Empatia Znaczenie docs

Searching:
Download
Empatia Znaczenie - Fast Download

Download Empatia Znaczenie from our fatest mirror

EMPATIA

7225 dl's @ 5016 KB/s

doc
EMPATIA

Empatia dzieci i młodzieży : komponenty informacyjne, ... Znaczenie empatii w zawodzie nauczyciela / Beata Lewandowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 11, s. 6-7.

http://www.ftp.wom.edu.pl/biblioteka/raciborz/doc/zestawienia/empatia.doc

Date added: January 15, 2015 - Views: 1

doc
EMPATIA

Znaczenie to różni się nieco od przyjętego wcześniej przez język angielski greckiego słowa empathea, ... Empatia leży u podłoża wielu działań moralnych. D.

http://www.bazatematow.pl/baza/x-115/praca-magisterska-wa-c-7887.doc

Date added: April 25, 2015 - Views: 1

doc
Założenia do konstruowania standardów doskonalenia...

W_09 Zna formy przeciwdziałania bezrobociu i rozumie znaczenie form aktywnych W_n UMIEJĘTNOŚCI

http://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/76915/22+bezrobocie+II+6+P_23-05-2012.doc/47ac15de-4331-4acf-93e9-001e64f76b0e

Date added: March 11, 2014 - Views: 5

doc
Założenia do konstruowania standardów doskonalenia...

W_01 Zna znaczenie organizacji i zarządzania w pomocy społecznej i pracy socjalnej W_02 Posiada wiedzę o podstawowych pojęciach z zakresu organizacji i zarządzania

http://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/76915/12+oiz++II+1CP_23-05-2012.doc/c2fb69b7-f057-4a52-82ad-6b74741d1d07

Date added: March 11, 2014 - Views: 5

doc
Empatia drogą do innego i do siebie

Empatia nie powinna jednak całkowicie zniknąć, ... O tym, że skutki intersubiektywności mają nie tylko doraźne znaczenie dla dziecka, ...

http://www.charaktery.eu/zdjecia/files/emptia_droga_do_innego_i_do_siebie_ewa_trzebinska.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 6

doc
Psychologia rozwoju moralnego

*Wstyd, wina i empatia jako podstawowe emocje moralne. Literatura: Hoffman M.L. (2006) ... *Znaczenie czynników środowiskowych w rozwoju społeczno-moralnym .

http://www.psychologia.uj.edu.pl/images/uploads/weblog_files/Psychologia_rozwoju_moralnego_2014-2015_f0a7c52a5eb48776065d6c504ecfbbc6.doc

Date added: November 30, 2014 - Views: 1

doc
europa.eu

Z okazji 150. rocznicy bitwy pod Solferino Unia Europejska przypomina, jak ogromne znaczenie ma empatia i solidarność wobec tych, ...

http://europa.eu/rapid/press-release_PESC-09-70_pl.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 5

doc
www.wom.edu.pl

EMPATIA. Wybór literatury ... Znaczenie cech temperamentalnych i empatii w percepcji muzyki/ Joanna Kossewska// „Wychowanie na co Dzień”. – 1995, nr 4/5, s ...

http://www.wom.edu.pl/biblioteka/rybnik/doc/zestawienia/emp.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 5

doc
ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

- solidarność międzyludzka. K: wyjaśnia znaczenie pojęć: empatia. i solidarność międzyludzka, - wymienia. rodzaje cech i postaw sprzyjających.

http://www.pzs-obornikislaskie.pl/pzs/pzs/Pliki/article/97/Rozk%C5%82ad%20materia%C5%82u%20-%20kl.%20II%20-P.doc

Date added: March 14, 2015 - Views: 1

doc
www.wsap.edu.pl

ZNACZENIE KULTUROWE – wspólny dla całej zbiorowości, podzielany przez jej członków, ... EMPATIA – wczuwanie się w stany psychiczne, motywacje, ...

http://www.wsap.edu.pl/wsap/files/StronyZakladkiDownload/file/socjologia4.doc

Date added: April 14, 2012 - Views: 6

doc
pl.static.z-dn.net

Empatia . . . . . A. Wczuwanie się w uczucia i emocje rozmówcy. ... które niosą ze sobą znaczenie niezależnie od treści. d) pisemną formę komunikacji. 8.

http://pl.static.z-dn.net/files/d27/7f62e4b2dd5f27d393d623e20e841f00.doc

Date added: March 11, 2014 - Views: 5

doc
Rozwój społeczny człowieka w ciągu życia

M.L. Hoffman, (2006), Empatia i rozwój moralny, GWP, r.2,3,4. M.H. Davis (1999), Empatia, ... Przyjaźń i jej znaczenie w życiu człowieka - Natura przyjaźni

http://www.psychologia.uj.edu.pl/images/uploads/weblog_files/Rozwj_spoeczny_czowieka_w_cigu_ycia_2013_6fd7415a3079d594a79f4efce22c01ba.doc

Date added: August 12, 2013 - Views: 5

doc
www.pyrek.pl

wykazuje znaczenie zachowania asertywnego. wie, co to jest empatia. wzrasta jego poczucie bezpieczeństwa ucznia w klasie i szkole.

http://www.pyrek.pl/pobierz_82126da42edd87eeee1fd194c2209ba9.html

Date added: September 30, 2013 - Views: 1

doc
sppss.torun.pl

Znaczenie wolontariatu. Empatia a wolontariat. Mechanizm wchodzenia i wychodzenia z roli wolontariusza, Kwestie formalno-prawne związane z wolontariatem.

http://sppss.torun.pl/doc/zaproszenie.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
www.ekonomiaspoleczna.pl

- jaką rolę pełni empatia w wolontariacie? - jakie znaczenie dla samych wolontariuszy ma kontakt z osobą chorą, ubogą, potrzebującą wsparcia?

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/filespublic/2011/20110205153540_konferencja.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 3

doc
PROGRAM INTEGRACJI ZESPOŁU KLASOWEGO

rozumie znaczenie słowa empatia; potrafi interpretować sytuacje z różnych punktów widzenia; dostrzega różnorodność motywów ludzkich zachowań;

http://www.gimnazjum1.turek.net.pl/konspekty/program%20integracji.doc

Date added: February 9, 2012 - Views: 6

doc
grupa b

... Empatia . . . . . A. Wczuwanie się w uczucia i emocje rozmówcy. ... które niosą ze sobą znaczenie niezależnie od treści. d) pisemną formę komunikacji. 8.

http://pl.static.z-dn.net/files/d21/88821619aa67e1ae8d8e1c00023094c6.doc

Date added: January 15, 2015 - Views: 1

doc
Załącznik nr 3

Znaczenie komunikacji niewerbalnej w interakcjach międzyludzkich. Typologie zachowań niewerbalnych. ... Empatia jako warunek skutecznej komunikacji. 9.

http://www2.polonistyka.uj.edu.pl/download/studia_S/Sylabusy/filologia%20polska,%20wiedza%20o%20kulturze/wprowadzenie%20do%20teorii%20komunikacji.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 5

doc
poradnik.ngo.pl

Znaczenie wolontariatu. Empatia a wolontariat. Mechanizm wchodzenia i wychodzenia z roli wolontariusza, Kwestie formalno-prawne związane z wolontariatem.

http://poradnik.ngo.pl/view/files.FileSearchResult?res_id=621439

Date added: April 25, 2015 - Views: 1

doc
www.atenyzs.pl

Prawidłowości życia społecznego - wyjaśnia znaczenie pojęć: postawa, empatia, solidarność międzyludzka, sprawiedliwość, etyka, aborcja, eutanazja, ...

http://www.atenyzs.pl/materialy/09/ocenianie/WOS-LO.doc

Date added: February 14, 2012 - Views: 21

doc
Rozwój przywiązania i jego znaczenie

Rozwój przywiązania i jego znaczenie. dla prawidłowego rozwoju dziecka. ... Dla prawidłowego odczytania sygnałów dziecka niezbędna okazuje się empatia.

https://ppmarklowice.edupage.org/files/Przywiazanie.doc

Date added: April 25, 2015 - Views: 1

doc
www.skierniewice.ckedukator.pl

... ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, ...

http://www.skierniewice.ckedukator.pl/userfiles/opiekunka%20srodowiskowa.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
Klasa 2 IB DP

Empatia – umiejętność potrzebna w życiu. Konformizm – rozważania o wolnym wyborze i presji społecznej. Patriotyzm i jego znaczenie w dniu dzisiejszym.

http://pu.i.wp.pl/?k=MTkzNDYzMDksMjEzOTU2&f=Tematy_godz_wychowawczych_Klasa_2_IB_DP.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 6

doc
lo2lubartow.pl

definiuje pojęcie „empatia ... omawia znaczenie mikroprzedsiębiorstw w polskim systemie gospodarki określa rolę przedsiębiorstw z sektora MŚP w ...

http://lo2lubartow.pl/lo2/dokumenty/PSO/wymagania_edukacyjne.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 2

doc
ania.kozuh.net

Efektywność, asertywność i empatia w kształceniu. Planowanie dydaktyczne. ... Klasyfikacje metod kształcenia i ich znaczenie. Analiza piramidy zapamiętywania.

http://ania.kozuh.net/uploads/1/0/0/7/10071883/tezy_do_egz.z_tpk_st_stacj.docx

Date added: September 30, 2013 - Views: 5

doc
www.pp2ndm.pl

Jak zachęcać dziecko do czytania książek? Rozwój tak cenionych cech we współczesnym świecie, jak kreatywność, twórczość czy empatia, to tylko ...

http://www.pp2ndm.pl/sites/default/files/czytanie%20ksia%c5%bcek.doc

Date added: March 25, 2015 - Views: 1

doc
Scenariusz zajęć na godzinę do dysp

Nauczyciel zwraca uczniom na powstałe słowo „ empatia” i prosi o wyjaśnienie jego znaczenia, lub podaje jego znaczenie gdy uczniowie jeszcze go nie znają.

http://www.edukator.org.pl/2003c/lekcje/pomoc.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 4

doc
Program profilaktyczno-wychowawczy - PSP 14 OPOLE

Rozumie znaczenie słowa empatia. ... Empatia - umiejętność rozumienia innych osób i wczuwania się w ich uczucia, potrzeby; współodczuwanie.

http://sp14opole.wodip.opole.pl/stara/dobre_praktyki/2009_2010/nie_agresji/nie_agresji.doc

Date added: November 30, 2014 - Views: 1

doc
KONTRAKT - Szkoła myślenia

rozumie znaczenie pojęć: akceptacja, tolerancja, empatia, potrafi mówić o swoich uczuciach, problemach; potrafi pracować w zespole;

http://szkolamysleniamini2.nq.pl/index.php?sec=pobierz_plik&id=16962&typ=projekt&q=990

Date added: August 13, 2014 - Views: 1

doc
static.scholaris.pl

Wspólne definiowanie słowa „empatia”. Nauczyciel wskazuje na właściwe znaczenie tego pojęcia, czyli: współodczuwanie emocji rozmówcy,

http://static.scholaris.pl/resource_imp/110/110361/PLIKI_1/ESP2011_01.doc

Date added: April 25, 2015 - Views: 1

doc
Psychologia społeczna i neuronauka

Potem podkreślę znaczenie poprawnej interpretacji sygnałów i poprawnego rozumienia związków ... lęk aktywizuje ciało migdałowate, empatia aktywizuje korę ...

http://psy.ucsd.edu/~pwinkiel/winkielman-psychologia-w-erze-neuronauk_poznanie-spoleczne-2009.doc

Date added: April 25, 2015 - Views: 1

doc
www.uwm.edu.pl

i 15.30 7 Empatia w relacjach wychowawczych Rozen Barbara, ... t. 2, godz. 13.45 i 15.30 26 Feminizm i jego znaczenie we współczesnej kulturze Żmudziński ...

http://www.uwm.edu.pl/wt/upload/file/Dziekanat/PDW%201415%20zimowyMarta.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
www.trzemeszno.pl

Empatia i zrozumienie BLOK V. ... Krytyka i jej znaczenie. Istota złości. Wyrażanie złości. Jak poradzić sobie ze złością? Od złości do agresji. BLOK VI.

http://www.trzemeszno.pl/files/file/plan_socjoterapii_2011.doc

Date added: January 16, 2014 - Views: 1

doc
Kod przedmiotu

Znaczenie badań podłużnych. Konceptualizacja rozwoju psychicznego w wybranych teoriach. ... Hoffman M.L. (2006). Empatia i rozwój moralny. Gdańsk: GWP, ...

http://www.psychologia.uni.wroc.pl/sites/default/files/program_studiow/s2.4/1.doc

Date added: August 8, 2013 - Views: 1

doc
bip.pow.dzierzoniow.pl

empatia i aktywne słuchanie; jasne wypowiadanie się oraz słuchanie innych; ... negocjacje: rola i znaczenie, style, techniki; 4. Konflikty, stres, agresja .

http://bip.pow.dzierzoniow.pl/pl/bip/jednostki_organizacyjne/sluzba_zdrowia/pcpriozwd/ogloszenia_konkursy_nabory/px_specjalisci_treningi.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 1

doc
Uchwała Nr XXIV- 181 /08

W ustawie jest chyba, że będą to osoby „wskazane” przez organizacje – troche inne znaczenie. a jeśli jest małżonkiem albo wolontariuszem? ...

http://www.powiat-wolominski.pl/pliki2/Program%20na%202011-2012%20-%20komentarz%20EMPATIA.doc

Date added: December 10, 2013 - Views: 5

doc
www.sebastian-kozlowski.waw.pl

Cechy charakterystyczne psychologii tłumu - jej znaczenie w manipulacji i w walce o władz ... Empatia przywódców politycznych jako składnik procesu rządzenia.

http://www.sebastian-kozlowski.waw.pl/gal/PSYPOL.DOC

Date added: March 1, 2012 - Views: 4

doc
Wersja sylabusa dla zajęć prowadzonych w ramach...

Historia i znaczenie refleksji . nad pozytywnym zdrowiem w teorii i praktyce psychologicznej. 2. ... Szczęście,mądrość, zdolność wybaczania, empatia, ...

http://www.psychologia.uni.wroc.pl/sites/default/files/sylabusy_1213.old/1_SN/Lewandowska_Wprowadzenie%20do%20profilaktyki_WF_1_SN.doc

Date added: January 15, 2015 - Views: 1

doc
Znaczenie baśni i bajki w redukowaniu lęków

Empatia, czyli wczuwanie się w to, co myślą i czego doznają inni, to ważna umiejętność. ... Znaczenie baśni i bajki w redukowaniu lęków Author: Malgosia

http://www.biznes-media.com.pl/www/p33/referat_doc.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 7

doc
www.hli.org.pl

... techniki negocjacji, empatia. Tolerancja wobec odmienności kulturowych ... Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości i budowaniu ...

http://www.hli.org.pl/pl/wd/protest/porownanie.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 2

doc
Program nauczania - www.edukacja.zywiecczyzna.pl

Empatia i jej znaczenie w przeżywaniu przyjaźni i miłości. Oddzielanie emocji od uczuć. Poznawanie pozytywnych i negatywnych emocji, oraz nazywanie ich.

http://publikacje.lo-zywiec.pl/publikacje/614.doc

Date added: November 11, 2012 - Views: 7

doc
www.sp6.tbg.net.pl

• Asertywność i empatia w relacjach z innymi uczestnikami zajęć. ... • Znaczenie odpoczynku i snu dla zdrowia. • Ulubione dyscypliny sportowe.

http://www.sp6.tbg.net.pl/doc/PROGRAM_ADAPTACYJNYCH.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 2

doc
ZARZĄDZENIE REKTORA nr

empatia, parafrazowanie. partnerstwo. ... rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie komunikowania się z pacjentami oraz pojęcie zaufania w ...

http://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0020/55019/Sylabus-PSYCHOLOGIA-12-13-2.doc

Date added: January 16, 2014 - Views: 5

doc
www.mowkwidzyn.pl

Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz budowaniu ... techniki negocjacji, empatia. Tolerancja wobec odmienności kulturowych ...

http://www.mowkwidzyn.pl/library/wd_____informacja_dla_rodzicow.doc

Date added: June 30, 2014 - Views: 1

doc
zsrychliki.superszkolna.pl

Dostrzega rolę i znaczenie świąt narodowych i państwowych w kulturze i tradycji Polaków. ... 1 .Empatia i zrozumienie jako podstawa funkcjonowania jednostki w ...

http://zsrychliki.superszkolna.pl/files/sites/88/wiadomosci/57394/files/program_wychowawczy_szkoly_podstawowej.docx

Date added: April 25, 2015 - Views: 1

doc
iglo.lo3.wroc.pl

... techniki negocjacji, empatia. Tolerancja wobec odmienności kulturowych, etnicznych, religijnych, ... Znaczenie prawidłowych postaw rodzicielskich dla rozwoju ...

http://iglo.lo3.wroc.pl/?get_file=Mjg3Mg==

Date added: April 25, 2015 - Views: 1

doc
cms-files.superszkolna.pl

• wyjaśnia znaczenie dwuwiersza: „Niechaj to narodowie wżdy postronni znają, / iż Polacy nie gęsi, ... • rozumie pojęcia: znieczulica, empatia

http://cms-files.superszkolna.pl/sites/274/cms/szablony/1996/pliki/wymagania_edukacyjne_z_jezyka_polskiego_dla_klasy_iia_wrzesien_2012.docx

Date added: December 1, 2013 - Views: 1

doc
static.scholaris.pl

Zwraca uwagę na rozwój języka polskiego na przestrzeni wieków, a także na znaczenie imion staropolskich. ... Zastosuj w wypowiedzi termin „empatia”. ...

http://static.scholaris.pl/resource_imp/110/110357/PLIKI_2/ESP2012_01.doc

Date added: April 25, 2015 - Views: 1

doc
Załącznik nr 1

... techniki negocjacji, empatia. Tolerancja wobec odmienności kulturowych, etnicznych, religijnych, ... Znaczenie prawidłowych postaw rodzicielskich dla rozwoju ...

http://www.charaktery.eu/zdjecia/files/podstawa%20programowa.doc

Date added: February 3, 2012 - Views: 10