Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament pdfs

Searching:
Download
Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament - Fast Download

Download Act Aditional Contract De Inchiriere Apartament from our fatest mirror

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CAP.I PARTILE CONTRACTULUI

9032 dl's @ 6573 KB/s

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CAP.I PARTILE CONTRACTULUI

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru ... ART. 21 Prelungirea contractului se poate face prin act aditional la indeplinirea termenului de inchiriere. ART. 22 Prezentul ...

http://www.primarie6.ro/download/Hotarari_Consiliu/hotarari_2010/2010_03_25_HCL_061/anexe/CONTRACT%20DE%20INCHIRIERE%20ANL.pdf

Date added: May 29, 2013 - Views: 7

pdf
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr. încheiat azi: 2014

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE ... (apartament) prin depunerea la ... Pe parcursul anului universitar, prezentul contract poate fi modificat prin act aditional.

http://www.upt.ro/img/files/2014-2015/Contract_inchiriere_2014.pdf

Date added: November 1, 2014 - Views: 1

pdf
Pliant Inchirierea

Title: Pliant Inchirierea.cdr Created Date: 3/20/2006 10:49:25 AM

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Contribuabili/materialeanaf/ghiduri/Inchirierea.pdf

Date added: December 24, 2012 - Views: 28

pdf
www.primarie6.ro

privind aprobarea modelului de act aditional la contractele de închiriere ... Act adi!ional. Pentru titularii de contract care ... de înlocuire apartament: ...

http://www.primarie6.ro/wp-content/uploads/2014/02/HCLS6-nr.-183.pdf

Date added: December 20, 2014 - Views: 1

pdf
Scanned Document

... prin act aditional, începând cu data de ... Obiect contract de Inchiriere ... titular contract de închiriere 2770318150750 5215/22.04.2008 Apartament ...

http://primariamoreni.ro/static/files/HCL_2013/Aprilie_-_Sedinta_extraordinara.pdf

Date added: March 17, 2014 - Views: 1

pdf
www.registruexecutari.ro

... executoriu reprezentat de Contract de ... Act Aditional nre 3/28.062013 si Contract de garantie reala ... de grevare, instrainare, inchiriere, ...

http://www.registruexecutari.ro/descarca/publicatii-de-vanzare-imobiliara/138464.pdf

Date added: December 20, 2014 - Views: 1

pdf
ANEXA 1 la H.C.L. S. 6 nr. 159/31.10.2013 ACT ADIŢIONAL nr ...

Pentru titularii de contract care au împlinit ... Valoarea de înlocuire pt. Apartament ... aprobarea modelului de act aditional la contractele de ...

http://doc.pmb.ro/monitorul_oficial/2013/oct_2013/HCLS_6_159.pdf

Date added: January 4, 2014 - Views: 6

pdf
ROMANIA JUDETUL COVASNA - Primaria si Consiliul Local ...

titulari de contract au ... Contractele de închiriere se prelungesc prin act aditional pe o perioada de un an ... act adiţional pe o perioadă de încă 5 ani ...

http://www.primaria.intorsura.ro/documente/proiecte-hotarari-consiliu/2012_proiect-de-hotarare%20privindrecalculareachiriilor-pentru-locuinte-din-blocul-6-H.pdf

Date added: August 27, 2013 - Views: 7

pdf
HCL 120

... prin act aditional, a contractelor de inchiriere ce ... care apartament,sau ... identa a titularilor de contract ,va urmari implinirea varstei de 35 ani ...

http://www.primaria-talmaciu.ro/hotarari/1737.pdf

Date added: October 27, 2014 - Views: 1

pdf
PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA NR. 663/2012

Imobilul este reprezentat de apartament ... 06.2007 act aditional nr 1/12.09.2008, contract de garantie ... de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://www.registruexecutari.ro/descarca/publicatii-de-vanzare-imobiliara/126271.pdf

Date added: December 20, 2014 - Views: 1

pdf
Certificate de urbanism emise in luna septembrie 2012

de Inchiriere Nr.17/2011 si Act Aditional cu SC TRANSILVANIA SA) ... SUPRAFATA DE 50 MP ... UN SINGUR APARTAMENT CU 3 ...

http://www.primariadeva.ro/fisiere/module_fisiere/3440/CU_sept_2012.pdf

Date added: June 5, 2013 - Views: 2

pdf
V. ANEXE

... apartament ..... judetul ... al partilor care vor incheia un act aditional cu eel putin 30 de zile Inainte de ... stabilite prin prezentui contract de Inchiriere.

http://www.varoshaza.ro/wp-content/uploads/2013/09/Koncz_Melinda_2012.pdf

Date added: December 20, 2014 - Views: 1

pdf
executor-gavrilescu.ro

... Act Aditional nr.01/09 ... Contract de garantie reala mobiliara asupra ... prin care se noteaza interdictia de instrainare, grevare, inchiriere, ...

http://executor-gavrilescu.ro/wp-content/uploads/2014/06/PUBLICATIE-DE-VANZARE-SEVDU-DUMITRU-DS-957-Scan.pdf

Date added: July 7, 2014 - Views: 1

pdf
Convert JPG to PDF online - convert-jpg-to-pdf

CONTRACT DE ADMINISTRARE ... termenului pärçile pot conveni prin act aditional prelungirea ... Primirea sumei de 42 lei/apartament, plätibilä în 30 zile de la ...

http://www.mrasociatie.ro/wp-content/uploads/documente/Contract-Firma_de_Administrare.pdf

Date added: March 8, 2014 - Views: 1

pdf
www.piraeusbank.ro

... 6 compus/constand din apartament ... act aditional nr.l din data de 30.11.2009 la ... act aditional nr. 2 din data de 07.04.2010 la contract de credit nr ...

http://www.piraeusbank.ro/ImaginiAnunturi/Originals/46a67f0b-95a5-4861-8240-f543afb1d2c1.pdf

Date added: October 1, 2014 - Views: 1

pdf
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 318/04 martie 2014

3, vânzarea la licitaţie publică a imobilului reprezentat de APARTAMENT ... aditional la acesta şi Contract de Garanţie ... pana la ultimul act de

http://www.executaresilita.ro/docs/53189412e38c5.PUBLICATIE%20DE%20VANZARE%20318%20-%2004%20Martie%202014%20cu%20termen%20in%20data%20de%2007%20Aprilie%202014%20ora%2013-00.pdf

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

pdf
DETALIILE CAZULUI

... 6,24 ¼ Valoarea de inchiriere totala : ... contract de ipoteca Altele 2 (V07 -2) ... Act aditional la Contractul de ipoteca 596 din 29.07.2008

http://www.executaresilita.ro/docs/524bdac0b9f9a.429473.pdf

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

pdf
ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

ROMANIA JUDETUL PRAHOV A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI HOTARAREA Nr. 487 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere pentru

http://www.ploiesti.ro/Hotarari/2013/21_(29_noiembrie_2013)/487_29.11.2013_prelungire_surata_contract.pdf

Date added: January 3, 2014 - Views: 2

pdf
Masuri protectie sociala perioada de iarna 2011-2012

... La solicitarea scrisa a titularilor de contract de ... de referinta in baza unui act aditional la ... titularul contractului de inchiriere al acesteia ...

http://sivadmin.ro/legi/OUG_nr_70_20110831.pdf

Date added: June 5, 2013 - Views: 2

pdf
www.executarilicitatii.ro

... modificata si completata prin Actul aditional nr. 1 din data de 19 ... Contract de credit ... C3 Se noteaza interdictiile de instrainaret gravare, inchiriere, ...

http://www.executarilicitatii.ro/wp-content/uploads/2014/11/135557.pdf

Date added: December 20, 2014 - Views: 1

pdf
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC

... ap. 156, Sector 4, constând în apartament cu 3 (trei) camere de locuit ... 2008 în baza CONTRACT DE ... de INSTRAINARE, GREVARE, INCHIRIERE în ...

http://www.executarilicitatii.ro/wp-content/uploads/2014/11/136230.pdf

Date added: December 20, 2014 - Views: 1

pdf
www.primariaclujnapoca.ro

Apartament compus din 2 camere, I ... Act administrativ nr. CONTRACT DE CESIUNE F.N., ... ACT ADITIONAL la contractul de comodat nr. 2612/2006 , ...

http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/14(21).PDF

Date added: April 7, 2014 - Views: 1

pdf
plopeniparc.ro

... strada Gheorghe Doja, nr. 7, bl. 35F, etaj 5, apartament 19, având actul de identitate ... eliberat de Boldšti ... la contractul de închiriere nr. 191 ...

http://plopeniparc.ro/index.php/hotarari-aga?download=20:hotararea-nr-1-din-2013

Date added: March 19, 2014 - Views: 1