Cenovnik Lekova pdfs

Searching:
Download
Cenovnik Lekova - Fast Download

Download Cenovnik Lekova from our fatest mirror

Izdavač

4421 dl's @ 7242 KB/s

pdf
Izdavač

Cene lekova su preuzete iz Službenog glasnika R. Srbije br. 88/2009 i 102/2009 - Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova.

http://bkosa.edu.rs/21_bkosa/NACIONALNI%20REGISTAR%20LEKOVA%20-2010.pdf

Date added: March 4, 2015 - Views: 1

pdf
CENOVNIK (važi od 03. decembra 2013. godine)

CENOVNIK (važi od 03. decembra 2013. godine) CENA din. ... Brucella At KONCENTRACIJA LEKOVA Valproična kiselina Karbamazepam Phenobarbiton Digoksin Lamictal

http://www.medlab.rs/wp-content/cenovnik%20net.pdf

Date added: October 6, 2011 - Views: 57

pdf
Cenovnik od 01.051012 - Laboratorija Paster

Cenovnik Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Paster 1 CENOVNIK LABORATORIJSKIH ANALIZA I USLUGA VAŽI OD 01.05.2012. BAKTERIOLOŠKE ANALIZE Vreme

http://laboratorijapaster.rs/sr/cenovnik/Cenovnik.pdf

Date added: July 17, 2014 - Views: 6

pdf
Lista stanja lekova 20.01.2015 Objekat: 249 APOTEKA

Institut za neonatologiju Strana: 1 Naziv artikla J.M. Stanje Lista stanja 249 APOTEKA 20.01.2015 Objekat: lekova ADRENALIN HCL amp amp 25,00

http://www.neonatologija.rs/lekovi.pdf

Date added: April 2, 2014 - Views: 1

pdf
Poliklinika PARK MEDICA Beograd-Zemun Cenovnik ...

Poliklinika PARK MEDICA Beograd-Zemun Cenovnik laboratorijskih i mikrobioloških uslugaVaži od 1.7.2014.godine ... ASTO kvantitativno 600 KONCENTRACIJA LEKOVA

http://www.poliklinikapark.rs/cenovnik/laboratorija.pdf

Date added: December 8, 2014 - Views: 1

pdf
A-lek - Himalaya :: Index

A-lek preduzeće za promet lekova i medicinskih sredstava Mlatišumina 22 11110 Beograd 15 tel. 011/3440-152

http://himalaya.co.rs/uploads/CENE_VP.pdf

Date added: September 11, 2014 - Views: 1

pdf
Dopuna 2 2005 - Savez farmaceutskih udruženja Srbije ...

Dopune Registra lekova 2005 ( br. 2 ) LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (Lista objavljena u Sl.

http://www.farmacija.org/dokumenti/dopuna_lekova_2.pdf

Date added: October 6, 2011 - Views: 28

pdf
CENOVNIK USLUGA FIZIKALNA - ČIGOTA ZLATIBOR - SPECIJALNA ...

CENOVNIK USLUGA U SLUŽBI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE r. br. NAZIV USLUGE CENA ... Elektroforeza lekova u oblasti elektroterapije 172,00 dinara

http://www.cigota.rs/sites/default/files/CENOVNIK%20USLUGA%20FIZIKALNA.pdf

Date added: January 31, 2015 - Views: 1

pdf
K A T A L O G - Apoteka Beograd - Snaga zdravlja - 124 ...

1 apoteka "beograd" k a t a l o g magistralnih lekova/preparata i galenskih lekova/preparata koji se izraĐuju u apoteci “beograd” beograd, jun 2010.god

http://www.apotekabeograd.co.rs/download/katalog_lekova.pdf

Date added: May 19, 2012 - Views: 8

pdf
cene usluga-2008.vp:CorelVentura 7 - Почетна

CENOVNIK MINIMALNIH CENA VETERINARSKIH USLUGA sa va`no{} ... APLIKACIJA LEKOVA I TERAPIJA 2010 Peroralno jedinka 140,00 2020 Transfuzija krvi komad 700,00

http://www.vetks.org.rs/documents/cenovnik%20usluga.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 3

pdf
Cenovnik Farmaceutskog fakulteta za 2014. godinu CENOVNIK ...

Cenovnik Farmaceutskog fakulteta za 2014. godinu Stranica 1 od 9 ... Medicinska biohemija, Toksikološka hemija, Ispitivanja i kontrola lekova, Farmaceutska

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/files/Fakultet%20razna%20dokumenta/cenovnik_usluga.pdf

Date added: November 13, 2013 - Views: 1

pdf
CENOVNIK USLUGA U SLUŽBI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

CENOVNIK USLUGA U SLUŽBI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE r. br. NAZIV USLUGE CENA 1. ... Elektroforeza lekova u oblasti elektroterapije 172,00 dinara 5.

http://www.cigota.rs/sites/default/files/cenovnikfizikalna.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 11

pdf
BIOHEMIJA IMUNOLO[KEANALIZE VIRUSI 1.050 1.10 1.050 1.100 1 ...

KONCENTRACIJA LEKOVA TUMOR MARKERI VIRUSI s-Rubella IgG, IgM s-CMV IgG, IgM s-HSV 1 IgG, IgM ... Cenovnik usluga Va`i od 20. januara 2010. godine

http://www.sindikat-obrazovanja.rs/dopisi/hexalab-cenovnik.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 4

pdf
KRVNA SLIKA I MARKER

Cenovnik usluga u Poliklinici VIVALAB 01.10.2014. ... S Kreatinin 100.00 KONCENTRACIJA LEKOVA S MOKRAĆNA KISELINA 100.00 S BENZODIAZEPIN 1800.00 S Ukupni ...

http://www.vivalab.co.rs/objects/cenovnik.pdf

Date added: March 4, 2015 - Views: 1

pdf
CENOVNIK ŠKOLARINA I USLUGA ZA STUDENTE - Farmaceutski fakultet

CENOVNIK ŠKOLARINA I USLUGA ZA STUDENTE ... Ispitivanja i kontrola lekova, Farmaceutska tehnologija, Sanitarna hemija, Kontrola i primena lekovitih biljaka,

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/files/Fakultet%20razna%20dokumenta/Cenovnik-studenti.pdf

Date added: March 4, 2015 - Views: 1

pdf
CENOVNIK

CENOVNIK STOMATOLOŠKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE PLAĆA OSIGURANO LICE IZ SVOJIH SREDSTAVA ... 212 Ubrizgavonjae lekova u pljuvačnu ţlezdu kroz izvodni kanal 900

http://dzstarigrad.org/fajl/899.pdf

Date added: March 29, 2013 - Views: 7

pdf
cena cena po fiksni deo uzorku napomene

pesticida, metaboliti lekova... Snimanje ESI–MS, MS2 i pseudo–MSn spektara čistih jedinjenja 2 000 2 000 Snimanje UV/VIS, ESI–MS, MS2 i pseudo–MSn spektara

http://www.dh.uns.ac.rs/lafib/lafib_cenovnik.pdf

Date added: August 19, 2013 - Views: 1

pdf
APOTEKA GORNJI MILANOVAC postupak, a po zahtevu potencijalnog ...

U delu konkursne dokumentacije –Tabela 1.1.-CENOVNIK NARU ... novouneti lekovi sada nalaze na parijama od broja 801 do 810, tako da redni broj partija ostalih lekova

http://www.apotekagm.rs/pdf/pitanje%20i%20odgovor%20br4.pdf

Date added: November 23, 2014 - Views: 1

pdf
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE - Uvodna

5 Sanitarni pregled lica zaposlenih na proizvodnji lekova i kozmeti čkih ... Cenovnik se primenjuje od 01.01.2011. godine . Title Cenovnik_CKPB Author:

http://www.zzjzpirot.org.rs/preuzimanje/Cenovnik_CKPB.pdf

Date added: February 1, 2013 - Views: 2

pdf
CENOVNIK USLUGA SARADNJE SA TREĆIM LICIMA

CENOVNIK USLUGA SARADNJE SA TREĆIM LICIMA Katedra (izvršilac usluge) i vrsta analize Cena RSD Katedra za farmakologiju ... Katedra za analitiku lekova

http://www.ph.bg.ac.rs/files/Fakultet%20razna%20dokumenta/Cenovnik-saradnja.pdf

Date added: January 31, 2015 - Views: 1

pdf
WHO EUROPE USA + New Zealand SRBIJA

WHO EUROPE USA (+ New Zealand ) UPOREDNI PREGLED REGULATORNIH ZAHTEVA PROMOCIJE LEKOVA Dipl.farm. Dubravka Miškovi ć, spec.farm. Nacionalni centar za informacije o ...

http://www.alims.gov.rs/ciril/files/2012/06/7-Dubravka-Miskovic.pdf

Date added: January 31, 2015 - Views: 1

pdf
Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje ...

... Cenovnik zdravstvenih usluga koje se ne obezbeđuju iz sredstava oba- ... lekova, posebno rezervnih antibiotika. 8.Pravilno odvajanje medicinskog otpada.

http://www.dzvaljevo.rs/_down/izvestaj_komisije_2009.pdf

Date added: November 7, 2011 - Views: 8

pdf
www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Predmet ovog Ugovora je izrada magistralnih lekova za potrebe Kupca a u svemu prema specifikaciji ... Cenovnik dini sastavni deo ovog Ugovora.

http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/Informator/informacije%20o%20zakljucenim%20poslovnm%20ugovorima/Ugovor%20%20o%20%20poslovno-tehnickoj%20saradnji%20sa%20Apotekama%20Beograd.pdf

Date added: November 23, 2014 - Views: 1

pdf
Cenovnik - cene usluga - Badawi

KO NCENTRA CIJA LEKOVA Valproična kiselina Karbamazepam Phenobarbiton ... Prezentirani cenovnik je podložan izmenama i o tome odlučuje dr Badawi.

http://www.badawi-su.com/poliklinika/cenovnik.pdf

Date added: March 11, 2012 - Views: 4

pdf
www.dragisamisovic.bg.ac.rs

PREDMET UGOVORA: Prodaja galenskih lekova iz proizvodnog programa prodavca, ... EX BG CENOVNIK GALENSKIH LEKOVA I PREPARATA Naziv roizvodaca A oteka "Beo rad"

http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/Informator/informacije%20o%20zakljucenim%20poslovnm%20ugovorima/Ugovor%20o%20prodaji%20sa%20Apotekama%20Beograd.pdf

Date added: November 23, 2014 - Views: 1

pdf
MOLBA ZA POMO] - SERBIAN MIRROR - OGLEDALO - Independent ...

cenovnik. Prva terapija ko{ta 15 hiljada evra, druga 10 hiljada ... pravimo planove za nabavku lekova, medicinske opreme. U oktobru }emo imati veliko donatorsko ve~e ...

http://www.serbianmirror.com/arhiva/200606/200606_32.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 3

pdf
ENOVNIK USLUGA NA LIČNIH ZAHTEV OPŠTE OLNIE VRŠA ŠIFRA ...

600013 EL-FOREZA LEKOVA Elektroforeza lekova u 330.15 600015 STAB.GALVANIZACI Stabilna galvanizacija 205.92 600016 DIJADINAM.STRUJE Dijadinamičke struje 255.60

http://obvrsac.com/wp-content/uploads/2015/01/VAZECI-CENOVNIK-USLUGA-NA-LICNIH-ZAHTEV-OPSTE-BOLNICE-VRSAC.pdf

Date added: March 4, 2015 - Views: 1

pdf
Datum: 25.05.2012 Početak Kraj Trajanje Medij: RTS1 Emisija ...

1.400.000 pakovanja lekova u preko 420 apoteka. ... To su lekovi sa uglavnom, pozitivne liste lekova. Pozitivna lista lekova ima određeni cenovnik kojem moraju ...

http://www.hemofarm.com/docs/RTS1_OvoJeSrbija_2012-05-25.pdf

Date added: December 19, 2013 - Views: 1

pdf
PROGRAM ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA INSTITUTA ZA ...

Istaknut cenovnik zdravstvenih usluga koje se ne obezbeđuju iz sredstava ... • Dalja racionalizacija i kontrola potrošnje lekova i sanitetskog materijala i

http://www.iohbb.edu.rs/files/dokumenti/Program%20za%20unapredjenje%20kvaliteta%20rada%202014.pdf

Date added: December 8, 2013 - Views: 2

pdf
C E N O V N I K

2401636 Ubrizgavanje lekova u pljuvačnu žlezdu kroz izvodni kanal 294,00 svi 2401644 Odstranjenje kalkulusa iz izvodnog kanala pljuvačne žlezde 1.386,00 svi

http://www.zzstomkg.rs/images/content/postovi/cenovnik-RZZO.pdf

Date added: August 26, 2013 - Views: 1

pdf
Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje ...

... Cenovnik zdravstvenih usluga koje se ne obezbeđuju iz sredstava oba- veznog zdravstvenog osiguranja, ... lekova, posebno rezervnih antibiotika. 10.

http://www.dzvaljevo.rs/_down/2008%20izvestaj%20za%20kvalitet.pdf

Date added: October 6, 2011 - Views: 5

pdf
KancelariskI materijala 1

Cenovnik Dana: / /2011 2 Preduzeæe za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo sa d.o.o. 11000 ... 7141 KNJIGA REGISTAR LEKOVA 2005

http://www.savatrade.rs/Downloads/savtrade%20Cenovnik%20Kancelariskog%20materijala.pdf

Date added: November 1, 2011 - Views: 22

pdf
Udruženje maksilofacijalnih hirurga Srbije

Za vreme trajanja kongresa planirana je izložba najznačajnijih proizvođača lekova, laboratorijske i druge medicinske opreme.

http://www.mondorama.rs/sites/default/files/program-i-cenovnik-320.pdf

Date added: December 8, 2013 - Views: 8

pdf
1a-Ana Milanovic - Klinicka ispitivanja medicinskih sredstava ...

Odobravanje uvoza lekova i MS za KI Mišljenja za uvoz/izvoz bioloških uzoraka za KI ... Taksa - cenovnik. Propisi u RS Prijava KI medicinskog sredstva MS klase I

http://www.alims.gov.rs/ciril/files/2012/06/1a-Ana-Milanovic-Klinicka-ispitivanja-medicinskih-sredstava.pdf

Date added: January 31, 2015 - Views: 1

pdf
Sistem zdravstvene zaštite i organizacija zdravstvene ...

odgovarajuće vrste i količine lekova i medicinskih sredstava, ... •istakne cenovnik zdravstvenih usluga i izda račun za pružene zdravstvene usluge;

http://kme.zcarandjelovac.org.rs/literatura/zdravstvena_sluzba.pdf

Date added: April 13, 2014 - Views: 1

pdf
Beograd, Deligradska 3a, PIB SR

Lekovi i spisak lekova biće predati nastavniku. Dete obavezno treba da ponese overenu zdravstvenu knjižicu. Strani državljani (Crna Gora i BiH) pored

http://www.suntours.rs/download/kop_summer_camp.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 2

pdf
www.adriamedia.rs

ADRIA MEDIA SERBIA PRODAJA OGLASNOG PROSTORA OPSTI USLOVI OGLASAVANJA Rezervaci'a oglasnog prostora validna ie iskliuävo Rok ania ie sedam dana, ukoliko niie drugaäie

http://www.adriamedia.rs/library/pdf/Cenovnik_2012_SRB.pdf

Date added: February 21, 2014 - Views: 1

pdf
XXV SAVETOVANJE - Почетна

EFEKAT LEKOVA I MOGUĆNOSTI UPOTREBE: Silvestra Kobal, Armin Tomašič, Peter Levstek, Alenka Dovč, Tomaž Snoj ... CENOVNIK USLUGA

http://www.vetks.org.rs/documents/edukacija/2014/PROGRAM%20XXV%20SAVETOVANJA%202014%20KOVACICA11.pdf

Date added: July 4, 2014 - Views: 1

pdf
program kvalitet rada - Дом здравља Ниш

lekova i opis procedure. ... 4. Istaknut cenovnik zdravstvenih usluga koje se ne obezbedjuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. 5.

http://www.domzdravljanis.co.rs/documents/program_kvalitet_rada.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 2

pdf
Datum : 4.1

tenderi se poništavaju, odabrani dobavlja č lekova „Medifarm“ nije ni učestvovao na tenderu. ... uvode ći cenovnik za preglede po ugledu na privatne

http://transparentnost.org.rs/javne_nabavke/slike/Mediji/Mediji%20o%20javnim%20nabavkama%20-%20januar%202005.pdf

Date added: March 10, 2014 - Views: 1

pdf
www.aluroll.co - BUILD magazin | gradjevinarstvo ...

najvećeg ruskog distributera lekova i direktor “Napreda” Miladin Đurović. Deo opreme i nameštaja, koji će biti ugrađeni u hotel biće,

http://www.buildmagazin.com/pdf/BUILD07.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 2

pdf
UGOVOR O PREUZIMANJU OBAVEZA PO OSNOVU ZAKONA O AMBALAŽI I

UGOVOR O PREUZIMANJU OBAVEZA PO OSNOVU ZAKONA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU Zaključen u Beogradu dana ____._____.2012. god. između: Naziv: Društva za ...

http://www.ekostarpak.rs/propisi/standardni_ugovor_2012.pdf

Date added: May 15, 2013 - Views: 7

pdf
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO SEKCIJA URGENTNE MEDICINE

http://www.hotelkop.com/cenovnik.php http://www.turizam.autentik.net http://www.apartmanijagodina.com/ ... Najznačajniji proizvođači lekova, ...

http://www.dlv-sld-su.com/documents/Drugo%20obavestenje%20V5ppp(1).pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 4

pdf
UGOVOR O PREUZIMANJU OBAVEZA PO OSNOVU ZAKONA O AMBALAäI I

Cenovnik će se formirati jedanput godišnje, ... pored ostalih pravnih lekova predviđenih ovim Ugovorom ili zakonom, Operater neće biti u obavezi da

http://www.sekopak.com/files/ugovor-o-preuzimanju-obaveza-po-osnovu-zakona-o-ambalazi-i-ambalaznom-otpadu.pdf

Date added: January 31, 2015 - Views: 1

pdf
UGOVOR O PREUZIMANJU OBAVEZA PO OSNOVU ZAKONA O AMBALAŽI I ...

UGOVOR O PREUZIMANJU OBAVEZA PO OSNOVU ZAKONA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU Zaključen u XXXXXXX dana DD.MM.2014. god. između sledećih ugovornih strana:

http://www.ekopak.rs/pdf/ugovor_AO.pdf

Date added: April 24, 2014 - Views: 2

pdf
UGOVOR O PREUZIMANJU OBAVEZA PO OSNOVU ZAKONA O AMBALAäI I

Cenovnik će se formirati jedanput godišnje, ... pored ostalih pravnih lekova predviđenih ovim Ugovorom ili zakonom, Operater neće biti u obavezi

http://www.sekopak.com/files/230-standardni-korisnicki-ugovor.pdf

Date added: June 19, 2014 - Views: 2

pdf
Zadaci PMOV - FONForum • Index stranica

Modelovati cenovnik usluga tako da se prati istorija promene ... lek pripada samo jednoj primarnoj grupi lekova (npr. antibiotici, analgetici, antipiretici itd.).

http://www.fonforum.org/download/prva/uis/PMOV_-_zadaci.pdf

Date added: February 14, 2013 - Views: 7

pdf
OPŠTINA ISTOK PISMO UPRAVI OPŠTINE Za godinu završenu 31 ...

Uprava za urbanizam/cenovnik..... 22 13. Prihodi uključeni u finansijske izveštaje ..... 25 14 ...

http://www.oag-rks.org/repository/docs/Konacni_Audit_izvestaj(ext.Audit&Conto)Istog.FI.2005(2007)-serb._650772.pdf

Date added: July 17, 2013 - Views: 1

pdf
Saopštenje javnosti

SaopÅ¡tenje javnosti Savez društava psihoterapeuta Srbije www.sdpt.org €SAOPŠTENJE ZA JAVNOST € Povodom poÄ“etka II kongresa psihoterapeuta ...

http://www.serbianpsyche.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=45

Date added: August 26, 2013 - Views: 1