Cenovnik Lekova pdfs

Searching:
Download
Cenovnik Lekova - Fast Download

Download Cenovnik Lekova from our fatest mirror

Cenovnik - Data Status

7612 dl's @ 7107 KB/s

pdf
Cenovnik - Data Status

Cenovnik Na dan 29. avgust 2014 11070 BEOGRAD - NOVI BEOGRAD Milutina Milankovi ća 1/45P.fah 124 381(0)11 30178 35 381(0)11 30178 32 DATA STATUS d.o.o.

http://www.datastatus.rs/Cenovnici/medicina.pdf

Date added: September 25, 2011 - Views: 203

pdf
Izdavač - КБЦ "Бежанијска коса ...

Cene lekova su preuzete iz Službenog glasnika R. Srbije br. 88/2009 i 102/2009 - Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova. Farmaceutima i lekarima NRL je pripremljen i u CD verziji u cilju obezbeđenja uslova za

http://www.bkosa.edu.rs/21_bkosa/NACIONALNI%20REGISTAR%20LEKOVA%20-2010.pdf

Date added: May 28, 2012 - Views: 18

pdf
CENOVNIK (važi od 03. decembra 2013. godine)

CENOVNIK (važi od 03. decembra 2013. godine) CENA din. Coxackie grupe B IgM, IgG CENA OSNOVNA IMUNOLOGIJA IgA, IgM, IgG C3, C4 ASTO ... Brucella At KONCENTRACIJA LEKOVA Valproična kiselina Karbamazepam Phenobarbiton Digoksin Lamictal MIKROBIOLOGIJA Bris cerviksa,vagine, uretre

http://www.medlab.rs/wp-content/cenovnik%20net.pdf

Date added: October 6, 2011 - Views: 57

pdf
Cenovnik od 01.051012 - Laboratorija Paster

Cenovnik Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Paster 1 CENOVNIK LABORATORIJSKIH ANALIZA I USLUGA VAŽI OD 01.05.2012. BAKTERIOLOŠKE ANALIZE Vreme Izdavanja ... KONCENTRACIJA LEKOVA Carbamazepin ...

http://laboratorijapaster.rs/sr/cenovnik/Cenovnik.pdf

Date added: July 17, 2014 - Views: 6

pdf
CEN26a VP 31.03.14. - Himalaya :: Index

preduzeće za promet lekova i medicinskih sredstava ... Cenovnik na dan 31.03.2014. "The Himalaya Drug Co." artikal cena transportno za veleprodaje pakovanje 1. (H01) LIV.52 tbl. a 100 590,00 (-rabat) 100 sc 2. (H02) CYSTONE tbl. a 100 590 ...

http://himalaya.co.rs/uploads/CENE_VP.pdf

Date added: September 11, 2014 - Views: 1

pdf
Cenovnik - Hexalab | Zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Cenovnik str. 1 Cenovnik važi od 20. januara 2010.godine Cene izražene u dinarima. Zavod za laboratorijsku dijagnostiku HEXALAB www.hexalab.co.rs ... o Bris kože 495 KONCENTRACIJA LEKOVA o Otisak kože na demodex 990 sKarbamazepin 1.080

http://hexalab.co.rs/cenovnik/hexalab-cenovnik.pdf

Date added: October 1, 2014 - Views: 1

pdf
Cenovnik - Data Status Beograd - Uvoz i distribucija stranih ...

cenovnik medicina šifra naslov autori god cena(din) alergologija 118503 Alergijske bolesti 9HVHOLQ .LNLQÿDQLQ2010 1296.00 55716 Atopijske bolesti %RJLü 0LUMDQD2000 1038.00 ... 109528 Nacionalni registar lekova 2011 /MLOMDQD XNLü L VDUDGQLFL2011 2295.00

http://www.datastatus.rs/Cenovnici/medicina_srpski.pdf

Date added: November 19, 2012 - Views: 34

pdf
Dopuna 2 2005 - Savez farmaceutskih udruženja Srbije ...

Dopune Registra lekova 2005 ( br. 2 ) LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Lista objavljena u Sl.

http://www.farmacija.org/dokumenti/dopuna_lekova_2.pdf

Date added: October 6, 2011 - Views: 28

pdf
Cenovnik Farmaceutskog fakulteta za 2014. godinu CENOVNIK ...

Cenovnik Farmaceutskog fakulteta za 2014. godinu Stranica 1 od 9 CENOVNIK USLUGA FARMACEUTSKOG FAKULTETA 1. ... Ispitivanja i kontrola lekova, Farmaceutska tehnologija, Sanitarna hemija, Kontrola i primena lekovitih biljaka, Farmakoterapija, Klini čka farmacija, Socijalna farmacija

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/files/Fakultet%20razna%20dokumenta/cenovnik_usluga.pdf

Date added: November 13, 2013 - Views: 1

pdf
CENOVNIK USLUGA U SLUŽBI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

CENOVNIK USLUGA U SLUŽBI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE r. br. NAZIV USLUGE CENA 1. ... Elektroforeza lekova u oblasti elektroterapije 172,00 dinara 5. Stabilna galvanizacija 121,00 dinara 6. Dijadinamičke struje blokada gangliona 141,00 dinara 7.

http://www.cigota.rs/sites/default/files/cenovnikfizikalna.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 11

pdf
Viva Quanttes poliklinika - cenovnik

Cenovnik usluga u Poliklinici "Viva Quanttes" Strana 1. ... Punkcija i intraartikularna aplikacija lekova Intraartikularna aplikacija homeopatskih lekova Autogeni trening-individualni Autogeni trening- u maloj grupi (do 5 ili 10), u večernjim casovima

http://www.vivaquanttes.com/docs/Viva_Quanttes_poliklinika-cenovnik.pdf

Date added: April 11, 2012 - Views: 6

pdf
cene usluga-2008.vp:CorelVentura 7 - Почетна

CENOVNIK MINIMALNIH CENA VETERINARSKIH USLUGA sa va`no{}u od 1. maja 2008. godine, ... {enih lekova i medicinskih sredstava. MINIMALNI CENOVNIK VETERINARSKIH USLUGA KOJE SE OBAVQAJU NA FARMAMA Strana 8od8. Title: cene usluga-2008.vp:CorelVentura 7.0 Author:

http://www.vetks.org.rs/documents/cenovnik%20usluga.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 3

pdf
Pčelarska zadruga „ROJ“

• bavimo se prometom lekova, literature i opreme za pčele koje sami ne proizvodimo. Većinu proizvoda i opreme izvozimo. ... * Ovaj cenovnik i fotografije naših proizvoda možete videti na websajtu: www.roj.rs ili u našem katalogu.

http://www.roj.rs/raw%20images/pozadina/cencnikk.pdf

Date added: March 10, 2014 - Views: 1

pdf
UNAPREĐENJE POSLOVNOG PROCESA “PROMET I POTROŠNJA LEKOVA ...

medicinskim sredstvima, Cenovnik usluga ALIMS, Standardni termini i Farmakopeja, kao i pravilnici, uputstva i obrasci koje korisnici usluga ALIMS-a koriste

http://www.e-drustvo.org/proceedings/YuInfo2013/html/pdf/607.pdf

Date added: March 24, 2014 - Views: 1

pdf
CEN26 KOZ 31.03.14. - Himalaya :: Index

preduzeće za promet lekova i medicinskih sredstava Mlatišumina 22 ... PIB: 100290004 Cenovnik kozmetike na dan 31.03.2014. "The Himalaya Drug Co." artikal cena transportno za veleprodaje pakovanje 1. (KH 09) Zubna pasta 100g 251,00 50 sc

http://himalaya.co.rs/uploads/CENE_KOZMETIKA.pdf

Date added: October 1, 2014 - Views: 1

pdf
Registar Lekova 2013

lekova za 2013. godinu, objavljenog na Portalu javnih nabavki dana. ... Da je ponu?a? registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovaraju?i registar. ... Cenovnik - VETERINA 17.10. http://www.datastatus.rs/Cenovnici/sajam2013-veterina.pdf

http://www.pdfspath.net/download/registar%20lekova%202013.pdf

Date added: October 1, 2014 - Views: 1

pdf
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - Uvodna

5 Sanitarni pregled lica zaposlenih na proizvodnji lekova i kozmeti čkih sredstava 1.240,00 6 Sanitarni pregled zdravstvenih radnika na poslovima pregleda, le čenja i ... Cenovnik se primenjuje od 01.01.2011. godine . Title Cenovnik_CKPB Author:

http://www.zzjzpirot.org.rs/preuzimanje/Cenovnik_CKPB.pdf

Date added: February 1, 2013 - Views: 2

pdf
CENOVNIK - Dom zdravlja Stari Grad

CENOVNIK STOMATOLOŠKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE PLAĆA OSIGURANO LICE IZ SVOJIH SREDSTAVA (EKONOMSKE CENE) - prečišćen tekst. ... 123 Elektroforeza lekova* 1.800 124 Intralezijska i perilezijska aplikacija leka 500 125 Uklanjanje krusta, ...

http://www.dzstarigrad.org/fajl/899.pdf

Date added: October 1, 2014 - Views: 1

pdf
KancelariskI materijala 1

Cenovnik Dana: / /2011 2 Preduzeæe za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo sa d.o.o. 11000 ... 7141 KNJIGA REGISTAR LEKOVA 2005 747 KNJIGA REVERSA A5 2/78T 425 KNJIGA TREBOVANJA A5 2/71 540 KNJIGA TRGOVACKA A4 DIKTO 433 ...

http://www.savatrade.rs/Downloads/savtrade%20Cenovnik%20Kancelariskog%20materijala.pdf

Date added: November 1, 2011 - Views: 22

pdf
C E N O V N I K

2401636 Ubrizgavanje lekova u pljuvačnu žlezdu kroz izvodni kanal 294,00 svi 2401644 Odstranjenje kalkulusa iz izvodnog kanala pljuvačne žlezde 1.386,00 svi 2401651 Anestezija u oralnoj hirurgiji po započetom satu 5.399,25

http://www.zzstomkg.rs/images/content/postovi/cenovnik-RZZO.pdf

Date added: August 26, 2013 - Views: 1

pdf
NAZIV: CENA (di n): 1200 00 000 - Badawi

KO NCENTRA CIJA LEKOVA Valproična kiselina Karbamazepam Phenobarbiton Phenitoin Digoxin HORMONI hs TSH T3 T4 Free T3 ... Prezentirani cenovnik je podložan izmenama i o tome odlučuje dr Badawi. Objašnjenje pojmova: * PH –PATOHISTOLOŠKA ANALIZA

http://www.badawi-su.com/poliklinika/cenovnik.pdf

Date added: March 11, 2012 - Views: 4

pdf
Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje ...

... Cenovnik zdravstvenih usluga koje se ne obezbeđuju iz sredstava oba- veznog zdravstvenog osiguranja, a koje pacijenti plaćaju iz svojih sredstava . UDa. ... lekova, posebno rezervnih antibiotika. 8.Pravilno odvajanje medicinskog otpada.

http://www.dzvaljevo.rs/_down/izvestaj_komisije_2009.pdf

Date added: November 7, 2011 - Views: 8

pdf
cena cena po iksni deo uzorku napomene (RSD)

lekova... Snimanje ESI-MS, MS2 i pseudo-MSn spektara 2 000 2 000 Razvoj kvantitativne HPLC-UV/VIS metode 5 000 - minimalna cena – stvarna cena zavisi od prirode uzorka i analita - validacija nije uključena u cenu Razvoj kvantitativne HPLC-MS metode 7 500

http://www.dh.uns.ac.rs/lafib/lafib_cenovnik.pdf

Date added: August 19, 2013 - Views: 1

pdf
Datum: 25.05.2012 Početak Kraj Trajanje Medij: RTS1 Emisija ...

Pozitivna lista lekova ima određeni cenovnik kojem moraju da se povinuju sve veledrogerije, pa između ostalog i Hemofarm. Tako da tu što se cene lekova tiče nema promena. Novinarka Novim načinom ...

http://www.hemofarm.com/docs/RTS1_OvoJeSrbija_2012-05-25.pdf

Date added: December 19, 2013 - Views: 1

pdf
Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje ...

... Cenovnik zdravstvenih usluga koje se ne obezbeđuju iz sredstava oba- veznog zdravstvenog osiguranja, ... lekova, posebno rezervnih antibiotika. 10. Provera postovanja „zlatnog sata.“ u Hitnoj sluzbi, uvedena evidencija o .

http://www.dzvaljevo.rs/_down/2008%20izvestaj%20za%20kvalitet.pdf

Date added: October 6, 2011 - Views: 5

pdf
Sistem zdravstvene zaštite i organizacija zdravstvene ...

odgovarajuće vrste i količine lekova i medicinskih sredstava, ... •istakne cenovnik zdravstvenih usluga i izda račun za pružene zdravstvene usluge; •redovno dostavlja nadležnom zavodu, odnosno institutu za javno zdravlje medicinsko-

http://kme.zcarandjelovac.org.rs/literatura/zdravstvena_sluzba.pdf

Date added: April 13, 2014 - Views: 1

pdf
PROGRAM ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA INSTITUTA ZA ...

Istaknut cenovnik zdravstvenih usluga koje se ne obezbeđuju iz sredstava obaveznog . zdravstvenog osiguranja, ... • Dalja racionalizacija i kontrola potrošnje lekova i sanitetskog materijala i ostalih bolničkih resursa.

http://www.iohbb.edu.rs/files/dokumenti/Program%20za%20unapredjenje%20kvaliteta%20rada%202014.pdf

Date added: December 8, 2013 - Views: 2

pdf
MOLBA ZA POMO] - SERBIAN MIRROR

cenovnik. Prva terapija ko{ta 15 hiljada evra, druga 10 hiljada evra, tre}a i svaka slede}a 8 hiljada evra. ... pravimo planove za nabavku lekova, medicinske opreme. U oktobru }emo imati veliko donatorsko ve~e, kome }e prisustvo-vati i princeza Katarina Karadjordjevi}."

http://www.serbianmirror.com/arhiva/200606/200606_32.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 3

pdf
Udruženje maksilofacijalnih hirurga Srbije - Mondorama

Za vreme trajanja kongresa planirana je izložba najznačajnijih proizvođača lekova, laboratorijske i druge medicinske opreme. Biće ponudjena mogučnost da se farmaceutske firme uključe u rad Kongresa u okviru pratećeg

http://www.mondorama.rs/sites/default/files/program-i-cenovnik-320.pdf

Date added: December 8, 2013 - Views: 8

pdf
Program XXIII SAVETOVANJE DDD JEDAN SVET JEDNO ZDRAVLJE ...

TERAPEUTSKI EFEKAT LEKOVA I MOGU ... CENOVNIK USLUGA Cena trodnevnog punog pansiona (ura ...

http://www.nivs.rs/Vesti/Program%20XXIII%20SAVETOVANJE%20DDD%20JEDAN%20SVET%20JEDNO%20ZDRAVLJE%20FRUSKA%20%20GORA%202012.pdf

Date added: May 12, 2013 - Views: 2

pdf
program kvalitet rada - Дом здравља Ниш

lekova i opis procedure. IV Pokazatelji zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene službe jesu: 1. ... Istaknut cenovnik zdravstvenih usluga koje se ne obezbedjuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. 5.

http://www.domzdravljanis.co.rs/documents/program_kvalitet_rada.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 2

pdf
Zakon o zdravstvenom osiguranju - Влада ...

jedinstven cenovnik zdravstvenih usluga i lekova koji usvaja skupština Fonda, a primenjuje se prilikom pružanja zdravstvenih usluga bez uputa nadležnog doktora porodične medicine i kada se radi o uslugama pruženim osiguranicima proširenog i privatnog

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mirl/DJEL/Documents/Zakon%20o%20zdravstvenom%20osiguranju.pdf

Date added: February 12, 2012 - Views: 6

pdf
UGOVOR O PREUZIMANJU OBAVEZA PO OSNOVU ZAKONA O AMBALAŽI I

Cenovnik će se formirati jedanput godišnje, osim ukoliko okolnosti slučaja budu zahtevale ... godine,pored ostalih pravnih lekova predviđenih ovim Ugovorom ili zakonom, Operater neće biti u 4. obavezi da izvrši svoju obavezu iz čl. 6.

http://www.ekostarpak.rs/propisi/standardni_ugovor_2012.pdf

Date added: May 15, 2013 - Views: 7

pdf
XXV SAVETOVANJE - Почетна

EFEKAT LEKOVA I MOGUĆNOSTI UPOTREBE: Silvestra Kobal, Armin Tomašič, Peter Levstek, Alenka Dovč, Tomaž Snoj ... CENOVNIK USLUGA Cena trodnevnog punog pansiona po osobi u periodu od 25. do 28. septembra 2014. god. iznosi u:

http://www.vetks.org.rs/documents/edukacija/2014/PROGRAM%20XXV%20SAVETOVANJA%202014%20KOVACICA11.pdf

Date added: July 4, 2014 - Views: 1

pdf
www.adriamedia.rs

od lekova protiv prehlade i gripa nalmanle iednom nedelino koristi beli sir u pakovaniu (111*) se zanima za razliäte metode održavania i predivania zdravlia una Izvu: BRNDPuk Sep 2010Sep 2011 , twget: žene (stovvi, Jin-Sep 2011 (tianost, publia)

http://www.adriamedia.rs/library/pdf/Cenovnik_2012_SRB.pdf

Date added: February 21, 2014 - Views: 1

pdf
UGOVOR O PREUZIMANJU OBAVEZA PO OSNOVU ZAKONA O AMBALAŽI I ...

Cenovnik će se formirati jedanput godišnje, osim ukoliko okolnosti slučaja budu zahtevale drugačije. ... godine,pored ostalih pravnih lekova predviđenih ovim Ugovorom ili zakonom, Operater neće biti u obavezi da izvrši svoju obavezu iz čl. 6.

http://www.ekopak.rs/pdf/ugovor_AO.pdf

Date added: April 24, 2014 - Views: 2

pdf
Datum : 4.1

tenderi se poništavaju, odabrani dobavlja č lekova „Medifarm“ nije ni učestvovao na tenderu. ... uvode ći cenovnik za preglede po ugledu na privatne klinike koji je više puta skuplji nego u domovima zdravlja i prepuštajući posao

http://transparentnost.org.rs/javne_nabavke/slike/Mediji/Mediji%20o%20javnim%20nabavkama%20-%20januar%202005.pdf

Date added: March 10, 2014 - Views: 1

pdf
UGOVOR O PREUZIMANJU OBAVEZA PO OSNOVU ZAKONA O AMBALAäI I

Cenovnik će se formirati jedanput godišnje, osim ukoliko okolnosti slučaja budu zahtevale drugačije. ... pored ostalih pravnih lekova predviđenih ovim Ugovorom ili zakonom, Operater neće biti u obavezi da izvrši svoju obavezu iz čl. 6.

http://www.sekopak.com/files/184-standardni-korisnicki-ugovor.pdf

Date added: January 11, 2014 - Views: 2

pdf
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO SEKCIJA URGENTNE MEDICINE

http://www.hotelkop.com/cenovnik.php http://www.turizam.autentik.net http://www.apartmanijagodina.com/ [email protected] [email protected] [email protected] www.hill-hotel.com ... Najznačajniji proizvođači lekova, ...

http://www.dlv-sld-su.com/documents/Drugo%20obavestenje%20V5ppp(1).pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 4

pdf
UGOVOR&O&PREUZIMANJUOBAVEZA&PO&OSNOVUZAKONA&O&AMBALAŽI&I ...

1" " UGOVOR&O&PREUZIMANJUOBAVEZA&PO&OSNOVUZAKONA&O&AMBALAŽI&I& AMBALAŽNOM&OTPADU& Broj&_____/2012& & & Zaključen""dana"___.___.2012."godine,"između:"

http://tehnoekopak.com/Download/TIPSKI%20UGOVOR.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 2

pdf
Zadaci PMOV

Modelovati cenovnik usluga tako da se prati istorija promene cena za svaku pojedinačnu uslugu. ... lek pripada samo jednoj primarnoj grupi lekova (npr. antibiotici, analgetici, antipiretici itd.). Lek proizvodi jedan i samo jedan proizvođač.

http://www.fonforum.org/download/prva/uis/PMOV_-_zadaci.pdf

Date added: February 14, 2013 - Views: 7