Cenovnik Lekova pdfs

Searching:
Download
Cenovnik Lekova - Fast Download

Download Cenovnik Lekova from our fatest mirror

Izdavač - КБЦ "Бежанијска коса ...

6382 dl's @ 7657 KB/s

pdf
Izdavač - КБЦ "Бежанијска коса ...

Cene lekova su preuzete iz Službenog glasnika R. Srbije br. 88/2009 i 102/2009 - Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova.

http://www.bkosa.edu.rs/21_bkosa/NACIONALNI%20REGISTAR%20LEKOVA%20-2010.pdf

Date added: May 28, 2012 - Views: 18

pdf
CENOVNIK (važi od 03. decembra 2013. godine)

CENOVNIK (važi od 03. decembra 2013. godine) CENA din. ... Brucella At KONCENTRACIJA LEKOVA Valproična kiselina Karbamazepam Phenobarbiton Digoksin Lamictal

http://www.medlab.rs/wp-content/cenovnik%20net.pdf

Date added: October 6, 2011 - Views: 57

pdf
Cenovnik od 01.051012 - Laboratorija Paster

Cenovnik Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Paster 1 CENOVNIK LABORATORIJSKIH ANALIZA I USLUGA VAŽI OD 01.05.2012. BAKTERIOLOŠKE ANALIZE Vreme

http://laboratorijapaster.rs/sr/cenovnik/Cenovnik.pdf

Date added: July 17, 2014 - Views: 6

pdf
A-lek - Himalaya :: Index

A-lek preduzeće za promet lekova i medicinskih sredstava Mlatišumina 22 11110 Beograd 15 tel. 011/3440-152

http://himalaya.co.rs/uploads/CENE_VP.pdf

Date added: September 11, 2014 - Views: 1

pdf
Lista stanja lekova 20.01.2015 Objekat: 249 APOTEKA

Institut za neonatologiju Strana: 1 Naziv artikla J.M. Stanje Lista stanja 249 APOTEKA 20.01.2015 Objekat: lekova ADRENALIN HCL amp amp 25,00

http://www.neonatologija.rs/lekovi.pdf

Date added: April 2, 2014 - Views: 1

pdf
BIOHEMIJSKA LABORATORIJA - CENOVNIK

... CENOVNIK . KRVNA SLIKA . Cena (RSD) ... KONCENTRACIJA LEKOVA . Valproična kiselina Karbamazepam Phenobarbiton ... ANALIZA KAMENA . 1200 .

http://sveti-jovan.co.rs/files/biohemijska_laboratorija_cenovnik.pdf

Date added: March 2, 2014 - Views: 1

pdf
Dopuna 2 2005 - Savez farmaceutskih udruženja Srbije ...

Dopune Registra lekova 2005 ( br. 2 ) LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Lista objavljena u Sl.

http://www.farmacija.org/dokumenti/dopuna_lekova_2.pdf

Date added: October 6, 2011 - Views: 28

pdf
Cenovnik - Hexalab | Zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Cenovnik važi od 20. januara 2010.godine str. 4 Cene izražene u dinarima. ... o Bris kože 495 KONCENTRACIJA LEKOVA o Otisak kože na demodex 990 sKarbamazepin 1.080

http://hexalab.co.rs/cenovnik/hexalab-cenovnik.pdf

Date added: October 1, 2014 - Views: 1

pdf
Poliklinika PARK MEDICA Beograd-Zemun Cenovnik ...

Poliklinika PARK MEDICA Beograd-Zemun Cenovnik laboratorijskih i mikrobioloških uslugaVaži od 1.7.2014.godine Vitamin 25-OH D total 2,000 Antiinsulinska At 1,150

http://www.poliklinikapark.rs/cenovnik/laboratorija.pdf

Date added: December 8, 2014 - Views: 1

pdf
Cenovnik Farmaceutskog fakulteta za 2014. godinu CENOVNIK ...

Cenovnik Farmaceutskog fakulteta za 2014. godinu Stranica 1 od 9 ... Medicinska biohemija, Toksikološka hemija, Ispitivanja i kontrola lekova, Farmaceutska

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/files/Fakultet%20razna%20dokumenta/cenovnik_usluga.pdf

Date added: November 13, 2013 - Views: 1

pdf
K A T A L O G - Apoteka Beograd - Snaga zdravlja - 124 ...

1 apoteka "beograd" k a t a l o g magistralnih lekova/preparata i galenskih lekova/preparata koji se izraĐuju u apoteci “beograd” beograd, jun 2010.god

http://www.apotekabeograd.co.rs/download/katalog_lekova.pdf

Date added: May 19, 2012 - Views: 8

pdf
cene usluga-2008.vp:CorelVentura 7 - Почетна

CENOVNIK MINIMALNIH CENA VETERINARSKIH USLUGA sa va`no{} ... APLIKACIJA LEKOVA I TERAPIJA 2010 Peroralno jedinka 140,00 2020 Transfuzija krvi komad 700,00

http://www.vetks.org.rs/documents/cenovnik%20usluga.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 3

pdf
CENOVNIK USLUGA U SLUŽBI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

CENOVNIK USLUGA U SLUŽBI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE r. br. NAZIV USLUGE CENA 1. ... Elektroforeza lekova u oblasti elektroterapije 172,00 dinara 5.

http://www.cigota.rs/sites/default/files/cenovnikfizikalna.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 11

pdf
BIOHEMIJA IMUNOLO[KEANALIZE VIRUSI 1.050 1.10 1.050 1.100 1 ...

KONCENTRACIJA LEKOVA TUMOR MARKERI VIRUSI s-Rubella IgG, IgM s-CMV IgG, IgM s-HSV 1 IgG, IgM ... Cenovnik usluga Va`i od 20. januara 2010. godine

http://www.sindikat-obrazovanja.rs/dopisi/hexalab-cenovnik.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 4

pdf
CENOVNIK USLUGA FIZIKALNA

CENOVNIK USLUGA U SLUŽBI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE r. br. NAZIV USLUGE CENA ... Elektroforeza lekova u oblasti elektroterapije 172,00 dinara

http://www.cigota.rs/sites/default/files/CENOVNIK%20USLUGA%20FIZIKALNA.pdf

Date added: January 31, 2015 - Views: 1

pdf
CENOVNIK

CENOVNIK STOMATOLOŠKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE PLAĆA OSIGURANO LICE IZ SVOJIH SREDSTAVA ... 212 Ubrizgavonjae lekova u pljuvačnu ţlezdu kroz izvodni kanal 900

http://dzstarigrad.org/fajl/899.pdf

Date added: March 29, 2013 - Views: 7

pdf
APOTEKA GORNJI MILANOVAC postupak, a po zahtevu potencijalnog ...

U delu konkursne dokumentacije –Tabela 1.1.-CENOVNIK NARU ... novouneti lekovi sada nalaze na parijama od broja 801 do 810, tako da redni broj partija ostalih lekova

http://www.apotekagm.rs/pdf/pitanje%20i%20odgovor%20br4.pdf

Date added: November 23, 2014 - Views: 1

pdf
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - Uvodna

5 Sanitarni pregled lica zaposlenih na proizvodnji lekova i kozmeti čkih ... Cenovnik se primenjuje od 01.01.2011. godine . Title Cenovnik_CKPB Author:

http://www.zzjzpirot.org.rs/preuzimanje/Cenovnik_CKPB.pdf

Date added: February 1, 2013 - Views: 2

pdf
CENOVNIK USLUGA SARADNJE SA TREĆIM LICIMA

CENOVNIK USLUGA SARADNJE SA TREĆIM LICIMA Katedra (izvršilac usluge) i vrsta analize Cena RSD Katedra za farmakologiju ... Katedra za analitiku lekova

http://www.ph.bg.ac.rs/files/Fakultet%20razna%20dokumenta/Cenovnik-saradnja.pdf

Date added: January 31, 2015 - Views: 1

pdf
cena cena po iksni deo uzorku napomene (RSD)

lekova... Snimanje ESI-MS, MS2 i pseudo-MSn spektara 2 000 2 000 Razvoj kvantitativne HPLC-UV/VIS metode 5 000 - minimalna cena – stvarna cena zavisi

http://www.dh.uns.ac.rs/lafib/lafib_cenovnik.pdf

Date added: August 19, 2013 - Views: 1

pdf
Cenovnik - cene usluga - Badawi

KO NCENTRA CIJA LEKOVA Valproična kiselina Karbamazepam Phenobarbiton ... Prezentirani cenovnik je podložan izmenama i o tome odlučuje dr Badawi.

http://www.badawi-su.com/poliklinika/cenovnik.pdf

Date added: March 11, 2012 - Views: 4

pdf
Pčelarska zadruga „ROJ“

• bavimo se prometom lekova, literature i opreme za pčele koje sami ne proizvodimo. ... * Na Vaš poziv dostavljamo Katalog, Cenovnik, fotografije i

http://www.roj.rs/raw%20images/pozadina/cencnikk.pdf

Date added: March 10, 2014 - Views: 1

pdf
www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Predmet ovog Ugovora je izrada magistralnih lekova za potrebe Kupca a u svemu prema specifikaciji ... Cenovnik dini sastavni deo ovog Ugovora.

http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/Informator/informacije%20o%20zakljucenim%20poslovnm%20ugovorima/Ugovor%20%20o%20%20poslovno-tehnickoj%20saradnji%20sa%20Apotekama%20Beograd.pdf

Date added: November 23, 2014 - Views: 1

pdf
Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje ...

... Cenovnik zdravstvenih usluga koje se ne obezbeđuju iz sredstava oba- ... lekova, posebno rezervnih antibiotika. 8.Pravilno odvajanje medicinskog otpada.

http://www.dzvaljevo.rs/_down/izvestaj_komisije_2009.pdf

Date added: November 7, 2011 - Views: 8

pdf
Sistem zdravstvene zaštite i organizacija zdravstvene ...

odgovarajuće vrste i količine lekova i medicinskih sredstava, ... •istakne cenovnik zdravstvenih usluga i izda račun za pružene zdravstvene usluge;

http://kme.zcarandjelovac.org.rs/literatura/zdravstvena_sluzba.pdf

Date added: April 13, 2014 - Views: 1

pdf
MOLBA ZA POMO] - SERBIAN MIRROR - OGLEDALO - Independent ...

cenovnik. Prva terapija ko{ta 15 hiljada evra, druga 10 hiljada ... pravimo planove za nabavku lekova, medicinske opreme. U oktobru }emo imati veliko donatorsko ve~e ...

http://www.serbianmirror.com/arhiva/200606/200606_32.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 3

pdf
WHO EUROPE USA + New Zealand SRBIJA

WHO EUROPE USA (+ New Zealand ) UPOREDNI PREGLED REGULATORNIH ZAHTEVA PROMOCIJE LEKOVA Dipl.farm. Dubravka Miškovi ć, spec.farm. Nacionalni centar za informacije o ...

http://www.alims.gov.rs/ciril/files/2012/06/7-Dubravka-Miskovic.pdf

Date added: January 31, 2015 - Views: 1

pdf
KancelariskI materijala 1

Cenovnik Dana: / /2011 2 Preduzeæe za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo sa d.o.o. 11000 ... 7141 KNJIGA REGISTAR LEKOVA 2005

http://www.savatrade.rs/Downloads/savtrade%20Cenovnik%20Kancelariskog%20materijala.pdf

Date added: November 1, 2011 - Views: 22

pdf
Datum: 25.05.2012 Početak Kraj Trajanje Medij: RTS1 Emisija ...

1.400.000 pakovanja lekova u preko 420 apoteka. ... To su lekovi sa uglavnom, pozitivne liste lekova. Pozitivna lista lekova ima određeni cenovnik kojem moraju ...

http://www.hemofarm.com/docs/RTS1_OvoJeSrbija_2012-05-25.pdf

Date added: December 19, 2013 - Views: 1

pdf
CENOVNIK BR. 19/13 od 18.1

CENOVNIK BR. 19/13 od 18.1.2013 HEMATOLOGIJA K-Krvna slika 250,00 K-Leukociti (WBC) 110,00 K-Leukocitarna formula 180,00 K-Trombociti 110,00 K-Retikulociti 200,00

http://www.analiza.co.rs/wp-content/uploads/2012/03/cenovnik-24.1.2013.pdf

Date added: May 16, 2013 - Views: 4

pdf
C E N O V N I K

2401636 Ubrizgavanje lekova u pljuvačnu žlezdu kroz izvodni kanal 294,00 svi 2401644 Odstranjenje kalkulusa iz izvodnog kanala pljuvačne žlezde 1.386,00 svi

http://www.zzstomkg.rs/images/content/postovi/cenovnik-RZZO.pdf

Date added: August 26, 2013 - Views: 1

pdf
PROGRAM ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA INSTITUTA ZA ...

Istaknut cenovnik zdravstvenih usluga koje se ne obezbeđuju iz sredstava ... • Dalja racionalizacija i kontrola potrošnje lekova i sanitetskog materijala i

http://www.iohbb.edu.rs/files/dokumenti/Program%20za%20unapredjenje%20kvaliteta%20rada%202014.pdf

Date added: December 8, 2013 - Views: 2

pdf
Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje ...

... Cenovnik zdravstvenih usluga koje se ne obezbeđuju iz sredstava oba- veznog zdravstvenog osiguranja, ... lekova, posebno rezervnih antibiotika. 10.

http://www.dzvaljevo.rs/_down/2008%20izvestaj%20za%20kvalitet.pdf

Date added: October 6, 2011 - Views: 5

pdf
1a-Ana Milanovic - Klinicka ispitivanja medicinskih sredstava ...

Odobravanje uvoza lekova i MS za KI Mišljenja za uvoz/izvoz bioloških uzoraka za KI ... Taksa - cenovnik. Propisi u RS Prijava KI medicinskog sredstva MS klase I

http://www.alims.gov.rs/ciril/files/2012/06/1a-Ana-Milanovic-Klinicka-ispitivanja-medicinskih-sredstava.pdf

Date added: January 31, 2015 - Views: 1

pdf
www.adriamedia.rs

ADRIA MEDIA SERBIA PRODAJA OGLASNOG PROSTORA OPSTI USLOVI OGLASAVANJA Rezervaci'a oglasnog prostora validna ie iskliuävo Rok ania ie sedam dana, ukoliko niie drugaäie

http://www.adriamedia.rs/library/pdf/Cenovnik_2012_SRB.pdf

Date added: February 21, 2014 - Views: 1

pdf
Program XXIII SAVETOVANJE DDD JEDAN SVET JEDNO ZDRAVLJE ...

TERAPEUTSKI EFEKAT LEKOVA I MOGU ... CENOVNIK USLUGA Cena trodnevnog punog pansiona (ura ...

http://www.nivs.rs/Vesti/Program%20XXIII%20SAVETOVANJE%20DDD%20JEDAN%20SVET%20JEDNO%20ZDRAVLJE%20FRUSKA%20%20GORA%202012.pdf

Date added: May 12, 2013 - Views: 2

pdf
STOMATOLOGIJA

APLIKACIJA LEKOVA • Peroralno ... Microsoft Word - cenovnik Author: Sasa Created Date: 7/14/2014 10:21:50 PM ...

http://ivavet.com/cenovnikIVAVET.pdf

Date added: January 31, 2015 - Views: 1

pdf
www.aluroll.co - BUILD magazin | gradjevinarstvo ...

najvećeg ruskog distributera lekova i direktor “Napreda” Miladin Đurović. Deo opreme i nameštaja, koji će biti ugrađeni u hotel biće,

http://www.buildmagazin.com/pdf/BUILD07.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 2

pdf
Zapisnik UO 06.06.08.

Upravi za veterinu u vezi regulisanja upotrebe humanih lekova u veterinarskoj praksi“. Tačka „Razno“ razmatraće se pod tačkom 6. Ad. 1.

http://www.vetks.org.rs/documents/zaposniciUO/Zapisnik%20UO%2006.06.08..pdf

Date added: January 31, 2015 - Views: 1

pdf
Datum : 4.1

tenderi se poništavaju, odabrani dobavlja č lekova „Medifarm“ nije ni učestvovao na tenderu. ... uvode ći cenovnik za preglede po ugledu na privatne

http://transparentnost.org.rs/javne_nabavke/slike/Mediji/Mediji%20o%20javnim%20nabavkama%20-%20januar%202005.pdf

Date added: March 10, 2014 - Views: 1

pdf
„Svet je zanimljiv onoliko koliko smo mi radoznali ...

ISSN 1452-6298 Izreka nedelje: „Svet je zanimljiv onoliko koliko smo mi radoznali.” William Shakespeare • Do Segedina putarina, a nalepnica nema

http://www.sunedeljnik.rs/files/428-broj-a_0.pdf

Date added: January 31, 2015 - Views: 1

pdf
program kvalitet rada - Дом здравља Ниш

lekova i opis procedure. ... 4. Istaknut cenovnik zdravstvenih usluga koje se ne obezbedjuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. 5.

http://www.domzdravljanis.co.rs/documents/program_kvalitet_rada.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 2

pdf
UGOVOR O PREUZIMANJU OBAVEZA PO OSNOVU ZAKONA O AMBALAŽI I

UGOVOR O PREUZIMANJU OBAVEZA PO OSNOVU ZAKONA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU Zaključen u Beogradu dana ____._____.2012. god. između: Naziv: Društva za ...

http://www.ekostarpak.rs/propisi/standardni_ugovor_2012.pdf

Date added: May 15, 2013 - Views: 7

pdf
UGOVOR O PREUZIMANJU OBAVEZA PO OSNOVU ZAKONA O AMBALAäI I

Cenovnik će se formirati jedanput godišnje, ... pored ostalih pravnih lekova predviđenih ovim Ugovorom ili zakonom, Operater neće biti u obavezi da

http://www.sekopak.com/files/ugovor-o-preuzimanju-obaveza-po-osnovu-zakona-o-ambalazi-i-ambalaznom-otpadu.pdf

Date added: January 31, 2015 - Views: 1

pdf
UGOVOR O PREUZIMANJU OBAVEZA PO OSNOVU ZAKONA O AMBALAŽI I ...

UGOVOR O PREUZIMANJU OBAVEZA PO OSNOVU ZAKONA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU Zaključen u XXXXXXX dana DD.MM.2014. god. između sledećih ugovornih strana:

http://www.ekopak.rs/pdf/ugovor_AO.pdf

Date added: April 24, 2014 - Views: 2

pdf
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO SEKCIJA URGENTNE MEDICINE

http://www.hotelkop.com/cenovnik.php http://www.turizam.autentik.net http://www.apartmanijagodina.com/ ... Najznačajniji proizvođači lekova, ...

http://www.dlv-sld-su.com/documents/Drugo%20obavestenje%20V5ppp(1).pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 4

pdf
Zadaci PMOV - FONForum • Index stranica

Modelovati cenovnik usluga tako da se prati istorija promene ... lek pripada samo jednoj primarnoj grupi lekova (npr. antibiotici, analgetici, antipiretici itd.).

http://www.fonforum.org/download/prva/uis/PMOV_-_zadaci.pdf

Date added: February 14, 2013 - Views: 7

pdf
UGOVOR O PREUZIMANJU OBAVEZA PO OSNOVU ZAKONA O AMBALAäI I

1 UGOVOR O PREUZIMANJU OBAVEZA PO OSNOVU ZAKONA O AMBALAäI I AMBALAäNOM OTPADU Br. ____ Zaključen u Beogradu dana ____.____.2013. god. između:

http://www.sekopak.com/files/184-standardni-korisnicki-ugovor.pdf

Date added: January 11, 2014 - Views: 2

pdf
UGOVOR&O&PREUZIMANJUOBAVEZA&PO&OSNOVUZAKONA&O&AMBALAŽI&I ...

1" " UGOVOR&O&PREUZIMANJUOBAVEZA&PO&OSNOVUZAKONA&O&AMBALAŽI&I& AMBALAŽNOM&OTPADU& Broj&_____/2012& & & Zaključen""dana"___.___.2012."godine,"između:"

http://tehnoekopak.com/Download/TIPSKI%20UGOVOR.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 2