Instruire Ssm docs

Searching:
Download
Instruire Ssm - Fast Download

Download Instruire Ssm from our fatest mirror

eprofu.ro

9191 dl's @ 3290 KB/s

doc
eprofu.ro

Instrucţiuni SSM la utilizarea şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi de încălzire. Instrucţiuni SSM specifice atelierului de tâmplărie. Instrucţiuni SSM specifice lucrărilor de finisaj în construcţii.

http://eprofu.ro/docs/tehnic/ssm/Tematica%20instruire%20generala%20si%20la%20locul%20de%20munca.doc

Date added: January 12, 2013 - Views: 42

doc
Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului BUCURESTI

Llista solicitanţilor care au obţinut avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi ... Fisa individuala de instruire ssm, Instruirea ssm, Obligatiile lucratorilor, Semnalizarea de securitate) 40 S.C MANAGEMENT FORCE S.R.L. B-dul ...

http://itmbucuresti.ro/Lista%20societatilor%20care%20au%20obtinut%20avizarea%20documentelor%20cu%20caracter%20tehnic%20de%20informare%20si%20instruire%20in%20domeniul%20SSM.doc

Date added: April 24, 2014 - Views: 8

doc
S

Comercializare truse de prim ajutor, indicatoare semnalizare SSM si PSI si ind. rutiere. ... instruire a lucrătorilor. în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire

http://www.faurar-ssm.ro/Acte/SSM%20Tehnic%20-%20Oferta.doc

Date added: May 21, 2012 - Views: 11

doc
xa.yimg.com

Procedura de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca(SSM) pentru studentii facultatilor din cadrul Universitatii Transilvania Brasov Dispozitii generale. Instruirea in domeniul SSM are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca.

http://xa.yimg.com/kq/groups/23272328/1011806359/name/fisa

Date added: June 10, 2013 - Views: 9

doc
eprofu.ro

(reprezentantul profesorilor în Comitetul SSM). Instructajul periodic pentru muncitori şi maiştrii instructori este efectuat de către tehnician .....(reprezentantul muncitorilor în Comitetul SSM). DATA DIRECTOR,..... Prof. ..... ...

http://eprofu.ro/docs/tehnic/ssm/Decizie%20efectuare%20instruire%20periodica.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 3

doc
saptesiunsfert.freeforums.org

s.c. xxx s.r.l. aprobat, instruire vizitatori . privind. securitatea Şi sĂnĂtatea În muncĂ Şi situaŢii de urgenŢĂ -ssm/su. 1.

http://saptesiunsfert.freeforums.org/download/file.php?id=912

Date added: February 28, 2014 - Views: 1

doc
www.rcl.ro

studii superioare tehnice, studii superioare in domeniul SSM, Certificat de evaluator de risc, permis conducere. 5. RELAŢII ORGANIZATORICE : relaţii ierarhice : - ... elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;

http://www.rcl.ro/documente/fp/INSPECTOR%20SSM.doc

Date added: April 12, 2012 - Views: 20

doc
Nr - :: ITM Constanta :. Index

24.09.2012 Suport curs SSM . Manual pentru instruire introductiv generală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 21. CT SC WORK CONSULTING SRL. Constanţa, str. Frunzelor nr.118 a, et.1, ap.1 şi ap.2. CUI: 14266143, J13/1892/31.10.2001 19351 /

http://www.itmconstanta.ro/Documente%20SSM/Servicii%20externe%20de%20prevenire%20si%20protectie/Lista%20solicitantilor%20care%20au%20obtinut%20avizarea%20documentatiilor%20cu%20caracter%20tehnic%20de%20informare%20si%20instruire%20in%20domeniul%20SSM.doc

Date added: August 13, 2014 - Views: 1

doc
ROMÂNIA - :: ITM Constanta :. Index

muncă specializaţi în domeniul SSM. II. STATISTICI PRIVIND CONTROALELE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI ... in fisa de instruire individuala SSM; acordarea EIP, intocmirea unui normativ propriu de acordare si respectiv primerea EIP de catre lucratori pe baza de semnatura;

http://www.itmconstanta.ro/Documente%20SSM/raport%20activitate%20SSM%202013.doc

Date added: April 14, 2014 - Views: 20

doc
MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE - ITM Vaslui

... 8 Angajatorul a întocmit un necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucratorilor in domeniul securitaţii şi sănătăţii în muncă. HG 1425/2006 actualizata, art. 15(1) ...

http://www.itmvaslui.ro/ssm/campanii/tematica_instruire_lucratori.doc

Date added: May 3, 2013 - Views: 7

doc
FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA - Rescont Consulting ...

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVĂ . privind securitatea şi sănătatea în muncă. întocmita azi _____ Subsemnatul _____, având funcţia de _____, am procedat la instruirea unui număr de____ persoane de la _____, conform tabelului ...

http://www.rescontconsulting.ro/sites/default/files/fisiere-incarcate-formulare-ssm/fisa_instruire_colectiva.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 3

doc
Unitatea ______________________________ - Protectia muncii ...

cu persoanele participante la instruire. Subsemnatii am fost instruiti si am luat la cunostinta de materialele. prelucrate si consemnate in fisa de instruire colectiva privind securitatea si. sanatatea in munca si ne obligam sa le respectam intocmai.

http://www.ssm-protectiamuncii.ro/documente/Fisa%20colectiva%20ssm.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 5

doc
LEGISLAŢIE PENTRU SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE - ITM Timis

consemnarea efectuării instruirii în fişele individuale de instruire; asigurarea supravegherii sănătăţii lucrătorilor prin servicii medicale de medicina muncii; asigurarea de echipament individual de protecţie (E.I.P.) ...

http://www.itmtimis.ro/ssm/Legislatie%20Substante%20Chimice%20Periculoase.doc

Date added: January 31, 2012 - Views: 1

doc
Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si ...

Pentru avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca documentele se vor depune la Inspectorat si vor respecta cerintele mentionate in Sectiunea a-2-a si Sectiunea a-3-a art. 187 din Normele Metodologice.

http://www.itmilfov.ro/documente/SSM/Comisia%20de%20abilitare%20a%20serviciilor%20externe%20de%20prevenire%20si%20protectie%20si%20de%20avizare%20a%20documentatiilor%20cu%20caracter%20tehnic%20de%20informare%20si%20instruire%20in%20domeniul%20securitatii%20si%20sanatatii%20in%20munca.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 1

doc
Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea ...

Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

http://www.itmarges.ro/fisiere/SSM/avizare%20documentatii%20curs.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 1

doc
www.freewebs.com

INTOCMIRE DOCUMENTE SSM ( SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ) 1. Set documente de organizare / punct de lucru ... Serviciul de instruire la admiterea la locul de munca, impreuna cu conducatorul direct al locului de munca - grupa de 1 – 20 angajati.

http://www.freewebs.com/outsourcing7/PUBLIC_OFERTA%20PROTECTIA%20MUNCII.doc

Date added: February 15, 2014 - Views: 17

doc
ATRIBUŢIILE RESPONSABILULUI CU PROTECŢIA MUNCII

Să participe la instructajele de protecţia muncii organizate de instituţie, sau orice altă formă de instruire în domeniu. să asigure instructajul periodic şi la locul de muncă şi să ţină evidenţa programului de instruire, ...

http://www.hosptm.ro/files/proceduri/ssm/Atributiile%20responsabililor%20cu%20PM%20pe%20sectii.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 3

doc
TEMATICA PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI DIN CADRUL UPT

20. - (1) Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, ...

http://www.aut.upt.ro/ssm/legislatie-pt-tematica-ssm-2011.doc

Date added: February 15, 2012 - Views: 43

doc
www.itmarges.ro

- personalul cu atribuţii in domeniul SSM; - componenta serviciului de SSM - personalul cu responsabilitatea conform NSSM ... Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunoştinţelor in procesul de instruire. 13. Fisele individuale de instructaj de protecţia muncii.

http://www.itmarges.ro/fisiere/SSM/ssm_actecontrol.doc

Date added: June 5, 2013 - Views: 18

doc
Download - ALFA GUARD | Servicii Integrate de Securitate

Avizarea documentaţiilor cu caracter de informare şi instruire în domeniul SSM. Procedura de autorizare a funcţionării din punct de vedere al SSM se realizează pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi se desfăsoară prin inspectoratele teritoriale de muncă, ...

http://alfaguard.ro/download/F.Oferta_S.S.M.doc

Date added: May 14, 2013 - Views: 74

doc
OFERTA PRESTARI SERVICII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Tematici de instruire: periodice si la locul de munca; Instructiuni proprii; Cerinte minime de SSM; Consultanta in relatia cu I.T.M.; Actualizarea permanenta a legislatiei din domeniu, etc; Evaluarea riscurilor; Cercetarea accidentelor de munca;

http://www.protectiamuncii-evaluarerisc.ro/file/OFERTA%20SSM%20-%20Ekilibrium(1).doc

Date added: September 18, 2014 - Views: 1

doc
www.ohs.ro

de participare la cursul de instruire „Actualizare coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă” În conformitate cu prevederile

http://www.ohs.ro/files/cereri/4%20Cerere%20inscriere%20Actualizare%20Coordonator%20SSM.doc

Date added: February 18, 2014 - Views: 1

doc
www.safetyconsulting.ro

fiŞĂ individualĂ de instruire. privind securitatea Şi sĂnĂtatea În muncĂ. numele Şi prenumele legitimaŢia grupa sanguinĂ domiciliu

http://www.safetyconsulting.ro/Noutati/SSM.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 1

doc
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII NR - Protectia muncii ...

Consultanta legislativa si prestari servicii in domeniul SSM, cu dosar complet ; Oferim instruire generala la angajare (cu prezentari video); Tematici de instruire: periodice si la locul de munca; Instructiuni proprii; Cerinte minime de SSM;

http://protectiamuncii-evaluarerisc.ro/file/Oferta%20SSM%20-%20Ekilibrium-.doc

Date added: September 1, 2014 - Views: 4

doc
Manual de Management Integrat - Tratament Balnear si tratarea ...

4.5.1.Monitorizarea si masurarea performantelor de mediu si ssm 33. 4.5.2.Evaluarea ... protectie 3/0 Pana la o noua reizie F 4.3.4-CMSA-01 Program de management 3/0 1 an F 4.4.2-SSM-01 Fisa colectiva de instruire SSM 3/0 6 luni F-4.4.3–SSM-01 Chestionar consultare angajati. 3/0 1 ...

http://www.tbrcm.ro/download/files/MMI-TBRCM-3.doc

Date added: February 5, 2012 - Views: 86

doc
SINTEZA PRINCIPALELOR ACTIVITATI DESFASURATE SI ATRIBUTII ALE ...

SINTEZA PRINCIPALELOR ACTIVITATI DESFASURATE SI ATRIBUTII ALE INSPECTORILOR DE MUNCA DIN CADRUL ITM BUCURESTI-SSM. ... -controlează activitatea de instruire şi informare a lucrătorilor şi furnizează informaţii în vederea îm bunătăţirii acesteia;

http://itmbucuresti.ro/DOCUMENTE%20ELABORATE%20IN%20ACTIVITATEA%20ITM-SSM.doc

Date added: February 10, 2014 - Views: 7

doc
ORDIN nr - ITM Timis

pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca

http://www.itmtimis.ro/ssm/l319_2006/ORDIN%20nr%20754%20din%202006.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 1

doc
www.ucecom.ro

FACTORI INDIVIDUALI Nu s-a realizat nici un fel de instruire in domeniul pozitiilor de lucru preferate. Tocurile inalte adeseori cauzeaza rosaturi crescand stressul asupra spatelui si calcaielor.

http://www.ucecom.ro/romana/btc/DocW/GHIDSSM.doc

Date added: January 14, 2012 - Views: 23

doc
COMPARTIMENTUL PREVENIRE ŞI PROTECŢIE - Departamentul de ...

tematica de instruire periodica pentru . personalul tehnico-administrativ, personal didactic si auxiliar. instruirea periodica semestrul 1 tematica 1. legea 319/2006 – art. 16-17, art. 20-21, art. 22-23 , art. 24-25,

http://www.aut.upt.ro/ssm/tematica-instr-tesa-ssm-2011.doc

Date added: December 15, 2013 - Views: 7

doc
forum.portal.edu.ro

Materiale de instruire si informare a lucratorilor , Tematici de instruire SSM; Buletin de verificare prize de pamant; Autorizarea electricienilor dpdv al SSM; Autorizare ISCIR pentru lucratori si utilaje de ridicare. Author: Secretariat Last modified by:

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=1909929

Date added: June 28, 2013 - Views: 3

doc
www.teatru74.ro

3 Instruire SSM. 6 Grupe. 1 grup este format din maxim 21-22 persoane. 4 Instruire PSI. 6 Grupe . 1 grup este format din maxim 21-22 persoane. 5 Instruire SSM periodic ...

http://www.teatru74.ro/fileadmin/user_upload/2.%20Documentatie%20ofertanti%20PSI.doc

Date added: May 22, 2013 - Views: 14

doc
Proiect - CNSM – Portalul informațional unic al ...

Datele statistice se colectează pe baza formularului de Raport statistic 1-SSM, care se aprobă de Biroul Naţional de Statistică. Formularul în cauză vizează ... Elaborarea unor module de instruire şi pregătire a persoanelor cu atribuţii în domeniul securităţii şi ...

http://www.sindicate.md/assets/docs/!!!_docs/Proiect_Program_National_SSM_2012-2016.doc

Date added: November 27, 2012 - Views: 26

doc
Prevederi generale - PortalSSM.ro - codul muncii, securitatea ...

La instruirea personalului vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, ... cu echipament individual de protectie se va face in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare in domeniul SSM, ...

http://www.portalssm.ro/dbimg/files/Instructiuni%20proprii%20de%20securitate%20a%20muncii%20pentru%20Manechin%20targuri%20si%20expozitii,%20evenimente.doc

Date added: April 17, 2014 - Views: 3

doc
Fişa de înscriere a aplicantului - EAG | Training

Taxă de instruire: 800 lei/participant. La cerere, organizatorul poate oferi . contra-cost şi. în limita locurilor disponibile, serviciile turistice.

http://www.eag.ro/wp-content/uploads/2014/08/formular-21-28-septembrie-2014-Coordonator-in-materie-de-SSM.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
• IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

HG nr.1146/2006 privind cerintele minime de SSM pt. utilizarea in munca de catre lucratori a ... a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si ...

http://www.itmilfov.ro/documente/SSM/LegislatieSSM.doc

Date added: June 19, 2012 - Views: 2

doc
ROMÂNIA

Compartiment Instruire, SSM şi Situaţii de Urgenţă . 2 Compartiment Resurse Umane . 2 Compartiment Contabilitate Financiar . 1 Compartiment. Administrativ. 4 Director tehnic 1. Compartiment. pază şi protecţie. Turda. 20 Compartiment . pază şi protecţie.

http://www.cjcluj.ro/UserUploadedFiles/File/2014_sedinte/hotarari/aprilie/110_13_ANEXA%201_Organigrama_SC%20PAZA.doc

Date added: June 30, 2014 - Views: 1

doc
www.itmcluj.ro

ETAPA 1: informare şi instruire; Perioada de desfăşurare: februarie - mai 2005. ... Inspector sef, Inspector sef adjunct SSM, Ciplea Marian Ing. Iacovită C-tin. 1 . Author: Adrian Bujor Last modified by: ITM Created Date: 4/26/2005 ...

http://www.itmcluj.ro/ssmtrim.doc

Date added: March 2, 2012 - Views: 12

doc
www.itmbihor.ro

... ( 095- Repartizare executant cu instruire incompletă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ( 096- Repartizare executant cu incompatibilităţi psiho-fiziologice faţă de cerinţele locului de muncă ...

http://www.itmbihor.ro/site/descarcare/formulare/ssm/FIAM-NOU.ANEXA1.doc

Date added: February 6, 2012 - Views: 8

doc
Ordinul 455 din 14 iunie 2010 (Ordinul 455/2010)

pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca

http://www.itmbrasov.ro/SSM/Ordinul%20455%20din%2014%20iunie%202010.doc

Date added: July 27, 2013 - Views: 1

doc
ROMÂNIA - Consiliul Judetean Cluj

Compartiment Instruire, SSM şi Situaţii de Urgenţă . 2 Compartiment Resurse Umane . 2 Compartiment Contabilitate Financiar . 1 Compartiment. Administrativ. 4 Director tehnic 1. Compartiment. pază şi protecţie. Turda. 20 Compartiment . pază şi protecţie.

http://www.cjcluj.ro/UserUploadedFiles/File/2014_sedinte/proiecte%20de%20hotarari/aprilie/13_ANEXA%201_Organigrama_SC%20PAZA.doc

Date added: May 30, 2014 - Views: 1

doc
www.vulcanescu.ro

Fişe de instruire individuală privind SSM Organizarea unor activităţi pe linie SSM 3-31 oct 2011 Membrii comisiei SSM Materiale informative Comisia SSM Dir. Adj. Roata Liliana Proces-verbal Constituirea Comisiei de SSM.

http://www.vulcanescu.ro/wp-content/uploads/2011/01/PAS-Vulcanescu-BUN-2011-2015.doc

Date added: December 14, 2013 - Views: 2

doc
www.itmhunedoara.ro

ANUNŢ. Prin Ordinul nr.455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a Ministerului Muncii, Familiei ...

http://www.itmhunedoara.ro/doc/ANUNT_SSM.doc

Date added: September 30, 2012 - Views: 2

doc
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA IALOMITA

... a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul inspectoratului teritorial de munca ialomita, ...

http://www.itmialomita.ro/de%20pus%20pe%20site/ssm/comisie%20abilitare%20servicii%20externe/2014.06.27/anunt%2027.06.2014.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
Procedura de lucru: - COLEGIUL "MIHAI EMINESCU" BACAU

Procese-verbale de instruire SSM de către cadrele didactice. ANEXE. Anexa 1 . M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I , C E R C E T Ă R I I Ş I I N O V Ă R I I. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU. COLEGIUL „MIHAI EMINESCU” BACĂU.

http://www.meb.ro/diverse/proceduri_ceac/Procedura_baza_materiala_laborator_informatica.doc

Date added: September 24, 2013 - Views: 7

doc
www.dgaspcmm.ro

la atribuirea prin achizitie directa a contractului servicii de consultanta si instruire a personalului pe linie de Securitate si sanatate in munca, PSI si Situatii de Urgenta .

http://www.dgaspcmm.ro/wp-content/uploads/2014/04/INVITATIE-DE-PARTICIPARE-SSM-si-PSI.doc

Date added: May 19, 2014 - Views: 1

doc
Nr - Sa ne usuram munca(www.corosdan.wordpress.com) • Portal

Control periodic Respectarea prescriptiilor tehnice din cartea utilajului si ale instructiunilor de lucru si SSM. ... Instruire cu riscurile specifice substantelor inflamabile, explozive – hidrocarburi (benzine, motorine, vopseluri, diluanti.) EIP.

http://saptesiunsfert.freeforums.org/download/file.php?id=583

Date added: December 15, 2013 - Views: 1

doc
Documente solicitate - •• ITM Salaj ••

- personalul cu atributii in domeniul SSM; - componenta serviciului de SSM ... Tematici de instruire 15. Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii 16. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire 17.

http://www.itmsalaj.ro/pdf/Documente%20solicitate%20SSM%20FIN.doc

Date added: November 25, 2012 - Views: 29

doc
ctas.ro

Precizati semnificatia siglei SSM. 12. Care este legea care traseaza cadrul general pentru activitatea SSM. a. Legea 90/1996; b. Legea 319/2006; c. Legea Educatiei Nationale. ... in proces verbal de instruire SSM; in fise individuale de pregatire SSM;

http://ctas.ro/files/subiecte_bareme2013.doc

Date added: February 23, 2014 - Views: 2

doc
ORDIN Nr. 251 din 1 iunie 2002 - INSPECTORATUL TERITORIAL DE ...

... (certificatul de absolvire a cursurilor de instruire, testare şi perfecţionare în domeniul protecţiei muncii ori de pregătire profesională în alte ramuri şi subramuri de activitate etc.); e) document de la primărie, ...

http://www.itmbacau.ro/Legislatie/SSM/Ordinul%20nr%20251%20din%20%201%20iunie%202002.doc

Date added: May 24, 2013 - Views: 9

doc
CHESTIONAR* - Inspectoratul Teritorial de Munca SUCEAVA - ITM ...

Asumarea de către angajator a atribuţiilor în domeniul SSM; 1.2. ... Au fost întocmite tematici de instruire a lucrătorilor pe baza rezultatelor evaluării riscurilor şi a prevederilor din instrucţiunile proprii? 9.

http://www.itmsuceava.ro/itmsv/uploads/documente/SSM/CHESTIONAR%20IM%20pentru%20angajator.doc

Date added: July 1, 2014 - Views: 1