groep

groep. 2 Measurement and Research Department Reports 2000−6 On ... (CITO, 1999), an ... Figure 6: Venn-Diagram Showing the Relationships of Polytomous IRT Models From the Classes of ACMs, CPMs, and CRMs.

http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/Files/Onderzoek%20en%20wetenschap/cito_report_00-06.ashx

Date added: May 31, 2013 - Views: 18

pdf
Cito eindtoets groep 8

4 Nieuws uit groep 7 ( meester Stefano, juf Mela ) Tjonge wat hebben de kinderen hard gewerkt afgelopen dagen aan de toetsen. We hebben getest op rekenen, begrijpend- en technisch lezen en

http://www.pwaleiderdorp.org/?wpdmdl=4650

Date added: April 14, 2014 - Views: 5

pdf
Primair en speciaal onderwijs | Hulpboeken van Cito

Primair en speciaal onderwijs | Hulpboeken van Cito Overzicht hulpboeken van Cito Uitgave Doelgroep Uitgavevorm Bijbehorende toets(en) Doel Hulpboek Rekenen voor kleuters ... Groep 3 t/m 6 Groep 7 en 8 volgen in najaar 2013 respectievelijk 2014 Zwakke leerlingen. Katern per groep, toe te voegen aan

http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/Files/Primair%20en%20speciaal%20onderwijs/cito_overzicht_hulpboeken_lvs.ashx

Date added: July 25, 2013 - Views: 4

pdf
Medio groep 6 start - Zwijsen - Uitgeverij Zwijsen

o Het woord limonade wordt in groep 6 niet expliciet geoefend. Het gaat om een frequent leenwoord, dat voor veel leerlingen geen onoverkomelijke spellingmoeilijkheid kent. Lakei kan een struikelblok zijn voor veel leerlingen.

http://www.zwijsen.info/zis/zis_weblog_citowoorden%20groep%206_101209.pdf

Date added: May 10, 2013 - Views: 8

pdf
Werkbladen Rekenen Groep 6 - Shopman | Inloggen

Rekenen Groep 6 www.aandachtvoorrekenen.nl Werkbladen ... Wij bieden twee oefenboeken voor groep 6 aan die zijn afgestemd op de cito-toetsen in groep 6: Oefenboek Rekenen Groep 6 - 1e helft schooljaar Oefenboek Rekenen Groep 6 - 2e helft schooljaar

http://files.webshopsoftware.info/clients/consis/content/pages/Image/werkbladen-groep6.pdf

Date added: December 23, 2012 - Views: 326

pdf
Groep Cito rekenen Medio A B C D E

Groep Cito rekenen Medio A B C D E Groep 3 49% 26% 17% 4% 4% Groep 4 43% 26% 21% 10% 0% Groep 5 54% 13% 28% 2% 3% Groep 6 23% 48% 17% 12% 0%

http://www.sintmaartensschool.nl/uploads/sintmaartensschool/downloads/percentages_cito_m_0910.pdf

Date added: August 15, 2013 - Views: 17

pdf
Spelling voor groep 3 tot en met 6 - Toetswijzer - Cito

1 Wetenschappelijke verantwoording Spelling voor groep 3 tot en met 6 Anja de Wijs Frans Kamphuis Frans Kleintjes Marieke Tomesen Cito, november 2010

http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/tg/16.pdf

Date added: October 10, 2012 - Views: 40

pdf
TOETSKALENDER VOOR GROEP 6 - EN | Weet hoe taalonderwijs werkt

of Spelling Groep 6 of PI-Dictee Cito Cito Pearson min. niveau III vooruitgang t.o.v. vorig meetmoment vooruitgang t.o.v. vorig meetmoment Vaardigheid Toets Bron Streefdoel A Bij alle leerlingen: geen toetsafname B Bij leerlingen met zwakke technische lees- en/of spellingvaardigheden

http://www.expertisecentrumnederlands.nl/wp-content/uploads/2012/11/toetskalender_gr6-III.pdf

Date added: June 2, 2013 - Views: 13

pdf
juichen finish - Juf Janneke - lesmaterialen, projecten ...

BEL ARINSO International Triathlon ECHTERNACH 2004 ... KING k IN OERSCÀOENEN . Author: Esther Created Date: 6/17/2011 6:31:49 PM

http://www.jufjanneke.nl/school/Toetsen/Taal/Woordenschat%20Cito%20groep%202.pdf

Date added: November 26, 2012 - Views: 16

pdf
Cito | Primair onderwijs

groep 6, met bijvoorbeeld de uitspraak: “De vaardigheid van deze leerling komt overeen met de ... Groep 3 tot en met 6. Cito: Arnhem. Garner, (1987). Metacognition and reading comprehension. Norwood, NJ: Ablex. Glas, C.A.W. & Verhelst, N.D. (1993).

http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/tg/21.pdf

Date added: November 19, 2012 - Views: 22

pdf
CITO entreetoets groep 6 Rekenen VOORBEELDOPGAVEN

is meer dan is meer dan Wat vind je van deze uitspraken? A B c D Uitspraak 1 is niet waar en uitspraak 2 is niet waar. Uitspraak 1 is waar en uitspraak 2 is niet waar.

http://www.karakterinteractive.nl/assets/voorbeeldoefeningen/1304.pdf

Date added: January 20, 2014 - Views: 19

pdf
Cito eindtoets voor groep 8 Groep 5/6

Welkom In groep 1 mogen we binnenkort Jesper Huizinga verwelkomen. Hij heeft inmiddels al proef gedraaid op school. Veel plezier op De Oanrin Jesper!

http://oanrin.noventa.nl/upload/412440424.pdf

Date added: August 15, 2013 - Views: 7

pdf
Verantwoording Toetstrainer Entreetoets Rekenen groep 6

Verantwoording Toetstrainer Entreetoets Rekenen groep 6 Hoe staan mijn leerlingen ervoor? Presteren ze op het niveau dat ik van ze verwacht? Hoe doet

http://www.karakterinteractive.nl/assets/verantwoording/1304.pdf

Date added: August 7, 2013 - Views: 39

pdf
Cito-toets

W studenten op school. S tudenten . e hebben verschillende . Deze studenten lopen stage in verschillende groepen. Juf Miranda zit nu in groep 1, juf

http://www.rdejagerwoerden.nl/content/23654/download/clnt/35540_Nieuwsbrief_6_(31_januari_2012).pdf

Date added: January 10, 2014 - Views: 2

pdf
TOETSKALENDER VOOR GROEP 6 - EN | Weet hoe taalonderwijs werkt

Begrijpend lezen Groep 6 Cito Pearson Cito min. C-niveau Spelling Spelling Groep 6 Cito min. C-niveau min. C-niveau min. C-niveau 678 Onderwijs Advisering min. C-niveau Het gaat hier om de herziene versie van de EMT en de Klepel: Bos, K. van den, Brus, B., Lutje Spelberg, H.,

http://www.expertisecentrumnederlands.nl/wp-content/uploads/2011/05/toetskalender_gr6.pdf

Date added: February 17, 2012 - Views: 18

pdf
Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk

Primair en speciaal onderwijs | Cito Volgsysteem Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Groep 5, 6 en 7 4`^aRTe+ UV SV]R_XcZ[\deV `_UVcUV]V_

https://portal.secure.cito.nl/~/media/cito_nl/Files/Primair%20en%20speciaal%20onderwijs/cito_entreetoets_folder.ashx

Date added: February 23, 2014 - Views: 10

pdf
Groep 6 - O.B.S. De Drift - Grolloo - - Welkom op o.b.s. De Drift

Groep 6 Uw kind wordt dit schooljaar geplaatst in groep 6 van de basisschool De Drift. We volgen de kinderen individueel en kijken ... We hanteren de CITO-toets voor rekenen, lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Alle gegevens worden in de computer

http://www.drift.picto.nl/starnet/media/eigen_bestanden/info_folders/groep_6.pdf

Date added: June 5, 2013 - Views: 16

pdf
CITO Rekenen voor kleuters - Welkom bij Steunpunt Passend ...

Goede aansluiting VVE Referentieniveaus (SLO) “Voor de start van groep 1 heeft een leerling minimaal ervaring opgedaan met..”

http://www.spoe.nl/media/attachments/cito_rekenen_groep_1_en_2_spoe.pdf

Date added: November 8, 2011 - Views: 28

pdf
SaZ Toetskalender technisch lezen begrijpend lezen woordenschat

van Cito en de toetskalender uit de herziene Protocollen Leesproblemen en Dyslexie. ... Groep 6, 7 en 8 oktober / november Protocollen Leesproblemen en Dyslexie Cito Toelichting keuzes (zie ook begeleidende tekst) Advieskalender - SD of - DMT kaart 1, 2 en 3

http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/SAZ_Toetskalender_technisch_lezen_begrijpend_lezen_woordenschat.pdf

Date added: December 29, 2013 - Views: 4

pdf
Werkbladen Rekenen Groep 5 - Shopman | Inloggen

Rekenen Groep 5 www.aandachtvoorrekenen.nl ... Deze opgaven ko-men voor in de cito-toetsen voor groep 5. Het herkennen van de hierin verborgen sommen is dus erg belangrijk. Datzelfde geldt uiteraard voor het vervolgens kunnen oplossen van deze sommen.

http://files.webshopsoftware.info/clients/consis/content/pages/Image/werkbladen-groep5.pdf

Date added: October 10, 2012 - Views: 263

pdf
begrijpend lezen groep 6 - Bing

Cito groep 6: Taal - Begrijpend lezen. Kerst en Sinterklaas. Het meisje met de zwavelstokjes : Zelf kruidnootjes maken Related searches Begrijpend Lezen Groep 5 Begrijpend Lezen Groep 4 Begrijpend Lezen Groep 7 Begrijpend Lezen Groep 8 Begrijpend Lezen

http://pdfsdir.com/download/begrijpend-lezen-groep-6.pdf

Date added: April 14, 2014 - Views: 14

pdf
Analyse en waarderingen van opbrengsten in het primair ...

3.3 Entreetoets groep 5 en 6 van Cito . In groep 5 en 6 kan de school in plaats van de toetsen van het leerlingvolgsysteem de Cito Entreetoets aan het eind van het schooljaar afnemen. De resultaten op deze toetsen worden in vaardigheidsscores

http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2013/analyse_en_waarderingen_van_opbrengsten_po_aug_2013.pdf

Date added: October 15, 2013 - Views: 9

pdf
Cito groep 8 is achter de rug! - Tabijn

Datum: 8-2-2013 Achtste jaargang t r s t- t r s u. Nummer: 6 Cito groep 8 is achter de rug! En toen was er PATAT! Beste ouders en verzorgers,

http://kornak.tabijn.nl/ouders/nieuwsbrief/SiteAssets/Paginas/Home/Kornak%20nieuws%20nr%2010%202012-2013.pdf

Date added: August 29, 2013 - Views: 4

pdf
Analyse Cito Rekenen voor kleuters - Home - SLO, nationaal ...

Er zijn twee afzonderlijke toetsen voor groep 1 en groep 2. In beide toetsen zijn alle drie domeinen voor rekenen opgenomen. De toets voor groep 1 bestaat uit twee delen van elk 23 opgaven waarvan achttien bij

http://www.slo.nl/downloads/lmp/Cito_20Rekenen_20voor_20kleuters_20def__website.pdf/download

Date added: May 6, 2013 - Views: 42

pdf
Overzicht resultaten CITO-toetsen - De Marskramer

Overzicht_resultaten_CITO-toetsen.doc – 6 – o.b.s. De Marskramer Kleuvenstee 1 – Assen OVERZICHT RESULTATEN CITO-TOETSEN afnamemoment: juni groep 4

http://www.demarskramer.nl/Portals/SINGLE/demarskramer/docs/TIB/Overzicht_resultaten_CITO-toetsen.pdf

Date added: October 24, 2012 - Views: 23

pdf
Welkom in groep 5 en 6 - De Lonneboot - START

Groep 5: Cito AVI E5 / ILO 7 . Groep 6: Cito AVI E6 / ILO 9 . Leespad •spelling: woordpakketten - www.bloon.nl – ... (groep 6 in PowerPoint, groep 5 naar keuze) • Vrijdagmiddag groep 5-8: handvaardigheid, tekenen, techniek m.b.v.

http://www.delonneboot.nl/docs/groepen/groep%2056.pdf

Date added: October 5, 2014 - Views: 1

pdf
De CITO Eindtoets 2013 - Christelijke basisschool "De Wijngaard"

Voorbereiding op CITO Het was al bijna zover, groep 8 moest volgende week de cito toets maken. Natuurlijk gingen we een paar weken van tevoren alvast oefenen.

http://www.wijngaarddoorn.nl/wijnpers/Groep8/20130211-CITOEindtoets.pdf

Date added: June 2, 2013 - Views: 28

pdf
Begin/Medio groep 8 start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Begin/Medio groep 8 vervolg 1 eenheid dicteewoord 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 cursus 3.12 2 gebarentaal 7.3

http://www.zwijsen.info/zis/zis_weblog_citowoorden%20groep%208_160311.pdf

Date added: May 15, 2013 - Views: 7

pdf
paulus.tabijn.nl

Primair onderwijs I Cito Volgsysteem Entreetoets Voor groep 5, 6 en 7 Uw kind maakt straks de Entreetoets. Wat houdt de Entreetoets in? In deze folder leest u er meer over.

http://paulus.tabijn.nl/leerlingen/groep7/Documents/cito_ouders.pdf

Date added: March 1, 2014 - Views: 2

pdf
De hoed van Oom Nacho - Citotrainer Nederland

Oefentekst 1, groep 6 © Bazalt/HCO/Expertisecentrum Nederlands 1 1 De hoed van Oom Nacho 2 Oom Nacho woont in een klein dorpje in Mexico. Eigenlijk is het geen echte oom, 3 maar iedereen noemt hem gewoon zo. In zijn dorpje staat Oom Nacho bekend om

http://www.leestrainer.nl/Begrijpend%20lezen/groep5%20en/groep6.pdf

Date added: August 31, 2013 - Views: 11

pdf
De CITO-toets

1 De CITO-toets Half februari leggen de leerlingen van groep 8 de driedaagse CITO-toets af: hetzij de reguliere Eindtoets Basisonderwijs dan wel de Niveautoets voor achterstandsleerlingen die vrijwel zeker op de Leerweg-

http://www.onderwijsethiek.nl/wp-content/uploads/2008/01/citotoets.pdf

Date added: June 19, 2013 - Views: 11

pdf
De officiële door CITO gespecifieerde categorieën rekenen ...

De officiële door CITO gespecifieerde categorieën rekenen van de CITO entreetoets groep 6 basisonderwijs Getallen - Structuur van de telrij

http://www.toetstrainer.nl/categorieen-rekenen-cito-entreetoets-groep-6-basisonderwijs.pdf

Date added: September 2, 2013 - Views: 6

pdf
Dyslexieprotocol - Werkdocument Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep ...

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Lijn 1 Methoden 1.1 technisch lezen 1.2 begrijpen d lezen 1.3 lees- motivatie ... CITO toets “Taal voor Kleuters” (januari en juni) 1.Invullen van KIJK! (apr&nov)

http://www.josephschoolpijnacker.nl/file_popup.php?id=284020

Date added: June 20, 2014 - Views: 1

pdf
Toetsen groep 2 - R.K. Basisschool Olof Palme | Olof Palme

Toelichting bij de Cito-LVS toetsen die op de Olof Palme afgenomen worden Woordenschattoets: In groep 7 en 8 toetsen we de woordenschat van de kinderen.

http://www.olof-palme.nl/media/236459/20140320-Toelichting-Cito-LVS-toetsen.pdf

Date added: April 1, 2014 - Views: 7

pdf
Examenorganisatie Toets Verpleegkundig Rekenen

© Cito B.V. Arnhem (mei 2014) – Toets Verpleegkundig Rekenen – Examenorganisatie ... 2.6 Toetsplan(nen) maken ... Klik op Groep toevoegen aan toetsplan om een geselecteerde groep aan het toetsplan te

https://portal.secure.cito.nl/~/media/cito_nl/Files/Bedrijven/verpleegkundig_rek/cito_tvr_examenorganisatie.ashx

Date added: January 6, 2014 - Views: 9

pdf
Cito-trainer groep 8 - 123 Lesidee

Cito-trainer groep 8 Maak samen 1 hele Breng leren tot leven Dit heb je nodig: • 36 fiches in twee kleuren • een pion Spelregels Speel het spel met twee spelers of twee teams van twee spelers.

http://www.123lesidee.nl/files/wizwijs_cito_spel_a4_week-04.pdf

Date added: May 7, 2014 - Views: 1

pdf
Van groep 8 naar Voortgezet Onderwijs

Pre-advies/advies Pre-advies groep 7 Definitief advies groep 8 Waar letten wij op: Resultaten cito groep 6,7,8 Werkhouding Inzet

http://portal.skbo.nl/scholen/balans/MR/groep%208%202012%202013%20Voortgezet%20Onderwijs.pdf

Date added: September 2, 2013 - Views: 2

pdf
Betreft: afschaffen CITO Entreetoets groep 6 To Entree… or ...

Binnen het team rees pas geleden de vraag of de Entreetoets groep 6 een meerwaarde heeft voor de kinderen, leerkrachten en school. De recente

http://www.bssteltloper.nl/uploads/files/CITO%20entree%20Nieuwsbrief%20groepen%206.pdf

Date added: June 23, 2013 - Views: 11

pdf
Eindtoets CITO en Schaatsen in groep 8 Dinsdag 6 februari ...

Eindtoets CITO en Schaatsen in groep 8 Dinsdag 6 februari startte voor groep 8 een belangrijke week: ‘de week van de Eindtoets CITO. De kinderen kwamen die koude ochtend ( -14 0 C) eerder naar binnen.

http://sintmartinus-gronsveld.nl/drupal/sites/default/files/Eindtoets%20CITO%20%26%20schaatsen%2009-02-2012.pdf

Date added: July 25, 2013 - Views: 1

pdf
Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk

Primair en speciaal onderwijs | Cito Volgsysteem Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Groep 5, 6 en 7 • Nieuw: Kurzweilversie voor groep 6 en 7

http://www.stichtingoog.nl/scholen/obsdemeent/groepen/groep6-7/Gedeelde%20%20documenten/cito%20entreetoets%20folder.pdf

Date added: January 10, 2014 - Views: 5

pdf
Cito en methodegebonden toetsen per groep uitgewerkt

Toetskalender Basisonderwijs 2011-2012 1/2 Cito en methodegebonden toetsen per groep uitgewerkt In principe worden alle toetsen afgenomen tijdens lestijd.

http://detaaltoekel.files.wordpress.com/2010/10/toetskalender-bo-2011-20121.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 8

pdf
Primair onderwijs | Leerling- en onderwijsvolgsysteem ...

Printdatum: 14-6-2009 Primair onderwijs | Leerling- en onderwijsvolgsysteem Entreetoets groep 6| Groepsprofiel Aantal leerlingen: 17 Toon selectielijst

http://www.cbsdebrug.nl/cito/entreetoets%20groep%206-2009.pdf

Date added: May 25, 2013 - Views: 10

pdf
UIT DE SCHOOL GEKLAPT CITO GROEP 8 NIEUWSBEGRIP

www.nutsschool.net Donderdag 6 februari 2014 CITO GROEP 8 Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag is het weer zover. Onze leerlingen uit groep 8 maken

http://www.nutsschool.net/files/origineel/254-Nutsbul-donderdag-6-februari-2014.pdf

Date added: March 16, 2014 - Views: 3

pdf
Sinds het uitbrengen van de vernieuwde Cito-

Sinds het uitbrengen van de vernieuwde Cito-spellingtoetsen in 2006 hebben veel leerkrachten en intern begeleiders zich vragen gesteld over de inhoud van deze toets. ... geval voor groep 6, 7 en 8 gehandhaafd. Naar aanleiding van analyses van resultaten

http://www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl/assets/pdf/exit-Cito-spellingtoets.pdf

Date added: March 16, 2014 - Views: 1

pdf
Cito-trainer groep 8

Cito-trainer groep 8 Hoeveel heeft de dierentuin deze week verdiend? € 38.625 € 21.750 € 32.025 Breng leren tot leven opgave 16

http://www.pcbo-despreng.nl/Portals/0/Groepen/wizwijs_cito_opgave_16.pdf

Date added: September 28, 2013 - Views: 1

pdf
Cito eindtoets groep 8 Verjaardag school

6 Cito Eindtoets Basisonderwijs Na een aantal jaren op de basisschool is het zover. De leerlingen van groep 8 gaan de school verlaten. Op naar het voortgezet onderwijs!

http://www.bs-klaverweide.nl/wp-content/uploads/2010/09/nieuwsbrief-111.pdf

Date added: April 27, 2014 - Views: 1

pdf
Cito Spelling M2010 - Welkom bij basisschool De Springplank ...

E 08/09 72 6 6 16 M 09/10 58 26 5 11 E 09/10 Groep 8 Cito SVS (spelling) A B C D E Doel 50 % 25 % 15 % 10 % M 08/09 74 26 0 0 M 09/10 64 22 14 0 09-10 Norm M 09-10 Norm E 09-10 M 09-10 E Gr 4 59 69 33,4 Gr 5 72 79 98,9 Gr 6 83 87 96,7 Gr 7 100 105,8 Gr 8 108 120,1. Title:

http://www.atbdespringplank.nl/uploads/atbdespringplank/downloads/cito_spelling_m2010.pdf

Date added: June 1, 2013 - Views: 10

pdf
TOETSKALENDER 2013-2014 OKTOBER Week 44 Sociogram en SCOL ...

MEI Entreetoets groep 7 (v.a. meivakantie) JUNI Week 22 Cito Spelling groep 3 t/m 6 C/D/E-lln gr. 3 en 4: Fonemendictee en toets aud. analyse groep 3 en 4

http://www.bijdebron.nl/image/19559.toetskalender2013-2014(pdf).pdf

Date added: November 3, 2013 - Views: 6

pdf
Groep: 3 toetsweek rekenen CITO, spelling en lezen Week:6

Groep: 3 toetsweek rekenen CITO, spelling en lezen Week:6 DINSDAG Rekenen Toets rekenen CITO deel 2 Herhaling de slak Taal Kern 6 dag 12

http://www.cbszaaier.nl/index.php/download_file/view/204/177/

Date added: March 30, 2014 - Views: 4

pdf
Informatiebrief 5 groep 6 11 januari 2013 Week 4: CITO ...

Informatiebrief 5 groep 6 11 januari 2013 Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van het schooljaar 2012/2013. In de nieuwsbrieven van dit

http://www.horizongrashoek.nl/downloads/Germy/Informatiebrief%205.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 3