Mau 16 Dk Tncn docs

Searching:
Download
Mau 16 Dk Tncn - Fast Download

Download Mau 16 Dk Tncn from our fatest mirror

MAU SO 16 DK - TNCN - Trang Chủ - Trường Cao đẳng ...

7725 dl's @ 9685 KB/s

doc
MAU SO 16 DK - TNCN - Trang Chủ - Trường Cao đẳng ...

MAU SO 16 DK - TNCN Author: Tong Cuc Thue Last modified by: User Created Date: 12/14/2011 8:47:00 AM Company: General Department of Taxation Other titles:

http://dct.udn.vn/download/taivu2012/MAUSO16DK-TNCN.doc

Date added: October 4, 2014 - Views: 1

doc
MAU SO 16 DK - TNCN

MAU SO 16 DK - TNCN Author: Tong Cuc Thue Last modified by: admin Created Date: 2/23/2012 6:22:00 AM Company: General Department of Taxation Other titles:

http://pkhtc.hcmuaf.edu.vn/data/file/67670262MAU%20SO%2016%20DK%20-%20TNCN(1).doc

Date added: April 12, 2013 - Views: 2

doc
webketoan.net

16/ĐK-TNCN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày. 6/11/2013 của Bộ Tài chính) Author: nttlinh01 Last modified by: THUC Created Date:

http://webketoan.net/upfile/Webketoan.vn---Mau%20To%20khai%20dang%20ky%20nguoi%20phu%20thuoc%2016_DK_TNCN.doc

Date added: January 17, 2014 - Views: 3

doc
Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ( Ban hành kèm theo Thông tư số ...

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ( Ban hành kèm theo Thông tư số: 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính Author: Smart Last modified by: Smart ...

http://www.cdsonla.edu.vn/spxh/attachments/article/179/Mau%20khai%20thue%20thu%20nhap%20ca%20nhan%2016.doc

Date added: December 3, 2013 - Views: 4

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - Trang chủ

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư . số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author:

http://cucthue.angiang.gov.vn/tthc/Mau/Khai%20thue%20TNCN/29.%20Mau%2016.DK-TNCN%20Dang%20ky%20CN%20phu%20thuoc.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 52

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC

BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC

http://ued.vn/uploads/to-tai-vu/2012_10/29mau-16.dk-tncn-dang-ky-cn-phu-thuoc.doc

Date added: January 22, 2013 - Views: 7

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - Kế toán - Thuế

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo. Thông tư số 84/2008/TT-BTC . ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author:

http://www.webketoan.vn/thutuchanhchinh/vanbanluat/MAU%20BIEU%20TT84/16.DK-TNCN%20-%20Dang%20ky%20nguoi%20phu%20thuoc%20giam%20tru%20gia%20canh.DOC

Date added: December 18, 2014 - Views: 1

doc
To khai Dang ky Thue - Cục Hải quan Đồng Nai

16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Tên, mã số thuế, địa chỉ của đơn vị cấp trên trực ...

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/85_TT_BTC_2007_phu_luc.doc

Date added: November 5, 2011 - Views: 33

doc
www.haugiang.gov.vn

16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Tên, mã số thuế, địa chỉ của đơn vị cấp trên trực ...

http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/thu%20tuc%20hanh%20chinh%20(31/THUE/Mau%2001-DK-TCT.doc

Date added: June 15, 2012 - Views: 13

doc
BỘ TÀI CHÍNH

Ví dụ 16: Công ty A trụ ... A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì năm 2014 Công ty A thuộc diện khai thuế TNCN theo ...

http://anhbanglaw.com/images/product/goc/1392963793Thong%20tu%20so%20156-2013-TT-BTC.doc

Date added: March 1, 2015 - Views: 1

doc
www.thanhlapdoanhnghiepvietnam.com

www.thanhlapdoanhnghiepvietnam.com

http://www.thanhlapdoanhnghiepvietnam.com/uploads/download/files/VBphapluat/Mau1.doc

Date added: September 26, 2012 - Views: 5

doc
CHƯƠNG TRÌNH - Cổng thông tin điện tử - Bộ Nông ...

hamamb@um.dk. hoặc điện ... hợp phần POSMA) (16) 16 ... BHXH &BHYT phải trả Thuế TNCN phải nộp Phải trả nhân viên Các khoản ...

http://www.mard.gov.vn/Documents/TorStofa/PhulucA_Sotaytaichinh_2(12.2008).doc

Date added: February 25, 2014 - Views: 2

doc
caobang.gdt.gov.vn

caobang.gdt.gov.vn

http://caobang.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/1fee8344-e16a-44fc-b20f-cab0dfffd0f6/thu+tuc+hanh+chinh+finall.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1fee8344-e16a-44fc-b20f-cab0dfffd0f6

Date added: April 23, 2014 - Views: 1

doc
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG ...

Ngày 16/7 /2007, Hội đồng ... án Điện lực DK Thái ... 448.235.648 Thuế thu nhập doanh nghiệp - - Thuế TNCN 48.750.965 5.470.680 Thuế môn bài ...

http://static2.vietstock.vn/data/HNX/2011/BAN%20CAO%20BACH/VN/PPE_Bancaobach_NiemYet_2011.doc

Date added: December 19, 2013 - Views: 3

doc
Dù tho (08-01-04) Phô lôc sè 02(a): MÉu PH_02A

Giới thiệu về Công ty 16. 3. ... 1.107.152.913 12.974.216.077 Thuế TNCN 81.479.055 121.827.327 2.572.401.500 Tổng ... tạo 02 Chân đế DK ...

http://www.pvc-ms.vn/Images/News/Sub/file/Ban%20cao%20bach%20PXS%20(ban%20cuoi%20cung).doc

Date added: December 3, 2013 - Views: 5

doc
Dữ liệu báo cáo 10 năm

Bảng 16.1: Quy mô đào tạo ... CÀ MAU 8 8 1 17 12 30 42 34 77 74 215 400 ... Namhoc Slsv thuchoc KhongThi Dk_thi Du thi BoThi Dat ...

http://www.ou.edu.vn/hcqt/Bo%20co%20tng%20hp%2010%20nm/D%e1%bb%af%20li%e1%bb%87u%20b%c3%a1o%20c%c3%a1o%2010%20n%c4%83m.doc

Date added: November 6, 2014 - Views: 16