Borang Laporan Kemalangan Borang 21 pdfs

Searching:
Download
Borang Laporan Kemalangan Borang 21 - Fast Download

Download Borang Laporan Kemalangan Borang 21 from our fatest mirror

BORANG 21 LAPORAN KEMALANGAN PERATURAN-PERATURAN (AM ...

6198 dl's @ 7223 KB/s

pdf
BORANG 21 LAPORAN KEMALANGAN PERATURAN-PERATURAN (AM ...

1 BORANG 21 LAPORAN KEMALANGAN PERATURAN-PERATURAN (AM) KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA 1971 (Peraturan 71) (Hendaklah diisi dalam tiga salinan.

http://intranet.gdexpress.com/dprc/downloads/SOCSO-Laporan%20Kemalangan(Borang21).pdf

Date added: February 16, 2014 - Views: 6

pdf
LAPORAN KEMALANGAN (DI BAWAH SEKSYEN 13, AKTA PAMPASAN ...

LAPORAN KEMALANGAN (DI BAWAH SEKSYEN 13 ... Jika kemalangan berlaku semasa dalam ... Sila lampirkan sijil perakuan doktor dalam Borang Buruh 90, Sijil cuti sakit ...

http://www.cmba.my/forms/boranglaporkemalangan.pdf

Date added: January 14, 2014 - Views: 3

pdf
MAKLUMAT ORANG BERINSURANS

Borang 21 -Laporan Kemalangan Borang 10 - Borang Tuntutan. Salinan Kad Pengenalan ( depan & belakang ) Borang 13 - ( Klinik Panel ) / Sijil Cuti Sakit Asal / Salinan ...

http://intranet.gdexpress.com/dprc/downloads/SOCSO-SenaraiSemak.pdf

Date added: February 15, 2014 - Views: 4

pdf
PRE-AUTHORISATION FORM / BORANG PRA-KEBENARAN Private and ...

PRE-AUTHORISATION FORM / BORANG PRA-KEBENARAN ... Kemalangan: a. Occurred on: ... 21. a. Surgical procedures performed:

http://www.msig.com.my/pdf/tools/Healthcare_Claim_Form.pdf

Date added: September 11, 2012 - Views: 9

pdf
BORANG LAUT/KEM 1 LAPORAN KEMALANGAN PERKAPALAN (REPORT OF A ...

BORANG LAUT/KEM 1 LAPORAN KEMALANGAN PERKAPALAN (REPORT OF A SHIPPING CASUALTY) ... Nama Nakhoda 21.b. Taraf & No. Sijil Nakhoda Name of Master ...

http://www.marine.gov.my/jlm/pic/article/BORANGLAUT.pdf

Date added: June 2, 2013 - Views: 4

pdf
PENYIASATAN KEMALANGAN & KEJADIAN . (Accident/Incident ...

laporan kemalangan. 2. Objektif proses penyiasatan. ... BORANG UTK SIASATAN KEMALANGAN ... 21 JENIS-JENIS SAKSI

http://portal.ummc.edu.my/download/OSHA/Convert/Tajuk%202B%20_MELAPOR_DAN_MENYIASAT_KEMALANGAN_-_PPUM_-_23HB_JUN_2011.pdf

Date added: April 16, 2013 - Views: 4

pdf
GARIS PANDUAN - Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia ...

KEMALANGAN/PENYAKIT PEKERJAAN/KERACUNAN ... menggunakan borang OHU/BS-01 Laporan lengkap dihantar ke JKN ... 21 Unit Kesihatan ...

http://www.moh.gov.my/images/gallery/Garispanduan/GARIS%20PANDUAN%20PENYIASATAN%20KES-KES%20KEMALANGAN%20,PENYAKIT%20PEKERJAAN%20DAN%20KERACUNAN%20DI%20TEMPAT%20KERJA%20.pdf

Date added: January 28, 2013 - Views: 14

pdf
PANDUAN MENGISI BORANG JKKP 8 - Department of Occupational ...

PANDUAN MENGISI BORANG JKKP 9. DATA KEMALANGAN. 1. ... 21. Nama pemberitahu ... 24. Jenis laporan Kemalangan atau kejadian berbahaya

http://www.dosh.gov.my/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=136&Itemid=941&lang=en

Date added: August 14, 2013 - Views: 35

pdf
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA A CASE STUDY ON OCCUPATIONAL SAFETY ...

1. Appendix I -Laporan Kemalangan Borang 21 (Suresh Rao) 2. Appendix 2 -Laporan Kemalangan Borang21 (Rosli B.Oeraman} 3. Appendix 3

http://psasir.upm.edu.my/8102/1/GSM_1998_11_A.pdf

Date added: March 9, 2013 - Views: 2

pdf
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA - [ Portal Pencen - JPA ]

Borang Perubatan 2/09(T) Arahan: ... 21. Kronologi Kes ... Laporan Polis (kes kemalangan/ jenayah) BAHAGIAN IV 24.

http://www.jpapencen.gov.my/borang/PDF/UBAT/Borang_Perubatan2_09_T.pdf

Date added: March 20, 2012 - Views: 23

pdf
SKIM PERKESO - International Islamic University Malaysia

Borang 21 - Laporan Kemalangan. • Borang 10 - Borang Tuntutan.

http://www.iium.edu.my/announcement/2014/ceramah_perkeso_2013.pdf

Date added: June 9, 2014 - Views: 1

pdf
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 (AKTA 514 ...

24. JENIS LAPORAN KEMALANGAN / KEJADIAN BERBAHAYA 25. ... BORANG JKKP 9.xls Author: user Created Date: 11/4/2004 21:6:9 ...

http://doshnsclick.files.wordpress.com/2011/11/borang-jkkp-9.pdf

Date added: October 3, 2012 - Views: 29

pdf
Garis Panduan Pencegahan Kemalangan di Tempat Kerja

Garis Panduan Pencegahan Kemalangan Di Tempat Kerja21 c) Kandungan Program Latihan Bagi Keselamatan Kimia ... • Borang laporan kemalangan. • Senarai semak.

http://moh.gov.my/images/gallery/Garispanduan/pekerjaan/PKTK.pdf

Date added: September 1, 2013 - Views: 16

pdf
Borang JPA .BP.SPT.B01a - Portal Pencen - JPA

Sila isikan borang ini dengan menggunakan dakwat ... Bagi kematian dalam perkhidmatan akibat kemalangan dalam ... sila kemukakan laporan polis dan borang JPA.BP.UMUM ...

http://www.jpapencen.gov.my/borang/PDF/SPT/JPA.BP.SPT.B01a.pdf

Date added: March 20, 2012 - Views: 2

pdf
Insurans Motor Pengenalan - insuranceinfo

tetapi di bawah umur 21 tahun, ... Sekiranya anda tidak membuat laporan tentang kemalangan ... Kemukakan Borang Laporan Kemalangan Motor yang telah lengkap bersama ...

http://www.insuranceinfo.com.my/_system/media/downloadables/insurans_motor.pdf

Date added: May 16, 2012 - Views: 10

pdf
PERMOHONAN BAYARAN EX-GRATI A BENCANA KERJA DI BAWAH ...

Borang BTX PERMOHONAN BAYARAN ... Jenis Kemalangan: ... * Waris adalah balu/duda at au anak berumur tidak melebihi 21 tahun atau masih menuntut di peringkat

http://www.myopensoft.net/htjs/xoops/htdocs/uploads/borang_btx_bay_ex-gratia_bencana_kerja_htjs.pdf

Date added: December 10, 2012 - Views: 3

pdf
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (KSM) - ePampasan

Inkuiri Penilaian Tuntutan Pampasan 21 ... Surat atau Borang ... mempunyai polisi insurans yang mana melalui sistem akan menjana Laporan PP1, PP2, Borang 90 dan ...

http://www.epampasan.net.my/Images/epam_manual.pdf

Date added: June 27, 2013 - Views: 15

pdf
No. Keluaran : 01 BORANG SIASATAN INSIDEN Pindaan : 00 Tarikh ...

Borang :JKR.PK(O) ... Muka Surat : 1/ 2 A: JENIS INSIDEN B: INFOMASI BERKAITAN KEMALANGAN Lokasi : Tarikh Kejadian : Masa: ... LAPORAN DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH

http://jkrns.ns.gov.my/index.php/borang-borang/category/10-jkr-pk-o-04b?download=81:jkr-pk-o-04b-k-k-43-borang-siasatan-insiden&start=40

Date added: February 21, 2014 - Views: 1

pdf
ACCIDENT INSURANCE PROPOSAL FORM BORANG PERMOHONAN INSURANS ...

Annual Return or Form 24 & 49 / Laporan Tahunan atau Borang 24 & 49 ... Levels 21-23 & 27-29, Menara Weld ... BORANG PERMOHONAN INSURANS KEMALANGAN DIRI SUKAN

http://www.msig.com.my/pdf/pi/proposalform/sportsPA_proposal.pdf

Date added: July 13, 2013 - Views: 3

pdf
SKIM BAYARAN PAMPASAN (EX-GRATIA) BENCANA ALAM BAHAGIAN 1 ...

Nm/borang ex-gratia/18/12/2012 . 4. ... Perkara (√) mana yang berkenaan . i. Laporan Polis (Tidak perlu bagi kes ... lebih 21 tahun dan masih menuntut di peringkat ...

http://bpsm.usm.my/bpsm/dokumen/Borang_Ex-Gratia_2.pdf

Date added: March 4, 2014 - Views: 1

pdf
PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 2 TAHUN 1980 PERATURAN ...

10.2 Pemandu hendaklah memahami cara mengisi Borang Am 193 mengenai Laporan Kemalangan kenderaan. Jika sesuatu kemalangan berlaku, ia

http://www.treasury.gov.my/pekeliling/pp/pp021980.pdf

Date added: January 4, 2012 - Views: 7

pdf
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1995: Pelaksanaan Skim ...

Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok ... borang permohonan kutipan yuran untuk diluluskan oleh pihak ... Balai Polis di mana laporan dibuat Tarikh ...

http://moe.gov.my/upload/galeri_awam/pekeliling/1308298547.pdf

Date added: February 21, 2014 - Views: 1

pdf
Bayaran Permohonan Laporan Perubatan - Utama

Bayaran Laporan Perubatan ... Borang Insurans/ PERKESO/ ... Bagi kes kemalangan/kecederaan - salinan Laporan Polis perlu disertakan. 7.

http://hselayang.moh.gov.my/en/public/2013-10-10-09-33-28/downloads.html?download=21:risalah-bagi-tatacara-permohonan-laporan-perubatan

Date added: October 17, 2014 - Views: 1

pdf
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

4.5 Prosedur Keselamatan Semasa Membuat Lawatan Tapak 21 4.6 ... oleh pelapor. Borang laporan kemalangan boleh didapati pada setiap bahagian.

http://jpbdselangor.gov.my/Laporan/JK_Keselamatan/MANUALkeselamatandankesihatanjabatan.pdf

Date added: December 10, 2013 - Views: 31

pdf
Peraturan Pengurusan Aset .ppt

5 568231 21.1.02 RM 220 KB/BKP/ 35/V/000 1/ /2/3/4/5 Unit Penguru san Aset Rujukan Tarikh 1 ... Mengisi Borang Laporan Kemalangan Am 362A.

http://www3.iium.edu.my/finance/uploaded_files/15Peraturan%20Pengurusan%20Aset.pdf

Date added: May 22, 2013 - Views: 5

pdf
SOKONGAN Halaman: 1/9 KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN No ...

7.11.1 Sediakan laporan siasatan major berdasarkan Borang Siasatan Keselamatan dan Kesihatan ... kejadian/kemalangan dan Borang JKKP 9 atau JKKP ... 21/2011 Mesyuarat ...

http://reg.upm.edu.my/eISO/docs/20121107152707UPM.SOK.OSH.P004%20(23.12.11).pdf

Date added: August 14, 2013 - Views: 1

pdf
BORANG PENGESAHAN STATUS TESISυ

BORANG PENGESAHAN STATUS TESISυ JUDUL ... integriti pembinaan dipersoalkan apabila banyak kes kemalangan yang tidak ... Klang Valley. (JKR, Ibu Pejabat, Laporan ...

http://www.efka.utm.my/thesis/images/4MASTER/2006/2JSB-P/Part1/jayaselvima041058d06ttp.pdf

Date added: March 22, 2014 - Views: 1

pdf
KEMALANGAN JALAN RAYA: ANALISIS DATA MEMBABITKAN PENGGUNA ...

Laporan perangkaan kemalangan jalan raya yang ... Borang siasatan kemalangan polis ... 2.21 bas terbabit dengan kemalangan bagi setiap jenis 1,000,000 km ...

http://www.jurnalteknologi.utm.my/index.php/jurnalteknologi/article/download/485/475

Date added: August 29, 2013 - Views: 1

pdf
MANUAL PROSEDUR PENGURUSAN KENDERAAN PELANCONGAN

Senarai Semak Auditan Pengurusan Syarikat Oleh 21 ... Sistem Laporan Insiden/Kemalangan ... 4.5 BORANG PENYIASATAN KEMALANGAN ...

http://www.motac.gov.my/en/download/finish/9-pelesenan/175-manual-prosedur-pengurusan-kenderaan-pelancongan.html

Date added: September 19, 2013 - Views: 7

pdf
PERKARA LAMPIRAN - MRSM | On-Line Application Setup Login

Sila lengkapkan borang-borang yang berikut ... Laporan Kesihatan B(1), B(2) c ... MARA/MRSM sekiranya sesuatu perkara di luar dugaan atau kemalangan ...

http://mohon.mrsm.edu.my/storage/help/f1/BorangPendaftaranPelajarBaru.pdf

Date added: March 19, 2013 - Views: 9

pdf
karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk ...

Borang Laporan Kemalangan Sykt. Shiya Sdn. Bhd. Borang Pendaftaran Kren Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia ... 21 Mac 2006). Bagaimanapun, ...

http://www.efka.utm.my/thesis/IMAGES/3PSM/2007/JSB-P/mohdikramba030054d07ttp.pdf

Date added: January 15, 2014 - Views: 1

pdf
Claim Form - Personal Accident - SPAD

This statement must be completed and returned to the Company within 21 ... Borang Tuntutan Kemalangan ... Sebagai tambahan di atas, salinan sijil kematian, laporan ...

http://www.spad.gov.my/sites/default/files/axa-claim-form-personal-accident.pdf

Date added: September 13, 2013 - Views: 2

pdf
SOKONGAN Halaman: 1/10 KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN No ...

7.11.1 Sediakan laporan siasatan major berdasarkan Borang Siasatan Keselamatan dan Kesihatan ... kejadian/kemalangan dan Borang JKKP 9 atau JKKP ... 21/2011 ...

http://reg.upm.edu.my/eISO/docs/20140220073954SOK-OSH-P004%20-PROSEDUR%20NADOPOD%20edited%2020.2.2014.pdf

Date added: March 31, 2014 - Views: 1

pdf
MUAT TURUN BORANG PESARA Untuk Tujuan Pengiraan Faedah Persaraan

MUAT TURUN BORANG PESARA ... - Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Kemalangan - Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Cacat Otak/Cacat ... 21:32 AM ...

http://www.jpa.gov.my/index.php?view=article&id=40%3Apension-forms&format=pdf&option=com_content&lang=ms

Date added: November 23, 2014 - Views: 1

pdf
KANDUNGAN BUKU PANDUAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH RENDAH ...

Laporan Rahman Talib 1960 ... -Borang Penyeliaan Penilaian Sekolah Menengah Penilaian Sekolah Rendah ... 5/1/2009 5:21:00 AM ...

http://saidi90107.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/kandungan.pdf

Date added: December 24, 2011 - Views: 66

pdf
GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI (PELAJAR) - Laman web ...

Laporan Akhir Latihan ... Borang/surat/kad ... Resume/biodata 21 3. Borang Akuan Lepas Tanggung 22 4. Surat Permohonan Latihan Industri 23

http://www.upli-poliku.com/download/GPLI%20Pelajar%20Sesi%20Jun%202013.pdf

Date added: August 30, 2013 - Views: 3

pdf
TAHAP PENGUASAAN AMALAN KESELAMATAN BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP ...

Borang soal selidik ... laporan kemalangan dan keselamatan bengkel dari pelbagai sumber dan rujukan. ... tertinggi iaitu 4.21.

http://eprints.utm.my/10750/1/TAHAP_PENGUASAAN_AMALAN_KESELAMATAN_BENGKEL_KEMAHIRAN_HIDUP_DALAM_KALANGAN_PELAJAR_TINGKATAN_EMPAT_DI_SEKOLAH.pdf

Date added: June 16, 2012 - Views: 7

pdf
JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN PEMBERITAHUAN ...

pemberitahuan mengenai kemalangan, ... borang maklumat pesakit untuk penyakit dan keracunan pekerjaan ... 11/4/2004 21:13:33 ...

http://doshnsclick.files.wordpress.com/2011/11/borang-jkkp-101.pdf

Date added: October 11, 2013 - Views: 2

pdf
Manual Latihan Industri - Portal Rasmi Jabatan Pembangunan ...

Menyerah borang Laporan Penyelia Industri ... PB wajib memastikan semua pelatih dilindungi dengan Insuran Kemalangan ... 21 AM ...

http://www.dsd.gov.my/index.php/ms/component/phocadownload/category/4?download=42

Date added: December 18, 2013 - Views: 1

pdf
PERMOHONAN MENGGUNA KENDERAAN JABATAN / PEMANDU (DIISI DALAM ...

dikhaskan dalam borang ini. ... jabatan bertanggungjawab melaporkan sebarang kemalangan ... kenderaan boleh membuat laporan secara bertulis kepada Unit ...

http://jknkl.moh.gov.my/c/document_library/get_file?uuid=d79f5960-e827-45c5-8b43-9a555107d68e&groupId=10138

Date added: September 3, 2013 - Views: 1

pdf
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN ...

Mengemukakan kepada Ketua Pengarah Borang ... LAPORAN MENGENAI AKTIVITI INDUSTRI DAN ... kemalangan atas orang dan alam sekitar dan langkah

http://mgt1023icam.files.wordpress.com/2011/10/cimah.pdf

Date added: July 28, 2013 - Views: 5

pdf
PANDUAN URUSAN KEMATIAN DALAM PERKHIDMATAN

borang lengkap diperolehi dan dihantar ke Unit ... Borang Laporan Pengesahan Pakar Perubatan ... Borang Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes Kemalangan ...

http://jpnjohor.moe.gov.my/jpnjohor/v6/bahanpro.php?A=2192

Date added: August 3, 2014 - Views: 1

pdf
Cover BM 130115 - Portal Rasmi Bank Negara Malaysia | Central ...

Kemalangan (Borang A) ... Tingkat 21, Menara Takaful ... Persetujuan anda supaya laporan ini disediakan boleh dinyatakan dalam borang permohonan laporan

http://www.bnm.gov.my/documents/Accident_Assist/Motor_Insurance_BM_Claims%20Guide_v2.pdf

Date added: June 8, 2014 - Views: 1

pdf
GARIS PANDUAN PENGURUSAN ASET ALIH GPPA - .:Official Portal ...

- KEW.PA-1 Borang Laporan Penerimaan Aset Alih ... 21 - Lampiran 4 ... kecurian, kemalangan, kebakaran, ...

http://www.ums.edu.my/webv3/appl/guidelinesfiles/GARIS_PANDUAN_PENGURUSAN_ASET_ALIH__GPPA_.pdf

Date added: May 10, 2013 - Views: 11

pdf
DASAR LATIHAN INDUSTRI - Universiti Tunku Abdul Rahman

Institusi Pengajian Tinggi 21 ... Semua IPT wajib menyediakan insurans perlindungan kemalangan ... Borang Pelepasan Laporan Latihan

http://www.utar.edu.my/fs/file/MOHE%20Dasar%20Latihan%20Industri.pdf

Date added: November 8, 2012 - Views: 9

pdf
KANDUNGAN BUKU PANDUAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH RENDAH ...

langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan: ... - Borang senarai AJK dan ahli - Buku laporan aktiviti i. ... 2.2.21 Menyediakan laporan Tahunan Kokurikulum.

http://www.smksgpusu.net/bahan/BukuPanduanKokurikulum.pdf

Date added: February 8, 2012 - Views: 111

pdf
NOTIFICATION FORM / BORANG MAKLUMAN KEJADIAN

NOTIFICATION FORM / BORANG MAKLUMAN KEJADIAN Kepada ... 6. Laporan Polis ... 2/21/2013 9:18:15 AM ...

http://www.niosh.com.my/v3i/images/Form/takaful/Notification_Form_2013.pdf

Date added: February 21, 2014 - Views: 3

pdf
MESYUARAT PENGURUSAN KOKURIKULUM ( 1 )

KK 4857.60 95.59 224.00 4.41 128 67 0 11 24 2 21 28 173 108 ... Gunakan Borang Baru: ... LAPORAN KEMALANGAN / KECEDERAAN PELAPORAN AKTIVITI ...

http://ppaks.files.wordpress.com/2010/06/bahan-mesy-koko-2013.pdf

Date added: May 5, 2013 - Views: 5

pdf
SATU INISIATIF LOCAL ACTION 21 SEBERANG PERAI ANUGERAH ...

LOCAL ACTION 21 SEBERANG PERAI ... BORANG PENYERTAAN ANUGERAH KOMUNITI ... Borang Penyertaan dan laporan sampingan hendaklah dikemukakan kepada

http://www.mpsp.gov.my/brgonline/BorangAnugerahKomunitiMampan.pdf

Date added: August 29, 2013 - Views: 3