Model Proces Verbal Comisie Metodica docs

Searching:
Download
Model Proces Verbal Comisie Metodica - Fast Download

Download Model Proces Verbal Comisie Metodica from our fatest mirror

Comisia metodica - Asociatia Invatatorilor din judetul Olt

3413 dl's @ 9240 KB/s

doc
Comisia metodica - Asociatia Invatatorilor din judetul Olt

Comisia metodica a învăţătorilor şi Cercul pedagogic al învăţătorilor sunt ,,rampa de lansare” pentru învăţătorul cu reale calităţi didactice, ... 34 MODEL. PROCES VERBAL. Încheiat astazi,………… ... Procesverbal

http://bogeanu.files.wordpress.com/2008/01/comisia-metodica.doc

Date added: October 29, 2011 - Views: 990

doc
PROCES VERBAL - Liceul Tehnologic Capitan Nicolae Plesoianu

-resp.comisie metodica Cristiana Bitica ... Title: PROCES VERBAL Author: Dana Last modified by: DIRECTOARE Created Date: 4/6/2009 7:54:00 AM Company: Home Other titles: PROCES VERBAL ...

http://www.cnplesoianu.ro/rapoarte/rapcomcurriculara.doc

Date added: January 21, 2012 - Views: 5

doc
Grupul Şcolar „Căpitan Nicolae Pleşoianu”

... ca observator, liderul sindical. Punctul său de vedere se consemnează în procesul verbal ... -materiale prezentate la sedintele de comisie metodica ( modele de planificari , proiecte ... educativ rolul conducător îl are cadrul didactic care conduce acest proces potrivit ...

http://www.scoalabrancoveneasca.ro/wp-content/uploads/2010/02/ROI_2010.doc

Date added: September 11, 2012 - Views: 48

doc
Grupul Şcolar „Căpitan Nicolae Pleşoianu”

-materiale prezentate la sedintele de comisie metodica ( modele de planificari , proiecte ale unitatilor de invatare ... 13.Proces-verbal de preluare a obiectelor de inventar din ... IV. Poartă-te frumos! Impune un model de comportament egal, decent, civilizat! V. Lasă vârsta la ...

http://www.cnplesoianu.ro/roi/ROI_SEPTEMBRIE_2008.doc

Date added: May 5, 2012 - Views: 73

doc
SCOALA cu CLASELE I – VIII RADOVANU

Responsabil Comisie metodica_____ Institutor, CIRLIG MARIAN. STRUCTURA ANULUI SCOLAR. 2007 – 2008. ... Completeaza fisa de observare a evolutiei tale dupa urmatorul model: Data Varsta Inaltimea Greutatea Alte observatii ... ... ... ... ... PROCES VERBAL. Incheiat azi 18 sept 2005 in cadrul ...

http://comisiametodicaradovanu.wikispaces.com/file/view/Planificare+cls+a+III+a.DOC

Date added: January 29, 2012 - Views: 59

doc
CAPITOLUL I - avramiancuschool - home

... (PROCES VERBAL CU SEMNATURA DE LUARE LA CUNOSTINTA). ... Personalul didactic trebuie sa aiba o tinuta vestimentara sobra, care sa constituie model pentru elevi. Art. 26. ... seful de catedra / comisie metodica, ...

http://avramiancuschool.wikispaces.com/file/view/regulament+de+ordine+interioar+2011+2012.doc

Date added: July 1, 2013 - Views: 39

doc
Codul de conduită al metodiştilor - Inspectoratul Scolar ...

... modul în care vor fi implicaţi în acest proces şi culegerea de informaţii privitoare la ... Atât raportul verbal, cât şi cel scris vor cuprinde, în ... Comisia metodica Responsabil comisie metodica Semestrul I+II Indrumare si control Verificarea realizǎrii obiectivelor ...

http://www.isjmehedinti.ro/files/Sport_Arte/2012_2013/metodisti.doc

Date added: February 4, 2014 - Views: 6

doc
trscmihaiviteazul.ro

... schema orara, planificarea anuala si pe unitati de invatare, proiecte de lectii model pentru fiecare disciplina, fise de lucru si ... In cadrul sedintelor de Comisie metodica s-au derulat ... profesorii asistenţi au predat lucrările şi mapele sălilor pe bază de proces-verbal .

http://trscmihaiviteazul.ro/mv/documente/Rap.doc

Date added: November 3, 2011 - Views: 88

doc
teodoreniiis.scoli.edu.ro

Participarea şi susţinerea activităţilor metodice si stiintifice stabilite la nivel de comisie metodica, cerc pedagogic: POVESTE CU ... procesul verbal prin care a prelucrat noua programa la limba si literatura romana pentru ... având doar o prezenţă virtuală sub forma unui model ) ...

http://teodoreniiis.scoli.edu.ro/files/raport_activitate_2010-2011.doc

Date added: February 26, 2012 - Views: 58

doc
Beneficiar - Tipizat.ro

model vechi clasele III ... arhiva 11,69 SS26 SS27 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori 14,92 SS27 SS28 Registru comisie metodica ... pentru arhiva 11,69 C145 C146 Coperta carton gros invelita cu imitatie piele de diferite culori 14,92 C146 C147 Proces-verbal de ...

http://www.tipizat.ro/oferte/tipizate-scolare-2014.doc

Date added: August 12, 2014 - Views: 1

doc
www.soroca.org.md

Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. ... Fiecare comisie de specialitate îşi alege, ... instruiri de programe ce ţin de organizarea şi metodica activităţii arhivelor departamentale, ...

http://www.soroca.org.md/decizii/2007/ProcesNr4.doc

Date added: May 11, 2013 - Views: 10

doc
scoala157.scoli.edu.ro

... învăţarea experenţială specifică adulţilor dar şi pe buna pregătire a coadrelor didactice care fac parte din comisie. ... In anul scolar 2010 – 2011 , Comisia Metodica a claselor a III a este alcatuita din urmatoarele cadre didactice: ... pe baza de proces-verbal cu semnatura.

http://scoala157.scoli.edu.ro/raport%20privind%20starea%20si%20calitatea%20-%20pe%20semestre%202010-2011.doc

Date added: June 28, 2012 - Views: 34

doc
sinvlex.files.wordpress.com

... Lucrarile privitoare la mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat sunt coordonate de o comisie, ... la cursuri de initiere in profilul postului si in metodica predarii disciplinei respective ... scrise se constata prin proces-verbal si nu impiedica ...

http://sinvlex.files.wordpress.com/2009/04/legea-128-1997-actualizata.doc

Date added: December 24, 2011 - Views: 80

doc
scoaladumbravitatm.ro

întocmeşte la sfârşitul programului un proces verbal în care consemnează modul în care s-a desfăşurat programul şi evenimentele deosebite care au avut loc ... ( model postat pe site ... Din comisie trebuie să facă parte şeful serviciului în care urmează să se ...

http://scoaladumbravitatm.ro/wp-content/uploads/2013/02/regulament-intern-sept-2012.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 2

doc
STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

- unele cadre didactice percep procesul de autoevaluare ca un proces birocratic, ... PUNCTE TARI PUNCTE SLABE - Realizarea şi postarea pe edu.ro a planificărilor calendaristice- model la limba maternă- rusă pentru clasele II-IV şi a ... dovedind o buna pregătire metodica şi de ...

http://www.isjtl.edu.ro/fisiere/Diverse/Tulcea_starea%20inv%202011-2012.doc

Date added: December 17, 2012 - Views: 26

doc
Download - Inspectoratul Scolar Judetean Dolj

... pe bază de proces verbal, ... au dovedit că sunt la curent cu noutăţile privind metodica predării limbilor moderne, ... Inspectorul Şcolar General a emis decizia nr. 432/30.03.2007 privind componenţa nominală a Comisie Judeţene. b) ...

http://www.isj.dj.edu.ro/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=getit&lid=627

Date added: November 1, 2011 - Views: 68

doc
xa.yimg.com

(3) Proba practica este evaluata de o comisie numita de inspectorul scolar general, cu urmatoarea componenta: a) ... discuta si rezolva problemele in cadrul unui proces agreat si acceptat de catre toti membrii grupului; c) ... responsabil de comisie metodica, ...

http://xa.yimg.com/kq/groups/22598788/1349055639/name/Ordine+MECTS.doc

Date added: August 4, 2013 - Views: 2

doc
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ELECTROMECANICA

Elementele generale de metodica prezentate in lucrare sunt aplicabile, in principiu, ... exprimata verbal sau simbolic si verificarea acestui algoritm pe cazuri particulare; ... componente ale unui proces de produce", ...

http://www.aparate.elth.ucv.ro/BROJBOIU/Didactica%20/Carte_DIDACTICA%20PREDARII%20SPECIALITATII.doc

Date added: September 18, 2014 - Views: 1

doc
aurelvijoli.licee.edu.ro

aurelvijoli.licee.edu.ro

http://aurelvijoli.licee.edu.ro/Regulament%202013-2014.doc

Date added: February 4, 2014 - Views: 38

doc
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA - Noutati — Portal Colegiul ...

Membri : minim 4 pe fiecare catedră / comisie metodica. Colaborator pe o perioadă determinată: - orice persoană angajată a colegiului (personal didactic, didactic auxiliar sau nedidactic) care doreşte să se implice pe perioade determinate în activităţile comisiei.

http://portal.ctcnvk.ro/legislatie/regulament-intern/regulament-de-ordine-interioara/at_download/file

Date added: August 10, 2013 - Views: 10

doc
www.edu.ro

Proba scrisă va cuprinde subiecte mixte din specialitate şi din metodica predării ... (profesorii din comisie trebuie să aibă cel puţin ... preşedintele comisiei de evaluare deschide lucrările în prezenţa corectorilor şi consemnează mediile într-un proces verbal ...

http://www.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=8653

Date added: August 13, 2014 - Views: 1

doc
Plan invatamant

... a deveni o comunitate creştină cu spirit ecumenic care să fie punct de referinţă în procesul evanghelizator şi model de creştere în credinţă. ... implicării active a elevilor în planificarea şi gestionarea propriului lor proces de învăţare.

http://www.lasalle.ro/Documente%20diverse/Plan%20strategic%202008-2009.doc

Date added: October 10, 2013 - Views: 8

doc
liceulastra.ro

Responsabil comisie- prof. Buciu Ovidia. Membrii: Prof Bacria Olga. Prof ... de perfecţionare şi de cercetare pedagogică din catedrele care constitue comisia metodica. ... Dirigintele primeşte sala de clasă pe baza unui proces verbal în care se precizează starea tuturor obiectelor de ...

http://liceulastra.ro/wp-content/uploads/2013/09/ASTRA-2013-2014-ROI.doc

Date added: October 10, 2013 - Views: 35

doc
www.sipmures.ro

"15. Preda, pe baza de proces-verbal, reprezentantului inspectoratului scolar lucrarile scrise ale ... Fiecare comisie de rezolvare a contestatiilor este ... am desfasurat urmatoarea activitate metodica: la nivelul scolii(2) P .....,.....; judetului (municipiului Bucuresti)(3 ...

http://www.sipmures.ro/file_uploads//legislatie/len/MINISTERUL%20EDUCA%26%23354%3bIEI.doc

Date added: November 29, 2013 - Views: 8

doc
METODOLOGIE - Prima pagina

... Evaluarea obiectivă este realizată de către o comisie stabilită şi ... didactic titular din şedinţa publică se exprimă în scris conform cererii tip şi se consemnează în procesul-verbal al ... pedagogia învăţământului antepreşcolar şi metodica activităţilor ...

http://gsiernut.ro/uploads/files/Metodologie%20de%20miscare%20personal.doc

Date added: May 13, 2012 - Views: 38

doc
STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ...

... Lucrarile privitoare la mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat sunt coordonate de o comisie, ... periodic la cursuri de initiere in profilul postului si in metodica predarii ... scrise se constata prin proces-verbal si nu impiedica ...

http://www.siphd.ro/doc/spiru_haret.doc

Date added: June 27, 2012 - Views: 41

doc
LEGE nr - Site-ul Profesorilor de religie greco-catolica

... Lucrarile privitoare la mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat sunt coordonate de o comisie, ... periodic la cursuri de initiere in profilul postului si in metodica predarii ... verbal de inspectie); e) interviu in fata unei ...

http://profesorreligie.ro/legislatie/statutul_personalului_didactic.doc

Date added: June 26, 2013 - Views: 25

doc
www.scoalaantonpann.ro

www.scoalaantonpann.ro

http://www.scoalaantonpann.ro/portal/valcea/antonpann/portal.nsf/All/DA08D413E095DD82422574B70039DF0E/$FILE/Ordine+MECTS.docx

Date added: October 22, 2012 - Views: 27

doc
xa.yimg.com

... cu consemnare într-un proces-verbal, ... Fiecare candidat îsi poate copia în fisa-model din brosura, pentru uz propriu, ... Cursuri de vară pentru limba şi metodica predării limbii rromani (ediţia a XI-a) Costineşti, ...

http://xa.yimg.com/kq/groups/16363543/415599170/name/Admitere

Date added: June 2, 2012 - Views: 8

doc
FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

... privitoare la mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat sunt coordonate de o comisie, ... iniţiere în profilul postului şi/sau în metodica de predare a disciplinei respective ... se constată prin proces verbal şi nu împiedică ...

http://www.fsli.ro/info2006/propuneri%20FSLI%20L_128_1997%20var_2006.doc

Date added: June 8, 2012 - Views: 12

doc
Guvernul Romaniei - SINDICATUL DEMOCRATIC ÎNVĂŢĂMÂNT ARAD

... Evaluarea obiectiva este realizata de catre o comisie stabilita si aprobata de catre consiliul de ... national de invatamant din sedinta publica se exprima in scris conform cererii tip si se consemneaza in procesul-verbal al ... metodica predarii acestora, pedagogie scolara si ...

http://sdiarad.ro/sites/default/files/Metodologie%20din%202011%20mobilitate%20personal%20didactic%20cu%20modificari%20si%20completari.doc

Date added: January 28, 2014 - Views: 16

doc
Anexă la O - www.edu.ro :: Ministerul Educaţiei Naţionale

... se realizează de către o comisie, numită de inspectorul şcolar general, al cărei preşedinte este inspectorul ... proba scrisă se susţine la limba şi literatura română şi metodica predării activităţilor ... 11. Predă, pe bază de proces-verbal, împreună cu ...

http://www.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=8654

Date added: May 26, 2014 - Views: 6

doc
Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi ...

O copie a procesului verbal al consiliului de administraţie al şcolii, ... Evaluarea, respectiv concursul, se realizează de către o comisie, numită de inspectorul şcolar general, al cărei preşedinte este inspectorul şcolar de specialitate. Din comisia de evaluare/concurs face parte, ...

http://personal.albanet.ro/GHID_2008.doc

Date added: January 27, 2012 - Views: 22

doc
economie.ulim.md

A fost recomandat pentru publicare de Senatul ULIM (proces-verbal nr. 07 din 27 iunie 2008) DESCRIEREA CIP A CAMEREI NATIUONALE A CARTII . Curriculum. disciplinar: Specialitatea : Contabilitate (364.1), ... să redea metodica exercitării auditului;

http://economie.ulim.md/__ro/catedre/Curriculum%20disciplinar%20Stiinte%20Econom/contabilitate.doc

Date added: May 4, 2013 - Views: 3

doc
Monografia poate fi folosită în procesul didactic de către ...

... este în continuă creştere. După dezmembrarea URSS, acest proces a cuprins nu numai ţările CSI, inclusiv Republica Moldova, ci ... în SUA o comisie specială prezidenţială a formulat încă în 1967 una din ... Avem în vedere reglementările din Codul Penal Model al SUA ...

http://www.untila.md/pdf/crima.doc

Date added: March 12, 2013 - Views: 15

doc
METODOLOGIE - LTG - home

Anexă la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 758 BIS/ din 27.10.2011

http://ltgjettinger.wikispaces.com/file/view/MET%5B1%5D.+MOBILITATE+2012-2013+I4.doc

Date added: June 4, 2012 - Views: 25

doc
SECTIUNEA I – A - Societatea Română de Criminologie şi ...

... ( politie, tribunale ) definesc crima organizata ca fiind “comiterea metodica a infractiunilor, determinate de urmarirea profitului ... ca alternativa la cererea obişnuita de comisie rogatorie ... Declaraţia sa este consemnata intr-un proces-verbal, semnat de preşedintele ...

http://www.criminologie.ro/SRCC/CDs/2006/2006-02/pg.83-121.doc

Date added: October 7, 2012 - Views: 18

doc
scoala27timisoara.weebly.com

... diriginţi pe baza unui proces-verbal şi a unei fişe de inventar;. ... Fiecare membru al Comisie metodice este obligat să îndeplinească la termen sarcinile pe care i le distribuie responsabilul Comisiei. ... Să fie model de ţinută vestimentară şi morală, ...

http://scoala27timisoara.weebly.com/uploads/1/0/9/1/10912564/r.o.i.doc

Date added: May 11, 2013 - Views: 14

doc
ROMÂNIA – MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

... ale diferitelor concursuri scolare aflate in graficul ministerului se face dupa un program stabilit de comisia metodica, ... şeful de catedră/comisie metodică stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; i) ... pe bază de proces-verbal, ...

http://www.lucaciu.ro/download/ROI%202006.doc

Date added: December 3, 2013 - Views: 7

doc
forum.portal.edu.ro

forum.portal.edu.ro

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=1891064

Date added: August 25, 2014 - Views: 1

doc
COLEGIUL TEHNIC ,,DIMITRIE LEONIDA”PETROSANI

29.Programele de învăţare se supun unui proces sistematic de păstrare a înregistrărilor Mapele de lucru ale elevilor-cuprind: ... pregatirea metodica ... verbal) Nonverbal(gestica, mimică) 2.

http://ltbaiadefier.ro/wp-content/uploads/2013/03/plan-operational-2012-2013.doc

Date added: June 19, 2013 - Views: 7

doc
www.slimm.ro

... privitoare la mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat sunt coordonate de o comisie, ... la cursuri de iniţiere în profilul postului şi în metodica predării ... scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică ...

http://www.slimm.ro/legeainv/Legea%20nr.%20128%20din%201997%20privind%20Statutul%20personalului%20didactic%20-%20cu%20modificarile%20pana%20la%20data%20de%2006.10.2009.doc

Date added: May 26, 2012 - Views: 17

doc
Anexă la O

nr. _____/_____ 2007. proiect. metodologie. privind miŞcarea personalului didactic. din ÎnvĂŢĂmÂntul preuniversitar. capitolul i. constituirea, Încadrarea Şi vacantarea

http://www.slimm.ro/proiect_Metodologie_miscare_personal_didactic_2007.doc

Date added: October 10, 2013 - Views: 3

doc
www.utgjiu.ro

LEGE Nr. 128 din 12 iulie 1997. privind Statutul personalului didactic. Text în vigoare începând cu data de 20 iulie 2007. REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

http://www.utgjiu.ro/docs/didactic/2007/legea%20128%201997%20statutul%20personalului%20didactic%20-%20actualizata.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 9

doc
www.cjgiurgiu.ro

S-au ridicat pe baza de proces-verbal de la Directia Generala a Evidentei Informatizata a Persoanei Bucuresti un ... Activitatea metodica in cele 46 de biblioteci comunale si 2 orasenesti s-a ... Astfel obiectivele propuse de fiecare comisie metodică au fost respectate şi concretizate în ...

http://www.cjgiurgiu.ro/portal/giurgiu/cj/portal.nsf/0/A74A7E867CC2FBD34225761F0048A9ED/$FILE/RaportPres200419aprilie.doc

Date added: March 20, 2012 - Views: 19

doc
www.cjgiurgiu.ro

S-au redactat şi tehnoredactat referatele şi proiectele de hotărâri care au făcut obiectul şedinţelor de Comisie ... în iulie 2010, cu demontarea unui nociv tic verbal-stare de spirit: „Nu se poate ... să terminăm acest proces şi să trecem la următoarele două ...

http://www.cjgiurgiu.ro/portal/giurgiu/cj/portal.nsf/0/A74A7E867CC2FBD34225761F0048A9ED/$FILE/raport%20de%20activitate%20%20presedinte2010.doc

Date added: March 23, 2012 - Views: 15

doc
MINISTERUL EDUCAŢIEI‚ TINERETULUI ŞI SPORTULUI

... (proces-verbal nr.07 din 27 iunie 2008) DESCRIEREA CIP A CAMEREI NATIUONALE A CARTII. Curriculum. disciplinar ... Obiectul şi metoda contabilităţii, Sistemul de conturi şi dubla înregistrare, Metodica contabilităţii operaţiunilor economice de bază, Evaluarea şi rolul ei ...

http://economie.ulim.md/__ro/catedre/Curriculum%20disciplinar%20Stiinte%20Econom/Curiculum%20FB.doc

Date added: March 17, 2014 - Views: 12

doc
Casa Corpului Didactic Asociaţia Învăţătoril

... dascali si ei,ca a fost si este un invatator model, ... reprezintă o prioritate a autorităţilor şi a cadrelor didactice. În cadrul acestui proces de reformare a ... acesta este un prilej deosebit de a impartasi cu colegii din tara experienta metodica, preocuparile si ...

http://ctconstructii.ro/aib/doc/ci_sept_2008/Buletin%20congres%202008.doc

Date added: September 24, 2011 - Views: 71

doc
www.sanitaracl.ro

... al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România numai după efectuarea unei expertize de către o comisie alcătuită din cel puţin 5 membri, aprobată de acesta la propunerea comisiilor de specialitate. Art. 59.

http://www.sanitaracl.ro/index.php/biblioteca/doc_download/108-legislatie-sanitara

Date added: November 3, 2013 - Views: 4

doc
CUPRINS - Institutul Oncologic Bucuresti

... situatia cazurilor finalizate, dupa urmatorul model: numar cazuri autopsiate ... - semnarea situatiei de plata definitive pe baza de proces verbal de receptie intocmit de ... sprijinirea indeplinirii obiectivelor institutiei publice printr-o abordare sistematica si metodica, ...

http://www.iob.ro/documente/REGULAMENT%20DE%20ORGANIZARE%20SI%20FUNCTIONARE%20actualizat.doc

Date added: January 8, 2014 - Views: 20