Mau 16 Dk Tncn docs

Searching:
Download
Mau 16 Dk Tncn - Fast Download

Download Mau 16 Dk Tncn from our fatest mirror

MAU SO 16 DK - TNCN - Trang Chủ - Trường Cao đẳng ...

8058 dl's @ 3004 KB/s

doc
MAU SO 16 DK - TNCN - Trang Chủ - Trường Cao đẳng ...

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư . số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) Title: MAU SO 16 DK - TNCN Author: Tong Cuc Thue Last modified by: User Created Date: 12/14/2011 8:47:00 AM Company: General Department of Taxation

http://dct.udn.vn/download/taivu2012/MAUSO16DK-TNCN.doc

Date added: October 4, 2014 - Views: 1

doc
MAU SO 16 DK - TNCN - Cổng thông tin điện tử Long An ...

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư . số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) Title: MAU SO 16 DK - TNCN Author: Tong Cuc Thue Last modified by: locvv Created Date: 6/16/2011 9:17:00 AM Company: General Department of Taxation

http://www.longan.gov.vn/chinhquyen/cthue/Bieumau/67670262MAU%20SO%2016%20DK%20-%20TNCN.doc

Date added: November 5, 2011 - Views: 52

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - Trang chủ

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư . số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Microsoft Cop. Created Date: 9/22/2010 2:09:00 AM Company:

http://cucthue.angiang.gov.vn/tthc/Mau/Khai%20thue%20TNCN/29.%20Mau%2016.DK-TNCN%20Dang%20ky%20CN%20phu%20thuoc.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 51

doc
Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ( Ban hành kèm theo Thông tư số ...

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ( Ban hành kèm theo Thông tư số: 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính Author: Smart Last modified by: Smart Created Date: 11/12/2012 7:06:00 AM Company: Microsoft Other titles: Mẫu ...

http://www.cdsonla.edu.vn/spxh/attachments/article/179/Mau%20khai%20thue%20thu%20nhap%20ca%20nhan%2016.doc

Date added: December 3, 2013 - Views: 4

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - Trường Cao ...

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư . số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author: Tong Cuc Thue Last modified by: lEt'sgO! Created Date: 1/3/2013 8:23:00 AM Company:

http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/128/29.%20Mau%2016.DK-TNCN%20Dang%20ky%20CN%20phu%20thuoc.doc

Date added: September 27, 2013 - Views: 3

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - Đăng nhập TDOffice

16/K. K-TNCN (Ban hành kèm theoThông tư số 28/2011/TT-BTC ngày. 28/02/2011 của Bộ Tài chính) MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH [01] Lần đầu: [02] Bổ sung lần thứ: [03] Tên người nộp thuế:

http://qppl.ninhthuan.gov.vn/cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/95ACA116FC932C9E4725797B0005AAF9/$file/4.%20Mau%2016.DK-TNCN%20%5Btrang%2073%5D.doc

Date added: December 3, 2013 - Views: 1

doc
webketoan.net

16/ĐK-TNCN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày. 6/11/2013 của Bộ Tài chính) Author: nttlinh01 Last modified by: THUC Created Date:

http://webketoan.net/upfile/Webketoan.vn---Mau%20To%20khai%20dang%20ky%20nguoi%20phu%20thuoc%2016_DK_TNCN.doc

Date added: January 17, 2014 - Views: 3

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - Kế toán - Thuế

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo. Thông tư số 84/2008/TT-BTC . ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Tran Van Hung Created Date: 10/14/2008 10:54:00 AM Company:

http://thutuchanhchinh.webketoan.vn/vanbanluat/MAU%20BIEU%20TT84/16.DK-TNCN%20-%20Dang%20ky%20nguoi%20phu%20thuoc%20giam%20tru%20gia%20canh.DOC

Date added: May 29, 2014 - Views: 1

doc
To khai Dang ky Thue - Cục Hải quan Đồng Nai

16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Tên, mã số thuế, địa chỉ của đơn vị cấp trên trực tiếp của doanh nghiệp. 17. Thông tin về chủ doanh nghiệp:

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/85_TT_BTC_2007_phu_luc.doc

Date added: November 5, 2011 - Views: 31

doc
Thủ tục: Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ...

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo. Thông tư số 84/2008/TT-BTC . ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) Mẫu s ...

http://www.hanoi.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=8c1cea34-aa17-43a2-b0af-196511802094&groupId=20826

Date added: March 26, 2012 - Views: 20

doc
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT - Công ty TNHH Mirai - Dịch vụ ...

Ví dụ 16: Công ty A trụ sở tại Hải Phòng, ... A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì năm 2014 Công ty A thuộc diện khai thuế TNCN theo quý, ...

http://miraiaccounting.com.vn/DATA/admintest/tt156_06112013btc.doc

Date added: October 17, 2014 - Views: 1

doc
28/2011/TT-BTC - Cổng thông tin điện tử Long An ...

- Hồ sơ khai thuế tài nguyên là Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính theo mẫu số 01/TAIN - DK ban hành kèm theo Thông tư này. ... thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế thì thực hiện theo quy định và kê khai theo các mẫu số 16/ĐK-TNCN, ...

http://www.longan.gov.vn/chinhquyen/cthue/VanBanPhapQuy/28_2011_TT-BTC_280211_CP.doc

Date added: February 2, 2012 - Views: 43

doc
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG ...

Ngày 16/7/2007, Hội đồng thành ... 31/5/2011 Thuế GTGT hàng bán nội địa 292.698.726 448.235.648 Thuế thu nhập doanh nghiệp - - Thuế TNCN 48.750.965 5.470.680 Thuế môn bài - - Tổng cộng 341.449.691 453.706.328 ...

http://static2.vietstock.vn/data/HNX/2011/BAN%20CAO%20BACH/VN/PPE_Bancaobach_NiemYet_2011.doc

Date added: December 19, 2013 - Views: 2

doc
CHƯƠNG TRÌNH - Cổng thông tin điện tử - Bộ Nông ...

hamamb@um.dk. hoặc điện thoại theo số 04 823 1888, máy lẻ 124 (Tiếng Anh) hoặc máy lẻ 125 (Tiếng Việt). ... (15) 15=3+7-11 Component 4-POSMA(kinh phí hợp phần POSMA) (16) 16=4+8-12 (In words/Số tiền bằng chữ: ...

http://www.mard.gov.vn/Documents/TorStofa/PhulucA_Sotaytaichinh_2(12.2008).doc

Date added: February 25, 2014 - Views: 1

doc
Dù tho (08-01-04) Phô lôc sè 02(a): MÉu PH_02A

Giới thiệu về Công ty 16. 3. Quá trình tăng vốn cho đến thời điểm hiện nay 17. II. Cơ cấu tổ ... nhập khẩu - - - Thuế TNDN 597.147.684 1.107.152.913 12.974.216.077 Thuế TNCN 81.479.055 121.827.327 2.572.401.500 Tổng cộng 5.739.362.712 8.429.240.653 29.832 ...

http://www.pvc-ms.vn/Images/News/Sub/file/Ban%20cao%20bach%20PXS%20(ban%20cuoi%20cung).doc

Date added: December 3, 2013 - Views: 4

doc
Dữ liệu báo cáo 10 năm

HCM 16 16 33 57 70 16 7 183 29 31 60 TỔNG CỘNG 33 57 70 16 23 199 29 31 60 20 T. CĐCĐ KIÊN GIANG 25 15 23 63 7 62 69 7 6 7 5 2 17 25 64 22 20 175 ... Namhoc Slsv thuchoc KhongThi Dk_thi Du thi BoThi Dat KgDat ...

http://www.ou.edu.vn/hcqt/Bo%20co%20tng%20hp%2010%20nm/Dữ%20liệu%20báo%20cáo%2010%20năm.doc

Date added: October 24, 2013 - Views: 28

doc
Ch­ng I

Nhóm dk (nhóm định khoản): ... Các trang 6, 9,10, 15, 16: người sử dụng tự nhập số liệu bằng tay. Khi ra khỏi “Thuyết minh báo cáo tài chính” chương trình sẽ hỏi có lưu số liệu, ...

http://sisvn.com/Download/HDSD/HDSD_%20SAS%20INNOVA%202012%20OPEN.doc

Date added: June 28, 2013 - Views: 4

doc
www.vinhphuc.gov.vn

www.vinhphuc.gov.vn

http://www.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/quyhoach/HuyenLapThach/Lists/QuyHoachPhatTrienLangNghe/Attachments/3/qhoachlapthach.doc

Date added: June 3, 2013 - Views: 5