Vzor Cenovej Ponuky docs

Searching:
Download
Vzor Cenovej Ponuky - Fast Download

Download Vzor Cenovej Ponuky from our fatest mirror

VZOR výrobné družstvo Zvolen - Výrobca dámskych ...

6090 dl's @ 7328 KB/s

doc
VZOR výrobné družstvo Zvolen - Výrobca dámskych ...

Návrh cenovej ponuky na dodávku vypracovaný v slovenskom jazyku sa predkladá osobne v sídle ... VZOR výrobné družstvo Zvolen Author: Ing. Poliak Ján Last ...

http://www.vzor.sk/tender.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 14

doc
Mgr

Príloha č. 1 zverejneného zámeru priameho predaja svojho majetku - Vzor cenovej ponuky (titul, meno, priezvisko a úplná adresa záujemcu / záujemcov)

http://www.markusovce.sk/cms/ut_docs/Priloha_46_02%20CENOV%c3%81%20PONUKA%20-%20VZOR.doc

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
VZOR - .:: Obec Župkov ::. Oficiálna webová stránka obce

VZOR. ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU (oslovenie minimálne 3 dodávateľov, predloženie cenovej ponuky) Verejný obstarávateľ : Obec Župkov. IČO: K účtovnému dokladu ...

http://www.zupkov.sk/download_file_f.php?id=38453

Date added: May 8, 2013 - Views: 124

doc
VZOR

Za spracovanie cenovej ponuky Vám vyslovujeme poďakovanie. ... VZOR Author: Peter Paulík Last modified by: Obecny Urad Created Date: 6/13/2007 6:28:00 AM

http://www.zupkov.sk/download_file_f.php?id=38456

Date added: May 8, 2013 - Views: 154

doc
Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky

Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky. ... Zmluva o dielo na rok 2014 – vzor v prílohe . 10. Miesto dodania predmetu zákazky:

http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11040771

Date added: March 10, 2014 - Views: 1

doc
VZOR

... uskutočnilo vyhodnotenie cenových ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyhlásenej výzvou na predloženie cenovej ponuky na ... ponuky uchádzačov ... VZOR ...

http://www.obecradatice.sk/wp-content/uploads/2013/07/z%c3%a1pisnica.doc

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie je možné cenovú ponuku rozdeli ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Last modified by:

http://www.zgr-gkt.eu/data/vyzva_zgr_leg.docx

Date added: May 8, 2013 - Views: 24

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

Výzva na predloženie cenovej ponuky ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Author: admin Last modified by: markone Created Date:

http://www.sou.sk/wp-content/prieskum_trhu/2014/technik_vyzva_2014.doc

Date added: April 15, 2014 - Views: 1

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

VEC: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY. Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie služby s názvom ...

http://www.europarestbar.eu/files/sprievodne_listy.doc

Date added: October 25, 2014 - Views: 1

doc
Obec PRAŠICE

Príloha č.1 – Vzor cenovej ponuky. Príloha č.2a – Vzor čestného prehlásenia FO. Príloha č.2b – Vzor čestného prehlásenia PO. Príloha č.3 ...

http://www.kamanova.ocu.sk/sk/dokumenty/z%c3%a1mer_priameho_predaja_12012.doc

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

Žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky na opravu plynovej kotolne, ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Author: admin

http://www.sou.sk/wp-content/prieskum_trhu/2014/kotolna_vyzva_2014.doc

Date added: May 31, 2014 - Views: 1

doc
Smernica č - OSBD Dolný Kubín

Vzor zápisu je uvedený na Prílohe č. 3 tejto smernice. ... komplexnosť cenovej ponuky. referencie s uvedením kontaktu na investora. záruka, pozáručný servis.

http://www.osbddk.sk/18_SM.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 11

doc
zasedlice.edupage.org

ZŠ s MŠ Sedlice, Sedlice 3, 082 43 Sedlice. VÝZVA NA PREDLOŽENIE . CENOVEJ PONUKY. Predmet zákazky: „Nákup vahadlových hojdačiek do MŠ rok 2014“

http://zasedlice.edupage.org/zmluvy/Vyzva_detske_ihrisko-vzor_1.docx

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
www.voka.sk

Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky pre zákazku podľa § 9 odsek 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a ... (vzor cenovej ponuky tvorí .

http://www.voka.sk/rsadmin/foto/podklady_k_vypraco_1409564324.doc

Date added: October 25, 2014 - Views: 1

doc
zsssluz.edupage.org

VZOR 1. CENOVÁ PONUKA. Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, ...

http://zsssluz.edupage.org/files/Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_graficke_sluzby(1).docx

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
www.ddadsszvolen.sk

Do cenovej ponuky žiadame uviesť dĺžku záručnej doby na vykonávané opravy a použitý materiál (náhradné diely) ... OBSAH PONUKY: PONUKA PREDLOŽENÁ ...

http://www.ddadsszvolen.sk/files/Vyzva%20na%20predlozenie%20ponuky_pracovna.doc

Date added: September 24, 2014 - Views: 1

doc
ZMLUVA O DIELO č - Rodinné domy EUROLINE - Projekty domov ...

Cena bude určená podľa cenovej ponuky nasledovne: ... Poznámka: Tento vzor zmluvy je vhodný pre jednoduché predmety zmluvy. Zmluva môže byť stručná, ...

http://www.eurolineslovakia.sk/www/files/legislativa_2/sk/Zmluva_na_stavebne_prace.doc

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba

Výzva na predloženie cenovej ponuky . ... Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponukyVzor cenovej ponuky. Zákazka : ...

http://www.ztt.sk/images/stories/2013/01a_vyzva_ztt_organizcia_workshopov-destinan__manament.doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
Súťažné podklady - užšia súťaž/podprah.s vyšš.cenou

VZOR. NÁVRH CENOVEJ PONUKY . Údaje o uchádzačovi, ktoré sú určené na zverejnenie na otváraní obálok (vyplní uchádzač) A/ Názov alebo obchodné meno ...

http://www.uvn.sk/uvn/ovolight/members/ovo/upload/1414563454.doc

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
www.skaros.sk

Vzor ,, Čestného vyhlásenia“ a „Cenovej ponuky“ je zverejnený na internetovej stránke Obce Skároš. f) ... Ak by došlo k rovnosti cenovej ponuky, ...

http://www.skaros.sk/dokumenty/predaj/2012/5.doc

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
UZNESENIE č - Obec Skároš

Vzor ,,Čestného vyhlásenia“ a „Cenovej ponuky“ je zverejnený na internetovej stránke Obce Skároš. ... Ak by došlo k rovnosti cenovej ponuky, ...

http://www.skaros.sk/dokumenty/2012/uznesenie_14-19.doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou

telefón Dátum zaslania Výzvy na predloženie cenovej ponuky. Poznámka. 1. 2. 3. ... Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou Author:

http://www.opis.culture.gov.sk/uploads/6a/c7/6ac729e629cd3732b09c662687cece87/dp_priloha-4.19_prieskum-trhu.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 2

doc
www.bytpartner.sk

Vzor prihlášky, zoznam dokladov a pokyny, ... prekontrolujú úplnosť cenovej ponuky podľa zadania ... V cenovej ponuke je nutné toto nacenenie uviesť ...

http://www.bytpartner.sk/download/podmienky.doc

Date added: March 6, 2012 - Views: 16

doc
banskabela.sk

príloha č. 2: Vzor výzvy na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. ... na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou.

http://banskabela.sk/obrazky/file/Smernica%20%C4%8D_12012%20postup%20pri%20VO%20BB.doc

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
MANDÁTNA ZMLUVA č

Cena je konečná aj s DPH (podľa predloženej cenovej ponuky) Zmluvné strany sa dohodli na odovzdávaní výsledkov služby po úplnom ukončení služby.

http://www.cpkpoltar.sk/Vzor%20MANDATNA%20ZMLUVA%20lektori%20HUSK.doc

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
Výzva - VSL software

Výzva na predloženie cenovej ponuky formou prieskumu trhu na obstaranie zákazky Notebooky preškoliace ... vzor_OVS Last modified by: RV Created Date: 11/28/2011 3 ...

http://www.vsl.sk/ovsfiles/Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2011-05-30.doc

Date added: September 24, 2014 - Views: 1

doc
zsmsorvesele.edupage.org

Súčasťou ponuky uchádzača teda musí byť: a) aktuálny doklad o tom, ... výzvu (vzor tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve) v troch vyhotoveniach.

http://zsmsorvesele.edupage.org/zmluvy/Vyzva_na_preddkladanie_ponuk_komplet.doc

Date added: January 10, 2014 - Views: 1

doc
TD Sluzby

Formuláre 1 až 5 slúžia ako vzor, ... že v prípade prijatia ponuky uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, ... Formulár cenovej ponuky.

http://www.zsvs.sk/images/prilohy/COV_Sever_-_sluzby_-_FORMULARE.doc

Date added: June 23, 2013 - Views: 3

doc
TD Sluzby

Formuláre 1 až 5 slúžia ako vzor, ... Formulár cenovej ponuky Formulár 1. Finančný výkaz. Hospodárske roky 2010 2011 2012 Ročný obrat v EUR bez DPH.

http://www.zsvs.sk/images/uploads/eurofondy/stavebny-dozor/zitavany/Zitavany%20sluzby%20-%20FORMULARE.doc

Date added: December 11, 2013 - Views: 2

doc
www.zabokrekynadnitrou.sk

Príloha č. 1 – Vzor : Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky. Príloha č. 2 – Vzor : Zápisnica o vykonaní prieskumu trhu.

http://www.zabokrekynadnitrou.sk/stiahnut/verejne_obstaravanie_2007.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 2

doc
Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk - Sociálna ...

(Vzor- doplní uchádzač) Obchodné meno uchádzača: ... Výzva na predloženie cenovej ponuky. Title: Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk Author: bam-engli_m

http://www.socpoist.sk/2605-ext_dok/55998c

Date added: November 4, 2013 - Views: 1

doc
Vážená pani/Vážený pán

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky . ... Prílohou je vzor zmluvy o dielo ktorú je potrebné doplniť a upraviť na požadovaný predmet plnenia. .

http://www.uvlf.sk/sites/default/files/dokumenty/verejne-obstaravania/vyzva-na-sutaz-zhotovenie-pd.doc

Date added: January 10, 2014 - Views: 1

doc
www.klimatrend.sk

... v cene a budú fakturované v predajných cenách podľa cenníky zhotoviteľa platných v čase dodania na základe cenovej ponuky písomne odsúhlasenej ...

http://www.klimatrend.sk/Upload/file/sz/Vzor_servisnej_zmluvy.doc

Date added: February 23, 2012 - Views: 17

doc
files.monostav.webnode.sk

vzor 2009. uzatvorená podľa ... v rozsahu podľa výkazu výmer k projektovej dokumentácii, obhliadky staveniska a následne predloženej cenovej ponuky zo dňa ...

http://files.monostav.webnode.sk/200000777-b5c9fb6c47/Zmluva%20o%20Dielo.doc

Date added: September 23, 2013 - Views: 1

doc
210 - Skau

Vzor 1 Z M L U V A. o ... je povinný zaplatiť dodávateľovi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu podľa vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v ...

http://www.skau.sk/data/test/Zmluva%20o%20audite%20-%20vzor.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 5

doc
Váš list číslo / zo dňa Naše číslo

požiadavka na predloženie cenovej ponuky. ... vzor ZDZ IP13a, ... že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú .

http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/Verejn%C3%A9%20obstar%C3%A1vanie/2014/po%C5%BEiadavka%20spev%20plochy%20N%C3%A1br%20sv%20%20Cyrila.doc

Date added: April 15, 2014 - Views: 1

doc
V Z O R“ - Obec Kaplna - Domov

Predloženie štatutárnym orgánom uchádzača podpísanej cenovej ponuky. ... Vzor tohto prehlásenia bude ... 16. Adresa, na ktorú sa majú byť ponuky ...

http://www.kaplna.sk/vyzva_na_web.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 17

doc
old.euba.sk

Podmienky na získanie podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky. Lehota na poskytnutie podkladov ... Verejný obstarávateľ môže poskytnúť vzor obalu na ...

http://old.euba.sk/dokumenty/vyzvy/vyzva_diplom.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 2

doc
www.pagro.sk

... Príloha B1 Čestné vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 26 ods. 1 písm h) až j) (vzor) ... Príloha E1 Formulár cenovej ponuky (el. súbor CP_PAGRO)

http://www.pagro.sk/podklady/1/Prilohy_SP_Pagro.doc

Date added: March 10, 2014 - Views: 1

doc
Z M L U V A O D I E L O č

Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom. Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, ...

http://www.lesy.sk/files/obchod/sutaze/Priepust-na-toku-Nitra/13-Vzor-zmluvy-o-dielo.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 1

doc
www.svatyjur.sk

Výzva na predloženie cenovej ponuky – zákazka s nízkou hodnotou. ... vzor – v prílohe. Predpokladaná hodnota zákazky (s DPH): 390,- EUR .

http://www.svatyjur.sk/data/MediaLibrary/1065/Prieskumy%20trhu-%20tla%C4%8Divo.doc

Date added: January 10, 2014 - Views: 1

doc
Výzva k verejnému obstarávaniu zákazky s nízkou hodnotou

10. Predloženie cenovej ponuky – miesto, termín, viazanosť: Uchádzač môže ponuku dodať na adresu: - poštou:

http://www.vrbove.sk/aktuality/2012/podklady_2012_11_9.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 4

doc
www.osbddk.sk

Vzor zmluvy o dielo. Kritériá na vyhodnotenie ponúk. ... Kompletnosť cenovej ponuky. Referencie. Vyhodnotenie ponúk bude vykonané výberovou komisiou ...

http://www.osbddk.sk/2069_proj.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 1

doc
www.upjs.sk

( Vzor ) Menovanie komisie na prípravu súťažných podkladov. ... ktorému verejný obstarávateľ zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky ...

http://www.upjs.sk/public/media/7212/9Pr%c3%adlohy%20k%20Smernici%20%c4%8d%20%201-2012.docx

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
www.fns.uniba.sk

na predloženie ponuky. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. ... V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní vo svojej cenovej ponuke. 7.

http://www.fns.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/rvo/2013/vzor_Vyzva.doc

Date added: September 23, 2013 - Views: 3

doc
S M E R N I C A

... ZO SZV/OZ ZSV si techniku obstarávajú samostatne. Nad 1 000 € je potrebné doložiť 3 cenové ponuky. koordinácia a odborné poradenstvo včelárom ...

http://zdruzenieslovenskavcela.sk/index.php/component/dropfiles/?task=frontfile.download&id=43

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
Výzva k verejnému obstarávaniu zákazky s nízkou hodnotou

Predloženie cenovej ponuky –miesto, termín, ... predloženia ponuky: do . 17.3.2011 do 15.30 hod. Viazanosť . ponuky: uchádzač je svojou ponukou viazaný do .

http://www.vrbove.sk/aktuality/2011/Podklady_verejne_obstaravanie_Trezor.doc

Date added: June 23, 2013 - Views: 3

doc
www.jasov.sk

Uchádzač k vypracovaniu cenovej ponuky môže použiť formulár v prílohe č. 2 k tejto výzve alebo použije ... (VZOR) Verejný obstarávateľ: Obec Jasov ...

http://www.jasov.sk/uploads/docs/2013/verobst/VO%20vyzva%20drevo.doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
www.nove-mesto.sk

Škola vykoná prieskum trhu najmenej u troch dodávateľov formou písomného vyžiadania cenovej ponuky, ... Ponuky vyhodnotia najmenej ... VZOR zmluvy o tzv ...

http://www.nove-mesto.sk/resources/File/smernica_o_fin_hosp_riad_skol_dodatok_c_1_april.doc

Date added: April 8, 2013 - Views: 6