Borang Kaji Selidik Pengurusan Sukan pdfs

Searching:
Download
Borang Kaji Selidik Pengurusan Sukan - Fast Download

Download Borang Kaji Selidik Pengurusan Sukan from our fatest mirror

Kualiti Pengurusan Kemudahan Sukan di Kolej matrikulasi dan ...

3714 dl's @ 5151 KB/s

pdf
Kualiti Pengurusan Kemudahan Sukan di Kolej matrikulasi dan ...

responden tersebut, penyelidik hanya perlu mengedarkan borang soal selidik kepada pelajar yang melakukan tempahan gelanggang serta pinjaman alatan ... Kualiti Pengurusan Kemudahan Sukan di Kolej matrikulasi dan Hubungannya dengan Tahap Kepuasan Pelajar

http://web.usm.my/education/MEDC/Vol2/2.%20HUBUNGAN%20ANTARA%20KUALITI%20PERKHIDMATAN%20KEMUDAHAN%20SUKAN%20KOLEJ.pdf

Date added: May 2, 2012 - Views: 63

pdf
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA Menara KBS Presint 4 ...

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA Menara KBS Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62570 PUTRAJAYA Para pelanggan yang dihormati, Soal Selidik Untuk Diisi Oleh Pelanggan Luaran Unit Komunikasi Korporat ... BORANG DIGUNAKAN a. Mudah diperolehi b.

http://www.kbs.gov.my/dokumen2013/KAJI%20SELIDIK%20KEMENTERIAN%20BELIA%20DAN%20SUKAN%20MALAYSIA%202012.pdf

Date added: October 19, 2013 - Views: 34

pdf
AMALAN PENGURUSAN SUKAN DALAM MENINGKATKAN KECEMERLANGAN ...

AMALAN PENGURUSAN SUKAN DALAM MENINGKATKAN KECEMERLANGAN SUKAN DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU ( IPG ) DI DALAM ZON TIMUR Abdul Halim Bin Abdul Wahab IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan ... Bahagian A di dalam borang kaji selidik ini adalah terdiri

http://www.acpe.askit.my/Fullpaper/FULL%20PAPER%20-%20Abdul%20Halim%20bin%20Abdul%20Wahab%20-%20Seminar%20Pendidikan%20Jasmani%20Peringkat%20Kebangsaan%20IPGKSM.pdf

Date added: May 23, 2012 - Views: 163

pdf
LAMPIRAN 1 BORANG SOAL-SELIDIK UNIVERSITI MALAYA BORANG SOAL ...

BORANG SOAL SELIDIK ... Pengurusan dari Universiti Malaya. Program ini dilaksanakan secara usaha sama di antara Universiti Malaya dengan Institut Pegawai Kanan Tentera Darat (INSPEKA). ... SOALAN KAJI SELIDIK BAHAGIAN A: DEMOGRAFI

http://studentsrepo.um.edu.my/3261/10/Lampiran.pdf

Date added: December 6, 2013 - Views: 38

pdf
BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN DI PEJABAT ...

BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN DI PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN BIL 1 TAHUN 2011 A. MAKLUMAT ASAS RESPONDEN ... Majlis Sukan Negeri Kedah ix. Bahagian Pengurusan Korporat 3.

http://psuk.kedah.gov.my/psuk/imej/Borang%20Kepuasan.pdf

Date added: December 4, 2012 - Views: 82

pdf
Copy of Borang Soal Selidik - Jabatan Akauntan Negara Malaysia

melengkapkan borang soal selidik ini dan memberikan pandangan dan cadangan tambahan, sekiranya ada. Penemuan kajian ini amat berguna dalam membantu pihak pengurusan merancang dan melaksanakan program yang bersesuaian di ... Kemudahan untuk rekreasi/sukan 3. Kebersihan persekitaran pejabat

http://www.anm.gov.my/public_html/borang/Soal%20Selidik.pdf

Date added: June 16, 2012 - Views: 605

pdf
BAB IV PENILAIAN - PENGURUSAN KOKURIKULUM

seragam,kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan ... 1.1.4 Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9,1997,wakil Bahagian ... 70.3.1 Borang Kaji Selidik Guru 3.2 Borang Kaji Selidik Murid 3.3 Gred Pencapaian Murid

http://saidi90107.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/bab4.pdf

Date added: November 12, 2011 - Views: 86

pdf
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA Menara KBS Presint 4 ...

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA Menara KBS Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62570 PUTRAJAYA Para pelanggan yang dihormati, Soal Selidik Untuk Diisi Oleh Pelanggan Luaran Unit Komunikasi Korporat ... BORANG DIGUNAKAN a. Mudah diperolehi b.

http://www.kbs.gov.my/dokumen2013/KAJI%20SELIDIK%20KEMENTERIAN%20BELIA%20DAN%20SUKAN%20MALAYSIA%202012_lama.pdf

Date added: July 22, 2014 - Views: 1

pdf
Kajian Kepuasan Pelanggan Terhadap Perkhidmatan Per ...

Kajian Kepuasan Pelanggan Terhadap Perkhidmatan PerpustakaanJurnal Pengurusan 28(2009) 23-43 23 Kajian Kepuasan Pelanggan Terhadap Perkhidmatan Per-pustakaan Universiti Awam di Malaysia ... Dalam kajian ini, data yang digunakan adalah diperoleh melalui borang soal selidik

http://www.ukm.my/penerbit/jurnal_pdf/jp28-02.pdf

Date added: January 12, 2012 - Views: 119

pdf
LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN 2009 doc

Kajian ini dijalankan secara on-line dengan menyediakan borang soal selidik di lawan web ... (http://www.anm.gov.my). Soalan-soalan soal selidik ini merangkumi kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan bayaran, terimaan, Wang ... dibawa untuk dibincangkan dalam Mesyuarat Pengurusan. Lampiran I

http://www.anm.gov.my/public_html/berita_aktiviti_img/laporan_kepuasan_pelanggan2009.pdf

Date added: June 1, 2012 - Views: 23

pdf
Pengetahuan, Kemahiran Dan Sikap Guru Disiplin Dalam ...

... sebagai guru rumah sukan dan sebagainya. Pelbagai ... kepada responden , pengkaji telah menggunakan cara menyerahkan borang-borang kaji selidik ... pengurusan pertengahan di antara Guru Penolong Kanan HEM dengan guru-guru penolong dan

http://eprints.utm.my/11811/1/Pengetahuan.pdf

Date added: February 4, 2013 - Views: 8

pdf
TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN ...

Dapatan kajian ini juga diharapkan dapat menjadi panduan kepada pihak pengurusan ... telah diminta untuk mengisi borang soal selidik. ... Sebanyak 46% responden bersetuju bahawa peralatan sukan dan rekreasi

http://www.polipd.edu.my/v3/sites/default/files/20111007_Noremy.pdf

Date added: January 7, 2013 - Views: 102

pdf
KAJIAN PENILAIAN RISIKO TERHADAP KESELAMATAN PEKERJA ...

LAMPIRAN Lampiran A: Borang Soal Selidik Peringkat Pertama, Senarai 200 Syarikat, Senarai Organisasi Kajian Kes Dan Surat ... pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. Menurut Timbalan Menteri Kementerian Sumber Manusia, ...

http://eprints.usm.my/9054/1/KAJIAN_PENILAIAN_RISIKO_TERHADAP_KESELAMATAN_PEKERJA_PEMPROSESAN_BUAH_KELAPA_SAWIT.pdf

Date added: February 8, 2012 - Views: 48

pdf
TAJUK : MENGENALPASTI TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP ...

kerosakan dan hanya 100 keping borang soal selidik sahaja yang boleh diambil untuk dianalisis. Instrumen kajian yang digunakan adalah borang soal selidik. Secara ... Cadangan kepada pihak pengurusan pusat sumber a) ...

http://politeknik.gov.my/webjpp2/penyelidikan/jurnal/files/ramanyacobjpg.pdf

Date added: February 8, 2012 - Views: 109

pdf
TAJUK KERTAS - Jabatan Perdana Menteri

Borang kaji selidik . MESYUARAT PENGURUSAN JABATAN PERDANA MENTERI BILANGAN 9 TAHUN 2009 ... Sukan, Elaun perjalanan kenderaan kelas ‘C’, ... Pengurusan Aduan-Aplikasi aduan secara online di laman web PAJPM

http://www.jpm.gov.my/userfiles/file/SLIDE%20PEMBENTANGAN%20KPPJPM.pdf

Date added: June 2, 2012 - Views: 7

pdf
Borang Kajiselidik Pemantauan Pelaksanaan Dasar Perbandaran ...

Borang Kajiselidik ... Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia . MARA . Majlis Amanah Rakyat . MASMA . Manual Saliran Mesra Alam . MIDA . ... B. KAJI SELIDIK STATUS PELAKSANAAN LANGKAH-LANGKAH DPN : Dasar DPN : Langkah . TD SM DP TP

http://www.townplan.gov.my/download/Banner%20Page/Borang%20Pemantauan%20DPN_(nama_PBT)%20(1).pdf

Date added: October 26, 2013 - Views: 13

pdf
KANDUNGAN BUKU PANDUAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH RENDAH ...

BUKU PANDUAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH RENDAH ... -Peruntukan Sukan/Motivasi/Kokurikulum -Penyata Kewangan ... -Borang Penyeliaan Penilaian Sekolah Menengah Penilaian Sekolah Rendah Penilaian Program -Borang Kaji Selidik Guru -Borang Kaji Selidik Murid -Pencapaian Pelajar -Pencapaian ...

http://saidi90107.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/kandungan.pdf

Date added: December 24, 2011 - Views: 64

pdf
KANDUNGAN BUKU PANDUAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH RENDAH ...

-Borang Kaji Selidik Guru-Borang Kaji Selidik Murid-Pencapaian Pelajar-Pencapaian Sekolah-Data Kokurikulum ... Badan Beruniform/Kelab Persatuan dan Sukan/Permainan. h. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. i.

http://www.smksgpusu.net/bahan/BukuPanduanKokurikulum.pdf

Date added: February 8, 2012 - Views: 106

pdf
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGLIBATAN IBU BAPA DALAM ...

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: SESI PENGAJIAN : 2003/2004 Saya NORZALINDA BINTI MD LAZIM mengaku ... Maklum balas bagi soal selidik tersebut adalah diukur dengan menggunakan Skala Likert yang dianalisis dengan menggunakan SPSS (Statistical

http://www.fp.utm.my/epusatsumber/pdffail/ptkghdfwP/NORZALINDAAP000408D2004TTP.pdf

Date added: February 8, 2012 - Views: 56

pdf
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN ...

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian | Keluaran 01|2013 ... 23 Mengedar soal selidik sarana ibu bapa kepada ibu bapa 24 Mengedar Borang A (Maklum balas kaji selidik ibu bapa) kepada Ibu Bapa 25 Menganalisa data berdasarkan Borang A Bil Borang A yang diterima : ...

http://jpnpahang.moe.gov.my/v2/images/stories/BahanMuatturun/borang/SK2P/UPP_Instrumen%20Pemantauan%20Sarana%202014.pdf

Date added: September 7, 2014 - Views: 1

pdf
Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Kemudahan dan Perkhidmatan ...

dipenuhi oleh pihak pengurusan institusi. ... Borang Kaji Selidik Borang soal selidik yang diedarkan kepada semua responden yang terlibat mengandungi dua (2) ... kelab sukan dan rekreasi yang boleh menggalakkan penyertaan para pelajar dan juga staf PBS sendiri dalam bidang

http://educ.utm.my/wp-content/uploads/2013/11/451.pdf

Date added: January 12, 2014 - Views: 11

pdf
KESA}I FASILITI SEKOLAI{ KE ATAS AKADEMIK DAN SUKAN DAERAH ...

Kajian telah dilakukan melalui kaji selidik dan temu bual ... pengurusan fasiliti yang berkesan perlu bagi mernpertahankan ... terhadap fasiliti sekolah dan pengukuran tahap pencapaian akademik dan sukan dengan menggunakan borang kaji selidik. Kaedah ini menurut Ania & Richard ...

http://eprints.uitm.edu.my/4275/1/LP_ASHROF_ZAINUDDIN_04_24.pdf

Date added: May 24, 2013 - Views: 2

pdf
Pengurusan Fasiliti Dalam Penyelenggaraan Bangunan:Amalan ...

Pengurusan Fasiliti Dalam Penyelenggaraan Bangunan:Amalan Kualiti, Keselamatan dan ... jenis bangunan termasuk pejabat, hospital, hotel, gudang, kilang, lapangan terbang, pusat sukan, sekolah dan sebagainya. Pada dasarnya, terdapat dua jenis pilihan penyumberan bagi pengurusan ...

http://eprints.uthm.edu.my/579/1/jtsv22010p3.pdf

Date added: June 21, 2012 - Views: 21

pdf
KERTAS CADANGAN JAWATAN KUASA PENGELOLA KEJOHANAN OLAHRAGA ...

sistematik, pihak pentadbiran dan pengurusan telah memberi amanah, ... Ketua Penasihat Rumah Sukan kepada Pengarah IPG, Kampus Kent ... Mengedarkan borang kaji selidik, menganalisis data • Bersedia untuk pembentangan

http://www.ipkent.edu.my/ipkent/images/stories/dokumen/kotipkent01.pdf

Date added: February 17, 2012 - Views: 67

pdf
jpnperlis.moe.gov.my

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ... Mengedar soal selidik sarana ibu bapa kepada ibu bapa Mengedar Borang A (Maklum balas kaji selidik ibu bapa) kepada Ibu Bapa Menganalisa data berdasarkan Borang A

http://jpnperlis.moe.gov.my/index.php/mt/category/266-instrumen-pemantauan-pelaksanaan-inisiatif?download=197:instrumenpemantauanpelaksanaaninisiatifpelibatanibubapa-komunitidan-sektorswasta

Date added: May 10, 2014 - Views: 1

pdf
PANDUAN MAJLIS KONVOKESYEN KOLEJ RISDA KE - 13

Borang Kaji Selidik Graduan ** ... Diploma Pengurusan Ladang Diploma Pengurusan Landskap Diploma Perakaunan Diploma Keusahawanan ... 2. Berkasut kulit hitam dan berstoking (kasut sukan atau sandal tidak dibenarkan) 3. Pakaian GRADUAN DIPLOMA

http://kolejrisda.edu.my/konvokesyen/BUKU%20PANDUAN.pdf

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
KAJIAN PENYEDIAAN FASILITI ORANG KURANG UPAYA (OKU) DI ...

kaedah kajian literatur, pemerhatian, pengauditan, borang soal selidik dan temu bual. Hasil ... (UKBS) 1984. Dalam kajian ini soalan kaji selidik adalah berbentuk skala ordinal iaitu skala Likert. ... pengurusan jabatannya tidak langsung mengambil sebarang inisiatif untuk memeriksa

http://eprints.uthm.edu.my/2027/1/Seow_Ta_Wee_FPTPK_(PKGAS).pdf

Date added: September 11, 2012 - Views: 9

pdf
KONVENSYEN KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK)

dan sukan jabatan perkhidmatan bandar jabatan perbendaharaan jabatan penilaian & pengurusan harta jabatan perhubungan awam & perancangan bahagian perolehan bahagian pesuruhjaya bangunan (cob) penguatkuasaan & bahagian audit dalam ... borang kaji selidik digunakan untuk

http://bpap.mpc.gov.my/bpap/nicc/SMARTDATAMPS.pdf

Date added: October 16, 2013 - Views: 16

pdf
PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN PENGURUSAN PERANCANGAN STRATEGIK ...

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PELAN PENGURUSAN PERANCANGAN STRATEGIK. MAJLIS PERBANDARAN HANG TUAH JAYA. ... Menjalankan kaji selidik terhadap kepuasan pelanggan bertujuan untuk memperbaiki dan ... Borang Kajian Kepuasan Pelanggan MPHTJ PS-MPHTJ-T2-PT4(A)

http://www.mphtj.gov.my/c/document_library/get_file?uuid=d12726e0-cb93-4a5c-9186-844be2559ac1&groupId=13403

Date added: September 6, 2014 - Views: 1

pdf
NOTA PENTING : MENURUT SEKSYEN 28 AKTA TAKAFUL 1984, ANDA ...

dalam bidang sukan atau perlumbaan yang merbahaya sebagai karier atau hobi, ... berserta pernyataan atau jawapan di dalam permohonan ini atau di dalam mana-mana borang kaji-selidik atau dokumen yang ... Saya juga bersetuju membenarkan pihak Syarikat untuk menolak Caj Pengurusan Lebihan (seperti

http://www.koopipoh.com/hp_form.php

Date added: September 5, 2013 - Views: 4

pdf
PANDUAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN TADIKA

pengusaha dikehendaki mengisi borang carian nama yang boleh diperoleh daripada ROB bagi memastikan tiada pertindihan terhadap nama yang dipilih. Jika ... Pengurusan tadika sebagai sebuah entiti komersil diurus berasaskan beberapa konsep yang tertentu. Di antara

http://www.tadika.org/Panduan.Penubuhan.Tadika.pdf

Date added: November 16, 2011 - Views: 91

pdf
Kumpulan Utama 4: PEKERJA SOKONGAN PERKERANIAN

41105 Pembantu belia dan sukan S17 ... menemuduga responden dalam kaji selidik atau pemohon bayaran kelayakan. 4221 KERANI PERUNDING PERJALANAN DAN YANG BERKAITAN ... mengeluarkan borang yang berkaitan, maklumat, dan brosur kepada pihak yang

http://static.jobsmalaysia.gov.my/html/jobsm/masco/ms/Kumpulan-utama_4.pdf

Date added: December 24, 2011 - Views: 76

pdf
PENGURUSAN MASA DIKALANGAN PELAJAR PERDANA TAHUN AKHIR ...

vii ABSTRAK Kajian ini bertujuan mengenal pasti sama ada Pelajar PerdanaTahun Akhir mengamalkan pengurusan masa belajar dan aktiviti kokurikulum dengan baik.

http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP2/p_2006_6930_cc790f272ee247f58d3619cbf59b2743.pdf

Date added: February 13, 2014 - Views: 3

pdf
Proposal Pecutan Akhir Sebelum Peperiksaan

Masa belajar, PREP, Sukan, berhibur, buat assignment dll. Pengurusan Masa disaat akhir / Masa tidur ... Soal jawab / borang kaji selidik. Pesan Abang. ... dilakukan Komunikasi berkesan Pengurusan masa Latihan Tangan Menangani Gangguan 2 Do’s and Don’ts Persediaan selepas Peperiksaan Stress ...

http://abangraja.com/wp-content/uploads/Proposal-Pecutan-Akhir-Sebelum-Peperiksaan.pdf

Date added: November 29, 2013 - Views: 5

pdf
Potensi pelancongan di Matu-Daro, Sarawak: Persepsi komuniti ...

pemahaman terhadap kedinamisan dan mekanisma yang mengakibatkan penambahbaikan pengurusan dan prestasi alam sekitar (Er, ... diperolehi melalui borang kaji selidik. ... selama tiga hari dengan kepelbagaian aktiviti diadakan seperti sukan air, sukan padang, dan

http://www.ukm.my/geografia/images/upload/2ok.geografia-dis%202012-Nadiah-er-edam.pdf

Date added: May 24, 2013 - Views: 7

pdf
UiTM Pahang, Kampus Khazanah Alam

UiTM Pahang bertanggungjawab menyediakan saluran khusus bagi pengurusan universiti ... Ibubapa Kaji selidik dikalangan ibubapa semasa pendaftaran pelajar baru. ... Sarjana Muda Sains Sukan (Bachelor of Science (Hons) ...

http://inqka.uitm.edu.my/v1/images/stories/AKNC/ContohAKNC/Pahang/kriteria3_tumpuankepadapelanggan.pdf

Date added: May 23, 2014 - Views: 1

pdf
Laporan Biro-Biro PPBSP

1 8 Mei Menjalankan Kaji Selidik keperluan sukan dan rekreasi penduduk BSP Borang: http://kwiksurveys.com/? u=ppbsp-sukan Keputusan: http://putra-mahkota.com/forum/index.php?topic= 7322.msg72831#msg72831 Mengenal pasti pemain dan

http://xa.yimg.com/kq/groups/22757971/1672640602/name/Laporan+Aktiviti+2011.pdf

Date added: August 10, 2013 - Views: 1

pdf
PERANAN PUSAT KEGIATAN GURU (PKG) DALAM MENINGKATKAN ...

Tiga jenis soal selidik iaitu soal selidik PKG/PPKG untuk Penyelaras PKG, ... Sejumlah 65 borang penyelaras PKG/PPKG (17.7%), 205 borang pengetua dan guru besar PKG/PGBS ... dan lima peranan PKG yang di kaji. Demografi Penyelaras PKG ...

http://file.upi.edu/Direktori/PROCEEDING/UPI-UPSI/2010/Book_1/PERANAN_PUSAT_KEGIATAN_GURU_(PKG)_DALAM_MENINGKATKAN_PROFESIONALISME_GURU.pdf

Date added: May 24, 2013 - Views: 3

pdf
JALINAN STRATEGIK – PENGALAMAN ANGKASA - Portal Rasmi ...

Kepada sesetengah koperasi lain, Jalinan Strategik pada prinsipnya adalah satu gerakan untuk memperkukuhkan satu jaringan aktiviti. Mereka berhasrat untuk mencapai faedah

http://www.mkm.edu.my/c/document_library/get_file?uuid=3f85f943-ef9a-4099-8cfd-9dda2ff10f07&groupId=10171

Date added: September 5, 2013 - Views: 4

pdf
Hari Kelima 18 Disember 2004

kepada Ketua Pengarah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Y.M. Dato’ Raja Ruslan bin Raja Samah; ... Faizah Mustapha membentangkan Prinsip Pengurusan Projek dan Implikasi Latihan. Setelah menikmati makan tengah hari, ... Kaji selidik tentang kerelevanan kepanduan ii. Rebranding untuk PPPM

http://www.trainingmalaysia.com/girlguidemalaysia/images/media/berita_persidangan.pdf

Date added: May 22, 2013 - Views: 3

pdf
Apr – Jun 2012 TERBITAN 01 - Communications and Multimedia ...

mendidik orang awam mengenai pengurusan kandungan yang diterima melalui ... kaji selidik, pengesahan dan muat turun kandungan ke dalam e-mel. Pengguna yang memiliki sama ada kamera telefon biasa atau pintar akan mendapat tawaran akses ... • isikan Borang Aduan dalam talian di www.cmcf ...

http://cmcf.net/wp-content/uploads/2012/03/ReachOut-TV_BM-web.pdf

Date added: July 30, 2013 - Views: 4