Druk Zus Z 3 docs

Searching:
Download
Druk Zus Z 3 - Fast Download

Download Druk Zus Z 3 from our fatest mirror

www.wiol.com.pl

4144 dl's @ 7724 KB/s

doc
www.wiol.com.pl

... wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) - druk ten nie jest wymagany jeżeli wniosek składa ubezpieczony, którego niezdolność do pracy powstała po ustaniu ubezpieczenia albo osoba prowadząca pozarolniczą działalność, 3) ...

http://www.wiol.com.pl/resources/download/246_zus_np_7_wniosek_o_swiadczenie_rehabilitacyjne.doc

Date added: January 1, 2012 - Views: 48

doc
pieczęć placówki służby zdrowia - Uniwersytet Warmińsko ...

O/ZUS w Ostrołęce. Nakł. 66.000 z 149/01. Title: pieczęć placówki służby zdrowia Author: Krzysztof Nowicki Last modified by: suchy Created Date: 3/25/2006 4:03:00 PM Company-- Other titles: pieczęć placówki służby zdrowia ...

http://www.uwm.edu.pl/bhp/druki/druk_n9_zus.doc

Date added: May 13, 2012 - Views: 6

doc
www.stowarzyszenie-bhp.konin.pl

Współpraca ZUS i służb BHP w zakładach pracy Regionu Konińskiego. Plan: 1. Świadczenia wypłacane przez ZUS w związku z wypadkami przy pracy.

http://www.stowarzyszenie-bhp.konin.pl/doc/zus%202012.doc

Date added: May 11, 2012 - Views: 13

doc
www.kadrabiuro.pl

... (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, 2) wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) - druk ten nie jest wymagany, jeżeli wniosek składa ubezpieczony, którego niezdolność do pracy powstała po ustaniu ubezpieczenia, ...

http://www.kadrabiuro.pl/forms/zus/np-7.doc

Date added: May 13, 2012 - Views: 7

doc
Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Witamy na stronie A&J ...

KPU znak sprawy z decyzji w sprawie kapitału początkowego I. DANE WNIOSKODAWCY 1. ... świadectwo pracy* - sztuk 2) zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7)* - sztuk 3) legitymacje ubezpieczeniową* 4) karty wynagrodzeń pozyskane z archiwum* 5) ...

http://www.ajpartners.pl/pl/component/rokdownloads/downloads/zus-formularze/kp-3/12-kp-3/download

Date added: April 7, 2014 - Views: 1

doc
www.wiol.com.pl

ZUS Rp-1 WNIOSEK O EMERYTURĘ – RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY* (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z „Uwagami” oraz „Informacj ... (druk ZUS Rp-6) – w odniesieniu do osób posiadających okresy ubezpieczenia ...

http://www.wiol.com.pl/resources/download/247_zus_rp_1_wniosek_o_emeryture___rente_z_tytulu_niezdolnosci_do_pracy.doc

Date added: December 29, 2011 - Views: 42

doc
DRUK

DRUK. USC17-D01 ... zasiłku rodzinnego , zawarcia związku małżeńskiego , ZUS , PZU ( lub inne towarzystwo ubezpieczeniowe ), dowód osobisty , paszport ,praca . placówka oświatowa . ... ( z dopiskiem opłata skarbowa USC). Płatności zagraniczne: Kody IBAN - PL

http://www.kolobrzeg2000.home.pl/bip/wydzialy/usc/karty_uslug/zalaczniki/USC17_D01.doc

Date added: September 5, 2013 - Views: 1

doc
DRUK B

Aktualne zaświadczenie z ZUS (ważne 3 miesiące od daty wystawienia). Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego ... DRUK B Author: wo3 Last modified by: amzyk Created Date: 2/25/2009 1:29:00 PM Company: WFOŚiGW Other titles:

http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/Druk_B_04_05_2010.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
DRUK ZP-110

Przedstawią potwierdzenie z ZUS-u dotyczące zatrudnienia co najmniej 3 osób ... PN/1/01/2003 DRUK ZP-110 strona 2. Znak sprawy: PN/1/01/2003 DRUK ZP-110 pieczęć zamawiającego. Title: DRUK ZP-110 Subject: sprawdził: kl Author: ZMPW Last modified by:

http://www.zmsp.warszawa.pl/dokumenty/dok3_270103.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
O Ś W I A D C Z E N I E

Zadłużenie wobec innych instytucji (np. banków, ZUS, energetyki, telekomunikacji, ... RGB-08-02/1 Strona 1 z 3. Title: O Ś W I A D C Z E N I E Author: Wioletta Antkowska Last modified by: Karolina Stefaniak Created Date: 4/1/2010 11:09:00 AM

http://www.gmina-skoki.pl/uploads/KARTY/RGB/druki/Druk%20RGB-08-02.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
www.malogoszcz.eobip.pl

Sporządzono informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Z-3) dla własnych i byłych pracowników celem wypłaty zasiłków chorobowych, oraz składano pisemne i telefoniczne wyjaśnienia do wydanych wcześniej zaświadczeń zgodnie z wymogami ZUS. ...

http://www.malogoszcz.eobip.pl/_gAllery/58/23/5823/sprawozdania_pomiedzy_sesjami.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
www.solidarnosc.mittal.net.pl

W nowym, zreformowanym systemie emerytura może przysługiwać z 2 lub 3 źródeł, a mianowicie: z ZUS, z otwartego funduszu emerytalnego ... jest to druk o symbolu: ZUS Kp- 3 dostępny w jednostkach organizacyjnych ZUS lub na stronach internetowych ZUS.

http://www.solidarnosc.mittal.net.pl/PRAWO/kapital-poczatkowy.doc

Date added: February 6, 2012 - Views: 11

doc
www.malogoszcz.eobip.pl

Stale współpracowano z ZUS w zakresie uzupełniania brakujących dokumentów. ubezpieczeniowych dla byłych i obecnie zatrudnianych pracowników, Sporządzono Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Z-3) ...

http://www.malogoszcz.eobip.pl/_gAllery/73/39/7339/sprawozdanie_burmistrza.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
www.wbe.szczecin.pl

... wypłacanego przez oddział ZUS* ... 3. Jeżeli w pkt.2 podano, że osoba zmarła była małżonkiem wnioskodawcy, ... Druk R 91 - wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego str. 1. Pouczenie. Zasiłek pogrzebowy przysługuje na ...

http://www.wbe.szczecin.pl/druki/druk13.doc

Date added: February 1, 2012 - Views: 9

doc
W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ...

Title: W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych

http://www.intranet.wcpit.pl/UserFiles/File/Prawa%20do%20swiadcze%c5%84%20zdrowotnych-komunikat%20NFZ(1).doc

Date added: March 7, 2014 - Views: 1

doc
druk nr 1

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, emerytury - sztuk … ... o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ... druk nr 1 Author: adawidowicz Last modified by: adawidowicz

http://www.sp1brzeg.wodip.opole.pl/2012lato/druki%20na%20wyprawke.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 1

doc
Informacja o praktykach pedagogicznych - Wydział ...

odebrać dokumenty (skierowanie, 3 x umowy na jednej z nich na odwrocie rachunek (żółte kartki), druk ZUS ZZA), które są niezbędne do pójścia do szkoły. Student dokonuje wpłaty na wygenerowany przez siebie na stronie UŚ numer konta w wysokości 150 zł za jedną praktykę.

http://www.fil.us.edu.pl/ijp/doc/nauczycielskie_praktyki_zawodowe.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 5

doc
www.wnps.uz.zgora.pl

Prowadzenie działalności gospodarczej 3. Świadczenia z ZUS (zasiłki rodzinne, renty rodzinne, renty lub emerytury rodziców) 4. Alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5. Przychody z działalności rolniczej, hodowlanej ...

http://www.wnps.uz.zgora.pl/pliki/formularze/druk-zasw.doc

Date added: March 7, 2014 - Views: 1

doc
Druk SIWZ

Kochanowskiego z parkingiem ZUS w Oleśnicy” zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ... Druk SIWZ Author: inwest5 Last modified by, Created Date: 9/14/2009 5:35:00 AM Company: TOSHIBA Other titles:

http://sdm.olesnica.pl/bip/upload/SIWZ_roboty_Kochanowskiego_ZUS_09.doc

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

doc
ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2)

1 z 2. 1 * na budowę i remont strażnicy * do zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP * do zakupu umundurowania. Title: ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2) Author: Przemysław Juraś Last modified by: adminek Created Date: 6/6/2007 6:54:00 AM Company:

http://www.zosprp.olsztyn.pl/sitefiles/file/DRUK%20wniosek%20stra%C5%BCnica.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
Druk niniejszy jest podstawą do ubiegania się o ...

Osiągnięte dochody brutto umniejszone o składki ZUS w ostatnim kwartale. razem : ... Druk niniejszy jest podstawą do ubiegania się o świadczenia materialne Author: Z.S.Z. nr 1 Last modified by: v-ce dyr Created Date: 1/8/2014 9:17:00 AM

http://www.zsp1jarocin.edu.pl/attachments/975_WNIOSEK%20STYPENDIUM-%202%20p%C3%B3%C5%82rocze%202013-%202014.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
I N S T R U K C J A - Katedra Dydaktyki Języka i Literatury ...

Dokumentami praktyki, niezbędnymi do jej zaliczenia, są: dwie umowy, rachunek i druk ZUS ZZA wypełnione przez nauczyciela, skierowanie, które należy złożyć w sekretariacie Katedry Dydaktyki przed rozpoczęciem praktyki (do 15 września

http://kdjilp.us.edu.pl/imu.doc

Date added: August 10, 2014 - Views: 1

doc
Zabrze, dnia - Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w ...

Oświadczenie pracodawcy o niezaleganiu z opłacaniem składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – załącznik nr 3. Druk ZUS DRA z ostatniego miesiąca. UWAGA: U organizatora stażu, który jest pracodawcą, ...

http://www.pupzabrze.pl/download/908.doc

Date added: January 22, 2014 - Views: 5

doc
druk nr 1

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub ... W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia o którym mowa w § 3 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków ... druk nr 1 Author:

http://www.bip.brzeg.pl/zalaczniki/2589/druk_na_dofinansowanie_nr_1.doc

Date added: May 12, 2014 - Views: 1

doc
Druk ZP-45

... z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o regularnym uiszczaniu należytych podatków Aktualne zaświadczenie z ZUS ... Druk ZP-45 ...

http://grebow.un.pl/bip/atach/4/1271/1871/_E_%20ZALACZNIK%20NR%202%20DOK.%20WYMAGANE%20drogi.doc

Date added: May 17, 2014 - Views: 1

doc
druk nr 1

druk nr 1. Wniosek o dofinansowanie . zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, emerytury - sztuk …….,

http://szkola11.rapnet.pl/druk_1.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 1

doc
1) druk 239 – w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego ...

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, ... powiatowi kwoty 3,5 miliona zł z tytułu zadłużenia ZOZ na zaległości w opłatach ubezpieczeń społecznych w ZUS. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. ... 3) druk 241 – zmieniający ...

http://static.bip.powiatprudnicki.pl/download/attachment/5766/protokol-nr-31.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
SPIS TREŚCI

Druk ZUS KOA 491. 2. Rozliczanie składek ZUS 492. 2.1. Terminy rozliczania i opłacania składek 492. 2.2. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji ZUS DRA 492. 2.3. Dokumenty rozliczeniowe składane przez płatników składek 493.

http://unilex.sklep.pl/uploads/files/2012_Leksykon%20ZUS_SPIS%20TRESCI.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 8

doc
e-dokumenty.cba.pl

druk ZUS ZUA w przypadku osób, ... ZUS ZCNA) z aktualną pieczątką pracodawcy. Author: piotr.osobka Last modified by: Tyszka Norbert Created Date: 4/30/2010 11:07:00 AM Company:

http://e-dokumenty.cba.pl/nfz/dokumenty/S1_wniosek.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
Druk oferty zadanie 1.1

Załącznik nr V - Aktualne zaświadczenie/-a właściwego oddziału ZUS lub KRUS. Załącznik nr VI - Aktualna informacja/-e z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 ÷ 8, ... Druk oferty zadanie 1.1 Author: Andrzej Dudek Last modified by: Sylwia

http://www.pgk.zamosc.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=354&Itemid=99999999

Date added: September 12, 2014 - Views: 1

doc
DRUK B - Aktualności | wfosigw.pl

oświadczam, iż nie zalegamy z płatnością składek do ZUS; oświadczam, iż nie zalegamy z płatnością podatku do Urzędu Skarbowego; oświadczam*, ... Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie DRUK B.

http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/WOWiGW_wniosek.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
Druk nr 1057 - BIP

... potwierdzonej uwierzytelnionymi drukami deklaracji ZUS-DRA, ZUS -ZUA ... Kompetencja rady gminy do podejmowania uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wynika z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i ... Druk nr 1057 Author: Your User Name Last ...

http://www.bip.torun.pl/pobierz.php?File=1057_04.doc

Date added: January 22, 2014 - Views: 1

doc
Druk oferty zadanie 1.1

Załącznik nr V - Aktualne zaświadczenie/-a właściwego oddziału ZUS lub KRUS. Załącznik nr VI - Aktualna informacja/-e z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 ÷ 8, 9-10 pzp. ... Druk oferty zadanie 1.1 ...

http://www.pgk.zamosc.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=506&Itemid=

Date added: January 22, 2014 - Views: 1

doc
druk obowiązujący od r

druk obowiązujący od r. szkolnego 2010/2011 ... przerwałem/am studia z powodu: ... dokładny adres ZUS: ...

http://www.wssip.edu.pl/podspir.doc

Date added: June 12, 2013 - Views: 1

doc
Załącznik Nr 2 do umowy o organizację

deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA, oraz potwierdzenie przekazania składek wynikających z deklaracji rozliczeniowej DRA do ZUS, imienny raport ... druk ZUS RCA (dot. Przedsiębiorcy). wszystkie kserokopie załączników poświadczone imienną lub firmową pieczątką za zgodność z oryginałem.

http://pup.rypin.pl/uploads/files/druki-pracorawca/PI-zwrot.doc

Date added: April 7, 2014 - Views: 3

doc
Druk Nr

deklarację rozliczeniową (formularz ZUS DRA) z 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku z potwierdzeniem jej złożenia w ZUS, ... Druk Nr Author: ppp Last modified by *** Created Date: 11/17/2003 8:35:00 AM Other titles:

http://static.bip.byczyna.pl/download/attachment/7575/uchwala-nr-107.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
www.pup.nowytarg.pl

1.Składka ZUS 2.Podatek dochodowy E Zysk pozostały (C-D) ... (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3)): 1) mikroprzedsiębiorstwo 2) małe przedsiębiorstwo 3) średnie przedsiębiorstwo 4) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3 ...

http://www.pup.nowytarg.pl/druk/wdotacje.doc

Date added: May 13, 2012 - Views: 2

doc
Druk nr 1042 B

... 3) w art. 1 w pkt 10: a) ... w pkt 8 w lit. a wyraz "ZUS" zastępuje się wyrazami "na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne", b) ... Druk nr 1042 B Author: Gateway Last modified by: Gateway Created Date: 7/20/2005 5:10:00 PM Other titles:

http://www.pigo.org.pl/sites/komunikaty/druk_nr_1042_b.doc

Date added: November 3, 2013 - Views: 3

doc
Dokumenty do wniosku o zawarcie umowy o Refundację:

Wniosek wraz z załącznikami ( druk do pobrania ) Informację o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku ( druk do pobrania)

http://www.rzembud.icech.pl/joannafiles/doc/Dokumenty%20do%20Refundacji.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
Uniwersytet Warszawski

druk ZUS ZWUA (do pobrania w każdym oddziale ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl/pliki/formularze/zwua.pdf). Dokumenty proszę przekazać do Sekretariatu Instytutu drogą listowną /z dopiskiem praktyki dydaktyczne/ lub za pośrednictwem studentów odbywających praktyki ...

http://www.germanistyka.uw.edu.pl/pliki/praktyki/INFORMACJA-DLA-NAUCZYCIELI-OPIEKUNOW-Z-RAMIENIA-SZKOLY.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

... (wartości w wierszu 4 odpowiadają różnicy wartości z wiersza 2 i wiersza 3); w wierszu 5 ... ZUS poniesione przez pracownika, do wniosku o płatność należy dołaczyć kopie imiennych raportów miesięcznych - druk ZUS RCA ...

http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/rpo/Aktualnosci/2010/02/instrukcja_do_wniosku_o_platnosc.doc

Date added: March 11, 2012 - Views: 2

doc
www.mops.sosnowiec.bip.info.pl

... zaświadczenia z ZUS lub oświadczenia zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości za rok poprzedzający okres zasiłkowy tj. 2012r. ... umowy zlecenie/o dzieło, zaświadczenie zakładu pracy/ZUS - druk do pobrania w informacji DŚR, ...

http://www.mops.sosnowiec.bip.info.pl/plik.php?id=2069

Date added: June 5, 2014 - Views: 1

doc
REGULAMIN - Powiatowy Urząd Pracy

w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem składek ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych i innych danin publicznych i nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; 3. nie ...

http://www.pup.nowytarg.pl/druk/dreg.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
m.bip.poznan.pl

Zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową. Druk oświadczenia wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. ... Emerytura/renta – decyzja ZUS oraz przekazy pocztowe z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS; Alimenty ...

http://m.bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=213480&type=doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
druk nr 1

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, emerytury - sztuk ……., ... druk nr 1 Author: adawidowicz Last modified by: ELA Created Date: 8/6/2014 2:19:00 PM Company:

http://zsebrzeg.szkolnastrona.pl/download.php?f=wniosek-o-dofinansowanie-podrecznikow.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
Obowiązujące od 1 stycznia 1999 r

Wyrejestrowania osoby z ZUS w przypadku, ... Do zgłoszenia do ZUS zmian w danych osobowych zleceniobiorcy w trakcie trwania umowy służy druk "ZUS ZIUA". W imieniu Uczelni druki ZUS podpisują Rektor lub Dyrektor Administracyjny oraz osoby przez nich upoważnione.

http://archiwalna.polsl.pl/adc/docs/DocZUS/ZasadyZUS.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
www.ekuz.nfz.gov.pl

zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, dowód wpłaty; ... Dokument potwierdzający zgłoszenie ww. członka do ubezpieczenia druk ZUS ZCNA. Dokument potwierdzający ubezpieczenie głównego ubezpieczonego, tj.:

https://www.ekuz.nfz.gov.pl/sites/default/files/wnioski/Wniosek%20o%20wydanie%20EKUZ%20dla%20os%C3%B3b%20ubezpieczonych_wyjazd%20turystyczny.doc

Date added: August 16, 2013 - Views: 1

doc
Zabrze, dnia

Oświadczenie pracodawcy o niezaleganiu z opłacaniem składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – załącznik nr 3. Druk ZUS DRA z ostatniego miesiąca. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS. UWAGA:

http://www.pupzabrze.pl/download/1255.doc

Date added: September 12, 2014 - Views: 1

doc
www.is.waw.pl

Ofertę, wraz z załącznikami Nr 1, 2, 3, ... Załącznik Nr 6 do oferty - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS; Załącznik Nr 7 do oferty - Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8;

http://www.is.waw.pl/Download/Przetargi/49/1915/PN10_02_z2dsiwz_Druk_oferty.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
Komunikat ze spotkania w dniu 04

zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.), aktualny odcinek emerytury lub renty, ... ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.), ...

http://www.woia.pl/dokumenty/Komunikat-spotkanie_40112.doc

Date added: May 31, 2013 - Views: 5