Vzor Cenovej Ponuky docs

Searching:
Download
Vzor Cenovej Ponuky - Fast Download

Download Vzor Cenovej Ponuky from our fatest mirror

Mgr

5956 dl's @ 4067 KB/s

doc
Mgr

Príloha č. 1 zverejneného zámeru priameho predaja svojho majetku - Vzor cenovej ponuky (titul, meno, priezvisko a úplná adresa záujemcu / záujemcov)

http://www.markusovce.sk/cms/ut_docs/Priloha_41_02%20CENOV%C3%81%20PONUKA%20-%20VZOR.doc

Date added: October 4, 2012 - Views: 65

doc
VZOR - .:: Obec Župkov ::. Oficiálna webová stránka obce

VZOR. ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU (oslovenie minimálne 3 dodávateľov, predloženie cenovej ponuky) Verejný obstarávateľ : Obec Župkov. IČO: K účtovnému dokladu ...

http://www.zupkov.sk/download_file_f.php?id=38453

Date added: May 8, 2013 - Views: 124

doc
VZOR - .:: Obec Župkov ::. Oficiálna webová stránka obce

Za spracovanie cenovej ponuky Vám vyslovujeme poďakovanie. ... VZOR Author: Peter Paulík Last modified by: Obecny Urad Created Date: 6/13/2007 6:28:00 AM

http://www.zupkov.sk/download_file_f.php?id=38456

Date added: May 8, 2013 - Views: 154

doc
VZOR výrobné družstvo Zvolen - Výrobca dámskych ...

Návrh cenovej ponuky na dodávku vypracovaný v slovenskom jazyku sa predkladá osobne v sídle ... VZOR výrobné družstvo Zvolen Author: Ing. Poliak Ján Last ...

http://www.vzor.sk/tender.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 16

doc
Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky

Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky. ... Zmluva o dielo na rok 2014 – vzor v prílohe . 10. Miesto dodania predmetu zákazky:

http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11040771

Date added: March 10, 2014 - Views: 1

doc
www.mas-scv.sk

Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na celý predmet obstarania. Predložený vzor cenovej ponuky tvorí prílohu č.2.

http://www.mas-scv.sk/files/Verejn%C3%A9%20obstar%C3%A1vanie/Vyzva%20VO-Regionalna%20znacka.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 3

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

VEC: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY. ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Author: admin Last modified by: Keresztes Ildikó

http://www.europarestbar.eu/files/sprievodne_listy.doc

Date added: October 25, 2014 - Views: 1

doc
Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba

Výzva na predloženie cenovej ponuky . ... Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponukyVzor cenovej ponuky. Zákazka : ...

http://www.ztt.sk/images/stories/2013/01a_vyzva_ztt_organizcia_workshopov-web_pre_zentcia_a_reklama.doc

Date added: January 26, 2015 - Views: 1

doc
www.slovenskyturizmus.sk

VZOR: Výzva na predloženie cenovej ponuky. Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou. Podľa §102 zákona č. 25/ 2006 Z.z. o verejnom obstarávan ...

http://www.slovenskyturizmus.sk/materials/files/fero/1_vyzva_na_predlozenie_ponuky.doc

Date added: May 31, 2014 - Views: 1

doc
Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou

telefón Dátum zaslania Výzvy na predloženie cenovej ponuky. Poznámka. 1. 2. 3. ... Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou Author:

http://www.opis.culture.gov.sk/uploads/6a/c7/6ac729e629cd3732b09c662687cece87/dp_priloha-4.19_prieskum-trhu.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 2

doc
Obec PRAŠICE

Príloha č.1 – Vzor cenovej ponuky. Príloha č.2a – Vzor čestného prehlásenia FO. ... a je súčasťou cenovej ponuky predloženej na základe zverejneného.

http://www.kamanova.ocu.sk/sk/dokumenty/z%c3%a1mer_priameho_predaja_12012.doc

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

Žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky na opravu plynovej kotolne, ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Author: admin

http://www.sou.sk/wp-content/prieskum_trhu/2014/kotolna_vyzva_2014.doc

Date added: May 31, 2014 - Views: 1

doc
zsssluz.edupage.org

VZOR 1. CENOVÁ PONUKA. Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, ...

http://zsssluz.edupage.org/files/Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_graficke_sluzby(1).docx

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
www.ddadsszvolen.sk

Do cenovej ponuky žiadame uviesť dĺžku záručnej doby na vykonávané opravy a použitý materiál (náhradné diely) ... PRÍLOHA: vzor cenovej ponuky .

http://www.ddadsszvolen.sk/files/Vyzva%20na%20predlozenie%20ponuky_pracovna.doc

Date added: September 24, 2014 - Views: 1

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

Žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky na nákup IT techniky. ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Last modified by: markone

http://www.sou.sk/wp-content/prieskum_trhu/2014/nakup_pc.docx

Date added: December 25, 2014 - Views: 1

doc
www.prievidza.sk

... Prievidza prenechať do nájmu svoj majetok formou priameho nájmu, zverejneného dňa 01.03.2012, podávam/-e návrh cenovej ponuky na nájom nehnuteľnosti ...

http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/MESTO/predaj%20majetku/vzor%20cenovej%20ponuky%20na%20web%20stranku%20taxi%20sluzba%202xxx.doc

Date added: January 26, 2015 - Views: 1

doc
banskabela.sk

príloha č. 2: Vzor výzvy na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. ... na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou.

http://banskabela.sk/obrazky/file/Smernica%20%C4%8D_12012%20postup%20pri%20VO%20BB.doc

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
Smernica č - OSBD Dolný Kubín

Vzor zápisu je uvedený na Prílohe č. 3 tejto smernice. ... komplexnosť cenovej ponuky. referencie s uvedením kontaktu na investora. záruka, pozáručný servis.

http://www.osbddk.sk/18_SM.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 11

doc
TD Sluzby - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s ...

Formuláre 1 až 5 slúžia ako vzor, ... Formulár cenovej ponuky Formulár 1. Finančný výkaz. Hospodárske roky 2010 2011 2012 Ročný obrat v EUR bez DPH.

http://www.zsvs.sk/images/uploads/eurofondy/stavebny-dozor/zitavany/Zitavany%20sluzby%20-%20FORMULARE.doc

Date added: December 11, 2013 - Views: 2

doc
zsmsorvesele.edupage.org

Súčasťou ponuky uchádzača teda musí byť: a) aktuálny doklad o tom, ... výzvu (vzor tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve) v troch vyhotoveniach.

http://zsmsorvesele.edupage.org/zmluvy/Vyzva_na_preddkladanie_ponuk_komplet.doc

Date added: January 10, 2014 - Views: 1

doc
KONTROLOVANÝ PARAMETER:

... papier/fólia“ typ potláčaného materiálu schváleného zákazníkom podľa podkladov prijatých od zákazníka a cenovej ponuky ... Kontrolný vzor.

http://www.aluprint.sk/ISO9001/KP/kontrolne_postupy/01o_vyrobok_ofset/01_Proces_vytvorenie_upravy_GN/pouzity_material_KP-01-o06-01.doc

Date added: January 26, 2015 - Views: 1

doc
www.zabokrekynadnitrou.sk

Príloha č. 1 – Vzor : Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky. Príloha č. 2 – Vzor : Zápisnica o vykonaní prieskumu trhu.

http://www.zabokrekynadnitrou.sk/stiahnut/verejne_obstaravanie_2007.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 2

doc
Vážená pani/Vážený pán

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky . ... Prílohou je vzor zmluvy o dielo ktorú je potrebné doplniť a upraviť na požadovaný predmet plnenia. .

http://www.uvlf.sk/sites/default/files/dokumenty/verejne-obstaravania/vyzva-na-sutaz-zhotovenie-pd.doc

Date added: January 10, 2014 - Views: 1

doc
www.rakovecnadondavou.sk

Ak záujemca predloží viacero ponúk na ktorýkoľvek z pozemkov, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na priamy predaj vylúčené. Rozsah ponuky:

http://www.rakovecnadondavou.sk/dokumenty/Rakovec%20nad%20Ondavou%20-%20z%c3%a1mer%20(KSK-obec).docx

Date added: January 26, 2015 - Views: 1

doc
Výzva

Výzva na predloženie cenovej ponuky formou prieskumu trhu na obstaranie zákazky Notebooky preškoliace ... vzor_OVS Last modified by: RV Created Date: 11/28/2011 3 ...

http://www.vsl.sk/ovsfiles/Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2011-05-30.doc

Date added: September 24, 2014 - Views: 1

doc
www.bytpartner.sk

Vzor prihlášky, zoznam dokladov a pokyny, ... prekontrolujú úplnosť cenovej ponuky podľa zadania ... V cenovej ponuke je nutné toto nacenenie uviesť ...

http://www.bytpartner.sk/download/podmienky.doc

Date added: March 6, 2012 - Views: 16

doc
MANDÁTNA ZMLUVA č

Cena je konečná aj s DPH (podľa predloženej cenovej ponuky) Zmluvné strany sa dohodli na odovzdávaní výsledkov služby po úplnom ukončení služby.

http://www.cpkpoltar.sk/Vzor%20MANDATNA%20ZMLUVA%20lektori%20HUSK.doc

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
www.klimatrend.sk

... v cene a budú fakturované v predajných cenách podľa cenníky zhotoviteľa platných v čase dodania na základe cenovej ponuky písomne odsúhlasenej ...

http://www.klimatrend.sk/Upload/file/sz/Vzor_servisnej_zmluvy.doc

Date added: February 23, 2012 - Views: 17

doc
www.upjs.sk

( Vzor ) Menovanie komisie na prípravu súťažných podkladov. ... ktorému verejný obstarávateľ zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky ...

http://www.upjs.sk/public/media/7212/9Pr%c3%adlohy%20k%20Smernici%20%c4%8d%20%201-2012.docx

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk

(Vzor- doplní uchádzač) Obchodné meno uchádzača: ... Výzva na predloženie cenovej ponuky. Title: Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk Author: bam-engli_m

http://www.socpoist.sk/2605-ext_dok/55998c

Date added: November 4, 2013 - Views: 1

doc
Váš list číslo / zo dňa Naše číslo

požiadavka na predloženie cenovej ponuky. ... vzor ZDZ IP13a, ... že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú .

http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/Verejn%C3%A9%20obstar%C3%A1vanie/2014/po%C5%BEiadavka%20spev%20plochy%20N%C3%A1br%20sv%20%20Cyrila.doc

Date added: April 15, 2014 - Views: 1

doc
210 - Skau

Vzor 1 Z M L U V A. o ... je povinný zaplatiť dodávateľovi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu podľa vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v ...

http://www.skau.sk/data/test/Zmluva%20o%20audite%20-%20vzor.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 5

doc
Hodnota zákazky

Výzva na predloženie ponuky ... 1 ks, rozmer dverí: šírka 2 500 mm, výška 2 375 mm, farba biela, vzor ... Telefonické vyžiadanie cenovej ponuky.

http://www.sosbocatiuske.sk/files/Suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_za_1_stvrtrok_2012.doc

Date added: January 10, 2014 - Views: 1

doc
TD Sluzby

Formuláre 1 až 5 slúžia ako vzor, ... Formulár cenovej ponuky ... Zamestnávateľ v čase predkladania ponuky:

http://www.zsvs.sk/images/prilohy/COV_Sever_-_sluzby_-_FORMULARE.doc

Date added: June 23, 2013 - Views: 3

doc
www.pagro.sk

... Príloha B1 Čestné vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 26 ods. 1 písm h) až j) (vzor) ... Príloha E1 Formulár cenovej ponuky (el. súbor CP_PAGRO)

http://www.pagro.sk/podklady/1/Prilohy_SP_Pagro.doc

Date added: March 10, 2014 - Views: 1

doc
Oznámenie o zadávaní zákazky

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky ... ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. cenová ponuka obsahuje podpísaný návrh zmluvy ako vzor ...

http://www.diamant.sk/vo/Ozn%E1menie%20o%20zadan%ED%20z%E1kazky.docx

Date added: January 26, 2015 - Views: 1

doc
Doplňujúce podmienky pre žiadateľa - SIEA - Slovenská ...

Zadávateľ je povinný k výzve na predloženie ponúk priložiť vzor odberateľsko-dodávateľskej zmluvy, ... prijímateľ a čas doručenia cenovej ponuky;

http://www.siea.sk/materials/files/sf/uzitocne_informacie/m_pokyn_15_7_2013/aktual__1_MP_RO__12_FINAL_-.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 4

doc
www.obce.info

Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady sú súčasťou výzvy. ... vzor návrhu na plnenie kritérií – výkaz výmer na ocenenie. Author:

http://www.obce.info/files/dokument/1899/04_vyzva_zverejnenie_kanal..docx

Date added: September 24, 2014 - Views: 1

doc
www.osbddk.sk

Vzor zmluvy o dielo. Kritériá na vyhodnotenie ponúk. ... Kompletnosť cenovej ponuky. Referencie. Vyhodnotenie ponúk bude vykonané výberovou komisiou ...

http://www.osbddk.sk/2069_proj.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 1

doc
www.jasov.sk

Uchádzač k vypracovaniu cenovej ponuky môže použiť formulár v prílohe č. 2 k tejto výzve alebo použije ... (VZOR) Verejný obstarávateľ: Obec Jasov ...

http://www.jasov.sk/uploads/docs/2013/verobst/VO%20vyzva%20drevo.doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
www.velkylapas.sk

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÝ LAPÁŠ. Veľký Lapáš 488, 951 04 Veľký Lapáš. Cenová ponuka. Identifikácia verejného obstarávateľa. Názov:Obec Veľký Lapáš

http://www.velkylapas.sk/wp-content/uploads/2014/12/Vzor-cenovej-ponuky.docx

Date added: December 25, 2014 - Views: 1

doc
www.nove-mesto.sk

Škola vykoná prieskum trhu najmenej u troch dodávateľov formou písomného vyžiadania cenovej ponuky, ... Ponuky vyhodnotia najmenej ... VZOR zmluvy o tzv ...

http://www.nove-mesto.sk/resources/File/smernica_o_fin_hosp_riad_skol_dodatok_c_1_april.doc

Date added: April 8, 2013 - Views: 6

doc
Výzva k verejnému obstarávaniu zákazky s nízkou hodnotou

Predloženie cenovej . ponuky –miesto, termín, viazanosť: ... - návrh podpísanej zmluvy vypracovanej podľa príl.č.1 Vzor zmluvy k týmto podkladom, ...

http://www.vrbove.sk/aktuality/2010/podklady-kamerovy-system.doc

Date added: September 6, 2013 - Views: 1

doc
www.upsvar.sk

V prípade prijatia cenovej ponuky skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ bude vyžadovať vytvorenie právnej formy z dôvodu riadneho plnenia ... Vzor Zmluvy ...

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/urady/BB/Verejne_obstaravanie/rekonstrukcia-strechy/sutazne-podklady-word.doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
www.siea.sk

Podpisový vzor člena štatutárneho orgánu musí byť ... v prípade cenovej ponuky v cudzom jazyku prikladá žiadateľ úradne osvedčený preklad do ...

http://www.siea.sk/materials/files/ssf_r_msp/vyzvy/dop2008_sip0001/020_Prirucka_pre_ziadatela_usmernenie1.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 12

doc
Štátny inštitút odborného vzdelávania

Bodovanie cenovej ponuky bude prebiehať tak, ... (odporúčaný vzor) Prihláška do konkurzu na autorskú tvorbu učebníc pre národný projekt APII.

http://www.siov.sk/ext_dok-siov_apii_konkurz_1/12039c

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
www.vsmu.sk

Možnosť predloženia ponuky: Na celý predmet zákazky. 5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 6. Lehota na ukončenie predmetu zákazky: - termín ...

http://www.vsmu.sk/page2/files/page2_11.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 2

doc
www.vodarne.eu

Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov č. 2. Upozornenie: lehota na predkladanie ponúk - do 30.12.2014 do 09:00 hod.! - podrobnosti v texte nižšie

http://www.vodarne.eu/pdf/vysvetlovanie_podkladov/2014/praca-streda-n-bodrogom2.doc

Date added: December 25, 2014 - Views: 1

doc
www.vodarne.eu

Príprava ponuky bod 22. Obsah ponuky, podbod 22.6 Vyplnené FORMULÁRE/prílohy – podľa Zväzku III (pri jednotlivých formulároch je uvedené, ...

http://www.vodarne.eu/pdf/vysvetlovanie_podkladov/2014/praca-drienov2.doc

Date added: December 25, 2014 - Views: 1