Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament pdfs

Searching:
Download
Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament - Fast Download

Download Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament from our fatest mirror

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CAP.I PARTILE CONTRACTULUI

4504 dl's @ 8592 KB/s

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CAP.I PARTILE CONTRACTULUI

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE ... pe toată durata contractului de inchiriere; c) ... ART. 21 Prelungirea contractului se poate face prin act aditional la indeplinirea

http://www.primarie6.ro/download/Hotarari_Consiliu/hotarari_2010/2010_03_25_HCL_061/anexe/CONTRACT%20DE%20INCHIRIERE%20ANL.pdf

Date added: May 29, 2013 - Views: 7

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr. încheiat azi: 2014

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr ... (apartament) prin depunerea la ... prezentul contract poate fi modificat prin act aditional. Art.15. Prezentul contract se completează ...

http://www.upt.ro/img/files/2014-2015/Contract_inchiriere_2014.pdf

Date added: November 1, 2014 - Views: 1

pdf
REGULAMENT de inchiriere a terenului pentru...

... de contract de inchiriere pentru o perioada de 1 an, cu drept de prelungire a acestora prin act aditional 2. Aceste locuri de ... apartament pot inchiria un ...

http://www.primariadeva.ro/fisiere/hcl/Anexa_HCL_413_2008.pdf

Date added: May 12, 2013 - Views: 6

pdf
Contract de comodat - sediu social.

Prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de .....ani, cu posibilitatea de prelungire doar prin act adiţional. IV.2. Predarea ...

http://legestart.ro/wp-content/uploads/2013/03/Contract-de-comodat-sediu-social.pdf

Date added: January 18, 2014 - Views: 15

pdf
Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE

... apartament; (2) casă de locuit; (3) cas ... + act aditional 11600 lei 3.2 So ... Contract de cercetare postdoctorală

http://www.upb.ro/files/pdf/relatii_publice/declaratii_avere/2013/Pavaloiu_Ionel_Bujorel/Pavaloiu_Ionel_Bujorel_declaratie_avere_2013.pdf

Date added: August 12, 2013 - Views: 1

pdf
ANEXA 1 la H.C.L. S. 6 nr. 159/31.10.2013 ACT...

Pentru titularii de contract care au împlinit ... Amortizarea = valoarea de înlocuire apartament: ... aprobarea modelului de act aditional la contractele de ...

http://doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2013/oct_2013/HCLS_6_159.pdf

Date added: January 4, 2014 - Views: 6

pdf
Anexa nr.2 Primaria Municipiului SACELE Judetul...

4. La incetarea contractului de inchiriere, din orice cauza, bunurile prevazute la pct. 3. lit. a) se vor repartiza potrivit destinațiilor aratate la acest punct ...

http://www.municipiulsacele.ro/documente/2014/02/Servicii/agricol/regulament_pasunat/Anexa-2_contract_cadru_pajisti_PJ_PF.pdf

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
1 Locatar (Client) - Gama Auto - Rent a Car -...

prezentul contract de locaţiune (inchiriere auto), ... Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional scris si semnat de partile

http://www.gama-auto.ro/contract.pdf

Date added: November 11, 2012 - Views: 12

pdf
MUNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT CONSILIUL LOCAL AL...

Se aprobă modelul de Act Adiţional la contractul de ... Pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani chiria se ...

http://www.primarie6.ro/wp-content/uploads/2012/07/proiect-act-aditional-DAFLS6-ZONA-C.pdf

Date added: January 29, 2015 - Views: 1

pdf
Contract de mandat Incheiat astazi

Contract de mandat ... bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet ... partile pot conveni prelungirea lui prin act aditional. IV ...

http://www.legis-tm.ro/data_files/documente/7/document-7.pdf

Date added: January 29, 2015 - Views: 1

pdf
MODEL Contract de Tnchiriere Nr.

Contract de Tnchiriere Nr ... In executarea contractului de inchiriere, ... prin simplul acord de vointa al partilor care vor incheia un act aditional cu eel putin 30 ...

http://www.varoshaza.ro/wp-content/uploads/2013/09/Gergely_Ladislau_2012.pdf

Date added: October 19, 2014 - Views: 4

pdf
NOUL COD CIVIL - Stiri juridice, contracte si...

... scara ....., etaj ....., apartament ... contract se face numai prin act aditional incheiat ... prezentului contract de inchiriere este ...

http://e-juridic.manager.ro/pdf/Cele-mai-solicitate-12-modele-de-contracte-conform-noului-Cod-civil.pdf

Date added: March 14, 2015 - Views: 3

pdf
ROMANIA JUDETUL COVASNA - Primaria si Consiliul...

titulari de contract au implinit varsta ... Contractele de închiriere se prelungesc prin act aditional pe o perioada de un an cu ... Apartament Nr. cam ...

http://www.primaria.intorsura.ro/documente/proiecte-hotarari-consiliu/2012_proiect-de-hotarare%20privindrecalculareachiriilor-pentru-locuinte-din-blocul-6-H.pdf

Date added: August 27, 2013 - Views: 14

pdf
Scris de A.A.S - R.S Dezvaluiri - Musamalizari

Basescu a ochit un splendid apartament de lux, ... €Contractul de inchiriere nu a fost decat pasul ... un act aditional la contractul de vanzare-cumparare ...

http://www.luju.ro/dezvaluiri/musamalizari/exclusiv-rezolutia-de-nup-data-lui-traian-basescu-cu-servilism-de-catre-procurorul-lucian-doxan-in-dosarul-casa-din-mihaileanu-document?pdf

Date added: November 11, 2012 - Views: 4

pdf
71.175,75 LEI

... si completat prin act aditional nr. 1/19.08.2008 si act aditional nr. 2/08.10.2008, contract de garantie ... de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://www.procreditbank.ro/resources/cache/licitatii/apartament-compus-din-1-una-camera-situat-in-in-brasov-str-spicului-nr-16.pdf

Date added: September 5, 2013 - Views: 1

pdf
0DEPARTAMENTUL JURIDIC CORP EXECUTORI BANCARI...

... Contract de credit ... act aditional nr. 2/08.10.2008, contract de ipoteca nr ... Brasov, se noteaza interdictia de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://www.procreditbank.ro/resources/cache/licitatii/garsoniera-mun-brasov-str-spicului.pdf

Date added: August 4, 2013 - Views: 3

pdf
www.piraeusbank.ro

... 6 compus/constand din apartament ... act aditional nr.l din data de 30.11.2009 la ... act aditional nr. 2 din data de 07.04.2010 la contract de credit nr ...

http://www.piraeusbank.ro/ImaginiAnunturi/Originals/46a67f0b-95a5-4861-8240-f543afb1d2c1.pdf

Date added: October 1, 2014 - Views: 1

pdf
CURRICULUM VITAE (responsabil de protect /...

... apartament ..... judetul ... al partilor care vor incheia un act aditional cu eel putin 30 de zile Inainte de ... mod unilateral prezentui contract de inchiriere, ...

http://www.varoshaza.ro/site/uploads/editor/vagyonnyil/2011/Tanko_Laszlo_2011.pdf

Date added: March 14, 2015 - Views: 1

pdf
Certificate de urbanism emise in luna septembrie...

de Inchiriere Nr.17/2011 si Act Aditional cu SC TRANSILVANIA SA) ... SUPRAFATA DE 50 MP ... UN SINGUR APARTAMENT CU 3 ...

http://www.primariadeva.ro/fisiere/module_fisiere/3440/CU_sept_2012.pdf

Date added: June 5, 2013 - Views: 3

pdf
HCL 120

... prin act aditional, a contractelor de inchiriere ce ... care apartament,sau ... identa a titularilor de contract ,va urmari implinirea varstei de 35 ani ...

http://www.primaria-talmaciu.ro/hotarari/1737.pdf

Date added: October 27, 2014 - Views: 2

pdf
executor-gavrilescu.ro

... accesoriu la Contract de credit ipotecar pentru investitii imobiliare nr. 0060/08 din data de 02.102008 si Act aditional nr. 01 ... constand in apartament ...

http://executor-gavrilescu.ro/wp-content/uploads/2015/01/Publicatie-de-vanzare-Fratila-Razvan-Eduard-ds-138-Scan.pdf

Date added: May 12, 2015 - Views: 1

pdf
executor-gavrilescu.ro

... Act Aditional nr ... Contract de garantie reala mobiliara asupra soldurilor ... prin care se noteaza interdictia de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://executor-gavrilescu.ro/wp-content/uploads/2014/12/Publicatie-de-vanzare-Sevdu-Dumitru-ds-957-Scan.pdf

Date added: June 21, 2015 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL...

privind prelungirea duratei contractului de inchiriere ... Sociale Comunitare Ploie~ti a incheiat contract de lnchiriere cu aceasta ... prin act aditional, ...

http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2013/21_(29_noiembrie_2013)/487_29.11.2013_prelungire_surata_contract.pdf

Date added: January 3, 2014 - Views: 2

pdf
don3

INCHIRIERE APARTAMENT, HERETOIU SILVIU CONTRACT INCHIRIERE Contractat Scadent in anul Valoare 60.000 ron ... decontäri de cheltuieli, ...

http://www.ansvsa.ro/documente/admin/MANASTIREANU%20VLADIMIR%20ALEXANDRU_31061ro.pdf

Date added: August 23, 2014 - Views: 1

pdf
Convert JPG to PDF online - convert-jpg-to-pdf

CONTRACT DE ADMINISTRARE ... termenului pärçile pot conveni prin act aditional prelungirea ... Primirea sumei de 42 lei/apartament, plätibilä în 30 zile de la ...

http://www.mrasociatie.ro/wp-content/uploads/documente/Contract-Firma_de_Administrare.pdf

Date added: March 8, 2014 - Views: 1

pdf
www.executari.com

contract de credit bancar nr. ... Act aditional nr. 1/03 . 07 .2008 la contractul de credit bancar nr. ... apartament compus din 3 camere, hol , ...

http://www.executari.com/pdf/brasov__ap_3_cam__fagaras__29.04.2015.pdf

Date added: June 21, 2015 - Views: 1

pdf
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPINA JUDEJUL...

a terenului m suprafata de 3,73 m.p., situat m municipiul Campina, str.Republicii, f ... CertifIcat de urbanism pentru recompartimentare apartament si schimbare ...

http://www.primariacampina.ro/consiliul-local/consiliul-local/proiecte-de-hotarari-ale-lunii-in-curs/item/download/3844_1f6734834159c7a667702794d646d5a4

Date added: January 8, 2015 - Views: 1

pdf
DECLARA IE DE AVERE

DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, ... * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) cas de vacan ; (4) spa ii comerciale/de produc ie.

http://www.icechim.ro/_pdf/declaratii/2014/Doni%20Mihaela/Declaratie%20avere%20Doni%20Mihaela.pdf

Date added: June 21, 2015 - Views: 1

pdf
www.registru.uniuneaexecutorilor.ro

... sc. A, et. 10, ap. 3, sector 1, väzând titlul executoriu reprezentat de Contract de credit nr. 69380 din 20.122006 cu act aditional nr ... apartament cu 3 ...

http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/document/15706

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
Masuri protectie sociala perioada de iarna...

... La solicitarea scrisa a titularilor de contract de ... de referinta in baza unui act aditional la ... titularul contractului de inchiriere al acesteia ...

http://sivadmin.ro/legi/OUG_nr_70_20110831.pdf

Date added: June 5, 2013 - Views: 3

pdf
DECLARAłIE DE AVERE

DECLARAłIE DE AVERE ... Contract-vanzare ... *Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanŃă; (4) spaŃii comerciale/de

http://portal.anfp.gov.ro/fisiere/DA/2012/Daniela%20Serban%20-%20DECLARATIE%20DE%20AVERE%20conform%20L%20176%202012.pdf

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
img.mediafax.ro

DECLARATIE DE AVERE ... Inchiriere imobil contract ... adresa nr. 89157 2010 Inchiriere imobil contract nr. 18061/2009; act aditional nr. 25434 2009

http://img.mediafax.ro/politician/8926/avere.pdf

Date added: June 3, 2014 - Views: 1

pdf
DECLARAŢIE DE AVERE

... Act de partaj voluntar -Sentinta ... - Contract de închiriere între proprietari Tutuianu Adrian și Carmen și ... 31.10.2007 si actului aditional din

http://www.prefecturadambovita.ro/uploadfiles/Prefectura%202014/Tutuianu%20declaratie%20buna%202014.PDF

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
General Information Address Information

Aditional Adresa Bl. C4, Ap. 26 ... Prin Agentia de Listing Tip Contract ... Informatii Proprietate Subtip Proprietate* Apartament Stil Cladire* Bloc Apartamente

http://h2p.flexmls.com/generated/1432651748-11413.pdf

Date added: June 21, 2015 - Views: 1

pdf
vanzari.brd.ro

CONTRACT DE IPOTECA ... Bucuresti, va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului APARTAMENT ... interdictie de instrainare, grevare, inchiriere ...

http://vanzari.brd.ro/assets/pdf/bunuri/stoian_e.pdf

Date added: February 16, 2014 - Views: 1

pdf
,yn.t/z.oe.zoty'

... Act de partaj voluntar-Sentinta civila nr '7/2011-D nr.l146l/315/2010- ... -Contract de vanzare--cumparare autentificat sub w.862107.06.2010-Societate civila de

http://portal2.cjd.ro/fisiere/declaratii/cjd/avere/conducere/pdf/Tutuianu%20Adrian.pdf

Date added: December 14, 2013 - Views: 1

pdf
Address Information

Aditional Adresa Tara* Romania Judet* Ilfov Localitate* Voluntari ... (AL) Prin Agentia de Listing Tip Contract Listing* Reprezentare Exclusiva Servicii Listing*

http://h2p.flexmls.com/generated/1432541312-9253.pdf

Date added: June 21, 2015 - Views: 1

pdf
www.primariaclujnapoca.ro

Apartament compus din 2 camere, I ... Act administrativ nr. CONTRACT DE CESIUNE F.N., ... ACT ADITIONAL la contractul de comodat nr. 2612/2006 , ...

http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/14(21).PDF

Date added: April 7, 2014 - Views: 1

pdf
www.comunapaulesti.ro

- numar apartament; ... Act de identitate a persoanei delegate . ... contract de leasing financiar si procesul verbal de primire — in cazul dobandirii in

http://www.comunapaulesti.ro/upload_documente/anexa_hot50_persoane_juridice_completa.pdf

Date added: August 23, 2014 - Views: 3

pdf
cachescan.bcub.ro

Anularea unui contract de vânzare-cumpärare încheiat prin mandatar. Lipsa calitätii procesuale ... evidentele notarului public, un alt act. Absenta

http://cachescan.bcub.ro/catalogare_2013/14_iun/620249.pdf

Date added: March 30, 2015 - Views: 1