Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament pdfs

Searching:
Download
Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament - Fast Download

Download Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament from our fatest mirror

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CAP.I PARTILE CONTRACTULUI

4673 dl's @ 4366 KB/s

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CAP.I PARTILE CONTRACTULUI

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE ... ART. 21 Prelungirea contractului se poate face prin act aditional la indeplinirea termenului de inchiriere. ART. 22 ... APARTAMENT…….. CAMERE Nr. crt. Elemente componente pentru calculul chiriei Suprafata

http://www.primarie6.ro/download/Hotarari_Consiliu/hotarari_2010/2010_03_25_HCL_061/anexe/CONTRACT%20DE%20INCHIRIERE%20ANL.pdf

Date added: May 29, 2013 - Views: 7

pdf
Scanned Document

cu un an, prin act aditional, începând cu data de 23.04.2013, în urmätoarele conditii: a) ... Titular contract de închiriere DANIELA CNP ... 2770318150750 5215/22.04.2008 Apartament nr. 4 ...

http://primariamoreni.ro/static/files/HCL_2013/Aprilie_-_Sedinta_extraordinara.pdf

Date added: March 17, 2014 - Views: 1

pdf
ANEXA 1 la H.C.L. S. 6 nr. 159/31.10.2013 ACT ADIŢIONAL nr ...

Pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani ... Amortizarea = valoarea de înlocuire apartament: ... 2011 “privind modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 194/2010 privind aprobarea modelului de act aditional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de ...

http://doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2013/oct_2013/HCLS_6_159.pdf

Date added: January 4, 2014 - Views: 6

pdf
Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE

*Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) ... Contract de închiriere nr.70877/19.08.2011 + act aditional 11600 lei

http://www.upb.ro/files/pdf/relatii_publice/declaratii_avere/2013/Pavaloiu_Ionel_Bujorel/Pavaloiu_Ionel_Bujorel_declaratie_avere_2013.pdf

Date added: August 12, 2013 - Views: 1

pdf
IV.2. Declaratie de parteneriat - Székelyudvarhely ...

In executarea contractului de inchiriere, chiriasul va utiliza urmatoarele ... prin simplul acord de vointa al partilor care vor incheia un act aditional cu eel putin 30 de zile Inainte de incetarea lui. IV. PRETUL ... bunului si obiectivelor stabilite prin prezentui contract de Inchiriere. 5.2.

http://www.varoshaza.ro/wp-content/uploads/2013/09/Gido_Csaba_2012.pdf

Date added: April 28, 2014 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL COVASNA - Primaria si Consiliul Local ...

titulari de contract au implinit varsta de 35 de ani. ... Contractele de închiriere se prelungesc prin act aditional pe o perioada de un an cu posibilitate de ... Apartament Nr. cam. Suprafata totală / mp Vârsta ani Chirie Lei 1. 1 3

http://www.primaria.intorsura.ro/documente/proiecte-hotarari-consiliu/2012_proiect-de-hotarare%20privindrecalculareachiriilor-pentru-locuinte-din-blocul-6-H.pdf

Date added: August 27, 2013 - Views: 7

pdf
Certificate de urbanism emise in luna septembrie 2012

de Inchiriere Nr.17/2011 si Act Aditional cu SC TRANSILVANIA SA) 366 13.09.2012 30901 31.08.2012 ... SUPRAFATA DE 50 MP ... UN SINGUR APARTAMENT CU 3 (TREI) CAMERE SI DEPENDINTE (FARA

http://www.primariadeva.ro/fisiere/module_fisiere/3440/CU_sept_2012.pdf

Date added: June 5, 2013 - Views: 2

pdf
71.175,75 LEI

top. 11306/1/3/74 constituit din apartament compus din 1 (una) camera si dependinte cu cota ... reprezentat de contract de credit nr. 30068225/01.08.2008 modificat si completat prin act aditional nr. 1/19.08.2008 si act aditional nr. 2/08.10.2008, contract de garantie personala nr. 30068225/01 ...

http://www.procreditbank.ro/resources/cache/licitatii/garsoniera-in-brasov-str-spicului-nr-16.pdf

Date added: June 17, 2013 - Views: 1

pdf
www.piraeusbank.ro

Intabulare, drept de ipoteca, Valoare: RON, plus dobânzi si comisioane si notarea interdictiile de instrainare, închiriere, ... viitoare in favoarea PIRAEUS BANK ROMANIA PRIN SUCURSALA VASLUI Act notarial contract de ipoteca aut nr ... act aditional nr.l din data de 30.11.2009 la contract de ...

http://www.piraeusbank.ro/ImaginiAnunturi/Originals/46a67f0b-95a5-4861-8240-f543afb1d2c1.pdf

Date added: October 1, 2014 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

privind prelungirea duratei contractului de inchiriere pentru ... Potrivit legii 326/2006, art 30 a lin. 2 lit a), b) sic) proprietarul unui apartament racordat Ia furnizorul de energie termica se poate debransa daca intruneste 3 conditii ... prin act aditional, ...

http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2013/21_(29_noiembrie_2013)/487_29.11.2013_prelungire_surata_contract.pdf

Date added: January 3, 2014 - Views: 2

pdf
DETALIILE CAZULUI

... 6,24 ¼ Valoarea de inchiriere totala : ... Comentarii : contract de ipoteca Altele 2 (V07 -2) Apartament(apt. 22, cu 2 ... Comentarii : Act aditional la Contractul de ipoteca 596 din 29.07.2008 Altele / Comentarii : Desemnare evaluator

http://www.executaresilita.ro/docs/524bdac0b9f9a.429473.pdf

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

pdf
Masuri protectie sociala perioada de iarna 2011-2012

... La solicitarea scrisa a titularilor de contract de furnizare a energiei ... de referinta in baza unui act aditional la contractul de furnizare/conventiei individuale. (2) ... pe tip de apartament/locuinta, in functie de zona de temperatura,

http://www.termopitesti.ro/OUG%20nr.%2070-31.08.2011privind%20masuri%20de%20protectie%20sociala%20pe%20perioada%20sezonului%20rece.pdf

Date added: July 12, 2014 - Views: 1

pdf
S.C. ALCIS S R L R.C. C P C F M I A C JUDETUL TELEORMAN, COD ...

s.c.alcis s.r.l. r.c. j/34/869/1991 societate comerciala pentru proiectare de arhitectura si inginerie, consulting financiar, management investitional si antrepriza de constructii

http://apmtr.anpm.ro/upload/124116_memoriu.pdf

Date added: May 11, 2014 - Views: 1

pdf
Convert JPG to PDF online - convert-jpg-to-pdf

CONTRACT DE ADMINISTRARE Reglementare legalä Cap. I ... Primirea sumei de 42 lei/apartament, ... au convenit sa incheie prezentul act aditional la contractul de prestari de servicii de administrare, cu urmatoarele modificari:

http://www.mrasociatie.ro/wp-content/uploads/documente/Contract-Firma_de_Administrare.pdf

Date added: March 8, 2014 - Views: 1

pdf
www.registruexecutari.ro

executoriu: contract de credit nr. R 10002012012920 din data de 22.10.2012 modificat si completat prin actul aditional nr.l din data de 08.11.2012 si actul ... 552/20141 din 2204.2014, emis de SILVIA Act. administrativ n r; LAURA, ...

http://www.registruexecutari.ro/descarca/publicatii-de-vanzare-imobiliara/117101.pdf

Date added: October 1, 2014 - Views: 1

pdf
img.mediafax.ro

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casä de locuit; (3) casä de vacangä; (4) spaÿii comerciale/de productie. ... de transport care sunt supuse înmatriculärii, potrivit legii Autoturism De Dacia 1310 JModuI de dobândire

http://img.mediafax.ro/politician/8926/avere.pdf

Date added: June 3, 2014 - Views: 1

pdf
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 318/04 martie 2014

3, vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de APARTAMENT NR. 3, situat în Bucureşti, str. Ardealului nr. 5, et. 2, ... aditional la acesta şi Contract de Garanţie Imobiliară ... vor adauga dobanzile si penalitatile ce se calculeaza pana la ultimul act de executare precum ...

http://www.executaresilita.ro/docs/53189412e38c5.PUBLICATIE%20DE%20VANZARE%20318%20-%2004%20Martie%202014%20cu%20termen%20in%20data%20de%2007%20Aprilie%202014%20ora%2013-00.pdf

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

pdf
plopeniparc.ro

... nt.. 3A, bl. 321, etaj l, apartament 6, având actul de identitate seria PH nr. 540713, eliberat de Municipiul Ploie$i ... conform actului aditional nr. 5/20.032013 la contractul de închiriere nr. 191/01.04.2008 la ... Aprobä modelul de contract de mandat al membrilor ...

http://plopeniparc.ro/index.php/hotarari-aga?download=20:hotararea-nr-1-din-2013

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

pdf
www.primariaclujnapoca.ro

Contract de vanzare-cumparare nr. 26122/1992, ... grevare , comasare , dezmembrare, închiriere , construire si demolare 1 GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V.-SUCURSALA ROMÂNIA Unitate individuala Nr: ... ACT ADITIONAL la contractul de comodat nr. 2612/2006 , incheiat azi, 14.11.2008

http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/14(21).PDF

Date added: April 7, 2014 - Views: 1