Druk Zus Z 3 docs

Searching:
Download
Druk Zus Z 3 - Fast Download

Download Druk Zus Z 3 from our fatest mirror

ZUS Z-15

8431 dl's @ 2203 KB/s

doc
ZUS Z-15

ZUS Z-15 Author: Agnieszka WOŹNIAK Description: Dz.U. 2012, poz. 444 (załącznik 6) Last modified by: Agnieszka WOŹNIAK Created Date: 11/14/2014 12:25:00 PM

https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/Kwestura/sprawy/Documents/Druk_Z-15.doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
www.wiol.com.pl

... zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, 2) wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) ...

http://www.wiol.com.pl/resources/download/246_zus_np_7_wniosek_o_swiadczenie_rehabilitacyjne.doc

Date added: January 1, 2012 - Views: 48

doc
pieczęć placówki służby zdrowia

O/ZUS w Ostrołęce. Nakł. 66.000 z 149/01. Title: pieczęć placówki służby zdrowia Author: Krzysztof Nowicki Last modified by: suchy Created Date: 3/25/2006 4 ...

http://www.uwm.edu.pl/bhp/druki/druk_n9_zus.doc

Date added: May 13, 2012 - Views: 6

doc
www.stowarzyszenie-bhp.konin.pl

Współpraca ZUS i służb BHP w zakładach pracy Regionu Konińskiego. Plan: 1. Świadczenia wypłacane przez ZUS w związku z wypadkami przy pracy.

http://www.stowarzyszenie-bhp.konin.pl/doc/zus%202012.doc

Date added: May 11, 2012 - Views: 13

doc
www.wiol.com.pl

KPU znak sprawy z decyzji w sprawie kapitału początkowego I. DANE ... zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7)* - sztuk 3) ...

http://www.wiol.com.pl/resources/download/245_zus_kp_3_wniosek_o_ponowne_ustalenie_kapitalu_poczatkowego.doc

Date added: May 24, 2013 - Views: 2

doc
KWESTIONARIUSZ - WBE Szczecin

Druk R /14…..- wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia ... Płatnik składki ma obowiązek sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie wyrejestrowania ...

http://www.wbe.szczecin.pl/druki/druk16.doc

Date added: December 30, 2014 - Views: 1

doc
DRUK ZP-110

Przedstawią potwierdzenie z ZUS-u dotyczące zatrudnienia co najmniej 3 osób ... Znak sprawy: PN/1/01/2003 DRUK ZP-110 pieczęć zamawiającego. Title: DRUK ZP-110

http://www.zmsp.warszawa.pl/dokumenty/dok3_270103.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
www.kadrabiuro.pl

... (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, 2) wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) - druk ten nie jest wymagany, ...

http://www.kadrabiuro.pl/forms/zus/np-7.doc

Date added: May 13, 2012 - Views: 7

doc
Druk Nr 71/11

Druk Nr 71/11 Projekt ... W związku z powyższym Likwidator Obwodu w dniu 16.12.2010 r. wystąpił do ZUS z wnioskiem o zwolnienie zabezpieczeń rzeczowych ...

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/files/sejmik/projekty_uchwal/2011/20110627/druk_nr_71.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2)

3. Numery identyfikacyjne ... ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2) Author: Przemysław Juraś Last modified by: adminek Created Date: 6/6/2007 6:54:00 AM Company:

http://www.zosprp.olsztyn.pl/sitefiles/file/DRUK%20wniosek%20stra%C5%BCnica.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
DRUK

DRUK. USC17-D01 ... prywatnej, alimentacyjnej ,spadkowej , zasiłku rodzinnego , zawarcia związku małżeńskiego , ZUS , PZU ... ( z dopiskiem opłata skarbowa USC).

http://www.kolobrzeg2000.home.pl/bip/wydzialy/usc/karty_uslug/zalaczniki/USC17_D01.doc

Date added: September 5, 2013 - Views: 1

doc
DRUK B

Aktualne zaświadczenie z ZUS (ważne 3 miesiące od daty wystawienia). ... DRUK B Author: wo3 Last modified by: amzyk Created Date: 2/25/2009 1:29:00 PM Company:

http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/Druk_B_04_05_2010.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
druk oferty

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, nr str. oferty ... 101 Strona 2 z 3. Title: druk oferty Author: Adam Styczen

http://morawica.com.pl/przetarg/pliki/478SIWZ-zal-1.doc

Date added: May 16, 2015 - Views: 1

doc
W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS...

Title: W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów ...

http://www.intranet.wcpit.pl/UserFiles/File/Prawa%20do%20swiadcze%c5%84%20zdrowotnych-komunikat%20NFZ(1).doc

Date added: March 7, 2014 - Views: 1

doc
Druk ZP-45

... Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o regularnym uiszczaniu należytych podatków Aktualne zaświadczenie z ZUS o regularnym ... Druk ZP-45 Author: krzys ...

http://grebow.un.pl/bip/atach/4/1271/1871/_E_%20ZALACZNIK%20NR%202%20DOK.%20WYMAGANE%20drogi.doc

Date added: May 17, 2014 - Views: 1

doc
www.malogoszcz.eobip.pl

Sporządzono informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Z-3) dla własnych i byłych pracowników celem wypłaty zasiłków chorobowych, ...

http://www.malogoszcz.eobip.pl/_gAllery/58/23/5823/sprawozdania_pomiedzy_sesjami.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
Druk n

Oświadczenie o nie zaleganiu ZUS ... zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ... Druk n Author: wojcik Last modified by:

http://www.bip.glogowek.ig.pl/file4webcm/5563/formularz

Date added: May 16, 2015 - Views: 1

doc
www.wbe.szczecin.pl

(oddział ZUS) 2. Osoba zmarła była ... Druk R 91 - wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego str. 1. Pouczenie. Zasiłek pogrzebowy przysługuje na ...

http://www.wbe.szczecin.pl/druki/druk13.doc

Date added: February 1, 2012 - Views: 9

doc
www.druk-pl.com

Oczywiście oczekuję również płaconych na czas wszystkich składek ZUS, oraz umowy o pracę od ręki w oryginale z możliwością wypowiedzenia z terminem 3 ...

http://www.druk-pl.com/progresywnie/rozwoj/ebiznes3/list_motywacyjny.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
www.solidarnosc.mittal.net.pl

W nowym, zreformowanym systemie emerytura może przysługiwać z 2 lub 3 źródeł, a mianowicie: z ZUS, z otwartego funduszu emerytalnego ... (druk ZUS Kp-1),

http://www.solidarnosc.mittal.net.pl/PRAWO/kapital-poczatkowy.doc

Date added: February 6, 2012 - Views: 11

doc
druk nr 1 - Gmina Brzeg

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS ... w § 3 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 ... druk nr 1 ...

http://www.bip.brzeg.pl/zalaczniki/2589/druk_na_dofinansowanie_nr_1.doc

Date added: May 12, 2014 - Views: 1

doc
druk nr 1

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, ... druk nr 1 Author: jszatkowska Last modified by: ALSEN

http://szkola11.rapnet.pl/druk_1.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 1

doc
O Ś W I A D C Z E N I E

Zadłużenie wobec innych instytucji (np. banków, ZUS, ... RGB-08-02/1 Strona 1 z 3. Title: O Ś W I A D C Z E N I E Author: Wioletta Antkowska Last modified by:

http://www.gmina-skoki.pl/uploads/KARTY/RGB/druki/Druk%20RGB-08-02.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
Załącznik nr 10

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na zakup i dostawę paliw płynnych dla ... Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS-u, Nr ...

http://morawica.com.pl/przetarg/pliki/477Za%b3-1-druk-oferty.doc

Date added: May 16, 2015 - Views: 1

doc
Druk oferty zadanie 1.1

Załącznik nr III - Aktualny odpis/-y z właściwego rejestru ... Załącznik nr V - Aktualne zaświadczenie/-a właściwego oddziału ZUS ... Druk oferty zadanie ...

http://www.pgk.zamosc.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=506&Itemid=

Date added: January 22, 2014 - Views: 1

doc
druk obowiązujący od r

druk obowiązujący od r. szkolnego 2010/2011 ... przerwałem/am studia z powodu: ... dokładny adres ZUS: ...

http://www.wssip.edu.pl/podspir.doc

Date added: June 12, 2013 - Views: 1

doc
O F E R T A

kopie potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS o ... z umowy najmu,(załącznik nr 3 do ...

http://www.urzadochota.waw.pl/data/notices/formularz_z-zgloszenie_--druk.doc

Date added: January 22, 2014 - Views: 5

doc
Druk nr 1057

... oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i ... potwierdzonej uwierzytelnionymi drukami deklaracji ZUS ... Druk nr 1057 Author:

http://www.bip.torun.pl/pobierz.php?File=1057_04.doc

Date added: January 22, 2014 - Views: 1

doc
Druk SIWZ

Podpisane oświadczenie oferenta, że posiada możliwości realizacji zamówienia oraz oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na ZUS i do US .( druk DPS Zał. nr 2 .)

http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/upload/doc/21078_20140313_235206.doc

Date added: June 3, 2014 - Views: 1

doc
www.pupgdynia.pl

deklaracja ZUS/DRA i raport imienny (DRUK ZUS/ RCA, DRUK ZUS/ RSA). powyższe kopie dokumentów – potwierdza za zgodność z oryginałem Pracodawca ...

http://www.pupgdynia.pl/FCK/Pliki/Urzad/prace%20interwencyjne/2015/wniosek_o_zwrot_poniesionych_kosztow_w_zw_z_zatrud_bezrob_narobo_publ..doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
bip.mirsk.pl

... (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: ... druk ZUS P DRA ...

http://bip.mirsk.pl/files/sites/3104/wiadomosci/209801/files/uchwala_xxxvi27413_w_sprawie_zwolnienia_przedsiebiorcow_z_podatku_od_nieruchomosci_w_ramach_pomocy_de_minimis.doc

Date added: January 22, 2014 - Views: 1

doc
Druk firmowy

4.Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, ... Druk firmowy Author: Klimczuk Last modified by: PUP Wołów

http://bip.pup.wolow.sisco.info/zalaczniki/528/wniosek_staz.doc

Date added: May 16, 2015 - Views: 1

doc
INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 7.2. INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW. UWAGI OGÓLNE. Wniosek o płatność należy złożyć w jednym ...

http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/rpo/Aktualnosci/2010/02/instrukcja_do_wniosku_o_platnosc.doc

Date added: March 11, 2012 - Views: 2

doc
zielonalinia.gov.pl

3. Miejsce prowadzenia ... w Urzędzie Skarbowym z tytułu zobowiązań podatkowych oraz zadłużenia w ZUS z tytułu opłat składek na ubezpieczenie społeczne ...

http://zielonalinia.gov.pl/upload/rynki/21.05.2013%20Druk_wniosku.doc

Date added: June 12, 2013 - Views: 1

doc
biurotandem.pl

... z tytułu działalności gospodarczej podlegasz wyłącznie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, składasz druk zgłoszeniowy ZUS ZZA. 3. ...

http://biurotandem.pl/druki/CEIDG.docx

Date added: November 11, 2013 - Views: 1

doc
Druk niniejszy jest podstawą do ubiegania się o...

Title: Druk niniejszy jest podstawą do ubiegania się o świadczenia materialne Author: Iwona Tobolska Last modified by: Iwona Tobolska Created Date

http://www.zsp1jarocin.edu.pl/attachments/article/49/WNIOSEK%20-%20stypendium%20socjalne%202014-2015%202%20polrocze.doc

Date added: May 16, 2015 - Views: 1

doc
Załącznik Nr 2 do umowy o organizację

bezrobotnego Wys. wynagrodzenia podlegająca refundacji (kwota z w/w umowy § 7 ust. 2 i 3, bez chorobowego) Składka na ubezpieczenie społeczne: ... druk ZUS RCA (dot.

http://www.pup.rypin.pl/uploads/files/druki-pracorawca/PI-zwrot.doc

Date added: June 21, 2015 - Views: 1

doc
Druk SIWZ

Złożą oświadczenie , że nie zalegają z opłatami na ZUS i do US. ... Druk SIWZ Author: Starostwo Powiatowe Last modified by: Kierownik Created Date:

http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/upload/doc/21078_20130103_134323.doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
Informacja o praktykach pedagogicznych

odebrać dokumenty (skierowanie, 3 x umowy na jednej z nich na odwrocie rachunek (żółte kartki), druk ZUS ZZA), które są niezbędne do pójścia do szkoły.

http://www.fil.us.edu.pl/ijp/doc/nauczycielskie_praktyki_zawodowe.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 5

doc
Druk n

Druk nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY. o ... Oświadczenie o nie zaleganiu ZUS ... zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

http://www.bip.glogowek.ig.pl/file4webcm/5862/formularz

Date added: February 14, 2013 - Views: 1

doc
SPIS TREŚCI - eKsięgarnia prawno-podatkowa Unimex

Druk ZUS KOA 491. 2. Rozliczanie składek ZUS 492. 2.1. Terminy rozliczania i opłacania składek 492. 2.2. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji ZUS DRA ...

http://unilex.sklep.pl/uploads/files/2012_Leksykon%20ZUS_SPIS%20TRESCI.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 8

doc
DRUK B - Aktualności | wfosigw.pl

oświadczam, iż nie zalegamy z płatnością składek do ZUS; ... Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie DRUK B.

http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/WOWiGW_wniosek.doc

Date added: October 21, 2014 - Views: 1

doc
www.wpsnz.uz.zgora.pl

Prowadzenie działalności gospodarczej 3. Świadczenia z ZUS (zasiłki rodzinne, renty rodzinne, renty lub emerytury rodziców) 4. Alimenty i ...

http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/pliki/formularze/druk-zasw.doc

Date added: June 12, 2013 - Views: 1

doc
Druk oferty zadanie 1.1

Załącznik nr V - Aktualne zaświadczenie/-a właściwego oddziału ZUS lub ... wymagany przy realizacji Zadania 1.3 w ramach ... Druk oferty zadanie 1.1 ...

http://www.pgk.zamosc.pl/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=353&Itemid=99999999

Date added: June 21, 2015 - Views: 1

doc
I N S T R U K C J A

Druk ZUS ZZA. Nauczyciel wypełnia punkty: III od 01. do 07., IV od 01. do 04., VI – 01. (data rozpoczęcia praktyk), 02. (kod NFZ), VIII od 01. do 07.,

http://kdjilp.us.edu.pl/iili.doc

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
pup.oborniki.info

§3. Pracodawca składa ... miesiącu, za który przysługuje refundacja, miesięcznych raportów imiennych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (druk ZUS P RCA). ...

http://pup.oborniki.info/pliki/nowosci/d66077f8bref.skladek_ZUS_Regulamin.doc

Date added: May 16, 2015 - Views: 1

doc
Obniżka czynszu przysługuje również gdy...

Druk oświadczenia o uzyskiwanych dochodach z tytułu działalności gospodarczej. ... decyzja ZUS oraz przekazy pocztowe z 3 miesięcy lub zaświadczenie ZUS ...

http://bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=241115&type=doc

Date added: April 7, 2015 - Views: 1

doc
www.pup-zawiercie.pl

ZUS RSA . i. druk. ZUS ZLA (L-4). 3. Kserokopię szczegółowej . listy płac. wraz z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia z dokładną datą oraz podpisem pracownika ...

http://www.pup-zawiercie.pl/download/1544.doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
nfz-krakow.pl

zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, dowód wpłaty; ... Dokument potwierdzający zgłoszenie ww. członka do ubezpieczenia druk ZUS ZCNA.

http://nfz-krakow.pl/UserFiles/01_wniosek_EKUZ_ubezpieczony_wyjazd_turystyczny.doc

Date added: November 24, 2014 - Views: 1