Knjiga Iz Latinskog Jezika docs

Searching:
Download
Knjiga Iz Latinskog Jezika - Fast Download

Download Knjiga Iz Latinskog Jezika from our fatest mirror

Program - Agencija za odgoj i obrazovanje

4972 dl's @ 3084 KB/s

doc
Program - Agencija za odgoj i obrazovanje

Natjecanje iz latinskog i grčkoga jezika . za učenike osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. ... Gortan-Gorski-Pauš: Gramatika latinskog jezika, Školska knjiga, Zagreb . S. Senc: Grčko-hrvatski rječnik, Naprijed, Zagreb.

http://www.azoo.hr/images/Natjecanja2013/Natjecanje_iz_latinskoga_i_grckoga_jezika.doc

Date added: June 23, 2013 - Views: 12

doc
Izvedbeni program Stranog jezika struke - Sveučilište u Zadru

Stjecanje jezičnih vještina iz latinskog jezika na razini A1. ... Gortan, Veljko; Gorski, Oton; Pauš, Pavao: Latinska gramatika, Školska knjiga (višekratno pretiskivano) Gortan, Veljko; Gorski, Oton; Pauš, Pavao: Elementa Latina, Školska knjiga, Zagreb 1991.

http://www.unizd.hr/Portals/22/izvedbeni%20planovi%2013_14/izvedbeni%20plan%20KLB%20101.doc

Date added: November 20, 2013 - Views: 9

doc
Program - Agencija za odgoj i obrazovanje

Test iz latinskog jezika u kategoriji klasičnih gimnazija sastoji se od teksta primjerene težine autora iz zlatnog razdoblja, ... Z. Dukat: Gramatika grčkog jezika, Školska knjiga, Zagreb. Gorski - Majnarić, Grčko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, ...

http://www.azoo.hr/images/Natjecanja_2014./Natjecanje_iz_latinskog_i_grckog_2014.doc

Date added: January 12, 2014 - Views: 6

doc
Popis udžbenika

ŠKOLSKA KNJIGA ENGLESKI JEZIK NEW HEADWAY INTERMEDIATE THE 4TH EDITION (STUDENT'S BOOK) Soars J., Soars L. Udžbenik + CD-ROOM ALGORITAM ... ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE - udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja.

http://ss-medicinskaikemijska-si.skole.hr/upload/ss-medicinskaikemijska-si/newsattach/374/1._razred_sanitarni_tehnicar.doc

Date added: December 31, 2013 - Views: 2

doc
www.presto.hr

Predispite iz latinskog jezika i književnosti i grčkog jezika i književnosti moraju položiti oni pristupnici koji te jezike nisu učili u osnovnoj ili ... Z. Šešelj, D. Škiljan, Orbis Romanus I, Zagreb: Školska knjiga. Struktura ispita iz latinskog jezika. korektno čitanje predočenog ...

http://www.presto.hr/dokumenti/PREDZNANJE_FILOZOFSKI.doc

Date added: September 12, 2012 - Views: 5

doc
NVNTIVS - Startseite - schule.at

iz latinskog jezika za učenike trećih i četvrtih razreda u klasičnim gimnazijama, ... Maksimilijana. U petoj je knjizi prikazana povijest Dubrovnika, te opis turskih prodora u naše krajeve. Šesta je knjiga digresija o povijesti razvoja Osmanskog Carstva, ...

http://daten.schule.at/dl/tekst_24.doc

Date added: June 27, 2012 - Views: 6

doc
www.unizd.hr

Stjecanje jezičnih vještina iz latinskog jezika na razini A1. Ishodi učenja: Usvajanje i razvijanje osnova latinskog jezika i gramatike. ... Ispitna knjiga (primjer): JED 203 Dr. sc. Ivan Poljaković Petak 14:00 - 16:00 ...

http://www.unizd.hr/Portals/22/doc/izvedbeni%20plan%20KLB%20102.doc

Date added: May 29, 2014 - Views: 1

doc
Jezik državnih institucija - gramatika italijanskog jezika ...

Tu se uticajima latinskog jezika i dijalektalnjih odlika pridružuje i sve nadmoćniji toskanski model, koji se izdvaja i utvrđuje kao književni jezik. ... To potvrđuje i najnovija knjiga “Jezik i moć - ogledi iz sociolingvistike i stilistike”, ...

http://smoderc.fil.bg.ac.rs/Master%20radovi/Biljana%20Krunic%20Master%20Birokratski%20jezik.doc

Date added: August 15, 2013 - Views: 14

doc
TEST Bosanski jezik - Gimnazija "Dr. Mustafa Kamaric" Gracanica

Odabrane oblasti, iz jezika i književnosti i ispitna pitanja od učenika, ... spozna, razumije i prepozna jezičke strukture latinskog jezika, ... Kreiranje radnih knjiga, Formatiranje ćelije i grupe ćelija,

http://www.gimnazija-gracanica.com/katalog/Test%20opceg%20znanja.doc

Date added: November 21, 2011 - Views: 140

doc
PRAVILNIK - Negotinska gimnazija

Nastavni plan i program iz stava 1. ovog člana sastavni su deo ovog pravilnika. ... Broj časova nastave latinskog jezika u II razredu iznosi po dva časa sedmično sa 70 ... Tajna knjiga (odlomak). Crnorizac Hrabar: Opismene. Prezviter Kozma: Beseda. Gligorije Camblak: Pohvalno slovo za ...

http://www.negotinskagimnazija.edu.rs/pravilnik%20o%20nastavnom%20planu%20i%20programu%20za%20gimnazije.doc

Date added: November 6, 2011 - Views: 104

doc
smoderc.fil.bg.ac.rs - gramatika italijanskog jezika ...

Neposredni povod je i pročitano nekoliko knjiga iz serije Comissario Montalbano, ... Ovde počinje i traje vekovima uticaj latinskog jezika, koji i čini italijanski, a i njegov dijalekat sicilijanski, romanskim jezicima (lingue romanze).

http://smoderc.fil.bg.ac.rs/Master%20radovi/Jelena%20Karalejic%20Master%20Uvod%20u%20sicilijanski%20dijalekat.doc

Date added: September 1, 2013 - Views: 7

doc
SREDNJI VEK - Dodaj.rs - Besplatno postavljanje slika

Pisana na latinskom jeziku, ova je gramatika i svoj uzor imala u jednoj gramatici latinskog jezika. ... tada popularnih knjiga su prevodi čuvenih meditacija sa latinskog. Takva je, na primer, knjiga pod ... U austrijskim naučnim časopisima Kopitar je objavljivao priloge iz oblasti jezika, ...

http://www.dodaj.rs/f/3z/5C/3KaZQUpA/uvod-u-slo-kulturu-1-skr.doc

Date added: December 7, 2011 - Views: 23

doc
Prezentacija školskih radova učenika Škole za medicinske ...

Tuđice iz latinskog jezika nazivamo latinizmi, a one iz grčkog grecizmi. Vrste riječi. ... poliptih knjiga ili umjetnina sa više od. tri ploče, strane, slike. mikro malen mikrologija istraživanje sitnica. termo vruć termografija snimanje predmeta u mraku.

http://www.gimnazija-cetvrta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-cetvrta-zg/newsattach/30/UA%2BFPZ-Latinski.doc

Date added: February 17, 2012 - Views: 11

doc
UVOD

za strukovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 2007. 1.2. IZBORNA NASTAVA ... spoznavanje,prepoznavanje i razumijevanje jezične građe latinskog jezika. ... pripremanje učenika za natjecanje iz jezika.

http://www.ss-ekonomska-pozega.skole.hr/upload/ss-ekonomska-pozega/newsattach/110/%A9kolski%20kurikulum%20Ekonomske%20%B9kole%20%B9k.god.2009.-2010..doc

Date added: October 21, 2011 - Views: 37

doc
I

... položen ispit iz latinskog i jednog stranog jezika. ... Povijest hrvatske književnosti, knjiga 2, Zagreb 1975. 8.Hercigonja, Eduard: Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja, Zagreb 1994. 9.Ivić, Nenad: Domišljanje prošlosti, Zagreb 1992.

http://www.ffzg.unizg.hr/student/natjecaj/medievistika.doc

Date added: August 1, 2013 - Views: 26

doc
ss-medicinskaikemijska-si.skole.hr

ŠKOLSKA KNJIGA. ŠKOLSKA KNJIGA. ENGLESKI JEZIK. NEW HEADWAY INTERMEDIATE THE 4th EDITION: udžbenik engleskog jezika + CD-ROM. i. ... udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja. ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE: ...

http://ss-medicinskaikemijska-si.skole.hr/upload/ss-medicinskaikemijska-si/newsattach/374/2.razred_medicinska_sestra_medicinski_tehnicar_%281%29.docx

Date added: August 18, 2013 - Views: 1

doc
www.gimagm.hr

Pregled i zaključivanje razrednih knjiga iz školske godine 2010./2011. Definicija zaduženja nastavnika u redovnoj, ... Školska natjecanja iz engleskog, njemačkog i latinskog jezika Pismeni radovi Svi članovi Travanj. 2012. Izvješća sa sudjelovanja na stručnim skupovima Prezentacija.

http://www.gimagm.hr/wp-content/uploads/2011/11/gpp-2011-2012.doc

Date added: September 19, 2013 - Views: 12

doc
Uvod - Námesztovszki Zsolt honlapja | Az információs ...

U današnje vreme smatra se da su sveska i olovka, knjiga, tabla i kreda, novinski članci i slike iz časopisa stare medije, a bela tabla i marker u boji, računar, ... Reč motivacija je preuzeto iz latinskog jezika (motivus), koji je imao značenje uzrokovač pokreta.

http://blog.namesztovszkizsolt.com/wp-content/uploads/2009/10/++disertacija14.docx

Date added: May 10, 2012 - Views: 46

doc
BIBLIOGRAFIJA - Pedagoški zavod Zenica

Stefanović Petar: ZOT iz latinskog jezika za 2. razred Gimnazije str. 50-52. br.16/1999. MATEMATIKA - TESTOVI I ZOT Baraković Fehim: ZOT iz ... Knjiga za svakog edukatora - Prikaz knjige Hwang Philip, Björn Nilsson: "Razvojna psihologija od fetusa do odraslog" str. 116. br.20/2000 ...

http://www.pzzdk.gov.ba/documents/pedagoskizdk_2012013111321516.doc

Date added: March 5, 2012 - Views: 222

doc
irenicapametnica.files.wordpress.com

MALA GRAMATIKA ITALIJANSKOG JEZIKA. Svi se slažemo da je italijanski jezik veoma lep i melodièan. To je jezik koji pripada romanskoj grupi kao i francuski, španski, portugalski i rumunski, a razvio se iz latinskog jezika, tako da mnoge reèi u jezicima koji ne pripadaju pomenutoj grupi mogu ...

http://irenicapametnica.files.wordpress.com/2012/05/gramatikanasrpskom.doc

Date added: May 14, 2013 - Views: 14

doc
REPUBLIKA HRVATSKA

Ispiti iz stranih jezika polažu se u dvama dijelovima na sljedeći način: ... U sklopu nastave latinskog jezika svake godine se realiziraju stručni izleti i posjete za učenike 1. i 2. razreda. ... potraživanje svih knjiga od maturanata prije završetka nastave

http://www.gimnazija-karlovac.hr/system/files/000/000/123/Godišnji_plan_i_program_rada_Gimnazije_Karlovac.doc

Date added: November 8, 2011 - Views: 42

doc
PRAVILNIK

Završnim ispitom procenjuje se koliko je učenik tokom osmogodišnjeg školovanja ovladao znanjima i umenjima iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike ... Izdavačko preduzeće "Građevinska knjiga ... nije naša reč. U naš jezik preuzeta je iz latinskog (stari Rimljani govorili ...

http://www.skopalic.edu.rs/download/10_11/pravilnik-o-programu-zavr%C5%A0nog-ispita-u-osnovnom-obrazovanju-i-vaspitanju.doc

Date added: January 31, 2012 - Views: 33

doc
Конфликти - Медицинска школа Др ...

Sekcija latinskog jezika ... Sajam knjiga u Beogradu Svake godine, ... U februaru mesecu u školi je organizovano takmičenje iz srpskog jezika.Učenike je spremalamr Tatjana Jovanović.Takođe je organizovano i školsko takmičenje u recitovanju,učenike je spremala profesorka Aleksandra ...

http://www.medicinskasabac.edu.rs/attachments/article/80/Polugodisnji%20izvestaj%20o%20radu%20skole%202010-2011.g..doc

Date added: January 26, 2012 - Views: 59

doc
HUMANIZAM I RENESANSA U HRVATSKOJ - www ...

Humanisti iz primorskih krajeva odlaze na studije u Italiju i druge europske zemlje i ... a umro je 1509. Posebno se zalagao za čistoću latinskog jezika i njegovu upotrebu. Imao je svoj krug onodobnih humanista ... kad je iz tiskana prva knjiga na hrvatskom jeziku, glagoljski misal ...

http://www.besplatniseminarskiradovi.com/ISTORIJA/-Istorija-/Humanizam-i-Renesansa-u-Hrvatskoj.docx

Date added: May 25, 2013 - Views: 24

doc
OŠ FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA - Katolička osnovna škola ...

2975 ZVIJEZDA JUTARNJA 5 : čitanka iz hrvatskoga jezika za 5. razred osnovne škole. ... ŠKOLSKA KNJIGA 3595 GEA 1 : ... udžbenik za početno učenje latinskog jezika u osnovnoj školi i gimnaziji.

http://os-katolicka-pz.skole.hr/upload/os-katolicka-pz/images/static3/649/attachment/Odluka_o_odabiru_udzbenika_PREDMETNA_NASTAVA_2014.doc

Date added: July 1, 2014 - Views: 1

doc
ŠKOLSKI KURIKULUM - Privatna Gimnazija Dubrovnik | Privatna ...

VIENI CON ME 1 ; radna bilježnica iz talijanskog jezika, Školska knjiga d.d. ... Jozo Marević, RIZNICA LATINSKOG JEZIKA, Školska knjiga, Zagreb 1997. Internet. Izvori priprema za profesora: Gortan, Gorski, Pauš, ELEMENTA LATINA, ...

http://pg-dubrovnik.net/dpg/images/skolski%20kurikulum.doc

Date added: September 8, 2013 - Views: 23

doc
OPĆA GIMNAZIJA - 1

1469 NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE Student's Book udžbenik engleskog jezika. za 1. i 2. raz. gimnazija i 4 ... Školska knjiga d.d. GEOGRAFIJA, 1. RAZRED ... 2255 GEOGRAFIJA 1 radna bilježnica iz geografije za 1. razred gimnazije. Hermenegildo Gall,Predrag Kralj, Robert Slunjski. radna ...

http://gimnazija-sisak.skole.hr/upload/gimnazija-sisak/newsattach/127/1_b_c_d.doc

Date added: September 23, 2014 - Views: 1

doc
DUBROVAČKA PRIVATNA GIMNAZIJA

ELEMENTA ; udžbenik latinskog jezika za gimnaziju ; 1. i 2. godina učenja Školska knjiga ... 14. TALIJANSKI JEZIK 1 ; radna bilježnica iz talijanskog jezika, Školska knjiga d.d. 15. TRAŽITELJI ... ZWEITE SPRACHE DEUTCH DE 2, radna bilježnica iz njemačkog jezika za 2. razred ...

http://www.pg-dubrovnik.net/dpg/images/popis%20ud%8Ebenika%20za%202011%20i%202012.doc

Date added: May 10, 2013 - Views: 14

doc
1 - Salezijanska klasična gimnazija Rijeka - Naslovnica

Budući da medveščakov program Knjiga, ... Nevenka Košutić-Brozović: Čitanka iz stranih književnosti 2, Školska knjiga, Zagreb. ČETVRTI RAZRED (4.k i 4.s) PROFESOR: ... Cilj nastave latinskog jezika je osposobiti učenika da uoči, ...

http://www.gimnazija-klasicna-salezijanska-ri.skole.hr/upload/gimnazija-klasicna-salezijanska-ri/newsattach/692/GODISNJI_PLAN_I_PROGRAM_2013-2014.doc

Date added: December 10, 2013 - Views: 41

doc
OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA

... (3 sata latinskog jezika tjedno od petog do osmog razreda i 3 sata grčkog ... ( u slučaju prolaza) državno natjecanje iz poznavanja latinskog jezika. Vremenik aktivnosti, programa ili projekta: od listopada do ... obrađivanje novih knjiga i časopisa, knjižni i neknjižni ...

http://www.os-ikrsnjavi-zg.skole.hr/upload/os-ikrsnjavi-zg/newsattach/109/Kurikulum.doc

Date added: October 21, 2011 - Views: 38

doc
BIOLOGIJA, 2 - Gimnazija Sisak - Naslovnica

... CARSTVA ŽIVOGA SVIJETA radna bilježnica iz biologije za drugirazred gimnazije. ... Školska knjiga d.d. i Hrvatska školska kartografija. GLAZBENA UMJETNOST, 4-GODIŠNJI PROGRAM, 2. ... 1003 ORBIS ROMANUS 1 udžbenik za početno učenje latinskog jezika u osnovnoj školi igimnaziji.

http://gimnazija-sisak.skole.hr/upload/gimnazija-sisak/newsattach/196/2_raz._opca_gim..doc

Date added: September 18, 2013 - Views: 11

doc
IZBORNOM VEĆU FARMACEUTSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

Radila je kao profesor francuskog jezika u osnovnoj školi i profesor latinskog u Medicinskoj školi. ... nastavnika i saradnika Farmaceutskog fakulteta prevodi sa francuskog i na francuski jezik stručne i naučne tekstove iz oblasti farmacije kao i izvode doktorskih, ...

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/files/Referati/Nastavnici%20jezika/MMiric_referat%207.%2010.%202013..doc

Date added: December 12, 2013 - Views: 2

doc
Teorija igara - Home page Matematickog fakulteta

Prvi radovi iz domena teorije igara datiraju još od prve ... (povremeno) latinskog jezika, ali je zbog gubitka sluha (posledica infekcije još za vreme studija) ubrzo prestala da predaje ... koja je objavljena 1950. godine. Iste godine, objavljena je i knjiga “Nash Bargaining ...

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~zlucic/seminarski/ml00020/Teorija%20igara.doc

Date added: April 12, 2012 - Views: 106

doc
(04 - Filozofski fakultet Osijek

U prosincu 2007. izišla je i njegova druga knjiga u istoj ediciji, s naslovom Protiv! Fragmenti o postmodernizmu, medijima, politici, ... Osim toga, mentor sam petnaestak maturainih radnji iz područja filozofije te nekoliko iz područja latinskog jezika ili rimske književnosti.

http://www.ffos.unios.hr/serv_file.php?file=2153

Date added: August 6, 2013 - Views: 6

doc
Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet Sveučilišta u ...

... knjiga priređena i studijom o jeziku latinskoga izvornika i hrvatskim tumačem popraćena samostalno; ... upisuje 3 izborna kolegija iz ponude studija latinskog jezika (jedan iz grupe Izborni I) i iz ponude ostalih odsjeka na Fakultetu i izvan njega ...

http://www.ffzg.unizg.hr/klafil/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?id=program_studija&cache=cache&media=0607programstudijgrcki-promjene.doc

Date added: June 16, 2013 - Views: 9

doc
OdabraniUdzbeniciINastavnaSredstvaKonacnaOdluka

... udžbenik latinskog jezika za 1. i 2 ... Lukša udžbenik 89.10 Školska knjiga d.d. 3177 ŽIVOT 3 radna bilježnica iz ... Irena Lasić udžbenik 75.60 Školska knjiga d.d. 2438 [email protected] 3 radna bilježnica iz njemačkog jezika kao drugog jezika za 3 ...

http://gimnazija-sesvete.skole.hr/upload/ss-sesvete-zg/images/static3/1015/File/opca%20gimazija.doc

Date added: November 23, 2013 - Views: 8

doc
LINGVISTIKA – predavanja 2 - Sajt | odgovor na pitanje koje ...

MIČIŠ – jezik koji se govori u Kanadi i SZ SAD-a; nastao u zajednicama mješanaca Métisa; nastao miješanjem jezika franc. Trapera i jezika kri iz ... širenjem latinskog u samo ... 19.st., ruske vlasti zabranile uporabu litavskog u javnim ustanovama i tiskanje litavskih knjiga na ...

http://www.sajt.com.hr/naslovnica/wp-content/uploads/2010/12/Jezik.doc

Date added: October 31, 2013 - Views: 1

doc
Katolički bogoslovni fakultet

Moguće je također da je liturgija latinskog jezika u Rim došla iz sjeverne Afrike ili iz Milana, gdje je bio u uporabi barem stotinu godina ranije. ... tako da je u koru mogla biti samo jedna takva knjiga iz koje su onda mogli svi pjevati. Ordines.

http://www.djkbf.unios.hr/download/skripte/LIT-Povijest.doc

Date added: August 11, 2013 - Views: 1

doc
Život i delo Rudjera Boškovića

Bošković je u jednoj isusovačkoj srednjoj školi u Dubrovniku dobio veoma solidno osnovno obrazovanje iz matematike i latinskog jezika i u petnaestoj godini svog života postao je učenik isusovačkog Kolegijuma u Rimu i kandidat za isusovački red.

http://www.maturski.org/MATEMATIKA/Matematika-/Zivot-i-delo-Rudjera-Boskovica.doc

Date added: September 23, 2014 - Views: 1

doc
Jezična karta svijeta

Od 18 knjiga prvih 16 je posvećeno glasovima i oblicima, ... - dalmatski je romanitet koji se razvio iz latinskog, ... Riječi se posuđuju iz jezika koji se povezuje s uspjehom i društvenim statusom, ...

http://sajt.com.hr/naslovnica/wp-content/uploads/2010/12/Lingvisti%C4%8Dka-antropologija.doc

Date added: January 27, 2012 - Views: 10

doc
antikvarne-polovneknjige.yolasite.com

... IZ ISTORIJE POLITIČKIH DOKTRINA ČETVRTA KNJIGA:(10) PRIMERI POLITIČKE SOCIOLOGIJE PETA KNJIGA:(11) IZ ISTORIJE I KNJIŽEVNOSTI I ŠESTA KNJIGA:(12) IZ ... filozofska biblioteka ,prevod sa latinskog i komentari ... 2500 din PRAVOPIS SRPSKOHRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA SA ...

http://antikvarne-polovneknjige.yolasite.com/resources/aktuelna%20ponuda%20knjiga%201%20deo.doc

Date added: August 1, 2013 - Views: 1

doc
Primjena novih komunikacionih tehnologija

U modernom smislu izvodi se iz izraza ... Drugo značenje pojma virtuelno komuniciranje potiče iz latinskog jezika gdje izraz virtuelna stvarnost predstavlja oksimoron ... (1990): Englesko-hrvatski ili srpski rječnik, Školska knjiga, Zagreb. Le Monde diplomatique, издање ...

http://www.besplatniseminarskiradovi.com/Komunikologija/Komunikologija/Primjena%20novih%20komunikacionih%20tehnologija.doc

Date added: October 25, 2013 - Views: 1

doc
www.gimnazija-druga-os.skole.hr

II. GIMNAZIJA OSIJEK. IZVJEŠĆE O RADU. u školskoj godini 2010./11. U Osijeku, rujan 2011. U V O D

http://www.gimnazija-druga-os.skole.hr/upload/gimnazija-druga-os/images/newsimg/485/File/IZVJEŠĆE%20ZA%20ŠKOLSKU%20GODINU%202010_-11_.doc

Date added: June 23, 2013 - Views: 1

doc
YUCC® - Filozofski fakultet - Niksic

Milivoj Solar: Teorija književnosti, Zagreb, Školska knjiga, 1984. Zdenko Škreb, Ante Stamać: Uvod u književnost, Zagrab, ... Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovama latinskog jezika iz fonetike, morfologije i sintakse, kao i kulturne istorije, ...

http://www.ff.ucg.ac.me/dokumenta/nast_plan_prog/Italijanski%20jezik.doc

Date added: May 6, 2013 - Views: 16

doc
osbrankoradicevicstavalj.nasaskola.rs

Izbor iz knjiga, enciklopedija i časopisa za decu. Tumačenje teksta . ... Nastavnik će, razumljivo, morati da nađe meru u objašnjavanju da svaki jezik nužno prihvata i reči poreklom iz grčkog i latinskog jezika u stručnoj terminologiji.

http://osbrankoradicevicstavalj.nasaskola.rs/files/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/PRAVILNIK%20O%20NASTAVNOM%20PROGRAMU%20ZA%20PETI%20RAZRED%20OSNOVNOG%20OBRAZOVANJA%20I%20VASPITANJA.docx

Date added: April 13, 2014 - Views: 27

doc
SVEUČILIŠTE U ZADRU - Osnovna škola Dr. Ivana Novaka ...

Bile su naročito davale poznavanje latinskog jezika. ... Duševnu je hranu međimurski narod crpio iz knjiga koje mnogi nisu razumjeli. Kako bilježe zapisi kanonskih vizitacija, u Hrvatskoj u to vrijeme radi oko sto osnovnih škola sa 5.370 učenika.

http://os-inovaka-macinec.skole.hr/upload/os-inovaka-macinec/images/static3/938/attachment/povijest%20osnovnog%20skolstva%20medjimurja.doc

Date added: August 9, 2013 - Views: 1

doc
PRVA STOLJEĆA PISMENOSTI U HRVATA - StudentNet

- prva poznata knjiga hrvatskog jezika tiskana latiničkim slovima je ''Evenđelistar'' – poznat također kao ''Lekcionar Bernardina Splićanina'' ... iz latinskog i talijanskog izvora preuzimali su je u primorskim područjima, ...

http://www.studentnet.hr/uploads/20070411231953Tafra-_skripta.doc

Date added: October 16, 2011 - Views: 9

doc
REPUBLIKA HRVATSKA - Naslovnica / Gimnazija Karlovac

potraživanje svih knjiga od maturanata prije završetka nastave ... Pripreme za Školsko natjecanje iz jezika. ... Nastavnici latinskog jezika će se sastati posebno kada budu razmatrali probleme koji se odnose isključivo na taj predmet.

http://www.gimnazija-karlovac.hr/system/files/000/000/353/Godisnji_plan_i_program_rada_2010.doc

Date added: October 21, 2011 - Views: 22

doc
FINANSIJSKA TEORIJA I POLITIKA

UVOD: Pojam, razvoj i zadaci finansija kao naučne discipline. 1. PORIJEKLO I POJAM TERMINA. Istorijski posmatrano, termin finansije vodi porijeklo iz latinskog jezika, od riječi finantio, kojim se obilježavalo plaćanje.

http://ludjak2.tripod.com/finansije.doc

Date added: January 27, 2012 - Views: 18

doc
medskolatz.com

-Ovim se nije završio utjecaj latinskog jezika na kulturu Zapada: iz latinskih riječi, ... bijela knjiga u koju će se unijeti bijela boja ili fotografije) ... -Današnji izgovor latinskog jezika znatno se razlikuje od izgovora Rimljana u klasično doba

http://medskolatz.com/download/lekcije/LATINSKI-JEZIK-prof.-Ivan-Juki%C4%87.docx

Date added: January 7, 2014 - Views: 1