Instruire Ssm docs

Searching:
Download
Instruire Ssm - Fast Download

Download Instruire Ssm from our fatest mirror

Universitatea Transilvania din Braşov

5848 dl's @ 5879 KB/s

doc
Universitatea Transilvania din Braşov

de instruire privind securitatea şi sănătatea în munc ... Nerespectarea legislaţiei SSM şi a instrucţiunilor, pe toată durata prezenţei în aria ...

http://www.unitbv.ro/Portals/28/Formulare_Acces%20direct/A5_Proc_Instr_stud_20mai2015.doc

Date added: May 28, 2015 - Views: 1

doc
eprofu.ro

Instrucţiuni SSM la utilizarea şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi de încălzire. Instrucţiuni SSM specifice atelierului de tâmplărie.

http://eprofu.ro/docs/tehnic/ssm/Tematica%20instruire%20generala%20si%20la%20locul%20de%20munca.doc

Date added: January 12, 2013 - Views: 51

doc
Protectia muncii in scoli - Noutati — Portal...

Instructajul de protecţie a muncii se efectuează persoanelor care lucrează în spaţii didactice de instruire sau în alte locuri de muncă unde există pericol de ...

http://portal.ctcnvk.ro/comisii/comisii/comisia-ssm/documente-specifice/pmscoli.doc/at_download/file

Date added: December 12, 2012 - Views: 35

doc
Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului...

Afise( Accident de munca, Instruirea lucratorilor, Fisa individuala de instruire ssm, Instruirea ssm, Obligatiile lucratorilor, Semnalizarea de securitate) ...

http://itmbucuresti.ro/Lista%20societatilor%20care%20au%20obtinut%20avizarea%20documentelor%20cu%20caracter%20tehnic%20de%20informare%20si%20instruire%20in%20domeniul%20SSM.doc

Date added: April 24, 2014 - Views: 11

doc
shiva.pub.ro

avand functia de lucrator desemnat SSM, ... Subsemnatii am fost instruiti si am luat la cunostinta de materialele prelucrate si consemnate in fisa de instruire ...

http://shiva.pub.ro/ProiectSHIVA/wp-content/uploads/2014/07/Model-Fisa-instruire-colectiva-SSM.doc

Date added: April 11, 2015 - Views: 1

doc
Nr - :: ITM Constanta

22.02.2010 Suport curs SSM . Instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 12. CT SC WORK EDUCATION SRL. Constanţa, str. Frunzelor nr.118A, et.1.

http://www.itmconstanta.ro/Documente%20SSM/Servicii%20externe%20de%20prevenire%20si%20protectie/Lista%20solicitantilor%20care%20au%20obtinut%20avizarea%20documentatiilor%20cu%20caracter%20tehnic%20de%20informare%20si%20instruire%20in%20domeniul%20SSM.doc

Date added: August 13, 2014 - Views: 5

doc
Documentele solicitate angajatorilor de catre...

- personalul cu atributii in domeniul SSM; - componenta serviciului de SSM - conducatorii locurilor de munca; ... Programe de instruire, testare pe meserii sau ...

http://www.itmilfov.ro/documente/SSM/Documentele%20solicitate%20angajatorilor%20de%20catre%20inspectorii%20de%20munca%20SSM.doc

Date added: November 26, 2011 - Views: 54

doc
DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE,

... (SSM si PSI), conform legislatiei ... Modificarea si suplimentarea tematicii anuală de instruire in domeniul securităţii si sănătăţii în muncă cu ...

http://mts.ro/wp-content/uploads/2015/05/anunt-site-MTS-Servicii-SSM-si-PSI.doc

Date added: May 28, 2015 - Views: 1

doc
MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

... 8 Angajatorul a întocmit un necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucratorilor in domeniul securitaţii şi sănătăţii ...

http://www.itmvaslui.ro/ssm/campanii/tematica_instruire_lucratori.doc

Date added: May 3, 2013 - Views: 14

doc
S

Implementarea sistemului de management al calitate, mediu, SSM . ... instruire a lucrătorilor. în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

http://www.faurar-ssm.ro/Acte/SSM%20Tehnic%20-%20Oferta.doc

Date added: May 21, 2012 - Views: 12

doc
www.itmconstanta.ro

Materiale de informare, instruire, ... Ziua Internaţională a SSM, Securitate şi sănătate la utilizarea substanţelor chimice în muncă, ...

http://www.itmconstanta.ro/Documente%20SSM/Materiale%20de%20informare_instruire_constientazare_despre_riscurile_chimice_profesionale.doc

Date added: May 30, 2014 - Views: 1

doc
FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA - Rescont Consulting

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVĂ . privind securitatea şi sănătatea în muncă. întocmita azi _____ Subsemnatul _____, având funcţia de ...

http://www.rescontconsulting.ro/sites/default/files/fisiere-incarcate-formulare-ssm/fisa_instruire_colectiva.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 9

doc
eprofu.ro

(reprezentantul profesorilor în Comitetul SSM). Instructajul periodic pentru muncitori şi maiştrii instructori este efectuat de către tehnician ...

http://eprofu.ro/docs/tehnic/ssm/Decizie%20efectuare%20instruire%20periodica.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 7

doc
www.itmarges.ro

- personalul cu atribuţii in domeniul SSM; - componenta serviciului de SSM ... Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunoştinţelor in procesul de instruire.

http://www.itmarges.ro/fisiere/SSM/ssm_actecontrol.doc

Date added: June 5, 2013 - Views: 29

doc
Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea...

- 40 ore Suport de curs - Instruire în domeniul SSM - nivel bază BC S.C. TQM GROUP S.R.L. Bacau, str. Razboieni, nr. 11, scara. C, ap. 3, jud.

http://www.inspectmun.ro/site/Servicii%20externe/Abilitare%20servicii%20externe%209%20mai%202012/ListaSolic_2012.doc

Date added: July 4, 2013 - Views: 1

doc
Comisia de abilitare a serviciilor externe de...

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul ...

http://www.itmilfov.ro/documente/SSM/Comisia%20de%20abilitare%20a%20serviciilor%20externe%20de%20prevenire%20si%20protectie%20si%20de%20avizare%20a%20documentatiilor%20cu%20caracter%20tehnic%20de%20informare%20si%20instruire%20in%20domeniul%20securitatii%20si%20sanatatii%20in%20munca.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 6

doc
Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea...

Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

http://www.itmarges.ro/fisiere/SSM/avizare%20documentatii%20curs.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 2

doc
forum.portal.edu.ro

Decizia interna pentru lucratorul desemnat in domeniul SSm sau pentru constituirea Servicului Intern de Prevenire si Protectie, ... Tematici de instruire SSM;

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=1909915

Date added: May 3, 2013 - Views: 9

doc
LEGISLAŢIE PENTRU SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE

consemnarea efectuării instruirii în fişele individuale de instruire; asigurarea supravegherii sănătăţii lucrătorilor prin servicii medicale de medicina muncii;

http://www.itmtimis.ro/ssm/Legislatie%20Substante%20Chimice%20Periculoase.doc

Date added: January 31, 2012 - Views: 5

doc
ATRIBUŢIILE RESPONSABILULUI CU PROTECŢIA MUNCII

să asigure instructajul periodic şi la locul de muncă şi să ţină evidenţa programului de instruire, ...

http://www.hosptm.ro/files/proceduri/ssm/Atributiile%20responsabililor%20cu%20PM%20pe%20sectii.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 11

doc
S

Avizarea documentaţiilor cu caracter de informare şi instruire în domeniul SSM. Procedura de autorizare a funcţionării din punct de vedere al SSM se ...

http://alfaguard.ro/download/F.Oferta_S.S.M.doc

Date added: May 14, 2013 - Views: 98

doc
TEMATICA PENTRU INSTRUIREA PERSONALULUI DIN CADRUL...

... Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in ...

http://www.aut.upt.ro/ssm/legislatie-pt-tematica-ssm-2011.doc

Date added: February 15, 2012 - Views: 55

doc
www.rcl.ro

studii superioare tehnice, studii superioare in domeniul SSM, Certificat de evaluator de risc, ... elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, ...

http://www.rcl.ro/documente/fp/INSPECTOR%20SSM.doc

Date added: April 12, 2012 - Views: 26

doc
ORDIN nr - ITM Timis

... avizele/deciziile de respingere a documentaţiilor cu caracter tehic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca emise ca ...

http://www.itmtimis.ro/ssm/l319_2006/ORDIN%20nr%20754%20din%202006.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 5

doc
Prevederi generale - PortalSSM.ro

Instruirea lucratorilor in domeniul SSM cuprinde 3 faze: ... studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator. ...

http://www.portalssm.ro/dbimg/files/Instructiuni%20proprii%20de%20securitate%20a%20muncii%20pentru%20Sortator%20produse.doc

Date added: January 20, 2015 - Views: 1

doc
Documente solicitate - INSPECTIA MUNCII

- personalul cu atributii in domeniul SSM; - componenta serviciului de SSM ... Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire 17.

http://www.inspectmun.ro/site/Autorizatii/Documente%20solicitate%20SSM%20FIN.doc

Date added: May 3, 2013 - Views: 9

doc
www.itmhunedoara.ro

... a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii ...

http://www.itmhunedoara.ro/doc/ANUNT_SSM.doc

Date added: September 30, 2012 - Views: 2

doc
CHESTIONAR*

Asumarea de către angajator a atribuţiilor în domeniul SSM; ... Au fost întocmite tematici de instruire a lucrătorilor pe baza rezultatelor evaluării riscurilor ...

http://www.itmbrasov.ro/SSM/Anexa%201-CHESTIONAR%20MI%20pt%20angajator.doc

Date added: May 30, 2014 - Views: 1

doc
www.itmcluj.ro

ETAPA 1: informare şi instruire; ... Inspector sef, Inspector sef adjunct SSM, Ciplea Marian Ing. Iacovită C-tin. 1 . Author: Adrian Bujor Last modified ...

http://www.itmcluj.ro/ssmtrim.doc

Date added: March 2, 2012 - Views: 13

doc
portal.ctcnvk.ro

Integrarea securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) în învăţământ constituie, la nivel european, ... atelierelor de instruire practica , ...

http://portal.ctcnvk.ro/comisii/comisii/comisia-ssm/documente-specifice/plan-de-masuri-an-scolar-2010-2011.doc

Date added: December 20, 2014 - Views: 2

doc
SINTEZA PRINCIPALELOR ACTIVITATI DESFASURATE SI...

SINTEZA PRINCIPALELOR ACTIVITATI DESFASURATE SI ATRIBUTII ALE INSPECTORILOR DE MUNCA DIN CADRUL ITM BUCURESTI-SSM. ... -controlează activitatea de instruire şi ...

http://itmbucuresti.ro/DOCUMENTE%20ELABORATE%20IN%20ACTIVITATEA%20ITM-SSM.doc

Date added: February 10, 2014 - Views: 8

doc
www.itmbrasov.ro

... a serviciilor externe de prevenire Şi protecŢie Şi de avizare a documentaŢiilor cu un tehnic de informare Şi instruire În domeniul ... ssm /specialist ssm ...

http://www.itmbrasov.ro/SSM/REGULAMENT%20DE%20FUNCTIONARE.doc

Date added: April 29, 2014 - Views: 3

doc
webspace.ulbsibiu.ro

FIŞĂ DE INSTRUIRE COLECTIV ... un exemplar se va păstra la dosarul de SSM din cadrul laboratorului iar al doilea exemplar se va preda responsabilului SSM de la ...

http://webspace.ulbsibiu.ro/adrian.pascu/inginerie/fisa%20instruire%20studenti%20laboratoare%202014-2015.doc

Date added: April 28, 2015 - Views: 1

doc
COMPARTIMENTUL PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

tematica de instruire periodica pentru . personalul tehnico-administrativ, personal didactic si auxiliar. instruirea periodica semestrul 1 tematica 1.

http://www.aut.upt.ro/ssm/tematica-instr-tesa-ssm-2011.doc

Date added: December 15, 2013 - Views: 7

doc
Manual de Management Integrat

4.5.1.Monitorizarea si masurarea performantelor de mediu si ssm 33. 4.5 ... 4.2-SSM-01 Fisa colectiva de instruire SSM 3/0 6 luni F-4.4.3–SSM-01 ...

http://www.tbrcm.ro/download/files/MMI-TBRCM-3.doc

Date added: February 5, 2012 - Views: 108

doc
PS-09 COPETENȚĂ, INSTRUIRE, CONȘTIENTIZARE ȘI...

Instruire în domeniul urgenţelor civile aprobate prin H.G. nr.712/2005; ... în baza instrucţiunii I-SSM-13 „Instructaj periodic cadre didactice, ...

http://www.calitate.ub.ro/intern/Documente/SISTEM%20INTEGRAT/PROCEDURI%20SISTEM/ED.%202/WORD/PS%2008%20COMPETENTA,%20INSTRUIRE%20CONSTIENTIZARE%20SI%20CONTROL.doc

Date added: April 5, 2015 - Views: 1

doc
www.safetyconsulting.ro

fiŞĂ individualĂ de instruire. privind securitatea Şi sĂnĂtatea În muncĂ. numele Şi prenumele legitimaŢia grupa sanguinĂ domiciliu

http://www.safetyconsulting.ro/Noutati/SSM.doc

Date added: January 2, 2014 - Views: 1

doc
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII NR - Protectia...

SSM in baza Legii nr. 319/2006 ... Tematica pentru toate etapele de instruire ce urmeaza a fi parcurse; Fisele individuale de instructaj ale salariatilor. Intocmirea ...

http://protectiamuncii-evaluarerisc.ro/file/Oferta%20SSM%20si%20PSI%20-%20Reliable%20Solutions%20Group.doc

Date added: September 21, 2014 - Views: 6

doc
epractica.ro

Instruire SSM – se prezinta instructiuni proprii ale agentiei de turism. Am prezentat etapele corespunzatoare planificarii necesarului de RU: Recrutare. Instruire.

http://epractica.ro/isj-ph/download.htm?id=6572

Date added: May 28, 2015 - Views: 1

doc
www.ohs.ro

de participare la cursul de instruire „Actualizare coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă” În conformitate cu prevederile

http://www.ohs.ro/files/cereri/4%20Cerere%20inscriere%20Actualizare%20Coordonator%20SSM.doc

Date added: February 18, 2014 - Views: 2

doc
www.itmvalcea.ro

Lista solicitanţilor care au obţinut avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire. ... 11.02.2013 Suport curs SSM - 80 ore Suport de curs

http://www.itmvalcea.ro/fisiere/avize.doc

Date added: April 29, 2014 - Views: 1

doc
FIŞĂ COLECTIVĂ DE INSTRUCTAJ - AZLR

În probleme de protecţia muncii, pentru pregătirea la sol şi în zbor, instruirea se execută conform Normelor de Protecţia Muncii şi Prevenire şi Stingerea ...

http://azlr.ro/doc/Instruire/anexa_13_fisa_colectiva_de%20_instructaj.doc

Date added: January 20, 2015 - Views: 1

doc
www.ucecom.ro

FACTORI INDIVIDUALI Nu s-a realizat nici un fel de instruire in domeniul pozitiilor de lucru preferate.

http://www.ucecom.ro/romana/btc/DocW/GHIDSSM.doc

Date added: January 14, 2012 - Views: 40

doc
SC

Inexistenta tematicii de instruire pentru perioada ... Intocmirea tematicilor de instruire SSM pentru Agentia _____ Timisoara si difuzarea acestora catre toti ...

http://saptesiunsfert.freeforums.org/download/file.php?id=573

Date added: January 2, 2014 - Views: 3

doc
www.eag.ro

Finanţarea cheltuielilor de SSM suportate de angajator. prevederile Legii 319/2006 cu privire la finanţarea cheltuielilor de protecţie a muncii; ... TARIF INSTRUIRE .

http://www.eag.ro/wp-content/uploads/2014/08/21-28-septembrie-2014-Coordonator-SSM.doc

Date added: October 5, 2014 - Views: 2

doc
modulssm.wikispaces.com

Modulul: SSM. MATRICEA DE LUARE A ... Notă: Se va realiza centralizarea punctajelor acordate de elevi şi se vor determina factori de risc din atelierul de instruire ...

http://modulssm.wikispaces.com/file/view/Matrice+factori+de+risc.doc

Date added: April 28, 2015 - Views: 1

doc
1 - www.research.ro

Studiu privind elaborarea unei metode de audit de securitate şi sãnãtate în muncã şi a modulelor de instruire ... instruire / perfecţionare în domeniul SSM.

http://www.research.ro/img/files_up/1149169489ProtectiaMuncii.doc

Date added: April 23, 2014 - Views: 162

doc
www.cmu-edu.eu

... .0/2009, registru aspecte si impacturi de mediu, ed.4, rev.0/2009, program de mamagement de mediu din 01.09.2008, PV de instruire (01.10.08 ...

http://www.cmu-edu.eu/asigurarea%20calitatii/Audit%20report%20UMC%20.doc

Date added: January 30, 2012 - Views: 78

doc
Procedura de lucru: - COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"...

Procese-verbale de instruire SSM de către cadrele didactice. ANEXE. Anexa 1 . M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I , C E R C E T Ă R I I Ş I I N O V Ă R I I.

http://www.meb.ro/diverse/proceduri_ceac/Procedura_baza_materiala_laborator_informatica.doc

Date added: September 24, 2013 - Views: 7