Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament pdfs

Searching:
Download
Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament - Fast Download

Download Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament from our fatest mirror

REGULAMENT de inchiriere a terenului pentru parcari ...

2918 dl's @ 3058 KB/s

pdf
REGULAMENT de inchiriere a terenului pentru parcari ...

... de contract de inchiriere pentru o perioada de 1 an, cu drept de prelungire a acestora prin act aditional 2. Aceste locuri de ... apartament pot inchiria un ...

http://www.primariadeva.ro/fisiere/hcl/Anexa_HCL_413_2008.pdf

Date added: May 12, 2013 - Views: 6

pdf
Pliant Inchirierea - Request Rejected

Title: Pliant Inchirierea.cdr Created Date: 3/20/2006 10:49:25 AM

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Contribuabili/materialeanaf/ghiduri/Inchirierea.pdf

Date added: December 24, 2012 - Views: 29

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CAP.I PARTILE CONTRACTULUI

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE ... pe toată durata contractului de inchiriere; c) ... ART. 21 Prelungirea contractului se poate face prin act aditional la indeplinirea

http://www.primarie6.ro/download/Hotarari_Consiliu/hotarari_2010/2010_03_25_HCL_061/anexe/CONTRACT%20DE%20INCHIRIERE%20ANL.pdf

Date added: May 29, 2013 - Views: 7

pdf
cisnadie.files.wordpress.com

cisnadie.files.wordpress.com

https://cisnadie.files.wordpress.com/2012/04/act-aditional-contract-de-inchiriere.pdf

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr. încheiat azi: 2014

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr ... (apartament) prin depunerea la ... prezentul contract poate fi modificat prin act aditional. Art.15. Prezentul contract se completează ...

http://www.upt.ro/img/files/2014-2015/Contract_inchiriere_2014.pdf

Date added: November 1, 2014 - Views: 1

pdf
Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE - Universitatea Politehnica din ...

... apartament; (2) casă de locuit; (3) cas ... + act aditional 11600 lei 3.2 So ... Contract de cercetare postdoctorală

http://www.upb.ro/files/pdf/relatii_publice/declaratii_avere/2013/Pavaloiu_Ionel_Bujorel/Pavaloiu_Ionel_Bujorel_declaratie_avere_2013.pdf

Date added: August 12, 2013 - Views: 1

pdf
MODEL Contract de Tnchiriere Nr. / - Székelyudvarhely ...

... apartament ..... judetul ... prin simplul acord de vointa al partilor care vor incheia un act aditional cu eel putin 30 de zile ... Prezentui contract de ...

http://www.varoshaza.ro/wp-content/uploads/2013/09/Gergely_Ladislau_2012.pdf

Date added: October 19, 2014 - Views: 1

pdf
Anexa nr.2 Primaria Municipiului SACELE Judetul BRASOV Nr ...

Locatarul raspunde solitar pentru protectia mediului pe durata contractului de inchiriere si ia toate masurile pentru intretinerea terenului inchiriat si mentinerea ...

http://www.municipiulsacele.ro/documente/2014/02/Servicii/agricol/regulament_pasunat/Anexa-2_contract_cadru_pajisti_PJ_PF.pdf

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
ANEXA 1 la H.C.L. S. 6 nr. 159/31.10.2013 ACT ADIŢIONAL nr ...

Pentru titularii de contract care au împlinit ... Amortizarea = valoarea de înlocuire apartament: ... aprobarea modelului de act aditional la contractele de ...

http://doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2013/oct_2013/HCLS_6_159.pdf

Date added: January 4, 2014 - Views: 6

pdf
PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA NR. 678/2012

Imobilul este reprezentat de apartament ... act aditional nr 4/12.03.2010, contract de ipoteca ... noteaza interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://www.executarilicitatii.ro/wp-content/uploads/2015/03/678_2012-Publicatie-de-vanzare-imobiliara-reluat-T2.pdf

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
www.piraeusbank.ro

... 6 compus/constand din apartament ... act aditional nr.l din data de 30.11.2009 la ... act aditional nr. 2 din data de 07.04.2010 la contract de credit nr ...

http://www.piraeusbank.ro/ImaginiAnunturi/Originals/46a67f0b-95a5-4861-8240-f543afb1d2c1.pdf

Date added: October 1, 2014 - Views: 1

pdf
71.175,75 LEI

... si completat prin act aditional nr. 1/19.08.2008 si act aditional nr. 2/08.10.2008, contract de garantie ... de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://www.procreditbank.ro/resources/cache/licitatii/apartament-compus-din-1-una-camera-situat-in-in-brasov-str-spicului-nr-16.pdf

Date added: September 5, 2013 - Views: 1

pdf
NOUL COD CIVIL

Sumar 1. Contract de comodat (autovehicule) 2. Contract de comodat (bunuri imobile) 3. Contract de comodat (bunuri mobile) 4. Contract de inchiriere

http://e-juridic.manager.ro/pdf/Cele-mai-solicitate-12-modele-de-contracte-conform-noului-Cod-civil.pdf

Date added: March 14, 2015 - Views: 1

pdf
CURRICULUM VITAE (responsabil de protect / responsabil ...

... apartament ..... judetul ... al partilor care vor incheia un act aditional cu eel putin 30 de zile Inainte de ... mod unilateral prezentui contract de inchiriere, ...

http://www.varoshaza.ro/site/uploads/editor/vagyonnyil/2011/Tanko_Laszlo_2011.pdf

Date added: March 14, 2015 - Views: 1

pdf
www.executarilicitatii.ro

... Act Aditional nr ... Contract de garantie reala mobiliara asupra soldurilor ... prin care se noteaza interdictia de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://www.executarilicitatii.ro/wp-content/uploads/2014/06/Publicatie-de-vanzare-Sevdu-Dumitru-ds-957-Scan.pdf

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
HCL 120

... prin act aditional, a contractelor de inchiriere ce ... care apartament,sau ... identa a titularilor de contract ,va urmari implinirea varstei de 35 ani ...

http://www.primaria-talmaciu.ro/hotarari/1737.pdf

Date added: October 27, 2014 - Views: 2

pdf
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPINA JUDEJUL PRAHOVA HOTARARE

Exista contract de inchiriere nr.l3461/26.08 ... si prin incheiere de act aditional. Art.l5.Prezentul contract se ... vreun act normativ de trecere m ...

http://www.primariacampina.ro/consiliul-local/consiliul-local/proiecte-de-hotarari-ale-lunii-in-curs/item/download/3844_1f6734834159c7a667702794d646d5a4

Date added: January 8, 2015 - Views: 1

pdf
Scris de A.A.S - R.S Dezvaluiri - Musamalizari

Basescu a ochit un splendid apartament de lux, ... €Contractul de inchiriere nu a fost decat pasul ... un act aditional la contractul de vanzare-cumparare ...

http://www.luju.ro/dezvaluiri/musamalizari/exclusiv-rezolutia-de-nup-data-lui-traian-basescu-cu-servilism-de-catre-procurorul-lucian-doxan-in-dosarul-casa-din-mihaileanu-document?pdf

Date added: November 11, 2012 - Views: 4

pdf
Certificate de urbanism emise in luna septembrie 2012

de Inchiriere Nr.17/2011 si Act Aditional cu SC TRANSILVANIA SA) ... SUPRAFATA DE 50 MP ... UN SINGUR APARTAMENT CU 3 ...

http://www.primariadeva.ro/fisiere/module_fisiere/3440/CU_sept_2012.pdf

Date added: June 5, 2013 - Views: 3

pdf
DEPARTAMENTUL JURIDIC CORP EXECUTORI BANCARI Dosar executare ...

prin act aditional nr. 1/19.08.2008, act aditional nr. 2/08.10.2008, contract de ipoteca nr. 30 ... se noteaza interdictia de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://www.procreditbank.ro/resources/cache/licitatii/garsoniera-mun-brasov-str-spicului-nr-16.pdf

Date added: December 14, 2013 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL COVASNA - Primaria si Consiliul Local ...

titulari de contract au implinit varsta de 35 ... Contractele de închiriere se prelungesc prin act aditional pe o perioada de un an cu ... Apartament Nr. cam ...

http://www.primaria.intorsura.ro/documente/proiecte-hotarari-consiliu/2012_proiect-de-hotarare%20privindrecalculareachiriilor-pentru-locuinte-din-blocul-6-H.pdf

Date added: August 27, 2013 - Views: 14

pdf
anexa 1 - Primaria Sectorului 6 - Bucuresti

S-a cerut autentificarea prezentului contract de vânzare ... Odatä cu semnarea prezentului act de vânzare ... nu face obiectul unor contracte de inchiriere, cu

http://www.primarie6.ro/download/formulare_online_01/Fond%20Locativ/anexa%203-%20HCL%20154%20din%20data%20de%2027.10.2011.pdf

Date added: March 4, 2014 - Views: 1

pdf
DETALIILE CAZULUI

... 6,24 ¼ Valoarea de inchiriere totala : ... contract de ipoteca Altele 2 (V07 -2) ... Act aditional la Contractul de ipoteca 596 din 29.07.2008

http://www.executaresilita.ro/docs/524bdac0b9f9a.429473.pdf

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

pdf
Convert JPG to PDF online - convert-jpg-to-pdf

CONTRACT DE ADMINISTRARE ... Suma de 42 lei/ apartament plus TVA se modifica in 42 lei ... Au convenit sä Încheie prezentul act aditional la contractul de prestäri ...

http://www.mrasociatie.ro/wp-content/uploads/documente/Contract-Firma_de_Administrare.pdf

Date added: March 8, 2014 - Views: 1

pdf
DECLARAŢIE DE AVERE

... Act de partaj voluntar ... Contract de vanzare cumparare ... Elena Ţuţuianu Adrian * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) ...

http://www.prefecturadambovita.ro/uploadfiles/Prefectura%202014/Tutuianu%20declaratie%20buna%202014.PDF

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
vanzari.brd.ro

CONTRACT DE IPOTECA ... Bucuresti, va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului APARTAMENT ... interdictie de instrainare, grevare, inchiriere ...

http://vanzari.brd.ro/assets/pdf/bunuri/stoian_e.pdf

Date added: February 16, 2014 - Views: 1

pdf
,yn.t/z.oe.zoty'

... Act de partaj voluntar ... apartament; (2) casn de locuit; (3) ... Contract de inchiriere intre proprietarii Tutuianu Adrian si Tutuianu Carmen Elena

http://portal2.cjd.ro/fisiere/declaratii/cjd/avere/conducere/pdf/Tutuianu%20Adrian.pdf

Date added: December 14, 2013 - Views: 1

pdf
DECLARAłIE DE AVERE

DECLARAłIE DE AVERE ... Contract-vanzare ... *Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanŃă; (4) spaŃii comerciale/de

http://portal.anfp.gov.ro/fisiere/DA/2012/Daniela%20Serban%20-%20DECLARATIE%20DE%20AVERE%20conform%20L%20176%202012.pdf

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

privind prelungirea duratei contractului de inchiriere ... Sociale Comunitare Ploie~ti a incheiat contract de lnchiriere cu aceasta ... prin act aditional, ...

http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2013/21_(29_noiembrie_2013)/487_29.11.2013_prelungire_surata_contract.pdf

Date added: January 3, 2014 - Views: 2

pdf
img.mediafax.ro

DECLARATIE DE AVERE ... Inchiriere imobil contract ... adresa nr. 89157 2010 Inchiriere imobil contract nr. 18061/2009; act aditional nr. 25434 2009

http://img.mediafax.ro/politician/8926/avere.pdf

Date added: June 3, 2014 - Views: 1

pdf
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 318/04 martie 2014

3, vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de APARTAMENT ... aditional la acesta şi Contract de Garanţie ... pana la ultimul act de

http://www.executaresilita.ro/docs/53189412e38c5.PUBLICATIE%20DE%20VANZARE%20318%20-%2004%20Martie%202014%20cu%20termen%20in%20data%20de%2007%20Aprilie%202014%20ora%2013-00.pdf

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

pdf
OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada ...

... La solicitarea scrisa a titularilor de contract de ... valabil pe durata unei perioade de referinta in baza unui act aditional la ... de apartament /locuinta, in ...

http://www.tengaz.ro/files/OUG_70_2011_masuri_protectie_sociala.pdf

Date added: January 3, 2014 - Views: 4

pdf
Masuri protectie sociala perioada de iarna 2011-2012

... La solicitarea scrisa a titularilor de contract de ... de referinta in baza unui act aditional la contractul de furnizare ... pe tip de apartament ...

http://sivadmin.ro/legi/OUG_nr_70_20110831.pdf

Date added: June 5, 2013 - Views: 3

pdf
www.registru.uniuneaexecutorilor.ro

... sc. A, et. 10, ap. 3, sector 1, väzând titlul executoriu reprezentat de Contract de credit nr. 69380 din 20.122006 cu act aditional nr ... apartament cu 3 ...

http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/document/15706

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
www.comunapaulesti.ro

... adresa, act de proprietate ... contract de leasing financiar si procesul verbal de primire ... Contractul de concesiune/ inchiriere / dare in administrare ...

http://www.comunapaulesti.ro/upload_documente/anexa_hot50_persoane_juridice_completa.pdf

Date added: August 23, 2014 - Views: 1

pdf
www.registru.uniuneaexecutorilor.ro

comunicarea oricarui act, in Bucuresti, ... in baza contract de ipoteca N autentificat sub nr. 3175/2407.2008, ... si grevare de sarcini, inchiriere, ...

http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/document/11539

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
cachescan.bcub.ro

Anularea unui contract de vânzare-cumpärare încheiat prin mandatar. Lipsa calitätii procesuale ... evidentele notarului public, un alt act. Absenta

http://cachescan.bcub.ro/catalogare_2013/14_iun/620249.pdf

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
www.primariaclujnapoca.ro

Apartament compus din 2 camere, I ... Act administrativ nr. CONTRACT DE CESIUNE F.N., ... ACT ADITIONAL la contractul de comodat nr. 2612/2006 , ...

http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/14(21).PDF

Date added: April 7, 2014 - Views: 1