Empatia Znaczenie docs

Searching:
Download
Empatia Znaczenie - Fast Download

Download Empatia Znaczenie from our fatest mirror

Założenia do konstruowania standardów doskonalenia ...

4080 dl's @ 5180 KB/s

doc
Założenia do konstruowania standardów doskonalenia ...

W_01 Zna znaczenie organizacji i zarządzania w pomocy społecznej i pracy socjalnej W_02 Posiada wiedzę o podstawowych pojęciach z zakresu organizacji i zarządzania

http://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/76915/12+oiz++II+1CP_23-05-2012.doc/c2fb69b7-f057-4a52-82ad-6b74741d1d07

Date added: March 11, 2014 - Views: 5

doc
Założenia do konstruowania standardów doskonalenia ...

W_09 Zna formy przeciwdziałania bezrobociu i rozumie znaczenie form aktywnych W_n UMIEJĘTNOŚCI

http://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/76915/22+bezrobocie+II+6+P_23-05-2012.doc/47ac15de-4331-4acf-93e9-001e64f76b0e

Date added: March 11, 2014 - Views: 5

doc
Empatia drogą do innego i do siebie - Psychologia, pomoc ...

Empatia nie powinna jednak całkowicie zniknąć, ... O tym, że skutki intersubiektywności mają nie tylko doraźne znaczenie dla dziecka, ...

http://www.charaktery.eu/zdjecia/files/emptia_droga_do_innego_i_do_siebie_ewa_trzebinska.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 6

doc
Psychologia rozwoju moralnego - Instytut Psychologii

*Wstyd, wina i empatia jako podstawowe emocje moralne. Literatura: Hoffman M.L. (2006) ... *Znaczenie czynników środowiskowych w rozwoju społeczno-moralnym .

http://www.psychologia.uj.edu.pl/images/uploads/weblog_files/Psychologia_rozwoju_moralnego_2014-2015_f0a7c52a5eb48776065d6c504ecfbbc6.doc

Date added: November 30, 2014 - Views: 1

doc
ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

- solidarność międzyludzka. K: wyjaśnia znaczenie pojęć: empatia. i solidarność międzyludzka, - wymienia. rodzaje cech i postaw sprzyjających.

http://www.pzs-obornikislaskie.pl/pzs/Pliki/article/97/Rozk%c5%82ad%20materia%c5%82u%20-%20kl.%20II%20-P.doc

Date added: November 8, 2014 - Views: 1

doc
europa.eu

Z okazji 150. rocznicy bitwy pod Solferino Unia Europejska przypomina, jak ogromne znaczenie ma empatia i solidarność wobec tych, ...

http://europa.eu/rapid/press-release_PESC-09-70_pl.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 5

doc
PROGRAM INTEGRACJI ZESPOŁU KLASOWEGO - Gimnazjum nr 1 im ...

rozumie znaczenie słowa empatia; potrafi interpretować sytuacje z różnych punktów widzenia; dostrzega różnorodność motywów ludzkich zachowań;

http://www.gimnazjum1.turek.net.pl/konspekty/program%20integracji.doc

Date added: February 9, 2012 - Views: 6

doc
Rozwój społeczny człowieka w ciągu życia

M.L. Hoffman, (2006), Empatia i rozwój moralny, GWP, r.2,3,4. M.H. Davis (1999), Empatia, ... Przyjaźń i jej znaczenie w życiu człowieka - Natura przyjaźni

http://www.psychologia.uj.edu.pl/images/uploads/weblog_files/Rozwj_spoeczny_czowieka_w_cigu_ycia_2013_6fd7415a3079d594a79f4efce22c01ba.doc

Date added: August 12, 2013 - Views: 5

doc
Załącznik nr 3 - Wydział

Znaczenie komunikacji niewerbalnej w interakcjach międzyludzkich. ... Empatia jako warunek skutecznej komunikacji. 8. Wystąpienia publiczne. Autoprezentacja.

http://www2.polonistyka.uj.edu.pl/download/studia_S/Sylabusy/filologia%20polska,%20specjalnosc%20nauczycielska/I,2-3%20n%20-%20sztuka%20komunik.%20-%20A.%20Zalazinska.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 1

doc
Załącznik nr 3

Znaczenie komunikacji niewerbalnej w interakcjach międzyludzkich. Typologie zachowań niewerbalnych. ... Empatia jako warunek skutecznej komunikacji. 9.

http://www2.polonistyka.uj.edu.pl/download/studia_S/Sylabusy/filologia%20polska,%20wiedza%20o%20kulturze/wprowadzenie%20do%20teorii%20komunikacji.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 5

doc
sppss.torun.pl

Znaczenie wolontariatu. Empatia a wolontariat. Mechanizm wchodzenia i wychodzenia z roli wolontariusza, Kwestie formalno-prawne związane z wolontariatem.

http://sppss.torun.pl/doc/zaproszenie.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
WYNIKOWY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTU - LO w Suchowoli

wymienia rodzaje norm społ., wyjaśnia znaczenie pojęć: postawa, empatia, ... K - wyjaśnia znaczenie pojęć: demokracja, demokracja szlachecka, pluralizm, ...

http://www.losuchowola.edu.pl/public/file/userfile/pw/wos23.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 9

doc
pl.static.z-dn.net

Empatia . . . . . A. Wczuwanie się w uczucia i emocje rozmówcy. ... które niosą ze sobą znaczenie niezależnie od treści. d) pisemną formę komunikacji. 8.

http://pl.static.z-dn.net/files/d27/7f62e4b2dd5f27d393d623e20e841f00.doc

Date added: March 11, 2014 - Views: 5

doc
Uchwała Nr XXIV- 181 /08

W ustawie jest chyba, że będą to osoby „wskazane” przez organizacje – troche inne znaczenie. a jeśli jest małżonkiem albo wolontariuszem? ...

http://www.powiat-wolominski.pl/pliki2/Program%20na%202011-2012%20-%20komentarz%20EMPATIA.doc

Date added: December 10, 2013 - Views: 5

doc
www.ekonomiaspoleczna.pl

- jaką rolę pełni empatia w wolontariacie? - jakie znaczenie dla samych wolontariuszy ma kontakt z osobą chorą, ubogą, potrzebującą wsparcia?

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/filespublic/2011/20110205153540_konferencja.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 3

doc
Rozwój przywiązania i jego znaczenie - Przedszkole Akademia ...

Rozwój przywiązania i jego znaczenie. dla prawidłowego rozwoju dziecka. ... Dla prawidłowego odczytania sygnałów dziecka niezbędna okazuje się empatia.

http://ppmarklowice.edupage.org/files/Przywiazanie.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 5

doc
Program nauczania - www.edukacja.zywiecczyzna.pl

Empatia i jej znaczenie w przeżywaniu przyjaźni i miłości. Oddzielanie emocji od uczuć. Poznawanie pozytywnych i negatywnych emocji, oraz nazywanie ich.

http://publikacje.lo-zywiec.pl/publikacje/614.doc

Date added: November 11, 2012 - Views: 7

doc
Klasa 2 IB DP

Empatia – umiejętność potrzebna w życiu. Konformizm – rozważania o wolnym wyborze i presji społecznej. Patriotyzm i jego znaczenie w dniu dzisiejszym.

http://pu.i.wp.pl/?k=MTkzNDYzMDksMjEzOTU2&f=Tematy_godz_wychowawczych_Klasa_2_IB_DP.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 6

doc
www.wom.edu.pl

EMPATIA. Wybór literatury ... Znaczenie cech temperamentalnych i empatii w percepcji muzyki/ Joanna Kossewska// „Wychowanie na co Dzień”. – 1995, nr 4/5, s ...

http://www.wom.edu.pl/biblioteka/rybnik/doc/zestawienia/emp.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 5

doc
www.skierniewice.ckedukator.pl

... ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, ...

http://www.skierniewice.ckedukator.pl/userfiles/opiekunka%20srodowiskowa.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
ania.kozuh.net

Efektywność, asertywność i empatia w kształceniu. Planowanie dydaktyczne. ... Klasyfikacje metod kształcenia i ich znaczenie. Analiza piramidy zapamiętywania.

http://ania.kozuh.net/uploads/1/0/0/7/10071883/zagadnienia_egzaminacyjne_bn.doc

Date added: July 9, 2014 - Views: 1

doc
www.wsap.edu.pl

ZNACZENIE KULTUROWE – wspólny dla całej zbiorowości, podzielany przez jej członków, ... EMPATIA – wczuwanie się w stany psychiczne, motywacje, ...

http://www.wsap.edu.pl/wsap/files/StronyZakladkiDownload/file/socjologia4.doc

Date added: April 14, 2012 - Views: 6

doc
Arkusz Radykalnej Manifestacji Marzeń - RADYKALNE WYBACZANIE ...

... empatia, słuszność, lęk, smutek, wstyd, poczucie winy ... (pokaż jej dodatkowe znaczenie na wyższym poziomie) ...

http://www.radykalnewybaczanie.com.pl/arkuszradykalnejmanifestacjimarzen.doc

Date added: September 22, 2012 - Views: 6

doc
Psychologia społeczna i neuronauka - UC San Diego Department ...

Potem podkreślę znaczenie poprawnej interpretacji sygnałów i poprawnego rozumienia związków ... lęk aktywizuje ciało migdałowate, empatia aktywizuje korę ...

http://psy2.ucsd.edu/~pwinkiel/winkielman-psychologia-w-erze-neuronauk_poznanie-spoleczne-2009.doc

Date added: July 20, 2013 - Views: 1

doc
pl.static.z-dn.net

Empatia . . . . . A. Wczuwanie się w ... które niosą ze sobą znaczenie niezależnie od treści. c) siłę głosu i tempo wypowiedzi. d) aktywne słuchanie. 8.

http://pl.static.z-dn.net/files/d88/f3486919c834e877021bc4d9cac2f352.doc

Date added: November 30, 2014 - Views: 1

doc
Wersja sylabusa dla zajęć prowadzonych w ramach ścieżek

Historia i znaczenie refleksji . nad pozytywnym zdrowiem w teorii i praktyce psychologicznej. 2. ... Szczęście,mądrość, zdolność wybaczania, empatia, ...

http://www.psychologia.uni.wroc.pl/sites/default/files/sylabusy_1213.old/1_SS/Lewandowska_Wprowadzenie%20do%20profilaktyki_WF_1_SS.doc

Date added: November 30, 2014 - Views: 1

doc
Psychologia Społeczna – serce i umysł

Duże znaczenie mają: kontakt wzrokowy i spojrzenie, ... empatia – zdolność do postawienia siebie na miejscu drugiej osoby i odbierania w podobny .

http://www.repek.jawnet.pl/studia/psycho/aronson.doc

Date added: December 17, 2011 - Views: 5

doc
SPOSTRZEGANIE LUDZI I KREOWANIE WIZERUNKU

Chłodna umiejętność Empatia (wczuwanie się) Okazywanie wyższości ... Rozwój relacji interpersonalnej a znaczenie atrakcyjność fizycznej i kompetencji.

http://www.wpia.us.edu.pl/sites/wpia.us.edu.pl/files/materialy_psychologia_w_relacjach_z_klientem.doc

Date added: January 16, 2014 - Views: 3

doc
lo2lubartow.pl

definiuje pojęcie „empatia ... omawia znaczenie mikroprzedsiębiorstw w polskim systemie gospodarki określa rolę przedsiębiorstw z sektora MŚP w ...

http://lo2lubartow.pl/lo2/dokumenty/PSO/wymagania_edukacyjne.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 2

doc
wsmed.edu.pl

Aktywne słuchanie, empatia, podtrzymanie nadziei. Inteligencja emocjonalna. ... Znaczenie gestów w komunikacji interpersonalnej. Pierwsze wrażenie.

http://wsmed.edu.pl/attachments/article/161/PSYCHOLOGIA.doc

Date added: August 1, 2013 - Views: 4

doc
Socjoterapia dzieci i mlodziezy

Poniżej autorka omówi znaczenie wybranych czynników zmiany według Yaloma ... empatia, ujawnianie „ja”, wzajemna akceptacja i zaufanie (Roark, Sharah ...

http://www.staff.amu.edu.pl/~aslysz/wp-content/uploads/2008/03/czynniki-zmiany-w-socjoterapii-dzieci-i-mlodziezy1.doc

Date added: January 4, 2012 - Views: 5

doc
Program profilaktyczno-wychowawczy - PSP 14 OPOLE

Rozumie znaczenie słowa empatia. ... Empatia - umiejętność rozumienia innych osób i wczuwania się w ich uczucia, potrzeby; współodczuwanie.

http://sp14opole.wodip.opole.pl/stara/dobre_praktyki/2009_2010/nie_agresji/nie_agresji.doc

Date added: November 30, 2014 - Views: 1

doc
www.atenyzs.pl

Prawidłowości życia społecznego - wyjaśnia znaczenie pojęć: postawa, empatia, solidarność międzyludzka, sprawiedliwość, etyka, aborcja, eutanazja, ...

http://www.atenyzs.pl/materialy/09/ocenianie/WOS-LO.doc

Date added: February 14, 2012 - Views: 21

doc
L

- definiuje znaczenie pojęć: istota społeczna, socjalizacja,-przedstawia przykłady jednostek ludzkich, ... wyjaśnia znaczenie pojęć: postawa, empatia, ...

http://www.lpla.edu.gorzow.pl/rawdownload1.php?fle=20120901201832_5042517867cccArray&n=PSO-WOS-KLASA%20III.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 14

doc
www.pyrek.pl

wykazuje znaczenie zachowania asertywnego. wie, co to jest empatia. wzrasta jego poczucie bezpieczeństwa ucznia w klasie i szkole.

http://www.pyrek.pl/pobierz_82126da42edd87eeee1fd194c2209ba9.html

Date added: September 30, 2013 - Views: 1

doc
SZKOLNY

Znaczenie przyjaźni; tolerancja, empatia, lojalność; prawdomówność w przyjaźni; dbałość o trwałość przyjaźni. 12. Kiedy i dlaczego młodzi ludzie ...

http://www.bip.gminachojnice.com.pl/bip_download.php?id=11557

Date added: November 30, 2014 - Views: 1

doc
Znaczenie baśni i bajki w redukowaniu lęków

Empatia, czyli wczuwanie się w to, co myślą i czego doznają inni, to ważna umiejętność. ... Znaczenie baśni i bajki w redukowaniu lęków Author: Malgosia

http://www.biznes-media.com.pl/www/p33/referat_doc.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 7

doc
Scenariusz zajęć na godzinę do dysp - Edukator - serwis ...

Nauczyciel zwraca uczniom na powstałe słowo „ empatia” i prosi o wyjaśnienie jego znaczenia, lub podaje jego znaczenie gdy uczniowie jeszcze go nie znają.

http://www.edukator.org.pl/2003c/lekcje/pomoc.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 4

doc
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

Konformizm – typ interakcji, w potocznym rozumieniu ma znaczenie negatywne ... Empatia – zdolność do współodczuwania stanów emocjonalnych innej osoby, ...

http://akuku.republika.pl/notatki/psychspol/wyklady.doc

Date added: September 13, 2014 - Views: 3

doc
www.operon.pl

... że duże znaczenie ma empatia i odpowiednia komunikacja Uczeń: ... - wie, jakie znaczenie ma montaż przy budowaniu ciekawej i wciągającej opowieści

http://www.operon.pl/content/download/21872/331952/file/Zajecia_filmowe_plan_wynikowy.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
Kod przedmiotu

Znaczenie badań podłużnych. Konceptualizacja rozwoju psychicznego w wybranych teoriach. ... Hoffman M.L. (2006). Empatia i rozwój moralny. Gdańsk: GWP, ...

http://www.psychologia.uni.wroc.pl/sites/default/files/program_studiow/s2.4/1.doc

Date added: August 8, 2013 - Views: 1

doc
ZARZĄDZENIE REKTORA nr

empatia, parafrazowanie. partnerstwo. ... rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie komunikowania się z pacjentami oraz pojęcie zaufania w ...

http://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0020/55019/Sylabus-PSYCHOLOGIA-12-13-2.doc

Date added: January 16, 2014 - Views: 5

doc
www.splagow.szkolnastrona.pl

Empatia – umiejętność rozumienia innych i wczuwania się w ich stan. Właściwe zachowanie się w razie ataku terrorystycznego . ... znają znaczenie słowa empatia.

http://www.splagow.szkolnastrona.pl/download.php?f=program-profilaktyki-2012-2013.doc

Date added: December 10, 2013 - Views: 1

doc
pu.i.wp.pl

EMPATIA. Współodczuwanie i współrozumienie świata . Jakbyśmy patrzyli na świat oczami drugiej osoby. Jeśli chcemy drugą osobę poznać, ... Znaczenie terapii.

http://pu.i.wp.pl/k,MTg5NjU0NjMsODUyMjk1,f,Psychologia_humanistyczna.doc

Date added: November 30, 2014 - Views: 1

doc
www.zsroznow.gminagrodek.pl

objaśnia znaczenie słowa . empatia. wypowiada się na temat nastroju bohaterki. ... podaje znaczenie pojęć rodzina wyrazów oraz wyrazy pokrewne. wie, ...

http://www.zsroznow.gminagrodek.pl/wp-content/uploads/2014/09/Wymagania-edukacyjne-z-j%c4%99zyka-polskiego.docx

Date added: November 30, 2014 - Views: 1

doc
OGŁOSZENIE O NABORZE NA CYKL SZKOLENIOWY

Znaczenie i rola umiejętności interpersonalnych w budowaniu relacji zawodowych i osobistych: empatia, asertywność, współpraca. Problemy konfliktu:

http://www.mcps-efs.pl/pl/d/0e0eb87cf440eb110db7f3811c1b0e96

Date added: September 30, 2013 - Views: 1

doc
www.sp6.tbg.net.pl

• Asertywność i empatia w relacjach z innymi uczestnikami zajęć. ... • Znaczenie odpoczynku i snu dla zdrowia. • Ulubione dyscypliny sportowe.

http://www.sp6.tbg.net.pl/doc/PROGRAM_ADAPTACYJNYCH.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 2

doc
www.pedagogika2010.pl

Duże znaczenie ma także religijność rodziców. 8. ... 3. empatia: uświadamianie sobie uczuć, potrzeb i niepokojów innych osób, czyli rozumienie innych, ...

http://www.pedagogika2010.pl/pliki/materialy_na_zajecia/index.php?dir=2+semestr%2Fpsychologia+rozwojowa%2Fwyklad%2Fnotatki%2F&download=notatki.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
www.pogorzela.edu.pl

- wyjaśnia znaczenie pojęć: istota społeczna, socjalizacja, ... - wyjaśnia znaczenie pojęć: postawa, empatia, solidarność międzyludzka, sprawiedliwość,

http://www.pogorzela.edu.pl/pdf/kryteria/wiedza_o_spoleczenstwie.doc

Date added: May 30, 2013 - Views: 5