Materi Sejarah Kebudayaan Islam Kelas Xii Ma docs

Searching:
Download
Materi Sejarah Kebudayaan Islam Kelas Xii Ma - Fast Download

Download Materi Sejarah Kebudayaan Islam Kelas Xii Ma from our fatest mirror

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) - K T S P | Kurikulum ...

2201 dl's @ 6230 KB/s

doc
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) - K T S P | Kurikulum ...

... SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM. Kelas/Smt : XII/I. Alokasi Waktu : 1 x 40 menit ... dengan materi. Mata Pelajaran : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM. Kelas/Smt : XII/I. ... SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM . Kelas/Smt : XII/I . Alokasi Waktu : 1 x 40 menit.

http://massalaam.files.wordpress.com/2008/05/rpp-ski-kls-xii.doc

Date added: February 23, 2012 - Views: 35

doc
MODEL SILABUS DAN RPP DI MTsN MALANG I - MAN Tambakberas Jombang

S I L A B U S . Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Negeri Tambakberas. Mata Pelajaran : S K I ( Sejarah Kebudayaan Islam ) Kelas/Semester : XII / Ganjil

http://mantambakberas.com/files/view.php?file=silabus-rpp/MAPEL+INTI/SKI/KLS+XII/SILABUS+SKI+MA+Kelas+XII%2C+1-2.doc

Date added: November 20, 2013 - Views: 7

doc
MODEL SILABUS DAN RPP DI MTsN MALANG I - MADRASAH ALIYAH ...

SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM. KELAS X11 SEMESTER 1 . MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH 2 . BANJARANYAR ... Kelas / Semester : XII / Ganjil. Mata pelajaran : ... Materi Ajar : Islam di Asia Tenggara. Islam di Eropa. Islam di Amerika.

http://mam2banjaranyar.files.wordpress.com/2012/04/4-rpp-ski-ma-xii-1-2.doc

Date added: November 20, 2013 - Views: 12

doc
BAB II: STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

Mata Pelajaran Sejarah untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) ... Menganalisis pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Islam terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. ... Kelas XII , Semester 1. Standar ...

http://gurupembaharu.com/home/download/66.-Sejarah_SMA.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 7

doc
Nama Sekolah

Menganalisis Pengaruh Perkembangan Agama dan Kebudayaan Islam terhadap Masyarakat di Berbagai Daerah di Indonesia ... dkk, Sejarah SMA Kelas XII Program IPA, Jakarta: Yudhistira, Bab I 2.Merekonstruksi perkembangan masyarakat ... SMA / MA. Kelas/Semester : XII/1. Nama Guru ...

http://endangyudaajah.files.wordpress.com/2011/12/3-silabus-sejarah-sma.doc

Date added: November 12, 2012 - Views: 29

doc
DIKNAS - OEMAH ERPEPE

Mampu menjelaskan manfaat dari sejarah perkembangan Islam pada abad pertengahan. Jenis Tagihan: Tugas individu. ... XII / 1. Aspek : Tarikh dan Kebudayaan Islam. ... SMA / MA. Kelas/Semester : XII / 2.

http://oemaherpepe.files.wordpress.com/2011/12/3-silabus-pai-sma.doc

Date added: March 26, 2012 - Views: 29

doc
DIKNAS - Belajar jadi Guru | Sekedar berbagi yang ada di kompie

Menganalisis Pengaruh Perkembangan Agama dan Kebudayaan Islam terhadap Masyarakat di Berbagai Daerah di Indonesia Agama dan Kebudayaan Islam di ... Sejarah. Kelas/Semester : XII/1. Standar Kompetensi : ... SMA / MA Kelas/Semester : XII/2. Nama Guru : NIKY : Sekolah : Title: DIKNAS Author:

http://aguswuryanto.files.wordpress.com/2011/12/3-silabus-sejarah-sma.doc

Date added: May 23, 2013 - Views: 34

doc
BAB V

... serta untuk Pendidikan Menengah pada Madrasah Aliyah meliputi struktur mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, lingkup materi minimal, ... Sejarah Kebudayaan Islam. a. Kelas VII, ... Sejarah Kebudayaan Islam. a. Kelas XII, ...

http://hidfaljonggol.files.wordpress.com/2013/08/permenag-nomer-2-tahun-2008.doc

Date added: November 1, 2013 - Views: 17

doc
STANDAR ISI PENDIDIKAN KESETARAAN - PEDUKASI JAKARTA | Pusat ...

materi sejarah mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, ... Menganalisis pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Islam terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. ... Kelas XI s.d XII SMA/MA. Bobot SKK : 2. Tingkatan : VI.

http://pkbmedukasi.files.wordpress.com/2013/06/13-sejarah-c.doc

Date added: September 20, 2013 - Views: 23

doc
BAB II: STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

Materi sejarah: mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, ... Menganalisis pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Islam terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. ... SMA / MA. Kelas/Semester : X s/d XII/1-2. Nama Guru : ..... NIP/NIK : ...

http://kangcevithea.files.wordpress.com/2011/10/sk-kd-sejarah-kelas-xi-ips.doc

Date added: June 9, 2013 - Views: 1

doc
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL), - MAN Tambakberas Jombang

Kelas XII Program IPA-IPS-Bahasa. ... Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah merupakan salah satu mata ... untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam aspek Tarikh & Kebudayaan Islam untuk SMA/MA, serta memperhatikan Surat Edaran ...

http://mantambakberas.com/files/view.php?file=silabus-rpp/MAPEL+INTI/QUR'AN+HADITS/KELAS+XI/MA'SUM/SKL%2C+SK%2C+KD+PAI+MAU.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 20

doc
1.4. SILABUS PAI - Blog Guru Teknologi Informasi & Komunikasi ...

... (Tarikh dan Kebudayaan Islam): 13. Memahami sejarah tradisi Islam Nusantara. Kompetensi Dasar Materi Pokok/ Pembelajaran ... 212 Silabus Pembelajaran Mapel Pendidikan Agama Islam Kelas VII-IX/Semester 1-2. PERANGKAT PEMBELAJARAN .

http://gurutikjateng.files.wordpress.com/2011/07/4-silabus-pai.doc

Date added: October 26, 2012 - Views: 61

doc
KURIKULUM SATUAN PENIDIKAN - Hanckey / FrontPage

... Fiqih dan sejarah Islam. Pada setiap program baik program bersama, program studi ilmu alam, program studi ilmu ... ( kelas XI – XII ) ... al-qur’an hadist, piqih, bahasa arab dan sejarah kebudayaan islam lebih terfokus pada pengayaan pengetahuan (kognitif) dan minim dalam pembentukan ...

http://hanckey.pbworks.com/f/Makalah+Masykur.doc

Date added: October 8, 2011 - Views: 106

doc
KURIKULUM - vionardi | Just another WordPress.com site

SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM. MADRASAH IBTIDAIYAH, ... Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, ... Kelas XII, Semester 1. STANDAR KOMPETENSI: KOMPETENSI DASAR;

http://vionardi.files.wordpress.com/2011/10/sk-kd-ski-mi-mts-ma-permenag-no1-2-tahun-2008.docx

Date added: May 12, 2013 - Views: 42

doc
lugtyasyonos3ip.staff.fkip.uns.ac.id

Satuan Pendidikan : SMA/MA. Mata Pelajaran : Sejarah . Kelas : X . ... Menilai kemampuan peserta didik dalam menganalisis materi tentang langkah penelitian sejarah . 8 mg x 3 jp. ... SMA/MA. Mata Pelajaran : Sejarah . Kelas : XII .

http://lugtyasyonos3ip.staff.fkip.uns.ac.id/files/2014/02/2.-SILABUS-SEJARAH-PEMINATAN-SMA-Mega-Anggrek-4-6-Juli-2013.doc

Date added: March 21, 2014 - Views: 7

doc
STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR - Guru Pembaharu

TINGKAT SMA, MA, SMALB, ... Tarikh dan Kebudayaan Islam. ... 13.1 Menjelaskan perkembangan Islam pada masa modern 13.2 Menyebutkan contoh peristiwa perkembangan Islam pada masa modern Kelas XII, Semester 1. Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Al Qur’an

http://gurupembaharu.com/home/download/01.-AGAMA-ISLAM-SMA.doc

Date added: February 9, 2013 - Views: 64

doc
kangcevithea.files.wordpress.com

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas / Semester : XII / 1. Aspek : ... Kelas / Semester : XII / 1. Aspek : Tarikh dan Kebudayaan Islam. Standar Kometensi : 6. ... SMA / MA. Kelas/Semester : XII / 1. Nama Guru : ...

http://kangcevithea.files.wordpress.com/2011/10/silabus-pai-kelas-xii-smt-1.doc

Date added: June 27, 2013 - Views: 2

doc
LATAR BELAKANG

Sejarah Kebudayaan Islam merupakan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam usaha bersyariah (beribadah dan bermuamalah) ... Ruang lingkup materi/bahan kajian pelajaran Ilmu Kalam meliputi: ... c. Kelas XII, Semester 1. STANDAR KOMPETENSI. KOMPETENSI DASAR.

http://ayunia.files.wordpress.com/2012/02/sk-kd-ma-prog.docx

Date added: September 22, 2014 - Views: 1

doc
wayansumendra.files.wordpress.com

... Hindu-Buddha dan Islam. ... menilai kemampuan peserta didik dalam menganalisis materi tentang sejarah sebagai ilmu. 6 jp. Buku Teks Pelajaran Sejarah Kelas X. Buku-buku lainnya. ... Satuan Pendidikan : SMA/MA. Mata Pelajaran : Sejarah . Kelas : XII .

http://wayansumendra.files.wordpress.com/2013/08/hh-_-silabus-sejarah-peminatan-sma_allson-10-12-juli-2013.doc

Date added: November 3, 2013 - Views: 8

doc
Materi Pelatihan SMA SEJARAH INDONESIA - Universitas PGRI ...

Pada Tahun Ajaran 2015/2016 diharapkan Kurikulum 2013 telah dilaksanakan di seluruh kelas I sampai dengan Kelas XII. ... guru sejarah di SMA/MA, ... Menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia.

http://www.ikippgrismg.ac.id/sl04d1nx9X_y62xzny4/download_kur.php?f=Materi%20Pelatihan%20SMA%20SEJARAH%20INDONESIA.docx

Date added: September 18, 2013 - Views: 56

doc
Kurikulum MA Plus Al-Aqsha

Kurikulum MA Plus Al-Aqsha Kelas XI IPS dan XII IPS. ... Keimanan/Aqidah Akhlak dan Tarikh/Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Baca Tulis al-Qur’an termasuk bagian tagihan kompetensi mata pelajaran Pendidikan ... penugasan dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.

http://maplusalaqsha.files.wordpress.com/2013/10/dokumen-1-ma-plus-al-aqsha-tahun-pelajaran-2012-2013.doc

Date added: December 26, 2013 - Views: 40

doc
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( R P P ) Nama Sekolah : SMA/MA ..... Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam. Kelas/Semester : XII / 2

http://kangcevithea.files.wordpress.com/2011/10/rpp-pai-kelas-xii-smt-2.doc

Date added: August 14, 2013 - Views: 55

doc
PROGRAM SEMESTER

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas / Semester : XII / 2. Aspek : ... Kelas / Semester : XII / 2. Aspek : Tarikh dan Kebudayaan Islam. ... SMA / MA. Kelas /Semester : XII / 2. Nama Guru : ..... NIP/NIK ...

http://kangcevithea.files.wordpress.com/2011/10/program-semester-pai-kelas-xii-smt-2.doc

Date added: July 5, 2013 - Views: 13

doc
STRUKTUR KURIKULUM SMA/MA - HAMKA COLLEGE | "BE BETTER THAN EVER"

Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII Program IPS. ... Untuk mata pelajaran sejarah, seorang siswa SMA/MA bisa disebut lulus apabila telah mampu mencapai standar kompetensi berikut. ... Menganalisis perkembangan bahasa dan karya sastra masa kebudayaan Hindu-Buddha dan Islam.

http://jokosby.files.wordpress.com/2008/02/pendahuluan.doc

Date added: October 22, 2011 - Views: 274

doc
a

MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM. KELAS XI ... Ibrah dari peristiwa perkembangan Islam di Indonesia Meneladani tokoh-tokoh yang berprestasi dalam perkembangan Islam di Indonesia KELAS XII ... berbicara dan menulis dalam insyâ' muwajjah sesuai tema dalam materi pokok. C. KELAS : XII.

http://yatpi1ma.files.wordpress.com/2009/11/skkd.doc

Date added: May 30, 2013 - Views: 50

doc
PROGRAM SEMESTER

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas / Semester : XII / 1. Aspek : ... Kelas / Semester : XII / 1. Aspek : Tarikh dan Kebudayaan Islam. ... SMA / MA. Kelas /Semester : XII / 1. Nama Guru : ..... NIP/NIK ...

http://kangcevithea.files.wordpress.com/2011/10/program-semester-pai-kelas-xii-smt-1.doc

Date added: November 19, 2013 - Views: 11

doc
STANDAR KOMPETENSI MATA PELAJARAN AQIDAH AHLAK

... Syari’ah/Fiqih Ibadah Muamalah dan Sejarah Kebudayaan Islam) ... Semua pengalaman belajar dirancang secara keseluruhan mulai dari pendidikan usia dini sampai kelas XII. ... Materi pokok : Ciri – ciri orang yang beriman terhadap sifat wajib Allah.

http://nurulikhlas.files.wordpress.com/2009/05/ktsp-aqidah.doc

Date added: April 8, 2012 - Views: 138

doc
BAB II - Ali Nurrahman | Belajar Belajar Belajar

... Syariah/Fikih Ibadah Muamalah dan Sejarah Kebudayaan Islam) ... Semua pengalaman belajar dirancang secara keseluruhan mulai dari pendidikan usia dini sampai kelas XII. ... Tidak hanya mengajarkan bahan pelajaran atau materi pelajaran, ...

http://alinurrahman.files.wordpress.com/2012/02/bab-ii.doc

Date added: December 24, 2012 - Views: 22

doc
BAB I

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs bertujuan agar peserta didik ... (BSNP) Nomor: 0011/P/BSNP/XII/2011 Tentang Prosedur Operasi Standar Ujian ... Penambahan materi melalui pelaksanaan kelas fullday untuk kelas IX yang meliputi materi UN (bahasa inggris, bahasa ...

http://matsnadarulda1990.files.wordpress.com/2013/07/2-dokumen-1-ktsp-mts.doc

Date added: September 20, 2013 - Views: 186

doc
halil4.files.wordpress.com

... Pendidikan Agama Islam. Kelas/Semester: VII. ... Mengambil Manfaat Dari Sejarah Islam Tentang KEadan Mayarakat Mekkah Sebelum dan Sesudah Islam Dalam Kehidupan Sehari ... Mejelaskan keragaman masyarakat Madinah sebelum Islam datang. Menjelaskan kebudayaan masyarakat madinah sebelum Islam datang.

http://halil4.files.wordpress.com/2009/12/silabus-pai-sma-xii.docx

Date added: May 10, 2013 - Views: 13

doc
www.yuswandi.com

Sma/ma. Mata pelajaran sejarah. ... Ruang Lingkup Materi. Mata pelajaran Sejarah untuk Sekolah Menengah Atas meliputi Prinsip Dasar Ilmu Sejarah, Sejarah Indonesia sejak masa Praaksara sampai dengan Masa Reformasi, ... Buku Paket Sejarah kelas XII.

http://www.yuswandi.com/?wpfb_dl=137

Date added: March 24, 2014 - Views: 4

doc
SILABUS PENGANTAR ILMU SOSIAL - Index of Direktori/

Tiap kelompok menyajikan makalahnya di kelas sesuai dengan penugasan. ... Sejarah perkembangan ilmu ekonomi. XII. Struktur Ilmu Ekonomi. ... Filsafat Kebudayaan Islam, Terjemahan Ahmad Rofi Usmani, Bandung: Pustaka. Almond, Gabriel A. dan Verba, S. (eds) ...

http://silabus.upi.edu/Direktori/FPIPS/Manajemen_Pemasaran_Pariwisata/SILABUS%20PENGANTAR%20ILMU%20SOSIAL.doc

Date added: June 9, 2013 - Views: 86

doc
RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP) 01 SMP/MTs : SMP Negeri 4 Karawang. Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam. Kelas/Semester : VII/1. Standar Kompetensi : 1. Menerapkan hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah.

http://smpn3telagasari.files.wordpress.com/2012/03/rpp-pai-vii-11.doc

Date added: October 17, 2013 - Views: 39

doc
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN - Nomor Statitik Madrasah ...

Sejarah Kebudayaan Islam 2 Pendidikan Kewarganegaraan 3 Bahasa Indonesia 4 Bahasa ... kelas XI pembentukan perangkat kelas; kelas XII ... 1. bahwa untuk mengukur dan mengevaluasi sejauhmana ketuntasan belajar minimal siswa dalam menyerap materi kurikulum perlu ...

http://direktori.madrasah.kemenag.go.id/modul_std_admin/2.%20Kumpulan%20Template%20Administrasi%20%28Ms%20Word%20&%20Ms%20Excel%29/2.1%20Template%20Administrasi%20Kurikulum/1.1.%20Contoh%20Dokumen%20KTSP/Model%20Dokumen%20I%20KTSP%20Madrasah%20Final.doc

Date added: September 29, 2013 - Views: 31

doc
paismabogor.files.wordpress.com

... Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih Sejarah Kebudayaan Islam dan pengetahuan agama Islam ... Kelas XI : 40% , Kelas XII :20 % ; dan Materi Kontemporer 10 %. Ruang lingkup materi yang diujikan ... Aqidah, Akhlak, Fikih,Sejarah, dan Pengetahuan Islam saat ini (Kontemporer). Lembar Jawaban ...

http://paismabogor.files.wordpress.com/2014/05/pedoman-pentas-sma-2014.docx

Date added: August 7, 2014 - Views: 1

doc
BAB I

... SKHUN dan rapor sampai dengan semester terakhir kelas IX untuk SMP/MTs atau XII untuk SMA/MA dan sebaliknya yang tidak lulus hanya diberikan rapor ... Materi Ujian SMA dan MA. Program IPA : No Mata ... Fiqih V V 15. Sejarah Kebudayaan Islam V - 16. Bahasa Arab V V Catatan ...

http://syamsulhadiblog.files.wordpress.com/2012/02/domnis-un-dan-us-2012.doc

Date added: June 12, 2012 - Views: 43

doc
BAB VIII

... diperlukan tujuan antara yang menyatakan capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas pada jenjang Madrasah Aliyah (MA). ... 2 1 1 c. Fiqih 2 2 2 d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 1 1 2. Pedidikan Pancasila ... hadis tentang tanggungjawab AL-QUR’AN HADIS KELAS XII, ...

http://aziseko77.files.wordpress.com/2014/01/quran-hadis.doc

Date added: February 5, 2014 - Views: 16

doc
STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR

Tarikh dan Kebudayaan Islam. Pendidikan Agama Islam menekankan keseimbangan, ... 13.1 Menjelaskan perkembangan Islam pada masa modern 13.2 Menyebutkan contoh peristiwa perkembangan Islam pada masa modern Kelas XII, ... Materi sejarah: mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan ...

http://download.sma1pekalongan.sch.id/index.php?dir=FORMAT%20PERANGKAT%202012/&file=SK%20dan%20KD%20Tingkat%20SMA.doc

Date added: September 8, 2013 - Views: 39

doc
KURIKULUM SMK MA’ARIF WONOSARI

Tarikh dan Kebudayaan Islam. ... Islam di Indonesia 6.2 Menampilkan contoh perkembangan Islam di Indonesia 6.3 Mengambil hikmah dari perkembangan Islam di Indonesia Kelas XII, ... Pada jenjang SMK/MAK mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Ekonomi, Sosiologi, dan Antropologi.

http://purwanto70.files.wordpress.com/2011/08/ktsp-rpl-maarif-wno.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 93

doc
partekermtsn.files.wordpress.com

... (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) dipergunakan untuk ... Aliyah (MA). Capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang kelas dari Kelas I sampai VI, Kelas VII sampai dengan IX, Kelas X sampai dengan Kelas XII disebut dengan ... Sejarah Kebudayaan Islam di MTs merupakan salah ...

http://partekermtsn.files.wordpress.com/2014/02/permenag-k13-pai-dan-bahasa-arab-untuk-kalangan-sendiridocx.docx

Date added: May 22, 2014 - Views: 32

doc
NASKAH SOAL ULANGAN HARIAN 3

Berbagai pendapat muncul berkenaan dengan masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. ... ketua MA diangkat dari birokrat pemenrintah. ... Kumpulan Soal Sejarah kelas XII IPS. Title: NASKAH SOAL ULANGAN HARIAN 3 Author: user Last modified by: SE7EN

http://wayansumendra.files.wordpress.com/2012/08/kumpulan-soal-sejarah.doc

Date added: August 13, 2013 - Views: 45

doc
DIKNAS - Belajar jadi Guru | Sekedar berbagi yang ada di kompie

Sejarah kebudayaan, ... Guru menerangkan materi kebudayaan Bac Son, Hoa Binh, ... SMA/MA. : Mata Pelajaran : Sejarah. Kelas/Semester : X/2. Standar Kompetensi : 2. Menganalisa Peradaban Indonesia dan Dunia. Kompetensi Dasar : 2.2.

http://aguswuryanto.files.wordpress.com/2011/12/4-rpp-sejarah-sma.doc

Date added: September 8, 2012 - Views: 96

doc
riau.kemenag.go.id

Sedangkan Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman 6 jam pelajaran untuk kelas X dan 4 jam pelajaran untuk kelas XI dan XII. ... Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada suatu ... Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah merupakan salah ...

http://riau.kemenag.go.id/file/file/informasipenting/gmju1401678672.docx

Date added: August 12, 2014 - Views: 3

doc
SILABUS MATA PELAJA

Buku teks Geografi SMA kelas XII. Peta tematik, atlas, citra penginderaan jauh, ... menilai kemampuan peserta didik dalam menganalisis materi tentang sejarah sebagai ilmu. 6 jp. Buku Teks Pelajaran Sejarah Kelas X. ... Buku Teks Pelajaran Sejarah Kelas X. Buku-buku lainnya.

http://aimarusciencemania.files.wordpress.com/2013/02/silabus-sma-peminatan-ilmu-sosial.docx

Date added: August 22, 2014 - Views: 1

doc
Download - Suparlan

... (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan): Dokumen II XII Silabus XIII Praktik Penyusunan Silabus XIV RPP (Rencana Pelaksanaan ... dan ”transfer of culture” atau alih kebudayaan (Said Hamid Hasan, dari Tanner dan ... di antaranya Universitas Islam Negeri, Ciputat; Universitas ...

http://suparlan.com/media/download/MODUL%20KURIKULUM%20DAN%20PENGEMBANGAN%20MATERI%20PEMBELAJARAN%20FINAL.doc

Date added: August 17, 2014 - Views: 14

doc
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN - DIVISI KURIKULUM SMA ...

Sejarah SMA/MA. Kelas X. ... Kelas XII, Semester 1 Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Mendengarkan. ... Menganalisis pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Islam terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

http://kasdiharyanta.files.wordpress.com/2007/05/kurikulum-tingkat-satuan-pendidikan-sma-xaverius-1-palembang.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 187

doc
Tim Penyusun - Fakultas Agama Islam Unwahas | Pilihan terbaik ...

Sejarah Kebudayaan Islam I. 2 ... pengetahuan dan kemampuan untuk memahami isu-isu pendidikan perenial dan khususnya kontemporer dengan melalui pemaparan materi secara garis besar oleh dosen, ... • Ahmad Syafi`i Ma`arif, Pendidikan Islam di Indonesia, Antara Cita dan Fakta, Tiara Wacana ...

http://faiunwahas.files.wordpress.com/2013/05/kurikulum-dan-silabus-jurusan-pai-tahun-20131.docx

Date added: July 28, 2014 - Views: 17

doc
DEPARTEMEN AGAMA

... pada Madrasah Aliyah oleh siswa/i kelas XII Tahun Pelajaran 2009 / 2010. ... Menindak lanjuti surat Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : ... maka Ujian Nasional dilaksanakan dengan koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor.

http://manalor.files.wordpress.com/2010/12/laporan-un-tapel-2009-2010.doc

Date added: July 8, 2013 - Views: 45

doc
sma2-purwokerto.sch.id

Sejak awal tahun, guru sejarah di suatu SMA/MA, ... Menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, ... KELAS XII. KOMPETENSI INTI.

http://sma2-purwokerto.sch.id/kurikulum_2013/01.Wajib/05.Sejarah_Ind/KD%20Sejarah%20Wajib_Allson%201-4%20Mei%202013.docx

Date added: January 3, 2014 - Views: 1

doc
DIKNAS - OEMAH ERPEPE

Pendidikan Agama Islam. Kelas/Semester : X/1. Alokasi Waktu : 2 x 45 menit. ... Tarikh dan Kebudayaan Islam. A. Standar Kompetensi. ... Mampu menjelaskan manfaat dari sejarah perkembangan Islam pada abad pertengahan.

http://oemaherpepe.files.wordpress.com/2011/12/4-rpp-pai-sma.doc

Date added: March 11, 2012 - Views: 12