Druk Zus Z 3 docs

Searching:
Download
Druk Zus Z 3 - Fast Download

Download Druk Zus Z 3 from our fatest mirror

ZUS Z-15

7881 dl's @ 9970 KB/s

doc
ZUS Z-15

ZUS Z-15 Author: Agnieszka WOŹNIAK Description: Dz.U. 2012, poz. 444 (załącznik 6) Last modified by: Agnieszka WOŹNIAK Created Date: 11/14/2014 12:25:00 PM

https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/Kwestura/sprawy/Documents/Druk_Z-15.doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
www.wiol.com.pl

... zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, 2) wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) ...

http://www.wiol.com.pl/resources/download/246_zus_np_7_wniosek_o_swiadczenie_rehabilitacyjne.doc

Date added: January 1, 2012 - Views: 48

doc
pieczęć placówki służby zdrowia

O/ZUS w Ostrołęce. Nakł. 66.000 z 149/01. Title: pieczęć placówki służby zdrowia Author: Krzysztof Nowicki Last modified by: suchy Created Date: 3/25/2006 4 ...

http://www.uwm.edu.pl/bhp/druki/druk_n9_zus.doc

Date added: May 13, 2012 - Views: 6

doc
Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

KPU znak sprawy z decyzji w sprawie kapitału początkowego I. DANE ... zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7)* - sztuk 3) ...

http://ajpartners.pl/pl/component/rokdownloads/downloads/zus-formularze/kp-3/12-kp-3/download

Date added: April 7, 2015 - Views: 1

doc
KWESTIONARIUSZ - WBE Szczecin

Druk R /14…..- wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia ... Płatnik składki ma obowiązek sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie wyrejestrowania ...

http://www.wbe.szczecin.pl/druki/druk16.doc

Date added: December 30, 2014 - Views: 1

doc
www.kadrabiuro.pl

... (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, 2) wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) - druk ten nie jest wymagany, ...

http://www.kadrabiuro.pl/forms/zus/np-7.doc

Date added: May 13, 2012 - Views: 7

doc
www.wiol.com.pl

KPU znak sprawy z decyzji w sprawie kapitału początkowego I. DANE ... zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7)* - sztuk 3) ...

http://www.wiol.com.pl/resources/download/245_zus_kp_3_wniosek_o_ponowne_ustalenie_kapitalu_poczatkowego.doc

Date added: May 24, 2013 - Views: 2

doc
www.stowarzyszenie-bhp.konin.pl

Współpraca ZUS i służb BHP w zakładach pracy Regionu Konińskiego. Plan: 1. Świadczenia wypłacane przez ZUS w związku z wypadkami przy pracy.

http://www.stowarzyszenie-bhp.konin.pl/doc/zus%202012.doc

Date added: May 11, 2012 - Views: 13

doc
Druk Nr 71/11

Druk Nr 71/11 Projekt ... W związku z powyższym Likwidator Obwodu w dniu 16.12.2010 r. wystąpił do ZUS z wnioskiem o zwolnienie zabezpieczeń rzeczowych ...

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/files/sejmik/projekty_uchwal/2011/20110627/druk_nr_71.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ...

Title: W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów ...

http://www.intranet.wcpit.pl/UserFiles/File/Prawa%20do%20swiadcze%c5%84%20zdrowotnych-komunikat%20NFZ(1).doc

Date added: March 7, 2014 - Views: 1

doc
DRUK - START - Oficjalny Serwis Miasta Kołobrzeg

DRUK. USC17-D01 ... prywatnej, alimentacyjnej ,spadkowej , zasiłku rodzinnego , zawarcia związku małżeńskiego , ZUS , PZU ... ( z dopiskiem opłata skarbowa USC).

http://www.kolobrzeg2000.home.pl/bip/wydzialy/usc/karty_uslug/zalaczniki/USC17_D01.doc

Date added: September 5, 2013 - Views: 1

doc
ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2)

3. Numery identyfikacyjne ... ZESTAW UMUNDUROWANIA SEKCJI (ZUS-2) Author: Przemysław Juraś Last modified by: adminek Created Date: 6/6/2007 6:54:00 AM Company:

http://www.zosprp.olsztyn.pl/sitefiles/file/DRUK%20wniosek%20stra%C5%BCnica.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
O Ś W I A D C Z E N I E

Zadłużenie wobec innych instytucji (np. banków, ZUS, ... RGB-08-02/1 Strona 1 z 3. Title: O Ś W I A D C Z E N I E Author: Wioletta Antkowska Last modified by:

http://www.gmina-skoki.pl/uploads/KARTY/RGB/druki/Druk%20RGB-08-02.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
DRUK ZP-110

Przedstawią potwierdzenie z ZUS-u dotyczące zatrudnienia co najmniej 3 osób ... Znak sprawy: PN/1/01/2003 DRUK ZP-110 pieczęć zamawiającego. Title: DRUK ZP-110

http://www.zmsp.warszawa.pl/dokumenty/dok3_270103.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
www.druk-pl.com

Oczywiście oczekuję również płaconych na czas wszystkich składek ZUS, oraz umowy o pracę od ręki w oryginale z możliwością wypowiedzenia z terminem 3 ...

http://www.druk-pl.com/progresywnie/rozwoj/ebiznes3/list_motywacyjny.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
www.wbe.szczecin.pl

(oddział ZUS) 2. Osoba zmarła była ... Druk R 91 - wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego str. 1. Pouczenie. Zasiłek pogrzebowy przysługuje na ...

http://www.wbe.szczecin.pl/druki/druk13.doc

Date added: February 1, 2012 - Views: 9

doc
www.solidarnosc.mittal.net.pl

W nowym, zreformowanym systemie emerytura może przysługiwać z 2 lub 3 źródeł, a mianowicie: z ZUS, z otwartego funduszu emerytalnego ... (druk ZUS Kp-1),

http://www.solidarnosc.mittal.net.pl/PRAWO/kapital-poczatkowy.doc

Date added: February 6, 2012 - Views: 11

doc
www.wnps.uz.zgora.pl

Prowadzenie działalności gospodarczej 3. Świadczenia z ZUS (zasiłki rodzinne, renty rodzinne, renty lub emerytury rodziców) 4. Alimenty i ...

http://www.wnps.uz.zgora.pl/pliki/formularze/druk-zasw.doc

Date added: March 7, 2014 - Views: 1

doc
Informacja o praktykach pedagogicznych

odebrać dokumenty (skierowanie, 3 x umowy na jednej z nich na odwrocie rachunek (żółte kartki), druk ZUS ZZA), które są niezbędne do pójścia do szkoły.

http://www.fil.us.edu.pl/ijp/doc/nauczycielskie_praktyki_zawodowe.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 5

doc
SPIS TREŚCI

Druk ZUS KOA 491. 2. Rozliczanie składek ZUS 492. 2.1. Terminy rozliczania i opłacania składek 492. 2.2. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji ZUS DRA ...

http://unilex.sklep.pl/uploads/files/2012_Leksykon%20ZUS_SPIS%20TRESCI.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 8

doc
www.malogoszcz.eobip.pl

Sporządzono Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Z-3) dla byłych pracowników celem wypłaty zasiłków chorobowych, ...

http://www.malogoszcz.eobip.pl/_gAllery/73/39/7339/sprawozdanie_burmistrza.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
REJESTR WYPADKÓW PRZY PRACY

1 Nazwisko i imię poszkodowanego 2 Nr protokołu powypadkowego 3 Data sporządzenia protokołu 4 ... dokumentacji do ZUS 9 Data przekazania ...

http://www.stowarzyszeniebhp.pl/druki/06_rejestr_wypadkow_przy_pracy.doc

Date added: June 12, 2013 - Views: 1

doc
www.pupgdynia.pl

deklaracja ZUS/DRA i raport imienny (DRUK ZUS/ RCA, DRUK ZUS/ RSA). powyższe kopie dokumentów – potwierdza za zgodność z oryginałem Pracodawca ...

http://www.pupgdynia.pl/FCK/Pliki/Urzad/prace%20interwencyjne/2015/wniosek_o_zwrot_poniesionych_kosztow_w_zw_z_zatrud_bezrob_narobo_publ..doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
P 12/10 - 24 maja 2012 r.

... (druk ZUS Z-3a; art. 61 ust. 3 ustawy zasiłkowej). ... Trybunał Konstytucyjny stwierdził w wyroku z 3 grudnia 1996 r., sygn. K 25/95 (OTK ZU nr 6/1996, ...

http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/teksty/otk/2012/P_12_10.doc

Date added: April 16, 2014 - Views: 1

doc
Dokumenty do wniosku o zawarcie umowy o Refundację:

Wniosek wraz z załącznikami ( druk do pobrania ) Informację o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku ( druk do pobrania)

http://www.rzembud.icech.pl/joannafiles/doc/Dokumenty%20do%20Refundacji.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 1

doc
www.malogoszcz.eobip.pl

Sporządzono informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Z-3) dla własnych i byłych pracowników celem wypłaty zasiłków chorobowych, ...

http://www.malogoszcz.eobip.pl/_gAllery/58/23/5823/sprawozdania_pomiedzy_sesjami.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
O F E R T A

kopie potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami, ...

http://www.urzadochota.waw.pl/data/notices/formularz_z-zgloszenie_--druk.doc

Date added: January 22, 2014 - Views: 5

doc
zielonalinia.gov.pl

3. Miejsce prowadzenia ... w Urzędzie Skarbowym z tytułu zobowiązań podatkowych oraz zadłużenia w ZUS z tytułu opłat składek na ubezpieczenie społeczne ...

http://zielonalinia.gov.pl/upload/rynki/21.05.2013%20Druk_wniosku.doc

Date added: June 12, 2013 - Views: 1

doc
Pieczątka zakładu pracy - Urząd Dzielnicy Bielany - Serwis ...

Druk: Nr PL-02-01/z.3. Pieczątka zakładu pracy ... brutto Składki na ubezpieczenie społeczne Koszty uzyskania przychodu Wynagrodzenie brutto minus składki ZUS, ...

http://www.bielany.waw.pl/data/other/zaswiadczenie_1.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 1

doc
Obniżka czynszu przysługuje również gdy powierzchnia użytkowa ...

Druk oświadczenia o uzyskiwanych dochodach z tytułu działalności gospodarczej. ... decyzja ZUS oraz przekazy pocztowe z 3 miesięcy lub zaświadczenie ZUS ...

http://bip.poznan.pl/public/bip/druki.html?co=show&dr_id=241115&type=doc

Date added: April 7, 2015 - Views: 1

doc
druk obowiązujący od r

druk obowiązujący od r. szkolnego 2010/2011 ... przerwałem/am studia z powodu: ... dokładny adres ZUS: ...

http://www.wssip.edu.pl/podspir.doc

Date added: June 12, 2013 - Views: 1

doc
INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 7.2. INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WRAZ Z OPISEM ZAŁĄCZNIKÓW. UWAGI OGÓLNE. Wniosek o płatność należy złożyć w jednym ...

http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/rpo/Aktualnosci/2010/02/instrukcja_do_wniosku_o_platnosc.doc

Date added: March 11, 2012 - Views: 2

doc
Druk ZP-45

... Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o regularnym uiszczaniu należytych podatków Aktualne zaświadczenie z ZUS o regularnym ... Druk ZP-45 Author: krzys ...

http://grebow.un.pl/bip/atach/4/1271/1871/_E_%20ZALACZNIK%20NR%202%20DOK.%20WYMAGANE%20drogi.doc

Date added: May 17, 2014 - Views: 1

doc
Druk SIWZ

Kochanowskiego z parkingiem ZUS w Oleśnicy (94 m długości) w zakresie: ... Druk SIWZ Author: inwest5 Last modified by, Created Date: 9/14/2009 5:35:00 AM

http://sdm.olesnica.pl/bip/upload/SIWZ_roboty_Kochanowskiego_ZUS_09.doc

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

doc
druk nr 1

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, ... druk nr 1 Author: jszatkowska Last modified by: ALSEN

http://szkola11.rapnet.pl/druk_1.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 1

doc
Obowiązujące od 1 stycznia 1999 r

Wyrejestrowania osoby z ZUS w przypadku, ... Do zgłoszenia do ZUS zmian w danych osobowych zleceniobiorcy w trakcie trwania umowy służy druk "ZUS ZIUA".

http://archiwalna.polsl.pl/adc/docs/DocZUS/ZasadyZUS.doc

Date added: August 2, 2013 - Views: 2

doc
www.pup-zawiercie.pl

ZUS RSA . i. druk. ZUS ZLA (L-4). 3. Kserokopię szczegółowej . listy płac. wraz z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia z dokładną datą oraz podpisem pracownika ...

http://www.pup-zawiercie.pl/download/1544.doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
druk nr 1 - Gmina Brzeg

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS ... w § 3 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 ... druk nr 1 ...

http://www.bip.brzeg.pl/zalaczniki/2589/druk_na_dofinansowanie_nr_1.doc

Date added: May 12, 2014 - Views: 1

doc
iberystyka.uw.edu.pl

DRUK ZUS ZWUA. Wypełnia się obowiązkowo. Musi być oryginał . wydrukowany dwustronnie. w kolorze różowym. - Proszę wypełnić tylko: - Punkt III

http://iberystyka.uw.edu.pl/pdf/studia/praktyki-pedagog/Instrukcje-dla-opiekunow_ZUS.docx

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
Zabrze, dnia

Oświadczenie pracodawcy o niezaleganiu z opłacaniem składek do ZUS i Urzędu Skarbowego – załącznik nr 3. Druk ZUS DRA z ostatniego miesiąca. UWAGA:

http://www.pupzabrze.pl/download/908.doc

Date added: January 22, 2014 - Views: 5

doc
DRUK Nr 1

... gospodarczej Załącznik nr 5 – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego Załącznik nr 6 – zaświadczenie z ZUS / KRUS ... 3 ustawy z dnia 29 stycznia ... DRUK Nr ...

http://www.polskacerekiew.pl/cms/php/pobierz.php3?cms=cms_polce&id_zal=1180&id_dok=309

Date added: April 7, 2015 - Views: 1

doc
Druk nr 1057

... oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i ... potwierdzonej uwierzytelnionymi drukami deklaracji ZUS ... Druk nr 1057 Author:

http://www.bip.torun.pl/pobierz.php?File=1057_05.doc

Date added: April 7, 2014 - Views: 1

doc
grupa.energa.pl

Zaświadczenia z ZUS o pobieraniu świadczenia ważne 3 miesiące od daty wystawienia. Zaświadczenia z PUP o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego ważne 3 miesiące ...

http://grupa.energa.pl/upload/wysiwyg/olsztyn/Formularze/2008/Druk_oswiadczenie_Operator.doc

Date added: November 1, 2014 - Views: 1

doc
nfz-krakow.pl

zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, dowód wpłaty; ... Dokument potwierdzający zgłoszenie ww. członka do ubezpieczenia druk ZUS ZCNA.

http://nfz-krakow.pl/UserFiles/01_wniosek_EKUZ_ubezpieczony_wyjazd_turystyczny.doc

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
Druk SIWZ

Złożą oświadczenie , że nie zalegają z opłatami na ZUS i do US. ... Druk SIWZ Author: Starostwo Powiatowe Last modified by: Kierownik Created Date:

http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/upload/doc/21078_20130103_134323.doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
www.historia.us.edu.pl

został zapoznany z następującymi dokumentami dotyczącymi zadań wychowawczo ... 3 egzemplarze umowy i jeden dwustronny druk umowy-rachunku oraz druk ZUS ZZA.

http://www.historia.us.edu.pl/files/2180/Inne%20druki%20ws%20praktyk%20psychologiczno-pedagogicznych%20do%20pobrania.doc

Date added: April 7, 2015 - Views: 1

doc
I N S T R U K C J A

Druk ZUS ZZA. Nauczyciel wypełnia punkty: III od 01. do 07., IV od 01. do 04., VI – 01. (data rozpoczęcia praktyk), 02. (kod NFZ), VIII od 01. do 07.,

http://kdjilp.us.edu.pl/iili.doc

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
DRUK ZP-110

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, ... Z zastrzeżeniem pkt.13.3 i 4 ... DRUK ZP-110 Author:

http://www.bip.oswiata.bydgoszcz.pl/bip_download.php?id=7091

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
www.nfz-katowice.pl

... (np. druk ZUS ZCZA/ZCNA, zaświadczenie płatnika składek/ ZUS ... Obowiązek zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego opisano w art. 67 ust 3

http://www.nfz-katowice.pl/dokumenty/3/komunik-127-11-piel_med_szk-zglasz_dzieci.doc

Date added: October 10, 2012 - Views: 2