Co S Wyrazy Z Dwuznakami docs

Searching:
Download
Co S Wyrazy Z Dwuznakami - Fast Download

Download Co S Wyrazy Z Dwuznakami from our fatest mirror

LUTY - Szkoła Podstawowa imienia Króla Zygmunta Augusta w ...

7720 dl's @ 4113 KB/s

doc
LUTY - Szkoła Podstawowa imienia Króla Zygmunta Augusta w ...

-czyta i pisze wyrazy z dwuznakami Sz, sz-zna jednostkę grosza i jej skrót - liczy pieniądze-rozwiązuje zadania różnymi metodami Kartoniki z dwuznakami, Monety groszowe. ... Co robić, aby się nie przeziębiać oraz nie zarażać innych?

http://www.sp.wasilkow.pl/szkola/pliki/Plan_wynikowy_klasy_I_-_luty.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 8

doc
Plan wynikowy do klasy pierwszej do podręcznika Odkrywam siebie

– wie, co wynika z przynależności do. rodziny, jakie powinny być relacje. między najbliższymi ... – czyta wyrazy i zdania z poznanymi. dwuznakami – przepisuje zdania z druku – dba o estetykę i czytelność pisma – prawidłowo wymawia wyrazy

http://www.mac.pl/mod/82/fID/76/fi/Plan_wynikowy_dla_klasy_1_z_wymaganiami_podstawowymi_i_rozszerzonymi.doc/iID/7377/t/dF

Date added: October 8, 2012 - Views: 9

doc
S

– pisze wyrazy i krótkie zdania z dwuznakami Dz, dz, – dzieli wyrazy na głoski i sylaby oraz dokonuje syntezy, – rozwija umiejętność słuchania utworu muzycznego, ... co jest dobre, a co złe w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,

http://www.operon.pl/content/download/4285/128640/version/1/file/Rozklad_tresci_sem_2.doc

Date added: November 30, 2012 - Views: 4

doc
Plan wynikowy do klasy pierwszej do podręcznika Odkrywam siebie

5.3 – wie, co wynika z przynależności do. rodziny, jakie powinny być relacje. między najbliższymi – wymienia członków rodziny ... – czyta wyrazy i zdania z poznanymi. dwuznakami – przepisuje zdania z druku – dba o estetykę i czytelność pisma

http://sp112waw.edupage.org/files/lasy_I.doc

Date added: April 12, 2012 - Views: 7

doc
PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH DOTYCZĄCY

10.Czytanie i pisanie wyrazów z dwuznakami. 11.Wyrazy ze zmiękczeniami – ćwiczenia utrwalające. ... Tę kropkę połącz z lewym górnym rogiem i z prawym. górnym rogiem. Co Ola znalazła? Klasa III – temat 13. Wyszukiwanie poznanych części mowy. Cele operacyjne:

http://www.galileusz.pl/%7Eszkola21/publikacje/dydakt_wyr.doc

Date added: March 2, 2012 - Views: 12

doc
Ćwiczenia doskonalące technikę czytania.

Przykłady ćwiczeń utrwalających wyrazy . z dwuznakami. ... Zadaniem uczniów jest wybrać te wyrazy, które wiążą się z ilustracją. ... Napisali także kilka zdań. Przeczytaj po cichu prośbę Ewy i Jacka oraz zróbcie to, o co proszą”. Nauczyciel podaje krótki tekst.

http://www.eduforum.pl/modules.php?name=Publikacje&d_op=getit&lid=4649

Date added: November 28, 2011 - Views: 15

doc
www.mac.pl

– czyta i pisze wyrazy z poznanymi literami ... – Czytanie wyrazów i zdań z dwuznakami dz, Dz. – Pisanie wyrazów i zdań z dwuznakami dz, Dz. ... – Rozmowa o tym, z kim i w co się bawią dzieci na podwórku i o zaletach takich zabaw.

http://www.mac.pl/mod/82/fID/76/fi/Zintegrowany_rozklad_materialu_do_klasy_1_sem_II_wraz_z_planem_wynikowym.doc/iID/6030/t/dF

Date added: September 30, 2012 - Views: 6

doc
PLANOWANIE PRACY Z DZIEĆMI UPOŚLEDZONYMI UMYSŁOWO W ...

Czyta i pisze wyrazy z dwuznakami. Potrafi opowiedzieć czytane teksty. Przepisuje wyrazy i zdania. Rozpoznaje różne gatunki zwierząt, w tym zwierzęta egzotyczne. Rozpoznaje melodię ... co wiąże się z poziomem możliwości dziecka upośledzonego umysłowo oraz z relatywnym poziomem tempa ...

http://www.aup-kwidzyn.ckj.edu.pl/publikacje/program_pracy_z_dzieckiem_upos.doc

Date added: November 28, 2011 - Views: 26

doc
Zintegrowany rozkład materiału do klasy pierwszej

– czyta i pisze wyrazy z poznanymi literami ... – Czytanie wyrazów i zdań z dwuznakami dz, Dz. – Pisanie wyrazów i zdań z dwuznakami dz, Dz. ... – Rozmowa o tym, z kim i w co się bawią dzieci na podwórku i o zaletach takich zabaw.

http://sp1nowybytom.w.interia.pl/publikacje/rozklad%20sem2.doc

Date added: November 28, 2011 - Views: 12

doc
ZABURZENIA ANALIZY I SYNTEZY WZROKOWEJ

Pogadanki te poprowadziła pani mgr Krystyna Przybył, logopeda i psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3 w Łodzi, ul. ... co utrudnia rozumienie treści, w pisaniu mylenie liter. ... wyrazów z dwuznakami, zmiękczeniami - dzielenie zdań na wyrazy, liczenie wyrazów w zdaniu,

http://www.pm39lodz.wikom.pl/pictures/zaburzenia.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 2

doc
www.spproboszczow.pl

– poprawnie pisze wyrazy z dwuznakami, ... – wie, co to jest rzeczownik oraz że wyrazy oznaczające czynności odpowiadają na pytania: co robi? co robią?; – uzupełnia zdania opisujące wiewiórkę podanymi wyrazami;

http://www.spproboszczow.pl/wp-content/uploads/2013/10/elementarz_plan_wynikowy_klasa2cz_1-2.doc

Date added: January 15, 2014 - Views: 5

doc
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im - Serwis: Publikacje ...

nr 6. J. Faliszewskiej, plansze z poznanymi literami i dwuznakami, wyrazy napisane na tablicy i kartach pracy grupowej,; ... u góry której w ramce napisane są wyrazy (te same co na tablicy) oraz instrukcję: Przeczytaj wyrazy w ramce. Pomyśl, z czym one tobie się kojarzą. Ułóż z nimi ...

http://awans.szkola.pl/oficyna/034/BNK_umiem_juz_czytac_i_pisac.doc

Date added: January 15, 2014 - Views: 4

doc
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - Szkoła Podstawowa nr 9 im ...

dzieli proste wyrazy na głoski (także wyrazy z dwuznakami), wie, co to jest akcent, zaznacza prawidłowo akcent w wyrazach typowo polskich, ... pisze prawidłowo wyrazy z ą, ę, om, em, on, em. 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Uczeń:

http://www.sp9.elk.edu.pl/dokumenty/PSO_j_polski.doc

Date added: December 23, 2012 - Views: 3

doc
www.sp3.kozminwlkp.pl

Nieprawidłowo piszą wyrazy ze zmiękczeniami, dwuznakami, głoskami dźwięcznymi bezdźwięcznymi oraz szumiącymi (sz, cz, ż, dż) i syczącymi (s, z, c, dz). Nieprawidłowo piszą wyrazy z samogłoskami nosowymi ą i ę oraz zespołami ... co utrudnia rozumienie czytanych treści i ...

http://www.sp3.kozminwlkp.pl/ĆWICZENIA%20PERCEPCJI%20SŁUCHOWEJ%20I%20WZROKOWEJ%20DLA%20DZIECI%20MŁODSZYCH.doc

Date added: August 17, 2013 - Views: 7

doc
www.mon.gov.ua

... których pisownia odpowiada wymowie. Kaligraficzne przepisywanie tekstu. Pisanie wyrazów z dwuznakami, literą i oznaczającą miękkość poprzednie spółgłoski, literami oznaczaj-cymi te same głoski (ż ... - poprawnie dzieli wyrazy na sylaby; - wie, co to jest alfabet; - zna alfabet, ...

http://www.mon.gov.ua/images/gr/pr/polska.doc

Date added: December 29, 2012 - Views: 5

doc
Program pracy korekcyjno – kompensacyjnej dla uczniów

Zawsze należy bazować na tym co przychodzi dziecku z łatwością , co dziecko potrafi . ... wyrazy z grupami spółgłoskowymi Usprawnianie analizy słuchowej ... wyszukiwanie w tekście wyrazów z dwuznakami. tworzenie nowego wyrazu przez dodanie dwuznaku lub sylaby ; ...

http://www.oswmlawa.republika.pl/publikacje/program%20pracy%20kore.doc

Date added: March 22, 2012 - Views: 7

doc
www.wikom.pl

... cz, dż jako s, z, c, dz);-mowa bezdźwięczna (woda-fota, żaba-szapa); - rotacyzm ... literowanie, kłopoty z łączeniem liter i głosek w wyrazy, z przejściem od głoskowania do ... wyrazów o podobnym brzmieniu; w pisaniu kłopoty z posługiwaniem się dwuznakami, ...

http://www.wikom.pl/mp6zgierz/pictures/wady%20wymowy.doc

Date added: June 4, 2013 - Views: 5

doc
Elementarz XXI wieku kl - Chrzanów - Nasza szkoła

... układanie pytań do fragmentów tekstu; „Co lepsze – czapka z włóczki czy dreszcze?” – rozmowa inspirowana fragmentem tekstu; ... – pisze wyrazy z dwuznakami cz, Cz, sz, Sz 1.2c ... – układa wyrazy z sylab i zdania z rozsypanki wyrazowej 1.2a, 1.2d

http://www.zs1.chrzanow.pl/_files_/elementarz_xxi_w_rozklad_materialu_sem_2.doc

Date added: October 22, 2013 - Views: 6

doc
publikacje.lo-zywiec.pl

... 3 sylabowe wyrazy), ćwiczyć syntezę morfemową i logotomową, wykorzystać do ćwiczeń rozsypanki ... a następnie je wspólnie zredagować co pobudzi świadomość ... same mogą wybrać materiał czytelniczy lub obrazkowy. Zabawy sylabowe i literowe, z dwuznakami . np.

http://publikacje.lo-zywiec.pl/publikacje/844.doc

Date added: November 28, 2011 - Views: 7

doc
„SPECYFIKA ZABURZEŃ TYPU DYSLEKTYCZNEGO”

Możemy je rozpoznać u uczniów o co najmniej przeciętnej lub wysokiej inteligencji mających wybiórcze trudności przejawiające się najczęściej niepowodzeniami w nauce ... wyrazy, we właściwym porządku (częste gubienie sylab), ... - trudności w pisaniu wyrazów z dwuznakami,

http://www.eduforum.pl/modules/Publikacje/files/%5B050314%5D_Agnieszka_Lubczy_ska_-_Specyfika_zaburze__typu_d.doc

Date added: January 18, 2014 - Views: 1

doc
Rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy drugiej

Zabawa ruchowa przy muzyce „Wyrazy z . ... Uzupełnianie historyjki obrazkowej „Dzień z życia rodziny". Zabawa naślad. „Zgadnij, co robię o tej porze" i ... Słuchanie legendy. Czytanie ze zrozumieniem przepisu. Pisownia wyrazów z dwuznakami. Toruń – miasto nad Wisłą ...

http://www.zs1.chrzanow.pl/_files_/rozkad_mat._klasa_2_skrlcony.doc

Date added: January 18, 2014 - Views: 2

doc
bip.milicz.pl

- trudne sylaby z dwuznakami dż i dz - przekształcanie wyrazów przez dodawanie, ... których rozwiązaniem są wyrazy z literami k i g, rymy ... mogą być one zamieniane stronami, co podnosi poziom trudności. - podstawa, - 16 żetonów, - 16 laminowanych kart 8. Makatka magnetyczna 1 szt ...

http://bip.milicz.pl/file.php?attachment=123150

Date added: February 19, 2014 - Views: 2

doc
www.sp2.zamosc.pl

... (wyrazy z spółgłoskami miękkimi ś, ć, ź i dwuznakami sz, cz dz). ... Zabawy usprawniające analizę i syntezę słuchową 4 Zabawa 1 „Co słyszysz "W zabawie wykorzystujemy całą gamę dźwięków, ...

http://www.sp2.zamosc.pl/swietlica/scenariusze/Zabawy_cwiczenia_czytania.doc

Date added: December 4, 2013 - Views: 5

doc
Logopedia jest to nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy ...

Wadliwa realizacja głosek (opuszczanie, przestawianie, dodawanie głosek, sylab) co prowadzi do trudności w czytaniu ... zwłaszcza z dwuznakami, ... dziecko zaczyna rozumieć mowę, tworzy wyrazy z sylab z okresu gaworzenia i grużenia, potrafi pokazać części ciała, zna swoje imię ...

http://www.sciaga.pl/tekst/zalacznik/23185/

Date added: February 23, 2012 - Views: 4

doc
paslek-um.bip-wm.pl

... (rz), cz, dż, s,z,c,dz w zdaniach. Materiały do prowadzenia ćwiczeń ... uzupełnianie luk w wyrazach brakującymi literami; trudne wyrazy z dwuznakami dż i dz; przekształcanie wyrazów przez dodawanie ... Pomoc powinna składać się z co najmniej 28 rysunków ...

http://paslek-um.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=247310

Date added: December 4, 2013 - Views: 3

doc
przedszkole4nowytarg.edupage.org

... świetnie sprawdzają się tu wyrazy dźwiękonaśladowcze ( MU, BE, UHU, KU KU, itp.). ... p, m, b, l, t, d, f, w, s, z, k, g, j, n. Nowością na tym etapie są sylaby zamknięte np. ... Na tym etapie dziecko zapoznaje się z dwuznakami oraz spółgłoską ł.

http://przedszkole4nowytarg.edupage.org/files/Cieszynska-teczka_(1).docx

Date added: May 2, 2013 - Views: 3

doc
zsgrab.edu.pl

... p, m, b, l, t, d, f, w, s, z, k, g, j, n. Nowością na tym etapie są sylaby zamknięte np. ... – Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętychNa tym etapie dziecko zapoznaje się z dwuznakami oraz spółgłoską ... onomatopeje, całe wyrazy) do lewopółkulowego (sekwencje-sylaby ...

http://zsgrab.edu.pl/.cm4all/iproc.php/I.T$C4$99cza_1.docx?cdp=a

Date added: July 3, 2014 - Views: 1

doc
Zintegrowany rozkład materiału do klasy pierwszej

Rozmowa z dziećmi o tym, co umieją robić dobrze, ... – umie przeczytać i napisać wyrazy z poznanymi literami ... – Czytanie wyrazów i zdań z dwuznakami dz, Dz. – Pisanie wyrazów i zdań z dwuznakami dz, Dz.

http://klasy03gryfino.dle.interia.pl/zrmwersjaszkolna.doc

Date added: October 17, 2012 - Views: 13

doc
Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej ...

Uzupełnij puste miejsca odpowiednimi dwuznakami. Nie wierć dziury w b ... 1 2 3 4 5 6 a w b u p i i ć r y ć l ć ó ć ć ą ć s i i c a s p m o z k o ... Uzupełnij tekst. Podkreśl wyrazy z „nie”. Czego …….. lubicie u innych? Na pewno drażni was …….. tolerancja czy.

http://web-docs.gsi.de/~pietrasz/prace/klasa_4_SP_Jezyk_polski.doc

Date added: February 27, 2012 - Views: 23

doc
www.wolachodkowska.cba.pl

Wymawia wiele spółgłosek oprócz s , z, c, dz, (mówi „sianki, siociek”), ... co dziecko samo zechce zrobić, ... Na tym etapie dziecko zapoznaje się z dwuznakami oraz spółgłoską Ł.

http://www.wolachodkowska.cba.pl/dokumenty/terapia_logopedyczna.doc

Date added: August 9, 2014 - Views: 1

doc
Załącznik nr 4 do umowy: Wzór harmonogramu płatności )

... 88 sztuk, w tym 39 małych liter z dwuznakami, ... cz, ż (x 2) • Głoski, litery, sylaby, wyrazy (x 2) • Trudne zgłoski s, sz, z, ż ... co ułatwi pracę z dziećmi nawet z dużymi problemami w uczeniu się tej umiejętności. 1 41 Powtarzam Rozumiem Nazywam.

http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/system/pobierz.php/Wykaz%20pomocy%20dydaktycznych.doc?id=12751

Date added: August 27, 2013 - Views: 6

doc
Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

... podobnym : b-p, d-t, g-k, z-s, dz-c, ... - trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, z głoskami tracącymi dźwięczność, w różnicowaniu i-j ... w celu skierowania na badania oraz stałych konsultacji co do sposobu pracy z dzieckiem w domu. w poradniach ...

http://sp4.home.pl/Dysleksja_poradnik.doc

Date added: January 5, 2014 - Views: 2

doc
Dziecko „ryzyka dysleksji” – co to takiego

... głównie głoskuje i nie zawsze dokonuje poprawnej syntezy, przekręca wyrazy, nie rozumie przeczytanego zdania, Często pisze litery i cyfry zwierciadlanie ... (b-p, k-g, t-d, s-z, w-f), trudności ze zmiękczeniami, dwuznakami, różnicowaniu i-j, samogłosek ę-en-em, ą ...

http://www.nauczyciele.mom.pl/files/Dziecko_ryzyka_dysleksji-EK.doc

Date added: January 18, 2014 - Views: 3

doc
Wyposażenie w pomoce dydaktyczne do realizacji projektu

... zestaw ćwiczeń zawierający co najmniej ćwiczenia z: s, z, c, dz, sz, ż, ... z którymi dziecko spotyka się na co dzień; przybliżać wyrazy obce podając ciekawe przykłady ... • trudne sylaby z dwuznakami dż i dz, • przekształcanie wyrazów przez dodawanie, odjęcie ...

http://lubartow.pl/pliki/przetargi/Zalacznik%20nr%206%20do%20siwz_czesc%201.doc

Date added: May 22, 2013 - Views: 3

doc
www.szkolawolowice.czernichow.pl

... świetnie sprawdzają się tu wyrazy dźwiękonaśladowcze ( MU, BE, UHU, KU KU, itp.). ... p, m, b, l, t, d, f, w, s, z, k, g, j, n. Nowością na tym etapie są sylaby zamknięte np. ... Na tym etapie dziecko zapoznaje się z dwuznakami oraz spółgłoską Ł.

http://www.szkolawolowice.czernichow.pl/informacje/czytanie.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 7

doc
www.sp1twardogora.pl

... podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia, rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, ... zna pisownię wyrazów z dwuznakami oraz liter oznaczających miękkie ... pisze wyrazy z utratą dźwięczności na końcu wyrazu . pisze wyrazy z „ó” i „rz ...

http://www.sp1twardogora.pl/Wso13rok2012.docx

Date added: June 6, 2014 - Views: 1

doc
www.zsj.home.pl

48 Ładnie mówię głoski S Z C DZ szt 7 Gra logopedyczna wspomagająca prawidłową wymowę ... sylaby, wyrazy (x 2) 3) Trudne głoski S, SZ, Z, Ż (x 2) 80 Bajki w zielonych sukienkach ... Zestaw składa się z co najmniej 6 tablic przedstawiających kolorowe zdjęcie twarzy dziecka ...

http://www.zsj.home.pl/autoinstalator/joomla/images/stories/ogloszenia/przetargi/przetarg2012.10/3b_kleosin2.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 4

doc
www.bip.pacanow.pl

Każdy element ma wymiar 16x13 cm. Ilość elementów: 88 sztuk, w tym 39 małych liter z dwuznakami, 39 ... Zestaw zawiera: sylaby otwarte ze spółgłoskami s,z,k,g,j,n, wyrazy do czytania ... z czarnym nadrukiem z jednej strony i czerwonym nadrukiem z drugiej co pozwala wyróżniać i ...

http://www.bip.pacanow.pl/pliki/Pomoce_dydaktyczne_zal_7_umowa_zal_1_do_umowy.doc

Date added: February 24, 2012 - Views: 11

doc
Dysleksja, dyskalkulia - Strona Zespołu Szkół Odzieżowo ...

... pisaniem wyrazów nieznanych, łączenie wyrazów, zmiana kolejności wyrazów w zdaniu. Błędy w pisaniu wyrazów z dwuznakami, grupami ... Często też powtarzałem wyrazy z tymi zespołami dźwięków ... Czy masz kłopoty z zapamiętywaniem tego, co przeczytałeś? 6 ...

http://zsow.lublin.pl/ula/dysleksja.doc

Date added: October 22, 2013 - Views: 2

doc
www.akademia.mac.pl

Edukacja Kolejny numer Temat i zadania edukacja polonistyczna (1.1c, 1.2d) 1. Rozmowa z dziećmi o tym, co umieją robić dobrze, ... – czyta i pisze wyrazy z poznanymi literami ... – czyta zdania z poznanymi literami i dwuznakami – pisze wyrazy i zdania z poznanymi literami i dwuznakami

http://www.akademia.mac.pl/files/a85c7c55b00f6cd9c0abe8d056fd238e21d8726b.doc

Date added: August 6, 2013 - Views: 4

doc
Szymon sss - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ...

,,Dokonać z łatwością czegoś, co jest trudne dla innych – to talent, móc uczynić coś, ... Przekształcanie wyrazów jednosylabowych w wyrazy dwusylabowe, np.: las ... s – sz. Utrwalenie wyrazów z dwuznakami. Umiejętność spostrzegania, wyróżniania i prawidłowego wymawiania ...

http://www.modn.elk.pl/publikacje/2004/terapia.doc

Date added: October 1, 2012 - Views: 10

doc
www.ogloszenia.propublico.pl

... S, Z, C, DZ" (CZĘŚCI: PODPISZ I POWIEDZ, DOMINO ... są obrazki znajdujące się na planszy ilustrujące kolejne wyrazy z trudnościami ... z afazją dziecięcą, z dysleksją. 1szt. Czasownik – Co robi? Co się z nim dzieje? - pomoc zawiera materiał, który ...

http://www.ogloszenia.propublico.pl/PobieraczDokumentow.aspx?action=doc&id=181507&idP=19925

Date added: April 12, 2012 - Views: 5

doc
LEKCJA PIERWSZA - Strona główna AGH

... zachowały się różnice między spółgłoskami, które zlały się w Trzeciej Erze (þ z s ... s. 6). W quenyi mamy nawet wielosylabowe wyrazy składające się z samych samogłosek jak Eä (nazwa ... Co z tego wynika: należy wymawiać "cirYAquen" i dać ...

http://home.agh.edu.pl/~evermind/Lingwistyka/kurs_q_1.doc

Date added: November 28, 2011 - Views: 6

doc
zposiedlisko.edu.pl

... powtórzenie wiadomości związanych szczególnie z dwuznakami, ... co to jest ikona. z pomocą nauczyciela umie utworzyć folder na . ... poprawnie pisze poznane wyrazy z ó wymiennym; układa i zapisuje zdania z podanymi wyrazami;

http://zposiedlisko.edu.pl/dokuprzed/Nauczanie_poczatkowe/Klasa_2/Oto%20ja_klasa%202_rozklad%20materialu%20na%20semestr%20I.docx

Date added: March 10, 2014 - Views: 1

doc
www.przedszkole-bukowno.pl

... głos wydobywa się z trudem.. Co wywołuje wady wymowy? ... zdań, uporczywe literowanie, kłopoty z łączeniem liter i głosek w wyrazy, z przejściem od głoskowania do ... w pisaniu kłopoty z posługiwaniem się dwuznakami, spógłoskami miękkimi, dźwięcznymi i bezdźwięcznymi ...

http://www.przedszkole-bukowno.pl/BSzotek.doc

Date added: October 22, 2013 - Views: 3

doc
1 - BIP - Urząd Miejski Strumień

... że te same sylaby mogą tworzyć różne wyrazy. - 24 klocki Wymiar: 3 ... wymiar 16 x 13 cm. Ilość elementów: 88 sztuk, w tym 39 małych liter z dwuznakami, 39 liter z ... Ławka zaopatrzona jest również w zaczep z jednej strony, co umożliwia jej połączenie z ...

http://www.strumien.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=3842&bar_id=4679

Date added: November 2, 2013 - Views: 7

doc
bip.czestochowa.pl

trudne sylaby z dwuznakami dż i dz . przekształcanie wyrazów przez dodawanie, ... których rozwiązaniem są wyrazy z literami k i g, ... używane na co dzień słownictwo z różnych poziomów języka, popularne powiedzenia oraz idiomy.

http://bip.czestochowa.pl/attachments/download/21485

Date added: October 13, 2014 - Views: 1

doc
www.szkola-lubsza.pl

czyta rytmicznie wyrazy z podziałem na sylaby z uwzględnieniem akcentu metrycznego; ... dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów z wybranymi głoskami i dwuznakami; wie, ... co wynika z przynależności do rodziny i jakie relacje są między najbliższymi;

http://www.szkola-lubsza.pl/wp-content/uploads/2012/11/PLAN-WYNIKOWY.docx

Date added: August 17, 2013 - Views: 1

doc
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

... Książeczka PUSY - ABC część III zawierająca zadania i ćwiczenia z dwuznakami. 12 ... materiał edukacyjny dla dzieci składający się z co najmniej 60 drewnianych drążków w sześciu kolorach o ... CZ, DŻ, S, Z, C, DZ obrazki oraz wyrazy do czytania z ćwiczoną głoską ...

http://www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/serwisy/15/upl/5f2d13c337c3202f78e0405b4f670a0f.doc

Date added: January 16, 2014 - Views: 2

doc
Załącznik nr 1A – Zestawienie cenowe

... kolejności w alfabecie i łączenia liter w wyrazy. pomagać zauważyć różnice pomiędzy brzmieniem głoski ... Układanka winna składać się z co najmniej 3 zestawów puzzli służących do ... użycia trudnych sylab z dwuznakami dż i dz . przekształcania wyrazów przez ...

http://bip.teresin.pl/public/get_file.php?id=203996

Date added: March 26, 2014 - Views: 1