Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament pdfs

Searching:
Download
Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament - Fast Download

Download Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament from our fatest mirror

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CAP.I PARTILE CONTRACTULUI

1551 dl's @ 9115 KB/s

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CAP.I PARTILE CONTRACTULUI

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE ... ART. 21 Prelungirea contractului se poate face prin act aditional la indeplinirea termenului de inchiriere. ART. 22 ... APARTAMENT…….. CAMERE Nr. crt. Elemente componente pentru calculul chiriei Suprafata

http://www.primarie6.ro/download/Hotarari_Consiliu/hotarari_2010/2010_03_25_HCL_061/anexe/CONTRACT%20DE%20INCHIRIERE%20ANL.pdf

Date added: May 29, 2013 - Views: 7

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr. încheiat azi: 2014

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr._____ încheiat azi ... (apartament) prin depunerea la containerele din exteriorul ... prezentul contract poate fi modificat prin act aditional. Art.15. Prezentul contract se completează în mod corespunzător şi cu prevederile legislaţiei în vigoare ...

http://www.upt.ro/img/files/2014-2015/Contract_inchiriere_2014.pdf

Date added: November 1, 2014 - Views: 1

pdf
Pliant Inchirierea

Title: Pliant Inchirierea.cdr Created Date: 3/20/2006 10:49:25 AM

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Contribuabili/materialeanaf/ghiduri/Inchirierea.pdf

Date added: December 24, 2012 - Views: 28

pdf
MODEL Contract de Tnchiriere Nr. / - Székelyudvarhely ...

... apartament ..... judetul/sectorul ..... avand codul unic de inregistrare nr ... prin simplul acord de vointa al partilor care vor incheia un act aditional cu eel putin 30 de zile Inainte de incetarea lui. IV. PRETUL ... Prezentui contract de inchiriere inceteaza In urmatoarele ...

http://www.varoshaza.ro/wp-content/uploads/2013/09/Gergely_Ladislau_2012.pdf

Date added: October 19, 2014 - Views: 1

pdf
Scanned Document

cu un an, prin act aditional, începând cu data de 23.04.2013, în urmätoarele conditii: a) ... Titular contract de închiriere DANIELA CNP ... 2770318150750 5215/22.04.2008 Apartament nr. 4 ...

http://primariamoreni.ro/static/files/HCL_2013/Aprilie_-_Sedinta_extraordinara.pdf

Date added: March 17, 2014 - Views: 1

pdf
ANEXA 1 la H.C.L. S. 6 nr. 159/31.10.2013 ACT ADIŢIONAL nr ...

Pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani ... Amortizarea = valoarea de înlocuire apartament: ... 2011 “privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 194/2010 privind aprobarea modelului de act aditional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de ...

http://doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2013/oct_2013/HCLS_6_159.pdf

Date added: January 4, 2014 - Views: 6

pdf
Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE - Universitatea Politehnica din ...

*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) cas ... contract de vânzare-cumparare 2010 2. Bunuri sub form ...

http://www.upb.ro/files/pdf/relatii_publice/declaratii_avere/2013/Pavaloiu_Ionel_Bujorel/Pavaloiu_Ionel_Bujorel_declaratie_avere_2013.pdf

Date added: August 12, 2013 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL COVASNA - Primaria si Consiliul Local ...

titulari de contract au implinit varsta de 35 de ani. ... Contractele de închiriere se prelungesc prin act aditional pe o perioada de un an cu posibilitate de ... Apartament Nr. cam. Suprafata totală / mp Vârsta ani Chirie Lei 1. 1 3

http://www.primaria.intorsura.ro/documente/proiecte-hotarari-consiliu/2012_proiect-de-hotarare%20privindrecalculareachiriilor-pentru-locuinte-din-blocul-6-H.pdf

Date added: August 27, 2013 - Views: 7

pdf
IV.2. Declaratie de parteneriat - Székelyudvarhely ...

In executarea contractului de inchiriere, chiriasul va utiliza urmatoarele ... prin simplul acord de vointa al partilor care vor incheia un act aditional cu eel putin 30 de zile Inainte de incetarea lui. IV. PRETUL ... bunului si obiectivelor stabilite prin prezentui contract de Inchiriere. 5.2.

http://www.varoshaza.ro/wp-content/uploads/2013/09/Gido_Csaba_2012.pdf

Date added: April 28, 2014 - Views: 1

pdf
Certificate de urbanism emise in luna septembrie 2012

de Inchiriere Nr.17/2011 si Act Aditional cu SC TRANSILVANIA SA) 366 13.09.2012 30901 31.08.2012 ... SUPRAFATA DE 50 MP ... UN SINGUR APARTAMENT CU 3 (TREI) CAMERE SI DEPENDINTE (FARA

http://www.primariadeva.ro/fisiere/module_fisiere/3440/CU_sept_2012.pdf

Date added: June 5, 2013 - Views: 2

pdf
Convert JPG to PDF online - convert-jpg-to-pdf

CONTRACT DE ADMINISTRARE Reglementare legalä Cap. I ... Primirea sumei de 42 lei/apartament, ... au convenit sa incheie prezentul act aditional la contractul de prestari de servicii de administrare, cu urmatoarele modificari:

http://www.mrasociatie.ro/wp-content/uploads/documente/Contract-Firma_de_Administrare.pdf

Date added: March 8, 2014 - Views: 1

pdf
www.piraeusbank.ro

Intabulare, drept de ipoteca, Valoare: RON, plus dobânzi si comisioane si notarea interdictiile de instrainare, închiriere, ... viitoare in favoarea PIRAEUS BANK ROMANIA PRIN SUCURSALA VASLUI Act notarial contract de ipoteca aut nr ... act aditional nr.l din data de 30.11.2009 la contract de ...

http://www.piraeusbank.ro/ImaginiAnunturi/Originals/46a67f0b-95a5-4861-8240-f543afb1d2c1.pdf

Date added: October 1, 2014 - Views: 1

pdf
anexa 1 - Primaria Sectorului 6 - Bucuresti

S-a cerut autentificarea prezentului contract de vânzare-cumpärare: ... modificat ìi completat în baza actufui aditional închiriere nr. Art. 2.1.3. ... prezentului act nu a fost însträinat, grevat de sarcini, servitu!i, ...

http://www.primarie6.ro/download/formulare_online_01/Fond%20Locativ/anexa%203-%20HCL%20154%20din%20data%20de%2027.10.2011.pdf

Date added: March 4, 2014 - Views: 1

pdf
DETALIILE CAZULUI

... 6,24 ¼ Valoarea de inchiriere totala : ... Comentarii : contract de ipoteca Altele 2 (V07 -2) Apartament(apt. 22, cu 2 ... Comentarii : Act aditional la Contractul de ipoteca 596 din 29.07.2008 Altele / Comentarii : Desemnare evaluator

http://www.executaresilita.ro/docs/524bdac0b9f9a.429473.pdf

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

pdf
Masuri protectie sociala perioada de iarna 2011-2012

... La solicitarea scrisa a titularilor de contract de furnizare a energiei ... de referinta in baza unui act aditional la contractul de furnizare/conventiei individuale. (2) ... titularul contractului de inchiriere al acesteia ori alt membru de familie major si legal

http://www.termopitesti.ro/OUG%20nr.%2070-31.08.2011privind%20masuri%20de%20protectie%20sociala%20pe%20perioada%20sezonului%20rece.pdf

Date added: July 12, 2014 - Views: 1

pdf
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 318/04 martie 2014

3, vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de APARTAMENT NR. 3, situat în Bucureşti, str. Ardealului nr. 5, et. 2, ... aditional la acesta şi Contract de Garanţie Imobiliară ... vor adauga dobanzile si penalitatile ce se calculeaza pana la ultimul act de executare precum ...

http://www.executaresilita.ro/docs/53189412e38c5.PUBLICATIE%20DE%20VANZARE%20318%20-%2004%20Martie%202014%20cu%20termen%20in%20data%20de%2007%20Aprilie%202014%20ora%2013-00.pdf

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI HOTARAREA Nr. 487 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere pentru

http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2013/21_(29_noiembrie_2013)/487_29.11.2013_prelungire_surata_contract.pdf

Date added: January 3, 2014 - Views: 2

pdf
www.primaria-tandarei.ro

... o hotärâre prin care se ia act de situatia apärutä se declarä ... care solicitä închiriere teren, ... faptul cä este apartamentul primäriei si factura este decontatä de la chirie sä se facä un act aditional, ...

http://www.primaria-tandarei.ro/sites/primariatandarei/files/articole/2014-09-24/303/proces-verbal-sedinta-ordinara-31.07.2014.pdf

Date added: November 1, 2014 - Views: 1

pdf
www.primariaclujnapoca.ro

Contract de vanzare-cumparare nr. 26122/1992, ... grevare , comasare , dezmembrare, închiriere , construire si demolare 1 GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V.-SUCURSALA ROMÂNIA Unitate individuala Nr: ... ACT ADITIONAL la contractul de comodat nr. 2612/2006 , incheiat azi, 14.11.2008

http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/14(21).PDF

Date added: April 7, 2014 - Views: 1

pdf
plopeniparc.ro

Avizarea bugetului de venituri cheltuieli pe anul 2013 a ... nt.. 3A, bl. 321, etaj l, apartament 6, având actul de identitate seria PH nr. 540713, eliberat de Municipiul ... conform actului aditional nr. 5/20.032013 la contractul de închiriere nr. 191/01.04.2008 la urmätoarea ...

http://plopeniparc.ro/index.php/hotarari-aga?download=20:hotararea-nr-1-din-2013

Date added: March 19, 2014 - Views: 1