Druk Zus Z 3 docs

Searching:
Download
Druk Zus Z 3 - Fast Download

Download Druk Zus Z 3 from our fatest mirror

www.wiol.com.pl

7179 dl's @ 8473 KB/s

doc
www.wiol.com.pl

... zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, 2) wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) ...

http://www.wiol.com.pl/resources/download/246_zus_np_7_wniosek_o_swiadczenie_rehabilitacyjne.doc

Date added: January 1, 2012 - Views: 48

doc
www.kadrabiuro.pl

... (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, 2) wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) - druk ten nie jest wymagany, ...

http://www.kadrabiuro.pl/forms/zus/np-7.doc

Date added: May 13, 2012 - Views: 7

doc
pieczęć placówki służby zdrowia - Uniwersytet Warmińsko ...

O/ZUS w Ostrołęce. Nakł. 66.000 z 149/01. Title: pieczęć placówki służby zdrowia Author: Krzysztof Nowicki Last modified by: suchy Created Date: 3/25/2006 4 ...

http://www.uwm.edu.pl/bhp/druki/druk_n9_zus.doc

Date added: May 13, 2012 - Views: 6

doc
www.wiol.com.pl

ZUS Rp-1 WNIOSEK O EMERYTURĘ – RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY* ... (druk ZUS Rp-6) – w odniesieniu do osób posiadających okresy ubezpieczenia ...

http://www.wiol.com.pl/resources/download/247_zus_rp_1_wniosek_o_emeryture___rente_z_tytulu_niezdolnosci_do_pracy.doc

Date added: December 29, 2011 - Views: 42

doc
Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Witamy na stronie A&J ...

KPU znak sprawy z decyzji w sprawie kapitału początkowego I. DANE ... zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7)* - sztuk 3) ...

http://www.ajpartners.pl/pl/component/rokdownloads/downloads/zus-formularze/kp-3/12-kp-3/download

Date added: April 7, 2014 - Views: 1

doc
DRUK - START - Oficjalny Serwis Miasta Kołobrzeg

DRUK. USC17-D01 ... prywatnej, alimentacyjnej ,spadkowej , zasiłku rodzinnego , zawarcia związku małżeńskiego , ZUS , PZU ... ( z dopiskiem opłata skarbowa USC).

http://www.kolobrzeg2000.home.pl/bip/wydzialy/usc/karty_uslug/zalaczniki/USC17_D01.doc

Date added: September 5, 2013 - Views: 1

doc
DRUK B

Aktualne zaświadczenie z ZUS (ważne 3 miesiące od daty wystawienia). ... DRUK B Author: wo3 Last modified by: amzyk Created Date: 2/25/2009 1:29:00 PM Company:

http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/Druk_B_04_05_2010.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
DRUK ZP-110

Przedstawią potwierdzenie z ZUS-u dotyczące zatrudnienia co najmniej 3 osób ... Znak sprawy: PN/1/01/2003 DRUK ZP-110 pieczęć zamawiającego. Title: DRUK ZP-110

http://www.zmsp.warszawa.pl/dokumenty/dok3_270103.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
www.wbe.szczecin.pl

(oddział ZUS) 2. Osoba zmarła była ... Druk R 91 - wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego str. 1. Pouczenie. Zasiłek pogrzebowy przysługuje na ...

http://www.wbe.szczecin.pl/druki/druk13.doc

Date added: February 1, 2012 - Views: 9

doc
www.stowarzyszenie-bhp.konin.pl

Współpraca ZUS i służb BHP w zakładach pracy Regionu Konińskiego. Plan: 1. Świadczenia wypłacane przez ZUS w związku z wypadkami przy pracy.

http://www.stowarzyszenie-bhp.konin.pl/doc/zus%202012.doc

Date added: May 11, 2012 - Views: 13

doc
P 12/10 - 24 maja 2012 r.

... (druk ZUS Z-3a; art. 61 ust. 3 ustawy zasiłkowej). ... Trybunał Konstytucyjny stwierdził w wyroku z 3 grudnia 1996 r., sygn. K 25/95 (OTK ZU nr 6/1996, ...

http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/otk/2012/P_12_10.doc

Date added: April 16, 2014 - Views: 1

doc
www.solidarnosc.mittal.net.pl

W nowym, zreformowanym systemie emerytura może przysługiwać z 2 lub 3 źródeł, a mianowicie: z ZUS, z otwartego funduszu emerytalnego ... (druk ZUS Kp-1),

http://www.solidarnosc.mittal.net.pl/PRAWO/kapital-poczatkowy.doc

Date added: February 6, 2012 - Views: 11

doc
W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ...

Title: W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów ...

http://www.intranet.wcpit.pl/UserFiles/File/Prawa%20do%20swiadczen%20zdrowotnych-komunikat%20NFZ.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 4

doc
www.malogoszcz.eobip.pl

Sporządzono Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Z-3) dla byłych pracowników celem wypłaty zasiłków chorobowych, ...

http://www.malogoszcz.eobip.pl/_gAllery/73/39/7339/sprawozdanie_burmistrza.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
O Ś W I A D C Z E N I E

Zadłużenie wobec innych instytucji (np. banków, ZUS, ... RGB-08-02/1 Strona 1 z 3. Title: O Ś W I A D C Z E N I E Author: Wioletta Antkowska Last modified by:

http://www.gmina-skoki.pl/uploads/KARTY/RGB/druki/Druk%20RGB-08-02.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
www.wnps.uz.zgora.pl

Prowadzenie działalności gospodarczej 3. Świadczenia z ZUS (zasiłki rodzinne, renty rodzinne, renty lub emerytury rodziców) 4. Alimenty i ...

http://www.wnps.uz.zgora.pl/pliki/formularze/druk-zasw.doc

Date added: March 7, 2014 - Views: 1

doc
druk nr 1

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub ... druk nr 2. Wniosek o ... o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z ...

http://www.sp1brzeg.wodip.opole.pl/2012lato/druki%20na%20wyprawke.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 1

doc
Informacja o praktykach pedagogicznych - Wydział ...

odebrać dokumenty (skierowanie, 3 x umowy na jednej z nich na odwrocie rachunek (żółte kartki), druk ZUS ZZA), które są niezbędne do pójścia do szkoły.

http://www.fil.us.edu.pl/ijp/doc/nauczycielskie_praktyki_zawodowe.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 5

doc
Druk ZP-45

... Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o regularnym uiszczaniu należytych podatków Aktualne zaświadczenie z ZUS o regularnym ... Druk ZP-45 Author: krzys ...

http://grebow.un.pl/bip/atach/4/1271/1871/_E_%20ZALACZNIK%20NR%202%20DOK.%20WYMAGANE%20drogi.doc

Date added: May 17, 2014 - Views: 1

doc
O F E R T A

kopie potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS o ... z umowy najmu,(załącznik nr 3 do ...

http://www.urzadochota.waw.pl/data/notices/formularz_z-zgloszenie_--druk.doc

Date added: January 22, 2014 - Views: 5

doc
I N S T R U K C J A - Katedra Dydaktyki Języka i Literatury ...

Druk ZUS ZZA. Nauczyciel wypełnia punkty: III od 01. do 07., IV od 01. do 04., VI – 01. (data rozpoczęcia praktyk), 02. (kod NFZ), VIII od 01. do 07.,

http://kdjilp.us.edu.pl/iili.doc

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
Druk niniejszy jest podstawą do ubiegania się o ...

Title: Druk niniejszy jest podstawą do ubiegania się o świadczenia materialne Author: Z.S.Z. nr 1 Last modified by: v-ce dyr Created Date: 1/8/2014 9:17:00 AM

http://www.zsp1jarocin.edu.pl/attachments/975_WNIOSEK%20STYPENDIUM-%202%20p%C3%B3%C5%82rocze%202013-%202014.doc

Date added: October 21, 2014 - Views: 1

doc
Druk oferty zadanie 1.1

Załącznik nr III - Aktualny odpis/-y z właściwego rejestru ... Załącznik nr V - Aktualne zaświadczenie/-a właściwego oddziału ZUS ... Druk oferty zadanie 1 ...

http://www.pgk.zamosc.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=354&Itemid=99999999

Date added: September 12, 2014 - Views: 1

doc
druk nr 1

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS ... w § 3 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 ... druk nr 1 ...

http://www.bip.brzeg.pl/zalaczniki/2589/druk_na_dofinansowanie_nr_1.doc

Date added: May 12, 2014 - Views: 1

doc
Druk SIWZ

Kochanowskiego z parkingiem ZUS w Oleśnicy (94 m długości) w zakresie: ... Druk SIWZ Author: inwest5 Last modified by, Created Date: 9/14/2009 5:35:00 AM

http://sdm.olesnica.pl/bip/upload/SIWZ_roboty_Kochanowskiego_ZUS_09.doc

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

doc
ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2)

3. Numery identyfikacyjne ... ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2) Author: Przemysław Juraś Last modified by: adminek Created Date: 6/6/2007 6:54:00 AM Company:

http://www.zosprp.olsztyn.pl/sitefiles/file/DRUK%20wniosek%20stra%C5%BCnica.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
iberystyka.uw.edu.pl

DRUK ZUS ZWUA. Wypełnia się obowiązkowo. Musi być oryginał . wydrukowany dwustronnie. w kolorze różowym. - Proszę wypełnić tylko: - Punkt III

http://iberystyka.uw.edu.pl/pdf/studia/praktyki-pedagog/Instrukcje-dla-opiekunow_ZUS.docx

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
zielonalinia.gov.pl

3. Miejsce prowadzenia ... w Urzędzie Skarbowym z tytułu zobowiązań podatkowych oraz zadłużenia w ZUS z tytułu opłat składek na ubezpieczenie społeczne ...

http://zielonalinia.gov.pl/upload/rynki/21.05.2013%20Druk_wniosku.doc

Date added: June 12, 2013 - Views: 1

doc
druk nr 1

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, ... druk nr 1 Author: jszatkowska Last modified by: ALSEN

http://szkola11.rapnet.pl/druk_1.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 1

doc
REJESTR WYPADKÓW PRZY PRACY - Ogólnopolskie Stowarzyszenie ...

1 Nazwisko i imię poszkodowanego 2 Nr protokołu powypadkowego 3 Data sporządzenia protokołu 4 ... dokumentacji do ZUS 9 Data przekazania ...

http://www.stowarzyszeniebhp.pl/druki/06_rejestr_wypadkow_przy_pracy.doc

Date added: June 12, 2013 - Views: 1

doc
DRUK Nr 8/III - Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd ...

W Elblągu na podstawie danych z ZUS, ... 4.3 Opracowanie informatora z ww. ofertą usług oraz z ofertą usług specjalistycznych, ... DRUK Nr 8/III Author: Urząd ...

http://um-elblag.samorzady.pl/zalacznik/id/5477

Date added: May 8, 2014 - Views: 1

doc
druk obowiązujący od r

druk obowiązujący od r. szkolnego 2010/2011 ... przerwałem/am studia z powodu: ... dokładny adres ZUS: ...

http://www.wssip.edu.pl/podspir.doc

Date added: June 12, 2013 - Views: 1

doc
SPIS TREŚCI

Druk ZUS KOA 491. 2. Rozliczanie składek ZUS 492. 2.1. Terminy rozliczania i opłacania składek 492. 2.2. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji ZUS DRA ...

http://unilex.sklep.pl/uploads/files/2012_Leksykon%20ZUS_SPIS%20TRESCI.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 8

doc
Zabrze, dnia - Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w ...

Oświadczenie pracodawcy o niezaleganiu z opłacaniem składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – załącznik nr 3. Druk ZUS DRA z ostatniego miesiąca. UWAGA:

http://www.pupzabrze.pl/download/908.doc

Date added: January 22, 2014 - Views: 5

doc
e-dokumenty.cba.pl

druk ZUS ZUA w przypadku osób, ... ZUS ZCNA) z aktualną pieczątką pracodawcy. Author: piotr.osobka Last modified by: Tyszka Norbert Created Date: 4/30/2010 11:07 ...

http://e-dokumenty.cba.pl/nfz/dokumenty/S1_wniosek.doc

Date added: October 21, 2014 - Views: 1

doc
nfz-krakow.pl

zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, dowód wpłaty; ... Dokument potwierdzający zgłoszenie ww. członka do ubezpieczenia druk ZUS ZCNA.

http://nfz-krakow.pl/UserFiles/01_wniosek_EKUZ_ubezpieczony_wyjazd_turystyczny.doc

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
www.mops.sosnowiec.bip.info.pl

... zaświadczenia z ZUS lub oświadczenia zawierające informację o wysokości składek na ... zaświadczenie zakładu pracy/ZUS - druk do pobrania w ...

http://www.mops.sosnowiec.bip.info.pl/plik.php?id=2069

Date added: June 5, 2014 - Views: 1

doc
U M O W A

INFORMACJA ZUS: **) Wariant Ubezp. 5) 0 1 2 3 4 ... Wariant Druk 1. Zawarcie umowy o dzieło z własnym ... umowa z tyt. pracy obowiązkowe obowiązkowe 2, 3 ZUA 3.2 ...

http://www.itc.polsl.pl/newitc/files/pracownicy/druki_dokumentow/umowa_o_dzielo.doc

Date added: June 3, 2013 - Views: 1

doc
Druk nr 1057 - BIP

... oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i ... potwierdzonej uwierzytelnionymi drukami deklaracji ZUS ... Druk nr 1057 Author:

http://www.bip.torun.pl/pobierz.php?File=1057_04.doc

Date added: January 22, 2014 - Views: 1

doc
Druk nr 1042 B

... 3) w art. 1 w pkt 10: a ... w pkt 8 w lit. a wyraz "ZUS" zastępuje się wyrazami "na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne", b) ... Druk nr 1042 B Author ...

http://www.pigo.org.pl/sites/komunikaty/druk_nr_1042_b.doc

Date added: November 3, 2013 - Views: 3

doc
druk nr 1

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, ... druk nr 1 Author: adawidowicz Last modified by: ELA ...

http://zsebrzeg.szkolnastrona.pl/download.php?f=wniosek-o-dofinansowanie-podrecznikow.doc

Date added: October 21, 2014 - Views: 1

doc
Dokumenty do wniosku o zawarcie umowy o Refundację:

Wniosek wraz z załącznikami ( druk do pobrania ) Informację o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku ( druk do pobrania)

http://www.rzembud.icech.pl/joannafiles/doc/Dokumenty%20do%20Refundacji.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
Pieczątka zakładu pracy - Urząd Dzielnicy Bielany - Serwis ...

Druk: Nr PL-02-01/z.3. Pieczątka zakładu pracy ... brutto Składki na ubezpieczenie społeczne Koszty uzyskania przychodu Wynagrodzenie brutto minus składki ZUS, ...

http://www.bielany.waw.pl/data/other/zaswiadczenie_1.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 1

doc
www.nfz-krakow.pl

zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, dowód wpłaty; ... Dokument potwierdzający zgłoszenie ww. członka do ubezpieczenia druk ZUS ZCNA.

http://www.nfz-krakow.pl/UserFiles/Wniosek_o_wydanie_EKUZ_dla_osob_ubezpieczonych_wyjazd%20turystyczny.doc

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
Obowiązujące od 1 stycznia 1999 r

Wyrejestrowania osoby z ZUS w przypadku, ... Do zgłoszenia do ZUS zmian w danych osobowych zleceniobiorcy w trakcie trwania umowy służy druk "ZUS ZIUA".

http://archiwalna.polsl.pl/adc/docs/DocZUS/ZasadyZUS.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
m.bip.poznan.pl

Zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową. Druk oświadczenia ... z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS;

http://m.bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=213480&type=doc

Date added: October 21, 2014 - Views: 1

doc
INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 7.2. INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW. UWAGI OGÓLNE. Wniosek o płatność należy złożyć w jednym ...

http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/rpo/Aktualnosci/2010/02/instrukcja_do_wniosku_o_platnosc.doc

Date added: March 11, 2012 - Views: 2

doc
DRUK B

oświadczam, iż nie zalegamy z płatnością składek do ZUS; ... Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie DRUK B.

http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/WOWiGW_wniosek_0.doc

Date added: June 30, 2014 - Views: 1

doc
Druk oferty na zadania realizowane we współpracy z ...

Title: Druk oferty na zadania realizowane we współpracy z Wydziałem Zdrowia Publicznego, Wydziałem Edukacji i Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Łodzi

http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=16012

Date added: January 22, 2014 - Views: 1