Mau 16 Dk Tncn docs

Searching:
Download
Mau 16 Dk Tncn - Fast Download

Download Mau 16 Dk Tncn from our fatest mirror

MAU SO 16 DK - TNCN - Trang Chủ - Trường Cao đẳng ...

2805 dl's @ 8660 KB/s

doc
MAU SO 16 DK - TNCN - Trang Chủ - Trường Cao đẳng ...

MAU SO 16 DK - TNCN Author: Tong Cuc Thue Last modified by: User Created Date: 12/14/2011 8:47:00 AM Company: General Department of Taxation Other titles:

http://dct.udn.vn/download/taivu2012/MAUSO16DK-TNCN.doc

Date added: October 4, 2014 - Views: 1

doc
MAU SO 16 DK - TNCN - Cổng thông tin điện tử Long An ...

MAU SO 16 DK - TNCN Author: Tong Cuc Thue Last modified by: locvv Created Date: 6/16/2011 9:17:00 AM Company: General Department of Taxation Other titles:

http://www.longan.gov.vn/chinhquyen/cthue/Bieumau/67670262MAU%20SO%2016%20DK%20-%20TNCN.doc

Date added: November 5, 2011 - Views: 52

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - Trang chủ

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư . số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author:

http://cucthue.angiang.gov.vn/tthc/Mau/Khai%20thue%20TNCN/29.%20Mau%2016.DK-TNCN%20Dang%20ky%20CN%20phu%20thuoc.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 51

doc
Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ( Ban hành kèm theo Thông tư số ...

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ( Ban hành kèm theo Thông tư số: 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính Author: Smart Last modified by: Smart ...

http://www.cdsonla.edu.vn/spxh/attachments/article/179/Mau%20khai%20thue%20thu%20nhap%20ca%20nhan%2016.doc

Date added: December 3, 2013 - Views: 4

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - Trường Cao ...

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư . số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author:

http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/128/29.%20Mau%2016.DK-TNCN%20Dang%20ky%20CN%20phu%20thuoc.doc

Date added: September 27, 2013 - Views: 3

doc
webketoan.net

16/ĐK-TNCN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày. 6/11/2013 của Bộ Tài chính) Author: nttlinh01 Last modified by: THUC Created Date:

http://webketoan.net/upfile/Webketoan.vn---Mau%20To%20khai%20dang%20ky%20nguoi%20phu%20thuoc%2016_DK_TNCN.doc

Date added: January 17, 2014 - Views: 3

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - Đăng nhập TDOffice

16/K. K-TNCN (Ban hành kèm theoThông tư số 28/2011/TT-BTC ngày. 28/02/2011 của Bộ Tài chính) MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

http://qppl.ninhthuan.gov.vn/cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/95ACA116FC932C9E4725797B0005AAF9/$file/4.%20Mau%2016.DK-TNCN%20%5Btrang%2073%5D.doc

Date added: December 3, 2013 - Views: 1

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - Kế toán - Thuế

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo. Thông tư số 84/2008/TT-BTC . ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author:

http://www.thutuchanhchinh.webketoan.vn/vanbanluat/MAU%20BIEU%20TT84/16.DK-TNCN%20-%20Dang%20ky%20nguoi%20phu%20thuoc%20giam%20tru%20gia%20canh.DOC

Date added: November 17, 2014 - Views: 1

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư . số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author:

http://www.lamketoan.vn/images/baiviet/tu_hoc_ke_toan/Mau_16.DK-TNCN.doc

Date added: November 17, 2014 - Views: 1

doc
To khai Dang ky Thue - Cục Hải quan Đồng Nai

16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Tên, mã số thuế, địa chỉ của đơn vị cấp trên trực ...

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/85_TT_BTC_2007_phu_luc.doc

Date added: November 5, 2011 - Views: 33

doc
Thủ tục: Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ...

... (như bệnh down, di chứng chất độc màu gia cam, ... 16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo. Thông tư số 84/2008/TT-BTC . ngày 30/9/2008 của Bộ Tài ...

http://www.hanoi.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=8c1cea34-aa17-43a2-b0af-196511802094&groupId=20826

Date added: March 26, 2012 - Views: 20

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author:

http://www.vnua.edu.vn/vie/userfiles/file/thongbao/tckt/gtgc/Mau16DK-TNCN-DangkyCNphuthuocmoi.doc

Date added: November 17, 2014 - Views: 1

doc
28/2011/TT-BTC - Cổng thông tin điện tử Long An ...

... DK ban hành kèm ... thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế thì thực hiện theo quy định và kê khai theo các mẫu số 16/ĐK-TNCN, ...

http://www.longan.gov.vn/chinhquyen/cthue/VanBanPhapQuy/28_2011_TT-BTC_280211_CP.doc

Date added: February 2, 2012 - Views: 43

doc
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT - Công ty TNHH Mirai - Dịch vụ ...

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 ... Trên Tờ khai mẫu số 11/KK-TNCN cá nhân tự khai thu nhập được ...

http://miraiaccounting.com.vn/DATA/admintest/tt156_06112013btc.doc

Date added: October 17, 2014 - Views: 1

doc
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG ...

16. Thông tin về ... rủi ro về chảy máu ... 31/5/2011 Thuế GTGT hàng bán nội địa 292.698.726 448.235.648 Thuế thu nhập doanh nghiệp ...

http://static2.vietstock.vn/data/HNX/2011/BAN%20CAO%20BACH/VN/PPE_Bancaobach_NiemYet_2011.doc

Date added: December 19, 2013 - Views: 2

doc
CHƯƠNG TRÌNH - Cổng thông tin điện tử - Bộ Nông ...

hamamb@um.dk. hoặc điện ... hợp phần POSMA) (16) 16 ... BHXH &BHYT phải trả Thuế TNCN phải nộp Phải trả nhân viên Các khoản ...

http://www.mard.gov.vn/Documents/TorStofa/PhulucA_Sotaytaichinh_2(12.2008).doc

Date added: February 25, 2014 - Views: 1

doc
Dù tho (08-01-04) Phô lôc sè 02(a): MÉu PH_02A

Giới thiệu về Công ty 16. 3. ... nhập khẩu - - - Thuế TNDN 597.147.684 1.107.152.913 12.974.216.077 Thuế TNCN 81.479.055 ... Quyền lợi mâu ...

http://www.pvc-ms.vn/Images/News/Sub/file/Ban%20cao%20bach%20PXS%20(ban%20cuoi%20cung).doc

Date added: December 3, 2013 - Views: 4

doc
Dữ liệu báo cáo 10 năm

Bảng 16.1: Quy mô đào tạo ... CÀ MAU 8 8 1 17 12 30 42 34 77 74 215 400 ... Namhoc Slsv thuchoc KhongThi Dk_thi Du thi BoThi Dat ...

http://www.ou.edu.vn/hcqt/Bo%20co%20tng%20hp%2010%20nm/D%e1%bb%af%20li%e1%bb%87u%20b%c3%a1o%20c%c3%a1o%2010%20n%c4%83m.doc

Date added: November 6, 2014 - Views: 1

doc
Ch­ng I

- Mã vật tư : Trường mã có 16 ký tự, ... Nhóm dk (nhóm định ... Thuế TNCN. 9.1.1 Báo cáo ...

http://sisvn.com/Download/HDSD/HDSD_%20SAS%20INNOVA%202012%20OPEN.doc

Date added: June 28, 2013 - Views: 4

doc
www.vinhphuc.gov.vn

Stt Chỉ tiêu Năm Tốc độ tăng trưởng 2000 2005 DK 2010 2000-2005 ... Thuế TNCN 482 ... năm 15.35 16.00 18.47 Tốc ...

http://www.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/quyhoach/HuyenLapThach/Lists/QuyHoachPhatTrienLangNghe/Attachments/3/qhoachlapthach.doc

Date added: June 3, 2013 - Views: 5

doc
Thủ tục cần thiết khi thay đổi mức lương tối ...

File Type: doc 1.VB DK ĐC Lương.Máu D01b-TS.doc (48.0 KB, ... #16. hoilamgi New Member ... File Type: doc 4.QĐ tăng lương cơ bản.doc ...

http://danketoan.com/threads/thu-tuc-can-thiet-khi-thay-doi-muc-luong-toi-thieu-vung.194422.html

Date added: November 17, 2014 - Views: 1