Act Aditional Prelungire Contract Colectiv De Munca docs

Searching:
Download
Act Aditional Prelungire Contract Colectiv De Munca - Fast Download

Download Act Aditional Prelungire Contract Colectiv De Munca from our fatest mirror

Stimati domni, - Home - Teodoru & Associates - attorneys at ...

9210 dl's @ 5652 KB/s

doc
Stimati domni, - Home - Teodoru & Associates - attorneys at ...

Perioada maxima pentru care poate fi incheiat un contract de munca pe ... ceea ce ar presupune incheierea unui act aditional la ... nou contract individual de munca pe durata determinata se impune datorita unor motive obiective cuprinse in contractul colectiv de munca incheiat la ...

http://www.teodoru.com/documente/5cf51ac4-Contractul-individual-de-munca-pe-perioada-determinata.doc

Date added: December 24, 2011 - Views: 6

doc
CONTRACT COLECTIV DE MUNCA - Dan Popa - blog despre economie ...

Se incheie prezentul Contract colectiv de munca, ... partile se obliga sa convina asupra modalitatii de prelungire, ... Orice modificare a elementelor Contractului Individual de Munca va fi facuta obligatoriu prin Act Aditional. (2) Cu titlu de exceptie, ...

http://hymerion.ro/wp-content/uploads/2011/05/contract2.doc

Date added: May 16, 2013 - Views: 3

doc
CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA UNIC

... cu posibilitatea de prelungire. ... Prevederile prezentului Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel Judetean- Ramura Învatamânt ... modificare privind clauzele contractuale în timpul executarii contractului individual de munca impune încheierea unui act aditional la contract, ...

http://forum.portal.edu.ro/index.php?act=Attach&type=post&id=185838

Date added: May 16, 2013 - Views: 4

doc
Nr - Inspectoratul Teritorial de Munca Olt | Inspectoratul Terito

Prezentul contract colectiv de munca / act aditional contine un numar de _____ pagini . Mentionam faptul ca s-au respectat toate clauzele din: ... /actul additional de modificare – prelungire a prevederilor contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate .

http://www.itmolt.ro/fisiere/ccolective.doc

Date added: November 26, 2012 - Views: 5

doc
Contract colectiv de munca la nivelul ramurii constructii pe ...

... ACORDUL SECTORIAL se incheie pe o perioada de doi ani, cu posibilitati de prelungire. ... nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional. Nerespectarea de catre salariat a ... Contract colectiv de munca la ...

http://www.araco.org/parteneriatsocial/ccm/2012/ACORD%20SECTORIAL.doc

Date added: March 6, 2012 - Views: 23

doc
CUPRINS

Clauzele Contractului Colectiv de Munca pot fi modificate prin act aditional, ... fara posibilitatea de prelungire; ... Prezentul Contract Colectiv de Munca are caracter obligatoriu pentru orice cumparator, ...

http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2011-01-25-8239170-0-contract-colectiv-munca.doc

Date added: November 11, 2011 - Views: 12

doc
feroviaruldeva.files.wordpress.com

... “renumerarea salariatilor” in baza acordurilor incheiate dupa incetarea valabilitatii CCM 2012/2013 prelungit prin act aditional pina la data de 23.04 ... cunostinta existenta premiselor declansarii conflictului colectiv de munca. ... de prelungire a acestora sau in ...

http://feroviaruldeva.files.wordpress.com/2014/05/raspuns-act-aplicare-acorduri.doc

Date added: June 3, 2014 - Views: 1

doc
CAPITOLUL I

... Prezentul contract colectiv de munca se aplica tuturor salariatilor din ... noului contract colectiv de munca sau a unui act aditional de prelungire a valabilitatii ... de perfectionare a pregatirii profesionale si a încheiat cu unitatea un act aditional la contractul de munca, ...

http://media1.webgarden.ro/files/media1:4dba82d1d3f21.doc.upl/CCM2011-2012.doc

Date added: June 11, 2012 - Views: 11

doc
LEGE nr - ITM Timis

... in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, ... Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancţionarea disciplinară ... In cazul in care nu exista un contract colectiv de munca aplicabil, ...

http://www.itmtimis.ro/Codul%20muncii%20forma%20tabelara%20cu%20ultimele%20modif.doc

Date added: March 29, 2012 - Views: 3

doc
Model Act Aditional PC7 si EURATOM

(luna, anul) Locul: Instituţia: Funcţia: Descriere: 9. Locul de munca actual si funcţia: 10 . Vechime la locul de munca actual: 11. Brevete de ... ACT ADITIONAL . NR. ..... LA ... In conformitate cu lista de personal anexa la contract/act adiţional in vigoare la data raportării.

http://www.research.ro/img/files_up/1272275137Act%20Aditional%20PC7%20si%20EURATOM.doc

Date added: September 13, 2014 - Views: 1

doc
CAPITOLUL I - Federația Mecanicilor de Locomotivă

... sau a unui act aditional de prelungire a valabilitatii acestuia pe o perioada de cel putin un an, ... Pentru absolventii cursurilor de calificare sau recalificare , care la data aplicarii noului contract colectiv de munca aveau calitatea de “cursant” , ...

http://www.fml.ro/_additional/oldfmlsite/fmlpage_main/documents/CCM/CCM_2011/SCRL/ccm%20SCRL%20BV%202011-2012.doc

Date added: March 1, 2013 - Views: 23

doc
www.itmvaslui.ro

... in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la ... in contractul colectiv de munca ... Munca prin agent de munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca ...

http://www.itmvaslui.ro/legislatie/Legea_40_2011_modificata.doc

Date added: March 4, 2013 - Views: 3

doc
www.itim-cj.ro

Decizia de prelungire sau de negociere a unui nou CCM se va lua de către părţile semnatare cu cel putin 30 de zile înainte de data ... Promovarea se face prin act aditional la CIM. Nici ... Prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncã sunt suspendate în condiţiile prevãzute ...

http://www.itim-cj.ro/concurs/CCM%20%20Negociat%202008-2009%20actualizat%202014.doc

Date added: September 16, 2014 - Views: 1

doc
www.isjmm.ro

... Persoana fizica poate incheia un contract de munca in calitate de salariat si la ... in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la ... Periodicitatea comunicarilor se stabileste prin negociere in contractul colectiv de munca ...

http://www.isjmm.ro/download/_mdc/2014-2015/legislatie/codul-muncii.doc

Date added: October 16, 2014 - Views: 1

doc
www.profcons.ro

Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancţionarea disciplinară a acestuia. ... incheind un act aditional in acest sens, perioada in care angajatul nu poate avea initiativa incetarii contractului ind. de munca. 24.Contractul colectiv de munca.

http://www.profcons.ro/infolex/document/608/modificarea-legii-nr.html

Date added: August 1, 2013 - Views: 1

doc
www.avocatnet.ro

... chiar daca acestea nu sunt afiliate cel putin unuia dintre semnatarii prezentului contract colectiv de munca. (3) Raporturile de munca referitoare la conditiile specifice se reglementeaza prin contractul de munca la nivel de unitate.

http://www.avocatnet.ro/UserFiles/acte/20090728230404_97547.docx

Date added: March 11, 2014 - Views: 1

doc
www.itmhunedoara.ro

... in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional ... Refuzul salariatului de prelungire a delegarii ... se au în vedere dispoziţiile din contractul colectiv de munca aplicabil. În cazul în care nu exista un contract colectiv de munca ...

http://www.itmhunedoara.ro/doc/CM2011.doc

Date added: January 26, 2013 - Views: 13

doc
AICI Codul muncii valabil de la 1 mai 2011.

Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv ... se au în vedere dispozitiile din contractul colectiv de munca aplicabil. În cazul în care nu exista un contract colectiv de munca ... între parti se încheie un act aditional la contractul de munca ...

http://sinvlex.files.wordpress.com/2011/05/codul-muncii-20112.doc

Date added: September 24, 2011 - Views: 11

doc
Cuprins

Principala provocare a oricarei negocieri de contract colectiv de munca este identificarea volumului optim de ... Regulamentul de negociere. Printr-un astfel de act se previn ... fie incheierea de CCM pentru o perioada mai mare de un an sau se fac acte aditionale de prelungire a ...

http://academiasindicala.files.wordpress.com/2010/11/suport-curs-final-2.doc

Date added: May 4, 2013 - Views: 2

doc
REGULAMENT INTERN - pagina principala

... cu posibilitatea de prelungire cu inca 12 luni; ... in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, ... In cazul in care nu exista un contract colectiv de munca aplicabil, ...

http://www.dgaspcgorj.ro/infpublice/REGULAMENT%20INTERN%20DGASPC%20GORJ%202009.doc

Date added: January 11, 2014 - Views: 1

doc
C O N T R A C T C O L E C T I V D E M U N C Q

Prezentul contract colectiv de muncă se aplică tuturor salariaţilor din SNTFC, ... sau a unui act adiţional de prelungire a valabilităţii acestuia pe o perioadă de cel puţin un an, ... sau contractele individuale de munca le sunt suspendate în conformitate cu art.52 alin.1 lit d) ...

http://www.uslmci.ro/files/ccm-sntfc-2011.doc

Date added: November 4, 2012 - Views: 3

doc
www.itmdolj.ro

... Persoana fizica poate incheia un contract de munca in calitate de ... angajarii sau a salariatului se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului aditional ... indicarea contractului colectiv de munca ce ...

http://www.itmdolj.ro/files/codul_muncii_2011.doc

Date added: February 3, 2012 - Views: 4

doc
sinvlex.files.wordpress.com

I.persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca; ... prin încheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala. (6) ... Locurile de munca în conditii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau, ...

http://sinvlex.files.wordpress.com/2009/05/legea-pensiilor.doc

Date added: May 16, 2012 - Views: 8

doc
CAPITOLUL I - Federația Mecanicilor de Locomotivă

Prezentul contract colectiv de muncă se aplică tuturor salariaților din CNCF”CFR ... cu ocazia aplicării noului contract colectiv de muncă sau a unui act adițional de prelungire a valabilității acestuia, ... se desface contractul de munca al soțului care are venitul cel mai ...

http://www.fml.ro/_additional/oldfmlsite/fmlpage_main/documents/CCM/CCM_2011/CNCFR/CCM-CNCFR.doc

Date added: May 28, 2013 - Views: 2

doc
Probleme nerezolvate - adipopas | Parerea mea despre mersul ...

Daca se ia in vedere extinderea lucrarilor se va incheia un act aditional la contract. De asemenea pe parcursul ... ( raportul de expertiza trebuia depus la beneficiar si indicarea eventualelor perioade de prelungire ... ( Sa beneficieze de capacitate de munca sporita si sa se ...

http://adipopas.files.wordpress.com/2013/11/expertiza-154-241.doc

Date added: March 11, 2014 - Views: 1

doc
RAPORT SEMESTRIAL 2004 - UCM Resita - Experience the difference

Drepturile si obligatiile salariatilor sunt stabilite prin Contractul Colectiv de Munca si ... se vor acorda înlesniri la plată prin emiterea unui act adiţional la ... Această sumă era aferentă unui contract încheiat de Societate înainte de anul 1989 şi a fost înregistrată ca ...

http://www.ucmr.ro/rapoarte/raport-anual-2005.doc

Date added: November 5, 2011 - Views: 4

doc
1

... initiale pâna la care raportul de expertiza contabila trebuia depus la beneficiar si indicarea eventualelor perioade de prelungire fata de termenul ... decât în baza unui act aditional la contract. ... printr-un contract de munca; § Existenta unui regulament ...

http://xa.yimg.com/kq/groups/19677825/872196089/name/expertiza+ctb.doc

Date added: June 22, 2013 - Views: 3

doc
RAPORTUL AMDINISTRATIEI PUBLICE LOCALE - Municipiul Ploiesti

Urmarirea realizarii obligatiilor si drepturilor inscrise in contractul colectiv de munca ... municipiului prin care s-a aprobat repartizarea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta si a avizelor de prelungire emise de ... - atribuire contract - 2 - litigii de munca - 22

http://www.ploiesti.ro/raportul_apl.doc

Date added: October 21, 2011 - Views: 61

doc
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI - viata satului electrificat

... cu posibilitatea prelungirii prin act aditional II.1.5) ... Se solicita formarea unui colectiv de elaborare interdisciplinar responsabil cu elaborarea documentatiei care trebuie sa aiba in componenta cel putin: ... activitate în care munca de echipă | este esenţială.

http://urbanblogg.files.wordpress.com/2008/07/caiet-de-sarcini-puz-sighisoara-1.doc

Date added: May 7, 2013 - Views: 14

doc
87

... SC „ML” este o societate în nume colectiv care a încheiat un contract de credit ... daca creantele izvorasc din raporturi de munca ... Aceºtia au invocat lipsa autentificãrii prin aceea cã imobilul fãcea parte din patrimoniul societãþii în nume colectiv, al cãrui act de ...

http://xa.yimg.com/kq/groups/19677825/93948109/name/drept+2010.doc

Date added: December 8, 2011 - Views: 10

doc
Curtea de Apel Cluj

Acord/contract colectiv de muncă. ... Contestarea unui act de control al organelor fiscale. ... constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de munca; b) sănătatea şi securitatea în munca; c) ...

http://www.curteadeapelcluj.ro/Jurisprudenta/sectia%20comerciala/Comercial%20trim.%20I%202010.doc

Date added: June 16, 2012 - Views: 24

doc
INTRODUCERE - Universitatea din București - Pagina principală

... acesta era angajat în cadrul unei autoritati publice totusi i se aplicau în egalamăsură dispozitiile contractului colectiv de munca incheiat ... caracter privat şi care rezulta dintr-un contract de munca. ... că la început Curtea a refuzat să ia act de conceptul ...

http://www.unibuc.ro/studies/Doctorate2011Februarie/Andrei%20Laura%20Marina%20-%20Instrumente%20juridice%20internationale%20privind%20protectia%20drepturilor%20omului.%20Evolutia%20jurisprudentei%20Cedo/rezumat%20sustinere%20final.doc

Date added: February 25, 2012 - Views: 57

doc
Curtea de Apel Cluj

... având ca obiect plata unor drepturi salariale acordate în baza unui contract/acord colectiv de muncă şi măsuri ... Curtea ia act de faptul că nici unul dintre textele cuprinse în Legea nr.85/2006 nu ... Acest contract de concesiune a fost avut în vedere la emiterea ...

http://www.curteadeapelcluj.ro/Jurisprudenta/sectia%20comerciala/Comercial%20trim.%20II%202010.doc

Date added: June 26, 2012 - Views: 8

doc
Ce este Biroul Unic Bucuresti - Portal Financiar | Top Finante

contract de societate pentru societatea in nume colectiv, in comandita simpla; contract de societate si statut pentru societatea pe actiuni, ... act aditional de numire a lichidatorului, ... certificatele eliberate de organele fiscale competente si de Directia de Munca si Solidaritate Sociala, ...

http://www.topfinante.ro/documents/Documente/Infiintare_firma/infiintare3.doc

Date added: May 2, 2013 - Views: 18

doc
LEGE nr - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi ...

I. persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca; ... prin ?ncheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala. (6) ... Locurile de munca in conditii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau, ...

http://www.protectiacopilului6.ro/Files/legislatie/protectia-sociala/LEGE%20nr19-2000ACCTUALIZATA%20PANA%20LA%2026.06.2008.doc

Date added: June 15, 2012 - Views: 26

doc
ROMÂNIA - Municipiul Tirgu-Mures

A existat posibilitatea de prelungire al contractului cu cel mult cinci ani, ... prin act aditional, semnat de ambele parti, ... Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional, incheiat intre partile contractante.

http://www.tirgumures.ro/proiecteh/2011/03.%20Martie%202011/Punct%2026%20Proiect%20de%20hotarare%20organizare%20licitatie%20salubritatedDezinsectie%202011.doc

Date added: May 27, 2012 - Views: 7

doc
media.hotnews.ro

Contract de achiziţie publică: ... În cazul în care Executantul se consideră îndreptăţit la o prelungire a perioadei de încheiere a lucrărilor, acesta se va adresa în scris Beneficiarului. ... prin act aditional, ...

http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2010-06-8-7391109-0-licitatie-marcaje-rutiere-caiet-sarcini.doc

Date added: January 31, 2012 - Views: 1

doc
www.research.ro

(luna, anul) Locul: Instituţia: Funcţia: Descriere: 9. Locul de munca actual si funcţia: 10 . Vechime la locul de munca actual: ... să beneficieze de o prelungire corespunzătoare a perioadei de ... In conformitate cu lista de personal anexa la contract/act aditional in vigoare la data ...

http://www.research.ro/uploads/imported/1203526167ContractFinCap07.doc

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

doc
LEGEA NR - infiintare firma / PFA 189 lei, gazduire sediu 17 ...

... Actul constitutiv poate fi modificat prin hotararea adunarii generale adoptata in conditiile legii sau printr-un act aditional ... impotriva hotararii adunarii asociatilor de prelungire ... Incadrarea salariatilor la societatile comerciale se face pe baza de contract individual de munca ...

http://www.actefirma.com/LEGEA_NR31.doc

Date added: May 16, 2012 - Views: 6

doc
Legea 31/1990 Legea privind societatile comerciale ...

Judecatorul delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate. (2) ... administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. ... impotriva hotararii adunarii asociatilor de prelungire a duratei societatii peste termenul fixat initial, ...

http://www.cciabt.ro/centru/legi/Legea_31.doc

Date added: February 17, 2012 - Views: 4

doc
Dosar de Licitatie - Ministerul Justiției

Contractantul va respecta legea romana si standardele de munca international agreate ... 24.4 In termen de 30 de zile Autoritatea Contractanta va pregati un Act aditional la contract sau va informa Contractantul ca nu este indreptatit la o astfel de prelungire. Actul aditional nu poate actiona ...

http://www.just.ro/Portals/0/Achizitii_Publice/Phare%202006/Documentatie%20de%20atribuire%5B1%5D.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 3

doc
Plan de Dezvoltare Locala: Potential GAL – VALEA BUZAULUI

Forta de munca din zona este relativ ieftina fata de teritoriile invecinate; Exista, in cadrul teritoriului VALEA BUZAULUI, mici meseriasi autorizati in lucrari de zidarie, comert, croitorie etc. Cu scopul dezvoltarii lor, se impus masuri de sprijinire a activitatilor non.

http://galvaleabuzaului.ro/wp-content/uploads/2013/11/PDL%20Modificat.doc

Date added: December 18, 2013 - Views: 1

doc
www.ssifsigi.ro

... tranzactiile personale cu titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv in instrumente financiare autorizate in conformitate cu legislatia comunitara sau alte ... (contract de munca, contract ... copie certificate de nastere sau act de identitate. De asemenea ...

http://www.ssifsigi.ro/upload/files/MANUAL%20DE%20REGULI%20SI%20PROCEDURI%20INTERNE%2015_03_2011.doc

Date added: January 24, 2013 - Views: 25

doc
FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Consiliul Judetean Cluj

Contract de achiziţie publică: ... prin act aditional si nu trebuie sa conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale. CAPITOLUL II ... In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, ...

http://www.cjcluj.ro/UserUploadedFiles/File/hotariri/decembrie%202007/255_anexa_1_achizitie_proiectare_stadion.doc

Date added: January 31, 2012 - Views: 9

doc
www.unicredit-tiriac.ro

... prin semnarea unui act aditional la prezentul Contract. ... la momentul incetarii contractului de munca dintre Client si acest angajator, ... Depozite ale organismelor de plasament colectiv, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia pieţei de capital; (7) ...

http://www.unicredit-tiriac.ro/data/files/Conditii%20generale%20de%20utilizare.doc

Date added: March 5, 2012 - Views: 6

doc
Guvernul Romaniei - SINDICATUL DEMOCRATIC ÎNVĂŢĂMÂNT ARAD

... dupa care se incheie actul aditional la contractul individual de munca al cadrului didactic ... pentru o perioada de un an scolar, cu posibilitati de prelungire, ... In structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de munca pe perioada nedeterminata nu se includ ore din ...

http://sdiarad.ro/sites/default/files/Metodologie%20din%202011%20mobilitate%20personal%20didactic%20cu%20modificari%20si%20completari.doc

Date added: January 28, 2014 - Views: 16

doc
www.cjcluj.ro

Condiţiile de contract cuprind „Condiţiile generale” care fac parte din „Condiţiile de Contract Pentru Lucrări de Construcţii” Prima ediţie ... (forta de munca, utilaje echipament si materiale ... o prelungire a duratei de execuţie pentru orice întârziere de acest fel ...

http://www.cjcluj.ro/UserUploadedFiles/File/hotariri/aprilie_2009/62_anexa%203_aprilie_stadion(2).doc

Date added: November 28, 2011 - Views: 18

doc
Observ - Promovare firme, evenimente, comunicate de presa si ...

Informatii privind respectarea contractului colectiv de muncă la nivel national . ... ( Accept cu următoarele obiecţiuni clauzele contractuale prezentate propunerea de contract-parte integranta a Documentatiei de atribuire ... coroborat cu Normele de aplicare ale acestui act normativ. ...

http://www.promoafaceri.com/uploads/assets/8cd4bab5cba423ff5f0a002ab0d26c6f.doc

Date added: June 1, 2013 - Views: 2

doc
INTRODUCERE - Primăria Orașului Dumbrăveni > Primaria ...

... are un contract de administrare care va înceta de drept la data la care va intra în vigoare contractul de delegare a ... al cărui act constitutiv ... Durata Contractului este de 25 ani de la data incheierii contractului cu posibilitatea de prelungire o data pe o perioada de maxim ...

http://www.primariadumbraveni.ro/portal/portal.nsf/All/7BF78C8CBAB8BA2FC2257D3C00311CA1/$FILE/Anexa%20nr.7_Studiu%20de%20oportunitate_colectare_transport.docx

Date added: September 19, 2014 - Views: 1

doc
LEGE nr - www.acciza.ro

... Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, ... Judecatorul delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate. (2) ... administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca.

http://www.acciza.ro/ro/uploads/LEGE%20nr.%2031%20SOCIETATILE%20COMERCIALE.doc

Date added: May 16, 2012 - Views: 9