Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament pdfs

Searching:
Download
Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament - Fast Download

Download Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament from our fatest mirror

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CAP.I PARTILE CONTRACTULUI

8483 dl's @ 9622 KB/s

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CAP.I PARTILE CONTRACTULUI

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE ... pe toată durata contractului de inchiriere; c) ... ART. 21 Prelungirea contractului se poate face prin act aditional la indeplinirea

http://www.primarie6.ro/download/Hotarari_Consiliu/hotarari_2010/2010_03_25_HCL_061/anexe/CONTRACT%20DE%20INCHIRIERE%20ANL.pdf

Date added: May 29, 2013 - Views: 7

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr. încheiat azi: 2014

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr ... (apartament) prin depunerea la ... prezentul contract poate fi modificat prin act aditional. Art.15. Prezentul contract se completează ...

http://www.upt.ro/img/files/2014-2015/Contract_inchiriere_2014.pdf

Date added: November 1, 2014 - Views: 1

pdf
Contract de comodat - sediu social.

Prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de .....ani, cu posibilitatea de prelungire doar prin act adiţional. IV.2. Predarea ...

http://legestart.ro/wp-content/uploads/2013/03/Contract-de-comodat-sediu-social.pdf

Date added: January 18, 2014 - Views: 15

pdf
Contract de mandat Incheiat astazi - Legis Plus -...

Contract de mandat ... bloc ___, scara __, etaj __,apartament _____, sector/judet ... partile pot conveni prelungirea lui prin act aditional. IV ...

http://www.legis-tm.ro/data_files/documente/7/document-7.pdf

Date added: January 29, 2015 - Views: 1

pdf
1 Locatar (Client) - Gama Auto - Rent a Car -...

prezentul contract de locaţiune (inchiriere auto), ... Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional scris si semnat de partile

http://www.gama-auto.ro/contract.pdf

Date added: November 11, 2012 - Views: 12

pdf
Anexa nr.2 Primaria Municipiului SACELE Judetul...

Locatarul raspunde solitar pentru protectia mediului pe durata contractului de inchiriere si ia toate masurile pentru intretinerea terenului inchiriat si mentinerea ...

http://www.municipiulsacele.ro/documente/2014/02/Servicii/agricol/regulament_pasunat/Anexa-2_contract_cadru_pajisti_PJ_PF.pdf

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
S.C. TOP RESIDENCE CONSULTING ESTATES S.R.L.

Pretul solicitat la inchiriere de catre ... părţi exprimat printr-un act aditional sau ... incheindu-se in acest scop un act aditional la acest contract.

http://www.topresidence.ro/wp-content/uploads/ContractprestariserviciiInchirierePROPRIETARtr-3.pdf

Date added: June 3, 2014 - Views: 1

pdf
MUNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT CONSILIUL LOCAL AL...

Se aprobă modelul de Act Adiţional la contractul de ... Pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani chiria se ...

http://www.primarie6.ro/wp-content/uploads/2012/07/proiect-act-aditional-DAFLS6-ZONA-C.pdf

Date added: January 29, 2015 - Views: 1

pdf
Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE

... apartament; (2) casă de locuit; (3) cas ... + act aditional 11600 lei 3.2 So ... Contract de cercetare postdoctorală

http://www.upb.ro/files/pdf/relatii_publice/declaratii_avere/2013/Pavaloiu_Ionel_Bujorel/Pavaloiu_Ionel_Bujorel_declaratie_avere_2013.pdf

Date added: August 12, 2013 - Views: 1

pdf
MODEL Contract de Tnchiriere Nr.

... apartament ..... judetul ... prin simplul acord de vointa al partilor care vor incheia un act aditional cu eel putin 30 de zile ... Prezentui contract de ...

http://www.varoshaza.ro/wp-content/uploads/2013/09/Gergely_Ladislau_2012.pdf

Date added: October 19, 2014 - Views: 3

pdf
ANEXA 1 la H.C.L. S. 6 nr. 159/31.10.2013 ACT...

Pentru titularii de contract care au împlinit ... Amortizarea = valoarea de înlocuire apartament: ... aprobarea modelului de act aditional la contractele de ...

http://doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2013/oct_2013/HCLS_6_159.pdf

Date added: January 4, 2014 - Views: 6

pdf
0DEPARTAMENTUL JURIDIC CORP EXECUTORI BANCARI...

... Contract de credit ... act aditional nr. 2/08.10.2008, contract de ipoteca nr ... Brasov, se noteaza interdictia de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://www.procreditbank.ro/resources/cache/licitatii/garsoniera-mun-brasov-str-spicului.pdf

Date added: August 4, 2013 - Views: 3

pdf
Scanned Document

... prin act aditional, începând cu data de ... Obiect contract de Inchiriere ... titular contract de închiriere 2770318150750 5215/22.04.2008 Apartament ...

http://primariamoreni.ro/static/files/HCL_2013/Aprilie_-_Sedinta_extraordinara.pdf

Date added: March 17, 2014 - Views: 1

pdf
NOUL COD CIVIL

... scara ....., etaj ....., apartament ... contract se face numai prin act aditional incheiat ... prezentului contract de inchiriere este ...

http://e-juridic.manager.ro/pdf/Cele-mai-solicitate-12-modele-de-contracte-conform-noului-Cod-civil.pdf

Date added: March 14, 2015 - Views: 3

pdf
71.175,75 LEI

... si completat prin act aditional nr. 1/19.08.2008 si act aditional nr. 2/08.10.2008, contract de garantie ... de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://www.procreditbank.ro/resources/cache/licitatii/apartament-compus-din-1-una-camera-situat-in-in-brasov-str-spicului-nr-16.pdf

Date added: September 5, 2013 - Views: 1

pdf
www.piraeusbank.ro

... 6 compus/constand din apartament ... act aditional nr.l din data de 30.11.2009 la ... act aditional nr. 2 din data de 07.04.2010 la contract de credit nr ...

http://www.piraeusbank.ro/ImaginiAnunturi/Originals/46a67f0b-95a5-4861-8240-f543afb1d2c1.pdf

Date added: October 1, 2014 - Views: 1

pdf
Ghidul asociatiilor de proprietari

pe baza de contract individual de munca sau ... verificarea existentei contractelor de inchiriere intre ... daca lipsa din apartament este de cel putin 15 ...

http://www.inaap.ro/legi/ghid%20inaap.pdf

Date added: April 22, 2012 - Views: 21

pdf
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPINA JUDEJUL...

Exista contract de inchiriere nr.l3461/26.08 ... si prin incheiere de act aditional. Art.l5.Prezentul contract se ... vreun act normativ de trecere m ...

http://www.primariacampina.ro/consiliul-local/consiliul-local/proiecte-de-hotarari-ale-lunii-in-curs/item/download/3844_1f6734834159c7a667702794d646d5a4

Date added: January 8, 2015 - Views: 1

pdf
Scris de A.A.S - R.S Dezvaluiri - Musamalizari

Basescu a ochit un splendid apartament de lux, ... €Contractul de inchiriere nu a fost decat pasul ... un act aditional la contractul de vanzare-cumparare ...

http://www.luju.ro/dezvaluiri/musamalizari/exclusiv-rezolutia-de-nup-data-lui-traian-basescu-cu-servilism-de-catre-procurorul-lucian-doxan-in-dosarul-casa-din-mihaileanu-document?pdf

Date added: November 11, 2012 - Views: 4

pdf
Certificate de urbanism emise in luna septembrie...

de Inchiriere Nr.17/2011 si Act Aditional cu SC TRANSILVANIA SA) ... SUPRAFATA DE 50 MP ... UN SINGUR APARTAMENT CU 3 ...

http://www.primariadeva.ro/fisiere/module_fisiere/3440/CU_sept_2012.pdf

Date added: June 5, 2013 - Views: 3

pdf
HCL 120

... prin act aditional, a contractelor de inchiriere ce ... care apartament,sau ... identa a titularilor de contract ,va urmari implinirea varstei de 35 ani ...

http://www.primaria-talmaciu.ro/hotarari/1737.pdf

Date added: October 27, 2014 - Views: 2

pdf
CURRICULUM VITAE (responsabil de protect /...

... apartament ..... judetul ... al partilor care vor incheia un act aditional cu eel putin 30 de zile Inainte de ... mod unilateral prezentui contract de inchiriere, ...

http://www.varoshaza.ro/site/uploads/editor/vagyonnyil/2011/Tanko_Laszlo_2011.pdf

Date added: March 14, 2015 - Views: 1

pdf
www.leumi.ro

... Act Aditional nr ... Contract de garantie reala mobiliara asupra soldurilor ... prin care se noteaza interdictia de instrainare, grevare, inchiriere, ...

https://www.leumi.ro/vanzari/_bunuri/ID-0051.pdf

Date added: May 12, 2015 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL COVASNA - Primaria si Consiliul...

titulari de contract au implinit varsta ... Contractele de închiriere se prelungesc prin act aditional pe o perioada de un an cu ... Apartament Nr. cam ...

http://www.primaria.intorsura.ro/documente/proiecte-hotarari-consiliu/2012_proiect-de-hotarare%20privindrecalculareachiriilor-pentru-locuinte-din-blocul-6-H.pdf

Date added: August 27, 2013 - Views: 14

pdf
vanzari.brd.ro

CONTRACT DE IPOTECA ... Bucuresti, va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului APARTAMENT ... interdictie de instrainare, grevare, inchiriere ...

http://vanzari.brd.ro/assets/pdf/bunuri/stoian_e.pdf

Date added: February 16, 2014 - Views: 1

pdf
DETALIILE CAZULUI

... 6,24 ¼ Valoarea de inchiriere totala : ... contract de ipoteca Altele 2 (V07 -2) ... Act aditional la Contractul de ipoteca 596 din 29.07.2008

http://www.executaresilita.ro/docs/524bdac0b9f9a.429473.pdf

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

pdf
executor-gavrilescu.ro

... accesoriu la Contract de credit ipotecar pentru investitii imobiliare nr. 0060/08 din data de 02.102008 si Act aditional nr. 01 ... constand in apartament ...

http://executor-gavrilescu.ro/wp-content/uploads/2015/01/Publicatie-de-vanzare-Fratila-Razvan-Eduard-ds-138-Scan.pdf

Date added: May 12, 2015 - Views: 1

pdf
Convert JPG to PDF online - convert-jpg-to-pdf

CONTRACT DE ADMINISTRARE ... termenului pärçile pot conveni prin act aditional prelungirea ... Primirea sumei de 42 lei/apartament, plätibilä în 30 zile de la ...

http://www.mrasociatie.ro/wp-content/uploads/documente/Contract-Firma_de_Administrare.pdf

Date added: March 8, 2014 - Views: 1

pdf
DECLARAŢIE DE AVERE

... Act de partaj voluntar ... Contract de vanzare cumparare ... Elena Ţuţuianu Adrian * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) ...

http://www.prefecturadambovita.ro/uploadfiles/Prefectura%202014/Tutuianu%20declaratie%20buna%202014.PDF

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
img.mediafax.ro

DECLARATIE DE AVERE ... Inchiriere imobil contract ... adresa nr. 89157 2010 Inchiriere imobil contract nr. 18061/2009; act aditional nr. 25434 2009

http://img.mediafax.ro/politician/8926/avere.pdf

Date added: June 3, 2014 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL...

privind prelungirea duratei contractului de inchiriere ... Sociale Comunitare Ploie~ti a incheiat contract de lnchiriere cu aceasta ... prin act aditional, ...

http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2013/21_(29_noiembrie_2013)/487_29.11.2013_prelungire_surata_contract.pdf

Date added: January 3, 2014 - Views: 2

pdf
don3

INCHIRIERE APARTAMENT, HERETOIU SILVIU CONTRACT INCHIRIERE Contractat Scadent in anul Valoare 60.000 ron ... decontäri de cheltuieli, ...

http://www.ansvsa.ro/documente/admin/MANASTIREANU%20VLADIMIR%20ALEXANDRU_31061ro.pdf

Date added: August 23, 2014 - Views: 1

pdf
,yn.t/z.oe.zoty' - Consiliul Judeţean Dâmboviţa

... Act de partaj voluntar ... apartament; (2) casn de locuit; (3) ... Contract de inchiriere intre proprietarii Tutuianu Adrian si Tutuianu Carmen Elena

http://portal2.cjd.ro/fisiere/declaratii/cjd/avere/conducere/pdf/Tutuianu%20Adrian.pdf

Date added: December 14, 2013 - Views: 1

pdf
Masuri protectie sociala perioada de iarna...

... La solicitarea scrisa a titularilor de contract de ... de referinta in baza unui act aditional la ... titularul contractului de inchiriere al acesteia ...

http://sivadmin.ro/legi/OUG_nr_70_20110831.pdf

Date added: June 5, 2013 - Views: 3

pdf
www.executarilicitatii.ro

... modificata si completata prin Actul aditional nr. 1 din data de 19.01.2007, ... Contract de garantie reala imobiliara ... apartament cu trei camere si ...

http://www.executarilicitatii.ro/wp-content/uploads/2014/11/135557.pdf

Date added: December 20, 2014 - Views: 1

pdf
www.registru.uniuneaexecutorilor.ro

... sc. A, et. 10, ap. 3, sector 1, väzând titlul executoriu reprezentat de Contract de credit nr. 69380 din 20.122006 cu act aditional nr ... apartament cu 3 ...

http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/document/15706

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
www.comunapaulesti.ro

- numar apartament; ... Act de identitate a persoanei delegate . ... contract de leasing financiar si procesul verbal de primire — in cazul dobandirii in

http://www.comunapaulesti.ro/upload_documente/anexa_hot50_persoane_juridice_completa.pdf

Date added: August 23, 2014 - Views: 3

pdf
www.registru.uniuneaexecutorilor.ro

... BI. P2, Sc. 1, et. 4, ap. 13, sector 4, vânzarea la licitatie publicä a imobilului — apartament ... act, in Bucuresti, Calea ... prin Actul aditional nr ...

http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/document/11539

Date added: March 30, 2015 - Views: 1

pdf
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC

... Sector 4 în baza titlului executoriu constând în Contract de credit de ... interdictiile de INSTRAINARE, GREVARE, INCHIRIERE în ... 25.06.2014 act ...

http://www.executarilicitatii.ro/wp-content/uploads/2014/11/136230.pdf

Date added: December 20, 2014 - Views: 1

pdf
www.primariaclujnapoca.ro

Apartament compus din 2 camere, I ... Act administrativ nr. CONTRACT DE CESIUNE F.N., ... ACT ADITIONAL la contractul de comodat nr. 2612/2006 , ...

http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/14(21).PDF

Date added: April 7, 2014 - Views: 1