Cito Groep 6 pdfs

Searching:
Download
Cito Groep 6 - Fast Download

Download Cito Groep 6 from our fatest mirror

Begrijpend lezen voor groep 3 tot en met 6 - Toetswijzer - Cito

1660 dl's @ 8913 KB/s

pdf
Begrijpend lezen voor groep 3 tot en met 6 - Toetswijzer - Cito

1 Wetenschappelijke verantwoording Begrijpend lezen voor groep 3 tot en met 6 Hiske Feenstra Frans Kamphuis Frans Kleintjes Ronald Krom Cito, november 2010

http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/tg/17.pdf

Date added: April 28, 2012 - Views: 58

pdf
Woordenschat kaarten Cito groep 2

BEL ARINSO International Triathlon ECHTERNACH 2004 ... KING k IN OERSCÀOENEN . Author: Esther Created Date: 6/17/2011 6:31:49 PM

http://www.jufjanneke.nl/school/Toetsen/Taal/Woordenschat%20Cito%20groep%202.pdf

Date added: November 26, 2012 - Views: 16

pdf
Spelling voor groep 3 tot en met 6 - Toetswijzer - Cito

1 Wetenschappelijke verantwoording Spelling voor groep 3 tot en met 6 Anja de Wijs Frans Kamphuis Frans Kleintjes Marieke Tomesen Cito, november 2010

http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/tg/16.pdf

Date added: October 10, 2012 - Views: 41

pdf
OEFENTOETS BIJ CITO BEGRIJPEND LEZEN E4 - Bijles Zaanstad

Naam: De huisarts 1 De huisarts helpt mensen die ziek zijn of zich ziek voelen. Er komen 2 mensen bij hem op het spreekuur met een gebroken arm of met een

http://bijleszaanstad.nl/oefenblaadjes/begrijpend%20lezen/M6.pdf

Date added: November 28, 2012 - Views: 2

pdf
Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014

Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland - Postbus 811 - 1440 AV - Purmerend - Wielingenstraat 115 www.sbzw.nl - [email protected] Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS ...

http://www.sbzw.nl/userfiles/CITO_tabellen_tussenopbrengsten_-_februari_2014.PDF

Date added: February 25, 2014 - Views: 14

pdf
profielkaart leertrajecten Parkstad versie 13

Profielkaart leertrajecten VO Parkstad versie 13, nov 2011 Naam Advies bao PRO basis kader theoretisch/gemengd HAVO VWO Cito eindtoets standaardscore 5 10 5 25 5 30 5 ...

http://www.pcl-vo-ozl.nl/Downloads/profielkaart.pdf

Date added: October 13, 2012 - Views: 4

pdf
TOETSKALENDER VOOR GROEP 3 - EN | Weet hoe taalonderwijs werkt

Voor meer informatie of het downloaden van deze en nog vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl 6/7 PROTOCOL LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE VOOR ...

http://www.expertisecentrumnederlands.nl/wp-content/uploads/2012/11/toetskalender_gr3-III.pdf

Date added: February 27, 2013 - Views: 10

pdf
Werkbladen Rekenen Groep 6 - Shopman | Inloggen

Rekenen Groep 6 www.aandachtvoorrekenen.nl Hoeveel is het ongeveer ? Hoeveel is ongeveer € 9,95 + € 199 ? Omcirkel het goede antwoord.

http://files.webshopsoftware.info/clients/consis/content/pages/Image/werkbladen-groep6.pdf

Date added: December 23, 2012 - Views: 326

pdf
1 De geboorte van een broek - Bijles Zaanstad

Toets begrijpend lezen Cito M7 bij Taalleesland © ThiemeMeulenhoff Baarn/Utrecht/Zutphen 2009 4 6 Lees: Haar gedachten … inmiddels. (r. 18 t/m 20)

http://bijleszaanstad.nl/oefenblaadjes/begrijpend%20lezen/M7.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 13

pdf
Checklist rekenen CITO nieuwe versie - Juf Janneke ...

Checklist rekenen Naam: Geboortedatum: Groep: Tellen/aantallen Begin groep 1 Eindgroep 1 (minimumdoel) Eind groep 1 Eind groep 2

http://www.jufjanneke.nl/Tellen/Checklist%20rekenen%20nieuwe%20versie.pdf

Date added: February 1, 2013 - Views: 2

pdf
om op - Odaschool - Home

6 7 Gymnastiek Voor alle groepen geldt natuurlijk: gymkleding meenemen. De meeste lessen vanaf groep 4 worden verzorgd door een vakleer-kracht: Miriam Seerden

http://www.odaschoolweert.nl/file_popup.php?id=276341&real_id=283424

Date added: August 5, 2014 - Views: 1

pdf
Terugblik 2014 def - Cito - Home

Terugblik en resultaten 2014 April 2014 Eindtoets Basisonderwijs Groep 8 Primair en speciaal onderwijs | Cito Volgsysteem

http://www.cito.nl/~/media/cito_nl/Files/Primair%20en%20speciaal%20onderwijs/cito_eindtoets_terugblik_2014.ashx

Date added: May 24, 2014 - Views: 3

pdf
Kwaliteitskaart professionele overdracht - SBZW - School ...

Kwaliteitskaart professionele overdracht Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland www.sbzw.nl 10 Na de zomervakantie wordt er direct met deze groepsplannen

http://www.sbzw.nl/userfiles/Kwaliteitskaart_professionele_overdracht.pdf

Date added: March 23, 2014 - Views: 1

pdf
Na de Cito..., van po naar vo: Leerlingwerkbladen

4 Na de cito 5 Na de cito Vak: Nederlands/Taal Opdracht: Ä Onderwerp: Interview met een brugklasleerling of docent uit het voortgezet onderwijs.

http://www.slo.nl/primair/publicaties/nadecito/4_Leerlingwerkbladen.pdf/download

Date added: January 6, 2012 - Views: 149

pdf
Toelichting op de berekening van toegevoegde waarde van ...

Tabel 1: Omrekenfactoren Gemiddelde op scholen met gemiddelden status in 2011, 2012 & 2013 Standaard deviaties in 2011, 2012 & 2013 cito-toets 534,3/ 534,2/ 533,6 3 ...

http://www.schoolcijferlijst.nl/basis/Toelichting_2013b.pdf

Date added: February 1, 2014 - Views: 1

pdf
Leerlijn en tussendoelen rekenen groep 1 en 2 basisonderwijs* 1

Leerlijnen en tussendoelen rekenen voor de groepen 1 en 2 in de basisschool - DNO Onderwijsadvies maart 2010 Leerlijn en tussendoelen rekenen groep 1 en 2 ...

http://www.dnoonderwijsadvies.nl/wp/wp-content/uploads/2012/01/leerdoelen-rekenen-onderbouw-leerlijn.pdf

Date added: May 24, 2012 - Views: 60

pdf
ANALYSE EN WAARDERINGEN VAN OPBRENGSTEN - Home ...

HB3111322/2 4ANALYSE EN WAARDERINGEN OPBRENGSTEN PO 4 2.8 Beoordeling eindresultaten rekenen (indicator 1.1.2 ...

http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2011/Analyse+en+waarderingen+van+opbrengsten+augustus+2011.pdf

Date added: January 19, 2012 - Views: 7

pdf
Analyse en waarderingen van opbrengsten in het primair ...

ED4100344-v2 ANALYSE EN WAARDERINGEN OPBRENGSTEN PO 4 4 3.3 Entreetoets groep 5 en 6 van Cito ...

http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2013/analyse_en_waarderingen_van_opbrengsten_po_aug_2013.pdf

Date added: October 15, 2013 - Views: 10

pdf
Kees Broekhof José Hillen Elly van der Linden Kees Broekhof ...

De Taallijn - Digitale boeken zelf maken en gebruiken in de groep 6 Het Zandkasteel Het Zandkasteel is een programma voor peuters. In afleveringen over thema’s

http://www.detaallijn.nl/uploads/Digitaleboekenmaken.pdf

Date added: February 15, 2014 - Views: 1

pdf
Voortgezet lezen - Welkom bij Heutink

6 Combinatiegroepen Estafette Nieuw is goed te gebruiken in combinatiegroepen. De leerkrachtgebonden lesfasen van de ene groep worden gecombineerd met de ...

http://www.heutink.nl/documenten/brochures/vglez2oo9.pdf

Date added: July 13, 2012 - Views: 2

pdf
Schoolprestaties van oude en nieuwe gewichtenleerlingen

4 Figuur 2 Gemiddelde scores op toetsen Begrijpend Lezen en Rekenen/Wiskunde in groep 8 (uitgedrukt in effect sizes) Hier is het beeld wel enigszins veranderd.

http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/pdf_documenten/Roeleveld_J_Schoolprestaties%20van%20oude%20en%20nieuwe%20gewichtenleerlingen.pdf

Date added: January 26, 2015 - Views: 1

pdf
Begrijpend - Laat ict werken voor het onderwijs - Kennisnet

Cito-toetsen begrijpend lezen: wat meten die eigenlijk? De resultaten voor begrijpend lezen worden door de Inspectie gemeten met de Cito-toetsen voor begrijpend

http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Taal_en_rekenen/Begrijpend_lezen.pdf

Date added: June 4, 2013 - Views: 9

pdf
Binnenkort gaat uw zoon of dochter de NIO maken.

>Waaruit bestaat de uitslag van de NIO? Als de opgaven na a fl oop van de test zijn nagekeken, wordt de uitslag geïnterpreteerd door een deskun-

http://www.leestrainer.nl/NIO/OuderbrochureNIO.pdf

Date added: April 11, 2013 - Views: 6

pdf
Nina Boswinkel, SLO 11 december 2013 - Masterplan Dyscalculie ...

Passende Perspectieven Voor leerlingen die niveau 1F niet dreigen te halen op 12-jarige leeftijd. Doel van 'Passende Perspectieven' Leerlingen zo ver mogelijk op weg ...

http://www.masterplandyscalculie.nl/docs/PO-Passende-Perspectieven-Nina-Boswinkel.pdf

Date added: January 26, 2015 - Views: 1

pdf
Een lawine van woorden; - Hbo-opleidingen Hogeschool ...

Een lawine van woorden; woordenschatonderwijs aan (absolute) beginners in de VVE in Rotterdam - blz. 2 6. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 101

http://www.inholland.nl/NR/rdonlyres/E300CE53-C48F-4D67-AA59-A4AB573D1335/0/lawinevanwoorden.pdf

Date added: April 13, 2012 - Views: 1