Druk Zus Z 3 docs

Searching:
Download
Druk Zus Z 3 - Fast Download

Download Druk Zus Z 3 from our fatest mirror

ZUS Z-15

6339 dl's @ 4474 KB/s

doc
ZUS Z-15

ZUS Z-15 Author: Agnieszka WOŹNIAK Description: Dz.U. 2012, poz. 444 (załącznik 6) Last modified by: Agnieszka WOŹNIAK Created Date: 11/14/2014 12:25:00 PM

https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/Kwestura/sprawy/Documents/Druk_Z-15.doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
pieczęć placówki służby zdrowia - Uniwersytet Warmińsko ...

O/ZUS w Ostrołęce. Nakł. 66.000 z 149/01. Title: pieczęć placówki służby zdrowia Author: Krzysztof Nowicki Last modified by: suchy Created Date: 3/25/2006 4 ...

http://www.uwm.edu.pl/bhp/druki/druk_n9_zus.doc

Date added: May 13, 2012 - Views: 6

doc
www.wiol.com.pl

... zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, 2) wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) ...

http://www.wiol.com.pl/resources/download/246_zus_np_7_wniosek_o_swiadczenie_rehabilitacyjne.doc

Date added: January 1, 2012 - Views: 48

doc
Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

KPU znak sprawy z decyzji w sprawie kapitału początkowego I. DANE ... zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7)* - sztuk 3) ...

http://www.ajpartners.pl/pl/component/rokdownloads/downloads/zus-formularze/kp-3/12-kp-3/download

Date added: April 7, 2014 - Views: 1

doc
KWESTIONARIUSZ - WBE Szczecin

Druk R /14…..- wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia ... Płatnik składki ma obowiązek sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie wyrejestrowania ...

http://www.wbe.szczecin.pl/druki/druk16.doc

Date added: December 30, 2014 - Views: 1

doc
www.kadrabiuro.pl

... (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, 2) wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) - druk ten nie jest wymagany, ...

http://www.kadrabiuro.pl/forms/zus/np-7.doc

Date added: May 13, 2012 - Views: 7

doc
www.stowarzyszenie-bhp.konin.pl

Współpraca ZUS i służb BHP w zakładach pracy Regionu Konińskiego. Plan: 1. Świadczenia wypłacane przez ZUS w związku z wypadkami przy pracy.

http://www.stowarzyszenie-bhp.konin.pl/doc/zus%202012.doc

Date added: May 11, 2012 - Views: 13

doc
Druk Nr 71/11

Druk Nr 71/11 Projekt Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego . z dnia 2 czerwca 2011 r. ... w § 1 ust.3 i ust.4 otrzymują brzmienie: ...

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/files/sejmik/projekty_uchwal/2011/20110627/druk_nr_71.doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ...

Title: W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów ...

http://www.intranet.wcpit.pl/UserFiles/File/Prawa%20do%20swiadcze%c5%84%20zdrowotnych-komunikat%20NFZ(1).doc

Date added: March 7, 2014 - Views: 1

doc
ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2)

3. Numery identyfikacyjne ... ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2) Author: Przemysław Juraś Last modified by: adminek Created Date: 6/6/2007 6:54:00 AM Company:

http://www.zosprp.olsztyn.pl/sitefiles/file/DRUK%20wniosek%20stra%C5%BCnica.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
www.wiol.com.pl

KPU znak sprawy z decyzji w sprawie kapitału początkowego I. DANE ... zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7)* - sztuk 3) ...

http://www.wiol.com.pl/resources/download/245_zus_kp_3_wniosek_o_ponowne_ustalenie_kapitalu_poczatkowego.doc

Date added: May 24, 2013 - Views: 2

doc
DRUK ZP-110

Przedstawią potwierdzenie z ZUS-u dotyczące zatrudnienia co najmniej 3 osób ... Znak sprawy: PN/1/01/2003 DRUK ZP-110 pieczęć zamawiającego. Title: DRUK ZP-110

http://www.zmsp.warszawa.pl/dokumenty/dok3_270103.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
www.wnps.uz.zgora.pl

Prowadzenie działalności gospodarczej 3. Świadczenia z ZUS (zasiłki rodzinne, renty rodzinne, renty lub emerytury rodziców) 4. Alimenty i ...

http://www.wnps.uz.zgora.pl/pliki/formularze/druk-zasw.doc

Date added: March 7, 2014 - Views: 1

doc
DRUK

DRUK. USC17-D01 ... prywatnej, alimentacyjnej ,spadkowej , zasiłku rodzinnego , zawarcia związku małżeńskiego , ZUS , PZU ... ( z dopiskiem opłata skarbowa USC).

http://www.kolobrzeg2000.home.pl/bip/wydzialy/usc/karty_uslug/zalaczniki/USC17_D01.doc

Date added: September 5, 2013 - Views: 1

doc
www.wbe.szczecin.pl

(oddział ZUS) 2. Osoba zmarła była ... Druk R 91 - wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego str. 1. Pouczenie. Zasiłek pogrzebowy przysługuje na ...

http://www.wbe.szczecin.pl/druki/druk13.doc

Date added: February 1, 2012 - Views: 9

doc
O Ś W I A D C Z E N I E

Zadłużenie wobec innych instytucji (np. banków, ZUS, ... RGB-08-02/1 Strona 1 z 3. Title: O Ś W I A D C Z E N I E Author: Wioletta Antkowska Last modified by:

http://www.gmina-skoki.pl/uploads/KARTY/RGB/druki/Druk%20RGB-08-02.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
www.pup-zawiercie.pl

ZUS RSA . i. druk. ZUS ZLA (L-4). 3. Kserokopię szczegółowej . listy płac. wraz z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia z dokładną datą oraz podpisem pracownika ...

http://www.pup-zawiercie.pl/download/1544.doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
druk obowiązujący od r - WSSiP - jedyna taka uczelnia w Polsce

druk obowiązujący od r. szkolnego 2010/2011 ... przerwałem/am studia z powodu: ... dokładny adres ZUS: ...

http://www.wssip.edu.pl/podspir.doc

Date added: June 12, 2013 - Views: 1

doc
www.malogoszcz.eobip.pl

Sporządzono Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Z-3) dla byłych pracowników celem wypłaty zasiłków chorobowych, ...

http://www.malogoszcz.eobip.pl/_gAllery/73/39/7339/sprawozdanie_burmistrza.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
Dokumenty do wniosku o zawarcie umowy o Refundację:

Wniosek wraz z załącznikami ( druk do pobrania ) Informację o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku ( druk do pobrania)

http://www.rzembud.icech.pl/joannafiles/doc/Dokumenty%20do%20Refundacji.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
www.pupgdynia.pl

deklaracja ZUS/DRA i raport imienny (DRUK ZUS/ RCA, DRUK ZUS/ RSA). powyższe kopie dokumentów – potwierdza za zgodność z oryginałem Pracodawca ...

http://www.pupgdynia.pl/FCK/Pliki/Urzad/prace%20interwencyjne/2015/wniosek_o_zwrot_poniesionych_kosztow_w_zw_z_zatrud_bezrob_narobo_publ..doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
Druk nr 1042 B - PIGO

... 3) w art. 1 w pkt 10: a ... w pkt 8 w lit. a wyraz "ZUS" zastępuje się wyrazami "na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne", b) ... Druk nr 1042 B Author ...

http://www.pigo.org.pl/sites/komunikaty/druk_nr_1042_b.doc

Date added: November 3, 2013 - Views: 3

doc
Informacja o praktykach pedagogicznych - Wydział ...

odebrać dokumenty (skierowanie, 3 x umowy na jednej z nich na odwrocie rachunek (żółte kartki), druk ZUS ZZA), które są niezbędne do pójścia do szkoły.

http://www.fil.us.edu.pl/ijp/doc/nauczycielskie_praktyki_zawodowe.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 5

doc
Druk oferty zadanie 1.1

Załącznik nr III - Aktualny odpis/-y z właściwego rejestru ... Załącznik nr V - Aktualne zaświadczenie/-a właściwego oddziału ZUS ... Druk oferty zadanie ...

http://www.pgk.zamosc.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=506&Itemid=

Date added: January 22, 2014 - Views: 1

doc
Zabrze, dnia - Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w ...

Oświadczenie pracodawcy o niezaleganiu z opłacaniem składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – załącznik nr 3. Druk ZUS DRA z ostatniego miesiąca. UWAGA:

http://www.pupzabrze.pl/download/908.doc

Date added: January 22, 2014 - Views: 5

doc
www.solidarnosc.mittal.net.pl

W nowym, zreformowanym systemie emerytura może przysługiwać z 2 lub 3 źródeł, a mianowicie: z ZUS, z otwartego funduszu emerytalnego ... (druk ZUS Kp-1),

http://www.solidarnosc.mittal.net.pl/PRAWO/kapital-poczatkowy.doc

Date added: February 6, 2012 - Views: 11

doc
Druk SIWZ

Kochanowskiego z parkingiem ZUS w Oleśnicy (94 m długości) w zakresie: ... Druk SIWZ Author: inwest5 Last modified by, Created Date: 9/14/2009 5:35:00 AM

http://sdm.olesnica.pl/bip/upload/SIWZ_roboty_Kochanowskiego_ZUS_09.doc

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

doc
INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 7.2. INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW. UWAGI OGÓLNE. Wniosek o płatność należy złożyć w jednym ...

http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/rpo/Aktualnosci/2010/02/instrukcja_do_wniosku_o_platnosc.doc

Date added: March 11, 2012 - Views: 2

doc
druk nr 1

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, ... druk nr 1 Author: jszatkowska Last modified by: ALSEN

http://szkola11.rapnet.pl/druk_1.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 1

doc
Zabrze, dnia

Oświadczenie pracodawcy o niezaleganiu z opłacaniem składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – załącznik nr 3. Druk ZUS DRA z ostatniego miesiąca.

http://www.pupzabrze.pl/download/1255.doc

Date added: September 12, 2014 - Views: 1

doc
Druk nr 1057

... oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i ... potwierdzonej uwierzytelnionymi drukami deklaracji ZUS ... Druk nr 1057 Author:

http://www.bip.torun.pl/pobierz.php?File=1057_05.doc

Date added: April 7, 2014 - Views: 1

doc
druk nr 1 - Gmina Brzeg

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS ... w § 3 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 ... druk nr 1 ...

http://www.bip.brzeg.pl/zalaczniki/2589/druk_na_dofinansowanie_nr_1.doc

Date added: May 12, 2014 - Views: 1

doc
DRUK ZP-110 - Biuletyn Informacji Publicznej Bydgoskich ...

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, ... Z zastrzeżeniem pkt.13.3 i 4 ... DRUK ZP-110 Author:

http://www.bip.oswiata.bydgoszcz.pl/bip_download.php?id=7091

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
Druk SIWZ

Złożą oświadczenie , że nie zalegają z opłatami na ZUS i do US. ... Druk SIWZ Author: Starostwo Powiatowe Last modified by: Kierownik Created Date:

http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/upload/doc/21078_20130103_134323.doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
Wniosek

druk nr 3 – wniosek ... uczniów klas I szkół podstawowych z rodzin, ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS ...

http://sp15plock.edupage.org/files/Druk_nr_3_wniosek_uzupelniajacy_wraz_z_instrukcja-1.doc

Date added: January 22, 2014 - Views: 2

doc
Druk nr …

Druk nr 43 Projekt „P” z dnia 20.12 ... Uprawnienie wynikające z § 3 ust. 1 pkt 6 i 11 obowiązuje w okresie od 1 września do 31 ... „wystawioną przez ZUS

http://www.bip.torun.pl/pobierz.php?File=43_01.doc

Date added: December 30, 2014 - Views: 1

doc
Obowiązujące od 1 stycznia 1999 r

Wyrejestrowania osoby z ZUS w przypadku, ... Do zgłoszenia do ZUS zmian w danych osobowych zleceniobiorcy w trakcie trwania umowy służy druk "ZUS ZIUA".

http://archiwalna.polsl.pl/adc/docs/DocZUS/ZasadyZUS.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
iberystyka.uw.edu.pl

DRUK ZUS ZWUA. Wypełnia się obowiązkowo. Musi być oryginał . wydrukowany dwustronnie. w kolorze różowym. - Proszę wypełnić tylko: - Punkt III

http://iberystyka.uw.edu.pl/pdf/studia/praktyki-pedagog/Instrukcje-dla-opiekunow_ZUS.docx

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
I N S T R U K C J A - Katedra Dydaktyki Języka i Literatury ...

Druk ZUS ZZA. Nauczyciel wypełnia punkty: III od 01. do 07., IV od 01. do 04., VI – 01. (data rozpoczęcia praktyk), 02. (kod NFZ), VIII od 01. do 07.,

http://kdjilp.us.edu.pl/imu.doc

Date added: August 10, 2014 - Views: 1

doc
grupa.energa.pl

Zaświadczenia z ZUS o pobieraniu świadczenia ważne 3 miesiące od daty wystawienia. Zaświadczenia z PUP o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego ważne 3 miesiące ...

http://grupa.energa.pl/upload/wysiwyg/olsztyn/Formularze/2008/Druk_oswiadczenie_Operator.doc

Date added: November 1, 2014 - Views: 1

doc
www.zs-strzyzow.itl.pl

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela wynikającej z niezdolności do pracy (choroba - druk ZUS ... wpisuje się na stronie 3 razem z wykazem ...

http://www.zs-strzyzow.itl.pl/files/art_42/realizacja_godzin_art_42KN.doc

Date added: October 7, 2012 - Views: 3

doc
Druk oferty na zadania realizowane we współpracy z ...

Title: Druk oferty na zadania realizowane we współpracy z Wydziałem Zdrowia Publicznego, Wydziałem Edukacji i Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Łodzi

http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=16012

Date added: January 22, 2014 - Views: 1

doc
www.pup.nowytarg.pl

3.Liczba pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy *1 ... 2.Zalegam/nie zalegam* z opłacaniem składek ZUS oraz podatku do Urzędu Skarbowego.

http://www.pup.nowytarg.pl/druk/wn_stazu.doc

Date added: March 13, 2012 - Views: 2

doc
DRUK B

oświadczam, iż nie zalegamy z płatnością składek do ZUS; ... Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie DRUK B.

http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/WOWiGW_wniosek_0.doc

Date added: June 30, 2014 - Views: 1

doc
Wniosek

druk nr 1 (nie dotyczy ... 3. Numer telefonu ... zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty ...

http://www.ssp72.home.pl/Druk1.doc

Date added: October 7, 2012 - Views: 2

doc
REGULAMIN - Powiatowy Urząd Pracy

w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem składek ZUS, ... 3. Ustawa z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ...

http://www.pup.nowytarg.pl/druk/dreg.doc

Date added: October 21, 2014 - Views: 1

doc
Druk firmowy - PUP Wołów

ZUS ZLA w terminie 7 dni od dnia ... o ile nie są one sprzeczne z prawem, 3. przestrzega przepisów i zasad obowiązujących ... Druk firmowy Author: Klimczuk ...

http://bip.pup.wolow.sisco.info/zalaczniki/528/regulamin_okreslajacy_waruki_kierowania_oraz_odbywania_stazu.doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny ... umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz ...

http://img.iap.pl/s/408/204776/docs/Dokumenty_potwierdzajace_ubezpieczenie_zdrowotne.doc

Date added: February 1, 2012 - Views: 6

doc
Druk firmowy

4.Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, ... Druk firmowy Author: Klimczuk Last modified by: ICom

http://bip.pup.wolow.sisco.info/zalaczniki/528/wniosek_stazowy.doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1