Proceduri Operationale Resurse Umane Institutii Publice docs

Searching:
Download
Proceduri Operationale Resurse Umane Institutii Publice - Fast Download

Download Proceduri Operationale Resurse Umane Institutii Publice from our fatest mirror

APROBAT - Spitalul Municipal Turda

5957 dl's @ 5076 KB/s

doc
APROBAT - Spitalul Municipal Turda

... se analizeaza oportunitatea si necesitatea unei proceduri operationale aferente activitatii care se propune ... (cuvinte, expresii, denumiri de institutii etc.) utilizati cu mai mare frecventa in textul ... (subpct. 8.3.1), resurse umane (subpct. 8.3.2) si, respectiv, resurse ...

http://www.spitalturda.ro/files/PO7-Elaborarea%20procedurilor%20operationale.doc

Date added: December 1, 2012 - Views: 19

doc
Ministerul Muncii,Familiei si

Editie a unei proceduri. operationale Forma initiala sau ... Audit Public 21 UAF Unitatea Audit Fonduri 22 T Transmitere institutii subordonate /coordonate ... 24 ANFP Agentia Nationala a Functionarilor Publici 25 DRU Directia Resurse Umane 8. DESCRIEREA ...

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Intranet-Informatii_Utile/Proceduri/Audit/PO11%20Elaborarea%20docum_pt_init_proc_de%20organiz_a%20concursurilor.doc

Date added: October 25, 2013 - Views: 1

doc
1 - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ...

... inclusiv reglementari interne ale entitatii publice: - Organigrama M.M.F.P.S. - Regulamentul de organizare si functionare; - Fisa postului. 7. ... Editie a unei proceduri. operationale Forma initiala sau actualizata, ... Resurse umane : - Seful S.A.P. - referent superior. 8.3.3.

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Intranet-Informatii_Utile/Proceduri/Audit/PO15%20Primirea,expedierea%20si%20prelucrarea%20corespondentei.doc

Date added: July 23, 2014 - Views: 1

doc
M

La nivelul fiecarei institutii, ... in cazul unei proceduri operationale privind raportarea numarului de personal si a veniturilor salariale se recomanda: ... (subpct. 8.3.1), resurse umane (subpct. 8.3.2) si, respectiv, resurse financiare (subpct. 8.3.3).

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=1064055

Date added: February 16, 2012 - Views: 18

doc
PRIMARIA - Forumul educational SEI

Resurse umane: persoanele ... (cuvinte, expresii, denumiri de institutii etc.) utilizati cu mai mare frecventa in textul procedurii operationale si/sau care, ... Editie a unei proceduri operationale Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri operationale, aprobata si difuzata 3.

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=1763653

Date added: January 9, 2014 - Views: 6

doc
Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe ...

... Legile bugetare anuale; - Bugetul aprobat al fiecarei institutii publice; ... Editie a unei proceduri operationale Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri operationale, aprobata ... (subpct. 8.3.1), resurse umane (subpct. 8.3.2) si, respectiv, resurse financiare ...

http://www.ccdbrasov.ro/index.php/legislatie-scmi/item/download/9_726889233203d381433afb38cd50e7a2

Date added: June 5, 2013 - Views: 5

doc
FISA POSTULUI SI DE EVALUARE PENTRU DIRECTORI

-parteneriate si contracte de colaborare cu institutii din sistem si comunitate ... si umane. 3. raspunde nevoilor de ... profesionale cu institutii . ale comunitatii/ alte scoli - proceduri de promovare a ofertei educationale ( actiuni, resurse utilizate, persoane responsabile) 8 p. 1 p. 4 p. 1 ...

http://www.isjcj.ro/htm/octombrie2007/Evaluare%20directori%202007/Fise%20Evaluare/Fisa%20evaluare%20dir.licee-gr.scolare,scoli%20generale.doc

Date added: May 19, 2013 - Views: 1

doc
MANUAL DE PROCEDURI SI POLITICI FINANCIARE SI CONTABILE

... Politici si Proceduri Financiare si de Achizitii. Sectiunea 1: POLITICI SI PROCEDURI FINANCIARE . Cuprins: ... initiata sau efectuata de organele/autoritatile publice centrale sau locale. ... Personal angajat Total resurse umane B. Infrastructura si echipament B1. Bunuri si echipamente ...

http://fondulglobal.ro/plain/upload/Cap1Financiar.doc

Date added: April 16, 2014 - Views: 9

doc
România - Primaria Cluj-Napoca - informatii publice, taxe si ...

Analizand Referatul nr. 44658/102 din 02.03.2009 al Serviciului Resurse umane, ... proceduri de lucru, ... Relatii cu autoritati si institutii publice: Regii, Ministerul culturrii, Ministerul de interne, ...

http://www.primariacj.ro/docs/Organigrama/HCL%20194.doc

Date added: November 16, 2011 - Views: 35

doc
www.primariagiurgiu.ro

Compartimentul resurse umane. Biroul juridic. ... functionale si operationale ; asigura realizarea volumului de servicii in functie de cantitatile si restrictiile contractuale ; ... - institutii publice ; - utilizatori casnici : ...

http://www.primariagiurgiu.ro/portal/giurgiu/primarie/portal.nsf/0/C8DBFD7036DB8A5742257A9A0044407F/$FILE/ROF%20APA%20SERVICE.%2030.08-2012.doc

Date added: May 14, 2013 - Views: 3

doc
CASA DE ASIGUR~RI DE S~N~TATE - CJAS-BRAILA

Compartimentul Resurse Umane. Compartimentul Tehnologia Informatiei. ... asigurarea in calitate de institutii competente, ... elaborarea proiectelor de proceduri operationale formalizate specifice si revizuirea acestora periodica sau la nevoie, ...

http://www.casbr.ro/fisiere/rof_cas_braila_29_11_2010.doc

Date added: March 26, 2014 - Views: 1

doc
www.publicresearch.ro

Analiza componentelor moderne ale managementului public din perspectiva mecanismelor de alocare şi accesare de resurse; ... unei institutii publice Identificarea tipologiei ... specifice gestionării documentelor unei instituţii publice; Proceduri privind securitatea şi ...

http://www.publicresearch.ro/library/files/public_research-anfp_septembrie-decembrie_-_detaliate.doc

Date added: October 14, 2012 - Views: 2

doc
www.fonduri-ue.ro

Minim 3 ani experienta in domeniul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile fie ca angajat in cadrul unor institutii publice, ... (elaborare/dezvoltare proceduri operationale) ... 2.5 Realizarea unei analize a necesarului de resurse umane implicate în activităţi de AT pentru ...

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Informative/Licitatii/132442/Documentatie_de_atribuire_Sprijin.23.dec.doc

Date added: September 26, 2012 - Views: 35

doc
www.nocrich.ro

Avand in vedere prevederile art.2 si 3 din Ordinul Ministerului finantelor publice nr.946/2005, modificat si completat prin ordinal nr.1649/17 februarie 2011 a Ministerului finantelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, ...

http://www.nocrich.ro/download/32/

Date added: October 13, 2014 - Views: 1

doc
RAPORTUL AMDINISTRATIEI PUBLICE LOCALE - Municipiul Ploiesti

In ceea ce priveste acoperirea cu resurse umane a nevoilor compartimentului de audit public intern, ... - Includere de bunuri in domeniul public si transmiterea acestora in administrarea diverselor institutii publice ... PROBLEME ADMINISTRATIV-OPERATIONALE CUTUMIERE:

http://www.ploiesti.ro/raportul_apl.doc

Date added: October 21, 2011 - Views: 61

doc
Programele Phare pentru ANV - Direcţia Generală a Vămilor ...

C. Resurse umane; ... Intarirea capacitatii operationale a ANV in concordanta cu conceptele UE de e-customs ... · Metodologii si proceduri de lucru aprobate si aplicate referitoare la cadrul de management al riscului (RMF ...

http://www.customs.ro/UserFiles/Programele%20Phare%20pentru%20ANV.doc

Date added: March 1, 2014 - Views: 7

doc
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII - DSP IALOMIŢA: Prima pagina

Compartimenrul resurse umane, ... -achizitii publice;-gestionarea resurselor umane;-utilizarea fondurilor publice in cadrul programelor nationale de sanatate; ... -intocmirea unei proceduri operationale conform Ordinului 946/2005, ...

http://www.dspialomita.ro/wp-content/uploads/2012/03/Raport-de-activitate-2012.doc

Date added: February 24, 2014 - Views: 11

doc
Capitolul 1

Seful executiv al auditului intern se asigura ca exista timp si resurse suficiente si incearca sa maximizeze raspunsul la nevoile managementului. ... Personalul este incurajat sa publice articole in jurnale profesionale. ... Alte proceduri operationale cum ar fi dezvoltarea de bugete de ...

http://xa.yimg.com/kq/groups/70971538/349313439/name/Proceduri

Date added: July 5, 2013 - Views: 6

doc
Anexa nr - Sector 1 Bucuresti

DIRECTIA JURIDICA SI RESURSE UMANE ... -Elaborează şi revizuieşte Proceduri Operationale (PO) ... in colaborare cu alte institutii publice sau ONG-uri, având ca finalitate organizarea de expozitii de pictura, sculptura, ...

http://www.primariasector1.ro/download/hotarari-consiliu-2011/hotararea_226_anexa_3.doc

Date added: April 11, 2012 - Views: 12

doc
ROMÂNIA - primariabarlad.ro :: Siteul Oficial al ...

Serviciul Resurse Umane, ... -Serviciile publice de specialitate din subordinea Consiliului Local Municipal Bârlad Copie după hotărârea semnată de Primar -Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local municipal Bârlad

http://primariabarlad.ro/hotarari%20cl/28%20februarie%202006/H-25-1.doc

Date added: May 9, 2012 - Views: 9

doc
www.crips.ro

... fiind axat pe dezvoltarea unor modele de centre de servicii bazate pe proceduri si standarde capabile sa asigure un nivel cat mai ridicat al calitatii serviciilor de reabilitare si integrare ... Dezvoltarea unui centru/ portal de resurse, ... (cu institutii publice si mediul de ...

http://www.crips.ro/doc/pr_excelnet.doc

Date added: July 2, 2013 - Views: 1

doc
ISPA IMPLEMENTATION MANUAL - Master - Dezvoltarare Regionala ...

3.1 Institutii implicate in implementarea ISPA 10 ... Platile (proceduri, moneda, conditii, suma creditului, ... Resurse financiare propuse. In practica obisnuita contractele de munca sa fie insotite de un contract de supervizare, ...

http://mpe.eubiz.ro/?download=Manual%20Integrat.doc

Date added: October 25, 2011 - Views: 14

doc
MINISTERUL SANATATII PUBLICE - Spitalul de recuperare ...

Compartiment Achizitii Publice. ... in colaborare cu alte institutii, ... Director Resurse Umane Deaconu Ion. 14 . Title: MINISTERUL SANATATII PUBLICE Author: Test Last modified by: h Created Date: 3/17/2009 5:20:00 AM Company: BetasIRC Other titles: MINISTERUL SANATATII ...

http://www.cardiologie-covasna.ro/doc/regulament.doc

Date added: September 19, 2012 - Views: 11

doc
RAPORT DE ACTIVITATE - Directia Generala de Asistenta Sociala ...

... si protectie speciala desfasurate in interesul superior al copilului de catre profesionisti din diferite servicii sau institutii publice si ... copiilor aflati in plasament la AMP pentru Serviciul Resurse umane; ... relatiilor operationale, in special a schimbului de ...

http://dgaspc-vl.ro/documente/raport%20de%20activitate%20pe%20anul%202013%20DGASPC%20VALCEA.doc

Date added: June 28, 2014 - Views: 3

doc
ROMANIA - Primaria Pascani

şi Compartimentele Management Resurse umane şi Juridic şi Contencios din cadrul aparatului de specialitate al ... cu alte institutii publice ce gestioneaza ... /07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale.

http://www.primariapascani.ro/upload/mp/1269-HOT%20ROF%20D%20130522.doc

Date added: June 14, 2013 - Views: 2

doc
www.ssifsigi.ro

REGULI SI PROCEDURI INTERNE. PREVEDERI GENERALE. ... dezvoltarile operationale (de exemplu: descoperirea de noi produse sau resurse naturale, ... Guverne nationale sau regionale, institutii publice care administreaza datoria publica, ...

http://www.ssifsigi.ro/upload/files/MANUAL%20DE%20REGULI%20SI%20PROCEDURI%20INTERNE%2015_03_2011.doc

Date added: January 24, 2013 - Views: 25

doc
pneumo-iasi.ro

... ce nu pot fi rezolvate definitiv la nivelul spitalelor judetene din cauza lipsei de resurse materiale si/sau umane ori din ... pentru Situatii de Urgenta si alte institutii publice similare pot avea ... punctele operationale ale Unitatii Speciale de Aviatie din cadrul ...

http://pneumo-iasi.ro/legislatie/l95_titlul04.doc

Date added: April 22, 2014 - Views: 1

doc
ROMANIA - DGASPC Maramures

... s-au format profesionişti din institutii private si publice in exercitarea sarcinilor ce ... Obiective operationale Masuri ... PROFESIONALA CONTINUA PENTRU PERSONALUL DIN SUBORDINEA PROTECTIEI PERSOANBEI ADULTE - responsabilizarea Serviciului Resurse Umane si Formare ...

http://www.dgaspcmm.ro/wp-content/uploads/2013/11/010_informatii_privind_strategiile_si_programele_dgaspc.doc

Date added: March 21, 2014 - Views: 1

doc
RESFCA – model de functionare - .:: Grupul Scolar Carmen ...

... constituita pe baza scolilor care pregatesc tineri in domeniul formarii initiale, dar, care dispun de resurse umane (formatori) si materiale ... stabilirea de proceduri comune in grupul de institutii. 5. ... Obiective operationale. Nr Capitolul Subiectul fiecarei teme Nr ore 0 1 2 3

http://lefo.ro/carmensylva/webresfca/resfca_ghid_transfer_ro.doc

Date added: March 25, 2012 - Views: 44

doc
ROMÂNIA - Consiliul Judetean Cluj

Serviciul resurse umane. Oficiul juridic. Biroul relaţii publice. Biroul pază administrativ. ... institutii, firme din strainatate sau reprezentante/reprezentanti ai acestora din tara ... Pentru aceasta Serviciul Resurse Umane al S.C. Compania de Apă Someş S.A. va prezenta date precise ...

http://www.cjcluj.ro/UserUploadedFiles/File/hotariri/aprilie_2009/84_ANEXA%2015.doc

Date added: December 14, 2011 - Views: 14

doc
CASA DE ASIGUR~RI DE S~N~TATE

casa de asigurari de sanatate. b r ai l a. nr.10947 din 14.06.2010. r e g u l a m e n t. de. organizare si functionare. sectiunea. i. dispoziŢii generale

http://www.casbr.ro/fisiere/rof_cas_braila_2010.doc

Date added: March 26, 2014 - Views: 1

doc
FIŞĂ DE AUTOEVALUARE ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII

... angajatorii si cu alte institutii si grupuri semnificative de interes Este definit şi funcţionează sistemul de comunicare formală externă ... utilizarea şi gestionarea documentelor şcolare. c)resurse umane ... Exista rapoarte publice sustinute periodic pentru analiza ...

http://www.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=3598

Date added: August 30, 2014 - Views: 1

doc
IV - Primăria Comunei Balşa

... industrie, agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala ... Evaluarea si examinarea comunei Balsa se va face pe 6 domenii prioritare care sunt cuprinse in prioritatile operationale ale Planului National de Dezvoltare 2007 ... 4 institutii publice si 13 ...

http://www.balsa.ro/dezvoltare/Strategie%20Balsa.doc

Date added: November 16, 2011 - Views: 12

doc
www.isubacau.ro

... comitetele ministeriale si ale altor institutii publice centrale pentru situatii de ... centrelor operationale si centrelor operative pentru situatii de ... necesare gestionarii situatiilor de urgenta la nivel national si elaboreaza proiectul planului de asigurare cu resurse umane, ...

http://www.isubacau.ro/materiale/preg-pop/112.doc

Date added: July 1, 2014 - Views: 2

doc
GHID

... elaborează proceduri de implementare ... fondurile alocate atunci cand se adopta decizia de finantare si dupa semnarea contractelor referitoare la achizitiile publice. Aspecte operationale si de ... (timp, resurse umane si financiare), ghiduri pentru promotorii de proiecte, punerea ...

http://www.posmediu.ro/upload/pages/GHID_general_eval_si_preg_proiecte.doc

Date added: February 11, 2012 - Views: 4

doc
eRomania 1

Programele si proiectele derulate impreuna de mai multe institutii publice vor avea un suport solid in sistemele informatice proprii, ... resurse umane, resurse materiale, rezultate la examinari, participarea la proiecte, ... Suport pentru “proceduri stocate”, ...

http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2009-08-19-6062800-0-caiet-sarcini-pentru-romania.doc

Date added: November 12, 2011 - Views: 28

doc
www.cjvalcea.ro

... institutii publice si private, ... Resurse umane. ... Prioritatea 1 Profesionalizarea resurselor umane. Obiective operationale: 1. Organizarea de cursuri de formare continua a personalului care isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei sociale ...

http://www.cjvalcea.ro/prog/Strategia_asistenta_sociala_2008-2013.doc

Date added: October 4, 2012 - Views: 4

doc
www.zalausj.ro

... in situatia in care informatia solicitata tine de competenta altor institutii publice, ... hotărâri de consiliu local, proceduri, fişe de proces,etc. ... Serviciul resurse umane, salarizare, ...

http://www.zalausj.ro/ro/hotarari/rof.doc

Date added: June 18, 2012 - Views: 8

doc
www.portal-braila.ro

... Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta. ... precum si cu institutii publice aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Braila, ... Biroul Resurse umane, ...

http://www.portal-braila.ro/Portal/Braila/CJBraila/portal.nsf/0/A0E6C2E0CC91E8194225753E0038048A/$FILE/RAPORT%20PRESEDINTE%202011.doc

Date added: May 10, 2013 - Views: 3

doc
APROBAT - Forumul educational SEI

... verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale. Elemente privind responsabilii/ operatiunea ... fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice. ... compartimentului financiar-contabil şi compartimentului resurse umane.

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=1066710

Date added: May 7, 2012 - Views: 5

doc
Centrul Bugetar - Forumul educational SEI

... verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz , a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale . Elemente privind responsabilii/ operatiunea ... Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3512/2008 privind registrele si ... resurse umane = personal tehnic , utilizatori; 7.10 . BD

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=1497928

Date added: October 18, 2014 - Views: 1

doc
www.prefecturasalaj.ro

... (SPD), la care au participat reprezentantii SPD vizate, reprezentanti ai altor institutii publice, societati comerciale, ... (SPD), facilitandu-se comunicarea directa, identificarea si lamurirea aspectelor operationale intervenite. ... Planul judeţean de asigurare cu resurse umane, ...

http://www.prefecturasalaj.ro/planuri_rapoarte/RAPORT%202012.doc

Date added: June 20, 2014 - Views: 2

doc
PLANUL DE ACŢIUNE - Colegiul Tehnic Ana Aslan

... ANALIZA NEVOILOR 1.Analiza mediului intern Rezultate la invatatura 18 Resurse umane 27 Predarea -invatarea 28 Baza materiala 29 Specializari ... Prioritati 65 PARTEA III : PLANURI OPERATIONALE 69 PARTEA IV: CONSULTAREA , MONITORIZAREA ... Proceduri greoaie de atragere ...

http://www.licchimiecj.ro/uploads/1/2/2/6/12263572/pas2009-2013.doc

Date added: December 24, 2012 - Views: 18

doc
Download - SIPGALATI.RO - Sindicatul Invatamantului ...

... si de generare sustenabila a unei resurse umane nationale inalt ... de stat au dreptul de a organiza invatamant confesional prin infiintarea si administrarea propriilor unitati si institutii de invatamant ... Finantarea din resurse publice se poate acorda numai furnizorilor de ...

http://sipgalati.ro/files/upload/downloads/Legea%201%20din%202011%20(Legea%20Educatiei%20Nationale).doc

Date added: July 1, 2013 - Views: 19

doc
ROMÂNIA - Societatea Română de Criminologie şi ...

... lucrul cel mai important este puterea pe care legea o da oricarei institutii publice de a ... deoarece continea prevederi pentru proceduri si institutii care ... Functionarii publici trebuie sa predea declaratia de avere departamentului de resurse umane din cadrul agentiei publice, ...

http://www.criminologie.ro/SRCC/CDs/2007/2007-04/transparency.doc

Date added: November 25, 2012 - Views: 1

doc
Instituţia responsabilă - OGP

secţiunea Achzitii publice - Proceduri ... - Resurse umane - cadre didactice, ... http://www.fonduri-ue.ro/institutii-fsc/autoritati-de-management. http://www.fonduri-ue.ro/institutii-fsc/organisme-intermediare Documente suport.

http://www.ogp.gov.ro/wp-content/uploads/2013/08/STADIU-OGP-31mai.doc

Date added: August 10, 2014 - Views: 1

doc
1 - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

... descriptorii de performanta din obiectivele operationale a Planului de actiune pentru 2008, ... ghidul beneficiarului, manualului de proceduri, caietele de evidenţă a vizitelor, caietele pentru reclamaţii, ... RESURSE UMANE. Întreaga activitate desfăşurată de către salariaţii .

http://www.dgaspcbacau.ro/files/articles/attachements/9.doc

Date added: January 30, 2012 - Views: 18

doc
uefiscdi.gov.ro

... alte institutii publice sau ... realizarea de sisteme informationale si aplicatii software pentru informatizarea activitatilor operationale din ... si studentii efectueaza stagii de pregatire si practica in unitati si institutii de cercetare care au baza materiala si resurse umane ...

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/atestare%20acreditare/og57.doc

Date added: September 23, 2013 - Views: 1

doc
www.unibuc.ro

... profesiunile in perspectiva evolutiei societatii umane, continutul si natura pregatirii profesionale precum si viitorul profesiunilor in Romania. ...

http://www.unibuc.ro/studies/Doctorate2012Decembrie/MANOLE%20HOAGHEA%20DANIELA%20-%20Consilirea%20pt%20cariera%20si%20integrarea%20socio-profesionala%20a%20absolventilor%20de%20invatamant%20superior/rezumat%20Manole%20cas%20Hoaghea%20Daniela.doc

Date added: August 13, 2013 - Views: 4

doc
GHID - Fonduri Europene

... fondurile alocate atunci cand se adopta decizia de finantare si dupa semnarea contractelor referitoare la achizitiile publice. Aspecte operationale si de implementare. ... (timp, resurse umane si financiare), ghiduri pentru promotorii de proiecte, punerea la dispozitie a ... Etapa Proceduri ...

http://www.eufinantare.info/po/mediu/Ghid_pregatire_evaluare.doc

Date added: July 3, 2012 - Views: 2