Cenovnik Lekova pdfs

Searching:
Download
Cenovnik Lekova - Fast Download

Download Cenovnik Lekova from our fatest mirror

Izdavač - KBC Bežanijska kosa

8402 dl's @ 3823 KB/s

pdf
Izdavač - KBC Bežanijska kosa

Cene lekova su preuzete iz Službenog glasnika R. Srbije br. 88/2009 i 102/2009 - Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova.

http://bkosa.edu.rs/21_bkosa/NACIONALNI%20REGISTAR%20LEKOVA%20-2010.pdf

Date added: March 4, 2015 - Views: 1

pdf
CENOVNIK (važi od 03. decembra 2013. godine)

CENOVNIK (važi od 03. decembra 2013. godine) CENA din. ... Brucella At KONCENTRACIJA LEKOVA Valproična kiselina Karbamazepam Phenobarbiton Digoksin Lamictal

http://www.medlab.rs/wp-content/cenovnik%20net.pdf

Date added: October 6, 2011 - Views: 58

pdf
K A T A L O G - Apoteka Beograd

1 apoteka "beograd" k a t a l o g magistralnih lekova/preparata i galenskih lekova/preparata koji se izraĐuju u apoteci “beograd” beograd, jun 2010.god

http://www.apotekabeograd.co.rs/download/katalog_lekova.pdf

Date added: May 19, 2012 - Views: 8

pdf
A-lek

A-lek preduzeće za promet lekova i medicinskih sredstava Mlatišumina 22 11110 Beograd 15 tel. 011/3440-152

http://himalaya.co.rs/uploads/CENE_VP.pdf

Date added: September 11, 2014 - Views: 2

pdf
Dopuna 2 2005 - Savez farmaceutskih udruženja...

Dopune Registra lekova 2005 ( br. 2 ) LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Lista objavljena u Sl.

http://www.farmacija.org/dokumenti/dopuna_lekova_2.pdf

Date added: October 6, 2011 - Views: 29

pdf
Poliklinika PARK MEDICA Beograd-Zemun Cenovnik ...

Poliklinika PARK MEDICA Beograd-Zemun Cenovnik laboratorijskih i mikrobioloških uslugaVaži od 1.7.2014.godine ... ASTO kvantitativno 600 KONCENTRACIJA LEKOVA

http://www.poliklinikapark.rs/cenovnik/laboratorija.pdf

Date added: December 8, 2014 - Views: 1

pdf
CENOVNIK USLUGA FIZIKALNA

CENOVNIK USLUGA U SLUŽBI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE r. br. NAZIV USLUGE CENA ... Elektroforeza lekova u oblasti elektroterapije 172,00 dinara

http://www.cigota.rs/sites/default/files/CENOVNIK%20USLUGA%20FIZIKALNA.pdf

Date added: January 31, 2015 - Views: 1

pdf
Lista stanja lekova 20.01.2015 Objekat: 249...

Institut za neonatologiju Strana: 1 Naziv artikla J.M. Stanje Lista stanja 249 APOTEKA 20.01.2015 Objekat: lekova ADRENALIN HCL amp amp 25,00

http://www.neonatologija.rs/lekovi.pdf

Date added: April 2, 2014 - Views: 1

pdf
Cenovnik Farmaceutskog fakulteta za 2014. godinu ...

Cenovnik Farmaceutskog fakulteta za 2014. godinu Stranica 1 od 9 ... Medicinska biohemija, Toksikološka hemija, Ispitivanja i kontrola lekova, Farmaceutska

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/files/Fakultet%20razna%20dokumenta/cenovnik_usluga.pdf

Date added: November 13, 2013 - Views: 2

pdf
CENOVNIK ŠKOLARINA I USLUGA ZA STUDENTE

Cenovnik Farmaceutskog fakulteta za 2015. godinu Stranica 1 od 5 ... Medicinska biohemija, Toksikološka hemija, Ispitivanja i kontrola lekova, Farmaceutska

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/files/Fakultet%20razna%20dokumenta/Cenovnik-studenti.pdf

Date added: March 4, 2015 - Views: 1

pdf
Cenovnik od 01.02.2015.

CENOVNIK LABORATORIJSKIH ANALIZA I USLUGA VAŽI OD 01.02.2015. BAKTERIOLOŠKE ANALIZE Vreme Izdavanja ... KONCENTRACIJA LEKOVA Carbamazepin ...

http://laboratorijalujpaster.com/files/Cenovnik.pdf

Date added: April 20, 2015 - Views: 1

pdf
cene usluga-2008.vp:CorelVentura 7

CENOVNIK MINIMALNIH CENA VETERINARSKIH USLUGA sa va`no{} ... APLIKACIJA LEKOVA I TERAPIJA 2010 Peroralno jedinka 140,00 2020 Transfuzija krvi komad 700,00

http://www.vetks.org.rs/documents/cenovnik%20usluga.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 4

pdf
BIOHEMIJA IMUNOLO[KEANALIZE VIRUSI 1.050 1.10...

KONCENTRACIJA LEKOVA TUMOR MARKERI VIRUSI s-Rubella IgG, IgM s-CMV IgG, IgM ... Beograd Cenovnik usluga Va`i od 20. januara 2010. godine POSEBNEUSLUGE www.hexalab.co.rs O

http://www.sindikat-obrazovanja.rs/dopisi/hexalab-cenovnik.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 6

pdf
CENOVNIK USLUGA U SLUŽBI FIZIKALNE MEDICINE I...

CENOVNIK USLUGA U SLUŽBI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE r. br. NAZIV USLUGE CENA 1. ... Elektroforeza lekova u oblasti elektroterapije 172,00 dinara 5.

http://www.cigota.rs/sites/default/files/cenovnikfizikalna.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 12

pdf
www.belmedic.rs

neželjena dejstva pojedinih lekova, koje se koriste u tretiranju oboljenja prostate. Zato vam preporu¿ujemo Prostadiksal - mešavinu sladiéa, bundeve, korena

http://www.belmedic.rs/upload/document/vladislav_pesic_mart2012.pdf

Date added: June 1, 2014 - Views: 1

pdf
Ред. Генеричко име лека Држава Цена на вели

Ред. бр. ЈКЛ АТЦ Генеричко име лека (inn) Заштићено име лека Облик и ...

http://www.zdravlje.gov.rs/downloads/2012/Decembar/Decembar2012SpisakCenaLekovaUzOdluku.pdf

Date added: February 14, 2013 - Views: 6

pdf
cena cena po fiksni deo uzorku napomene

pesticida, metaboliti lekova... Snimanje ESI–MS, MS2 i pseudo–MSn spektara čistih jedinjenja 2 000 2 000 Snimanje UV/VIS, ESI–MS, MS2 i pseudo–MSn spektara

http://www.dh.uns.ac.rs/lafib/lafib_cenovnik.pdf

Date added: August 19, 2013 - Views: 2

pdf
www.dragisamisovic.bg.ac.rs

PREDMET UGOVORA: Prodaja galenskih lekova iz proizvodnog programa prodavca, ... EX BG CENOVNIK GALENSKIH LEKOVA I PREPARATA Naziv roizvodaca A oteka "Beo rad"

http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/Informator/informacije%20o%20zakljucenim%20poslovnm%20ugovorima/Ugovor%20o%20prodaji%20sa%20Apotekama%20Beograd.pdf

Date added: November 23, 2014 - Views: 1

pdf
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE

5 Sanitarni pregled lica zaposlenih na proizvodnji lekova i kozmeti čkih ... Cenovnik se primenjuje od 01.01.2011. godine . Title Cenovnik_CKPB Author:

http://www.zzjzpirot.org.rs/preuzimanje/Cenovnik_CKPB.pdf

Date added: February 1, 2013 - Views: 3

pdf
Cenovnik - cene usluga - Badawi

KO NCENTRA CIJA LEKOVA Valproična kiselina Karbamazepam Phenobarbiton ... Prezentirani cenovnik je podložan izmenama i o tome odlučuje dr Badawi.

http://www.badawi-su.com/poliklinika/cenovnik.pdf

Date added: March 11, 2012 - Views: 5

pdf
WHO EUROPE USA + New Zealand SRBIJA

WHO EUROPE USA (+ New Zealand ) UPOREDNI PREGLED REGULATORNIH ZAHTEVA PROMOCIJE LEKOVA Dipl.farm. Dubravka Miškovi ć, spec.farm. Nacionalni centar za informacije o ...

http://www.alims.gov.rs/ciril/files/2012/06/7-Dubravka-Miskovic.pdf

Date added: January 31, 2015 - Views: 1

pdf
KancelariskI materijala 1

Cenovnik Dana: / /2011 2 Preduzeæe za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo sa d.o.o. 11000 ... 7141 KNJIGA REGISTAR LEKOVA 2005

http://www.savatrade.rs/Downloads/savtrade%20Cenovnik%20Kancelariskog%20materijala.pdf

Date added: November 1, 2011 - Views: 23

pdf
Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno...

... Cenovnik zdravstvenih usluga koje se ne obezbeđuju iz sredstava oba- ... lekova, posebno rezervnih antibiotika. 8.Pravilno odvajanje medicinskog otpada.

http://www.dzvaljevo.rs/_down/izvestaj_komisije_2009.pdf

Date added: November 7, 2011 - Views: 9

pdf
PRAVILNIK o uslovima, kriterijumima i merilima za...

Republici Srbiji (u daljem tekstu: Cenovnik). ... lekova, anestetika, hormona, medijuma, krvi i krvnih derivata i sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala.

http://www.sindikatlfs.org.rs/dokumenti/jul07/PRAVILNIK.pdf

Date added: January 21, 2014 - Views: 1

pdf
Z A K O N O PRIVATNIM PREDUZETNICIMA

nafte i naftnih derivata, otrova, lekova, opojnih droga i pomoćnih lekovitih sredstava, sredstava i opreme u medicini koja emituju jonizujuća zračenja,

http://www.kombeg.org.rs/Slike/OpsteUdruzenjePreduzetnika/Statika/ZAKON%20o%20privatnim%20preduzetnicima.pdf

Date added: February 24, 2012 - Views: 5

pdf
MOLBA ZA POMO] - SERBIAN MIRROR

cenovnik. Prva terapija ko{ta 15 hiljada evra, druga 10 hiljada ... pravimo planove za nabavku lekova, medicinske opreme. U oktobru }emo imati veliko donatorsko ve~e ...

http://www.serbianmirror.com/arhiva/200606/200606_32.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 4

pdf
Zakon o privatnim preduzetnicima

derivata, otrova, lekova, opojnih droga i pomoćnih lekovitih sredstava, sredstava i opreme u medicini koja emituju jonizujuća zračenja, hemikalija, ...

http://www.loznica.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/Zakon-o-privatnim-preduzetnicima.pdf

Date added: October 25, 2012 - Views: 2

pdf
Sistem zdravstvene zaštite i organizacija...

odgovarajuće vrste i količine lekova i medicinskih sredstava, ... •istakne cenovnik zdravstvenih usluga i izda račun za pružene zdravstvene usluge;

http://kme.zcarandjelovac.org.rs/literatura/zdravstvena_sluzba.pdf

Date added: April 13, 2014 - Views: 2

pdf
C E N O V N I K

2401636 Ubrizgavanje lekova u pljuvačnu žlezdu kroz izvodni kanal 294,00 svi 2401644 Odstranjenje kalkulusa iz izvodnog kanala pljuvačne žlezde 1.386,00 svi

http://www.zzstomkg.rs/images/content/postovi/cenovnik-RZZO.pdf

Date added: August 26, 2013 - Views: 2

pdf
Datum: 25.05.2012 Početak Kraj Trajanje Medij:...

1.400.000 pakovanja lekova u preko 420 apoteka. ... To su lekovi sa uglavnom, pozitivne liste lekova. Pozitivna lista lekova ima određeni cenovnik kojem moraju ...

http://www.hemofarm.com/docs/RTS1_OvoJeSrbija_2012-05-25.pdf

Date added: December 19, 2013 - Views: 2

pdf
Udruženje maksilofacijalnih hirurga Srbije

Za vreme trajanja kongresa planirana je izložba najznačajnijih proizvođača lekova, laboratorijske i druge medicinske opreme.

http://www.mondorama.rs/sites/default/files/program-i-cenovnik-320.pdf

Date added: December 8, 2013 - Views: 9

pdf
ENOVNIK USLUGA NA LIČNIH ZAHTEV OPŠTE OLNIE VRŠA...

600013 EL-FOREZA LEKOVA Elektroforeza lekova u 330.15 600015 STAB.GALVANIZACI Stabilna galvanizacija 205.92 600016 DIJADINAM.STRUJE Dijadinamičke struje 255.60

http://obvrsac.com/wp-content/uploads/2015/01/VAZECI-CENOVNIK-USLUGA-NA-LICNIH-ZAHTEV-OPSTE-BOLNICE-VRSAC.pdf

Date added: March 4, 2015 - Views: 1

pdf
Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno...

... Cenovnik zdravstvenih usluga koje se ne obezbeđuju iz sredstava oba- veznog zdravstvenog osiguranja, ... lekova, posebno rezervnih antibiotika. 10.

http://www.dzvaljevo.rs/_down/2008%20izvestaj%20za%20kvalitet.pdf

Date added: October 6, 2011 - Views: 6

pdf
PRAVILNIK - Regionalna lekarska komora za...

ovih lekova i medicinskih sredstava u zdravstvenoj ustanovi iskazanih u fakturama zdravstvene ustanove, a najviše do ugovorenih sredstava;

http://www.rlkjis.rs/pdf/pravilnici/IZMENE%20PRAVILNIKA%20FONDA%20RZO.pdf

Date added: December 29, 2012 - Views: 2

pdf
ZAKON - Paragraf Lex

otrova, lekova, opojnih droga i pomoćnih lekovitih sredstava, sredstava i opreme u medicini koja emituju jonizujuća zračenja, hemikalija, lepkova, ...

http://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_privatnim_preduzetnicima.pdf

Date added: November 22, 2011 - Views: 4

pdf
PROGRAM ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA INSTITUTA ZA...

Istaknut cenovnik zdravstvenih usluga koje se ne obezbeđuju iz sredstava ... • Dalja racionalizacija i kontrola potrošnje lekova i sanitetskog materijala i

http://www.iohbb.edu.rs/files/dokumenti/Program%20za%20unapredjenje%20kvaliteta%20rada%202014.pdf

Date added: December 8, 2013 - Views: 3

pdf
www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Predmet ovog Ugovora je izrada magistralnih lekova za potrebe Kupca a u svemu prema specifikaciji ... Cenovnik dini sastavni deo ovog Ugovora.

http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/Informator/informacije%20o%20zakljucenim%20poslovnm%20ugovorima/Ugovor%20%20o%20%20poslovno-tehnickoj%20saradnji%20sa%20Apotekama%20Beograd.pdf

Date added: November 23, 2014 - Views: 1

pdf
Zapisnik UO 07.11.08.

1. U skladu sa Statutom Veterinarska komora Srbije donosi cenovnik ... prometom lekova, semena kao i prometa životinja treba pokušati rešiti sa

http://www.vetks.org.rs/documents/zaposniciUO/Zapisnik_UO_07.11.08..pdf

Date added: April 25, 2015 - Views: 1

pdf
1a-Ana Milanovic - Klinicka ispitivanja...

Odobravanje uvoza lekova i MS za KI Mišljenja za uvoz/izvoz bioloških uzoraka za KI ... Taksa - cenovnik. Propisi u RS Prijava KI medicinskog sredstva MS klase I

http://www.alims.gov.rs/ciril/files/2012/06/1a-Ana-Milanovic-Klinicka-ispitivanja-medicinskih-sredstava.pdf

Date added: January 31, 2015 - Views: 1

pdf
www.adriamedia.rs

ADRIA MEDIA SERBIA PRODAJA OGLASNOG PROSTORA OPSTI USLOVI OGLASAVANJA Rezervaci'a oglasnog prostora validna ie iskliuävo Rok ania ie sedam dana, ukoliko niie drugaäie

http://www.adriamedia.rs/library/pdf/Cenovnik_2012_SRB.pdf

Date added: February 21, 2014 - Views: 2

pdf
STOMATOLOGIJA

APLIKACIJA LEKOVA • Peroralno ... Microsoft Word - cenovnik Author: Sasa Created Date: 7/14/2014 10:21:50 PM ...

http://ivavet.com/cenovnikIVAVET.pdf

Date added: January 31, 2015 - Views: 1

pdf
MODUL ZA FAKTURISANJE PRUŽENIH ZDRAVSTVENIH USLUGA...

lekova, u kojima se nalaze šifra materijala/lekova, naziv, opis, važeća cena za neki vremenski period. U zdravstvenim ustanovama postoje lokalne šifre za ...

http://www.infoteh.rs.ba/rad/2011/E-I/E-I-21.pdf

Date added: December 8, 2013 - Views: 1

pdf
www.tmf.bg.ac.rs

okonèan zakljuèkom od 01.12.2014. godine i da nema pravnih lekova koji su moguéi u tom smislu. ... T MF je poslao Pismo o namerama kao i Cenovnik za

http://www.tmf.bg.ac.rs/interno/SAVET_S14_18122014_Zapisnik.pdf

Date added: April 25, 2015 - Views: 1

pdf
Podrška reformi sistema zdravstvene zaštite i...

lekova u šemi naplate na ime refundiranja po osnovu osiguranja, bilo je naročito ... osiguranja, cenovnik usluga, šeme naknada lekarima, ili propisi o lekovima.

http://www.reforma-szz.med.bg.ac.rs/PDF/Ostalo/Prirucnik.pdf

Date added: April 20, 2015 - Views: 1

pdf
program kvalitet rada - Дом здравља Ниш

lekova i opis procedure. ... 4. Istaknut cenovnik zdravstvenih usluga koje se ne obezbedjuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. 5.

http://www.domzdravljanis.co.rs/documents/program_kvalitet_rada.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 3

pdf
Program XXIII SAVETOVANJE DDD JEDAN SVET JEDNO...

terapeutski efekat lekova i mogu ...

http://niv.ns.ac.rs/tr31084/fajlovi/12/89.pdf

Date added: April 20, 2015 - Views: 1

pdf
UGOVOR O PREUZIMANJU OBAVEZA PO OSNOVU ZAKONA O...

Cenovnik će se formirati jedanput godišnje, ... pored ostalih pravnih lekova predviđenih ovim Ugovorom ili zakonom, Operater neće biti u obavezi da

http://www.sekopak.com/files/ugovor-o-preuzimanju-obaveza-po-osnovu-zakona-o-ambalazi-i-ambalaznom-otpadu.pdf

Date added: January 31, 2015 - Views: 1

pdf
Datum : 4.1

tenderi se poništavaju, odabrani dobavlja č lekova „Medifarm“ nije ni učestvovao na tenderu. ... uvode ći cenovnik za preglede po ugledu na privatne

http://transparentnost.org.rs/javne_nabavke/slike/Mediji/Mediji%20o%20javnim%20nabavkama%20-%20januar%202005.pdf

Date added: March 10, 2014 - Views: 2

pdf
UGOVOR O PREUZIMANJU OBAVEZA PO OSNOVU ZAKONA O...

Cenovnik će se formirati jedanput godišnje, ... godine,pored ostalih pravnih lekova predviđenih ovim Ugovorom ili zakonom, Operater neće biti

http://www.ekopak.rs/pdf/ugovor_AO.pdf

Date added: April 24, 2014 - Views: 3